Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка7/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Немчинов І.Г. Російська самоідентифікація. Філософія історії Олександра Пушкіна у контексті історіософських дискусій 20—30—х років ХІХ століття / Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2003. — №VI—VII. – С. 88 – 97.
 1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація. Александр Пушкін vs Пьотр Чаадаєв: два підходи до російської історії / Немчинов І.Г. //Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2003. — Вип.13. –С.119 – 127.
 1. Немчинов І.Г. Під тиском з Півночі. Нарис української національної самоідентифікації / Немчинов І.Г. // Філософськї обрії. – Полтава, 2004. – Вип. 11. — С.133 – 147.
 1. Немчинов І.Г. Феномен “перенесення столиці” як засіб зміни коду у російській ідентифікаційній традиції / Немчинов І.Г. // Наукові записки НПУ ім. М. Драгоманова. — К., 2004. – Вип. 16. — С. 195 – 202.
 1. Немчинов І.Г. Україна та Росія як “порубіжні культури”. Відмінності ідентифікації / Немчинов І.Г. // Наукові записки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Сер.: Філософія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 13. — С. 140 – 144.
 1. Немчинов І.Г. Український внесок у російський Розкіл ХVII ст. / Немчинов І.Г. // Філософськї обрії. – Полтава, 2005. – № 13. — С.3 – 15.
 1. Немчинов І.Г. Попытка выведения «новой породы» людей в России XVIII века и российская самоидентификация / Немчинов І.Г. //Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2005. – Вип.12. – С. 142 – 151.
 1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація. “Любомудріє” замість філософії / Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2005. – Вип. 13. – С. 160 – 167.
 1. Немчинов І.Г. Феномен уварівської «тріяди», або Маніфест Антипросвітництва / Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2006. – Вип. 14. – С. 132 – 139.
 1. Конверський А.Є. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність /А.Є.Конверський, І.В.Бичко, І.В.Огородник; За заг. ред.А.Є.Конверського. – К.: Центр навч. літ—ри, 2005. — 336 с.

Інститут української філології

Кафедра історії та етнополітики

 1. Даниленко В. М. Виступ на “Круглому столі” по 16—томнику “Україна крізь віки” /В. М.Даниленко // Президентський вісник. – 2000. – 17—23 лип. – С. 2.
 1. Даниленко В. М. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938) / В. М. Даниленко, А. А. Кравченко. – К.: Ніка—Центр, 2000. – 72 с.
 1. Даниленко В. М. Крах політики українізації і голод 1932–1933 рр. / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук // Голод, геноцид 1933 року в Україні: матеріали конф. – К., 2000. – С. 51—63.
 1. Даниленко В. М. Останній період сталінщини (суспільно—політичний розвиток) /В. М. Даниленко, В. К. Баран // Історія України. – 2000. – № 12 (172), березень. – С. 1—2; № 13 (173), квітень. – С. 1—2
 1. Даниленко В. М. Передмова // Билокинь С. И. Механика большевицкого насилия. – К., 2000. – С. 3.
 1. Даниленко В. М. Радянський варіант “українізації” / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук // Матеріали ІV Міжнародного конгресу україністів: Історія. – К., 2000. – Ч. 2. — С. 394—399.
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: Віднянський С. В. Всесвітня історія: 10 клас : навч. посібник. – К.: Фаренгейт, 2000.] // Історія України. – 2000. – № 4. — С. 3.
 1. Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах. Сер. “Золоті імена України” / ред. кол.: … В. М. Даниленко [та ін.] – К.: Євроімідж, 2001. – 624 с.
 1. Даниленко В. "Відлига" в культурному житті УРСР на зламі 50–60—х рр. /Даниленко В., Баран В. // Історія України. – 2001. – № 10, березень. – С. 1—2.
 1. Даниленко В. М. Віталій Сергійович Чишко: життєвий шлях / В. М. Даниленко //Віталій Серійович Чишко: біобібліографія до 50—річчя. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 5—12.
 1. Даниленко В. М. Державотворчий процес і етнокультурна політика в Україні / В. М. Даниленко, О. В. Даниленко // Carpatika–Карпатика. – Вип.10: Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського регіону в ХІХ–ХХ століттях. – Ужгород: Два кольори, 2001. – С. 198—205.
 1. Історія України / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І.  Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.]; за ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – 472 с.
 1. Даниленко В. М. Література та мистецтво / В. М. Даниленко, Л. М. Новохатько Л. М. // Київ: енциклопедичне видання. – К.: Вид. дім "Альтернативи", 2001. – С. 357—376.
 1. Короткий історичний словник / В. М. Даниленко, О. В. Даниленко, С. А. Кокін, А. Г. Слісаренко.– Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – 320 с., укр., рос.
 1. Даниленко В. М. Педагогічна діяльність В. Ф. Дурдуківського (1874 – 1938) / В.М. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В.  Касьянов, С. В.  Кульчицький, В. С. Чишко, В.П. Швидкий /Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 3—30.
 1. Даниленко В. М. Педагогічна спадщина Володимира Дурдуківського (1874–1938 рр.) /В. М. Даниленко // Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на порозі ХХІ ст." [ Чернівці, 16—18 травня 2000 р.] : доповіді та повідом. – Чернівці: Рута, 2001. – Т.1. – С.313—316.
 1. Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С.І. Білокінь, О.В. Добржанський, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький, В.С. Чишко, В.П. Швидкий. – К., 2001. – Вип. 4. – 379 с.
 1. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001).– К.: Вид. дім "Альтернативи", 2001. – Розділ V: Культура / П. Тронько, Л. Новохатько, В. Даниленко. — С. 421—509.
 1. Даниленко В. М. Українська наука в 1990—ті роки /В.М. Даниленко //Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – Вип. 5. – С. 3—14.
 1. Даниленко В. М. Боротьба з українським буржуазним націоналізмом / В. М.Даниленко // Політичний терор і тероризм в Україні: ХІХ – ХХ ст. : Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2002. – С.707—724.
 1. Даниленко В. М. Єврейське питання / В. М. Даниленко //Політичний терор і тероризм в Україні : ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 724—744.
 1. Історія України. — Вид. 3—є, доп. й переробл. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.]; за ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2002. – 472 с.
 1. Історія України: навчальна програма для студентів факультету української філології / Даниленко В. М., Дробот І. І., Стоян Т. А, Позняк О. В., Пилипенко Л. В., Тицький С. І. /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2002. — 66 с.
 1. Історія України: навчальний посібник для 10 класу серед. загальноосвіт. школи / Даниленко В. М., Гузенков С. Г., Колодяжний М. М. – Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 224 с.
 1. Даниленко В. М. Книга про українську Голгофу. Ключ до пізнання й дослідження: [Рец. на кн.: Голодомор в Україні 1932–1934 рр.: бібліографічний покажчик. – К., 2001] //Думська площа. – 2002. – 21 черв. – [№23 (330)]. – С. 2.
 1. Даниленко В. М. Культурно—мистецьке життя в Україні 1990—х років /В. М. Даниленко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. – №1. – С.113—131.
 1. Даниленко В. М. Міграційні процеси 1920—х – 30—х років в УСРР як чинник "українізації" / Даниленко В. М., Бондарчук П. М. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – Вип. 6. – С.218—224.
 1. Народжені Україною. Серія “Золоті імена України”. Меморіальний альманах у двох томах. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 1. – Із змісту статті Даниленка В. М. : Адріанова—Перетц Варвара. — С. 48—49. — Бенардос Микола. – С. 178—179. — Граве Микола. – С. 512—513.— Заньковецька Марія. – С. 632—633. — Корольов Сергій. – С. 784—785. — Кравчук Михайло. – С. 818—819. — Крилов Микола. – С. 822—823.
 1. Народжені Україною. Серія “Золоті імена України”. Меморіальний альманах у двох томах. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 2. – Із змісту статті Даниленка В. М.: Лебедєв Сергій. — С. 18—19. — Патон Євген. — С. 298—299. — Писаржевський Лев. – С. 328—329. — Ремесло Василь. – С. 394—395. — Рудницький Степан. – С. 426—427. — Русова Софія.– С. 434—435. — Смаль—Стоцький Степан. – С. 530—531. — Сумцов Микола. – С. 584—585. — Тиктор Іван. – С. 620—621. — Тимошенко Степан. – С. 622—623. — Чижевський Дмитро. – С. 730—731. — Ягель Михайло. – С. 800—801.
 1. Даниленко В. М. Петро Холодний – освітній діяч, митець, патріот /Даниленко В. М., Телячий Ю. В. // Микола Плав’юк: Україна – життя моє. – Т. 3. Та долю іншу він обрав – душі неспокій : на пошану М. Плав’юка. – К.: Вид—во ім. Олени Теліги, 2002. – С.972—981.
 1. Даниленко В. М. Релігійне життя в Україні у 1990—ті роки / В.М. Даниленко //Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: міжвідом. зб. наук. пр. на пошану Станіслава Владиславовича Кульчицького: (з нагоди його 45—річчя наук. діяльності та 65—річчя від дня народж.) / редкол.: В. Смолій (відп. ред.), О. Веселова, О. Гуржій, В. Даниленко, М. Котляр, В. Марочко, Р. Симоненко /Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – Вип. 6. — С.507—518.
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття: монографія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. – 270 с. ] // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий /Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 361—364.
 1. Даниленко В. М. Боротьба сталінського режиму з "єврейським націоналізмом" в радянській Україні у повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / В.М.Даниленко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. / редкол.: С. Кульчицький (відп. ред.), О. Веселова, В. Даниленко, І. Колесник, В. Марочко, О. Удод /Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – Вип. 8. – С.392—411.
 1. Даниленко В. М. Голодування науково—педагогічної інтелігенції / Даниленко В.М., Кузьменко М. М. // Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003. – С. 711—720.
 1. Енциклопедія історії України /ред. кол.: В. А.Смолій (гол.), … В.М.Даниленко та ін.– К.: Наукова думка, 2003. — Т 1. — 671 с.– Із змісту статті В. М. Даниленка : Адельгейм Євген Георгійович. — С. 35—36. — Альтман Мойсей Ельович. – С. 72. — Астафієв Олелько Сергійович. — С. 149. — Атрощенко Василь Іванович.– С. 151. — Ахієзер Наум Ілліч.– С. 154. Бейліс Вольф Менделевич. – С. 215. — Введенський Андрій Олександрович С. 452. — Вернадський Володимир Іванович. – С. 484—485. — Вища освіта в Україні. – С. 523—524. — Война Олексій Дорофійович. — С. 602—603.
 1. Історія України : навчальна програма для студентів неісторичних факультетів / укл.: І. Дробот, В. М. Даниленко, Т. А. Стоян, Д. С. Рященко І. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 26 с.
 1. Даниленко В. М. Культурно—освітня діяльність Петра Холодного (1876–1930) /Даниленко В. М., Телячий Ю.В. // Науковий вісник Українського університету м. Москви. – М., 2003. –Т.4. — С. 318—329.
 1. Даниленко В. М. Культура в незалежній Україні і проблема інтеграції в європейський культурний простір / В. М.Даниленко, В. А.Смолій // 13 Mednarodni slavistični kongres Ljubljana, 15—21 avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 2 Del/ Tewatski bloki. – Ljubljana, 2003. – С. 237—238.
 1. Даниленко В. Лановик Богдан Дмитрович / В. Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. — К., 2003. – Вип. 2, ч.2. – С. 224—225. — (Сер. “Українські історики”).
 1. Даниленко В. М. Науково—педагогічна інтелігенція в роки голоду /Даниленко В.М., Кузьменко М.М. // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 145—156.
 1. Політика коренізації в радянській Україні (1920–1930—і рр.): науково—допоміжний бібліографічний покажчик / упор. та авт. вступ. ст. П. Бондарчук, В. Даниленко, Г. Єфіменко. – К., 2003. – 219 с.
 1. Програма для класів суспільно—гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10, 11 кл. /Даниленко В., Євтушенко Р., Кульчицький С., Турченко Ф., Удод І. //Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 3—10.
 1. Даниленко В. М. Соціальний тип та інтелектуально—освітній рівень номенклатури скрипніківського Наркомпросу. Біографічні нариси /Даниленко В.М., Кузьменко М.М. – Севастополь—Донецьк, 2003. – 57 с.
 1. Даниленко В. М. ”Українізація” 1920 – 1930—х років: Передумови, здобутки, уроки / відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: В. М. Даниленко (кер. авт. кол.), П. М. Бондарчук, Я. В. Верменич, Л. В. Гриневич, О. О. Ковальчук, В. В. Масненко, В. М. Чумак ; Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 392 с.
 1. Даниленко В. М. Українська інтелігенція як об'єкт репресивної політики сталінського режиму в повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / В. М. Даниленко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки :міжвід. зб. наук. пр. /Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – Вип. 7. Спеціальний. – С. 406—420.
 1. Українські історики ХХ століття : біобібліографічний довідник. Сер. Українські історики. – Вип. 2, ч.1. – К., Львів, 2003. – Із змісту статті Даниленка В. М. : Баран Володимир Кіндратович. — С. 18. — Бачинський Анатолій.– С. 18—19. — Біціллі Петро Михайлович. – С. 26. — Бондар Тихон Данилович. – С. 29.— Борисенко Володимир Йосипович. – С. 30—31. — Ботушанський Василь Мефодійович. – С. 34—35. — Брицький Петро Павлович. – С. 37—38. — Буравченков Анатолій Олександрович. — С. 38—39. — (Даниленко В., Крапівін О. ) Бурносов Вадим Федорович. – С. 39. — Введенський Андрій Олександрович. – С. 49. — Віднянський Степан Васильович. – С. 57—59. — Волковинський Валерій Миколайович. — С. 60—61. — Горбик В’ячеслав Олександрович. – С. 71. — Дементьєв Микола Єгорович. – С. 95. — Добржанський Олександр Володимирович. – С. 102—103. — Дробот Іван Іванович. – С. 107. — Дубина Кузьма Кіндратович.– С. 107—108. — Дубровіна Любов Андріївна. – С. 108—109. — Кордуба Мирон Михайлович. – С. 151—152. — Король Віктор Юхимович. – С. 152. — Кравченко Надія Михайлівна. – С. 160. — Курносов Юрій Олексійович. – С. 177—178. — Лебеденко Олександр Михайлович. – С. 182—183. — Лихолобова Зоя Григорівна. – С. 194—195. — Лях Роман Данилович. – С. 198—199. — Майдан Іван Григорович. – С. 205. — Макар Юрій Іванович.– С. 206—208. — Макарчук Степан Арсентійович. – С. 209. — Мусієнко Володимир Васильович. – С. 231. — Наулко Всеволод Іванович. – С. 235. — Пеленський Ярослав Богданович. – С. 250. — Пінчук Юрій Анатолійович. – С. 259—260. — Слюсаренко Анатолій Гнатович. – С. 294. — Слюсаренко Анатолій Григорович. – С. 295. — Терещенко Юрій Іларіонович. – С. 319—320. — Чишко Віталій Сергійович. – С. 344—346. — Шовкопляс Іван Гаврилович. – С. 358—359. — Щупак Ігор Якович. – С. 370—371. — Буркало Іван Федорович. – С. 69—70. — Довгопол Василь Микитович – С. 144. — (Серія “Українські історики”)
 1. Даниленко В. Шморгун Петро Михайлович / В. Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. К., 2003. – Вип. 2, ч.2. – С. 351—352. — (Серія “Українські історики”).
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: В. Ф. Солдатенко “Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника”: монографія. – К., 2002. – 352 с.] Даниленко В. М., Бондарчук П. М. //Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С.153—156.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Білокінь С. Музей України: збірка П. Потоцького: Доба, середовище, загибель. – К., 2002. – 251 с.] //Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: зб. наук. пр. Пам’яті відом. вченого—історика, д—ра іст. наук Михайла Брайчевського. Число 10: у 2—х ч. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – Ч. 2. – С. 428—430.
 1. Даниленко В. М. В. Й. Борисенко // Енциклопедія сучасної України.– К., 2004. – Т. 3. – С. 298.
 1. Даниленко В. Володимир Дурдуківський і його родина у громадсько—культурному житті України / В. Даниленко // Україна соборна: зб. наук. пр. Прикарпатського держ. ун—ту ім. В.Стефаника. – К., 2004.— Вип. 1. – С.108—134.
 1. Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2004. –Т.2. – Із змісту статті Даниленка В. М. : Гудзенко Пантелеймон Петрович С. 244. — Довгопол Василь Микитович.– С. 426. — Дубина Кузьма Кіндратович.– С. 486—487. — Дурдуківський Володимир Федорович. – С. 499.
 1. Даниленко В. Інтелігенція українського села в 50—ті – 60—ті рр. ХХ ст.: історіографія та джерельна база проблеми / В. Даниленко, І.М.Романюк //Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун—ту ім. М.Коцюбинського.Сер.: Історія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – – Вип.8. — С. 46—51.
 1. Даниленко В.М. “Інтернаціоналізація” радянської України (друга половина ХХ ст.) / В. М. Даниленко // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: зб. наук. пр., присвяч. пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора / відп. ред. В. А. Смолій – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Т.2. – С. 210—252.
 1. Історія культури України: навчальна програма для студентів факультету української філології / укл.: І. І. Дробот, В. М. Даниленко, А. А. Кравченко, В. Г. Шарпатий, О. В. Даниленко. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 44 с.
 1. Історія України: навч. програма для студ. неісторичних спеціальностей / укл.: І. І. Дробот, В. М.  Даниленко,Т. А. Стоян, Д. С. Рященко, В. Г.  Шарпатий, Л. В.  Пилипенко, С. І. Тицький, О. В. Даниленко, О. М. Казакевич. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 44 с.
 1. Історія України: навч. посібник / Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г. Даниленко В. М. – К.: Каравела, 2004. – 256 с.
 1. Історія України: навч. програма для студ. факультету української філології / укл.: Даниленко В. М., Дробот І. І ., Стоян Т. А., Кравченко А. А., Шарпатий В. Г., Позняк О. В., Пилипенко Л. В., Тицький С. І. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 88 с.
 1. Кам’янець—Подільський державний український університет у добу Директорії УНР (1918—1920 рр.): З хроніки подій /Даниленко В. М., Телячий Ю. В., Завальнюк О. М. //Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець—Подільський, 2004. – Т. 4. — С.3—21.
 1. Кам’янець—Подільський державний український університет у часи гетьманату П.Скоропадського (1918): хроніка основних подій /Даниленко В. М., Телячий Ю. В., Завальнюк О. М. // Кам’янець—Подільський у контексті українсько—європейських зв’язків: історія і сучасність: зб. наук. пр. – Кам’янець—Подільський, 2004. – С.104—108.
 1. Моя Україна : енциклопедичне видання / Віднянський С, Даниленко В., Дмитрієнко М., Кульчицький С., Литвин В., Смолій В., Федорченко В., Цибух В., Шпаковатий М. — К., Альтернатива, 2004. — 600 с.
 1. Даниленко В. М. Проекти єврейської автономії в радянському Криму / В. М. Даниленко //Крим в історичних реаліях України: матеріали наук. конф. “Крим в історичних реаліях України: До 50—річчя входження Криму до складу УРСР”. – К., 2004. – С.288—298.
 1. Даниленко В. Регіони України як об’єкт наукового аналізу ( Рец. на кн. :Верменич Я. Теоретико—методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. – К.: Ін—т історії України НАН України, 2003) /Даниленко В. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.), О.М. Веселова, О. І. Ганжа, Л.В Гриневич, В. М. Даниленко, В. І. Марочко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 12.– С. 400—404.
 1. Україна і Росія в історичній ретроспективі: радянський проект для України / Даниленко В. М., Кульчицький С. В., Лисенко О. Є. – К.: Наук. думка, 2004. – 531 с.
 1. Верменич Я. “Українізація” 20—х – 30—х рр. ХХ ст.: зміст та основні напрямки /Верменич Я., Даниленко В. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С.  Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Реєнт, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 4—12.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка