Національної академії мистецтвСторінка11/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАМ УКРАЇНИ. РОБОТА ПРЕЗИДІЇ
1 березня 2012 року відбулися Загальні збори Національної академії мистецтв, які заслухали й обговорили звітну доповідь президента Академії «Про діяльність Національної академії мистецтв України у 2011 році», прийняли постанову «Про діяльність Національної академії мистецтв України у 2011 році та завдання на 2012 рік», обрали керівництво Академії, іноземних членів та почесних академіків НАМ України.

У роботі Загальних зборів узяли участь Міністр культури України М.А. Кулиняк, заступник голови Київської міської державної адміністрації Л.М. Новохатько, почесні академіки, працівники підвідомчих інститутів, представники засобів масової інформації.

Президент НАМ України академік А.В. Чебикін доповів про діяльність Президії, відділень Академії, Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології за звітний період.

В обговоренні звітної доповіді взяли участь віце-президенти Ю.П. Богуцький та В.Д. Сидоренко, академіки-секретарі відділень: образотворчого мистецтва – М.А. Стороженко, синтезу пластичних мистецтв – А.А. Бокотей, теорії та історії мистецтв – О.К. Федорук, музичного мистецтва – М.І. Чембержі, театрального мистецтва – М.Ю. Рєзнікович, академіки А.Г. Новіков, В.М. Прядка, В.А. Чепелик.

У виступах обговорювалися питання сучасної художньої культури і мистецтва, науки і освіти: 1) напрями розвитку культури держави; 2) регіональні центри НАМ України; 3) художник і суспільство; 4) збереження культурної спадщини; 5) розширення можливостей Академії на прийняття рішень державного характеру; 6) співпраця з профільними міністерствами, академічними установами; 7) розвиток міжнародних зв’язків; 8) діяльність національних спілок; 9) збереження закладів культури і мистецтва.

Під час обговорення доповіді виступаючими запропоновано визнати роботу Академії за звітний період задовільною.

Пропозиції виступаючих були внесені до Постанови «Про діяльність Національної академії мистецтв України у 2011 році та завдання на 2012 рік», прийнятої Загальними зборами.

На Загальних зборах обрано керівництво Академії:

Президент НАМ України Чебикін Андрій Володимирович

Віце-президенти: Безгін Ігор Дмитрович

Богуцький Юрій Петрович

Сидоренко Віктор Дмитрович

Головний учений секретар Яковлєв Микола Іванович

Академіки-секретарі відділень:

образотворчого мистецтва – Стороженко Микола Андрійович

музичного мистецтва – Чембержі Михайло Іванович

театрального мистецтва – Рєзнікович Михайло Ієрухимович

кіномистецтва – Мащенко Микола Павлович

синтезу пластичних мистецтв – Бокотей Андрій Андрійович

теорії та історії мистецтв – Федорук Олександр Касьянович

Також відбулися вибори почесних академіків та іноземних членів НАМ України.Почесними академіками НАМ України обрано:

Багрія Петра Івановича – голову Фонду сприяння розвитку Національного художнього музею України;

Драча Івана Федоровича – українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і громадського діяча.

Іноземними членами НАМ України обрано:

Церетелі Зураба Костянтиновича – видатного художника, Героя соціалістичної праці, народного художника Російської Федерації, СРСР і Грузії, дійсного члена (академіка) і президента Російської академії мистецтв, лауреата державних премій СРСР і Державної премії Російської Федерації, почесного члена Російської академії освіти;

Кузієва Турсуналі Карімовича – відомого вченого, видатного узбецького художника-живописця, дійсного члена (академіка) Академії мистецтв Узбекистану, професора, заслуженого діяча мистецтв Узбекистану, голову Академії мистецтв Узбекистану;

Умарбекова Джавлята (Джавлона) Юсуповича – видатного узбецького художника, відомого вченого, дійсного члена (академіка) Академії мистецтв Узбекистану, професора, народного художника Узбекистану;

Грабовського Леоніда Олександровича – видатного українського композитора, громадського діяча, лауреата мистецької премії ім. Б.М. Лятошинського, почесного професора Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, який проживає і працює в США;

Курбанова Сухроба Усмановича – талановитого таджицького художника, тричі лауреата державних премій Таджикистану ім. А.А. Рудакі, народного художника Таджикистану;

Хуцієва Марлена Мартиновича – видатного українського і російського режисера.

За видатні наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури вручено Золоті медалі НАМ України:

Безклубенку Сергію Даниловичу – доктору філософських наук, професору, провідному спеціалісту Інституту культурології;

Гринишину Михайлу Петровичу – народному артисту України, професору Київського національного університету культури і мистецтв, почесному академіку НАМ України;

Дубовику Олександру Михайловичу – художнику-живописцю, монументалісту, графіку, члену Національної спілки художників України, почесному академіку НАМ України;

Пилипчуку Ростиславу Ярославовичу – заслуженому діячу мистецтв України, кандидату мистецтвознавства, професору, дійсному члену НАМ України;

Рєзніковичу Михайлу Ієрухимовичу – народному артисту України, лауреату Національної премії України ім. Тараса Шевченка, генеральному директору – художньому керівнику Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, професору, дійсному члену НАМ України;

Янчуку Олександру Спиридоновичу – народному артисту України, режисеру, сценаристу, продюсеру.

За значні наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури Срібну медаль НАМ України вручено Національній спілці майстрів народного мистецтва.
* * *

У 2012 році проведено одинадцять засідань Президії Національної академії мистецтв України, в т. ч. одне виїзне у м. Львові, на яких розглянуто 75 питань. Прийнято 55 постанов Президії.

У звітному періоді Президією Академії розглядались питання наукової, творчої, освітньої, видавничої, організаційної, фінансово-економічної діяльності, кадрової роботи, серед них: 1) план роботи Національної академії мистецтв України на 2013 рік; 2) тематичні плани фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології та Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; 3) музичний театр сучасної України; 4) український театр ляльок. Сучасний стан, досягнення, проблеми; 5) підсумки проведення Міністерством культури медійного проекту «Лесь Курбас і світовий театральний процес»; 6) концепція і хід підготовки акції «Мистецтво молодих – 2012», присвяченої кіномистецтву; 7) проблеми синтезу мистецтв та регіональної мистецької освіти в сучасному національному просторі.

Президія приділяла увагу питанням співпраці з зарубіжними науковими установами, іншими організаціями. Тримались на контролі питання підготовки наукових кадрів, виконання Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України державного замовлення щодо підготовки аспірантів.

Розглядалися клопотання про відзначення урядовими нагородами та медалями Національної академії мистецтв. Прийнято шість постанов про нагородження Золотою і Срібною медалями НАМ України членів Академії, відомих діячів науки і мистецтва, громадських діячів країни, співробітників підвідомчих установ, закладів культури і мистецтва.

Значна увага приділялась питанням фінансово-економічної діяльності Академії. Ухвалено постанову щодо нових умов оплати праці працівників Президії та підвідомчих установ Академії. Затверджено нову структуру Президії НАМ України. Затверджено структури підвідомчих установ, перспективні та тематичні плани фундаментальних наукових досліджень.

У листопаді 2012 року на базі Львівської національної академії мистецтв проведено виїзне засідання Президії НАМ України, на якому розглянуто питання про проблеми синтезу мистецтв та регіональної мистецької освіти в сучасному національному просторі.
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Упродовж 2012 року співробітники науково-інформаційного відділу здійснювали роботу згідно з посадовими обов’язками, виконували рішення Президії НАМ України та доручення керівництва Академії. Таким чином, відділом було охоплено такі ланки діяльності Академії, як: 1) співпраця із засобами масової інформації з метою інформаційного супроводу наукових і мистецьких заходів, що їх проводить Президія НАМ України; популяризація результатів творчої та наукової діяльності Академії в ЗМІ; збір, систематизація та збереження інформаційних матеріалів, що висвітлюють вищезгадані заходи НАМ України; 2) забезпечення роботи веб-сайту Академії (www.academia.gov.ua); оновлення змісту веб-сайту, своєчасне внесення необхідної нової інформації; технічне редагування, що здійснювалось упродовж року з метою підвищення ефективності презентації перебігу і результатів творчої та наукової роботи Академії в світі; 3) забезпечення роботи і поповнення наукового архіву Президії НАМ України; приймання від структурних підрозділів Академії матеріалів, наукових, мистецьких друкованих видань, відеоматеріалів та інших документів про наукову і творчу діяльність Академії, здійснення їх систематизації та збереження; оновлення нормативної законодавчої бази даних щодо діяльності наукового архіву Академії.

Також відділ відповідав за складання та затвердження зведеної номенклатури справ Президії, брав участь у здійсненні планової роботи із забезпечення діяльності НАМ України, а саме: у підготовці плану роботи Академії на 2013 рік, плану заходів НАМ України щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю (2013–2017 рр.); тематичного плану фундаментальних досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, в 2013–2015 рр.; плану діяльності НАМ України на 2013–2015 рр. (стратегічного); основних заходів НАМ України до Всеукраїнського фестивалю науки 18–20 квітня 2012 р.; плану заходів з відзначення мистецьких професійних свят та Дня науки у 2012 р., інших документів.

Окрім того, співробітники відділу надавали науково-інформаційну допомогу при підготовці структурними підрозділами звітів і планів Президії НАМ України, відділень Академії; здійснювали інформаційно-аналітичне узагальнення результатів діяльності Президії НАМ України щодо ефективності використання бюджетних коштів, брали участь у підготовці звітів про виконання бюджетних програм; забезпечували методичну допомогу структурним підрозділам щодо підготовки справ до передання до Наукового архіву Президії Академії; висвітлювали інформацію про виконання бюджету НАМ України в ЗМІ та на веб-сайті Академії.

Також відділ надавав необхідну технічну допомогу з комп’ютерної обробки наукової та творчої інформації, в разі потреби здійснювалося забезпечення візуальними матеріалами видань «Мистецтвознавство України», «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)», «Вісник Національної академії мистецтв України», інших видань науково-дослідних інститутів мистецького профілю, що віднесені до відання Академії.

Протягом звітного року працівники відділу брали участь в організації і проведенні 16-ти заходів, творчих мистецьких акцій відділень Академії: здійснювали допомогу в організації експозицій, забезпечували інформаційний супровід, готували прес-релізи та анонси, співпрацювали із засобами масової інформації, що сприяло популяризації здобутків академіків та членів-кореспондентів Академії в Україні та у світі.

Серед вищезгаданих акцій, інформаційна підтримка яких відбулася за участю співробітників відділу, можна назвати такі: персональна виставка творів дійсного члена (академіка) НАМ України, народного художника України А. Чебикіна «Творчість і школа» у приміщенні Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (7 лютого 2012 р.); виставка творів польського маляра і графіка, ректора Краківської академії мистецтв ім. Яна Матейка, професора Адама Всьолковського, що проходила у приміщенні НАМ України в рамках співпраці Академії з Польським інститутом у Києві (5 квітня); персональні виставки творів художників: заслуженого художника України, голови Закарпатської організації НСХУ Б. Кузьми (10 травня), художника-експериментатора, теоретика сучасного мистецтва О. Клименка (5 вересня), видатного художника Китаю, члена Китайського комітету Народної політичної консультативної ради КНР, заступника директора Центру творчості провінції Чжецзян Хе Шуйфа (5 жовтня), члена-кореспондента НАМ України, заслуженого діяча мистецтв України, професора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури В. Виродової-Готьє (18 жовтня), автора гобеленів, розписів, мозаїк живописних та графічних творів, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри художнього текстилю і моделювання костюма Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука В. Андріяшка (2 листопада), відомої польської художниці, керівника майстерні інтермедійного рисунка Університету Миколи Коперніка у м. Торуні Ельжбети Яблонської спільно зі студентами НАОМА під назвою «Порушення» (за участю Польського інституту в Києві, 13 грудня).

Відділом здійснено запрошення ЗМІ на відкриття плакатної акції «Родченко 120», присвяченої 120-річчю від дня народження знаменитого художника авангарду, що відбулась у рамках програми проведення VІІІ Міжнародної триєнале «4-й блок» (25 квітня); виставки «Харківська школа фотографії. Уроки малювання. Українська фотографія 1890–2010 рр.» у рамках Першої київської бієнале сучасного мистецтва «ARSENALE 2012» (25 травня); виставки творів широковідомого сучасного італійського фотохудожника Луки Бракалі «Екосистеми», яка проходила за сприяння Італійського інституту культури в рамках святкування Днів Італії в Україні та 20-річчя дипломатичних стосунків між Італією та Україною (7 червня); проведення заходів до 80-річчя від дня народження О. Тимошенка, зокрема урочисте передання бронзового бюсту О. Тимошенка до НАМ України під патронатом Посольства України в Швейцарії та Посольства Швейцарії в Україні за присутності Посла Швейцарії в Україні (4 грудня).

Окрім того, 5 березня 2012 р. співробітниками відділу було організовано фотовиставку портретів видатних діячів культури і мистецтва, створених фотохудожником Л. Левітом і переданих автором у дар НАМ України, під назвою «Срібний вік української культури».

Силами відділу забезпечено фотофіксацію, оприлюднено на веб-сайті Академії та здійснено подальше збереження фотоматеріалів в електронній базі даних Академії таких заходів, як сесія Загальних зборів НАМ України (1 березня 2012 р.), відкриття авторського проекту «Сусідка» двох польських фотографів – Тадеуша Рольке та Кріса Ніденталя, організованого НАМ України спільно з Польським інститутом у Києві (15 березня), відкриття виставки дипломних робіт художників-сценографів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (майстерня Р.С. Адамовича, 26 грудня) та ін.

Висвітлення творчих та наукових заходів Національної академії мистецтв України здійснювали теле- і радіоканали: Державна телерадіокомпанія «Культура», Київська державна регіональна телерадіокомпанія, Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», телевізійні канали «ICTV» та «24»; Національна радіокомпанія України, радіо «Свобода», «Ера»; інформаційні агенції «Укрінформ», «Українські новини», УНІАН; журнали «Образотворче мистецтво» та «Віче» (журнал Верховної Ради України); газети «День», «Україна молода», «Хрещатик», «Экономические известия», «Культура і життя» тощо.

Також заходам, проведеним у приміщенні Президії Академії, присвятили свої сторінки засоби масової інформації, які працюють в електронному форматі, розповсюджуючи інформаційні матеріали у мережі Інтернет, зокрема інформаційний веб-ресурс www.today.kiev.ua, інформаційна агенція «EASTNEWS» та ін.

Упродовж року відділ опікувався формуванням електронної бази даних Академії. Однією з важливих складових бази даних є газетні публікації, фоторепортажі та відеоматеріали про заходи, які були організовані НАМ України та науково-дослідними інститутами, що віднесені до її відання. У 2012 р., в результаті роботи співробітників відділу над цим завданням, електронна база даних була поповнена файлами, загальний обсяг яких в обробленому вигляді нараховує 5 ГБ. Зауважмо, що також в інформаційну базу даних Академії внесено фотоматеріали, загальна кількість яких складає 1 713 файлів.

Упродовж усього звітного періоду відділом систематично здійснювалася робота з інформаційного забезпечення, зокрема відбору, коригування, відповідної технічної підготовки й редагування, з метою внесення змін та доповнень до змісту веб-сайту НАМ України (фото-, відео- та текстових матеріалів). Активно проводився моніторинг програм для обробки інформації та її розміщення на веб-сайті.

Слід відзначити, що інформація про перебіг наукових та творчих подій в Академії, зокрема фоторепортажі, прес-релізи, анонси тощо, упродовж року розміщувалася науково-інформаційним відділом на веб-сайті Академії, зокрема в рубриках «Новини» та «Новини відділень». Також відповідно до актуальних потреб творчого і наукового життя Академії оновлювалися персональні сторінки членів її відділень.

Станом на 1 січня 2013 р. веб-сайт НАМ України має близько 25 000 відвідувань з України і привернув увагу громадян 85-ти країн світу, серед яких Росія, Сполучені Штати Америки, Польща, Китай, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Греція, Чорногорія, Швейцарія, Канада, Австралія, Бразилія, Колумбія, Аргентина, Пакистан та багато інших.

Значну увагу відділ приділяє такій ланці своєї діяльності, як організація роботи і поповнення наукового архіву Президії НАМ України. На сьогодні до наукового архіву від інших структурних підрозділів Академії прийнято на постійне зберігання, опрацьовано, скомплектовано і систематизовано понад 170 томів справ.

Загалом у 2012 р. до наукового архіву Президії НАМ України прийнято на постійне зберігання 34 томи справ, що були опрацьовані, систематизовані та введені до бази даних наукового архіву Президії Академії. Зокрема, відділом кадрів Академії було передано на зберігання 17 томів справ, де розміщено інформацію про діяльність НАМ України, а також надано три наукові видання членів НАМ України; відділом міжнародних наукових зв’язків передано три томи справ, що містять інформацію про виставки, організовані спільно з Польським інститутом у Києві та Італійським інститутом культури.

Також до поповнення наукового архіву Президії НАМ України долучилися і відділення Академії: 1) відділенням образотворчого мистецтва передано п’ять томів справ, що містять інформацію про заходи, проведені НАМ України впродовж року; 2) відділенням синтезу пластичних мистецтв передано два томи справ за матеріалами проведених творчих акцій та наукових заходів; 3) відділенням музичного мистецтва передано п’ять томів документації про загальні збори та засідання бюро відділення за 2008–2012 рр.; 4) відділенням кіномистецтва передано один том матеріалів щодо проведення мистецької акції «Мистецтво молодих – 2012»; 5) відділенням теорії та історії мистецтв передано одну справу щодо проведення Всеукраїнської виставки «Мрії театральних сценографів», присвяченої Міжнародному дню театру.

У 2012 р. від структурних підрозділів Академії, а також Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології НАМ України приймалися, каталогізувалися та впорядковувалися для зберігання монографії, збірники, художні альбоми, авторами яких є члени Академії, відомі вітчизняні й зарубіжні теоретики та практики мистецтва. Також було продовжено перелік наукової літератури, що зберігається в науковому архіві у друкованому вигляді. Так, звітного року до архіву передано 17 примірників наукової літератури: відділенням теорії та історії мистецтв НАМ України – 2 примірники, Інститутом проблем сучасного мистецтва – 2 примірники, Інститутом культурології – 4. Окрім того, 9 примірників надійшло від інших структурних підрозділів Академії.

Щороку співробітники відділу в співпраці з іншими структурними підрозділами Академії доповнюють добірку документів про проведення НАМ України наукових і мистецьких акцій (програми, буклети, афіші, програмки, запрошення та ін.), а також ілюстрованих матеріалів за поданням відділень. Зауважмо, що 2012 року науковий архів Президії НАМ України поповнився значною кількістю плакатів, виданих з нагоди проведення художніх виставок, презентацій, переглядів, концертів, наукових конференцій, що проходили під орудою Національної академії мистецтв України. Уточнімо, що до наукового архіву було передано 86 плакатів, з них 45 передано відділенням музичного мистецтва, 26 надійшло від відділення образотворчого мистецтва, 11 – від відділення синтезу пластичних мистецтв спільно із секцією культурології, 3 примірники – від відділу міжнародних наукових зв’язків, 1 – від науково-інформаційного відділу. Цінним фактом вважаємо також те, що сьогодні архів має 8 томів з матеріалами щорічних мистецьких акцій «Мистецтво молодих».

Важливою складовою завдань наукового архіву є збереження творчого доробку членів НАМ України на інформаційних носіях, переданих структурними підрозділами та інститутами Академії. Тому працівники відділу опікуються поповненням цього історичного матеріалу та дбають про його збереження. У 2012 р. архів Академії поповнився електронними носіями (4 диски) з інформацією про творчий доробок академіків НАМ України А.В. Куща, М.П. Мащенка, М.І. Яковлєва та члена-кореспондента С.Г. Якутовича. Також до наукового архіву було передано диск із творчим доробком академіка В.І. Зноби.

У полі постійної уваги відділу перебуває питання збору інформаційних видань (газет, журналів, електронних видань) зі статтями представників ЗМІ, де висвітлено заходи, проведені Президією та відділеннями Академії упродовж 2004–2012 рр. Метою цієї роботи є поповнення наукового архіву та електронної бази даних НАМ України: у 2012 р. було зібрано 16 дисків, що містять сюжети про відкриття творчих та наукових акцій звітного року, та 7 статей, розміщених у друкованих ЗМІ.

Відзначмо, що 2012 року складено зведену номенклатуру справ Президії НАМ України на 2013 рік відповідно до нового Переліку типових документів, що утворюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 у зв’язку з тим, що попередній Перелік втратив чинність.

З метою якісного виконання завдань, покладених на відділ, упродовж року його співробітники дбали про підвищення рівня своєї професійної підготовки, зокрема співпрацювали з архівними підрозділами Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії медичних наук України та іншими установами й організаціями з питань науково-інформаційної діяльності. Так, неодноразово проводились консультації з відділом формування НАФ Національного архіву-музею літератури і мистецтва України.

Співробітниками відділу здійснювалася творча і наукова діяльність, було опубліковано наукові статті у фахових наукових виданнях, проведено роботу з написання рецензій, відгуків, здійснено наукове керівництво написанням магістерських робіт студентами вищих навчальних закладів мистецького профілю тощо.

Окрім того, відділ долучився до підготовки документів на запити міністерств і відомств України, здійснював пошук інформації та готував інформаційно-аналітичні довідки з проблем культури, мистецтва, впорядковував та систематизував матеріали про результати творчої та наукової діяльності членів Академії, розміщені в інформаційних мережах України і світу.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Організаційно-методичний відділ Науково-організайного управління Президії НАМ України протягом звітного 2012 року працював у річищі завдань Академії щодо розбудови української культури і мистецтвознавчої науки та збереження й розвитку традицій національного мистецтва. Співробітники відділу виконували продиктовані Концепцією державної політики в галузі культури постанови Президії, накази президента Академії, доручення керівництва Управління та рішення й постанови Загальних зборів. Відділ також здійснював організаційно-методичне забезпечення наукових тем і сприяв науковцям НАМ України у створенні фундаментальних наукових досліджень з проблем художньої творчості та мистецтвознавчої науки. Співробітники відділу готували листи, аналітичні записки та інші документи на запити міністерств і відомств України, матеріали спільних проектів Президії НАМ України та підвідомчих науково-творчих організацій – Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології. Особлива відповідальність покладалася на відділ при розробці «Бюджетного запиту НАМ України» на 2013 рік та «Паспорту бюджетної програми НАМ України» на 2013 рік за темами: «Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства» та «Науково-організаційна діяльність Президії НАМ України». Працівники відділу виконували різноманітні доручення під час проведення художніх виставок, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів Академії, зокрема Президії НАМ України. Науковці відділу брали участь в організації наукових тем, працювали з науковцями над підготовкою та випуском у світ матеріалів наукових тем «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)», «Мистецтвознавство України» та «Вісника Національної академії мистецтв України». Протягом року працівники відділу співпрацювали з авторами наукових тем, разом з ними опрацьовували наукові статті з метою підготовки їх до друку в наступних випусках збірників наукових праць НАМ України.

Протягом минулого року наукові співробітники відділу виконували самостійну творчу та наукову роботу, публікувались у наукових збірниках, виступали в ЗМІ з метою інформаційного забезпечення акцій НАМ України та оприлюднення як власних творчих задумів, так і праць членів НАМ України.


Звіт про виконання службових обов’язків,

наукову і творчу роботу співробітників відділу
Начальник відділу Ю.О. Іванченко:

Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією: 1) підготовка матеріалів засідань Президії НАМ України, виконання завдань Президії з організації чергової сесії Загальних зборів НАМ України; 2) робота з науковцями та організаційно-методичне забезпечення тем: «Мистецтвознавство України» (вип. 12, 13), «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (вип. 13–14), «Вісник Національної академії мистецтв України» (вип. 8); 3) готував плани і звіти про роботу НАМ України; 4) надавав науково-організаційну допомогу в підготовці звітів і планів відділеннями та підвідомчими інститутами; 5) здійснював організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії, зокрема конференцій та виставок творів художників України в приміщенні Академії; 6) готував листи, аналітичні записки та інші документи на запити міністерств і відомств України, документи проектів заходів НАМ України та інших установ у галузі мистецтвознавства. Брав участь у розробці «Бюджетного запиту НАМ України» на 2013 рік та «Паспорту бюджетної програми НАМ України» на 2013 рік за темами: «Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства» та «Науково-організаційна діяльність Президії НАМ України»; 7) постійно виконував доручення керівництва НАМ України; 8) опрацьовував наукові матеріали до теми «Нариси з історії українського дизайну»; займався упорядкуванням ілюстративного матеріалу та підготовкою видання до друку.

Науково-творча робота: 1) стаття про життя, творчу й наукову діяльність Олекси Воропая (газета «День», 0,25 арк.); 2) підготовка до друку книги «Згадай мене брате: Тарас Шевченко у контексті свого часу» (видавництво «Грамота», 30 арк.); 3) робота над версткою, ілюстративним матеріалом, підписання до друку книги «З єврейської старовини в Україні» (видавництво «Грамота», 20 арк.); 4) стаття «Графіка Києва ХVІІ–ХVІІІ століть» для збірника «Мистецтвознавство України» (вип. 12, 1 арк.); 5) стаття «Петро Могила і українська архітектура першої половини ХVІІ ст.» для збірника «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (вип. 13–14, 0,5 арк.); 6) книга «Коваль Олег Боньковський». Текст та упорядкування ілюстрацій (у співавторстві з В. Могилевським, 20 арк.).

Громадська робота: 1) участь у заходах секції мистецтвознавства Національної спілки художників України та Національної спілки журналістів України; 2) участь у роботі профспілкової організації НАМ України.

Заступник начальника відділу О.І. Ваврик:Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією: 1) складання аналітичної записки НАМ України для Міністерства освіти і науки про «Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету в 2012 році»; звіти для Міністерства фінансів про результативні показники, що характеризують виконання паспортів бюджетної програми НАМ України у 2012 році, та їхнє планування на 2013 рік; зв’язок із профільними вищими навчальними закладами з питань координації наукової діяльності; 2) надання організаційно-методичної допомоги ученим секретарям відділень Академії, зокрема при підготовці планів наукових і творчих робіт; 3) робота з науковцями, опрацювання наукових матеріалів, підготовка до друку збірника наукових праць НАМ України «Мистецтвознавство України» (вип. 12); 4) збирання та опрацювання матеріалів «Вісника Національної академії мистецтв України» (вип. 8); 5) вичитування верстки «Вісника НАМ України», підготовка видання до випуску в світ; 6) робота з організації та методичного забезпечення теми «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (вип. 11–12); 7) участь в опрацюванні матеріалів для збірника наукових праць «Історія українського дизайну».

 Науково-творча робота: 1) відгук на дисертацію В.Г. Чуркіної «Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на Слобідській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.»; 2) відгук на дисертацію С.В. Вишневської «Еволюція феномену співу в бандурній виконавській традиції»; 3) відгук на автореферат дисертації І.С. Новосядлої «Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)».

Науковий співробітник відділу О.Г. Бросаліна:

Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією: 1) надання організаційно-методичної допомоги ученим секретарям відділень Академії, зокрема при підготовці планів наукових і творчих робіт; 2) робота з організації та методичного забезпечення теми «Мистецтвознавство України» (вип. 12, 8 арк.); 3) підготовка до друку наукових матеріалів теми «Мистецтвознавство України» (вип. 12); 4) опрацювання наукових матеріалів збірника наукових праць НАМ України «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (вип. 13–14, 10 арк.); 5) систематизація й опрацювання матеріалів «Вісника Національної академії мистецтв України» (вип. 8, 1,7 арк.); 6) вичитування матеріалів «Вісника НАМ України» (вип. 8), підготовка видання до випуску в світ; 7) опрацювання наукових матеріалів збірника статей «Нариси з історії українського дизайну» (5 арк.); 8) підготовка до друку наукових матеріалів збірника «Нариси з історії українського дизайну».

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка