Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка37/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Пасічник Ю.А. Фізика, навчання і Інтернет / Пасічник Ю.А. //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. − C.82.
 1. Пасічник Ю.А. Вплив окису цинку на просторову структуру поля поверхневих поляритонів сапфіра в системі окис цинку – сапфір /Пасічник Ю.А., Стеценко Т.П., Сухенко О.І. //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. Фіз.—мат. науки. − К.: НПУ, 2001. −№2. — C. 95—100. — Літ.: 5 н.
 1. Dispersion and damping of surface polaritons of spinel МgАl2O4/ Pasechnik Yu. A., Boguslavska N.N., Venger E.F., Shportko K.V. //Proceeding of the XV International Scholl—Seminar "Specrtoscopy of Molecules and Crystals". Abstracts. Chernihiv, (23—30 June 2001). – Kyiv, 2001. − P.25.
 1. Дослідження поверхневих збуджень в оптично—анізотропних кристалах модифікованим методом порушеного повного внутрішнього відбивання /Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. //Фізико—математичний збірник. – Ніжин : НДПУ, 2001. – С.63—73.
 1. Дослідження електрофізичних властивостей сильно легованих шарів оксиду цинку на діелектричних та напівпровідникових підкладинках методами ІЧ— спектроскопії / Аніщенко В.О., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. //VІІІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок : матеріали конф. — Івано—Франківськ, 2001. − С. 169—170.
 1. Effect of mixed plasmon—phonon excitations on the coefficient of reflection from surfaces of optically—anisotropic ZnO and SiC—6H/ Anischenko V.O., Venger E.F., Melnichuk O.V., Melnichuk L.Ju., and Pasechnik Ju.A. //Proceeding of the XV International Scholl—Seminar "Specrtoscopy of Molecules and Crystals". Abstracts. Chernihiv,( 23—30 June 2001). –Kyiv, 2001. − P. 112.
 1. Поверхневі поляритони шпінелі MgAl2O4 / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету.Сер. Фізична. − 2001. −Вип.34. − С.283—285.
 1. Поверхневі поляритони шпінелі MgAl2O4 / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Miжнародна конференцiя молодих науковців з теоретичної та експериментальної фiзики ЕВРІКА —2001: тези доп. /Львівський національний університет ім. І. Франка, ( 15—21 травня 2001р.). −Львів, 2001. — С.116.
 1. Спектри відбивання шпінелі MgAl2O4 у ділянці залишкових променів / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Miжнародна конференцiя молодих науковців з теоретичної та експериментальної фiзики ЕВРІКА —2001: тези доп., (15—21 травня 2001 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка.−Львів, 2001. — С.72—73.
 1. Спектри відбивання шпінелі MgAl2O4 у ділянці залишкових променів / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету. Сер.: Фізична. − 2001. − Вип. 34. — С.142—145.
 1. Венгер Є.Ф. Спектроскопія залишкових променів / Венгер Є.Ф., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. /НАН України, Ін—т фізики напівпровідників. – К. : Наукова думка, 2001. — 191 с.: іл., табл. 1. Спектроскопія залишкових променів MgAI204 / Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2001. – Вип.2. – C.130—143.
 1. Спектроскопія шпінелі MgAl2O4 в області залишкових променів /Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Вернидуб Н.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. Фіз.—мат. науки. — №2. − 2001. − C. 130—143.
 1. Пасічник Ю.А. Використання Інтернет при викладанні фізики у студентів природничо—математичних дисциплін /Ю.А.Пасічник //Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.3. – С. 181—184. – Літ.: 3 н.
 1. Вплив затухання на плазмон—фононні спектри в області залишкових променів ZnO/ Богуславська Н. М., Вернидуб Н.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //VІІ Всеукраїнська науково—практична конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, (31 травня –1 червня 2002 р.) : матеріали / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – С.142.
 1. Вплив затухання на плазмон – фононні спектри в області залишкових променів ZnO / Богуславська Н. М., Вернидуб Н.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. − 2002. − №3. − С.48—55.
 1. Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів в 6H—SiC Ю / Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Mіжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА—2002: тези доп. (15—21 травня 2002 р.) /Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2002. − С. 15.
 1. Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів в 6H—SiC / Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету. Сер.: Фізична. – Львів, 2002. — Вип.35. — С. 5.
 1. Пасічник Ю.А. Застосування телекомунікаційних технологій при викладанні фізики / Пасічник Ю.А. //Збірник наукових праць “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики”.– Кривий Ріг, 2002. — Т.2. – C.255—257.
 1. Поверхностные поляритоны новых типов в анизотропных полупроводниках / Богуславская Н. Н., Венгер Е.Ф., Пасечник Ю.А., Шпортько К.В. //Тези і матеріали доповіді на 1—й Українській науковій конференції з фізики напівпровідників (з міжнародною участю) УНКФП—1, Україна, (Одеса, 10—14 вересня 2002 р.). — Одеса, 2002. – С.89*.
 1. Поверхневі поляритони системи (InSb)1—x (CdTe)x./ Богуславська Н. М., Вялий М.Г., Кнорозок Л.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //VІІ Всеукраїнська науково—практична конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики", (31 травня —1 червня 2002 р.) /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – С.141.
 1. Поверхневі поляритони системи (InSb)1—x(CdTe)x. / Богуславська Н. М., Вялий М.Г., Кнорозок Л.М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. − 2002. − №3. − С.4.
 1. Поверхневі поляритони в ZnSiP2 / Венгер Є.Ф., Богуславська Н. М., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Перша Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (з міжнародною участю) УНКФП—1. Україн: зб. тез. (Одеса, 10—14 вересня 2002 р.). –Одеса, 2002. — Т.2. − С.50.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми інтеграції науки і освіти при викладанні фізики в педагогічних університетах /Ю.А.Пасічник //VП Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики",(31 травня—1червня 2002 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2002. – С.140.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми інтеграції науки і освіти при викладанні фізики в педагогічних університетах /Ю.А.Пасічник //Матеріали 2—ї Всеукраїнської конференції “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики” (25–26 квітня 2002 р. м. Кривий Ріг). — Кривий Ріг, 2002. – С. 49.
 1. Restrahlen spectroscopy of MgAl2O4 / N.N.Boguslavska, E.F.Venger, N.M.Vernidub, Yu.A.Pasechnik, K.V.Shportko // Semiconductor Physics, Quantum electronics & Optoelectronics. — 2002. —V.5, №1. — Р.95—100.
 1. Фононні поляритони ZnSiP2 / Шпортько К.В., Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. // Mіжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА—2002: тези доп. /Львівський національний університет ім. І. Франка, (15—21 травня 2002 р.) − Львів, 2002. — С. 1.
 1. Фононні поляритони ZnSiP2 / Шпортько К.В., Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. // Вісник Львівського університету.Сер. Фізична. − Львів, 2002. − Вип.35. — С. 5.
 1. Шпортько К.В. Вплив анізотропії ZnP2. на спектри відбивання в області залишкових промінів / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Пацкун І.І., Венгер Є.Ф. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 4. – С.68—77. – Літ.:12 н.
 1. Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів в SiC—6H / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. //Вісник Львівського університету. Сер. Фізична. −Львів, 2003. − Bип. 36. − С.49—54.
 1. Дослідження структури “алмазоподібна плівка на монокристалі карбіду кремнію” методом спектроскопії ІЧ відбивання /Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Гонтарь О.Г., Горохов В.Ю. //Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики. Евріка —2003, (21—23 травня 2003 р.) : зб. тез. — Львів, 2003. −С. 80.
 1. Поверхневі поляритони нового типу в одновісних напівпровідниках Al2O3 / Богуславська Н. М., Венгер Е.Ф., Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. − C. 50.
 1. Спектроскопія ІЧ відбивання алмазоподібних плівок на монокристалах карбіду кремнію / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Горохов В.Ю., Гонтарь О.Г., Венгер Е.Ф. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.53—54.
 1. Фононні поляритони ZnSiP2 / Шпортько К.В., Богуславська Н. М., Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. //Вісник Львівського університету. Сер. Фізична. – Львів, 2003. − Bип. 36. − С.77—85.
 1. Дисперсія діелектричної проникності та спектри ІЧ відбивання дифосфідів ZnP2, CdP2, ZnSiP2 / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Корець М.С. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 106.
 1. Пасічник Ю.А. Поверхневі поляритони у дифосфідах ZnP2, CdP2, ZnSiP2 / Пасічник Ю.А., Шпортько К.В. – К.: Препринт НПУ ім. М. Драгоманова, 2004. − 56 с.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми створення електронного підручника /Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.18.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми створення електронного підручника /Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: Педагогічна. − Кам’янець—Подільський, 2004. — Вип. 10. − С. 86—90.
 1. Reflection spectra of the phosphides in the region of residual beams /Shportko K.V., Pasechnik Yu. A., Venger E.F., Stezenko T.P. // Proc. European Congress on Molecular Spectroscopy. XXVII. – Krakow (Poland), 2004. – P. 380.
 1. Spectroscopy of the surface polaritons in the phosphides/ Shportko K.V., Pasechnik Yu. A., Venger E.F. // Proc. European Congress on Molecular Spectroscopy. XXVII. – Krakow (Poland), 2004. – P. 113.
 1. Пасічник Ю.А. Використання стандартів термінології у вивченні фізики / Пасічник Ю.А., Пашкевич О.С. //Збірник праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. − Вінниця, 2005. − С.25.
 1. Пасічник Ю.А. Невизначеність означень при викладанні фізики /Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф., Мислицька Н.А. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. — Т.2, вип. 5. — С.251—253.
 1. Проблеми використання державних стандартів в розбудові сучасної дидактики фізики / Пасічник Ю.А., В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька, В. Моргунюк //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Кам’янець—Подільський, 2005. – Вип. 11. — С. 157—160.
 1. Raman and fir reflection spectroscopy of ZnP2 and CdP2 single crystals /Baran J., Yu. A. Pasechnik, K.V. Shportko, M. Trzebiatowska—Gusowska, E.F. Venger //Матеріали VIII Міжнародної конференції з молекулярної спектроскопії, (Вроцлав(Польща), вересень, 2005 р.).—Вроцлав (Польща),2005.
 1. Reflection spectra of phosphides in the residual beams region / Venger E.F., Pasechnik Yu.A., Shportko K.V. //Journal of Molecular Structure 744—747. − 2005. − С.947—950
 1. Advanced dielectric permittivity model of anisotrpic single crystals Zn3P2 and ZnGeP2 in the infrared / Baran J., Pasechnik Yu. A., Shportko K.V., Trzebiatowska—Gusowska M., Venger E.F. // Proc. European Congress on Molecular Spectroscopy. XXVIII. – Instanbul (Turkey), 2006. – P. 267.
 1. Пасічник Ю.А. Мультимедійна лекція — дидактична основа викладання фізики у навчальних закладах / Пасічник Ю.А. //ІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція “Сучасні методичні системи навчання фізики і астрономії у загальноосвітній школі”(1—2 червня 2006 р.) на базі фізико—математичного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини. – Умань, 2006. – С.51.*
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми викладання фізики і Болонський процес / Пасічник Ю.А. // Організація навчально—виховного процесу у вищій школі у світлі входження України в європейський освітній простір: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.(15—16 червня 2006 р.) /Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2006. – С.64.*
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми організаційно—змістового наповнення стандартів, програм і підручника з фізики / Пасічник Ю.А. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: педагогічні науки: зб. – Кам’янець—Подільський, 2006. – Вип. 12. — С. 299—303.
 1. Raman and FIR reflection spectroscopy of ZnP2 and CdP2 single crystals / Baran J., Pasechnik Yu.A., Shportko K.V., Trzebiatowska—Gusowska M., Venger E.F. // Journal of Molecular Structure. 792—793. − 2006. − C. 239—242.
 1. Сингулярні поверхневі поляритони в анізотропних напівпровідниках / Ю.В. Дема, Ю.А. Пасічник, Н.М. Богуславька, Є.Ф. Венгер //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2006. — № 6. — С. 32—41
 1. Пасічник Ю.А. Створення дидактичних матеріалів до лекції з фізики при використанні інтернету / Пасічник Ю.А. //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Чернігів, 2006. Вип. 36(2). С.66—70.
 1. Заболотний В.Ф. «Фізичні величини. Закони» [розділ «Механіка»]: навч. посібник / Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Пасічник Ю.А. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 56 с.
 1. Пасічник Ю.А. Європейські перспективи і використання компетентністного підходу при викладанні курсу фізики / Пасічник Ю.А., Шишкін Г.О. //Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції «Безперервна фізико—математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи», ( 18–19 вересня 2007 р.) Бердянськ, 2007. С.70—72.
 1. Plasmon—phonon contribution in the permittivity of diphoshides single crystals in fir at low temperatures/ Shportko K.V., Pasechnik Yu. A, Wuttig M., Rückamp R., Trukhan V.M., Haliakevich T.V. // Программа III Международной научной конференции “Актуальные проблемы физики твердого тела”, ( 23—26 октября 2007 г., Минск). –Минск, 2007. – С.46.
 1. Пасічник Ю.А. Проблеми компетентністного підходу при викладанні курсу фізики у середніх і вищих навчальних закладах /Пасічник Ю.А. //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. — Чернігів, 2007. Вип. 46(2). С.66—70.
 1. Сингулярні поверхневі поляритони в одновісних напівпровідниках Al2O3, SiC—6H, ZnO, ZnSiP2 /Пасічник Ю.А., Богуславська Н.М., Венгер Є.Ф., Дема Ю.В. : препринт / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2007. — 49 с.
 1. Пасічник Ю.А. Сучасна парадигма та проблеми використання стандарту фізико—математичної освіти у загальноосвітній і вищій школі / Пасічник Ю.А., Шишкін Г.О. //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ, 2007. № 4. С.818.
 1. Рокицький М.О. Метод термобаричного циклювання для забезпечення надійного механічного контакту при акустичних дослідженнях полімерних матеріалів / М.О. Рокицький // Студентські фізико—математичні етюди /НПУ імені М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2000. — №2. — С. 72—74.
 1. Рокицький М.О. Особливості дилатометричної поведінки композитів типу йодид срібла – поліхлортрифторетилен / М.О. Рокицький // Матеріали 2—ої Української наукової конференції з фізики напівпровідників. — Чернівці: Рута, 2004. – Т.2. – С. 366—367.
 1. Технологія та пристрій для приготування термопластичних ПКМ методом пресування / М.О. Рокицький, Д.В. Кирилов, Л.К. Янчевський, В.В. Левандовський // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 5. – С. 58—62.
 1. Хвильовий опір і поглинання ультразвуку полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – Cr / М.О. Рокицький, В.В. Левандовський, Л.К. Янчевський // IX Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2004. – С. 69.
 1. Тепло— та електрофізичні властивості композитів системи пентапласт – дисперсний суперіонний провідник (AgI)/ М.О. Рокицький, М.І. Шут, С.М. Махно, В.В. Левандовський, П.П. Горбик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.1: Фізико—математичні науки /НПУ імені М.П. Драгоманова. –К., 2005. — № 6. – С. 43—49.
 1. Тепло— та електропровідність композитів системи пентапласт – дисперсний суперіонний провідник (AgI) /Рокицький М.О., Шут М.І., Махно С.М., Левандовський В.В., Горбик П.П. // Дисперсные системы: тез. докл. ХХІІ науч. конф. стран СНГ (18—22 сентября 2006 г.) – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 285—286.
 1. Дослідження параметрів термічно стимульованих коливань лінійних розмірів полімерних композиційних матеріалів (лабораторна робота)/ Рокицький М.О., Мазуренко Р.В., Левандовський В.В., Горбачов В.О. //Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції (“Вища освіта — 2006”): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф./ НПУ імені М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2007. – С. 377—386.
 1. Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі йодиду срібла / Рокицький М.О., Горбачов В.О., Мазуренко Р.В., Махно С.М. // Автореферати доповідей Всеукраїнської з міжнародною участю конференції молодих учених “Наноматеріали в хімії, біології та медицині”. — К.: ІМФ НАН України, 2007. – С. 110.*
 1. Рокицький М.О. Тепло— та електропровідність композитів системи пентапласт – AgI / Рокицький М.О. // Матеріали 73—ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”. — К.: НУХТ, 2007. – С. 91.
 1. Січкар Т.Г. Калориметричне вивчення процесу склування в епоксидних композиціях / Т.Г.Січкар // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.87.
 1. Січкар Т.Г. Калориметричне вивчення релаксаційних характеристик епоксидних полімерів / Т.Г.Січкар, Л.К.Янчевський //П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.89.
 1. Організація самостійної роботи студентів фізичних спеціаль—ностей при вивченні розділів “ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ” та “РАДІОЕЛЕКТРОНІКа» /Т.Г.Січкар, А.В.Касперський, Т.П.Стеценко, С.Г.Цибін // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.83.
 1. Relaxation properties of linear epoxy polymer / T.G.Sichkar, N.I.Shut, G.D.Danylenko, Yu.V.Muzichenko //Фізика конденсованих високомолекулярних систем. — Рівне, 2000. — Вип.8. – С.55—59.1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка