Національної академії мистецтвСторінка6/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ВІДДІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ

ТА СЕКЦІЯ ЕСТЕТИКИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Упродовж звітного періоду члени відділення вели активну наукову, творчу, громадську та педагогічну роботу, спрямовуючи всі зусилля на виконання рішень сесії Загальних зборів НАМ України, постанов Президії, заходів на виконанню постанови Загальних зборів НАМ України від 1 березня 2012 року № 1/1-06 «Про діяльність Національної академії мистецтв України у 2011 році та завдання на 2012 рік» і плану роботи відділення на поточний рік.

Разом з Інститутом проблем сучасного мистецтва та Інститутом культурології НАМ України відділення продовжило співпрацю з Міністерством культури України щодо виконання спільних довгострокових програм, спрямованих на підтримку і розвиток вітчизняного мистецтва, зокрема, були проведені Всеукраїнські виставки «Новітні спрямування» та творів театральних сценографів України, плакатна акція Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок», яка презентувала в Харкові та Києві серії плакатів VII Міжнародного триєнале екологічного плаката.

З метою посилення науково-мистецьких зв’язків з Міністерством культури, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, національними творчими спілками була розширена і поглиблена участь членів відділення у проведенні всеукраїнських та регіональних заходів, присвячених професійним святам в Україні. Активно пропагувались наукові та творчі здобутки членів відділення у ЗМІ, в наукових та періодичних українських і зарубіжних виданнях, проводились науково-творчі конференції, семінари, майстер-класи спільно з вищими закладами мистецької освіти, а саме: Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Харківською державною академією дизайну і мистецтв та Харківською державною академією культури.

Разом з Інститутом проблем сучасного мистецтва було проведено науково-практичну конференцію «Проблеми ефективності та цілісності системи підготовки кадрів в умовах сучасної інноваційної моделі мистецької освіти». Учасники конференції дійшли висновку про важливість розгляду порушених питань, зокрема про те, що існує необхідність у захисті таланту митця від маси посередностей, кон’юнктурників, некерованих процесів комерціалізації. Сучасне мистецтво вимагає визначення найважливіших тенденцій розвитку, зіставлення і критичної оцінки його суперечливих складових. Треба активно використовувати методики і техніки навчання як традиційного, так і новітнього типу. Майбутній митець (як теоретик, так і практик) повинен бути готовим до вирішення нестандартних творчих завдань. Існує дуже велика потреба частіше контактувати, проводити конференції, зустрічі, відкриті лекції та семінари, щоб виробити цілісну програму реальних перспектив художньої освіти в Україні.За ініціативою відділення синтезу пластичних мистецтв у листопаді 2012 року відбулося виїзне засідання Президії НАМ України у Львові, на якому розглядалось питання синтезу мистецтв у національному просторі та проблеми регіональної мистецької освіти. У вступному слові президент НАМ України А.В. Чебикін наголосив на важливості таких виїзних засідань та надіях на плідну роботу Західного та Східного регіональних науково-мистецьких центрів, які створюються Академією відповідно у Львові та Харкові. У Львові, одному з наймогутніших центрів культури і духовності нашої держави, успішно працюють визначні діячі професійного мистецтва, серед яких члени НАМ України А.А. Бокотей, О.Я. Боднар, Б.М. Козак, Л.М. Медвідь, І.М. Пилатюк, М.М. Скорик, Г.Г. Стельмащук, Ф.М. Стригун, М.Є. Станкевич, В.А. Овсійчук. Діяльність Західного центру дозволить скоординувати найважливіші культурно-мистецькі акції, що проводяться мистецькими, науковими, педагогічним установами та організаціями Львова, Ужгорода, Чернівців, Івано-Франківська, та координувати і узгоджувати дослідження та вивчення проблем художньої культури, теорії та історії образотворчого і музичного мистецтва, архітектури та дизайну західних областей України. Стане можливим ширше запроваджувати практику проведення в цьому регіоні всеукраїнських та міжнародних семінарів, конференцій з актуальних питань розвитку сучасного мистецтва, культури та освіти і розгорнути видання збірників наукових та методичних праць науковців західного регіону. Виступаючі на засіданні Президії НАМ України наголошували, що класичне поняття синтезу мистецтв уже практично не існує. Панують мультисенсорні ідеї та проекти. Утверджуються абсолютно нові нанотехнології. Глобальний новітній синтез кардинально міняє всі поняття. У світлі цих змін помітно багато прогалин у процесі підготовки молодих кадрів. Рівень забезпечення інноваційними технологіями наших навчальних закладів ще занадто низький, і особливо це відчувається в міжнародних контактах. Дійсно, наш диплом відповідає міжнародному рівню, але існує багато проблем щодо адаптації системи вітчизняної освіти до європейських стандартів. Слід наголосити і на існуючих великих прогалинах у викладанні історії мистецтва ХХ – початку ХХІ ст., оскільки відсутні ґрунтовні дослідження та підручники з цього питання; більше уваги вимагає питання вивчення та збереження національних пам’яток культури. Ми є свідками зниження загального рівня освіти і культури, нехтування традиціями, еклектики в архітектурі, цинізму і несмаку в ЗМІ. Це спричиняє ерозію національної культури і духовності. Треба шукати ефективні шляхи поглибленого вивчення та аналізу цих явищ та розбудовувати активне протистояння цим викликам. У сучасних умовах глобалізації, поглибленої інтеграції ми відчуваємо такі небезпечні фактори, як: руйнування освіти, нав’язаний Україні культ суспільства-споживача з обожненням матеріальних благ, відсутність інтересу до духовності та знань. Тому дуже потрібна активізація роботи наших теоретиків та істориків мистецтва, культурологів для невідкладного вирішення питань щодо створення нових пошукових теоретичних моделей розвитку мистецтва з урахуванням комплексу розгалуженої мережі мистецьких напрямків. Особливої уваги вимагають дослідження найоптимальнішої на сьогодні синтетичної моделі тлумачення мистецького життя, яку висуває посткласична естетика синтезу ХХІ ст., започаткувавши нові методологічні критерії оцінки існуючих явищ. Отже, слід працювати на майбутнє теорії та практики науки про мистецтво. Тому члени відділення синтезу пластичних мистецтв, особливо секції естетики і культурології, мають активно займатись цим питанням.

Членами відділення велась робота з виконання плану заходів, визначеного зборами відділення, та індивідуальних завдань кожного члена відділення на поточний рік – у частині наукової, мистецької, громадської та педагогічної діяльності.

За звітний період усі члени відділення синтезу пластичних мистецтв та секції естетики і культурології вели активну роботу в усіх ланках культурно-мистецького життя, як на важливих державних, громадських, науково-освітянських посадах, так і в творчих майстернях.

Член відділення, академік, віце-президент НАМ України, директор Інституту культурології НАМ України Ю.П. Богуцький упродовж 2012 року вів велику наукову, державну, громадську, організаційну та педагогічну роботу.Наукова робота. Керівництво темами фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні» та «Нова соціокультурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження».

Здійснення наукового керівництва темами наукових досліджень Інституту культурології НАМ України (8 тем).

Редагування та реферативний аналіз наукових видань: щорічник наукових праць ІК НАМ України «Культурологічна думка» (2012, вип. 5, 20 др. арк.); монографія Т.І. Гаєвської «Традиційна українська звичаєвість українців кінця XIX – початку XX століття» (17 др. арк.); монографія Я.М. Левчук «Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології» (13 др. арк.); збірник наукових праць «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні. Об’єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації» (12 др. арк.); збірник наукових праць «Національна культура: єдність у різноманітності» (16 др. арк.); збірник наукових праць «Українська художня культура: історія та сучасні проблеми» (12 др. арк.).

Організаційна робота. Організація та участь у проведенні наукових комунікативних заходів: участь з доповіддю у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність» (Київ, травень); участь з доповіддю у науковому круглому столі «Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні» (Київ, квітень); участь з доповіддю у науковому круглому столі «Культура WEB 2.0» (Київ, вересень); участь з доповіддю у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Діалог культур в полікультурному світі» (Київ, листопад); організація роботи методологічних семінарів в Інституті культурології НАМ України; участь у роботі Асоціації культурологів України (протягом року).

Науково-видавнича діяльність. Видано: наукова стаття «Українське суспільство першої половини XX століття в аспекті організації та самоорганізації культурно-мистецької діяльності» (щорічник наукових праць ІК НАМ України «Культурологічна думка», 2012, вип. 5; 1 др. арк.); наукова стаття «Організаційні засади культурної політики в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації» (збірник наукових праць ІК НАМ України «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні. Об’єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації», 2012, вип. 2; 1 др. арк.); передмова до науково-популярного видання «Українське обличчя кіно й театру» (0,1 др. арк.); передмова до монографії Я.М. Левчук «Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології» (0,1 др. арк.); передмова до монографії Т.І. Гаєвської «Традиційна українська звичаєвість українців кінця XIX – початку XX століття» (0,1 др. арк.); передмова до збірника наукових праць «Національна культура: єдність у різноманітності» (0,1 др. арк.); передмова до збірника наукових праць «Українська художня культура: історія та сучасні проблеми» (0,1 др. арк.).Викладацька робота. Читав культурологічні курси: для студентів НАКККіМ; для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України.

Академік НАМ України А.А. Бокотей: Член Гуманітарної ради при Президентові України; Голова науково-методичної комісії МОНМС України в галузі 0202 «Мистецтво»; Член Наглядової ради Закарпатського художнього інституту; Член Наглядової ради Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові; Голова Наглядової ради Львівського будинку вчених; Член Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України»; Член реставраційної ради при храмі св. ап. Петра і Павла (костел Єзуїтів), пам’ятки архітектури національного значення; Голова редакційної колегії «Вісника ЛНАМ»; участь у роботі членів журі II етапу олімпіади з напряму «Образотворче мистецтво» (квітень 2012 року); Голова оргкомітету Міжнародного пленеру студентів «Львів. Образ. Дух. 3нак» (вересень); Голова журі конкурсу студентської графіки ім. Маріуша Казани під патронатом консульства Польщі (жовтень); поїздка у м. Ганчжоу в Інститут Баохуало китайського малярства для налагодження співробітництва між навчальними закладами і обміну досвідом (травень); участь у відкритті виставки авторських робіт грузинського драматурга і режисера Раґулі Власідзе «Футбольні булави» (Львівський Музей етнографії та художнього промислу ІН НАНУ, 27 квітня); участь у перегляді результатів першого етапу реставраційних робіт, а також вирішення організаційних питань для наступних етапів в Ужгородському кафедральному Хрестовоздвиженському соборі (червень); участь у засіданні ректорату Закарпатського художнього інституту (липень); участь у II Міжнародній конференції «Мистецтво, творчість, освіта» у м. Любліні, Польща (вересень); участь у відкритті (і реставрації) шедеврів Й.Й. Бокшая у резиденції Мукачівських єпископів (16 вересня); Участь у Європейському фестивалі скла «Fun Jokes Surprise» у м. Вроцлаві, Польща (жовтень); Участь у Міжнародному мистецькому пленері (симпозіумі) у м. Гайдусобосло, Угорщина (листопад).Публікації А.А. Бокотея: Про таїни мистецтва // Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка XX століття / Упоряд. P.M. Яців. – Львів, 2012. – С. 485–487; Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка XX ст.: Антологія. (4.1) с. 49, 216; (4.2) с. 13, 22, 332, 333, 337, 341, 462, 484–487; Батькова молитва // Земне і вічне / Упоряд. А.О. Топачевський / ЛНАМ. – 2012. – С. 97–101; Вступна стаття до каталогу Хе Шуйфа (Exhibitions of Chinese Painting in Ukraine and Poland, 2012); Публікація в газеті «China art weekly» (2012, червень); Вступне слово до альбому «Ukrainian Art Glass. The Myth of Light and Fire».

Міжнародна діяльність. Підписано угоди про співпрацю: із Коледжем російської культури ім. А.С. Знаменського, м. Ханти-Мансійськ, Російська Федерація; із Коледжем Університету прикладних дисциплін, м. Каунас, Литва (9 лютого); із Міською публічною бібліотекою м. Глівіци (16 лютого); про культурно-мистецьку співпрацю з Малопольським центром культури «Сокіл» у Новому Сончі, Польща (22 червня); тристороння угода з Університетом Марії Складовської в Любліні (Польща), Музеєм Хе Шуйфа (Китай) та ЛНАМ про співпрацю (15 жовтня).

Організовано виставки: проведення мистецьких проектів «IMPRINT» у Львові та Варшаві (спільно з Академією мистецтв у Варшаві, фундацією ім. М. Казани, Генеральним консульством Республіки Польща у Львові); виставка творчих робіт професорсько-викладацького складу кафедри графічного дизайну в академічній галереї (Академія красних мистецтв ім. В. Стжемінського в Лодзі, Польща, 1–3 лютого); зустріч представників дипломатичного корпусу за сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Львові (25 січня); виставка ікон викладачів кафедри сакрального мистецтва у мм. Краків, Ланцю, Люблін (Польща), приурочена до Днів української та польської культури (3 липня, Грамота за найкращу експозицію); виставка ікон викладачів кафедри сакрального мистецтва у м. Мінськ (Білорусь), приурочена до Днів української та польської культури (червень); міжнародна виставка авторських мистецьких творів стипендіатів «Polonia 2007–2011» (Львів, 28 травня – 4 червня); поїздка студентів кафедр скла та кераміки на пленер у м. Свєтла над Сазавою (Чехія, 10 вересня); виставка студентської графіки ім. Маріуша Казани під патронатом консульства Польщі (жовтень 2012); післяпленерна виставка ікон (Новиця) у Музеї А. Шептицького (Львів, 12 листопада).

Конференції: Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від творчої волі до творчого відкриття» (19 квітня); Науково-теоретична конференція студентів ЛНАМ «Самоідентифікація у творчості: я, минуле і сучасність» (20 квітня).

Проведено обміни студентами: на підставі підписаних угод про співпрацю делеговано студентку М. Сувальську на навчання в Академію красних мистецтв у Варшаві (Польща, 17 лютого); на підставі підписаних угод про співпрацю делеговано 2-х студентів на навчання в Гданську академію та прийнято 1 студентку до ЛНАМ; приїзд студентів Академії мистецтв із Лодзі на пленер до Львова (10 листопада).

Академік НАМ України В.М. Прядка:

У 2012 році працював над проектом монументального живопису в інтер’єрі Успенського собору Києво-Печерської лаври, де запроектував галерею портретів українських князів – ктиторів Успенського собору. Паралельно з цим виконав проект пам’ятника засновникам держави Київська Русь князям Аскольду і Діру в Києві. Брав участь у П’ятій Всеукраїнській виставці «Від Трипілля до сьогодення», присвяченій 1160-річчю проголошення держави Київська Русь, з картиною «Аскольд і Дір», яка була репродукована в каталозі виставки (с. 47). Ця картина була двічі репродукована в газеті «День» (№ 23–24, 10–11 лют., с. 16; № 41–42, 7–8 берез., с. 17, 24) у статті журналіста Є. Подобної «Мистецтво як пам’ять епохи». У газеті «Слово Просвіти» (№ 4, 26 січ. – 1 лют.), у статті журналіста Ганни Козаченко «Від Трипілля до сьогодення – свіжий подих» репродукована картина «Аскольд і Дір». Відбулась персональна виставка В.М. Прядки, присвячена 70-річчю з дня народження митця (виставкова зала Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, 4–30 березня). Тоді ж В.М. Прядка був відзначений Золотою медаллю НАМ України. У газеті «Слово Просвіти» (№ 10, 8–14 берез., с. 8–9) до ювілею В.М. Прядки опубліковано статтю журналіста М.І. Цимбалюка «Честь для себе, славу – Батьківщині». У телепрограмі «Культура» в прямому ефірі В.М. Прядка брав участь в обговоренні виставки «Від Трипілля до сьогодення». Написав пейзаж «Я тут народився», присвячений рідному селу Ходорову. У Хлібні Софіївського заповідника брав участь у виставці лауреатів Національної премії ім. Т. Шевченка з картиною «Гетьман Іван Мазепа». Виступ по радіо «Культура» на тему «Україні – спадкоємиці Київської Русі 1160 років», де в прямому ефірі обговорювалася газетна публікація В.М. Прядки. Брав участь у прямому ефірі в програмі Романа Коляди «Україна в сучасному вимірі» в обговоренні теми «Сучасний стан українського іконопису». На телеканалі «Культура» був представлений телефільм Оксани Павлової, присвячений сучасному стану монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської Лаври, у якому В.М. Прядка брав безпосередню участь. У газеті «Культура і життя» (№ 38, 21 верес., с. 13) опублікував статтю – відгук на навчальний посібник О. Теліженко «Основи національної культури». У цій праці чи не вперше історію українців розглянуто через пам’ятки мистецтва впродовж тисячоліть, що В.М. Прядка не міг залишити без уваги. У даний час працює над історичною картиною «Капустяна балка» у зв’язку з підготовкою до Всеукраїнської виставки, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка.

Академік НАМ України М.І. Яковлєв:Участь у роботі Президії НАМ України, державних комісій, вчених рад: проведено 10 засідань Президії НАМ України; участь у роботі Вченої ради Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (6 засідань); участь у роботі Вищої атестаційної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту (7 засідань); участь у роботі Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.01.01 – «прикладна геометрія», 05.01.03 – «технічна естетика і дизайн» (Київ, КНУБА, 4 засідання); участь у роботі Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 18.00.01 – теорія, історія та реставрація творів архітектури (Київ, НАОМА, 2 засідання); участь у роботі Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних робіт випускників-спеціалістів, магістрів як голови ДЕК (2 комісії).

Підготовка аспірантів і докторантів (наукове консультування та наукове керівництво): підготовлено до захисту три кандидатські дисертації: К. Комаров, К. Михеєнко (НАОМА); Д. Смирний (КНУБА). Захист – січень–лютий 2013 р.; триває (згідно з індивідуальним планом) робота з аспірантами і докторантами: О. Чепелик (ІПСМ); А. Маяковський, В. Мітченко (НАОМА); А. Макухін, Б. Слажнєв – набір 2012 року (НАОМА).

Написання наукових праць: підготовлено до друку видання «Нариси історії українського дизайну»; надруковано 3 статті, підготовлено до друку 2 статті.Наукові конференції, круглі столи. Брав участь у роботі науково-практичних конференцій (6 конференцій): згідно з індивідуальним планом – 4 конференції, позапланові – 2.

Член-кореспондент НАМ України О.А. Векленко:Публікації: «Сучасній світовий екологічний плакат», альбом-каталог (укладання, текст, загальне редагування), мови українська, англійська, Харків, 2012, 256 с; «Кафедра графічного дизайну» – презентаційне видання до 50-річчя харківської школи графічного дизайну (публікації робіт, статті про творчу і педагогічну діяльність на с. 40, 114–115, 166, 183), Харків, ХДАДМ, 2012.

Участь у виставках: X Московська міжнародна бієнале графічного дизайну «Золотая пчела» (2 плакати), 9–14 жовтня, ЦБХ, Москва, Російська Федерація (альбом-каталог, с. 218).

Доповіді, майстер-класи: Доповідь для дизайнерів за темою «Специфіка дизайну художніх каталогів» (Красноярський міжнародний ярмарок книжкової культури, Російська Федерація, 2–3 листопада); Майстер-клас із культурно-видовищного плаката для студентів на театральному фестивалі «Живи!» (АР Крим, 23–30 вересня).

Організаційна діяльність: підготовлено та проведено VIII Міжнародну триєнале екологічного плаката та виставки-супутники триєнале (Київ, НАМ України, ІПСМ, Національний музей Чорнобиля, Музей сучасного мистецтва, 19–27 квітня); Підготовлено та проведено виставку плакатів «ТОП–20» колекції триєнале «4-й Блок» на фестивалі «Екологія урбаністики» (200 робіт; Харків, ЄрміловЦентр, 20–29 жовтня).

Член-кореспондент НАМ України В.Я. Даниленко:Опубліковано наукову працю: Даниленко В.Я. Історія художньо-промислової освіти Харкова // 50 лет Харьковской школы дизайна: Специализированный каталог. – Харьков: ХГАДИ, 2012. – С. 7–9.

Участь у виконанні держбюджетної наукової теми. Керівник та провідний науковий співробітник науково-дослідних тем: «Формування і розвиток парадигми екологічного дизайну» (реєстраційний номер теми – 011Ш003934); «Логіко-семіотичне моделювання візуального простору: соціальні і філософські аспекти» (реєстраційний номер теми – 0112U001612).

Здійснено доповіді та повідомлення на наукових конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Матеріально-художня культура: проблеми теорії та практики» (ХДАДМ, 16–18 травня); Наукова електронна конференція «Теорія і практика матеріально-художньої культури» (ХДАДМ, 2 грудня).

Проведено роботу з наукового редагування видань: «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» – фахове видання з мистецтвознавства та архітектури; Збірник наукових праць «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті»; Збірник матеріалів студентських наукових конференцій; Збірник матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу ХДАДМ; Збірник матеріалів конференції молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів «Молода мистецька наука України»; Збірник матеріалів електронної наукової конференції професорсько-викладацького складу ВНЗ «Теорія і практика матеріально-художньої культури»; Науково-теоретичний і практичний журнал «Філософія і сучасність»; Спеціалізований каталог «50 лет Харьковской школы дизайна».

Проведено роботу з організації підготовки наукових кадрів у Спеціалізованій вченій раді із захисту кандидатських дисертацій.Участь в організації мистецьких акцій: Святкування 50-річчя з дня заснування кафедр дизайну та графічного дизайну академії; Всеукраїнська дизайнерська виставка «Репліканти»; Конкурс «КУЛЬТдизайна»; Виставка творчих робіт викладачів та студентів вищих навчальних закладів Харківщини; Міжнародне бієнале графічного дизайну «Золотая пчела»; Міжнародний конкурс упаковки «Заводной апельсин»; Виставка «До дня кирилиці»; Виставка графічного дизайну «Назустріч ЄВРО».

Член-кореспондент НАМ України М.Є. Станкевич:В Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника очолював кафедру дизайну і теорії мистецтва, при якій діє аспірантура зі спеціальностей: «образотворче мистецтво», «декоративно-прикладне мистецтво» і «культурологія» («мистецтвознавство»); Голова Спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальностями: 26.00.01 – «теорія та історія культури» («мистецтвознавство»), 17.00.06 – «декоративне і прикладне мистецтво». У звітному році проведено захисти 5-ти дисертацій.

Наукова робота. Підготував і опублікував статтю обсягом 0,6 авт. арк. про фундаментальні теорії мистецтва, які дають змогу впорядкувати і зрозуміти багатоманітність пластичних творів. Визначено сім великих теорій: традиції, наслідування, цінностей, теорію змісту, теорію структурування, теорію сприйняття, теорію систематизації. Мета статті – привернути увагу вчених-мистецтвознавців до теоретичних побудов і насамперед до фундаментальних теорій мистецтва, які можуть бути згодом доповнені новими науковими відкриттями в цій галузі.

Публікації: Станкевич М. Інкрустація // Енциклопедія сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2011. – Т. 11., І–Й. – С. 404–405; Станкевич М. Інтарсія // Енциклопедія сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2011. – Т. 11., І–Й. – С. 428; Станкевич М. Погляд редактора: чи може історія мистецтва зникнути з академічних програм? // Мистецтвознавство’12: Наук. зб. – Львів: СКІМ, 2012. – С. 5–6; Станкевич М. Сім великих теорій мистецтва // Мистецтвознавство’12: Наук. зб. – Львів: СКІМ, 2012. – С. 9–20; Станкевич М. Протодизайн: міф чи реальність? // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. – 2012. – № 728. – С. 84–190.

Конференції: Виступив на VIII науковій сесії Спілки критиків та істориків мистецтва з доповіддю «Від теорії естетики до теорії мистецтвознавства (Львів, 16 травня); Виступив на науково-практичній конференції «Косівська мистецька школа як історичне явище у становленні і розвитку мистецької Гуцульщини». Доповідь: «Сім великих теорій мистецтва» (Косів, 18 жовтня); Виступив на засіданні виїзної Президії НАМ України у Львові на тему «Нові перспективи синтезу пластичних мистецтв і дизайну».

Науковий редактор періодичних видань: Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2012. – Вип. 23. – 362 с.; Мистецтвознавство’12: Наук. зб. – Львів: СКІМ, 2012. – 320 с.

Підготовка наукових кадрів. Науковий керівник аспірантів в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Педагогічна діяльність: Прочитав курс лекцій «Концепції і теорії дизайну другої половини XX століття» (90 год.) для магістрів-дизайнерів в Інституті архітектури Національного університету «Львівська політехніка». Прочитав курси лекцій: «Мистецтво XX століття» (36 год.); «Історіографія мистецтва» (32 год.); «Методи наукових досліджень» (60 год.) для магістрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Громадська робота: Голова секції мистецтвознавства Львівської обласної організації Національної спілки художників України; Голова Спілки критиків та істориків мистецтва – львівської громадської організації.

Член-кореспондент НАМ України В.М. Шейко:Брав участь у: сесії загальних зборів НАМ України; зборах відділення синтезу пластичних мистецтв; зборах секції культурології та естетики відділення синтезу пластичних мистецтв. Був організатором трьох виставок художників-випускників Харківської державної академії культури та творчого об’єднання художників «Буріме». За моєю участю було підготовлено 25 концертних програм (симфонічного та народного оркестрів, хорових, хореографічних, вокально-інструментальних колективів). За їх участю відбувся 31 концерт в Україні та за кордоном. Як президент Української асоціації культурологів брав участь у 3-х міжнародних конференціях з проблем культурології та засіданнях керівних органів Асоціації. Брав участь у роботі Експертної ради з питань культурології та мистецтвознавства Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Провів значну роботу як відповідальний редактор фахових видань ХДАК «Культура України» та «Вісник ХДАК», як член редколегії «Вісника Книжкової палати України» та наукового збірника «Культурологічна думка» Інституту культурології НАМ України. Був організатором та виступив з доповіддю на 9-ти міжнародних та регіональних конференціях, зокрема запланованих та проведених разом з НАМ України. Брав участь у 3-х міжнародних конференціях та 4-х круглих столах з питань культурології та соціальних комунікацій. Брав участь у творчих зустрічах, виступав на радіо і телебаченні на теми культури та мистецтва, освіти (4 виступи, близько 2-х годин).

Протягом 2012 року підготував і видав 36 праць, у т. ч. 11 наукових статей, 1 монографію, 3 навчальні посібники (рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України), у т. ч. «Культурологія», 2 програми та навчально-методичні матеріали: з історії української культури (1,7 др. арк.) та з культурології (3,12 др. арк.), декілька статей у газетах. Загальний обсяг наукового доробку – понад 130 др. арк.

Працював у складі ДЕК Харківської державної академії культури на випускних екзаменах з культурологічних та мистецьких спеціальностей, у навчально-методичній комісії з питань культури і мистецтва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Брав участь у 7-ми засіданнях спецрад із захисту дисертацій з питань культурології та мистецтвознавства, історії, філософії та педагогіки Брав участь у декількох слуханнях, присвячених питанням розвитку культури та мистецтва. Під керівництвом В.М. Шейка захищено 1 докторську дисертацію та 2 магістерські роботи з питань культурології. Читав культурологічні та історико-мистецтвознавчі курси для студентів факультетів театрального, кіно-, телемистецтва, хореографічного та музичного мистецтва ХДАК. Про наукову, педагогічну та громадську роботу В.М. Шейка у 2012 році свідчать декілька статей, відгуків і рецензій у ЗМІ та довідкових виданнях.

Під орудою В.М. Шейка тривало формування двох нових наукових галузей («культурологія» та «соціальні комунікації»), які були затверджені Кабінетом Міністрів України та ВАК України.

Новими науковими та творчими здобутками в галузі синтезу пластичних мистецтв, науково-дослідницькій роботі, проведенні майстер-класів, участі в науково-практичних конференціях, симпозіумах, міжнародних дизайнерських та архітектурних виставках і конкурсах відзначилися академіки І.П. Шпара та Л.М. Медвідь, члени-кореспонденти А.В. Гайдамака, С.В. Бабушкін, В.М. Бондаренко, В.І. Лесняк, В.І. Пасівенко, Л.П. Скорик, О.Я. Боднар, О.М. Міщенко, В.К. Шостя.

У 2012 році відділення синтезу пластичних мистецтв та НАМ України зазнало тяжкої втрати – трагічно загинув член-кореспондент НАМ України, Герой України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Б.Г. Возницький (1926–2012). Необхідно підкреслити, що всі заплановані заходи та акції, включаючи загальноакадемічні, відділенням було виконано.

Члени відділення активно працювали в експертних і спеціалізованих радах, журі національних і міжнародних конкурсів, вели плідну викладацьку та просвітницьку діяльність.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка