Національної академії мистецтвСторінка5/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ
У 2012 році робота відділення теорії та історії мистецтв здійснювалася відповідно до плану роботи Національної академії мистецтв України, затвердженого постановою Президії від 28.12.2011 р. (№ 9/57-09), та плану заходів на виконання постанови Загальних зборів НАМ України (постанова Президії НАМ України від 1.03.2012 р. № 1/-06).

Академік-секретар відділення – О.К. Федорук.

Учений секретар відділення – Н.В. Владимирова.

Аналізуючи виконання плану, яким відділення теорії та історії мистецтв керувалося протягом 2012 року, передусім слід зазначити, що всі без винятку заходи та питання, включені до плану, були виконані, розглянуті й проаналізовані на засіданнях Президії НАМ України та отримали схвальне рішення і високу оцінку.

Аналіз виконання плану роботи відділення теорії та історії мистецтв у 2012 році представлений у звіті за двома основними напрямками: творчо-організаційним та творчо-науковим, з визначенням відповідальних за виконання тієї чи іншої позиції плану та аналізом отриманих результатів.

Творчо-організаційні заходи: у лютому–березні 2012 р. члени відділення взяли активну участь у підготовці та проведенні Загальних зборів НАМ України; члени відділення та учений секретар взяли участь у підготовці матеріалів, що відбивають головні напрямки роботи відділення у 2012 році, до щорічного видання «Вісник НАМ України»; у травні 2012 р. до Дня науки було організовано виставку наукових робіт членів відділення, що репрезентувала найвагоміші досягнення вітчизняного мистецтвознавства. Члени відділення також взяли активну участь у заходах, що супроводжували проведення Фестивалю науки; у грудні 2012 р. у межах щорічної акції «Мистецтво молодих» члени відділення та учений секретар взяли участь у підготовці та проведенні наукової конференції «Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія»; за участю членів відділення сформовано і видано альманах «Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики (Мистецькі обрії)», № 3 (12–13), членами редакційної колегії якого виступають академіки відділення І.Д. Безгін (заступник голови редколегії), О.К. Федорук, М.О. Криволапов, Л.С. Міляєва; член-кореспондент О.В. Сокол. За участю членів відділення вийшов збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» (вип. 11) та сформоване наступне число цього видання. Члени редколегії: академіки О.К. Федорук (головний редактор), І.Д. Безгін, Л.С. Міляєва, М.О. Криволапов; члени-кореспонденти В.В. Рубан, В.М. Гайдабура, М.М. Дьомін. Відзначмо, що ця робота ведеться системно і планомірно; у травні 2012 р. на базі НАМ України відбулася виставка польського художника, ректора Краківської академії мистецтв ім. Яна Матейка Адама Всьолковського, куратором якої виступив академік-секретар відділення О.К. Федорук; протягом року члени відділення брали активну участь у заходах до 125-річчя Леся Курбаса. Академік Н.М. Корнієнко як координатор проекту «Лесь Курбас і світовий контекст», підсумовуючи їх, зробила ґрунтовну доповідь на засіданні Президії НАМ України у листопаді 2012 р.; у грудні спільно з відділенням музичного мистецтва члени відділення долучилися до творчих заходів і взяли активну участь в організації та проведенні наукової конференції «Постать митця у процесі національного культуротворення» (до 80-річчя з дня народження О.С. Тимошенка).

Інші пункти виконання плану роботи відділення знаходять відображення в особистих звітах членів відділення і виявляють реалізацію питань під загальною назвоюТворчо-наукові заходи:

Академік-секретар відділення О.К. Федорук протягом 2012 року здійснив публікацію 18-ти мистецтвознавчих досліджень, розвідок, рецензій на науково-публіцистичні видання. Насамперед привертають увагу публікації митця в журналі «Образотворче мистецтво». Це: «Адам Всьолковський. У Києві його поки що не знають», «Невпинне бачення мистецької далечі», «Данило Нарбут», «Закоханий у театр» («Образотворче мистецтво», 2011, № 3–4); «Висока школа репрезентації Косарєва», «Інтенсивність емоційного сприйняття», «Одеська школа нонконформізму: вчора і сьогодні», «Сила і ніжність Христини О’Ніл» («Образотворче мистецтво», 2012, № 1–2). Серед інших публікацій відзначмо такі: «Українське мистецтвознавство в світлі сьогочасних вимог» («ЗНТШ. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва», Львів, 2011, т. ССLXІ), «Хранителі гуцульської культури» (інтерв’ю І. Чуба з О. Федоруком, «День», 2011, 23–24 груд.), «Поезія дерев’яних мережив» («Дзеркало тижня», 2012, 28 січ.), «Щасти Вам, любі севастопольці» («Севастопольская художественная школа: Альбом», Севастополь–Київ: Солта ЛТД, 2012), «Национальный союз художников как организующий фактор» («Изобразительное искусство Украины, М.: Галарт, 2011), «Музей Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури» (вступна стаття, автор проекту каталогу, К.: Майстер книг, 2012), «Святість творчого вогню (Леонід Литвин)» (К.: Либідь, 2012).

Протягом року О.К. Федорук виголосив доповіді на таких конференціях: «Вивчення гуцульського мистецтва у ряду пріоритетів української науки та критики» (наукова конференція до 130-річчя Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва, Косів, 18 жовтня 2012 р.); «Засновник гуцульської школи художнього різьбярства Юрій Шкрібляк» (наукова конференція до 190-річчя з дня народження Ю. Шкрібляка, Коломийський музей народного мистецтва, 20 жовтня); «Бойчукіст Євген Сагайдачний» (наукова конференція, наукова доповідь у рамках виставки «Євген Сагайдачний» у Луганському художньому музеї, 19 травня).

О.К. Федорук є головним редактором журналу «Образотворче мистецтво», членом редколегії журналу «Народне мистецтво» та редколегії багатотомного видання НАН України «Історія української культури».

У 2012 році О.К. Федорук виступив головою Спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у НАОМА, головою ДЕК Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва, головою ДЕК Херсонського державного університету на факультеті культури і мистецтв. О. Федорук також є головою Наглядової ради Національного художнього музею України. У звітному році працював членом журі Всеукраїнського конкурсу на здобуття премії ім. І.Ю. Рєпіна (м. Чугуєв) та членом журі Всеукраїнської премії ім. І. Огієнка (м. Житомир).

О.К. Федорук – завідувач кафедри мистецтвознавства НАОМА. У 2012 році під його керівництвом відбувся захист трьох кандидатських дисертацій, він також виступив опонентом на захисті однієї докторської і чотирьох кандидатських дисертацій.

У 2012 році О.К. Федорук був нагороджений медаллю «20 років незалежності України» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

Академік НАМ України І.Д. Безгін згідно з обов’язками віце-президента Академії та планом роботи Президії НАМ України виконував статутні та планові завдання. У 2012 році І.Д. Безгіним здійснено такі публікації: «Визначна особистість» (у кн. «Родина Тимошенків», К., 2012); «Живая связь времен» («Подмосковный летописец», 2012, № 4).

І.Д. Безгін взяв участь у роботі наукових зібрань, конференцій, круглих столів, виступивши з низкою доповідей і повідомлень. Це, зокрема: лекція-доповідь «Фандрейзинг у театральній сфері» (в рамках Міжнародного мистецько-освітнього проекту «Лесь Курбас і світова художня культура», 2 грудня); виступ на засіданні Міжнародного науково-технологічного форуму «Наука. Інновації. Технології – 2012» (25 вересня); виступ на засіданні дискусійного проекту «Розвиток ювелірного мистецтва України» (15 листопада). Протягом 2012 року І. Безгін працював як член редколегій таких наукових видань: «Мистецтвознавство України», «Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики (Мистецькі обрії)», «Науковий вісник» КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого; журналів «Кіно-Театр», «Просценіум», «Український театр», «Аркадіа» та ін.

І.Д. Безгін – завідувач кафедри організації театральної справи КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, веде активну викладацьку і наукову роботу в цьому навчальному закладі, виступає керівником декількох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

В Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України І.Д. Безгін продовжував очолювати наукову тему «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки».

І.Д. Безгін – заступник голови Експертної ради Вищої атестаційної комісії (ВАК) України, член Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського, член Колегії Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України, член конкурсної комісії з питань присудження премій і призначення стипендій Верховної Ради України Комітету з питань освіти і науки ВР України, а також член вчених рад КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого та ІПСМ НАМ України.

У 2012 році І.Д. Безгін працював членом журі Премії ім. І. Франка в галузі журналістики та інформаційної діяльності Держкомтелерадіо, а також членом організаційного комітету VІ Всеукраїнського фестивалю науки.

Академік НАМ України М.О. Криволапов 2012 року захистив докторську дисертацію на тему «Українське мистецтво ХХ століття в художній критиці». Науковцем здійснено такі публікації: «Федір Кричевський як митець, педагог та фундатор української живописної школи» («Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка», Луганськ, 2012, вип. 18); «Українська художня критика другої половини ХІХ – початку ХХ століття як активний рушій мистецького прогресу» («Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв», К., 2012, вип. 4).

М.О. Криволапов продовжує вести активну педагогічну діяльність. Він викладає на факультеті теорії та історії мистецтва НАОМА ряд дисциплін: «Історія мистецтвознавства і художньої критики ХХ століття», «Основи редагування і рецензування», керує виробничою практикою, курсовими, дипломними роботами, кандидатською дисертацією. Виступає консультантом кафедри живопису і композиції Луганської академії культури і мистецтв.

У 2012 році М.О. Криволапов виступив головою журі Республіканського конкурсу художніх творів учнів молодших класів середніх та художніх шкіл «Об’єднаймося ж, брати мої!», брав участь у роботі Спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у НАОМА та у роботі редколегій наукових збірників НАМ України.

Академік НАМ України Л.С. Міляєва у 2012 році підготувала і подала до друку в науковий збірник НАМ України «Мистецтвознавство України» матеріали під назвою «Вибране з листів К.О. Трутовського», зібрані у п’яти архівах Росії, та автобіографію митця, загальний обсяг яких становить близько 3-х др. арк. Нею також написаний та готується до друку нарис «Художник С.М. Міляєв (творчість і художнє оточення)», обсяг якого становить 4 др. арк. Протягом року науковець продовжувала роботу зі складання каталогу розписів ХVII–XVIII ст. дерев’яних церков Дрогобича.

Л.С. Міляєва є членом редколегій ряду науково-мистецьких видань: «Вісник Львівського університету», «Мистецтвознавство України», «Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики (Мистецькі обрії)» та ін. Як професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА Л.С. Міляєва активно продовжувала читання лекцій з історії українського і російського середньовічного мистецтва, керування бакалаврськими та магістерськими дипломами. Протягом року вона керувала працями трьох аспірантів, працювала як член спеціалізованих рад із захисту дисертацій НАОМА та ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, брала участь у засіданнях наглядових рад Національного заповідника «Софія Київська» і НХМУ.

Академік НАМ України Н.О. Герасимова-Персидська у 2012 році підготувала та видала друком монографію «Музыка. Время. Пространство» (Київ: Дух і літера, 2012, 408 с.).

Вийшли друком такі наукові статті дослідниці: «Интонация в новейшей музыке» («Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: Світ музикознавства: стратегії, дискурси, сюжети», К.: НМАУ імені П.І. Чайковського, 2011, вип. 98); «От архаических круговых песен до приемов современной композиции» («Науковий вісник НМАУ імені П.І. Чайковського, К., 2011, вип. 102, серия «Старовинна музика – сучасний погляд», кн. 6).

У 2012 році Н.О. Герасимовою-Персидською виголошені такі доповіді на наукових конференціях: «Конец XVI века – узловой момент в стилевой эволюции европейской музыки» (Одинадцяті бахівські читання в Санкт-Петербурзі «И.С. Бах: Искусство фуги и канона», лютий); «Між двома стилями: феномен Джезуальдо» (Дванадцята науково-практична конференція Українського товариства аналізу музики «Просторово-часова організація фактури у багатоголоссі музичної творчості», Київ, березень); «Значення рукописної спадщини для історії музичної культури» (ІІ Міжнародна науково-практична педагогічна конференція «Актуальні проблеми сучасного музикознавства», Дніпропетровськ, квітень); «Ближній та дальній плани в сучасній музиці» (Міжнародний музичний симпозіум та практикум «Докласична та сучасна музика: нові ракурси розуміння», Київ, листопад–грудень).

Протягом року Н.О. Герасимова-Персидська взяла участь в організації та проведенні багатьох науково-творчих заходів. Це, зокрема, презентація монографії «Музыка. Время. Пространство» (27 вересня) у НМАУ ім. П.І. Чайковського, Міжнародний музичний симпозіум та практикум «Докласична та сучасна музика: нові ракурси розуміння» (Київ, НМАУ ім. П.І. Чайковського, листопад–грудень). Доповідачами на останньому стали провідні науковці, композитори, виконавці Академії (Н.О. Герасимова-Персидська, Ю.І. Чекан, О.Ю. Шевчук, І.О. Чижик, А.Л. Загайкевич, С.М. Шабалтіна), відомі російські (К.Й. Южак, А.П. Мілка /Санкт-Петербург/, І.О. Барсова, Н.В. Заболотна /Москва/) та українські (І.М. Приходько /Харків/) музикознавці, а також молоді науковці та практики.

Н.О. Герасимова-Персидська – завідувач кафедри старовинної музики НМАУ ім. П.І. Чайковського – веде активну педагогічну роботу, скеровуючи наукові пошуки студентів та аспірантів кафедри.

Академік НАМ України Н.М. Корнієнко (заступник академіка-секретаря відділення) у 2012 році продовжувала роботу над монографією «Нелінійне» театро(мистецтво)знавство: постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея». Нею здійснено такі публікації: «Лесь Курбас як естетичний виклик» («Курбасівські читання, 2012, № 7); «Курбас і світовий контекст» («Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства», Львів–Київ–Харків, 2012); «До проблеми синергії в театрі Леся Курбаса: енергія як хвильовий процес» («Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства», Львів–Київ–Харків, 2012); «Лесь Курбас. Духовні передумови художньо-етичної свідомості» («Лесь Курбас – син гуцульського краю. Статті. Мемуари. Документи», Старий Скалат, 2012); «Лесь Курбас як завтра» («День», 2012, 10–11 лют., № 23–24); «Театр (художественная культура) и синергетика. Попытка нелинейности» («Искусство и культура», Білорусь, 2012, № 1/5/); «Новий напрям – синергетика художньої культури» («Записки Наукового товариства ім. Шевченка», Львів, 2012, т. CCLXІІ); «Театр. Синергические рефлексы» («Arta. Seria arte audio-vizuale», Молдова, 2011); «Режисер – це стратег Культури в зоні театру» («Україна молода», 2012, 24 лют.); «Варвари. Про невігластво і Міністерство (культури)» («Дзеркало тижня», 2012, 17 берез., № 10).

У 2012 році Н.М. Корнієнко виголосила низку доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах і круглих столах: «Курбас і світовий контекст. Курбас – Арто. До проблеми образу і знаку» (конференція «Лесь Курбас у контексті світової і вітчизняної культури», Харків, 14–15 березня); «Лесь Курбас і ХХІ століття» (Курбасівські читання на Тарасовій горі «Силует митця на тлі третього тисячоліття», Канів, Музей Шевченка, 21 березня); «Лесь Курбас. Евристичні художні моделі» (Київ, Будинок вчених, 21 травня); «Лесь Курбас: теоретична і методологічна інновація в художній практиці» (круглий стіл до 125-річчя Леся Курбаса в рамках Міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев», Львів, 1 жовтня); «Сучасна українська драма: тенденції і перспективи у постнекласичному просторі» (круглий стіл «Сучасна українська драма», Київ, Національна спілка письменників України, 26 червня).

У 2012 році відбулася низка виступів Н.М. Корнієнко на радіо: «Лесь Курбас – художник ХХІ століття» (Національне радіо, 22 лютого); «Курбас та Центр його імені» (Радіо «Київ», 22 лютого); «Микола Куліш – європейський вимір» (Радіо «Київ»); «Проблеми Центру, культури і непрофесіоналізму влади» (Радіо «Ера FM», канал «Культура», 2 червня).

Як директор Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (до 12 листопада 2012 р.) до 125-річчя митця Н.М. Корнієнко зорганізувала та провела низку науково-творчих заходів, аналіз яких став основою докладної доповіді науковця на засіданні Президії НАМ України.

У 2012 році Н.М. Корнієнко продовжувала роботу в Спеціалізованій раді із захисту кандидатських та докторських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ, виступала головою редколегії наукового вісника «Курбасівські читання», членом редколегій таких профільних видань, як «Просценіум», «Аркадіа». Вона є науковим консультантом двох докторських досліджень, бере участь у багатьох спільних проектах з Латвією, Молдовою, Росією, Польщею, Азербайджаном.

Член-кореспондент НАМ України М.Р. Черкашина-Губаренко у 2012 році здійснила такі публікації: «Оперне свято у Мінську» («Музика», 2012, № 2); «Любовь за границами жизни и смерти» («Музыкальная академия», 2012, № 1); «Оперы Джузеппе Верди на фестивале в Мюнхене и в городе Моцарта» («Критика и музыкознание. Современные аспекты», СПб., 2012); «Слово, музыка и действие в украинской опере ХХ века» («Ручьевская Екатерина Александровна. К 90-летию со дня рождения: Сб. статей», отв. ред. Л.П. Иванова, СПб.: Композитор–Санкт-Петербург, 2012); «Оперный театр в пространстве меняющегося мира» («Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. статей», вип. V «Музика у співдружності мистецтв та філософсько-естетична думка», Харків, 2012); «Мистецтво, що викликає захоплення і дарує радість» («Музика», 2012, № 5); «Оперний Берлін через двадцять років» («Часопис Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського», 2012, № 3 /16/); «Концертмейстер вышла из тени кулис (солисты Национальной оперы пели для Галины Дуденковой)» («День», 2012, 8 февр.); «Угадать природу таланта» («День», 2012, 1 марта); «Четыре вечера с Вагнером. Несколько соображений по поводу европейского фестивального лета» («День», 2012, 26 июля). Протягом року М.Р. Черкашина-Губаренко взяла участь у низці наукових конференцій, творчих зустрічей і презентацій. Це: творчий вечір з концертом-презентацією нової книги Ірини Губаренко (Київський інститут музики ім. Р.М. Гліера, 4 січня); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний музичний театр. До 170-річчя з дня народження М.В. Лисенка» (Київ, 21–23 лютого, доповідь «Оперний Берлін через двадцять років»); науково-практична конференція «Визначні ювілейні дати 2012 року: Й. Гайдн, Дж. Россіні, Ф. Галеві, Ж. Массне, М. Лисенко, К. Дебюссі, К. Шимановський, Дж. Кейдж» (Київ, 20 листопада, організація, проведення конференції та виступ з доповіддю «Опера семісеріа «Матільда ді Шабран» Дж. Россіні»); творча зустріч у Харківському університеті мистецтв ім. І. Котляревського в рамках ХІХ фестивалю «Харківські асамблеї» і наукової конференції «Шлях до майстерності в реаліях мистецької практики та освіти» (Харків, 29 вересня); ХХІІІ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест» – «Музичне привітання»: концерт до 50-річчя науково-педагогічної діяльності за участю Національного ансамблю солістів України «Київська камерата» (Великий зал НМАУ ім. П.І. Чайковського, 8 жовтня); концерт викладачів Київської дитячої академії мистецтв «Поезія і музика» (автор і ведуча проекту) (Великий зал Київської дитячої академії мистецтв, 30 листопада).

М.Р. Черкашина-Губаренко – завідувачка кафедри історії зарубіжної музики НМАУ ім. П.І. Чайковського – продовжувала активну педагогічну роботу. Протягом року під її науковим керівництвом захищені дві магістерські роботи і кандидатська дисертація. Вона – голова Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій НМАУ ім. П.І. Чайковського, член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського, член редколегії «Часопису Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського», голова Київського вагнерівського товариства, Голова журі конкурсу на кращий оперно-балетний твір ім. Михайла Вериківського.

Член-кореспондент НАМ України, заступник генерального директора з творчих питань Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка В.М. Гайдабура у 2012 році здійснив підготовку до видання декількох рукописів, а саме: «Український театр «Заграва» у Канаді» (К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»), «Театр, розвіяний по світу» (К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія). Ним також опубліковано статтю «Межигір’я, 1933…» («Український театр», 2012, № 4) та рецензію на монографію Г. Веселовської «Український театральний авангард» – «Наука як історія питання та дзеркало людських душ» («Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення», К., 2012). У 2012 році за книжку «А що тато робить в театрі?» В.М. Гайдабура одержав премію «Січеславна» Дніпропетровського міжобласного відділення НСТД України.

Член-кореспондент НАМ України І.М. Юдкін упродовж звітного періоду, завершуючи планову тему «Розвиток теорії драматичного мистецтва України в контексті світових тенденцій гуманітарної науки» (2010–2012 рр.), здійснив такі публікації загальним обсягом 13,5 авт. арк.: «О проблемах применения фреймов в паремиологии» («Современные подходы к исследованию ментальности», СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Славянский мир, 2011, вып. 6); «Морфологічний підхід до семіотики культури» («Аспекти морфології культури України: генезис, типологія» (К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2011); «Circumlocution and self-description in lyrics: the case of D.G. Rossetti» / «Перифрастика і автодескрипція в ліриці: приклад Д.Г. Россетті» («Мова і культура», К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011, вип. 14, т. V /151/); «Підтексти драм Лесі Українки» («Студії мистецтвознавчі», 2011, вип. 4); «Ліричні категорії та ідіоми в поетичному світі Леопольда Стаффа» («Традиції слов’янської писемності і культури: трансформації в ХХІ столітті. Тези міжнародної наукової конференції 24–25 травня 2012 року», К.: НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012, ч. 1); «Корпусний аналіз текстів і художні образи» («Культурологічна думка», 2012, № 5); «Гумор і гротеск в українській культурі» («Студії мистецтвознавчі», 2012, вип. 2); «Перифрастические обороты как источники идиомов драмы и лирики» («Славянская фразеология в синхронии и диахронии», Гомель: Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 2011, вып. 1); «Вчення О.О. Потебні про внутрішню форму слова в дослідженні ідіоматики драми» («Слов’янські обрії», К.: НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012, вип. 4); «Database for the Japanese Wago Verbs’ Thesaurus» / «Бази даних для тезаурусу японських дієслів ваго» («ХVІ сходознавчі читання ім. А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, Київ, 11 жовтня 2012 р.», К.: НАН України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2012); «Задачи реферирования драмы для построения корпусного тезауруса перифрастических выражений» («Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина», Гомель: Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 2012, вып. 2); «Мотивы лирики и драмы как проблема идиоматики» («Язык – Когниция – Социум. Международная научная конференция. Минск, 12–13 ноября 2012», редк.: З.А. Харитончик /отв. ред./, Минск: Минский государственный лингвистический университет, 2012); «Перифрастические преобразования пословиц как прообраз построения связного текста драмы» («Современная филология: теория и практика. Тезисы докладов Международной научно-практической интернет-конференции, Одесса, 18 ноября 2012 г.», редк.: И.В. Ступак /отв. ред./ [и др.], Одесса: Феникс, 2012).

Протягом 2012 року науковцем виголошені так доповіді: «Концепція корпоративної культури як альтернатива романтичному народництву» («Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні», Інститут культурології НАМ України, 19 квітня); «Ліричні категорії та ідіоми в поетичному світі Леопольда Стаффа» (конференція «Славістика в сучасному світі», Київ, 24 травня); «Теорія драми: сучасні проблеми» (засідання Вченої ради ІМФЕ НАНУ, 17 травня); «Data representation for dramatic and lyrical idioms: the case of W. Shakespeare» (ХХІ міжнародна конференція ім. проф. С. Бураго «Мова і культура», Київ, Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 26–29 вересня); «Бази даних для тезаурусу японських дієслів ваго» (ХVІ сходознавчі читання ім. А. Кримського, Київ, 11 жовтня); «Текстуальний парадокс драми як джерело перифрастичних виразів у творах Володимира Винниченка» (Міжнародна конференція «Українська професійна та етнічна культура», Київ, ІМФЕ НАНУ, 22 жовтня); «Діалог як текст: драматичні ознаки кроскультурної комунікації» (конференція «Діалог культур у просторі полікультурного світу», Київ, Інститут культурології НАМ України, 9 листопада); «Мотивы лирики и драмы как проблема идиоматики» (Міжнародна конференція «Язык – Когниция – Социум», Мінськ, Мінський державний лінгвістичний університет, 12 листопада); «Задачи реферирования драмы для построения корпусного тезауруса перифрастических выражений» («Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина», Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, 15–16 листопада).

У 2012 році І.М. Юдкін – завідувач відділу театрознавства та культурології ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України – виступив опонентом на захисті докторської дисертації та науковим консультантом докторського дослідження. Науковець також брав участь у п’ятьох сесіях Спецради із захистів дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, керував докторантами та двома кандидатськими дисертаціями.

Член-кореспондент НАМ України М.М. Дьомін протягом 2012 року здійснив публікацію низки наукових праць. Це, зокрема: вступне слово до кн. О.С. Слепцова «Архитектура православного храма»; «Городские агломерации. Актуальные вопросы теории и методологии» («Містобудування і територіальне планування», К.: КНУБА, 2012, № 41); «Современные агломерации. Миф или реальность» («Досвід і перспективи розвитку міст України», К.: Діпромісто імені Ю.М. Білоконя, 2012, вип. 22); «Профессор Игорь Александрович Фомин – ученый градостроитель. К 85-летию со дня рождения» («Досвід та перспективи розвитку міст України» (К.: Діпромісто імені Ю.М. Білоконя, 2012, вип. 22); передмова до кн. Юрія Рєпіна «Цивилизация и архитектура» (К.: Феникс, 2012); вступне слово до кн. «Забудова Києва доби класичного капіталізму», за заг. ред. М.Б. Кальницького, Н.М. Кондель-Перминової, К.: Сиротенко В.Б., 2012); «Профессор И.А. Фомин – ученый градостроитель (к 85-летию со дня рождения)» («Сучасні проблеми архітектури та містобудування», відпов. ред. М.М. Дьомін, К.: КНУБА, 2012, вип. 30); «Професор Фомін – вчений-містобудівник» («Містобудування та територіальне планування», відпов. ред. М.М. Осетрін, К., КНУБА, 2012).

У 2012 році М.М. Дьомін узяв участь у наукових та науково-практичних конференцій КНУБА, НАУ, роботі сесії Міжнародної академії архітектури та сесії Російської академії архітектури і будівельних наук. Він також продовжував працювати над проектом концепції розвитку Московської агломерації, розробленням інформаційної системи містобудівного кадастру та плану зонування території центральної планувальної зони Києва (науковий керівник, Київголовархітектура, Інститут генплану м. Києва), над генеральним планом розвитку м. Києва (науковий керівник), проектами реконструкції територій та будівель, реставрації пам’яток архітектури в історичних кварталах Подолу та розробленням системи класифікаторів предметної галузі містобудування і архітектури.

М.М. Дьомін – завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури; керівник творчої архітектурної майстерні «М. Дьомін». Він виступає науковим консультантом 6-ти докторських та керівником 5-ти кандидатських досліджень. Протягом року ним прорецензовано декілька монографій і дисертацій.

М.М. Дьомін – президент Спілки урбаністів України, віце-президент Української академії архітектури, член Комітету з державних премій у галузі архітектури, голова експертної комісії Міністерства культури України, член Архітектурно-містобудівної ради при Міністерстві регіонального розвитку України, член Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини при Міністерстві культури і туризму України, член Містобудівної ради при головному архітекторі м. Києва, голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і архітектури, керівник Українського академічного центру Міжнародної академії архітектури (МААМ).

Він також дійсний член, член Академічної ради Московського відділення Міжнародної академії архітектури, професор Міжнародної академії архітектури (Софія, Болгарія), дійсний член ІКОМОС, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук; почесний член Російської академії мистецтв.

М.М. Дьомін – член головної редколегії «Зводу пам’яток історії та культури» при Кабінеті Міністрів України, голова редколегії науково-технічного збірника «Сучасні проблеми архітектури і містобудування», член редколегії збірника наукових праць «Містобудування та територіальне планування», член редколегії збірника наукових праць Діпромісто, КНУБА «Досвід та перспектива міст України», член редколегії збірника наукових-технічних праць НАУ «Проблеми розвитку міського середовища».

Член-кореспондент НАМ України В.А. Овсійчук у 2012 році закінчив працю над монографічним дослідженням про життя і творчість М. Мороза. Ним написано низку статей про сакральне мистецтво, про вченого П.М. Жолтовського, завершено монографічний нарис про О. Новаківського, а також видання (у співавторстві) «Львів з польоту птаха».

Протягом року В.А. Овсійчук брав участь у багатьох конференція, присвячених питанням сакрального мистецтва, як у Львові, так і за його межами, був учасником пленерів в Острозі, Коломиї, очолював поїздки викладачів і студентів по Львівщині та Волині, проводячи лекції з історії замків, фортець, дерев’яної архітектури ХVІ–ХVІІІ ст., виступав на обговоренні художніх виставок у Львові та Тернополі.

В.А. Овсійчук – завідувач відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, веде активну викладацьку діяльність у Львівській національній академії мистецтв, читаючи такі курси лекцій: живопис, аналіз художнього твору, кольорознавство. Як член кафедри сакрального мистецтва неодноразово очолював виїзди членів кафедри на об’єкти, де вони працювали над розписами церков.

Член-кореспондент НАМ України О.В. Сокол у 2012 році завершив переклад (з доповненнями) на українську мову і підготував до друку наукову працю «Виконавські ремарки, образ світу і музичний стиль» (12 др. арк.). Ним також підготовлено матеріал «V Международный конкурс пианистов памяти Эмиля Гилельса» («Музыкальный вестник: газета Одесской государственной музыкальной академии имени А.В. Неждановой», 2012, грудень).

У 2012 році О.В. Сокол виступив головою організаційного комітету Міжнародної науково-творчої конференції «Трансформація музичної освіти: традиція та сучасність» (Одеса, 29 квітня – 1 травня); взяв участь у прес-конференції у школі ім. П.С. Столярського, присвяченій мистецькому проекту «Таланти твої Україно», та концерті за участю учнів спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів Києва, Львова, Одеси, Харкова (5 квітня); у Всеукраїнській молодіжній науково-творчій конференції «Дні науки» (Одеська музична академія ім. А.В. Нежданової, 26–28 квітня); у Міжнародній науково-творчій конференції «Одеська композиторська школа в світовій музичній культурі» (до 100-річчя Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової та 75-річчя Одеської організації Національної спілки композиторів України, ОНМА ім. А.В. Нежданової, 7–8 грудня).

5 березня 2012 року під час фестивалю «WindMusicFest – 2012» відбувся парад диригентів духових оркестрів, президентом якого є О.В. Сокол, відбулося виконання Сюїти митця зі спектаклю «Цезар і Клеопатра» (Одеська обласна філармонія, духовий оркестр студентів ОНМА ім. А.В. Нежданової, диригент – заслужений діяч мистецтв України С.М. Дзевік).

У 2012 році О.В. Сокол виступив також головою журі конкурсу інструментальних ансамблів та вокалістів «Пам’ять про Велику Перемогу» (4 квітня), генеральним директором і головою журі П’ятого Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е. Гілельса (16–27 жовтня).

О.В. Сокол – ректор Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, завідувач кафедри теорії музики і композиції, доктор мистецтвознавства, професор, голова Спеціалізованої вченої ради ОНМА зі спеціальності 17.00.03 – музичне мистецтво. У 2012 році під його керівництвом відбувся захист кандидатської дисертації.

О.В. Сокол – голова Одеської організації Національної спілки композиторів України, президент Одеського благодійного фонду ім. Еміля Гілельса, голова Одеського відділення Національної всеукраїнської музичної спілки України, член Експертної ради з культури, мистецтва і туризму Державної акредитаційної комісії України.

Член-кореспондент НАМ України Т.В .Кара-Васильєва протягом 2012 року написала розділ «Роль різних видів мистецтв у художньому синтезі» до видання «Синтез мистецтв: навчальний посібник» (у співавторстві, К.: НАУ) та підготувала до видання науково-популярний посібник «Обереги України», який рекомендовано до друку Вченою радою ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. 2012 року також вийшли друком статті науковця: «Не буває подвижництва без страждань» («Україна молода», 2012, 15–16 черв.); рецензія на книгу Є. Шудрі «Оранта нашої світлиці» (К., 2011); «Творить з одягу красу» («Гуцули і Гуцульщина», 2012, № 2/6/); рецензія на книгу-альбом «Ганна Вінтоняк» (Львів, 2011); «Збережемо красу заповідну» («Жінка», 2012, вересень, спецвипуск).

До московського видання «Енциклопедія авангардного мистецтва» та «Енциклопедії сучасного мистецтва» науковцем підготовлено матеріали про низку українських митців, серед яких: Собачко, Довгошия, Пшеченко, Семиградова, Прибильська, Власенко, Давидова, Цибульова, розділ про українське килимарство.

2012 року Т.В. Кара-Васильєва виголосила такі доповіді на конференціях: «Майстерня у Вербівці – центр формування авангардного мистецтва» (Міжнародна наукова конференція «Кароль Шимановський і його мала Батьківщина», Кіровоград, 4–5 жовтня); «Роль художників у формуванні стилістики української вишивки ХХ століття» (Міжнародна наукова конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес», Київ, 22 жовтня).

Протягом звітного періоду науковцем було організовано і проведено низку виставок: «Митці авангарду і народне мистецтво» (автор ідеї, куратор, побудова експозиції, прес-реліз; Київ, Музей ім. Лесі Українки, лютий–травень); «Відроджені шедеври» (автор ідеї, куратор, побудова експозиції, прес-реліз; Кіровоградська обласна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського, жовтень); «Відроджені шедеври» (автор ідеї, куратор, побудова експозиції, прес-реліз; с. Качанівка Чернігівської обл., Качанівський краєзнавчий музей, листопад).

Т.В. Кара-Васильєва взяла участь у декількох передачах на радіо і телебаченні. Серед них відзначмо прямий ефір з науковцем – автором книги «Історія української вишивки» на Першому каналі Національного радіо (31 січня) та прямий ефір на радіо «ЕРА» (1 лютого). 26 і 30 січня на телеканалах «Культура» та УТР у рамках програми «Україна – terra incognita» відбувся показ фільму «Філософія української вишивки» про книгу науковця «Історія української вишивки».

У 2012 році Т.В. Кара-Васильєва була удостоєна Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка.

Т.В. Кара-Васильєва є членом Спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, членом Ради Львівської академії мистецтв, секретарем Великої ради Національної спілки майстрів народного мистецтва України, членом Комітету з Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка. Науковець активно працює в редколегіях таких спеціалізованих видань, як: «Народне мистецтво», «Українське мистецтво», «НТЕ», «АНТ», «Міст», «Студії мистецтвознавчі» та ін.

Член-кореспондент НАМ України О.С. Мусієнко протягом 2012 року здійснила ряд публікацій. Серед них: «Майстер і його учень» («Науковий вісник КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого», К., 2012, вип. 11); рецензія кн. Л. Брюховецької «Кіномистецтво», К.: Логос, 2011, 392 с. («Науковий вісник КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого, К., 2012, вип. 10); рецензія на видання «Українське німе» («Науковий вісник КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого, К., 2012, вип. 11); «Кінорежисер: шляхи і доля» (зб. «Мистецтво молодих», 2012). Науковець також узяла участь у конференції з нагоди 125-річчя І. Кавалерідзе.

О.С. Мусієнко – професор, завідувачка кафедри кінознавства КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого. Протягом року вона викладала дисципліни з історії зарубіжного кіно та «Історію світового кіно» на кінознавчому відділенні Інституту театрального мистецтва та кафедрі кінознавства КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, керувала аспірантами і здобувачами.

У 2012 році О.С. Мусієнко виступила почесним президентом і членом журі на Міжнародному фестивалі юнацько-дитячого кіно, телебачення і радіо «Кришталеві джерела».

Член-кореспондент НАМ України В.В. Рубан протягом 2012 року опублікувала 8 статей у книзі «Розмай незалежної України. Художники Києва». Це розвідки про таких митців: О. Гайдар, Г. Галинська, В. Гайзенко, Г. Гольд, М. Прудка, Є. Ревенко, Л. Стебловська, З. Федик.

Також вийшли друком 17 статей дослідниці в енциклопедичному виданні «Allgemeines Künsteer-lexikon» (Німеччина) загальним обсягом 3,2 авт. арк. Серед них матеріали про М. Гроха, І. Григор’єва, С. Григор’єва, В. Григорова, О. Губарєва, М. Гуйду, В. Гуріна та ін. Для цього ж видання В.В. Рубан позапланово написано ще 24 статті загальним обсягом 3,5 авт. арк. Серед них портрети таких творчих постатей, як: Т. Яблонська, О. Якутович, С. Якутович, Г. Кальченко, Л. Калиновський, В. Касіян, І. Кавалерідзе.

З планової теми, що розробляється науковцем в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, – «Українське мистецтво кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Національний варіант взаємодії тенденцій, напрямів, стилів» – написано розділ «Проблема традицій та новацій в живописному портреті кінця ХІХ – початку ХХ ст.» загальним обсягом 5,5 авт. арк.

Протягом року В.В. Рубан керувала дисертаційним дослідженням, надавала наукові консультації співробітникам Чернігівського інституту культури і туризму, Полтавського художнього музею, Роменського краєзнавчого музею, мистецької галереї «Zorja» (США, штат Коннектикут).

В.В. Рубан – член редколегії журналу «Пам’ятки України», член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. Вона також виступає членом кваліфікаційної комісії Ніжинського педагогічного інституту.

Член-кореспондент НАМ України А.К. Терещенко протягом 2012 року брала активну участь у підготовці до друку матеріалів 4-го тому «Української музичної енциклопедії» (УМЕ), підготувала словник основного масиву гасел на літеру «Р» до 5-го тому УМЕ та відредагувала низку матеріалів до цих видань. Нею також підготовлено й подано статті до ЕСУ та Енциклопедії Інституту історії НАН України.

У 2012 році вийшли друком такі роботи А.К. Терещенко: «Українська кантата. Формування жанру у стильових параметрах бароко-класицизму» («Музична україністики: сучасний вимір», К., 2012, № 6), «Тенор, народжений під козацьким небом» («Мистецтвознавчі студії», 2012, № 3), «Камерно-інструментальний ансамбль у теоретичних вимірах» (зб. наукових праць «Камерно-інструментальний ансамбль. Історія. Теорія. Практика. Виконавське мистецтво», Львів, 2012, № 25).

Протягом 2012 року А.К. Терещенко вела активну викладацьку роботу, читаючи курси лекцій у КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, виступаючи керівником бакалаврських, магістерських та кандидатських досліджень.

А.К. Терещенко є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (заступник голови ради), Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, активно працювала у комісії Міністерства культури з підготовки святкових заходів до ювілею С. Крушельницької у Києві та Міжнародного оперного фестивалю у Львові, працювала членом журі Конкурсу вокалістів ім. Т. Терена-Юськіва (Львів).

А.К. Терещенко є також членом редколегій та рецензентом багатьох монографій, наукових видань і збірників.

Доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України С.Й. Грица (Поріцька) у 2012 році підготувала до друку монографію «Леся Дичко в житті і творчості», загальний обсяг якої становить 17 др. арк. (Дрогобич: Посвіт, 2012). Науковцем опубліковано також статтю «Роль транслітерації в рецепції словесно-музичних текстів фольклору в мовно-спорідненому середовищі» («Народна творчість та етнографія», 2012, № 1).

У 2012 році С.Й. Грица виступила на декількох конференціях. Серед них: Міжнародна славістична конференція «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи», доповідь «Фази в еволюції фольклорної рецепції» (Київ, 24–25 травня); Міжнародна наукова конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес» (Київ, 22 жовтня).

Науковцем прорецензовано дві докторські дисертації, вона постійно працює з аспірантами, надає наукові консультації, бере участь у роботі спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України та НМАУ ім. П.І. Чайковського.

У грудні 2012 року згідно з рішенням Президії НАМ України С.Й. Грицу (Поріцьку) було нагороджено Золотою медаллю НАМ України.

Член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства О.С. Зінькевич у 2012 році підготувала видання «О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседах с Еленой Зинькевич» (К.: ЧП Лисенко, 2012). Презентація цього видання відбулася 25 жовтня в НСКУ.

Вийшли друком такі статті дослідниці: «Київська доля нотної колекції Berliner Sing-Academie: правда і вимисел» («Часопис НМАУ», 2011 № 4); «Оперный театр в социокультурном пространстве города. Киевский оперный, 1860–1870-е годы» («Социология музыки: новые стратегии в гуманитарных науках», М.: Композитор, 2011); «Организация и деятельность Киевского отделения РМО» («Русское Музыкальное Общество. 1859–1917. История отделений», М.: Языки славянской культуры); «След» Островского в «Катерине Измайловой» Шостаковича» («Север в традиционных культурах и профессиональных композиторских школах»: Сб. научных статей Петрозаводск, 2012).

У 2012 році О.С. Зінькевич узяла участь у таких конференціях і круглих столах: круглий стіл міжнародної дослідницької групи «Шостакович та його епоха» IMS (Міжнародного музикознавчого товариства) (Рим, Італія, 6 липня); Міжнародна конференція «Наследие Ю.Н. Холопова и современное музыкознание» (доповідь «Музыка оказалась больше техники /о «Мистерии» Сильвестрова/», Москва, 27 вересня); круглий стіл кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І. Чайковського «Нове в гуманітарних науках» (15 листопада); Міжнародна наукова конференція «Музикознавчий форум 2012» (доповідь «Неформат /український композитор Святослав Крутиков/» (Москва, Російська академія музики ім. Гнесіних, 20 листопада). Крім того, науковець головувала на засіданні ХІV Міжнародної конференції «Молоді музикознавці України» (Київ, Інститут ім. Глієра, 3 січня) та на науковому засіданні «Неуслышанная музика» «Музикознавчого форуму 2012» (Москва, Російська академія музики ім. Гнесіних, 19 листопада).

У 2012 році відбувся також виступ О.С. Зінькевич на радіо «Оперний театр сьогодні», що пролунав у передачі композитора В. Рунчак «Нова музика в Україні» 24 та 31 березня.

О.С. Зінькевич – член спеціалізованої вченої ради Д 26.005.01 НМАУ ім. П.І. Чайковського із захисту докторських дисертацій та спеціалізованої вченої ради К.64.871.01 ХДУМ ім. І.П. Котляревського.

У минулому році науковець була також членом оргкомітету та журі Всеукраїнської конференції «Молоді музикознавці України» (Київ, 3–5 січня) та членом оргкомітету і головою журі конкурсу «Exordium» на кращу студентську критичну публікацію у великій пресі (НМАУ ім. П.І. Чайковського, травень).

О.С. Зінкевич – завідувач кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І. Чайковського, член Ради факультету (ІТФ та композиторський, НМАУ), член редколегії багатьох профільних наукових видань: «Opera Musicologica» (науковий журнал Санкт-Петербурзької консерваторії), «Ставропійські філософські студії» (зб. наукових праць Університету «Львівський Ставропігон»), «Часопис НМАУ імені П.І. Чайковського», «Науковий вісник НМАУ імені П.І. Чайковського», «Київське музикознавство» (зб. наукових праць), науковий збірник «Opera Musicologica» (Санкт-Петербург) та «IMS Study Group: Shostakovich and his epoch» («Шостакович та його епоха»), член консультативної ради часопису Державного інституту мистецтвознавства (Москва, Російська Федерація) «Искусство музыки: теория и история». Вона також є членом дослідницької групи IMS (Міжнародного музикознавчого товариства), членом правління Національної спілки композиторів України.

Член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства В.А. Бітаєв протягом 2012 року здійснив низку наукових публікацій. Серед них: «Сучасна культурологічна парадигма діалогізму в контексті проблеми: людина-суспільство» (зб. матеріалів науково-теоретичної конференції «Діалог культур: дослідження, практики, виклики», К.: НАКККІН, 2012), «Культурна традиція як комунікативний диктор» (зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків: ХДАК, 2012).

Протягом року В.А. Бітаєв узяв участь у декількох конференціях, виголосивши такі доповіді: «Методологічні засади культурологічного осмислення сучасних процесів культуротворення» (Міжнародна науково-теоретична конференція «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність», Київ, 11–12 травня); «Актуальна проблематика культурологічної науки в контексті сучасних новацій мистецької освіти» (Міжнародна наукова конференція «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність», Одеса–Київ–Варшава, 2–3 травня); «Діалог культур в контексті проблеми національної самоідентифікації» (Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Діалог культур у просторі полікультурного світу», Київ, 9–10 листопада).

У 2012 році В.А. Бітаєв долучився також до рецензування багатьох наукових праць. Це, зокрема: посібник О.Н. Чуніхіна «Історія мюзиклу. Курс лекцій», монографія Ю.С. Сабодаш «Умберто Еко: гуманізм культуротворчих ідей», науково-методична робота В.Д. Шульгіної «Музичне мистецтво Західної Європи ХІХ століття», монографія О.С. Афоніної «Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму». Крім того, науковцем було здійснено рецензування 11-ти наукових робіт, представлених на здобуття Премії для молодих вчених у Комітет державних премій України в галузі науки і техніки, та рецензування наукових проектів на отримання грандів Президента України для обдарованої молоді у 2013 році (64 проекти).

В.А. Бітаєв – член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України та Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Він також є членом Експертної ради Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Наукової ради Державної служби молоді та спорту України зі здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді, дійсним членом (академіком) АН вищої освіти України та Української академії наук, членом комісії Кабінету Міністрів України з суспільної моралі та членом Міжнародної поліцейської асоціації (ІРА).

Член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства Г.Г. Стельмащук протягом 2012 року здійснила такі публікації: передмова до кн. Лілії Чайковської «Народний одяг волинян другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (ІН НАНУ, Львів, 2012); передмова до кн. Романа Пилипа «Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст.» (Ужгород, 2012); «Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті мистецьких процесів ХХ століття» («Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття. Антологія», упорядник Р.М. Яців, Львів, 2012, ч. 2).

Науковець також написала низку статей про художників, членів НСХУ для «Енциклопедії сучасної України». Протягом звітного періоду працювала над підготовкою до друку трьох видань: «Українські образотворчі митці у світі: Матеріали до вивчення історії українського мистецтва ХХ століття», «Українське народне вбрання: Конспект лекцій», «Українські народні головні убори».

У 2012 році Г.Г. Стельмащук узяла участь у роботі таких конференцій: науково-практична конференція «Міжнародний етномистецький проект «Екологічний ракурс» як дієва форма діалогу культур» (Львівська національна академія мистецтв, Львівська національна галерея мистецтв, Марійське товариство «Милосердя», 28 січня; доповідь «Народний стрій: проблеми методології, фіксації наукових джерел, оприлюднення досліджень»); Міжнародна наукова конференція «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (до 90-річчя ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 7–10 грудня 2011 р.; доповідь «Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва ХХ ст.»); Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» (14–16 травня 2012 р., Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпатська обласна державна адміністрація, Управління культури облдержадміністрації, Закарпатський художній інститут, Фонд ім. Адальберта Ерделі; доповідь «Карпатські мотиви у графічних творах українського художника діаспори Богдана Божемського»).

Як завідувач кафедри історії і теорії мистецтв ЛНАМ України Г.Г. Стельмащук активно сприяла організації її науково-дослідної роботи, проводила підготовку кадрів вищої кваліфікації (написання експертних висновків, відгуків на дисертації, читання лекцій, написання методичних розробок, навчальних програм). Під її науковим керівництвом у звітний період відбувся захист кандидатської дисертації. Вона також виступила опонентом докторської та кандидатської дисертацій.

Г.Г. Стельмащук – член редколегій наукових збірників: «Мистецтвознавство», «Вісник ЛНАМ України», «Студії мистецтвознавчі», «Українське пам’яткознавство», «Народознавчі зошити», журналу НСХУ «Образотворче мистецтво». Науковець також є головним редактором і упорядником наукового збірника кафедри ІТМ «Мистецтвознавчий автограф», членом спеціалізованих вчених рад ЛНАМ України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також членом Експертної ради ДАК України, членом журі з присудження обласної премії у галузі культури, мистецтва, журналістики та архітектури Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідно до плану заходів на виконання постанови Загальних зборів НАМ України члени відділення теорії та історії мистецтв активно сприяли організаційно-методичному забезпеченню і підготовці матеріалів до виконання планів фундаментальних наукових і прикладних досліджень, галузевих програм, спрямованих на збереження і розвиток національних традицій, сучасного мистецтва та інтеграції його здобутків у світовий культурний простір. Члени відділення брали участь у підготовці та експертизі проектів законів України і підзаконних актів з питань культури, мистецтва, мистецтвознавчої науки і мистецької освіти.

Усі без винятку члени відділення теорії та історії мистецтв протягом року брали активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, активно залучалися до формування (організація матеріалів, написання статей, редагування) збірників наукових праць НАМ України. Усі новітні надходження членів відділення у вигляді монографій представлені на виставці науково-творчих видань НАМ України.

Члени відділення постійно підтримують зв’язки з митцями, художніми колективами і творчими спілками України, науково-мистецькими центрами, реалізуючи численні культурно-мистецькі проекти. Члени відділення також активно співпрацюють із зарубіжними науковими та творчими установами, культурними центрами, закордонними представництвами в Україні (наукові конференції, симпозіуми, проекти), сприяючи культурному взаємообміну та інтеграції національної науки та мистецтва у світовий культурний простір.

За звітний період відділення двічі збиралося загальними зборами, двічі проводилися засідання бюро відділення. На засіданні загальних зборів відділення, що відбулось у грудні 2012 року, проаналізовано діяльність відділення теорії та історії мистецтв НАМ України за поточний рік та розглянуто основні пункти плану роботи на наступний, 2013 рік.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка