Національної академії мистецтвСторінка16/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Основні науково-практичні конференції,

в яких брали участь члени НАМ України


 1. II Міжнародна конференція «Мистецтво/творчість, освіта» (Люблін, Польща, вересень).

 2. ІІ Міжнародна науково-практична педагогічна конференція «Актуальні проблеми сучасного музикознавства» (Дніпропетровськ, квітень).

 3. ХІV Міжнародна конференція «Молоді музикознавці України» (Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра, 3 січня).

 4. ХХІ Міжнародна конференція ім. проф. С. Бураго «Мова і культура» (Київ, Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 26–29 вересня).

 5. Всеукраїнська конференція «Молоді музикознавці України» (Київ, 3–5 січня).

 6. Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні науки» (Одеська музична академія ім. А.В. Нежданової, 26–28 квітня).

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика».

 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Матеріально-художня культура: проблеми теорії та практики» (ХДАДМ, 16–18 травня).

 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського» (Київ, Український центр культурних дослід­жень Міністерства культури України, 23 жовтня).

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція на базі НЗААТУ ім. П. Вірського.

 11. Всеукраїнська науково-практична конференція хореографів України «Хореографічне мистецтво – творчі здобутки, проблеми та перспективи розвитку» (до 10-річчя НХСУ, квітень).

 12. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (Київ, 9–10 листопада).

 13. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Збереження та розвиток народно-сценічного танцю регіонів України» (Київ).

 14. Дванадцята науково-практична конференція Українського товариства аналізу музики «Просторово-часова організація фактури у багатоголоссі музичної творчості» (Київ, березень).

 15. Конгрес Міжнародної конфедерації спілок художників (Москва, Російська Федерація).

 16. Конференція «Актуальні проблеми українського духового виконавства» (Київ).

 17. Конференція «Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина» (Гомель, Білорусія, 15–16 листопада).

 18. Конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 22–23 листопада).

 19. Конференція «Лесь Курбас у контексті світової і вітчизняної культури» (Харків, 14–15 березня).

 20. Конференція «Шляхи модернізації театрального фестивального руху в Україні» (Київ, Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, 18–19 грудня).

 21. Конференція четверта «Композитори і музикознавці Київської консерваторії: роки війни та відбудови (1941–1960-ті)» до 100-річчя НМАУ ім. П.І. Чайковського (Київ, НМАУ ім. П.І. Чайковського, 27 листопада).

 22. Круглий стіл «Постать митця у процесі національного культуротворення» до 80-річчя від дня народження академіка НАМ України О.С. Тимошенка (Київ, НАМ України, 4 грудня).

 23. Круглий стіл «Сучасна українська академічна музика: стан, тенденції і проблеми» (концертний зал Київської організації НСКУ, 30 травня).

 24. Круглий стіл «Сучасна українська драма» (Київ, Національна спілка письменників України, 26 червня).

 25. Круглий стіл «Сучасний музичний процес і критична думка» в рамках ХХІІI Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест» (концертний зал НСКУ, 5 жовтня).

 26. Круглий стіл з нагоди 125-річчя від дня народження Леся Курбаса в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев» (Львів, Палац Потоцьких, 1 жовтня).

 27. Круглий стіл кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І. Чайковського «Нове в гуманітарних науках» (Київ, 15 листопада).

 28. Круглий стіл міжнародної дослідницької групи «Шостакович та його епоха» IMS (Міжнародного музикознавчого товариства) (Рим, Італія, 6 липня).

 29. Курбасівські читання на Тарасовій горі «Силует митця на тлі третього тисячоліття» (Канів, Музей Шевченка, 21 березня).

 30. Міжнародна конференція «Микола Лисенко і світова музична культура».

 31. Міжнародна конференція «Наследие Ю.Н. Холопова и современное музыкознание» (Москва, Російська Федерація, 27 вересня).

 32. Міжнародна конференція «Українська професійна та етнічна культура» (Київ, ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, 22 жовтня).

 33. Міжнародна конференція «Язык – Когниция – Социум» (Білорусь, Мінський державний лінгвістичний університет, 12 листопада).

 34. Міжнародна наукова конференція «100 років львівської музикології».

 35. Міжнародна наукова конференція «Кароль Шимановський і його мала Батьківщина» (Кіровоград, 4–5 жовтня).

 36. Міжнародна наукова конференція «Микола Лисенко в українському музичному просторі» (Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка, 22 березня).

 37. Міжнародна наукова конференція «Митець – Влада – Публіка» (Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 23 лютого).

 38. Міжнародна наукова конференція «Музикознавчий форум 2012» (Москва, Російська Федерація, Російська академія музики ім. Гнесіних, 20 листопада).

 39. Міжнародна наукова конференція «Постать Миколи Лисенка у світовому історико-культурному контексті» (Київ, Музей Миколи Лисенка, ІМФЕ ім. М. Рильського, НМАУ ім. П.І. Чайковського, 28–30 березня).

 40. Міжнародна наукова конференція «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність» (Одеса–Київ–Варшава, 2–3 травня).

 41. Міжнародна наукова конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес» (Київ, 22 жовтня).

 42. Міжнародна наукова конференція «ХVІ сходознавчі читання ім. А. Кримського» (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 11 жовтня).

 43. Міжнародна науково-практична конференція «Альтруїзм, благодійність і демократія у сучасних соціокультурних контекстах» (Харків, 22 листопада).

 44. Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (Київ, Інститут культурології НАМ України, НАКККіМ, 9–10 листопада).

 45. Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» (Закарпатський художній інститут, Фонд ім. Адальберта Ерделі, 14–16 травня).

 46. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний музичний театр: проблеми інтерпретації оперної класики. До 170-річчя від дня народження основоположника української класичної музики Миколи Лисенка» (Київ, НМАУ ім. П.І. Чайковського, 21–23 лютого).

 47. Міжнародна науково-практична конференція X Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва на тему «Українська культура: виклики сьогодення» (Київ, Український центр культурних досліджень Міністерства культури України, Національна історична бібліотека, 31 травня – 1 червня).

 48. Міжнародна науково-творча конференція «Одеська композиторська школа в світовій музичній культурі» (до 100-річчя Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової та 75-річчя Одеської організації НСКУ, ОНМА ім. А.В. Нежданової, 7–8 грудня).

 49. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: традиція та сучасність» (Одеса, 29 квітня – 1 травня).

 50. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культура: традиції і сучасність» (Київ, НАКККіМ, 2–3 травня).

 51. Міжнародна науково-теоретична конференція «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність» (Київ, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут культурології НАМ України, НАКККіМ, 11–12 травня).

 52. Міжнародна славістична конференція «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» (Київ, 24–25 травня).

 53. Міжнародний мистецько-освітній проект «Лесь Курбас і світова художня культура» (2 грудня).

 54. Міжнародний музичний симпозіум та практикум «Докласична та сучасна музика: нові ракурси розуміння» (Київ, НМАУ ім. П.І. Чайковського, листопад–грудень).

 55. Міжнародний науково-технологічний форум «Наука. Інновації. Технології – 2012» (25 вересня).

 56. Наукова електронна конференція «Теорія і практика матеріально-художньої культури» (ХДАДМ, 2 грудня).

 57. Наукова конференція «Бойчукіст Євген Сагайдачний» (Луганський художній музей, 19 травня).

 58. Наукова конференція «Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні» (Київ, Інститут культурології НАМ України, 19 квітня).

 59. Наукова конференція «Славістика в сучасному світі» (Київ, 24 травня).

 60. Наукова конференція «Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія» (Київ, НАМ України, 19 грудня).

 61. Наукова конференція «Шлях до майстерності в реаліях мистецької практики та освіти» в рамках ХІХ фестивалю «Харківські асамблеї» (Харківський університет мистецтв ім. І. Котляревського, 29 вересня).

 62. Наукова конференція до 130-річчя Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва «Вивчення гуцульського мистецтва у ряду пріоритетів української науки та критики» (Косів Івано-Франківської обл., 18 жовтня).

 63. Наукова конференція до 190-річчя з дня народження Ю. Шкрібляка «Засновник гуцульської школи художнього різьбярства Юрій Шкрібляк» (Коломийський музей народного мистецтва, 20 жовтня).

 64. Наукова конференція «Самоорганізація культури та її особливості в Україні» (Київ, Інститут культурології НАМ України, грудень).

 65. Науковий круглий стіл «Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні» (Київ, квітень).

 66. Науковий круглий стіл «Культура WEB 2.0» (Київ, вересень).

 67. Науково-практична конференція «Визначні ювілейні дати 2012 року: Й. Гайдн, Дж. Россіні, Ф. Галеві, Ж. Массне, М. Лисенко, К. Дебюссі, К. Шимановський, Дж. Кейдж» (Київ, 20 листопада).

 68. Науково-практична конференція «Косівська митецька школа як історичне явище у становленні і розвитку мистецької Гуцульщини» (Косів Івано-Франківської обл., 18 жовтня).

 69. Науково-практична конференція «Міжнародний етномистецький проект «Екологічний ракурс» як дієва форма діалогу культур» (Львівська національна академія мистецтв, Львівська національна галерея мистецтв, Марійське товариство «Милосердя», 28 січня).

 70. Науково-практична конференція «Проблеми ефективності та цілісності системи підготовки кадрів в умовах сучасної інноваційної моделі мистецької освіти» (Київ, НАМ України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 6 листопада).

 71. Науково-практична конференція «Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку» (квітень).

 72. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від творчої волі до творчого відкриття» (19 квітня).

 73. Науково-теоретична конференція студентів ЛНАМ «Самоідентифікація у творчості: я, минуле і сучасність» (20 квітня).

 74. Одинадцяті бахівські читання «И.С. Бах: Искусство фуги и канона» (Російська Федерація, Санкт-Петербург, лютий).

 75. Семінар «Проблеми та перспективи розвитку народної хореографії в дитячому колективі» (Севастополь).


Основні наукові видання, де опубліковані матеріали досліджень, авторами яких є члени НАМ України

(2012 рік)


 1. Збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» (вип. 11).

 2. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (вип. 11–12).

 3. Збірник наукових праць «Культурологічна думка» (вип. 5).

 4. Збірник наукових праць «Мистецтво, історія, сучасність, теорія (МІСТ)» (вип. 8).

 5. Збірник наукових праць «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні. Об’єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації» (вип. 2).

 6. Збірник наукових праць «Сучасне мистецтво» (вип. 8).

 7. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини» (вип. 8).

 8. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні» (вип. 7).

 9. Збірник наукових праць «Художня культура. Актуальні питання» (вип. 8).

ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ В ТЕКСТІ


ISBN – міжнародний стандартний номер книги

АІСА – Міжнародна асоціація критиків

АР Крим – Автономна Республіка Крим

ВАК – Вища атестаційна комісія України

ВЗО – вищий заклад освіти

НВМС – Національна всеукраїнська музична спілка

ВСМДУ – Всеукраїнська спілка музичних діячів України

ДЕК – Державна екзаменаційна комісія

ДМШ – дитяча музична школа

ДЧХК – Державна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького

ЗМІ – засоби масової інформації

ІКОМОS – Міжнародна рада з питань пам’яток і пам’ятних місць

ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії НАН України ім. М.Т. Рильського

ІН НАНУ – Інститут народознавства НАН України

ІПСМ – Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

КДАМ – Київська дитяча академія мистецтв

КДРТРК – Київська державна регіональна телерадіокомпанія

ДМУНДМ – Державний музей українського народного декоративного мистецтва

КНУБА – Київський національний університет будівництва і архітектури

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв

КНУТКіТ – Київський національний університет театру, кіно і телебаченням ім. І.К. Карпенка-Карого

КОНСКУ – Київська організація Національної спілки композиторів України

ЛДАКМ – Луганська державна академія культури і мистецтв

ЛНАМ – Львівська національна академія мистецтв

ЛНМА – Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка

ЛНУ – Львівський національний університет ім. І. Франка

МДЦ «Артек» – Міжнародний дитячий центр «Артек»

НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва

НАМ України – Національна академія мистецтв України

НАНУ – Національна академія наук України

НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

НАПНУ – Національна академія педагогічних наук України.

НАС – Національний ансамбль солістів «Київська камерата»

НЗААТУ – Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П.П. Вірського

НМАУ – Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

НПУ – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

НСКУ – Національна спілка композиторів України

НСТДУ – Національна спілка театральних діячів України

НСХУ – Національна спілка художників України

НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

НТШ – Наукове товариство ім. Шевченка

НФУ – Національна філармонія України

НХМУ – Національний художній музей України

НХСУ – Національна хореографічна спілка України

НЦТМ – Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса

ОНМА – Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

СНД – Співдружність Незалежних Держав

УкрІНТЕІ – Український інститут науково-технічної та економічної інформації

ХДАК – Харківська державна академія культури

ЧНУ – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича


ББК 71.4 (4УКР) я5

Науково-інформаційне видання

ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

УКРАЇНИ
Випуск дев’ятий
Редактори Ю.О. Іванченко,

О.Г. Бросаліна, О.І. Ваврик, Т.В. Коляда


Підписано до друку 1.03.2013

Формат 84х108/32

Папір офсетний. Гарнітура Peterburg

Тираж 80 прим.


Замовлення № …

Віддруковано СПД Кравчук В.К.

1


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка