Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка33/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41

Бевз В. Г. Організаційно—методичний інструментарій навчання математики /В.Г.Бевз // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали ІІ Всеукр. наук.—практ. конф., (м. Полтава 6—7 грудня 2005 р.) – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 70—73. 1. Бевз В. Г. Особливості використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики /В.Г.Бевз // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. –Вип. 48. — С. 3—15. 1. Бевз В. Г. Творець числення кватерніонів /В.Г.Бевз // Математика в школі. – 2005. – № 6. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Тематичне плануван. для 5 класу (за новим підручн. “Математика” авторів Г.П. Бевз, В.Г. Бевз) // Математика в школі. — 2005. — № 4. – С. 7 – 9. 1. Бевз В. Г. Тематичне планування для 5 класу (другий семестр) /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2005. — № 10. – С. 15 – 18. 1. Бевз В.Г. Уроки математики в 5 класі / Бевз В. Г., Бевз Г. П. //Математика в школі. — 2005. — № 6. – С. 13 – 18. 1. Бевз В. Г. Історія математики /В.Г.Бевз. – Х.: Вид.гр. “Основа”, 2006. – 176 с. 1. Бевз В. Г. Історія математики як навчальний предмет /В.Г.Бевз // Методи викладання та історія математики: праці Українського математичного конгресу – 2001. – К.: Ін—т математики НАН України, 2006. – С. 102—108. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз, А.К. Сліпенко //Математика в школі, 2006. — № 1. – С. 3. Обклад.; — № 2. – С. 3. Обклад.; № 3. – С. 3. Обклад.; № 4. – С. 3. Обклад.; № 5. – С. 3. Обклад.; № 6. – С. 3. Обклад.; — № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 9. – С. 3. Обклад.; № 10. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Перевірте себе: Робоч. зошит з математики учня 6 кл./ Бевз В. Г., Баришнікова О. І., Карликова О. А. — К.: Генеза, 2006. – 96 с. 1. Бевз В. Г. Тематичне планування для 6 класу /В.Г.Бевз ( за підручником „Математика”, авт.Г.П.Бевз, В.Г.Бевз)// Математика в школі. – 2006. – № 6. – С. 20—25. 1. Бевз В. Г. Уроки математики в 5 класі: посібник для вчителя /В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. – К.: Пед. преса, 2006. – 320 с. 1. Бевз В. Г.Уроки математики в 6 класі: посібник для вчителя /В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. – К.: Генеза, 2006. – 240 с.

 2. .

 3. Бевз В. Г. Алгебра, 7: робочий зошит для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів /В.Г.Бевз, О.А.Карлікова. – К.: Пед.преса, 2007. – 56 с.
 1. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу у навчанні предметів математичного циклу /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. –Вип. 28. — С. 43 — 47.
 1. Бевз В.Г. Відомий алгебраїст – С.М.Черніков (до 95—річчя від дня народження) //Математика в школі. – 2007. — № 4. – С.3.Обклад.
 1. Муранова Н. П. Геометрія: навч. посібник / Муранова Н. П., Бевз В. Г., Баришовець П. П. – К.: Книжкове вид—во НАУ 2007. – 176 с.
 1. Бевз В. Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів: автореф. дис. … докт. пед. наук /В.Г.Бевз; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 45 с.
 1. Математична освіта в Україні: міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовт. 2007 р., м. Київ) / Міністерство освіти і науки України. НПУ імені М. П. Драгоманова; Редкол.: В.Г.Бевз (гол.), та ін. – К.: НПУ, 2007. – 375 с.
 1. Бевз В. Г. Математичний календар / Бевз В. Г., А.К. Сліпенко. //Математика в школі, 2007. — № 1. – С. 3. Обклад.; № 2. – С. 3. Обклад.; № 3. – С. 3. Обклад.; № 5. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 9—10.— С.3.Обклад
 1. Бевз В. Г. Синергетичні принципи в освіті. Складність / Бевз В. Г., Величко Л.О., Сверчевська І. А. // Математика в школі. – 2007.— № 8. – С. 20 – 24.
 1. Бевз В. Г. Орієнтовне календарно—тематичне планування для 7 класу (за підручником авт. Г.П.Бевза і В.Г.Бевз) /В.Г.Бевз. //Математика в школі. – 2007. — № 6. — 20 – 22.
 1. Бевз В. Г. Спецкурс «Історія науки в шкільному курсі математики» для майбутніх учителів /В.Г.Бевз //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО — 2007). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С.16 – 17.
 1. Бевз Г. П. Алгебра у 7 класі: методичний посібник для вчителів /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз . — К.: Укр.. центр духовної культури, 2000.— 126 с.
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підруч. для учнів 10—11 кл. з поглибленим вивченням математики в серед. загальноосвіт. закладах /Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. — К.: Освіта, 2000. – 239 с.
 1. Бевз Г.П. Математика: пробний підручник для 5 класу загальноосвітнього навчального закладу. – К.:Вежа, 2000.— 208 с .
 1. Бевз Г. П. Геометрія. підручник для 7—9 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова. — К.: Вежа, 2001. – 270 с.
 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Бевз Г. П. .— К.: Освіта, 2002.—191 с.
 1. Бевз Г.П. Геометрія: підручник для 10—11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова. – К.: Вежа, 2002. – 224 с.
 1. Бевз Г. П. Вивчення елементів стереометрії в основній школі / Бевз Г. П. , Бевз В. Г. //Математика. – 2002. — №13 (169). – С. 8—11.
 1. Бевз Г.П. Математика: пробний підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Г.П.Бевз. – К.:Вежа. 2002.— 224 с.
 1. Підручник для поглибленого вивчення геометрії /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров // Математика в школах України. — 2002. — № 4. — С. 18—19
 1. Бевз Г. П. Алгебра. 8 клас: методичний посібник для вчителів / Г.П..Бевз, В.Г.Бевз. – Х.: Веста Видавництво ”Ранок”, 2003. – 368 с.
 1. Бевз Г.П. Геометрія: підручник для учнів 10—11 кл. з поглибленим вивченням математики в серед. загальноосвіт. закладах /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, В.М.Владіміров, Н.Г.Владімірова. – 2—ге вид. –К.: Освіта, 2003. — 239 с.
 1. Бевз Г. П. Алгебра. 8 клас: планы—конспекты уроков /Бевз Г. П., Бевз В. Г. – Х.: Веста: Издательство ”Ранок”, 2004. – 368 с.
 1. Бевз Г.П. Про деякі задачі на рух /Г.П.Бевз //Математика в школі. – 2004.— № 9—10. – С.28—30. – Літ. : 3 н.
 1. Бевз Г.П. Алгебра: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закладів /Г.П.Бевз. – К.:Освіта, 2005.— 176 с.
 1. Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10—11 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Г.П.Бевз. – К.: Освіта, 2005.— 255 с.
 1. Бевз Г.П. Виховання учнів математикою /Г.П.Бевз. — Х.:Основа, 2004.— 96 с. – (Бібліотека журналу „Математика в школах України”, вип. 10(22).
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7–9 кл. загальноосвіт. навч. закладів.— 2—ге вид., змін. і допов./ Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. — К.: Вежа, 2004. – 312 с.
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Бевз Г.П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. — К.: Вежа, 2004. – 224 с.
 1. Бевз Г.П. Геометрія кіл /Г.П.Бевз. – Х.: Основа, 2004.— 112 с .
 1. Бевз Г.П. Дорога до школи /Г.П.Бевз; [ НПУ ім. М.П.Драгоманова]. – К., 2004.— 63 с .
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7–9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – 2—ге вид., змін. і доповн. / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. – К.: Вежа, 2005. – 288 с. — Рос.
 1. Бевз Г.П. Геометрія трикутника: навчально—методичний посібник для загальноосвітніх навч. закладів /Г.П.Бевз. – К.:Генеза, 2005.—120 с. 1. Бевз Г. П. Математика: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Бевз Г. П., Бевз В. Г. – К.: Зодіак—ЕКО, 2005. – 352 с. (мова укр., рос.). 1. Бевз Г. П. Математика: учебник для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений: Пер. с укр. / Бевз Г. П., Бевз В. Г. — К.: Пед. пресса, 2005. – 352 с.
 1. Бевз Г. П. Математика: пробний підручник для 10–11 кл. шк., ліцеїв, гімназій гуманіт. Профілю / Бевз Г. П., Бевз В. Г. – К.: ТОВ “Бліц”, 2005. – 256 с. 1. Бевз Г. П. Підручник, за яким хочеться навчатися / Бевз Г. П., Бевз В. Г. // Математика в школі. – 2005. – № 3. – С. 15—20. 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закладів /Бевз Г. П. – 2—ге вид. – К.: Освіта, 2006. – 176 с.
 1. Бевз Г. П. Математика: 6 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Бевз Г. П., Бевз В. Г.– К.: Генеза, 2006. – 304 с. — Укр., рос. 1. Бевз Г. П. Математика: 6 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл / Бевз Г. П., Бевз В. Г. – Львів: Світ, 2006. – 304 с. — Молд., рум., польськ., угор. 1. Бевз Г. П. Математика: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учебн. заведений: Пер. с укр./ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. — К.: Генеза, 2006. – 304 с. 1. Бевз Г. П. Про новий підручник для 6 класу / Бевз Г. П., Бевз В. Г. // Математика в школі. – 2006. – № 6. – С. 15 — 20. 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. – К.: Зодіак—ЕКО, 2007. – 304 с. – Укр., рос.
 1. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Бевз Г. П., Бевз В. Г. – Львів: Світ, 2007. – 304 с. — Молд., рум., польськ., кр.—татар., угор.
 1. Бевз Г. П. Алгебра. 7 клас: тестові завдання і контрольні роботи: посібник для вчителя / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. – К.: Пед. преса, 2007. – 104 с.
 1. Бевз Г. П. Вивчення алгебри в 7 класі за новим підручником / Бевз Г. П., Бевз В. Г. // Математика. – 2007. – №27—28. — С. 6 – 15.
 1. Бевз Г. П. Вивчення геометрії в 7 класі / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. // Математика. – 2007. – №27—28. — С. 19 – 27. 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.П. Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова. – К.: Вежа, 2007. – 208 с. — Укр., рос.
 1. Бевз Г. П. Геометрія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. – Львів: Світ, 2007. – 208 с . — Молд., рум., польськ., кр.—тат., угор.
 1. Бевз Г. П. Математика / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз //Великий довідник школяра з тестовими завданнями. – К.:«Махаон — Україна». – 2007. – С. 7 – 146.
 1. Математика: підручник для 6—го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К.: Неопалима купина, 2007. – 352 с.
 1. Бевз Г. П. Про новий підручник з алгебри для 7 класу/ Бевз Г.П., Бевз В.Г. //Математика в школі. – 2007. – №5.— С. 3 – 7.
 1. Бевз Г. П. Про новий підручник з геометрії для 7 класу / Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. // Математика в школі. – 2007. — № 6. — С. 14 – 19.
 1. Волянська О.Є. Особливості вивчення студентами теми «Чотирикутники, многокутники, описані многокутники» на практичних заняттях з методики навчання математики /О.Є. Волянська //Вісник Черкаського національного університету. — Черкаси, 2007. — Вип.111. — С.19—29.
 1. Волянська О.Є. Особистісно орієнтоване навчання при підготовці вчителів математики на заочному відділенні педуніверситету /О.Є. Волянська //Матеріали міжнародної науково—практичної конференції. "Евристичне навчання математики" – Донецьк, 2005. — С.174—175.
 1. Волянська О.Є. Особистісно—орієнтоване навчання при підготовці вчителів математики на заочному відділенні педуніверситету /О.Є. Волянська // Дидактика математики. — Донецьк, 2005. — Вип.24. — С.65—68.
 1. Волянська О.Є. Впровадження кредитно—модульної системи навчання на заочному відділенні педагогічного університету /О.Є. Волянська //Дидактика математики. — Донецьк, 2006. — Вип.26. — С.21—25.
 1. Волянська О.Є. Особливості вивчення студентами теми «Чотирикутники, многокутники, описані многокутники» на практичних заняттях з методики навчання математики /О.Є. Волянська //Вісник Черкаського національного університету. — Черкаси, 2007. — Вип.111. — С.19—29.
 1. Грамбовська Л.В. Особливості особистісно орієнтованого навчання геометрії основної школи /Л.В.Грамбовська //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.51—52.
 1. Грохольська А.В. Про можливості використання дидактичного матеріалу і кодограм на лекціях / А.В. Грохольська // Сучасні педагогічні технології у вищих навчальних закладах освіти: тези доп. наук. конф. (Ніжин, 10—11 травня 2000 р.). – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2000.
 1. Програма кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 7.080101 Математика (математична освіта) / А.В. Грохольська; відп. ред.: Слєпкань З.І.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичний факультет. – К., 2000. — С. 16.
 1. Грохольська А.В. Інтенсифікація процесу навчання на лекції з методики математики за рахунок методів та засобів навчання / А.В. Грохольська //Міжнародна конференція “Асиптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”/ 16 грудня 2002 р., Київ) : тези доп. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 74.
 1. Грохольська А.В. Місце самостійної роботи при вивченні курсу методики навчання математики / А.В. Грохольська // Вісник : зб. наук. ст.. викладачів, докторів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко. – К.: НПУ, 2002. – Вип.1. – С. 163—164.
 1. Грохольська А.В. Організація самостійної роботи при вивченні курсу методики навчання математики / А.В. Грохольська // Матеріали 3—ї міжнародної міждисциплінарної науково—практичної конференції(1—9 травня 2002 р., м. Ужгород). — Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С. 127.
 1. Грохольська А.В. Підготовка учнів до розв’язування задач на комбінацію многогранників з кулею / Грохольська А.В. // Математика в школі. – 2002. — № 6. – С. 17—20.
 1. Грохольська А.В. Релейні контрольні роботи. Алгебра і початки аналізу, 10—11 класи / Грохольська А.В., Волянська О.Є. //Математика. – 2002. — №19 (175), травень. – С. 11—14.
 1. Слєпкань З.І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу : навчальний посібник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Слєпкань З.І., Грохольська А.В., Волянська О.Є. – Тернопіль: Навчальне видання, 2003. – 240 с.
 1. Грохольська А.В. Невизначені рівняння / А.В. Грохольська //Математика в школі. – 2003. – № 5. – С. 36—43.
 1. Грохольська А.В. Виготовлення та використання кодопозитивів на уроках математики в загальноосвітній школі / А.В. Грохольська //Математика в школі. – 2004. – № 1. – С. 12—14
 1. Грохольська А.В. Використання кодопозитивів на уроках алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі / А.В. Грохольська //Математика в школі. – 2004. – № 2. – С. 26—30.
 1. Грохольська А.В. Зміст та методичні рекомендації до використання кодопозитивів на уроках алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі / А.В. Грохольська // Математика в школі. – 2004. – № 4. – С. 17—21; № 5. – С. 19—24.
 1. Грохольська А. Похідна та її застосування на кодопозитивах (11 кл.) / А.Грохольська // Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 18—24.
 1. Грохольська А. Різні моделі навчання та їх місце в лекційному курсі методики навчання математики / А.Грохольська // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз. —мат. фак. : тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.46—47. 1. Грохольська А.В. Тригонометричні функції на кодопозитивах (10 кл.) /А.Грохольська // Математика в школі. – 2004. – № 7. – С. 30—38.
 1. Грохольська А. Застосування кодопозитивів під час вивчення теми «Вступ до статистики» / А.Грохольська // Математика в школі. – 2005. – № 3. – С. 31—36
 1. Грохольська А. Паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі / А.Грохольська // Математика в школі. – 2005. – №8. – С. 11—15.
 1. Грохольська А. Перша тема стереометрії на кодопозитивах (10 кл.) / А.Грохольська //Математика в школі. – 2005. – №6. – С. 30—34.
 1. Грохольська А.В. Про можливості паралельного вивчення трансцендентних рівнянь і нерівностей / А.Грохольська // Математика в школі. – 2005. – № 4. – С. 30—38.
 1. Грохольська А. Вектори на площині і в просторі на кодопозитивах / А.Грохольська //Математика в школі. – 2006. – №1. – С. 26—31.
 1. Грохольська А. Геометричні перетворення на площині та в просторі на кодопозитивах /А.Грохольська // Математика в школі. – 2006. – №3. – С. 20—27.
 1. Грохольська А. Декартотові координати на площині та в просторі на кодопозитивах / А.Грохольська // Математика в школі. – 2006. – №2. – С. 17—24.
 1. Грохольська А. Перша тема стереометрії на кодопозитивах : (10 клас) / А. Грохольська // Математика в школі — 2005. — N6. — С. 30—34
 1. Грохольська А. Площа многокутників та об’єми многогранників на кодопозитивах / А.Грохольська // Математика в школі. – 2007. – №2. – С. 12—15.
 1. Грохольська А.В. Про толерантність та її місце в навчальному процесі / А.Грохольська //Дидактика математики : проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт. – Донецьк, 2006. – Вип.25. – С.49–55.
 1. Грохольська А. Рівняння і нерівності з параметрами в основній школі /А.Грохольська // Математика в школі. – 2006. – №5. – С. 22—29.
 1. Грохольська А.В. Методика навчання математики в старшій та вищій школах : навч.—метод. посібник для студ. спец. 7.010103; 8.010103 / Грохольська А.В., Яценко С.Є.; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 191 с.
 1. Грохольська А.В. Методика навчання математики: навчально— методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /А.В.Грохольська, С.Є.Яценко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007.– 133 с.
 1. Грохольська А.В. Методика навчання математики. Ч. 1. Загальна методика. Модульний курс : навч.—метод. посібник / НПУ ім. М.П.Драгоманова/ А.В. Грохольська, С.Є. Яценко. – К.: НПУ, 2007. – 192 с.
 1. Грохольська А.В. Місце лекції – візуалізації при вивченні курсу методики навчання математики в умовах кредитно—модульної системи навчання /А.В.Грохольська //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.301—302.
 1. Грохольська А.В. Місце лекції – візуалізації при вивченні курсу методики навчання математики в умовах кредитно—модульної системи навчання /А.В.Грохольська //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 3 Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ М.П.Драгоманова, 2007.— № 3.— С. 41— 51.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка