Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка8/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Даниленко В.М. Українсько—російські відносини у складі СРСР у другій половині ХХ ст. / В. М. Даниленко // Україна дипломатична. Науковий щорічник.– К., 2004. – Вип. ІV. – С.483—507.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Завальнюк О. М., Телячий Ю. В. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно—демократичної революції (1917 – 1920) – Кам’янець—Подільський: Абетка нова. – 212 с.] / В. Даниленко //Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Реєнт, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 532—534.
 1. Даниленко В. М. Академія має йти в ногу з життям. А ще краще – випереджати його /В. М.Даниленко // Профспілковий вісник. – 2005. — №12—13, серпень— вересень. – С. 1.
 1. Даниленко В. М. Васюта І. К. /В. М.Даниленко // Енциклопедія сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. — С. 150.
 1. Даниленко В.М. Введенський А.О. /В.М.Даниленко //Енциклопедія сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. — С. 174.
 1. Даниленко В. М. Володимир Вернадський про українсько—російські взаємини /В.М.Даниленко // Україна дипломатична. – К., 2005. –Вип.5. — С.605—616.
 1. Даниленко В. М. Дурдуківський В.Ф. // Українська біографістика: зб. наук. пр.– К., 2005. – Вип. 3. – С.53—54.
 1. Даниленко В. Ідеологічні засади "возз’єднання" України з Росією / В. Даниленко //Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. /редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. В. Янковська – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 8. – С.3—11.
 1. Даниленко В. М. Ісаєвич Ярослав Дмитрович /В. М.Даниленко //Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2005. — Т 3.– С. 536—537.
 1. Даниленко В. М. Міжнародна громадськість і проблема єврейської автономії в радянському Криму /В. М. Даниленко // Україна дипломатична. – К., 2005. — Вип.6. – С.521 – 530.
 1. Даниленко В. Наука в Україні на рубежі ХХ – ХХІ ст. / В. М. Даниленко //Матеріали V Буковинської Міжнародної історико—краєзнавчої конференції, присвяченої 130—річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – Чернівці, 2005. – С.77 – 87.
 1. Освіта України в роки національно—демократичної революції (1917—1920): з хроніки подій / Даниленко В. М., Телячий Ю. В., Завальнюк О. М. – Кам’янець—Подільський: Абетка—Нова, 2005. – 264 с.
 1. Даниленко В. Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945 – 1953 рр.) /В. М.Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Рабенчук ; Інститут історії України НАН України. — К., 2005.– Вип. 9. – С.3—16.
 1. Даниленко В. М. Релігійна політика радянської влади на Поділлі у перші повоєнні роки (1945–1948 рр.) / Даниленко В. М., Кононенко В. В. //Вінничина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2005. – С.264—269.
 1. Даниленко В. М. Телячий Юрій Васильович /В.М.Даниленко //Кам’янець—Подільський університет в особах. — Кам’янець—Подільський, 2005. – Т.2. – С.840—848.
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Хотинщина. Історичний нарис. – Чернівці: Молодий Буковинець, 2002. – 464 с.] / Даниленко В. М., Юсов С. Л. //Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С.197—201.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Романцов В. Українці на одвічних землях (ХVІІІ – початок ХХІ століття). – К.: Вид—во ім. О. Теліги, 2004. – 200 с.] /В.Даниленко, П.Бондарчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Рабенчук; Інститут історії України НАН України. – К., 2005.– Вип. 9. – С.499—502.
 1. Бут О. [ Рец. на кн.: Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920—х – 1950—ті рр.). Історико—статистичне дослідження. – Донецьк, 2003 – 624 с.] / Бут О., Даниленко В. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В.М. Даниленко (відп. ред.), С.І. Білокінь, О.В. Добржанський, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький, О.В. Янковська – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 8. – С.424—428.
 1. Даниленко В. М. Аграрна політика компартійно—радянського керівництва /Даниленко В. М., Баран В. К // Історія українського селянства: у 2—х тт.– К.: Наукова думка, 2006. – Т.2.– С. 479—485.
 1. Даниленко В. М. Академічна наука як предмет вивчення та дослідження /В.М.Даниленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Історія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С.11—14.
 1. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876—1930 рр.) / Даниленко В. М., Завальнюк О.М., Кириленко Г. О., Телячий Ю.В. – Хмельницький, 2006. – 206 с.
 1. Даниленко В. М. Держава і колгоспи /Даниленко В. М., Романюк І. М. //Історія українського селянства : у 2—х тт.– К.: Наук. думка, 2006. – Т.2. – С. 359—372.
 1. Даниленко В. М. Динаміка сільськогосподарського виробництва /Даниленко В. М., Романюк І. М. // Історія українського селянства : у 2—х тт. – К.: Наукова думка, 2006. – Т.2 – С. 372—378.
 1. Даниленко В. М. Лихолобова Зоя Григорівна /В. М.Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. – К., 2006 – Вип. 2, ч. 3. (Серія “Українські історики”) – С. 120—121.
 1. Матеріали до українського біографічного словника. Короткі біографічні довідки. — Вип. 1. А—К. – К., 2006. – Із змісту статті Даниленка В.М.: Абаза Віктор Іванович С. 10. — Абрамович Дмитро Іванович. – С. 17. — Авдієнко Михайло Овер’янович.– С. 27—28. — Аверченко Аркадій Тимофійович. – С. 32. — Авраменко Василь Кирилович. – С. 34—35. — (Даниленко В.М., Попик В.І.) Авсєєнко (Авсієнко) Василь Григорович. – С. 38—39. — Адельгейм Євген Георгійович. – С. 43. — Адріанова—Перетц Варвара Павлівна. – С. 53. — Айхельбергер Іван. – С. 60. — Акерман Олександр Федорович. – С. 61—62. — (Даниленко В.М., Горбик В.О.) Акулов Іван Олексійович. – С. 69. — Александров Анатолій Петрович. – С. 73. — Александров (Олександрів) Володимир Степанович. – С. 73—74. — (Даниленко В.М., Горбик В.О.) Алексенко Володимир Аврамович. – С. 80. — Алфьоров Ігор Олександрович. – С. 92—93. — Алчевська Христина Данилівна. – С. 93—94. — (Даниленко В.М., Попик В.І.) Алчевська Христина (Христя) Олексіївна. – С. 94—95. — Алчевський Григорій Олексійович. – С. 95—96. — Альошин Павло Федотович. – С. 101—102. — (Даниленко В.М., Горбик В.О.) Амелін Михайло Петрович. – С. 107—108. — Амосов Микола Михайлович. – С. 109—110. — Анастасевич (Анастазі) Василь Григорович. – С. 112—113. — Ангеліна Парасковія Микитівна. – С. 113—114. — (Даниленко В.М., Шепелюк В.М.) Андрелла Михайло. – С. 118. — Андрієвський Віктор Никанорович. – С. 121. — Андрієвський Олексій Олександрович. – С. 125—126. — Андрієвський Опанас (Панас) Михайлович. – С. 126—127. — Андрієвський Сергій Григорович. – С. 127. — (Даниленко В. М., Ляшко С. М.) Андріяшев Олександр Михайлович.– С. 135—136. — Андріяшик Роман Васильович. – С. 137—138. — Андрух Іван. — С. 143. — Антоненко—Давидович Борис Дмитрович. — С. 155—156. — Антонов Анатолій Петрович. – С. 158. — Антонов Олег Костянтинович. – С. 158—159. — (Даниленко В.М., Попик В.І. )Антонов—Овсієнко Володимир Олександрович. – С. 160—161. — (Даниленко В. М., Попик В. І.) Антонович Володимир Боніфатійович. – С. 162—163. — Апанович Олена Михайлівна. – С. 170—171. — (Даниленко В.М., Попик В.І.) Арандаренко Микола Іванович. – С. 175. — Ареф’єв Анатолій Васильович. – С. 177—178. — Арістов Микола Якович. – С. 178—179. — (Даниленко В. М., Ляшко С. М.) Аркас Микола Миколайович. – С. 181—182. — Арсенич Микола Васильович. – С. 185—186. — Астряб Матвій Григорович. – С. 204—205. — Атрощенко Матвій Іванович. – С. 207—208. — Афанасьєв Георгій Омельянович.– С. 211—212.
 1. Даниленко В. М. Мельниченко Володимир Юхимович /В. М.Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. – К., 2006 – Вип. 2, ч.3. – С. 143—144. — (Серія “Українські історики”)
 1. Даниленко В. М. Об’єктивні й суб’єктивні чинники в діяльності М. Хрущова /В. М. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – Вип. 10: Хрущовська "відлига": передумови, реалії, наслідки : матеріали "круглого столу" / Відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Ніка—Центр, 2006. – С. 7—12, 16—18, 20, 25—26, 39—40.
 1. Даниленко В. М. Повсякденне життя селян / Даниленко В. М., Романюк І. М. //Історія українського селянства : у 2—х тт.– К.: Наукова думка, 2006. – Т.2. – С. 378—390.
 1. Даниленко В. М. Поглиблення кризи колгоспного ладу /В. М. Даниленко, В. К. Баран // Історія українського селянства : у 2—х тт. – К.: Наукова думка, 2006. — Т. 2. – С. 485—493.
 1. Даниленко В. М. Українська і російська національні спільності в контексті соціально—демократичних змін (50 – 80—і рр. ХХ ст.) /В. М. Даниленко // Науковий часопис. Сер. № 6. Історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2006. – Вип. 3. — С.48—63.
 1. Даниленко В. М. Українське село в добу реформ М. Хрущова /Даниленко В. М., Романюк І. М. // Історія українського селянства : у 2—х тт.– К.: Наукова думка, 2006. – Т. 2 . – С. 411—476.
 1. Даниленко В. М. [Рец. : Нові сторінки історії Донбасу. зб. ст. – Вип. 3—13] / Даниленко В. М., Скляренко Є. М. // Український історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 201—206.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації] / Даниленко В. М. // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С.223 – 225.
 1. Жиленкова І. М. Українознавчі часописи ліберально—демократичного спрямування (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Жиленкова І. М. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2000. – Вип 2. — С. 204—214.
 1. Жиленкова І. М. Формування політичної думки в Україні / Жиленкова І. М. //Політологія: наука про політику: підручник. – 3—є вид. виправл., доп. – Київ—Харків: Єдинорог, 2001. – С. 91—124.
 1. Жиленкова И. Н. Становление социально—философской мысли в Украине //Социальная философия: учебник / под общей ред. Андрущенка В.П., Горлача Н.И. – Киев—Харьков: Единорог, 2002. – С. 187—228.
 1. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт.—упоряд.: Андрущенко В. П.,…І. М. Жиленкова та ін. – К.: Знання України, 2002. – 670 с.
 1. Жиленкова И. Н. Становление и развитие философской мысли в Корее //История философии / под общ. ред. Н.И. Горлача, В.Г. Кременя, В.К. Рыбалко. – Харьков: Консул, 2002. – С. 109 – 131.
 1. Жиленкова І. М.  Формування політичної думки в Україні /І.М.Жиленкова //Політологія : підручник / за ред.: Кременя В. Г., Горлача М. І. – Харків, 2003. – С. 91 – 124.
 1. Жиленкова І. М. Формування та розвиток філософії в Україні / Жиленкова І. М. , Єфімцев О. П. // Філософія: підручник / под общ. ред. В. Г. Кременя, Н. И. Горлача. – Харків: “Прапор”, 2004. – С. 197—224.
 1. Жиленкова И. Н. Развитие философии в Украине /И.Н.Жиленкова //Философия : підручник; под общ. ред. В. Г. Кременя, Н. И. Горлача. – Х.: Прапор, 2004. – С. 234—263.
 1. Жиленкова І. М. Основні групи джерел з історії ліберально—демократичного руху України др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. /И. Н. Жиленкова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Сер. 6. Історичні науки.– К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. — С. 309 – 316.
 1. Філософія історії: підручник для вищ. школи /Авт. кол.: Бойченко І. В., Горлач М. І., Данільян О.Г., Жиленкова І. М., Мануйлов Є. М., Новиков Б.В., Панфілов О.Ю., Паюсов К.А., Ю Требі М.П., Шефель С.В. – Х.: Прапор, 2006. – 656 с.
 1. Жиленкова І. М. Формування соціологічної думки в Україні. — З історії становлення соціології / Жиленкова І. М. //Соціологія: підруч. для вищої школи. — 5—е вид., перероб. і допов. / авт. кол.: Воловченко В. І., Головченко Г. Т., Горлач М. І., Жиленкова І. М., Кремень В. Г., Найдьонова В. В., Соколов М. О., Требі М. П. – Х.: Фактор, 2006. – С. 38—219, 171—219
 1. Казакевич О. М. Громадська діяльність П. Г. Житецького на початку 60—х років ХІХ ст. /О. М. Казакевич // Наукові записки НаУКМА. Спец. випуск. – 2001. – Т. 19. – Ч. 1. – С. 142—145.
 1. Казакевич О. М.  Співпраця на ниві науки (листи П. Г. Житецького до О. О. Шахматова) /О. М. Казакевич //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 28. (Ч. 1.). – С. 54—65.
 1. Казакевич О. М. Педагогічна діяльність П. Г. Житецького /О. М.Казакевич //Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2002. – Вип. 123—124. – С. 424—429.
 1. Провідники духовності в Україні: довідник /за ред. І. Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – Із змісту статті О. М. Казакевич: Беринда П. С. 354. — Білецький О. І. – С. 357. — Білодід І. К. – С. 359. — Вернадський В. І. – С. 375. — Возняк М. С. – С. 377. — Грінченко Б. Д. – С. 207. — Гудзій М. К.– С. 395. — Дрогобич Г. – С. 404. — Ернст М.Л. – С. 406. — Житецький П. Г. – С. 410. — Жовтобрюх М. А. – С. 412. — Зібер М.І.– С. 424. — Ільїнський Г.А. – С. 428. — Каманін І. М. – С. 431. — Камінський Ф. Т. – С. 432. — Каразін В. Н.– С. 434. — Качановський В. В.– С. 435. — Кістяківський Б.О. – С. 440. — Кравченко В.Г. – С. 258. — Красуський М. – С. 459. — Кримський А. Ю.– С. 460. — Левицький І. О.– С. 474. — Лукашевич П. Я.– С. 482. — Мордовець Д. Л. — С. 273. — Огієнко І. І.– С. 140. — Перетц В. М.– С. 514. — Потебня О. О. – С. 523. — Тимченко Є. К.– С. 572.
 1. Казакевич О. М. Роль П. Г. Житецького у створенні та діяльності Колегії Павла Галагана /О. М. Казакевич // Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2003. – Вип. 5. – С. 141—143.
 1. Казакевич О. Діяльність П. Г. Житецького у Південно—Західному відділі Російського імператорського географічного товариства /О.М.Казакевич //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 274—278.
 1. Історія України: навчальна програма для студентів неісторичних спеціальностей / укл.: І.І. Дробот, В.М. Даниленко, Т.А. Стоян, Д. С. Рященко, В.Г. Шарпатий, Л.В. Пилипенко, С.І. Тицький, О.В. Даниленко, О. М. Казакевич. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 44 с.
 1. Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70—х – на початку 80—х рр. ХІХ ст. /О. М. Казакевич //Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 109—117.
 1. Казакевич О. М. Погляди П. Г. Житецького на походження і ранні етапи розвитку українського народу /О. М. Казакевич // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: ДНУ, 2004. – № 4(22). – 2004. – С. 12—19.
 1. Казакевич О. П.Г. Житецький – почесний доктор Харківського і Київського університетів (малодосліджена сторінка біографії) /О. М. Казакевич // Історико—політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. ст. – № 10—11. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 138—143.
 1. Казакевич О.  Лист М. О. Максимовича до М. І. Надєждіна /О.М.Казакевич //Наука. Релігія. Суспільство.– 2005. – № 2. – С. 22—24.
 1. Казакевич О. М. Педагогічно—наукова та громадська діяльність П. Г. Житецького: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 /О. М. Казакевич; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.
 1. Казакевич О. М. Павло Житецький (до 170—річчя з дня народження). Історичний портрет /О. М. Казакевич // Історичний журнал.– 2006. – № 6. – С. 84—92.
 1. Казакевич О. Родина Алчевських в українському національному русі /О. М. Казакевич //Український історичний збірник. – К., 2006. – Вип. 9. — С. 145—156.
 1. Подобєд О. А. Апокаліптичний хронотоп художньої прози Тодося Осьмачки (за повістю “Старший боярин”) / О. А.Подобєд //Вісник Київського славістичного університету / редкол.: Ю. М. Алексєєв (голов. ред.), В. І. Кузьменко (заступник голов. ред) [та ін.]. – К.: КСУ, 2005. – № 22. – С. 151—158.
 1. Подобєд О. А. Радянська дійсність у символічному сприйнятті Тодося Осьмачки (на матеріалі повісті “Ротонда душогубців”) /О. А. Подобєд //Вісник Київського славістичного університету / редкол.: Ю. М. Алексєєв (голов. ред.), В. І. Кузьменко (заступник голов. ред) [та ін.]. – К.: КСУ, 2005. – № 25. – С. 190—195.
 1. Позняк О. В. Бойова співдружність слов'янських народів у Другій світовій війні (Історіографія проблеми) /О. В. Позняк //Слов'янські народи у Другій світовій війні: матеріали. наук. конф. – К., 2000. – Вип. 6, ч. І. — С. 18—23.
 1. Позняк Е. В. Интернациональное содружество партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны (Историография проблемы) /О. В. Позняк // Патриотизм Советской Армии и народа – важнейший источник победы в Великой Отечественной войне: сб. материалов. – С.—ПБ., 2000. – С. 127—134.
 1. Позняк О. В. Співдружність слов'янських народів у партизанській боротьбі в роки Великої Вітчизняної війни. (історіографія проблеми) /О. В. Позняк //Суд пам'яті: матеріали міжвуз. конф. –Умань, 2000. –С. 98—103.
 1. Позняк Е. В. Боевое содружество советских народов в годы Великой Отечественной войны. Историография проблемы /О. В. Позняк //Патриотизм советской армии и народа – важнейший источник победы в Великой Отечественной войне: сб. ст. – С.—Пб., 2001 – С. 67—73.
 1. Позняк О. В. Історичне значення трипільської культури /О.В. Позняк // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 233—236.
 1. Позняк О. В. Розвиток середньої школи в Україні у 30—і роки ХХ ст. /О. В. Позняк // Сторінки історії. – К.: Політехніка, 2002. – Вип. 17. — С. 136—146.
 1. Дружба, загартована в боях за визволення України / Даниленко В. М., Дробот І. І., Стоян Т. А, Позняк О. В., Пилипенко Л. В., Тицький С. І. //Визволення Києва від німецько – фашистських загарбників: матеріали міжнар. конф. (22—23 вересня 2003 р.) – К., 2004. – С. 56—62.
 1. Позняк Е.В. Интернациональное содружество партизан и подпольщиков в годы Второй мировой войны. Историография проблемы / Е.В. Позняк //Витебщина во Второй мировой войне: материалы междунар. конф. – Витебск, 2004. – С. 49—54.
 1. Позняк О. В. Інтернаціональне співробітництво партизан в роки Другої світової війни / О.В. Позняк // Україна у Другій світовій війні: матеріали Всеукр. конф., присвяч. 60—річчю Перемоги. – Бердянськ—Запоріжжя, 2004. – С. 58—63.
 1. Позняк О.В. Загальні тенденції української історіографії культури Київської Русі / О.В. Позняк //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. Історичні науки. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 6. — С. 121—126.
 1. Позняк О.В. Історіографія трудового співробітництва народів у роки Другої світової війни / О.В. Позняк // До 60—річчя перемоги над фашизмом: матеріали міжнарод. наук. конф. (22 квітня 2005 р.) / Акад. внутр. справ. МВС України. – К., 2005. – С. 74—81.
 1. Позняк О.В. Трудова співдружність слов’янських народів у роки Другої світової війни / О.В. Позняк // 60—річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: матеріали міжнародної науково—практичної конференції (27 жовтня 2004 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 126—133.
 1. Позняк О.В. Трудовий подвиг українського народу в останній період Великої Вітчизняної війни /О.В. Позняк // Сторінки воєнної історії: зб. ст. – К., 2005. – № 19. – Вип. 9, ч. 1. — С. 160—171.
 1. Позняк О.В. Трудовий подвиг українського народу в останній період Великої Вітчизняної війни / О.В. Позняк // Сторінки історії: зб. ст.– К.: КПІ, 2006. –№ 19.— С. 32—42.
 1. Пилипенко Л. В. М. П. Василенко – міністр освіти в уряді Павла Скоропадського / Пилипенко Л.В., Рященко Д. С. // Наукові записки Київського політехнічного інституту. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 156—166.
 1. Пилипенко Л. В. Битва за Дніпро та визволення Києва (осінь 1943 р.) /Л. В. Пилипенко, Д. С. Рященко // 60—річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: матеріали міжнар. наук.—практ. конф. (27 жовтня 2004 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005 – С. 191—197.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка