Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка38/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Січкар Т.Г. Вплив пластифікатора на структуру та механічні властивості епоксидного полімеру / Т.Г.Січкар, О.М.Сташкевич // VI Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики”: матеріали. — Миколаїв, 2001. – С.298—302
 1. Релаксаційні процеси в епоксидній композиції модифікованій каучуком СКД ГТР / О.М.Сташкевич, Т.Г.Січкар, А.В.Касперський, В.Ф.Заболотний //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. — Київ: НПУ, 2001. – Вип. 2. – С.19—25.
 1. Січкар Т.Г. Релаксаційні характеристики процесу склування епоксидних полімерів в присутності модифікатора /Т.Г.Січкар, Л.К.Янчевський, О.В.Горшунов // VIІ Всеукраїнська наукова конференція «Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики» : матеріали. – К. : НПУ, 2002. – С.101.
 1. Високонаповнений композиційний матеріал на основі епоксидного полімеру / Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов, В.В.Сіпій, М.І.Шут //Вісник Полтавського державного педагогічного у—ту імені В.Г.Короленка. Сер.Фізико—математичні науки. — Полтава, 2003. — Вип.6(33). — С. 3—8.
 1. Особливості технології наповнених епоксидних композицій / О.В.Горшунов, С.М.Мірошніченко, Т.Г.Січкар // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки.— К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, — 2003.— вип.3.— С.19—23.
 1. Січкар Т.Г. Релаксаційні процеси в епоксидних полімерах /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // Структурна релаксація у твердих тілах : зб. наук. пр. — Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. – С.212.
 1. Січкар Т.Г. Релаксаційні процеси в епоксидних полімерах / Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали, присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С .77—78.
 1. Січкар Т.Г. Вибір оптимального температур—но—часового режиму отвердження епоксидних композицій /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // IX Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали конф., присвячується 170—й річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фіз.—мат. факультету / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Київ: НПУ, 2004. — С.68.
 1. Вплив наповнювача на теплофі—зичні та релаксаційні характе—ристики композицій на основі епоксидної смоли/. С.Л. Василенко, Т.Г. Січкар, М.І. Шут //Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне:РДГУ, 2004. — Вип.10. – С.92—95.
 1. Січкар Т. Г. Вплив металевого наповнювача на теплофізичні властивості полімерної матриці в композиціях на основі епоксидного полімеру / Січкар Т. Г., Горшунов О. В., Шут М. І. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 1. Фізико—математичні науки.— К.: НПУ, 2004.— №4.— С. 6—16.
 1. Вплив модифікуючих добавок на теплофізичні властивості епоксидних полімерів в процесі отвердження / Т.Г.Січкар, О.В. Горшунов, А.В. Касперський //Фізика конденсованих високомолекулярних систем / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2004. — Вип.1.— С.95—97.
 1. Вплив наповнювача на теплофізичні та релаксаційні характе—ристики композицій на основі епоксидної смоли / С.Л. Василенко, Т.Г. Січкар, М.І. Шут //Фізика конденсованих високомолекулярних систем : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2004. — Вип.10. – С.92—95.
 1. Січкар Т.Г. Електрика і магнетизм. Модуль №1 Електростатика /Січкар Т.Г. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 109 с.
 1. Січкар Т.Г. Електрика і магнетизм. Модуль №2: Постійний струм /Т.Г.Січкар. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — 122 с.
 1. Калориметрический способ определения комплекса релаксационных характеристик эпоксидных полимеров / Т.Г.Сичкарь Л.К.Янчевский А.В.Горшунов, Н.И.Шут // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. — № 1. – С.228—231.
 1. Горшунов О.В. Теплофізичні властивості композицій на основі модифікованої епоксидної діанової смоли / О.В. Горшунов, Т.Г.Січкар //Десята українська конференція з високомолекулярних сполук (12—14 жовтня 2004р.) : тези доп. — Київ, 2004. — С.103.
 1. Вивчення кінетики тверднення епоксидних полімерів теплофізичними методами /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов, Л.К.Янчевський, М.І. Шут // X Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготов—ка фахівців з фізики” : матеріали. — Миколаїв: МДУ, 2005. — С.95.
 1. Визначення релаксаційних характеристик процесу склування із аналізу форми калориметричних кривих / О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар //Фізика конденсованих високомолекулярних систем: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2005. – Вип. 11. — С.57—60.
 1. Дослідження властивостей сластопластів акустичними методами / Кирилов Д. В., Січкарь Т.Г., Шут М. І., Мишак В. Д., Семиног В.В. //Науковий часопис НПУ ім М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005. — Вип.6. — С. 26.
 1. Вплив граничного шару полімеру на течію наповнених епоксидних композицій, що вміщують дисперсні металеві наповнювачі / С.Л.Василенко, Т.Г.Січкар, М.І.Шут // Дисперсные системы : ХХІІ научная конференция стран СНГ : тез. докл. (Одесса. 18—22 сентября 2006г.). – Одесса : Астропринт, 2006. — С. 85—86.
 1. Вплив металевого наповнювача на теплофізичні властивості полімерної матриці в композиціях на основі епоксидного полімеру /Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов, М.І.Шут // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 5. — С. 6—15.
 1. Граничні шари в металонаповнених епоксидних композиціях/ Горшунов О. В., Січкар Т. Г., Шут М. І. // Вісник Київського університету. Сер.: Фізико—математичні науки. – К., 2006. — № 1. — С. 345—354.
 1. Горшунов О.В. Граничні шари в металонаповне—них епоксидних композиціях / О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар, М.І.Шут // Вісник Київського університету. Сер.: Фізико—математичні науки. – К., 2006. — № 1. — С.345—354.
 1. Теплофизические свойства полимерных композиционных материалов на основе эпоксидного олигомера ЭД—20 / А.В.Горшунов, Т.Г.Сичкарь, В.П.Гордиенко // Пластические массы.– 2006.— № 6. – С. 10—12.
 1. Влияние агрессивных сред на структуру металлосодержащих композиционных материалов на основе эпоксидного полимера / Н.И.Шут, А.В.Горшунов, Т.Г.Сичкарь // Пластические массы. – 2006. — № 11. — С.15—19.
 1. Релаксаційні процеси в склоподібних епоксидних полімерах / В.А.Луценко, В.В.Левченко, С.М.Мірошниченко, Т.Г.Січкар. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1 : Фіз.—мат. науки. – 2005. – Вип.16. – С. 16—19.
 1. Дослідження властивостей еластопластів акустичними методами Д.В.Кирилов, Т.Г.Січкар, М.І.Шут, Д.В.Мишак, В.В.Семиног //Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. — 2005. — Вип.6. — С. 26—32.
 1. Василенко С.Л. Вплив граничного шару полімеру на течію наповнених епоксидних композицій, що вміщують дисперсні металеві наповнювачі / С.Л.Василенко, Т.Г.Січкар, Ю.М.Краснобокий //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005. — Вип.6. — С. 54—58.
 1. Низькотемпературне відпалювання композиційних матеріалів на основі епоксидних полімерів / О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар, А.В.Шморгун. //Збірник наукових праць «Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції» / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. – С. 327—338.
 1. Релаксаційні процеси в епоксидних полімерах / Т.Г.Січкар, М.В.Лазоренко, М.І.Шут //Тези доповідей ХІ Міжнародної науково—методичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців», (Миколаїв, 20—22 вересня, 2007). — Миколаїв, 2007. —С .51—52.
 1. Властивості поліамідоімідів наповнених кремнійорганічною нанофазою / В.Б.Долгошей, Т.Г.Січкар, А.В.Шморгун // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково—методичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців» (Миколаїв, 20—22 вересня, 2007). — Миколаїв, 2007. —С.71—72.
 1. Калориметрична комірка для дослідження переходу із високо еластичного у в’язкоплинний стан (1—1 перехід) у полімерах / Д. В. Кирилов, В.В. Левченко, Л.К. Янчевський, Т.Г. Січкарь, М. І. Шут //Фізика конденсованих високомолекулярних систем /Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2007. — Вип.12. — С. 89—91
 1. Дослідження процесу склування в епоксидних полімерах /М.І.Шут, Т.Г.Січкар, О.М.Сташкевич, Л.К.Янчевський, Т.Я.Шимчук //IX Українська конференція з високомолекулярних сполук : тези доп. (Київ, 26—28 вересня 2000 р.). – К., 2000. — С.139.
 1. Кравченко В.П. Исследование теплового режима в закрытых ограничен­ных объёмах, подверженных интенсивным внешним тепловым полям высокой темпе­ратуры / Кравченко В.П., Шут Н.И. // Проблемы управления и ин­форматики. – 2000. — №2. — С. 80—84.
 1. Шут М.І. Метричній системі мір 200 років / Шут М.І., Лень А.Є., Шендеровський В.А. // Фі­зика та астрономія в школі. — 2000. — № 2. — С.54—55; № 3. — С.53—55.
 1. Шут М.І. “Мова” фізики: довід. навч. по­сібник / Шут М.І., Бережний П.В., Касперський А.В. – К.: НПУ, 2000. — 37 с.
 1. Шут М.І. Поради по підготовці робіт для МАН / Шут М.І., Погорєлов В.Є., Касперський А.В. – К.: НПУ, 2000. – 38 с.
 1. Шут М.І. Системність як умова оптимізації вивчення радіоелектро­ніки / Шут М.І., Касперський А.В. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. С. 34.
 1. Кравченко В.П. Повздовжні коливання довго вимірних пружних об’єктів у в’язкому середовищі під дією збурюючої сили / Кравченко В.П., Шут М.І. // П’ята Всеукраїн­ська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали доп. – К.: НПУ, 2000. – С. 137.
 1. Шут М.І. Дослідження процесу зрушення і поширення магістральної тріщини від амплітудно—часових параметрів імпульсу розтягу / Шут М.І., Зазимкo Н. М. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 136.
 1. Шут М.І. Дослідження процесу зрушення і поширення магістральної тріщини / Шут М.І., Зазимкo Н. М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. — К.: НПУ, 2001. — № 2. — С. 3—8. — Літ. 3 н.
 1. Дослідження дії однорідного магнітного поля на структуру і властивості епоксидних полімерів /Шут М.І., Зазимкo Н. М., Малежик М.П., Січкар Т.Г. // VI Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” : матеріали – Миколаїв : МДПУ, 2001. — С.276—283.
 1. Шут М.І. Фізико—механічні властивості епоксидних полімерів, затверджених в постійному магнітному полі /Шут М.І., Зазимко Н.М., Січкар Т.Г.// Друга Міжнародна науково—технічна конференція “Композиційні матеріали”, (5 – 6 липня 2001 року): зб. пр. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2001. – С.131.
 1. Біля витоків історії фі­зики в Україні : молекулярна теорія, теплота, термодинаміка / Шут М.І., Лень А.Є., Шендеровський В.А., Козирський В.Г. // Фізика та астрономія в школі. — 2001. — № 2. — С.54—55.
 1. Шут Н.И. Дидактические принципы внедрения современных техно­логий обучения / Шут Н.И., Касперский А.В. // Образовательные технологии : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Воронежский государств. пед. ун—т, 2001. – Вып. 7. — С.233—236.
 1. Шут М.І. Дослідження процесу зрушення і поширення магістральної тріщини / Шут М.І., Зазимко Н.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2001. – №2. – С. 3—8.
 1. Дослідження дії однорідного магнітного поля на структуру і властивості епоксидного полімеру / М.І.Шут, Н.М.Зазимко, М.П.Малежик, Т.Г.Січкар // VI Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики”: матеріали. — Миколаїв, 2001. – С. 276—283
 1. Засоби навчання загальноосвіт­ніх навчальних закладів (теоретико—методологічні основи) : навч. посібник / Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В.; НМЦ засобів навчання. — К: 2001. – 95 с.
 1. Форостяна Н. Кристалографія в шкільному курсі, або Теорія і методика вирощування кристалів із водних розчинів (за підручником—монографією О.Смакули) / Форостяна Н., Шут М., Шендеровський В. //Фізика та астрономія в школі. – 2001. — №6. – С.24—27. — Літ.: 1 н.
 1. Сусь Б.А. Національно—патріотичне виховання студентів як невід’ємний компонент формування особистості / Сусь Б.А., Шут М.І., Грищенко Г.П. // Все­бічний розвиток особистості студента : матеріали наук.—практ. конф. – Ірпінь, 2001. – С. 195 – 201.
 1. Сусь Б.А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі: наук.—метод. посібник / Сусь Б.А., Шут М.І. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2001. – 153 с.
 1. Processing, structure, and electrical properties of metal—filled polymers / Mamunya Ye. P., Muzychenko Yu.V., Pissis P., Lebedev E.V. and Shut M.I. //J. Macromol.sciphysics, B40(3&4). – 2001. — Р. 591—602.
 1. Розв’язок однієї крайової задачі коливань пружного довговимірного об”єкту з урахуванням перехідного процесу/ Кравченко В.П., Шут М.І., Рябцева Т.В. // Наукові за­писки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2001. — №2. — С.9—14.
 1. Шут М.І. Виховання особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення загальної фізики / Шут М.І., Сусь Б.А., Сергієнко В.П. //Матеріали міжнародної науково—мето­дичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. – Львів: Ліга—Прес, 2002. – С. 32—39.
 1. Електрика та магнетизм : навч.—ме­тод. посібник / Шут М.І., Сташкевич О.М., Касперський А.В. ; за ред. М.І.Шута; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – 247 с.
 1. Електрика та магнетизм : навч.—метод. посібник для самостійної роботи /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. М.І.Шут, О.М.Страшкевич, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар. – К., 2002. — 236 с.
 1. Шут М.І. Історія розвитку фізики в Україні як складова національно—патріо­тичного вихованні / Шут М.І., Сусь Б.А. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та про­фесійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С.83.
 1. Шут М.І. Концепція неперервної фізичної освіти і курс загальної фі­зики педвузу / Шут М.І., Сергієнко В.П. // Всеукраїнська наукова конференція “Стратегі­чні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної сере­дньої освіти”: матеріали доп. / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, 2002. – С. 3—4.
 1. Методи здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики / Шут М.І., Вернидуб Р.М., Водний П.О. [та ін.]; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 14 с.
 1. Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики : методичні рекомендації / М.І.Шут, Р.М.Вернидуб, П.О.Возний, Л.Ю.Благодаренко, І.Т.Горбачук, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар, С.І.Бондаренко / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — 14 с.
 1. Шут М.І. Мікроструктура поверхні руйнування полі метилметакри­лату при зміні параметрів імпульсу навантаження / Шут М.І., Зазимко Н.М. //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2002. — №3. – С. 5—9.
 1. Шут М.І. Навчальний експеримент в системі дидактичних засо­бів з радіоелектроніки / Шут М.І., Касперський А.В. //Теорія та методика вивчення при­родничо—математичних і технічних дисциплін : зб. наук.—метод. пр. /Наукові записки Рівненського держа­вного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 4. – С. 75—79.
 1. Шут М.І. Навчання фізики в системі професійної підготовки вчи­теля / Шут М.І., Сергієнко В.П. // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992—2002 : зб. наук. пр. до 10—річчя АПН України / АПН України. – Х.: “ОВС”, 2002. – Ч.1. — С. 434 — 443.
 1. Шут М.І. Педагогічні класи фізико—математич­ного профілю як форма поглибленого вивчення фізики / Шут М.І., Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // Всеук­раїнська науково—практична конференція “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти” : матеріали доп. / ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, 2002. – С. 64—65.
 1. Percolation Phtnomena in Polymers Containing Dispersed Iron / Mamunya Ye. P., Muzychenko Yu.V., Pissis P., Lebedev E.V. and Shut M.I. // Polymer engineering and science, January, 2002. — Vol. 42, No. 1. — P. 90—100.
 1. Шут М.І. Проблеми вивчення загальної фізики в системі професій­ної підготовки вчителя / Шут М.І., Сергієнко В.П. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та про­фесійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. — С.26.
 1. Шут М.І. Синергетика – наука про універсальні закони еволюції в природі і суспільстві /М.І.Шут //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип. 4. – С.129—139. – Літ.: 4 н.
 1. Фізика: поради абітурієнтам /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; М.І.Шут, Л.Ю.Благодаренко, П.В.Бережний, А.В.Касперський; за ред. М.І.Шута. – К.: НПУ, 2002. – 55 с.
 1. Взаємозв’язок теплофізичних властивостей та релаксаційних процесів / М.І.Шут, Т.Г.Січкар, С.Л.Василенко, Ю.В.Музиченко, О.В.Горшунов //Структурна релаксація у твердих тілах : зб. наук. пр. — Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. — С.193—194.
 1. Шут М.І. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII – поча­ток ХХ ст.) : навч. посібник / Шут М.І., Форостяна Н.П. — К.: ВЦ “Шлях”, 2003. – 152 с.
 1. Шут М.І. Гуманітаризація: введення творчого доробку М.П.Авенаріуса до обігу у просторі фізичної освіти / Шут М.І., Лень А.Є. // Наукові записки: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун—ту: спец. вип. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 60—69.
 1. Демонстраційний експеримент з фізики : навч. посібник / Шут М.І., Биков В.Ю., Кучменко О.М., Адаменко І.І., Жук Ю.О., Плахтієнко О.М., Касперський А.В., Благодаренко Л.Ю., Сергієнко В.П., Заболотний В.Ф.; за ред. М.І.Шута, В.Ю.Бикова. — К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 237 с.
 1. Дослідження дії однорідного магнітного поля на структуру і властивості епоксидних полімерів / М.І.Шут, Н.М.Зазимко, М.П.Малежик, Т.Г.Січкар // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Фіз.—мат. науки. — Миколаїв, 2003. — Вип. 6. — С.39—42.
 1. Лень А.Є. Інноваційна культура – орієнтир у навчанні майбутніх вчителів фізики в контексті завдань історико—наукових досліджень / Лень А.Є., Шут М.І. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. – С. 184—188.
 1. Методи та засоби обробки, формування і пере­дачі повідомлень в процесі оперативного контролю інформаційних станів операторів авіаційних комплексів і систем / Шевчук Б.М., Шут М.І., Стегній А.І. //Современные информационные технологии в управ­лении и профессиональной подготовке операторов сложных систем: междунар. науч.—практ. конф. – Кировоград: Изд—во ГЛАУ, 2003. – С. 87—89.
 1. Сусь Б.А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі. Рекомендовано МОН України. — 2—ге вид., допов. / Сусь Б.А., Шут М.І. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – 155 с.
 1. Сусь Б.А. Проблемний погляд на двоїстість природи світла /Б.А.Сусь, М.І.Шут, В.В.Коломоєць, Б.Б.Сусь // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали, присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 3—4.
 1. Шут М.І. Психолого—педагогічні основи розуміння фізики / Шут М.І., Сергієнко В.П. // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. Педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії / Кам’янець—По­дільський державний університет, інформаційно видавничий відділ,. – Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2003. – Вип. 9. – С. 52—54.
 1. Разработка обучающей компьютер­ной системы на основе использования эффекта молекулярной памяти / Ходаковский Н.И., Кравченко В.П., Шут Н.И. // Современные информационные технологии в управлении и профессиональной подготовке операто­ров сложных систем : междунар. науч.—практ. конф. – Кировог­рад: Изд—во ГЛАУ, 2003. – С. 89—90.
 1. Шут М.І. Фізика : навч. посібник для студ. заочної форми на­вчання / Шут М.І., Возний П.О.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. – 101 с.
 1. Взаємозв’язок теплових та релаксаційних явищ в полімерах /М.І.Шут, Т.Г.Січкар, А.В.Касперський, Л.К.Янчевський, М.В.Лазоренко, С.В.Баглюк, М.В.Клименко, В.Ф.Заболотний, А.В.Шморгун // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.66.
 1. Моклюк М.О. Вивчення фізики в системі дистанційної освіти /М.О.Моклюк, В.Ф.Заболотний, М.І.Шут // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.23.
 1. ГСТУ 79.008.001—2004. Засоби навчання екранно—звукові. Фільми навчальні. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.І.Туташинський та інші. МОНУ. – К., 2004. – 8 с.
 1. ГСТУ 79.009.006—2004. Засоби навчання друковані. Таблиці, плакати. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.В.Самсонов та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.005.001—2004. Засоби навчання. Моделі (власне). Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.І.Туташинський та інші. МОНУ. — К, 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.009.007—2004. Засоби навчання друковані. Карти стінні, карти контурні, атлас карт. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, О.М.Топузов та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.004.005—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Колекції геологічні. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.І.Шут, В.І.Туташинський та інші. МОНУ. – К., 2004. – 4 с.
 1. ГСТУ 79.004.001—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Препарати вологі. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.004.002—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Препарати сухі. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 11 с.
 1. ГСТУ 79.004.003—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Препарати муміфіковані. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ. — К, 2004. – 4 с.
 1. ГСТУ 79.004.004—2004. Засоби навчання об’єкти натуральні. Мікропрепарати, біопласти. Видання офіційне / А.М.Гуржій, В.М.Бровдій, М.І.Шут та інші. МОНУ.— К., 2004.— 4 с.
 1. ГСТУ 79.009.001—2004. Засоби навчання друковані. Зошити шкільні, зошити загальні учнівські. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 7 с.
 1. ГСТУ 79.009.002—2004. Засоби навчання друковані. Зошити з друкованою основою. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ.— Київ, .2004. – 7 с.
 1. ГСТУ 79.009.003—2004. Засоби навчання друковані. Зошити спеціального призначення. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ. — К., 2004. – 6 с.
 1. ГСТУ 79.009.004—2004. Засоби навчання друковані. Щоденники шкільні. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ.— К., 2004. – 4 с.
 1. ГСТУ 79.009.005—2004. Засоби навчання друковані. Альбоми (зошити) для малювання учнівські (шкільні), альбоми (зошити) для ескізів учнівські (шкільні), альбоми (папки) для креслення учнівські. Видання офіційне / А.М.Гуржій, М.С.Вашуленко, М.І.Шут та інші. МОНУ. – К., 2004. – 6 с.1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка