Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка36/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Благодаренко Л.Ю. Формування поняття ”Електоромагнітне поле” при вивченні теми “Електромагнітні хвилі” в ХІ класі / Благодаренко Л.Ю.; переклад Євгена і Надії Коршак // Фізика та астрономія в школі. — 2002. — №6. – С.8—12.
 1. Благодаренко Л.Ю. Технологія модульного навчання фізики / Благодаренко Л.Ю. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.24.
 1. Демонстраційний експеримент з фізики : навч. посібник / Шут М.І., Биков В.Ю., Кучменко О.М., Адаменко І.І., Жук Ю.О., Плахтієнко О.М., Касперський А.В., Благодаренко Л.Ю., Сергієнко В.П., Заболотний В.Ф. ; за ред. Шута М.І., Бикова В.Ю. — К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 237 с.
 1. Мініч Л.В. Дидактичні основи створення модульних навчальних програм з фізики / Л.В.Мініч, Л.Ю. Благодаренко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. – К.: НПУ, 2004. – С. 25.
 1. Благодаренко Л.Ю. Методика застосування особистісно—орієнтованого навчання при проведенні занять з фізики /Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П., Шут М.І. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – Вип. 3: в 3—х т., т.2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 22—25.
 1. Благодаренко Л.В. Методологічні аспекти підготовки фахівців з фізики / Л.В.Благодаренко, М.І. Шут // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 12.
 1. Благодаренко Л. Особливості навчальної програми узагальнення знань з фізики для учнів 11—х класів в системі особистісно—орієнтованого навчання / Л. Благодаренко, Л. Мініч, М. Шут //Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки / КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград: РВВ КДПУ. – 2004. – Вип. 55. – С. 22—26.
 1. Бурдейна Н.Б. Використання телекомунікаційних, інформаційних і комп’ютерних технологій у дистанційному навчанні / Н.Б. Бурдейна, Л.Ю. Благодаренко //Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – С. 259—261.
 1. Благодаренко Л.Ю.Застосування евристичних методів пізнання як умова творчої організації навчального процесу з фізики /Л.Ю. Благодаренко, М.І. Шут //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна: Дидактики дисциплін фізико—математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2004. – Вип. 10. – С. 102—104.
 1. Благодаренко Л. Історично—науковий матеріал з фізики як фактор національного виховання учнів / Благодаренко Л., Мініч Л., Шут М. //Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – Вип. 60, ч.2. – С. 9—12.
 1. Бурдейна Н.Б. Лекційний зошит як форма вдосконалення організації лекційних занять з фізики у будівельних вищих навчальних закладах / Бурдейна Н.Б., Благодаренко Л.Ю. // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. Педагогічна : Дидактика фізики в контексті Болонського процесу. – Кам’янець—Подільський : КПДК, 2005. – Вип. 11. – С. 120—121.
 1. Благодаренко Л.Ю.Методологічна сутність сучасних технологічних моделей навчання / Благодаренко Л.Ю., Мініч Л.В., Шут М.І. // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. Педагогічна : Дидактика фізики в контексті Болонського процесу. – Кам’янець—Подільський : КПДУ, 2005. – Вип. 11. – С. 13—15.
 1. Благодаренко Л.Ю. Технології особистісно—орієнтованого навчання фізики: навч.—метод. посібник / Благодаренко Л.Ю.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 112 с.
 1. Благодаренко Л.Ю. Формування готовності учнів до самоосвіти у процесі самостійної роботи / Благодаренко Л.Ю., Мініч Л.В., Шут М.І. // Збірник наукових праць /Херсонський державний університет. Педагогічні науки.– Херсон: Вид—во ХДУ, 2005. – Вип. 38. – С. 62—66.
 1. Мініч Л.В. Дидактичні основи створення модульних програм з фізики/ Мініч Л.В., Благодаренко Л.Ю.// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2006. — №2. – С. 81—83.
 1. Бурдейна Н.Б. Зошит для практичних та індивідуальних занять як форма вдосконалення організації практичних занять з фізики у будівельних вищих навчальних закладах / Бурдейна Н.Б., Благодаренко Л.Ю. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець—Подільський : КПДУ, 2006. – Вип. 12. – С. 180—182.
 1. Благодаренко Л.Ю.Методологічні аспекти підготовки фахівців з фізики/ Благодаренко Л.Ю., Шут М.І. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2006. – Вип.2. – С. 20—22.— Літ.: 4 н.
 1. Благодаренко Л. Підручник з фізики як комплексна інформаційна модель освітнього процесу / Благодаренко Л. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / гол. ред.: М.Т. Мартинюк. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 24—28.
 1. Благодаренко Л.Ю. Підручник з фізики як концентр основних досягнень у розробці змісту та методів навчання / Благодаренко Л.Ю. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2006. – Вип. 12. – С. 180—182.
 1. Благодаренко Л.Ю. Відновлення професійно—орієнтаційної роботи у процесі навчання фізики в основній школі/ Благодаренко Л.Ю., Шут М.І. // Збірник наукових праць Кам’янеь—Подільського державного університету: Сер. Педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янеь—Подільський: КПДУ, 2007. – Вип. – 13. – С. 63—65.
 1. Благодаренко Л.Ю. Методичні підходи до створення нового підручника з фізики / Благодаренко Л.Ю., Шут М.І. // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип.72, ч. 2. – С. 17—21.
 1. Бондаренко С.І. Вплив природи та вмісту мінеральних наповнювачів на теплофізичні властивості композиційних матеріалів на основі деяких поліолефінів /Бондаренко С.І., Барановський В.М. //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С. 140.

 2. Ясінський А.М. Проблеми формування інформаційної культури студентів при розв'язуванні задач з курсу загальної фізики Ясінський А.М., Бондаренко С.І. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 116.

 3. Бондаренко С.І. Вплив природи та вмісту мінеральних наповнювачів на структурні параметри поліпропілену/ Бондаренко С.І., Качановська Л.Д., Макаров В.Г., Барановський В.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2 : Фізико—математичні науки.— К. : НПУ, 2001. –С . 26—31.

 4. Шут М.І. Рейтингова система оцінювання знань студентів в курсі загальної фізики: методичні рекомендації / Шут М.І., Вернидуб Р.М., Возний Р.О., Благодаренко Л.Ю., Бондаренко С.І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова. — Київ: НПУ, 2002. – 14 с.

 5. Akinay A.E. Prediction of Long—Term Performance of Blends and Heterogeneous Compositions based on Polypropylene / Akinay A.E., Bondarenko S., Brostow W. // Materials of the 7th All—Ukrainian scientific conference “Fundamental and professional grounding of specialist in physics”. — Kyiv: 2002. —Р. 106.

 6. Acoustical Methods appiications for investicatiom of adhesively bonded structures /S. Bondarenko, R. Maev, E. Maeva, I. Severina //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.79—80.

 7. Бондаренко С.І. Ультразвукові дослідження адгезійних структур: сучасний стан проблеми / Бондаренко С.І. // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. — Київ:НПУ, 2003. – С. 9—18.

 8. Maeva E. Acoustical Methods for the Investigation of Adhesively Bonded Structures: A Review / Maeva E., Severina I., Bondarenko S., Chapman G., O’Neill B., Severin F., Maev R. // Canadian Journal of Physics. — 2004. — V. 82 (12). – Р.981—1025.

 9. Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний чинник зростання суспільно—економічного потенціалу держави: інформаційно—аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки (22—23 лютого 2006 року)/ Болюбаш Я.Я., Фоменко М.М., Бондаренко С.І. — Київ, 2006. – 74 с.

 10. Фоменко М.М. Забезпечення якості вищої освіти – необхідна умова інноваційного розвитку держави і суспільства: інформаційно—аналітичні матеріали підсумкової колегії Міністерства освіти і науки (1—2 березня 2007 року)/ Фоменко М.М., Бондаренко С.І., Кретович С.С., Семілетова С.С. — Київ, 2007. – 89 с.

 11. Зазимко Н.М. Мікроструктура поверхні руйнування поліметилметакрилату при зміні параметрів імпульсу навантаження/ Зазимко Н. М., Шут М. І. // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – Київ: НПУ, 2002. – № 3. – С. 5—11.
 1. Зазимко Н.М. Вивчення мікроструктури поверхні руйнування поліметилметакрилату при зміні амплітудо—часових параметрів імпульсу навантаження / Зазимко Н.М // Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : зб. наук. пр. Сер.: Фіз.—мат. науки. –Полтава, 2002. – Вип. 1(22). – С.63—67.
 1. Зазимко Н.М. Мікроструктура поверхні руйнування твердих полімерів при зміні амплітудно—часових параметрів імпульсу навантаження / Зазимко Н.М., Січкар Т.Г. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. –К.: НПУ, 2002. — С. 96.
 1. Зазимко Н.М.Структурні особливості тверднення епоксидного полімеру в постійному магнітному полі / Зазимко Н.М., Шут М.І. //Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. – Київ: НПУ, 2003. – № 4. – С. 3—8.
 1. Зазимко Н.М. Релаксаційні переходи і міцність полі метилметакрилату / Зазимко Н.М. // Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка: зб. наук. пр. Сер. Фізико—математичні науки. – Полтава, 2003. – Вип. 6(33). – С. 19 – 27.
 1. Зазимко Н.М. Руйнування епоксидних полімерів при імпульсному навантаженні / Зазимко Н.М. // V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук, (20 – 21 травня 2003 р., Київ). – К., 2003. – С. 57.
 1. Зазимко Н.М. Фотопружний аналіз енергії утворення вільної поверхні при руйнуванні полімерів / Зазимко Н.М., Шут М.І. //Матеріали Міжнародної науково—практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах”. — Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. – С. 198—199.
 1. Зазимко Н.М. Аналіз потоків енергії поблизу вершини тріщини при імпульсному навантаженні полімерних пластин /Зазимко Н.М., Шут М.І. // Фізика конденсованих високомолекулярних систем: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2004. – Вип. 10 . – С.54—56.
 1. Малежик М.П. Визначення динамічних напружень за допомогою одноканального лазерного поляриметра / Малежик М.П., Зазимко Н.М. //Наукові вісті НТУУ „КПІ”. –К., 2004. — № 5. – С.87—91.
 1. Зазимко Н.М. Структурні фактори, що визначають процес динамічного руйнування в епоксидних полімерах / Зазимко Н.М., Шут М.І. // Х Українська конференція з високомолекулярних сполук,( 12 – 14 жовтня 2004). – Київ, 2004. – С. 206.
 1. Зазимко Н.М. Дослідження формування напружено—деформованого стану поблизу вершини тріщини в полімерній пластині при імпульсному навантаженні / Зазимко Н.М., Малежик М.П., Шут М.І. // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2005. – № 2. – С. 52—55.
 1. Зазимко Н.М. Вплив постійного магнітного поля на особливості тверднення магнітних полімерів / Н. М. Зазимко, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, П.М. Малежик //Фізика конденсованих високомолекулярних систем: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Вип. 12. — Рівне: РДГУ, 2007. — С. 86—88.
 1. Касперський А.В. Методичне та організаційне забезпечення вивчення основ радіоелектроніки в школі / АВ.Касперський, С.І.Козеренко // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С.112—113.
 1. Тестовий контроль з радіотехніки, як умова інтенсифікації навчально—пізнавальної діяльності / А.В.Касперський, О.М.Сташкевич, С.І.Козеренко, М.І.Шут // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова : ювілейний вип.– К.: НПУ, 2000. – Ч.1. — С.125—139.
 1. Касперський А.В. Використання блочно—модульних універсальних навчаль­них комплексів “Радіоелектроніка” при вивченні електромагнітних явищ та радіоелектронних процесів / Касперський А.В., Шут М.І. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43. — С.24—31
 1. Електрика та магнетизм: задачі і тестові завдання: практикум /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. А.В.Касперський, О.М.Страшкевич, Н.В.Філоненко, А.А.Лоха; за ред. А.В.Касперського. – К., 2001. — 92 с.
 1. Касперський А.В. Деякі особливості дидактики дистанційного вивчення розділу “Електрика і Магнетизм” / А.В.Касперський, Т.Г.Січкар, О.М.Сташкевич // VIІ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” : матеріали. – К.: НПУ, 2002. — С.31.
 1. Підгірська О.М. Електронні основи обчислю вальних елементів /О.М.Підгірська, А.В.Касперський, С.І.Козеренко // Збірник студентських наукових праць /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — С.48—51.
 1. Касперський А.В. Наступність і дієвісність у вивченні радіоелектроніки / А.В.Касперський, С.І.Козеренко // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.2. – С. 93 – 95. – Літ.: 3 н.
 1. Кучменко О.М. Особливості самолстійної роботи при заочній формі навчання при вивяченні фізики в педагогічному вузі //Кучменко О.М., Касперський А.В. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – Вип.43. – С. 139—149.
 1. Радіоелектроніка. Принцип симплексного і дуплексного радіозв’язку. Методична розробка / АВ.Касперський, С.І.Козеренко, А.А.Гриценок. – К., 2002. — 30 с.
 1. Касперський А.В. Радіоелектроніка. Елементи обчислювальної техніки: методична розробка / АВ.Касперський, С.І.Козеренко. – К., 2002. – 10 с.
 1. Касперський А.В. Радіоелектроніка. Радіотехнічні пристрої: методична розробка / АВ.Касперський, С.І.Козеренко. – К., 2001. — Ч.1. – 54 с.
 1. Касперський А.В. Система формування знань з радіоелектроніки у середній та вищій школах/ А.В.Касперський /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 325 с.
 1. Касперський А.В. Організація та аналіз результатів педагогічного дослідження / А.В.Касперський, О.М.Кучменко, Р.С.Білецька // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, присвячена 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 10—11.
 1. Касперський А.В. Експериментальні задачі з фізики /А.В.Касперський, О.М.Кучменко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 43.
 1. Касперський А.В. Практика впровадження комп’ютерних посібників та мультимедійних засобів при вивченні радіоелектроніки /А.В.Касперський, С.І.Козеренко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 19.
 1. Касперський А.В. Радіоелектроніка у підготовці учителів фізики /А.В.Касперський, Т.Г.Січкар // Збірник наукових праць Уманського ДПУ ім. П. Тичини. – К.: Наук. світ, 2004 – С.118—121.
 1. Касперський А.Тестові завдання для діагностики рівня вивчення інтегрованих розділів фізики й радіоелектроніки в школі та ВНЗ /А.Касперський, Р.Кухарчук //Фізика та астрономія в школі. – 2004. — № 4. – С.38—41.
 1. Типова програма з дисципліни “Радіоелектроніка та електронні системи”/ А.В.Касперський, М.І.Шут, С.І.Козеренко. — К.: Вид—во НПУ, 2004. – 17 c.
 1. Касперський А.В. Електронне регулювання і стабілізація деяких фізичних параметрів : методична розробка / А.В.Касперський, С.І.Козеренко; НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. – 63 с.
 1. Культура графіки на уроках фізики / А.В.Касперський, В.Д.Селезень, Т.Г.Січкар //Фізика та астрономія в школі. – 2006. — С.23—25.
 1. Вибрані питання історії електрорадіотехніки. Розділ 2. «Електрика і магнетизм»: короткий хронологічний довідник : навч. посібник /А.В.Касперський, І.Т.Богданов, Л.В.Мініч, Т.Г.Січкар; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. — 39 с.
 1. Касперський А.В. Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу “Радіоелектроніка і електронні системи” : тестові завдання / А.В.Касперський, С.І.Козеренко; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2007. – 19 с.
 1. Козеренко С.І. Спіновий транзистор / С.І.Козеренко // Фізика і астрономія в школі. — 2000.— № 1. — С. 1.
 1. Козеренко С.І. Електронний двовхідний комутатор на логічних елементах до осцилографа / С.І.Козеренко, О.М.Фризюк // Фізика і астрономія в школі. — 2001. — №6. — С. 19, 23.
 1. Козеренко С.І. Радіоелектроніка. Радіотехнічні пристрої: методична розробка / С.І.Козеренко, АВ.Касперський. – К., 2001. — Ч.2. – 66 с.
 1. Козеренко С. Фотографії з екрана телевізора / С.І.Козеренко // Фізика і астрономія в школі. — 2001. — № 3. – С. 13.
 1. Козеренко С.І. До виконання лабораторної роботи “Вивчення холодильника” / С.І.Козеренко // Фізика і астрономія в школі. — 2002. — №4. — С. 37 – 39.
 1. Козеренко С.І. Методика викладання радіотехніки у педагогічних вузах / С.І.Козеренко // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, присвячена 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 11—12.
 1. Козеренко С.І. Комп’ютеризація лабораторного практикуму з радіоелектроніки як форма інтенсифікації роботи студентів / Козеренко С.І. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—практ. конф. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — С. 75—77.
 1. Козеренко С.І. Лабораторна робота “Вивчення дії польового транзистора”/ Козеренко С.І. // Фізика і астрономія. – 2006. — №5. — С. 21 – 22.
 1. Козеренко С.І. Основи обчислювальної техніки: лабораторний практикум / С.І. Козеренко, А.В. Касперський; НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. — 76 с.
 1. Визначення перколяційних характеристик та фрактальних розмінностей кластерів компонентів у системі поліхлортрифторетилен — йодид срібла / Семко Л.С, Горбик П.П., Огенко В.М., Левандовський В.В., Гаркуша О.М. // Доповіді HAH України. — 2000. — №9. — С.94—100.
 1. Дослідження теплопровідності системи поліхлор —трифторетилен — дисперсний йодид срібла / Горбик П.П., Левандовський В.В., Гаркуша О.М., Бакунцева М.В., Янчевський Л.К. //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С.231.
 1. Электрофизические свойства системы полихлорфторэтилен — дисперсный йодид серебра в сверхвысокочастотном диапазоне /Гаркуша О.М., Горбик П.П., Дзюбенко Л.С., Левандовский В.В., Махно С.Н., Бакунцева М.В. //Металлофизика и новейшие технологии. — 2000. — Т.22, №8. — С.12—18.
 1. Термодинамічний спосіб кількісної оцінки взаємодії компонентів полімерних композиційних матеріалів з дисперсними наповнювачами, що мають фазові нестабільності / Левандовський В.В., Горбик П.П., Гаркуша О.М., Янчевський Л.К., Бакунцева М.В. // Труды II Международной научно—технической конференции "Композиционные материалы." — К.: НТУУ "КПИ", 2001. — С.90.
 1. Физико—механические и теплофизические свойства системы дисперсный иодид серебра – полихлортрифторэтилен / Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовский В.В., Янчевский Л.К., Бакунцева М.В. //Металлофизика и новейшие технологии. — 2001. — Т.23, №6. — С.797—809.
 1. Вплив ультразвуку на пористість і формування властивостей високонаповнених композиційних матеріалів / Левандовський В.В., Горбик П.П., Огенко В.М., Янчевський Л.К., Рокицький М.О. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. — С.100.
 1. Вплив ультразвуку на пористість і формування властивостей високонаповнених композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – Cr /Левандовський В.В., Горбик П.П., Янчевський Л.К., Рокицький М.О. // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2002. — №3. — С. 17—20.
 1. Вплив ультразвуку на пористість і формування властивостей високонаповнених композиційних матеріалів/ Левандовський В. В., Горбик П. П., Огенко В. М., Янчевський Л. К., Рокицький М.О. //VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С. 100.
 1. Дилатометричні автоколивання у високонаповнених композиційних матеріалах / Левандовський В.В., Янчевський Л.К., Горбик П.П., Огенко В.М., Гаркуша О.М., Рокицький М.О. //VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С. 99.
 1. Особливості поведінки температурного коефіцієнта лінійного розширення системи поліхлортрифторетилен — йодид срібла /Бакунцева М.В., Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовський В.В., Янчевський Л.К. // Доповіді HAH України. — 2002. — №9. — С.95—99.
 1. Патент на секр. винахід №138 / Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовський В.В., Махно С.М., Огенко В.М., Чуйко О.О., Янчевський Л.К. Зареєстровано в Департаменті інтелектуальної власності України 27.09.2005 за заявкою № 2002075993 від 19.07.2002.
 1. Теплопроводность системы полихлортрифторэтилен —дисперсный йодид серебра / Левандовский В.В., Горбик П.П., Гаркуша О.М., Янчевський Л.К., Бакунцева М.В. // Металлофизика и новейшие технологии. — 2002. —№9. — С.1221—1229.
 1. Явище збудження дилатометричних автоколивань у високонаповнених композиційних матеріалах / Левандовський В.В., Горбик П.П., Чуйко О.О., Шут М.І., Янчевський Л.К., Гаркуша О.М., Рокицький М.О. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. – К. : НПУ, 2002. — №3. – С.9—16.
 1. Вплив діоксиду кремнію на діелектричні властивості системи поліхлортрифторетилен — дисперсний йодид срібла /Горбик П.П., Левандовський В.В., Мазуренко Р.В., Махно С.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2003. — Вип.4. – С. 110—115.
 1. Властивості матричної дисперсної системи поліхлортрифторетилен — йодид срібла — діоксиду кремнію /Мазуренко Р.В., Горбик П.П., Махно С.Н., Левандовський В.В. //Международная школа — семинар для молодых ученых "Наноматериалы в химии и биологии". — К., 2004. — С.84.
 1. Вплив дисперсних йодиду срібла та діоксиду кремнію на властивості полімерних наноструктурних композиційних матеріалів /Горбик П.П., Левандовський В.В., Мазуренко Р.В., Махно С.М., Рокицький М.О., Янчевський Л.К. // Наноструктурні системи. Електронна, атомна будова і властивості (НАНСИС 2004): тези конф. /Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. — К.: Академперіодика, 2004. — С.187.
 1. Вплив пірогенного діоксиду кремнію на молекулярну рухливість полімера в системі поліхлортрифторетилен — йодид срібла /Мазуренко Р.В., Горбик П.П., Левандовський В.В., Янчевський Л.К.,
  Махно С.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С .70.
 1. Особливості дилатометричної поведінки
  композитів типу йодид срібла – поліхлортрифторетилен / Горбик П.П., Левандовський В.В., Янчевський Л.К., Мазуренко Р.В.,
  Махно С.М., Рокицький M.Ö. // Друга Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. — Чернівці: Рута, 2004. — Т.2. — С.366—367.
 1. Термічно стимульовані коливання розмірів у системі поліхлортрифторетилен — дисперсний йодид срібла / Гаркуша О.М., Горбик П.П., Левандовський В.В., Мазуренко Р.В., Рокицький М.О., Янчевський Л.К., Чуйко О.О. // Доповіді HAH України. — 2004. — №5. — С.143—146.
 1. Хвильвий опір і поглинання ультразвуку полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ—Cr /Рокицький М.О., Левандовський В.В., Янчевський Л.К. // IX Всеукраїнська наукова конференція «Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики»: матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С.69.
 1. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на теплофізичні властивості полімерних матеріалів / Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Махно СМ., Янчевський Л.К., Чуйко О.О. //Наностистеми, наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. — К.: РВВ УМФ, 2005. — Т.З, вип.4. — С.1005—1012.
 1. Вплив діоксиду кремнію на електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен — йодид срібла / Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Махно СМ., Чуйко О.О. // Доповіді HAH України. — 2005. — №5. — С.133—137.
 1. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на
  теплофізичні властивості полімерних матеріалів / Горбик П.П., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Махно СМ.,
  Янчевський Л.К., Чуйко О.О. //Наностистеми,
  наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. — К.: РВВ.УМФ. — 2005. — Т.З, вип.4, XV ст. — С.274.
 1. Properties of Nanodimensional Silicon Dioxide Modified with Silver Iodide / P.P. Gorbyk, V.V. Levandovskyi, R.V. Mazurenko, S.M. Makhno, V.M. Mishchenko, O.I. Orans’ka, A.A. Chuiko, and M.A. Rokytskyi //Book of Abstracts of Inernational Conference “Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine”, (Kyiv, Ukraine, September 14—17, 2005). – К., 2005. — Р.147.
 1. Properties of nanodimensional silicon dioxide modified with silver iodide / Gorbik P.P., Levandovs'kyi V.V., Mazurenko R.V., Makhno S.M., Mishchenko V.M., Orans'ka O.I., Kondratenko E.V., Chuiko O.O. // Physics and chemistry of solid state. — 2006. — Vol.7. — №4. — P.713—716.
 1. Electrophysical properties of polymer composites penton – silver iodide system in SF—region okits’kyi M.A./ Gorbyk P.P., Levandovskyi V.V., Makhno S.M., Kondratenko O.V., Shut N.I. // Functional Materials 14. — Kharkov, 2007.— № 1. – P. 1—5.
 1. Явища та ефекти в нанорозмірних системах на основі речовин з фазовими переходами / Левандовський В.В., Махно СМ., Мазуренко Р.В., Горбик П.П. //Нанорозмірні системи. Будова — властивості — технології (НАНСИС 2007). — К.: РВВ УМФ, 2007. – С. 102.
 1. Мініч Л.В. Дидактичні основи створення модульних навчальних програм з фізики /Л.В.Мініч, Л.Ю.Благодаренко // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.25.
 1. Богуславська Н.М. Дослідження шарів карбіду кремнію методом спектроскопії ІЧ відбивання / Богуславська Н.М., Пасічник Ю.А. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000.− C.175.
 1. Venger E.F. Effect of Plasmon—Phonon Coupling Anisotropy on the Reflection Coeffitient of Polar Semiconductor Zno and SiC—6H / Venger E.F., Davidenko S.M., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. //Proceeding the Third International Conference on Advantced Semiconductor Devices and Microsystems. — Slovakia. −16—18 2000. IEEE Catalog N. −00EX386. − P. 343—346.
 1. Богуславская Н.Н. Измерение электрофизических параметров тонких слоев карбида кремния методом спектроскопии и отражения /Богуславская Н.Н., Венгер Е.Ф., Пасечник Ю.А. //Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. − 2000. − Вып.35. − С. 161—176.
 1. Venger E.F. Investigation of thin semiconductor zinc oxide films on semiconductor SiC—6H substrates using IR spectroscopy/ Venger E.F., Davidenko S.M., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. //Abstracts of V International Conference “Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics”. — Kiev (Ukraine). — 2000. – P. 72.
 1. Venger E.F. Optical and mechano—optical modulator of IR electromagnetic radiation / Venger E.F., Davidenko S.M., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. // Abstracts of V International Conference “Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics”. — Kiev (Ukraine). — 2000. – P. 29.
 1. Поверхневі плазмон—фононні поляритони в шаруватих cтруктурах на основі 6Н SIC / Аніщенко В.О., Венгер Є.Ф., Давиденко С.М., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Ю.А. Пасічник // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — C.180.1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка