Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка6/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Дорошкевич В.А. Творчество и универсалии / В.А.Дорошкевич //Материали 6—ї Міжнародної науково—практичної конференції “Творчість свободи як свобода творчості”, (17-18 травня 2001 р.) – К. : НТУУ “КПІ”, 2001. – С.52.

 • Дорошкевич В. Апейрон – сутнісна основа існування людської цивілізації / В.Дорошкевич, І.Купріянов. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. - 20 с.; 2-ге вид., 2003. – 32 с.

 • Дорошкевич В.О. Принцип тотожності мисленняі буття у філософії Гегеля та проблема визначення абстракції /В.Дорошкевич //Вісник: зб. ст. викладачів, докторантів, аспірантів університету ім. М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 2002. - Вип. 2. - С.36—38.

 • Дорошкевич В. Тарас Шевченко и идея славянського единения /В.Дорошкевич //Славянство в условиях глобализации и информационной войны. – М.: Граница, 2002. – С.290-294; Ренесанс (М.). - 2009. - №4. - С.  1. Дорошкевич В. Політичні драглі ( Конституційна реформа) /В.Дорошкевич //Українська газета. — 2003. — № 18(254), 15 травня. – С.2.

  2. Дорошкевич В. И.В.Сталин – поджигатель войны против собственного народа (О происхождении Великой Отечественной войны Советского Союза) /Е.М.Чижова, В.А.Дорошкевич. — К.:”АРТЭК”, 2004. — 48 с.

  3. Дорошкевич В. Теорія чистого ума /В.Дорошкевич, И.Куприянов.— — Запорожье: Поліграф, 2004. – 60 с.

  4. Дорошкевич В. В защиту русских писателей Александра Грина и Константина Паустовского и наших лучших гриноведов: Открытое письмо писателю и литературоведу Алексею Николаевичу Варламову /В.Дорошкевич //Литературный Крым. – 2005. – 14 октября, №35—36(182—183). — С.1,2.

  5. Дорошкевич В.О. До питання про проблему раптовості початку Великої Вітчизняної війни //В.О.Дорошкевич // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. ст./ НАН України. Інститут історії України. – К., 2005. – Вип. 9,ч.1. — С. 333—338. – Літ.: 21 н.

  6. Дорошкевич В.О. "Небуття" Парменіда у життєдіяльності людини (суто філософський підхід) / В.О. Дорошкевич // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія: До 170—річного ювілею / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 4 (17). — C. 165—168. — Літ.: 17 н.

  7. Дорошкевич В. Теорія чистого ума /В.Дорошкевич, И.Куприянов.— 2—е изд., исправл. и доп. — Запорожье: Поліграф, — 2—ге вид. — 2005. — 61 с.

  8. Дорошкевич В. Для чого потрібен Універсал національної єдності /В.Дорошкевич //газ. Рабочий класс. – 2006. — №40 (335), октябрь. — С.3.

  9. Дорошкевич В.А. Тайна творчества Олександра Грина /В.А.Дорошкевич // Олександр Грин: современный научный контекст: материалы ХУ1, ХУ11 и ХУ111 Международных науч. конф., (2000—2005 гг., Крым, Феодосія). – Сімферополь: ”Крымский Архив”, 2006. – С. 60—91.

  10. Дорошкевич В. Как и зачем украинский народ выбирает президента? /В.Дорошкевич //Правда Украины. – 2006. – 3 августа. – С.11.

  11. Мозгова Н. Про деякі аспекти впливу німецької класичної філософії на патрологічну думку в Україні ХІХ ст. / Н. Мозгова //Philosophia Prima : метафізичні питання. 1998: щорічник. – К.,1999. – Вип. 2. – С.100—106.

  12. Мозгова Н. Гегельянські мотиви в українській духовно—академічній філософії ХІХ століття / Н. Мозгова // Філософські обрії. — 2000. — N4. — C. 127—138.

  13. Мозгова Н. З історії професійної філософії в Україні ХІХ ст.: Київська духовна академія /Н.Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2000. — Вип. 5. – С.9—14.

  14. Мозгова Н. З історії становлення філософської освіти на Україні /Н.Мозгова //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова: ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. — Ч.2. – С. 20—24.

  15. Мозгова Н. Йосип Міхневич як філософ і освітянин: невідомі сторінки біографії / Н. Мозгова //Наукові записки.Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вип. 5. – С.91—99.

  16. Мозгова Н. Про місце філософії у системі освіти (з приводу полеміки київських філософів кінця ХІХ – початку ХХ ст.)/ Н. Мозгова //Мультіверсум: філософський альманах. – К., 2000. – Вип. 15. – С.128—139.

  17. Мозгова Н. Рішельєвський ліцей та українська духовно—академічна філософська тенденція ХІХ ст./ Н. Мозгова //Нова парадигма: Філософія. Соціологія. Політологія: зб. наук. пр. – К.: Запоріжжя, 2000. – Вип. 15. – С.72—79.

  18. Мозгова Н. Становлення духовно—академічної філософської тенденції в Україні (початок ХІХ ст.)/ Н. Мозгова //Схід. – Донецьк, 2000. –№ 2. — С.31—35.*

  19. Мозгова Н. Становлення релігійно—філософської школи в контексті духовно—академічного життя Києва ХІХ ст./ Н. Мозгова //На межі тисячоліть: християнство як феномен культури. – К.: МІЛП, 2000. – С.132—143.

  20. Мозгова Н. Феномен професійно—академічної філософії: ії духовний та університетські напрями / Н. Мозгова // Філософські обрії. — 2000. – N3. – С.66—75.

  21. Мозгова Н. Шеллінгіанські мотиви в Київській релігійно—філософській школі ХІХ століття / Н. Мозгова // Мультіверсум: філософський альманах. — 2000. – Вип. 10. – С.153—161.

  22. Мозгова Н. Гносеологічний підтекст однієї дискусії про місце філософії в системі освіти /Мозгова Н. // Практична філософія. – 2001(№2). – № 1. – С.219—226.

  23. Мозгова Н. Громадянське суспільство як предмет дослідження київської релігійно—філософської школи ХІХ ст. /Мозгова Н. //Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні: тези доп. наук. конф. – Львів, 2001. – С.92—94.

  24. Мозгова Н. Дещо про соціокультурний контекст становлення духовно—академічної філософії XIX ст. в Україні / Н. Мозгова //Наукові записки. Сер.: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.7. — C. 27—42.

  25. Дещо про часопростір духовності Київської духовної академії /Н.Мозгова, В.Дорошкевич, Г.Волинка //Людина і політика: Політологія. Історія. Філософія. Економіка. Право. — 2001. — №2, березень—квітень. — С.125—138. — Літ.: 54 н.  1. Мозгова Н. Київський період у творчості Г.І.Челпанова/ Н. Мозгова //Філософські обрії. – К.—Полтава, 2001. – Вип. 6. – С.135—145.

  2. Мозгова Н. Класицизм як духовний хронотип діалогу філософсько—освітніх стратегій / Н. Мозгова //Наукові записки. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.6. — C.43—49.

  3. Мозгова Н. Класицизм як філософсько—освітній феномен ХІХ ст/ Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2001. – Вип.6. – С.133—138.

  4. Мозгова Н. Класицизм як філософсько—освітній феномен в Україні ХІХ століття / Н. Мозгова //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.150—151.

  5. Мозгова Н. Класична освіта як проблема педагогічної творчості в українській духовно—академічній традиції ХІХ ст. / Н. Мозгова //Матеріали 6—ї Міжнародної науково—практичної конференції „Творчість свободи як свобода творчості”. – К., 2001. – С.183—184.

  6. Мозгова Н. Й.Міхневич і М.Федоров: до питання про українські витоки російського комізму / Н. Мозгова //Філософія. Антропологія. Екологія. – К.: Стилос, 2001. — С.116—126.

  7. Мозгова Н. Невідомий рукопис П.Кудрявцева про П.Авсенєва (З історії київської релігійно—філософської школи ХІХ—поч. ХХ ст.)/ Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2001. — Вип.7. – С.38—43.

  8. Мозгова Н. Проблеми державності в українській духовно—академічній філософії ХІХ століття / Н. Мозгова //Україна у ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. — К.: МІЛП, Центр духовної культури, 2001. – С.495—501.

  9. Мозгова Н.Г. Аналітична філософія /Н.Г.Мозгова, Чуйко В.Л. //Філософія політики: короткий енциклопедичний словник. – К.: Знання України, 2002. – С.28—30.

  10. Мозгова Н.Г. Громадянське суспільство як предмет дослідження київської релігійно—філософської школи ХІХ ст. / Н. Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Філософія. – Х., 2002. — № 547. – С.35—42.

  11. Мозгова Н.Г. В.М.Карпов: логіко—гносеологічні пошуки ХІХ століття/ Н. Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер.: Філософія. – Х., 2002. — № 561. – С.171—173.

  12. Мозгова Н.Г. В.Карпов і психологізація логіки і психологізація логіки в середині ХІХ століття /Н.Г.Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2002. — Вип.9. – С. 72—76.

  13. Мозгова Н.Г. Ліницький П.І. /Н.Г.Мозгова //Філософський енциклопедичний словник. – К.:Абрис, 2002. – С. 742.

  14. Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для дистанційного навчання /Н.Г.Мозгова. МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2002. — Ч.1. — 83 с. ; Ч.2. — 47 с.

  15. Мозгова Н.Г. О.М. Новицький про первинний переклад Святого Писання слов'янською мовою / Н.Г. Мозгова // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 49—50
  1. Мозгова Н. Перший вітчизняний персоналіст : (з історії ідейних впливив духовно—академічної філософії 19 ст.) / Мозгова Н. //Філософські обрії. – К.—Полтава, 2002. – Вип.7. — С.34—45.

  2. Мозгова Н. „Серце” в традиції київської духовно—академічної філософії ХіХ століття / Мозгова Н. //Матеріали ІХ Харківських міжнародних Сковородинських читань. – Х., 2002. – С.31—34.

  3. Мозгова Н. М.Троїцький і П.Ліницький: до питання про гносеологічні засаджи формальної логіки / Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія.— Тернопіль, 2002.— Вип.8. – С. 83—87.

  4. Мозгова Н. Гносеологічна проблематика творчості С.С.Гогоцького / Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія.— Тернопіль, 2003.— Вип.10. – С.21—24.

  5. Мозгова Н.Г. Гносеологічний підтекст логічних пошуків С.С. Гогоцького / Н.Г. Мозгова // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 6. — C. 53—55.

  6. Мозгова Н. Гносеологічний підтекст логічних пошуків С.С.Гогоцького / Н. Мозгова // Людина і політика. — 2003. — N6(30). — C. 123—127.
  1. Мозгова Н. Драгоманов і Пирогов: на перехресті людських доль / Н. Мозкова //Перші Міжнародні Драгоманівські читання: матеріали (30.09—2.10 2003 р.) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип.1. – С.156—162.
  1. Мозгова Н. В. Карпов про гносеологічні засади логіки / Н. Мозгова //Філософські обрії. — 2003. — N9. — C. 238—250.
  1. Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для дистанційного навчання /Н.Г.Мозгова. МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : Міленіум, 2003. — 224 с.
  1. Мозгова Н. Проблема свободи в київській духовно—академічній філософії ХІХ століття / Н. Мозгова // Проблеми свободи у теоретичній та практичній філософії: матеріали 10—х Харківських Сковородинівських читань (30.09—2.10 2003 р.); у 2—х ч. –Х.: Екограф, 2003. – Ч.1. – С.55—57.

  2. Мозгова Н. Закони логіки як предмет дослідження в спадщині професорів філософії Київської духовної академії / Н. Мозгова //Філософські обрії. — 2004. — N12. — С. 15—26.

  3. Мозгова Н.Г. Київська духовна академія, 1819—1920. Філософський спадок /Н.Г.Мозгова. — К.: Книга, 2004. — 320 с.
  1. Мозгова Н. Проблема виявлення ментальності через літературу та філософію в Київській духовно—академічній філософії ХІХ століття /Н.Г.Мозгова //Філософія літератури: матеріали ХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: Прометей—Прес, 2004. – С.347—349.
  1. Мозгова Н. Професори філософії Університету Св.Володимира як фундатори Київської педагогічної освіти / Н. Мозгова // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 14. — C. 166—171 .
  1. Мозгова Н. Співвідношення світської та духовної освіти: історико—філософський екскурс / Н. Мозгова //Державно—церковні відносини України у контексті сучасного європейського досвіду: матеріали міжнар. наук.—практ. конф.(4 жовтня 2004 р.). – К.:VIP, 2004. – С.270—275.
  1. Мозгова Н. П.Авсенев: спекулятивно—психологічні пошуки ХІХ століття / Н.Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер. Філософія. – Х., 2005. — № 654. – С.257—263.
  1. Мозгова Н. Г. Гносеологічне підґрунтя законів логіки як предмет дослідження філософів КДА / Н.Г.Мозгова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2005. — № 13. – С.47—51.
  1. Мозгова Н. Критика емпіриокритицизму з позицій духовно—академічної філософії кінця XIX — початку XX ст. / Н. Мозгова //Філософські обрії. — 2005. — N13. — C. 16—28.

  2. Мозговая Н.Г. П.Линицкий: размышления по поводу учения А.Хомякова о Церкви /Н.Г.Мозговая //Христианская мысль. – 2005. — № 2. – С.52—55.

  3. Мозгова Н.Г. Логіко—гносеологічна проблематика в київській духовно—академічній філософії ХІХ—початку ХХ ст. /Н.Г.Мозгова. — К.: НПУ, 2005. — 170 с.

  4. Мозгова Н.Г. Логічні розвідки С.Гогоцького / Мозгова Н.Г. //Наукові записки. Сер.: 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. до 170—річного ювілею НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 7 (20). – C.136—142.
  1. Мозгова Н. Перший професор філософії Київської духовної академії: (Іван Михайлович Скворцов) / Н.Мозгова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія: до 170—річного ювілею. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 4 (17). — C. 127—136.
  1. Мозгова Н. Предмет логіки як метафізична проблема (з рукописних лекцій П.Юркевича в Київській духовній академії) / Н.Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер. Філософія. – Х., 2005. — № 706. – С.232—238.
  1. Мозгова Н.Г. Професори філософії Університету Св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти / Н.Мозгова //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня—2005 р.) – К.: НПУ, 2005. — С.149—153.
  1. Мозгова Н. Професори філософії університету Св.Володимира як фундатори Київської педагогічної освіти / Мозгова Н. //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2005. — № 2. — С.9—10.
  1. Мозгова Н.Г.Тейяр де Шарден: Феномен людини у загальнолюдському контексті / Н.Г.Мозгова //Історичний календар.2005. — К., 2005. –Вип.11. – С.208—213.
  1. Мозгова Н.Г. Типологічні особливості філософської спільності Київської духовної філософії ХІХ століття / Н.Мозгова //Університетська філософія в ретроспективі та перспективі (до 200—річчя Харківської університетської філософії: матеріали ХІІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: Екограф, 2005. – С.70—76.
  1. Мозгова Н.Г. П.Авсенев: романтичні засади психології / Н.Мозгова //Вісник Національного авіаційного університету. Сер. Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 2(4). –С.192—197.
  1. Мозгова Н.Г. Дещо про трактування законів логіки професорами філософії Київської духовної академії / Н.Мозгова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2006. — № 14. – С. 34—39.
  1. Мозгова Н.Г. Драгоманов і Пирогов: зустріч через століття / Н.Мозгова //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 6: Історичні науки. – К. : НПУ, 2006. – Вип. 3. – С.5—11.
  1. Мозгова Н.Г. Єдність теоретичних і життєвих орієнтирів у філософії Київської духовної академії / Н.Мозгова // Філософські стратегії: матеріали ХХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – С.52—54.
  1. Історія філософії в зв”язку з освітою: підрічник для студ. вищих навч. закладів /Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова та ін.; За ред. Г.І.Волинки.— К.: Каравела, 2006. — 480 с.
  1. Мозгова Н.Г. Київська духовно—академічна філософія: аналіз логіко—гносеологічних тенденцій: автореф. дис. … докт. філософ. наук /Н.Мозгова ; Київ. нац. ун—т ім.Т. Шевченка. — К., 2006. — 33 с. — Літ. : 38 н.

  2. Мозгова Н.Г. Київський неокантіанець: (до творчої лабораторії Г.Челпанова /Н.Мозгова //Нова парадигма: Філософія.Соціологія. Політологія . – К.: НПУ, 2006. — Вип. 59. — С.10—18.

  3. Мозгова Н.Г. Логіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів /Н.Г.Мозгова. МОН України. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. — К. : Каравела, 2006. — 248 с.
  1. Мозгова Н.Г. Логіко—гносеологічна проблематика в київській духовно—академічній філософії ХІХ—початку ХХ ст. /Н.Г.Мозгова. — К.: НПУ, 2006. — 170 с.
  1. Мозгова Н.Г. Логіко—гносеологічна проблематика в лекційних філософських курсах професорів Київської духовної академії /Н.Г.Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер. Філософія. – Х., 2006. — № 750. – С.10—18.
  1. Мозгова Н.Г. Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов / Н. Г. Мозгова //Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали, (27—28 жовтня 2006 р) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 123—127. — Библиогр. в конце ст.
  1. Драгоманов і Пирогов : зустріч через століття /Н.Мозгова, Г.Волинка //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2006. – Вип. 16. — С.40—44.
  1. Мозгова Н. Актуальні проблеми дослідження київської духовно—академічної філософії: історіографія і методологія вивчення / Мозгова Н. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.Сер. Філософія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 13—19.
  1. Мозгова Н. Вітчизняна класична освіта як соціокультурний феномен ХІХ ст./ Мозгова Н. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 10 (23). – C. 130—137.
  1. До питання про часопростір духовної впливовості Київської академії / Волинка Г.І., Мозгова Н.Г., Дорошкевич В.О. //Вісник Житомирського державного технологічного університету. Філософські науки. – Житомир, 2007. – Вип.2. – С. 97—117.
  1. Мозгова Н. Духовно—академічна традиція в Україні як культурний феномен : / Мозгова Н. //Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 100—річчя П.Юркевича та 130—річчя Семена Франка: укр. часопис російської філософії при Українському філософському фонді. – Полтава: АСМІ, 2007. – Вип. 7. – С.15—22
  1. Мозгова Н.Г. Загальнофілософські пошуки підстав об'єднання логіки з гносеологією (на прикладі Київської духовно—академічної філософії) / НГ. Мозгова //Філософські обрії. — 2007. — N 17. — С. 30—42
  1. Мозговая Н.Г. Позитивизм и киевская духовно—академическая фидософия: на примере творческого наследия Ор.Новицкого и С.Гогоцкого/ Мозговая Н.Г. //Соловьевские исследования: периодич. сб. науч. тр. – Іваново, 2007. – Вып. 14. – С.50—59.
  1. Мозгова Н.Г. Співвідношення світської та духовної освіти: вітчизняний досвід ХІХ століття / Мозгова Н.Г. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 13 (26). – C.14—20
  1. Немчинов І.Г. Метаморфоза релігійної ідеї про “Третій Рим” на рубежі ХУ—ХУІ століть / Немчинов І.Г. // Людина і політика. — К., 2000. — №5. — С.45 – 51.
  1. Немчинов І.Г. Релігійно—філософський вимір “руської ідеї” (Ф.Достоєвський, В.Соловйов, Є.Трубецькой) / Немчинов І.Г. //Людина і політика. — К., 2001. — №2. — С.109 – 124.
  1. Немчинов І.Г. “Эстетика человечного”: Генрих Белль и русская литература ХХ века (некоторые параллели) / Немчинов І.Г. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Вип.7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – С.83 – 88.
  1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація: між традиціоналізмом та Просвітництвом (М.Щербатов та О. Радіщев) / Немчинов І.Г. //Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2001. — Вип.2 (IV). — С.98 – 106.
  1. Немчинов І.Г. Іларіонове “Слово” та “Повість минулих літ” у контексті російської історіософської самоідентифікації / Немчинов І.Г. // Людина і політика. — К., 2002. — №1. — С.83 – 95.
  1. Немчинов І.Г. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис перший. Біля витоків // Людина і політика. — К., 2002. — № 3. — С. 53 – 60.
  1. Немчинов І.Г. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис другий. У стані перманентного вибору / Немчинов І.Г. // Людина і політика. — К., 2002. — № 4. — С.71 – 79.
  1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація. Микола Карамзін /Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2002. — №1 (V). — с.114 – 121.
  1. Немчинов І.Г. Самоідентифікація російської влади (XV—XVII ст.) / Немчинов І.Г.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Філософія. –Тернопіль, 2002. — №9. – С.105 – 109. • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка