Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка35/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

Швець В.О. Про принципи формування змісту базової математичної освіти / Швець В.О. // Наукові записи: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42 – С. 180—181.
 1. Програма з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики / В.О.Швець, В.Я.Забранський, С.Є.Яценко, В.Г.Бевз, О.П.Сазонова /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.:НПУ, 2001. – 34 с.
 1. Ванжа Н.В. Психолого—педагогічні передумови здійснення самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін / Ванжа Н.В., Швець В.О // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 38. – С. 31—39.
 1. Григулич С.М Самостійна робота старшокласників при вивченні математики / Григулич С.М., Швець В.О. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. : в 3—х т., т. 1: Теорія та методика навчання математики. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. — С. 55—61.
 1. Томащук О. Увага конкурс! Розв’язання задач, уміщених у №1—3 за 1999 рік / О.Томащук, В. Швець // Математика в школі. – 2001. – № 1. – С. 52—55; № 3. – С. 43—48; № 5. – С. 11—15.
 1. Томащук О. Викладання теми “Метод інтервалів розв’язування нерівностей” у загальноосвітніх навчальних закладах /О.Томащук, В.Швець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер: Педагогіка.– Тернопіль, 2002. – №4. – С. 101—110.
 1. Швець В.О. Доведення числових нерівностей /В.О.Швець, Л. В.Заболотня //Математика. — 2002. — № 35 (191), вересень. – С. 15—22.
 1. Швець В.О. Задачі – теореми як елементи базового змісту шкільного курсу математики / Швець В.О. // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнарод. зб. наук. пр. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – Вип. 18. — С. 11—19.
 1. Швець В.О. Міжпредметні зв’язки математики і фізики сьогодні /В.О.Швець // Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь: тези міжнар. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження Шкіля М.І. / НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2002. – С. 103—104.
 1. Швець В. Міжпредметні зв’язки математики і фізики: стан, проблеми, перспективи / В. Швець, Л. Бойко // Фізика та астрономія в школі. — 2002. – № 6. – С. 21—28. — Літ.: 10 н.
 1. Швець В.О. Навчальні відеофільми на заняттях з методики математики /В.О.Швець // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.4. – С. 193—194.
 1. Швець В.О. Ортогональне проеціювання прямого кута /В. О.Швець // Математика. — 2002. — №19 (175), травень. – С. 4—5.
 1. Швець В. Планування і організація тематичного контролю результатів навчання алгебри в основній школі / В. Швець, І. Дремова //Математика в школі. – 2002. – №3. – С. 25—29.
 1. Швець В.О. Програма для фінансово—економічних коледжів. Математика / Швець В.О., Білянін Г.І. – Кам’янець—Подільський: Абетка, 2002. – 28 с.
 1. Швець В.О. Управління самостійною роботою студентів при вивченні математичних дисциплін / Швець В.О., Ванжа Н.В. //Науково—методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : тези доп. міжнар. наук.—метод. конф. – Полтава, 2002. – С. 102—103.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач / О. Томащук, В. Швець //Математика в школі. – 2002. – № 1. – С. 40—43; № 4. – С. 8—12; № 6. – С. 44—47.
 1. Швець В.О. Застосування інтеграла для доведення нерівностей / Швець В.О., Какаурідзе Л.О. //Математика. – 2003. – № 15 (219), квітень. – С. 18—21.
 1. Швець В.О. Математика : навчальний посібник для вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації / Швець В.О., Білянін Г.І. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 382 с.
 1. Швець В.О. Математика: дидактичні матеріали з математики для студентів фінансово—економічних вищих навчальних закладів І—І рівнів акредитації / Швець В.О., Білянін Г.І. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 120 с.
 1. Швець В.О. Особистісно орієнтоване навчання і сучасний урок математики /В.О.Швець //Особистісно орієнтоване навчання математики: Сьогодення і перспективи : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2003. – С. 44–46.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач/ О.Томащук, В.Швець //Математика в школі. – 2003. – № 2. – С. 52—55.
 1. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач / Г.Крюкова, О.Томащук, В.Швець //Математика в школі. – 2003. – № 3. – С. 48—52; № 6. – С. 42—45.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 8 класу /Швець В.О., Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 80 с.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 9 класу / Швець В.О., Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 62 с.
 1. Швець В.О. Зміст і засоби навчання математики ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації фінансово—економічного профілю /В.О.Швець, Г.І.Білянін //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. — Вип. 4; у 3—х т., т. 1: Теорія та методика навчання математики. – Кривий Ріг: Вид—во Відділ НМет АУ, 2004. – С. 304—311.
 1. Заболотня Л. Доведення нерівностей у шкільному курсі математики (9—11 класи) / Л. Заболотня, В.Швець // Математика в школі. – 2004. – № 6 – С.35—37.
 1. Швець В.О. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні /В.О.Швець // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. пр.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2004. – Вип.22. — С. 4—10.
 1. Шоферовська Л. Про введення в курс математики основної школи задач на цінні папери / Л.Шоферовська, В.Швець // Математика в школі. – 2004. № 4. – С. 10–13.
 1. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач / Г.Крюкова, О.Томащук, В.Швець //Математика в школі. – 2004. — № 1. – С. 51—53; № 3. – С. 50—55; № 4. – С. 50—52; № 5. – С. 51—55; № 8. – С. 48—51.
 1. Іщенко А.Л. Збірник методичних задач з курсу «Загальна методика навчання математики» / А.Л.Іщенко, В.О.Швець. НПУ імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид. НПУ, 2005. – С.44.
 1. Швець В. Математика : навчальний посібник. —2—ге вид., виправ. / В.Швець, Г.Білянін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 382 с.
 1. Межейнікова Л.С. Математичні задачі з фінансовим змістом в основній школі / Л.С.Межейнікова, В.О.Швець. – Харків: Основа, 2005. – 96 с.
 1. Швець В.О. Про науково—практичну конференцію „Актуальні теорії і методики навчання математики” /В.О.Швець // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С.18.
 1. Швець В. Програма для фінансово—економічних коледжів. Математика / В.Швець, Г.Білянін //Математика. – 2005. – № 31—32 (331—332), серпень. – С. 3—14.
 1. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач / Г. Крюкова, А.Руссєв, В.Швець // Математика в школі. – 2005. – № 4. – С. 49—51.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач / О. Томащук, В. Швець //Математика в школі. – 2005. – № 5. – С. 52—55; № 7. – С. 51—54.
 1. Швець В.О. До питання про якість шкільної математичної освіти / В.О.Швець // Тези доповідей Міжнародної науково—методичної конференції «Евристичне навчання математики» (15—17 листопада, 2005 р.) – Донецьк: Вид. ДонНУ, 2005. – С. 366— 368.
 1. Швець В.О. Використання на заняттях з математики окремих видів самостійних робіт, що активізують формування практичних вмінь і навичок / В.О.Швець, Г.І.Білянін. //Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. пр. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – Вип. 25. — С. 60—65.
 1. Швець В. До питання про якість шкільної математичної освіти /В.Швець //Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 22—25.
 1. Філон Л. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи: навч. посібник для студ. мат. спец. вищих навч. закл. / Л.Філон, В.Швець – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
 1. Філон Л. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи: навч. посібник для студ. матем. спец. вищ. навч. закладів / Л.Філон, В.Швець. – Донецьк, Київ: Норд—Прес, 2006. – 180 с.
 1. Швець В. Про вступні іспити і якість шкільної математичної освіти / В.Швець // Математика. – 2006. — № 10 (358). – С. 8—10.
 1. Томащук О.П. Цей прекрасний світ задач / Томащук О.П., Швець В.О., Школьний О.В. // Математика в школі.– 2006. — №6.– С.50—55; № 7. – С. 46—50; № 8. – С. 45—48.
 1. Швец В.А. Върху приемните изпити по математика в националния педагогически университет «М.П. Драгоманова» /В.А.Швец // Сборник научни трудове. Раздели – математика и методика на обучението по математика, информатика и информационки технологии. – Шумен: Универ. Из—во «Єпископ Константин Преславски», 2007. – С. 16—22.
 1. Швець В.О. Із досвіду активізації навчальної діяльності студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів / В.О.Швець, Н.І.Стоцька //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.288—290.
 1. Швець В.О. Кафедрі математики та методики викладання математики НПУ імені М.П.Драгоманова – 60! /В.О.Швець //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., м.Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.3—4.
 1. Горда І.М. Моніторинг якості математичної освіти студентів ВНЗ аграрного профілю як проблема дослідження /І.М. Горда, В.О.Швець //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник наук. праць. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. – Вип.27 . — С. 29—36.
 1. Швець В.О. Пізнавальні стилі як критерії диференціації у навчанні математики /В.О.Швець // Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО—2007), (м. Черкаси, 16—18 квітня 2007 р.) / ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Вид—во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.94—95.
 1. Прус А. Прикладна спрямованість стереометрії : 10—11 кл./ А.Прус, В.Швець. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с.
 1. Швець В.О. Теорія та практика прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії : навч. посібник /В.О. Швець, А.В.Прус; ЖДУ ім. І.Франка – Житомир: Вид—во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 156 с.
 1. Томащук О. Цей прекрасний світ задач / О. Томащук, В. Швець, О. Школьний //Математика в школі. – 2007. – № 6. – С. 53—56; № 7. – С. 50—55.

 2. Швець В.О. Дидактичні функції робочого зошита / В.О.Швець, С.Є.Яценко // Математика в школі. — 2000. — №1. – С. 31—32.
 1. Яценко С.Є. Гностичні здібності, як необхідна якість сучасного педагога / С.Є. Яценко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.—теоретич. конф. НПУ ім. М.П. Драгоманова (18—19 жовтня 2000 р.). — К.: НПУ, 2000. –Ч.3.–С. 230—233.
 1. Яценко С.Є. Диференціація як засіб реалізації ідей особистісно—орієнтованого навчання математики /С.Є. Яценко // М.В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог : матеріали міжвуз. наук.—практ. конф. – Чернігів, 2001. – С. 20—23.
 1. Яценко С.Є. Реформа вищої освіти: погляд через століття /С.Є. Яценко //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — К.: НПУ, 2001. –Ч.4.–С. 242—246.
 1. Яценко С.Є. Рівнева диференціація як засіб реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання математики /С.Є. Яценко // Методи викладання та історія математики : тези Українського математичного конгресу / Інститут математики НАН України. – К., 2001. С.39.
 1. Яценко С.Є. Особистісно—орієнтоване навчання математики в сучасній школі / Яценко С.Є. // Тези Міжнародної конференції " Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь" (16 грудня 2002 р., м. Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.108.
 1. Яценко С.Є. Самостійна робота як ефективний шлях розвитку творчої особистості при навчанні математики /С.Є. Яценко //Особистісно орієнтоване навчання математики : сьогодення і перспективи : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. ( м. Полтава, 9—10 грудня 2003 року). – Полтава: ПДПУ, 2003. – С. 147—150.
 1. Яценко С.Є. Ще раз про групову форму роботи /С.Є. Яценко //Математика в школі. — 2003. — №1. – С. 30—32.
 1. Яценко С.Є. Збірник навчальних завдань з геометрії для 7 класу /Яценко С.Є., Тополя Л.В., Швець В.О. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 116 с.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 8 класу /Швець В.О, Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці, 2004. – 80 с.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 9 класу /Швець В.О, Тополя Л.В., Яценко С.Є. – Чернівці, 2004. – 62 с.
 1. Cпусканюк Л.В. Стан розробки проблеми особистісно орієнтованого навчання в психологічній та методичній літературі /Л.В.Спусканюк, С.Є.Яценко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.169—170.
 1. Яценко С.Є. Використання сучасних інформаційно—комунікаційних технологій під час розв’язування задач економічного змісту /Яценко С.Є., Ткач Ю.М. //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.2: Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова.– 2005. — №2(09). – С.105—116.
 1. Спусканюк Л.В. Стан проблеми особистісно орієнтованого навчання у психолого—педагогічній науці / Спусканюк Л.В., Яценко С.Є. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С.45—50. — Літ.: 15 н.
 1. Яценко С.Є. Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання математики через диференціацію / С.Є.Яценко // Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – Вип. 25. — С.116—121.
 1. Яценко С.Є. Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання математики через диференціацію /С.Є.Яценко // Методи викладання та історія математики 6 праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін—т математики НАН України, 2006. – С.80—85.
 1. Яценко С.Є. Методика особистісно орієнтованого навчання планіметрії із застосуванням Gran 2D / С.Є.Яценко //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 128—129.
 1. Яценко С.Є. Аналіз стану проблеми особистісно зорієнтованого навчання у психологічно—педагогічній літературі /Яценко С.Є., Спусканюк Л.В. //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – №5(12). – С.45—50.
 1. Яценко С.Є. Дослідницька діяльність при вивченні планіметрії як потужне джерело розвитку самобутності і самоцінності учнів / Яценко С.Є., Грабовська Л.В. // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. – Вип. 28. — С.169—177.
 1. Яценко С.Є. Пошуково—дослідницька діяльність учнів на уроках планіметрії із застосуванням педагогічного програмного засобу Gran2D / Яценко С.Є., Грабовська Л.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – №5(12). – С.44—49.
 1. Яценко С.Є. Формування наукового інтересу учнів до математики шляхом введення елективного курсу / С.Є.Яценко //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО—2007) (м. Черкаси, 16—18 квітня 2007 р.). – Черкаси : Вид—во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С.98—99.


Кафедра загальної та прикладної фізики


 1. Влияние температуры и времени изотермического отжига на структурные превращения в поливинилиденфториде / В.М.Барановский, Ю.А.Горностаева, С.В.Темникова, А.В.Черенков, Ю.В.Зеленев //Материаловедение. – 2000. — № 9. – С. 31—33.
 1. Барановський В.М. Некоторые теплофизические, физико—химические свойства композиционных материалов и методы их определения : учеб.—метод. пособие [ для студ. ун—тов физ. и хим. специальностей] / Барановський В.М., Хомик А.А., Бондаренко С.И.; НПУ имени М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. – 144 с.
 1. Благодаренко Л.Ю. Особливості самостійної роботи учнів педагогічних класів та підвищення її ефективності / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 50.
 1. Кучменко О.М. Системний підхід до організації самостійної роботи в школі і педагогічному вузі / Кучменко О.М., Благодаренко Л.Ю. //Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсонського держ. пед. ун—ту.– Херсон: Айлант, 2000. – Вип. 15, ч. І.— С. 134—138.
 1. Благодаренко Л.Ю. Вивчення квантових генераторів світла в ХІ класі / Благодаренко Л.Ю. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини: спец. вип. /В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін. ]– К.: Наук. світ, 2001. – С. 132—136.
 1. Благодаренко Л.Ю. Наступність у підготовці вчителів фізики /Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // VІ Всеукраїнської наукової конференції „Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” : матеріали / Миколаївський державний педагогічний університет. – Миколаїв, 2001. – С. 3—6.
 1. Благодаренко Л.Ю. Особливості самостійної роботи учнів педагогічних класів та підвищення її ефективності / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – C. 37—41.
 1. Благодаренко Л.Ю. Теорема Остроградського—Гауса в курсі фізики педагогічного класу фізико—математичного профілю / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського (26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001. — С.87—89.
 1. Бурдейна Н.Б. Інформаційні технології в навчальному процесі /Бурдейна Н.Б., Благодаренко Л.Ю., Мініч Л.В. // УП Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К. : НПУ, 2002. – С.62.
 1. Благодаренко Л.Ю. Концептуальні відмінності традиційного та особистісно—орієнтованого навчання / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // УП Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали.— К.: НПУ, 2002. — С.28
 1. Благодаренко Л.Ю. “Лазери. Створення та застосування квантових генераторів” в ХІ класі / Благодаренко Л.Ю. // Фізика та астрономія в школі. — 2002. – №3. — С. 9—13.
 1. Благодаренко Л.Ю. Педагогічні класи фізико—математичного профілю як форма поглибленого вивчення фізики / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П., Шут М.І. // Матеріали доповідей Всеукраїнської науково—практичної конференції “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти”. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2002. – С. 64—65.
 1. Фізика. Поради абітурієнтам : навч.—метод. видання / М.І.Шут, Л.Ю.Благодаренко, П.В.Бережний, А.В.Касперський; за ред. М.І.Шута ; НПУ імнені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2002. – 55 с.1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка