Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка9/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Рященко Д. С. Нацистський холокост щодо євреїв в Україні (1941 – 1942 рр.) / Д. С. Рященко // Історія слов’янських народів: актуальні проблеми дослідження. – Вип. 6. Слов’янські народи в Другій світовій війні: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – С. 191—193.
 1. Рященко Д. С. Григорій Савич Сковорода – національний мандрівний університет /Д. С. Рященко // Історія України. – 2001. – №11 (березень). – С. 1—5.
 1. Рященко Д. С. Іван Стешенко – міністр освіти уряду УНР (28 червня 1917 р. – 17 січня 1918 р.) /Д. С. Рященко // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – Вип. 42. — С. 57—59
 1. Рященко Д. С. Національно—визвольна революція українського народу 1648 – 1657 рр. Створення нової Української держави /Д. С. Рященко // газ. Історія України. – 2001. – № 29—30 (серпень). – С. 1—6.
 1. Рященко Д. С. Пропавшая грамота /Д. С. Рященко // Вечерние Вести. – 2001. – 30 января.
 1. Рященко Д. С. Володимир Науменко – міністр освіти і мистецтва Гетьманату //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 3. — С. 156—158.
 1. Рященко Д. С. Нова робота з українознавства /Д. С. Рященко //Освіта. – 2002. – 26 червня – 3 липня.
 1. Зубалій О. Українство у світі / Зубалій О., Рященко Д. //газ. Історія України. — 2002. — N47. — С.1—6.
 1. Рященко Д. С. Іван Огієнко – перекладач на українську мову Святого Письма /Д. С.Рященко // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. – Вип. 6. — С. 117—120.
 1. Історія України: навчальна програма для студентів неісторичних факультетів / укл.: І. І. Дробот, В. М. Даниленко Т. А. Стоян, Д. С. Рященко /НПУ ім. М. П. Драгоманова. –К.:НПУ, 2003. – 26 с.
 1. Пилипенко Л.В. Микола Василенко – міністр освіти і мистецтва в уряді гетьмана Павла Скоропадського /Л. В. Пилипенко, Д. С. Рященко //Сторінки історії. — К.: Політехніка. – 2003. – Вип. 17. – С. 108—115.
 1. Рященко Д. С. Покровителі українського народу. Феодосій Печерський – просвітитель Київської Русі /Д. С. Рященко // Сторінки історії. — К.: Політехніка. – 2003. – Вип.17. – С. 54—61.
 1. Провідники духовності в Україні: довідник /За ред. І. Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – Із змісту : статті Д. С. Рященка: Беринда П. — С. 354.— Білецький О. І. – С. 357. — Білодід І. К. – С. 359. — Вернадський В. І. – С. 375. — Возняк М. С. – С. 377. — Грінченко Б. Д. – С. 207. — Гудзій М. К. – С. 395. — Дрогобич Г. – С. 404. — Ернст М. Л. – С. 406. — Житецький П. Г. – С. 410. — Жовтобрюх М. А. – С. 412. — Зібер М. І. – С. 424. — Ільїнський Г. А. – С. 428. — Каманін І. М. – С. 431. — Камінський Ф. Т. – С. 432. — Каразін В. Н. – С. 434. — Качановський В. В. – С. 435. — Кістяківський Б. О. – С. 440. — Кравченко В. Г. – С. 258. — Красуський М. – С. 459. — Кримський А. Ю. – С. 460. — Левицький І. О. – С. 474. — Лукашевич П. Я. – С. 482. — Мордовець Д. Л. – С. 273. — Огієнко І. І. – С. 140. — Перетц В. М. – С. 514. — Потебня О. О. – С. 523. — Тимченко Є. К. – С. 572.
 1. Рященко Д.С. Українство у світі /Д. С.Рященко // Історія України. – 2003. – № 2. – С. 6—7.
 1. Рященко Д. С. Національно—визвольна революція та державне будівництво в Україні (1917 – 1920 рр.). Причина поразки /Д. С. Рященко // Науковий часопис .Сер. 6. Історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — Вип. 1. – С. 98—102.
 1. Феодосій Печерський – церковний діяч Русі—України /Д.С.Рященко // газ. Історія України. Рященко Д.С. – 2004. – № 36 (вересень). – С. 2—5.
 1. Рященко Д. С. Битва за Дніпро та визволення Києва (осінь 1943 рр.) /Д. С. Рященко, Л. В. Пилипенко // 60—річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: матеріали міжнародної науково—практичної конференції (27 жовтня 2004 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 191—197.
 1. Шарпатий В. Г. Профспілки і проблема “українізації” робітників і службовців УСРР в 1920—ті рр. / В.Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М.  Даниленко (відп. ред.), С.І. Білокінь, О.В. Добржанський, Г.В. Касьянов, С.В.  Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 244—267.
 1. Шарпатий В.Г. Особливості функціонування системи соціального забезпечення в Україні 1920–30—х рр.: історичний аспект / В. Г. Шарпатий //Наукові записки Вінницького держ. пед. ун—ту.– Вінниця, 2003. – Вип. 6. — С. 63–67.
 1. Шарпатий В.Г. Боровиковський Левко Іванович / В. Г. Шарпатий //Енциклопедія історії України.– К.: Наукова думка, 2003. – Т 1. — С. 349—350.
 1. Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія Українські історики. – Вип. 2, ч.1. – К., Львів, 2003. – Із змісту: статті В.Г.Шарпатого : Бушин Микола Іванович. — С. 41—42.— Виговський Микола Юрійович. – С. 53—54. — Зашкільняк Леонід Опанасович. – С. 120—121. — Кулинич Іван Маркович. – С. 171. — Омельчук Володимир Юхимович. — С. 242—243. — Присяжнюк Юрій Петрович . – С. 270. — Слободяник Михайло Семенович. – С. 253—294. — Сушко Олександр Олександрович. – С. 316—317. — Чайковський Анатолій Степанович. — С. 342.
 1. Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, «жертв контрреволюції» та біженців в Україні (1919–1922 рр.): історичний аспект / В. Г. Шарпатий // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці, 2004. –№ 7. — С. 47–53.
 1. Шарпатий В. Г. Товариства взаємодопомоги в УСРР 1920 — перша третина 30—х років: організаційні форми та соціальні функції /В. Г.Шарпатий //Пам’ять століть. – 2004.– Вип. 6. — С. 53–61.
 1. Шарпатий В. Г. Формування системи соціального забезпечення в УСРР (1919—1922 рр.). Організаційна структура та функції / В. Г.Шарпатий. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 80 с.
 1. Шарпатий В.Г. Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР (1921–1929рр.) / В. Г. Шарпатий // Наука, релігія, суспільство: зб. наук. пр.– Донецьк, 2004 . — Вип. 3. – С. 100–109.
 1. Шарпатий В.Г. Чисельність та соціальний статус інвалідів війни і родин червоноармійців в Україні (1921– початок 30—тих років) / В. Г. Шарпатий //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 6. Історичні науки. – К. : НПУ, 2004. — Вип. 1.– С. 160–170.
 1. Шарпатий В.Г. Діяльність Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР (1930 – 1934 рр.) / В. Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. – К., 2005. – Вип. 9. — С. 133–147.
 1. Історична географія України: навчальна програма для студентів факультету української філології / укл.: Стоян Т.А., Шарпатий В.Г. – К.: Ніка—Центр, 2005. – 20 с.
 1. Шарпатий В.Г. Концептуальні основи радянської історіографії проблем соціального забезпечення УСРР 20–30—х років / В. Г. Шарпатий // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико—краєзнавчої конференції: у 2—х т.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. —Т. 1. – С. 293–297.
 1. Шарпатий В.Г. Особливості призначення персональних пенсій в УРСР 20–30—х рр.: історико—соціальне дослідження / В. Г. Шарпатий //Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 15. — С. 273–282.
 1. Шарпатий В. Г. Особливості функціонування системи соціального забезпечення в РСФРР та УСРР 1920—х років: порівняльний аналіз / В. Г. Шарпатий // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. пр.– К., 2005. – Вип. 13. — С. 250–260.
 1. Шарпатий В.Г. Пенсійне забезпечення населення в УСРР 1920–30—х рр.: соціо—історичний дискурс / В. Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: культура , ідеологія, політика: зб. ст. — К., 2005. – Вип. 8.– С. 133–147.
 1. Шарпатий В.Г. Створення та діяльність Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР (1919–1922 рр.) / В. Г. Шарпатий //Питання історії України: зб. наук. ст. — Чернівці, 2005. – № 8.– С. 109–118.
 1. Шарпатий В. Г. Трансформація структури і функціональні зміни соціального забезпечення в УСРР 1930—х рр. / В. Г. Шарпатий // Наука, релігія, суспільство: зб. наук. пр.– Донецьк, 2005. – Вип. 1. — С. 3–9.
 1. Шарпатий В. Г. Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР 1921 – першої половини 1930—х років. Історичний аспект/ В. Г. Шарпатий. – К.: Ніка—Центр, 2005. – 88 с.
 1. Шарпатий В. Г. Реформування пенсійної справи в УРСР в період тоталітаризму/ В. Г. Шарпатий // Сторінки історії: зб. наук. пр. /Національний тех. ун—т України. – К.: Політехніка, 2006. – Вип. 23. — С. 131–139.
 1. Шарпатий В.Г. Розвиток системи місцевих органів соціального забезпечення в УРСР (1919–1929 рр.) / В. Г. Шарпатий // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 6. Історичні науки. – К.: НПУ, 2006. – № 1. — С. 74–90.
 1. Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення в УРСР (20–30—ті роки ХХ ст.) / В. Г. Шарпатий. – К .: Ніка—Центр, 2006. – 268 с.
 1. Шарпатий В.Г. Формування системи пенсійного забезпечення в УСРР (1919–1929): соціально—історичний аспект / В. Г. Шарпатий //Наука, релігія, суспільство.– Донецьк, 2006. — Вип. 2. — С. 72 – 83.
 1. Шарпатий В.Г. Функціонування системи соціального страхування в УСРР 1921–1929 рр. // Пам’ять століть. – К., 2006. – Вип.1. — С. 75–83.
 1. Шарпатий В. Г. Радянський пенсіонер: особливості пенсійного забезпечення в УРСР другої половини 30—х рр. / В. Г. Шарпатий //Наукові записки. Сер.: Історія. — Вінниця, 2006. – Вип. Х. — С. 120–124.
 1. Шарпатий В.Г. Реформування Наркомату соціального забезпечення в період становлення тоталітаризму в Україні / В. Г. Шарпатий // Східна економіка, історія, філософія. – 2006. –№ 2. — С. 69–72.
 1. Шарпатий В. Г. Кадрові зміни в Народному комісаріаті соціального забезпечення в період становлення тоталітаризму в Україні / В. Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. — Вип. 10. – К., 2006. – С. 178–186.

Кафедра української мови


 1. Алексеєва С. Г. Сурядність на рівні простого і складного речення /С. Г. Алексеєва //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова / відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ, 2001. – С. 180—186.
 1. Алексеєва С. Г. Особливості структури двоскладних речень з однорідними головними членами /С. Г. Алексеєва // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб.наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 135—142.
 1. Алексеєва С. Г. Сурядні сполучення слів та їх співвідношення /С. Г. Алексеєва //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. ред. Грищенко А.П. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.30—37.
 1. Алексеєва С. Г. Місце пояснювальних конструкцій у системі відношень сурядності та підрядності /С. Г.Алексеєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 54—58.
 1. Багмут І. В. Семантика дієслів акустичного сприйняття в поетичних творах Лесі Українки /І. В. Багмут // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. / відп. ред. І.В.Гончаров. – К.: Знання, 2002. – С.3—10.
 1. Багмут І.В. Виділення лексико—семантичного поля звуконайменувань у сучасній українській мові /І. В. Багмут //Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: зб. наук. Пр. факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 9. – С.56—64.
 1. Багмут І. В. Звук і слуховий образ: екстралінгвальна природа звуконайменувань/І. В. Багмут // Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності проф. М. Я. Брицина: зб. наук. пр./ відп. ред. І. В. Гончаров. – К.: Знання України, 2004. – С.94—100.
 1. Багмут І. В. Класифікація звуконайменувань в українській мові /І. В. Багмут //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.15—19.
 1. Багмут І. В. Семна структура іменникових звуколексем в українській мові /І. В. Багмут //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 107—115.
 1. Багмут І. В. Фразеологічна мікросистема з концептом „звук” як фрагмент ЛСП звуконайменувань в українській мові /І. В. Багмут //Мова і культура: науковий щорічний журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2005. — Т.5, ч.1: Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – Вип. 8. — С.250—257.
 1. Багмут І. В. Родо—видова кореляція в лексико—семантичному полі звуконайменувань української мови /І. В. Багмут // Науковий часопис НПУ ім М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 201—211.
 1. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. — К.: Вища школа, 2005.— 270 с.
 1. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства: короткий нарис: навч. посібник для студ. спец. вищих навч. закладів /С. П. Бевзенко. — К.: Вища школа, 2006. — 143 с.
 1. Векуа Н. В. Система антонімічних відношень /Н. В. Векуа //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. Пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. відп. ред. А. П. Грищенко. – К.: НПУ, 2002. – С. 167 – 174.
 1. Векуа Н. В. Антонімічні відношення в лексико—семантичній групі параметричних прикметників /Н. В. Векуа // Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності професора М. Я. Брицина: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. – С. 185 – 192.
 1. Векуа Н. В. Склад та структура лексико—семантичної групи прикметників на позначення кольору /Н. В. Векуа // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. Відп. ред. А. П. Грищенко. – К.: НПУ, 2004. – С. 124 – 130.
 1. Векуа Н.В. Антонімічні відношення між параметричними прикметниками на позначення лінійних розмірів предметів /Н. В. Векуа // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / Відп. ред. А.П. Грищенко. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Вип.1. – С. 115 – 122.
 1. Векуа Н. В. Компонентний аналіз антонімів (на прикладі прикметників на позначення сукупного розміру предмета) /Н. В. Векуа //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1.— С. 28 – 32.
 1. Векуа Н. В Поняття протилежності /Н. В. Векуа // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць пам’яті професора Василя Добоша. – Ужгород, 2005. – Вип. 8.— С. 345 – 355.
 1. Векуа Н. В. Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові: автореф. дис. …канд. філол. наук /Н. В. Векуа ; НПУ ім. М.П.Драгоманова.— К., 2006. — 20 с.
 1. Векуа Н. В. Парадигматичні та синтагматичні характеристики антонімічних лексем /Н. В. Векуа //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. редактор А.П. Грищенко. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. — Вип. 2. — С. 216—223.

 2. Висоцький А. Рудакі та система жанрів класичної персько—таджицької поезії 9—15 століть/ Висоцький А. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2000. — N7. — С.28—34.

 3. Висоцький А.В. Лексико—семантичні варіанти прикметників на позначення температурних ознак і властивостей /А. В. Висоцький //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб.наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова; відп. ред. М.Я. Плющ. – К.: НПУ, 2001. — С. 44 – 52. — Літ.: 5 н.
 1. Висоцький А.В. Специфіка функціонування якісних прикметників у словосполученнях із конкретними іменниками /А. В. Висоцький //Система і структура східнослов’янських мов: до 70—річчя з дня народження докт. філол. наук, професора М.М.Пилинського: зб. наук. пр. / редкол.: В.І.Гончаров (відп. ред.) [та ін.] – К.: Т—во «Знання» України, 2002. – С. 10 – 14.
 1. Висоцький А. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / А. Висоцький //Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 19—21
 1. Висоцький А. В. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / Висоцький А. В. //Матеріали перших Міжнародних драгомановських читань ( 30 вересня – 2 жовтня 2003 р). / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 1. – С. 47 – 50.
 1. Висоцький А. В. Мотиви входження прислівників до структури речення з його валентністю /А. В. Висоцький // Рідний край. — 2005. — № 1 (12). — С. 87 – 96.
 1. Положення про Інститут української філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: hозроблене відповідно до Положення про інститут НПУ ім. М.П.Драгоиманова, затв. Вченою радою ун—ту 29 жовтня 2004 р. Закону України „Про освіту”, Закону України „Про вищу освіту”, Статуту НПУ ім. М.П.Драгоманова /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; hозроб. А. В. Висоцький, О. В. Куц. – К.: НПУ, 2005. — 19 с.
 1. Висоцький А. Прислівники як модифікатори дієслова—предиката й речення / А. Висоцький //Українська мова / Національна академія наук України. Інститут української мови. — К.: Інститут української мови НАН України, 2005. — N4. — C. 8—16
 1. Висоцький А. В. Семантико—функціональний та синтаксичний аспект дослідження означальних прислівників /А. В. Висоцький //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. — Вип. 1.— С. 37 — 44.
 1. Висоцький А. В. Сфера дії адвербіалів у семантичній структурі речення /А. В. Висоцький //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. /редкол.: В.І.Гончаров (відп. ред) [та ін.] – К.: Знання України, 2005. – С. 9 – 19.
 1. Висоцький А. В. Функціонування українських прислівників /А. В. Висоцький // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 7 — 11.
 1. Висоцький А. В. Поверхнева і глибинна структура речення /А. В. Висоцький //Науковий часопис НПУ ім. П.Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 64 – 72.
 1. Висоцький А. В. Прислівні та детермінативні обставинні компоненти в структурі речення //Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика: зб. наук. пр.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Вип.3.— С. 17 – 29.
 1. Висоцький А. Сторінки великого життя / А. Висоцький, В. Гончаров //Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали (27—28 жовтня 2006 р.) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — Вип. 1. — C. 38—40. — Библиогр. в конце ст.
 1. Висоцький А. Учений і педагог: [до 70—річчя від дня народження українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Арнольда Панасовича Грищенка] / А. Висоцький // Пам'ять століть. — 2006. — N2. — C. 203—205.
 1. Висоцький А.В. Вплив явищ позамовної дійсності на спкцифіку функціонування прислівників/ А. Висоцький //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Сер. Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С.80—84.
 1. Висоцький А.В. До питання про формальні граматики / А. Висоцький //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 3. – С.6—24.
 1. Висоцький А.В. Модальні прислівники у зв”язках з обставинними й означальними прислівниками / А. Висоцький // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М.Гоголя. Сер. Філологічні науки. – Ніжин, 2007. – С.50—52.
 1. Поетична мовотворчість / Гальона Н. П., Висоцький А.В. //Освіта. — 2002. — 20—27 лютого[№ 12—13]. — С. 15.— [ Рец. на монографію Н. Мех “Структура лексико—семантичного поля “мова—слово” в українській поетичній мові ХІХ – поч. ХХ ст. ].1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка