Національної академії мистецтвСторінка8/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
О. Коваль). Упродовж року лабораторія вела роботу згідно з державними програмами наукових досліджень у сфері візуальних мистецтв ХХ ст., а також відповідно до плану, затвердженого Президією НАМ України. Діяльність наукових співробітників була традиційно сфокусована на творчій практиці фільмування і на здійсненні фундаментальних розвідок з проблем розвитку кіно. Особливу увагу було сконцентровано на сучасному кінопроцесі, на реаліях світових і вітчизняних екранних практик найближчих десятиліть, зокрема на проблемах і фільмах молодого покоління фахівців з екранних мистецтв. Свіжі наукові ідеї членів лабораторії пройшли апробацію в навчальному процесі, оскільки більшість членів лабораторії викладають в Інституті екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Відповідно до пріоритетних векторів роботи 2012 року намітились реальні здобутки: оприлюднено на сторінках академічних наукових та електронних видань кілька актуальних теоретичних досліджень у сфері екранних мистецтв, запроваджено наукові розвідки з історії та теорії мистецтва екрана тощо. Певною мірою дослідницьким проектом став повнометражний документальний фільм «Ательє» (2012), який наук. співроб. М. Кондратьєва присвятила вивченню творчого доробку засновника мистецтва фотографії Жозефа Ньєпса. Іншим напрямом діяльності лабораторії було проведення протягом року творчо-організаційних заходів (перегляди програм кінотворів молодих кінематографістів з наступним обговоренням, наукові конференції, творчі акції, зокрема «Мистецтво молодих’2012» на тему «Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія» /18–19.12.2012/; організатори і модератори – О. Коваль та д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб. І. Зубавіна).

Подією в науково-творчій діяльності лабораторії став захист дисертації І. Зубавіної у Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського на тему «Художнє моделювання часопростору в кінематографі» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури.и) Лабораторія архітектури і дизайну (завідувач лабораторії канд. архітектури, старш. наук. співроб. Н. Кондель-Пермінова). Лабораторія архітектури і дизайнунаймолодший науковий підрозділ ІПСМ, створений 2010 року. Архітектура та дизайн сьогодні – актуальні й соціально важливі сфери діяльності, які, по-перше, відмінні між собою і, по-друге, мають багато спільного. Взаємозалежність архітектури та дизайну є характеристикою нашу часу: «практики», вживаючи начебто спільні категорії та поняття, взагалі відмовляються проводити межу між архітектурою і дизайном, вважаючи це безглуздою справою. У професійній діяльності архітекторів і дизайнерів усе більше й більше віддзеркалюються глобальні проблеми, що стоять перед людством. Розуміння екологічної, економічної та ін. форм взаємозалежності всіх членів світового товариства впливає на докорінну зміну уявлень у суспільній свідомості. Бачення нових обріїв розвитку, вихід на принципово нові поля архітектурно-дизайнерських практик можливі лише шляхом усвідомлення професійних засад діяльності архітектора та дизайнера й виявлення «точок зростання» кожної. Архітектура є формою суспільного буття, особливою картиною побудови світу в його функціональних і морфологічних структурах. Крім того, архітектура співорганізує низку діяльностей, що формують суспільне буття: формування середовища, містобудування тощо. Дизайн як галузь професійної діяльності на пострадянському просторі став зростати надзвичайно швидко – на очах одного покоління. За радянської доби ми мали «технічну естетику», «художнє конструювання», спрямовані на покращення естетичного вигляду промислових виробів, яким, до речі, приділялася вельми скромна увага. Цим трансформаціям значно сприяв процес формування нових груп замовників як результат соціальної стратифікації пострадянського суспільства. Виникла низка нових типів замовлень, на які швидко відреагували митці, архітектори, інженери тощо: з кожним днем усе більше і більше фахівців різних галузей називають себе дизайнерами. На сьогодні дизайн існує як розмаїття підходів та точок зору щодо нього: від власне діяльності художників у промисловості та продуктів їх роботи (речі та системи речей) до максимально широких трактувань, що виходять далеко за межі діяльності митців щодо вирішення завдань промислового виробництва. Дизайн охопив завдання формування життєвого середовища, в такий спосіб увійшов у традиційний простір архітектури і, впритул до останньої, торує в ньому власний шлях. Трансформація політичних, економічних, соціальних структур українського суспільства актуалізує питання щодо місця та ролі архітектури й дизайну в подальшому розвитку країни, і суспільні вимоги до них на сьогодні мають конкретні риси. По-перше, це вимоги створення повноцінного просторового середовища для життя; по-друге, збереження культурної спадщини, традицій і пріоритетність природної складової у проектних рішеннях. На цих напрямах сьогодні архітектура та дизайн йдуть пліч-о-пліч, тому нагальним постає питання пошуку шляхів і засобів зняття жорстких предметних рамок, що структурують професійні знання й суттєво знижують можливості взаємодії й результативної співпраці архітекторів і дизайнерів. Діяльність лабораторії охоплює декілька дослідницьких підходів щодо аналізу та виокремлення проблем розвитку архітектурної та дизайнерської професій. Історичний шлях розвитку архітектури та дизайну в Україні досліджується в контексті розвитку світової культури. Історичні знання мають стати підґрунтям різних сторін буття професії: у методичному забезпеченні професійної практики, в системі фахової освіти, в теоретичному аналізі, при побудові онтологій архітектури та дизайну. Студіювання основних ліній генезису, що конституюють специфіку професій, відбувається на засадах структурно-функціонального аналізу механізму архітектурного й дизайнерського «виробництва» та онтологічного розгляду існування архітектури і дизайну в культурі. Крім того, оскільки йдеться про забезпечення знаннями розробок, спрямованих на формування взаємозв’язків між архітектурою та дизайном, особлива увага приділяється аналізу форм мислення та організації цих діяльностей. У цілому діяльність лабораторії спрямована на аналіз і формування засад системи знань, здатної забезпечити вирішення питань щодо співорганізації складових архітектурної та дизайнерської діяльностей у цілісну систему в контексті сучасних запитів суспільного розвитку. Архітектура і дизайн принципово розглядаються не як замкнені системи з чіткими межами, а як відкриті утворення, що перебувають у процесі постійного формування та розвитку.

Співробітниками лабораторії упродовж року здійснювались наукові дослідження, оприлюднені в низці наукових друкованих праць. За редакцією акад. НАМ України М. Яковлєва видані «Нариси з історії українського дизайну ХХ століття». За редакцією та авторською участю канд. архітектури, старш. наук. співроб. Н. Кондель-Пермінової вийшли у світ дві фундаментальні праці: «Архітектура України» в серії «Творці епохи» (Видавничий інформаційно-аналітичний центр «Оріана») та «Забудова Києва доби класичного капіталізму, або Коли і як місто стало європейським» (видавництво «Варто»). Канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб. М. Юр опрацьовувала візуальні матеріали Шевченкової спадщини для Шевченківської енциклопедії в 6 т., здійснювала керівництво аспірантами, написала статті з проблем сучасного мистецтва. Мол. наук. співроб. Л. Даниленко працювала над студіюванням проблем українського дизайну. Мол. наук. співроб. З. Шевченко протягом року проводила науково-організаційну роботу з влаштування наукових конференцій, семінарів, наукових обговорень з наданням візуальних матеріалів до репрезентаційних заходів Інституту, як куратор брала участь в організації Всеукраїнської виставки «Мрії театральних художників: Театр без театру: Ідеї, задуми, мрії українських сценографів» (23.03–7.04.2012), готувала матеріали для каталогу, як один з упорядників проводила уніфікацію біографічних матеріалів.і) Експериментальна лабораторія з дослідним виконанням проблемних програм (завідувач лабораторії О. Берендєєв) протягом року продовжувала розробку методик застосування інструментарію інформаційного менеджменту в культурі і мистецтві, систематизувала і структурувала інформацію всіх форматів з проблем сучасного мистецтва, постійно оновлювала інформацію на офіційному сайті Інституту. О. Берендєєв та В. Осичний надавали технічну та організаційну підтримку при реалізації різноманітних мистецьких проектів: проект «Погружение», автор і куратор В. Сидоренко (галерея сучасного мистецтва «Боттега», 25.04–1.05.2012); проект «Перспектива», автор і куратор В. Сидоренко, в рамках Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012», ІПСМ, 25.05–25.07.2012; проект «ММХІІ», автор і куратор В. Сидоренко, VI Великий скульптурний салон (Мистецький Арсенал, 13–29.09.2012). Пров. інж. В. Накоренок надавав належну юридичну підтримку при вирішенні проблемних питань, пов’язаних з реалізацією мистецьких проектів. Пров. інж.-програміст І. Шалінський допомагав у налаштуванні й забезпечував оптимальність функціонування технічного обладнання та оргтехніки при реалізації мистецьких проектів і систематизації інформації. Інж. І категорії І. Несміянова брала участь у низці конференцій з питань популяризації наукових видань і сайту Інституту серед бібліотечних працівників, працювала над наповненням матеріалами офіційного сайту Інституту (www.mari.kiev.ua), сторінки ІПСМ у соціальній мережі Facebook.

к) Редакційно-видавничий (завідувач Ю. Щербак, з 3.07.2012 – І. Кулінський) та художньо-технічний (завідувач О. Червінський) відділи упродовж року здійснювали тематичну комплектацію та підготовку до друку (літературне і художньо-технічне редагування, коректура, верстання) рукописів збірників наукових праць, колективних та індивідуальних монографій, запланованих Інститутом до друку, а також видань, що вийшли друком за позабюджетні кошти, зокрема: О. Кашуба-Вольвач, «Олександр Богомазов. Автопортрет»; А. Пучков, «Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины»; М. Шкепу, «Архитектоника общественного времени»; В. Жмир, «Вибране» (упоряд. О. Кунцевська); В. Бурлака, «Історія образу: мистецтво 2000-х»; О. Клековкін, «Антитеатр», «Архітектура драми», «Даниил Лидер: человек и его пространство», «Марко Кропивницький: практичний коментар»; «Забудова Києва доби класичного капіталізму» та «Архітектура України: Книга друга» за загальною редакцією Н. Кондель-Пермінової; «Театр без театру: Ідеї, задуми, мрії українських сценографів (каталог Всеукраїнської виставки «Мрії театральних художників») (упоряд. С. Васильєв, О. Клековкін); «Український театр ХХ століття: Антологія вистав» (за загальною редакцією М. Гринишиної); А. Тарасенко, О. Тарасенко, «Иероглиф красоты: скульптор Борис Румянцев» та ін. За сприяння ред. І категорії О. Козловської побачила світ монографія Ю. Арбатської та К. Вихляєва «Николай Костецкий: Шипы и розы (Никитскому ботаническому саду 200 лет)» (Сімферополь).

У науковому опрацюванні (редагуванні) монографій та статей, підготовлених співробітниками Інституту, брали активну участь науковці акад. НАМ України І. Безгін, наук. співроб. В. Гаптар, д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб. М. Гринишина, наук. співроб. С. Дзюбенко, канд. філол. наук, старш. наук. співроб. Л. Дрофань, акад. НАМ України М. Криволапов, д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб. А. Пучков, канд. мистец­твознав., старш. наук. співроб. О. Роготченко, молодший наук. співроб. А. Сидо­ренко, акад. НАМ України В. Сидоренко, канд. архітектури, старш. наук. співроб. О. Сіткарьова, акад. НАМ України О. Федорук, молодший наук. співроб. З. Шевченко, д-р філос. наук, проф. М. Шкепу, молодший наук. співроб. І. Яцик.

Переклади окремих текстів та анотацій до статей для фахових збірників англійською мовою на високому професійному рівні забезпечували наук. співроб. О. Аккаш та ред. І категорії С. Петрова.

л) Аспірантура. Наказом директора від 31.10.2012 № 29-р «Про зарахування до аспірантури» відпо­відно до постанови Президії НАМ України від 18.10.2012 № 8/33-09 «Про виконання ІПСМ НАМ України у 2012 році державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру» та рішення приймальної комісії, створеної наказом директора від 01.10.2012 № 26-р, були зараховані до аспірантури з відривом від виробництва зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) такі особи, які успішно склали вступні іспити, з 1.11.2012 по 31.10.2015 (разом із призначенням їм наукових керівників та прикріпленням до відповідного наукового підрозділу ІПСМ): Л. Комарницька (наук. керівник О. Босенко, зав. лаб. проблем естетики і культурології, канд. філос. наук, старш. наук. співроб.); К. Мамаєва (наук. керівник О. Ременяка, зав. лаб. мистецтва новітніх технологій, канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб.); Ольга Собкович (наук. керівник – О. Босенко, завідувач лабораторії проблем естетики і культурології, канд. філос. наук, старш. наук. співроб.); Олеся Собкович (наук. керівник М. Юр, старш. наук. співроб. лаб. архітектури і дизайну, канд. мистецтвознав., старш. на­ук. співроб.); Г. Циба (наук. керівник І. Зубавіна, пров. наук. співроб. лаб. екранних мистецтв, д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб.). Зазначені аспіранти протягом трьох місяців з дня зарахування під орудою наукового керівника мають розробити обґрунтування теми майбутньої дисертації, пройти її рецензування та виступити на засіданні відповідного наукового підрозділу і на Вченій раді з доповіддю. Вчена рада приймає рішення щодо затвердження теми дисертації.

Станом на 1.11.2012 в аспірантурі Інституту відповідно до постанови Президії НАМ України від 13.10.2011 № 6/48-09 «Про виконання ІПСМ НАМ України в 2011 році державного замовлення щодо підготовки 5 аспірантів зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство)» та рішення приймальної комісії, створеної наказом директора від 1.10.2011 № 22-р, навчаються наступні особи: О. Велимчаниця (наук. керівник Г. Веселовська, пров. наук. співроб. відділу науково-творчих досліджень, інформації та аналізу, д-р мистецтвознав., проф.; тема дисертації «Форми існування «нової драми» в українському театрі», затверджена на засіданні Вченої ради від 28.02.2012, прот. № 1); К. Гончар (наук. керівник М. Юр, старш. наук. співроб. лаб. архітектури і дизайну, канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб.; тема дисертації «Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство», затверджена на засіданні Вченої ради від 28.02.2012, прот. № 1); Д. Гончаренко (наук. керівник А. Пучков, заст. директора з наук. питань, д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб.; тема дисертації «Синкретизм у сучасному візуальному мистецтві (на прикладі художніх практик перформанс-арту)», затверджена на засіданні Вченої ради від 28.02.2012, прот. № 1); О. Оленєв (наук. керівник А. Пучков, заст. директора з наук. питань, д-р мистецтвознав., старш. на­ук. співроб.; тема дисертації «Цифрові технології в українському медіа-мистецтві початку XXI століття», затверджена на засіданні Вченої ради від 29 грудня 2011 p., прот. № 9). Зазначені аспіранти атестовані на засіданні Вченої ради Інституту від 15.11.2012, прот. № 8 як такі, що успішно виконали індивідуальний план підготовки аспіранта першого року навчання (відповідно до п. 16 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»), та переведені на другий рік навчання. Аспірант Є. Бєльська (науковий керівник А. Пучков; тема дисертації «Формування арт-менеджменту та арт-сервісу у контексті культурно-мистецьких процесів України 1990–2010-х (на прикладі Києва)», затверджена на засіданні Вченої ради від 28.02.2012, прот. № 1) відрахована з аспірантури за станом здоров’я з 1.11.2012 з правом поновлення в аспірантурі на два роки. Інформація про підготовку аспірантів своєчасно розташовувалася на відповідній сторінці офіційного сайту Інституту (www.mari.kiev.ua/07.htm).

Рішенням комісії з приймання кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство), створеної наказом директора ІПСМ від 13.11.2012 № 31-р на підставі пп. 70, 74–77 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» у складі: д-р мистецтвознав. А. Пучков (голова), д-р мистецтвознав. М. Гринишина, д-р мистецтвознав. О. Клековкін, канд. мистецтвознав. І. Савчук, за типовою програмою кандидатського іспиту, затвердженою Атестаційною колегією МОНмолодьспорту України за погодженням із ВАК України від 18.04.2008 та програмою кандидатського іспиту, затвердженою наказом директора від 13.11.2012 № 31-р, 20.11.2012 прийнято кандидатський іспит у таких здобувачів ІПСМ: Ю. Раєвська, наук. співроб. відділу проблем театру та музичної культури (наук. керівник М. Гринишина, д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб.); А. Чібалашвілі, старш. лаборант відділу проблем театру та музичної культури (наук. керівник І. Савчук, канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб.). Зазначеним здобувачам відповідно до п. 79 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» видані єдині посвідчення встановленої форми про складання кандидатських іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови (на підставі окремих посвідчень про складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови).

м) Вчена рада Інституту відповідно до статутних завдань протягом року обговорювала найважливіші мистецькі та науково-практичні проблеми, які стосуються основної діяльності Інституту, розглядала стратегічні й тактичні питання розвитку видів сучасного мистецтва, магістральні перспективи розвитку Інституту; обговорювала та затверджувала основні напрями роботи Інституту, проекти планів науково-творчих, науково-практичних і виробничих робіт, підготовку до видання наукових та мистецьких праць, проведення конференцій, семінарів, наукових обговорень творів візуального мистецтва; розглядала і затверджувала звіти робіт, виконаних у підрозділах Інституту, а також загальноінститутські звіти в цілому; затверджувала до друку планові науково-дослідні, творчі праці співробітників Інституту, а також позапланові роботи, які видаються з титульними реквізитами Інституту; розглядала і затверджувала теми кандидатських дисертацій (здобувачі: Ю. Жиленко, тема «Жанровий синкретизм в українському візуальному мистецтві 1980–1990-х (на прикладі художньої інтерпретації творів Тараса Шевченка)», наук. керівник канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб. О. Роготченко; Т. Чуйко, тема «Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка у живописі та графіці ХХ століття», наук. керівник О. Роготченко; Г. Вишеславський, тема «Зрушення у візуальному мистецтві України кінця 1980-х – першої половини 1990-х рр.», наук. керівник А. Пучков, д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб.), питання підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, стажування тощо.

Зокрема, рішенням Вченої ради від 24.04.2012 директору Інституту Кеннана при Міжнародному центрі підтримки науковців ім. Вудро Вільсона п. Блеру А. Рублу (Вашингтон) присуджено почесне звання «Почесний доктор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України» (встановлене на підставі рішення Вченої ради ІПСМ від 17.03.2011, прот. № 2 наказом директора від 7.04.2011 № 7-р).

Упродовж року співробітники Інституту – провідний наук. співроб. І. Зубавіна, провідний наук. співроб. М. Криволапов та заступник директора з наук. питань А. Пучков – захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури, отримали дипломи докторів наук.

н) Виконання фундаментальних досліджень за договорами з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Відповідно до договорів від 10.08.2011 № Ф38/370-2011 та від 29.10.2012 № Ф38/468-2012 з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України співробітники Інституту виконували другий і третій етапи дослідження та розробки за темою «Наукові дослідження стосовно популяризації здобутків українських учених та їх репрезентація засобами кіномистецтва» (проект Ф38/12, держ. реєстр. № 0111U005494, наук. керівник і відп. вик. – д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб. А. Пучков) та в один етап за темою «Наукове опрацювання історіографічних і наукознавчих матеріалів творчості видатних українських вчених (на прикладі В.І. Вернадського)» (проект Ф38/21; держ. реєстр. № 0112U008198, наук. керівник і відп. вик. – А. Пучков). Заключні звіти за цими договорами розглянуті й схвалені на засіданні Вченої ради Інституту від 20.12.2012, прот. № 9. У розробці вказаних науково-дослідних робіт узяли участь співробітники ІПСМ: Г. Вишеславський, Л. Дрофань, І. Зубавіна, О. Клековкін, Н. Кондель-Пермінова, І. Кулінський, А. Пучков, В. Сидоренко, С. Сімакова, А. Шалигін, З. Шевченко, І. Яцик. У рамках зазначених тем знято документальні відеофільми «Перша столиця наукового майбутнього» (реж. та авт. сценарію – І. Кулінський, 26 хв.) та «Вернадський. У пошуках живої речовини: До 150-річчя від дня народження» (реж. та авт. сценарію – І. Кулінський, 16 хв.).

Відповідно до договору з Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» про надання благодійної допомоги від 6.06.2012 здійснено підготовку і видання колективної монографії «Український театр ХХ століття: Антологія вистав» за редакцією д-ра мистецтвознав., старш. наук. співроб. М. Гринишиної.1. Загальна кількість працівників Інституту згідно зі штатним розписом 95; фактична – 85 працівників. За 2012 р. прийнято на роботу 2 науковці. Звільнено 10 чоловік.

В Інституті працюють: академіки НАМ України – 5 чол.; члени-кореспонденти НАМ України – 3 чол.; лауреати державних премій – 3 чол.; почесні звання «Народний художник України», «Народний артист України» мають 3 чол.; «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник освіти України» мають 9 чол. Науковий ступінь доктора наук мають 10 чол.; кандидата наук – 21 чол. Вчене звання професора мають 10 чол.; доцента – 7 чол.; старшого наукового співробітника – 18 чол.2. Кількість тем наукових досліджень – 12, у тому числі:

а) «Мистецтвознавство України» (держ. реєстр. № 0108U006563). Відповідальний виконавець – акад. НАМ України М. Криволапов.

а-а) Збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» (постановою ВАК України від 31.05.2011 збірник внесено до нового Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з мистецтвознавства, культурології та архітектури): «Владислав Ягелло у мистецтві» (О. Федорук); «Живопис Т. Шевченка: художньо-стилістичний аналіз» (М. Юр); «Колір і рима в оркестрації Давида Бурлюка» (Л. Дрофань); «Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи» (А. Карнак); «Практика мистецтвознавчих екскурсій у Київському археологічному інституті в 1920-х (публікація документа)» (О. Сторчай); «Риси експресіонізму в творчості Олександра Довженка» (І. Зубавіна); «Соціовізуальні коди українського медіа-мистецтва на початку XXI століття» (О. Оленєв); «Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння XVI–XVIII ст.» (О. Ременяка); «Стрижень духовності: українські митці в Україні та поза межами батьківщини» (рец. на: Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова) (О. Федорук); «Творчість Сергія Пустовойта (1947–1993): Одна з тенденцій радянського «ретро» (Г. Скляренко); «Український нонконформістський виставковий рух за кордоном 1978–1983 років та його неформальний лідер Ігор Цишкевич» (Л. Смирна); «Феномен мультидисциплінарних фестивалів» (О. Чепелик); «Фільми на роки» (М. Кондратьєва); «Хто боїться Вірджинії Вулф?» Е. Олбі у пострадянському антитеатрі» (М. Гринишина); «Шевченко-художник» (М. Криволапов); «CANactions»: інноваційний формат нової генерації архітекторів України» (Н. Кондель-Пермінова).

а-б) Одноосібна монографія «Автопортрети Олександра Богомазова» (О. Кашуба-Вольвач);

а-в) Рукопис одноосібної монографії «Більш ніж театр: Національний театр імені Івана Франка, 2000–2012» (Г. Веселовська).

б) «Сучасне мистецтво» (держ. реєстр. № 0108U004903). Відповідальний виконавець – акад. НАМ України В. Сидоренко. Науковий збірник «Сучасне мистецтво» (постановою ВАК України від 31.05.2011 збірник внесено до нового Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з мистецтвознавства та культурології):

б-а) У рамках лабораторного практикуму зі змістовного аналізу й текстової інтерпретації творів візуального мистецтва (проекти Віктора Сидоренка): «Майстерність інтервалу, або Generalized Other Віктора Сидоренка» (А. Пучков); ММХII (В. Бурлака); «Оправдание времени как искусство забывать: Виктор Сидоренко и его/наше время» (О. Босенко); «Художні кроки до пізнання епохи» (Н. Мусієнко); «Человек в кальсонах: Искушение прошлым и очарование будущим» (О. Аккаш); «Язык современного искусства в аспекте социального конструкционизма» (О. Горшков).

б-б) Статті з теми: «…З’їжте полотно…» (О. Авраменко); «Банзай» Такесі Кутано» (М. Кондратьєва); «Саnicula вакантных скульпторов» (М. Протас); «До проблеми комунікації у театральному мистецтві» (А. Липківська); «До проблеми розробки і використання новітніх мистецьких технології у сучасній художній практиці» (В. Сидоренко); «Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва» (О. Сидор); «Імерсивні середовища в інсталяціях Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» (О. Чепелик); «Інше кіно: Життя довжиною в 16 кварталів» (М. Кондратьєва); «К музыке: Немузыкальное приношение» (О. Босенко); «Лики памяти Юрика Степаняна» (М. Протас); «Молоде покоління українських сценографів: Питання навчання. Пошуки. Експерименти» (О. Ковальчук); «Наступні 25: Доповнення до «Термінології сучасного мистецтва» (О. Сидор); «Нові тенденції в українському фортепіанному виконавстві зламу ХХ–ХХІ століть у дзеркалі сучасної композиторської творчості» (І. Савчук); «Переднє слово» (В. Сидоренко); «РЕДКАТ / CalArts та Мистецько-науковий центр / UCLA – iнновацiйні арт-одиниці» (О. Чепелик); «Саша Прахова: «Femina. Lex fati» (О. Ременяка); «Теория стиля в зеркале пленэров» (М. Протас); «Тінь слова в імпульсі штриха (графіка Гражини Міхаляк-Базилевич і Здіслава Базилевича)» (О. Ременяка); «Турист, кохання без кохання та зірковий статус» (М. Кондратьєва); «Фізіологія театру в Україні ХІХ ст.» (О. Клековкін); «Харків – Київ – Венеція – Світ (фрагменти з творчого життя українського митця Віктора Сидоренка)» (О. Роготченко); «Шкіра, в якій не хочеться бути» (М. Кондратьєва).

в) «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини» (держ. реєстр. № 0108U002550). Відповідальний виконавець – д-р мистецтвознав. старш. наук. співроб. А. Пучков.

в-а) Збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини» (постановами ВАК України від 22.12.2010 № 1-05/8 та від 26.01.2011 № 1-05/1 збірник внесено до нового Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з мистецтвознавства, культурології та архітектури): «Головний архітектор Полтави ХХ століття: До 100-річчя з дня народження Л.С. Вайнгорта» (Н. Кондель-Пермінова); «До історії іконостасів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври» (О. Сіткарьова); «З історії художнього життя Житомирщини кінця XIX – середини XX століття» (О. Ременяка); «Импрессионизм Мандельштама: Очная ставка с замыслом» (О. Оленєв); «Київське міське середовище як арт-простір» (Н. Мусієнко); «Концепция духовного и культурного возрождения Полтавы» (Н. Кондель-Пермінова); «Николай Иванович Брунов, архитектурологический компаративист: Очерк из истории архитектуроведения» (А. Пучков); «Но горе тем, кто слышит, как в словах заигранные клавиши фальшивят»: И.Ф. Анненский и Ю.А. Кулаковский» (А. Пучков); «Об Андрее Борисовиче Беломесяцеве» (О. Берендєєв); «Олимпиец: Слово об архитекторе Ежове» (А. Пучков); «Переднє слово» (В. Сидоренко); «Перші фотографи: Загадка появи фотографії» (М. Кондратьєва); «Сходження до вершини: Про реставрацію Лаврської дзвіниці» (Л. Дрофань); «Тектоника эллинов» Карла Бёттихера в «Пропилеях» Павла Леонтьева» (А. Пучков); «Українська художня критика другої половини XIX – початку XX століття як активний рушій мистецького процесу» (М. Криволапов); «Юнацький щоденник «У серці Німеччини» та подорожній альбом рисунків Федора Ернста» (О. Сторчай); «Якопо Селлайо vs. Анжело Полициано: Два варианта «Сказания об Орфее» (О. Оленєв); «Щодо діалогу про перспективи мистецько-соціальної реконструкції» (О. Чепелик).

в-б) Одноосібна монографія «Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины» (А. Пучков).

г) «Художня культура. Актуальні проблеми» (держ. реєстр. № 0108U007367). Відповідальний виконавець – акад. НАМ України О. Федорук.

Збірник наукових праць «Художня культура. Актуальні проблеми» (постановою ВАК України від 26.01.2011 збірник внесено до нового Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з архітектури, мистецтвознавства та культурології): «Аспекты генезиса скульптурных симпозиумов Европы и Украины» (М. Протас); «Два столетия» двух поэтов: О. Мандельштам и Андрей Белый» (А. Пучков); «До проблеми комунікації у театральному мистецтві» (А. Липківська); «Ёлочка повертається: побутово-естетичні категорії початку ХХІ ст. у їх конспективному огляді» (О. Сидор); «Єврейські студенти Східної Галичини у Варшавській академії мистецтв у період 1915–1939 рр.: Постановка проблеми» (Б. Пінчевська); «Женское тело в изобразительной традиции: Природная данность и модные тренды» (О. Ковальчук); «Інше документальне кіно» (М. Кондратьєва); «Історія виникнення термінологічного поняття «кубофутуризм» (О. Кашуба-Вольвач); «Колір і рима в оркестрації Давида Бурлюка» (Л. Дрофань); «Крістіан Шад – дадаїст» (О. Роготченко); «Мистецтво сучасного дитинства» (М. Кондратьєва); «Мистецький проект «Колайдер» (О. Чепелик); «Нотатки до студій про жіночу творчість в Україні: Ретроспективний погляд» (О. Ременяка); «Переднє слово» (В. Сидоренко); «Піраміда Фрайтага» (О. Клековкін); «Синкретичні особливості сучасної візуальності» (Д. Гончаренко); «Современный художник и современное общество, ответственное творчество, художник и власть» (В. Сидоренко); «Тектоническая многомерность культуры барокко: Искусствоиспытательский ракурс» (А. Пучков); «Українські селянські розписи і безпредметний живопис 1910–1920-х: Діалог пластичних мов» (М. Юр); «Хранителі ікони Богородиці Холмської» (О. Ременяка).д) «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (держ. реєстр. № 0108U005910). Відповідальний виконавець – акад. НАМ України І. Безгін. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)» (постановою ВАК України від 31.05.2011 збірник внесено до нового Переліку наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з мистецтвознавства, культурології та архітектури): «Актуальні проблеми сучасної художньої критики» (О. Чепелик); «Берліналє’2011 як дзеркало сучасного кіномислення» (М. Кондратьєва); «Валентина Давиденко: Триптих муз» (Л. Дрофань); «Живопис Тараса Шевченка: Художньо-стилістичний аналіз» (М. Юр); «Звичайний лицар» (М. Кондратьєва); «Корпоративна культура в театрі» (О. Велимчаниця); «Національні рефлексії української мистецької критики початку ХХ століття. Дмитро Антонович» (Ю. Раєвська); «Польський фрагмент у творчому становленні художників театру Федора Нірода та Моріца Уманського» (О. Ковальчук); «Практика мистецтвознавчих екскурсій в НАОМА у 1920-ті» (О. Сторчай); «Сценографія як феномен мистецького осмислення та перевтілення життя» (О. Ковальчук); «Творчі мандри Темістокля Вірсти: Телесценарій для студії «ВІАТЕЛ» (О. Федорук); «Тексти Жана Кокто в європейському музичному театрі першої половини ХХ ст.» (М. Гринишина); «Тендітна жінка, яка тримала на своїх плечах Всесвіт: Ярослава Музика (1894–1973)» (Л. Дрофань); «Фактура живопису Давида Бурлюка» (О. Кашуба-Вольвач).

е) «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні» (держ. реєстр. № 0107U012131). Відповідальний виконавець д-р філос. наук, проф. М. Шкепу. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні»: формування розділу «Мистецтво молодих: Проблеми мистецької освіти’2012» (блок матеріалів до наукової конференції «Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія» 19.12.2012) (І. Зубавіна); «Мистецтво молодих»: сторінки історії» (І. Зубавіна); «Звичайний янгол Франсуа Озона» (М. Кондратьєва); «Ирония как «ideatum» времени» (О. Босенко); «Інноваційні ініціативи в рамках освітніх інституцій» (О. Чепелик); «Історична пам’ять як мистецтвознавча проблема з точки зору польського книговидавництва: Серія «Пам’ятки естетичної думки» видавництва «UNIVERSITAS» (Б. Пінчевська); «Маленькі трагедії великого коміка» (М. Кондратьєва); «Павло Іванченко: «Спогади про вчителя» – Лева Крамаренка» (О. Сторчай); «Програма розвитку культурної сфери Української держави Симона Петлюри» (Ю. Раєвська); «Та, що йшла по хвилях» (М. Кондратьєва).

ж) «Мистецтво України 30–80-х років ХХ століття». Держ. реєстр. № 0108U007075. Відповідальний виконавець – канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб. О. Роготченко. Збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології «Мистецтво, історія, сучасність, теорія (МІСТ)» (постановою ВАК України від 10.11.2010 збірник внесено до нового Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з мистецтвознавства і архітектури): «Добірний стиль, залізна колія…»: Нова книжка поезій Івана Кулінського» (А. Пучков); «Декоративізм як стилістична основа безпредметного живопису Олександри Екстер» (М. Юр); «До проблеми МИТЕЦЬ – ВЛАДА: діалог чи протистояння?» (О. Чепелик); «Кохання по-кінематографічному» (М. Кондратьєва); «Листи Михайла Коцюбинського крізь час і простір (фантазія на тему літератури, архітектури, історії)» (Л. Дрофань); «Переднє слово» (В. Сидоренко); «Пластична анатомія у контексті розвитку сучасної вітчизняної образотворчості» (О. Роготченко); «Роль Краківської школи образотворчого мистецтва та Краківської академії мистецтв у формуванні художньої освіти в контексті становлення та розвитку єврейського мистецтва в Східній Галичині та Україні в період 1900–1939 рр.» (Б. Пінчевська); «Своєрідні риси розвитку графічного дизайну Великої Британії 1950–1980-х» (Л. Даниленко); «Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння XVI–XVIII ст.» (О. Ременяка); «Стиль як стратегія еволюції культури» (М. Протас); «Текст як палімпсест: Літературознавчий аспект» (Л. Дрофань); «Українські селянські декоративні розписи як одне з джерел розвитку авангарду 1910–1920-х» (М. Юр); «Федір Нірод: Образні пошуки в сценографії музичного театру» (О. Ковальчук); «Фотографічні нотатки» (М. Кондратьєва); «Французька складова в процесах розвитку сцени і сценографії останньої чверті ХІХ–ХХ століття» (О. Ковальчук); «58-й Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів в Оберхаузені: провокуючи реальність» (О. Чепелик).

і) «Архітектура від античності до нового часу» (держ. реєстр. № 0106U005730). Відповідальний виконавець – акад. НАМ України В. Сидоренко.

і-а) Рукопис одноосібної монографії «Архітектура України у державних преміях: 2008–2012 рр.» (Н. Кондель-Пермінова).

і-б) Рукопис одноосібної монографії «Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–ХХ ст.» (О. Сіткарьова).

к) «Науково-дослідне обстеження фондових колекцій та вивчення архівних матеріалів стосовно творчості митців та художніх явищ» ерж. реєстр. № 0111U009278). Відповідальний виконавець – канд. архітектури, старш. наук. співроб. О. Сіткарьова. Виявлення, комплектація та перенесення на електронні носії матеріалів з архівів та фондів музеїв для виконання фундаментальних досліджень з планових наукових тем (співробітники Інституту), у т. ч.: доповнення до «Словника термінів сучасного мистецтва» (О. Сидор); поповнення відеотеки ІПСМ колекціями DVD-копій українських фільмів (Олександр Довженко, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук, кіноавангардисти та режисери 1930-х та ін.); упорядкування архіву літературознавця Григорія Аврамова (Л. Дрофань); опрацювання архівної та мистецької спадщини за темами наукових досліджень ІПСМ (О. Кашуба-Вольвач, О. Ковальчук, М. Лабінський, О. Ременяка, О. Сторчай).

л) «Експериментальні дослідження в галузі візуальних практик та новітніх мистецьких технологій» (держ. реєстр. № 0106U005733). Відповідальний виконавець – акад. НАМ України В. Сидоренко: «До проблеми розробки і використання новітніх мистецьких технології у сучасній художній практиці» (В. Сидоренко); «Дослідження і визначення оптимальної рівноваги складових для створення скульптур з полістиролу й практичне використання та аналіз винайденого складу синтетичного барвника для художнього фарбування та розпису полістиролу» (В. Сидоренко); «Практичні досліди та детальне вивчення нових цифрових технологій, що є вже в наявності в Україні, в тому числі програми для лінійного монтажу «Avid», «Adobe Premiere», «Canopus», формат DVD та інші цифрові технології» (М. Кондратьєва).

м) «Мистецький рух України XX – початок XXI століття» (держ. реєстр. № 0108U007366). Відповідальний виконавець акад. НАМ України О. Федорук: Нариси з історії українського дизайну XX cтоліття / За заг. ред. М. Яковлєва. – К.: Фенікс, 2012. – 256 с.: іл. – ISBN 978-966-136-038-8; Сидоренко В. Переднє слово // Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. Гринишиної. – К.: Фенікс, 2012; Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. Гринишиної. – К.: Фенікс, 2012. – 944 с.: іл.: вкл.: 16 арк. – ISBN 978-966-136-024-1.

н) «Система термінів і понять сучасного театру» (держ. реєстр. № 0108U007697). Відповідальний виконавець – д-р мистецтвознав., проф. О. Клековкін: О. Клековкін. Theatrica: Лексикон. – К.: Фенікс, 2012. – 800 с. – ISBN 978-966-136-036-4.

Кількість наукових семінарів, конференцій, в яких взяли участь співробітники Інституту, – 31: Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції» (Київ, 26–27.04.2012), виступи під час обговорення (І. Савчук); конференція «Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури України» в Інституті культурології НАН України (Київ, 12.11.2012), виступи під час обговорення (О. Аккаш); Міжнародна конференція «Український архітектурний авангард» (організатори: DOCOMOMO International, Ініціативна група Українського осередку DOCOMOMO, Харківський національний університет будівництва і архітектури, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харківська національна академія міського господарства, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Харків, 1–3.02.2012), доповідь: «Інструменти і механізми збереження архітектури українського авангарду» (Н. Кондель-Пермінова, член оргкомітету); Міжнародна конференція «Українська професійна та етнокультурна: нові ракурси досліджень, інтеграції в сучасний цивілізаційний процес» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ, 22.10.2012), доповіді: «Інтерпретація європейських художніх течій в українському мистецтві ХХ століття: До постановки проблеми» (Г. Скляренко), «Живописна програма образної дієвості Анатолія Петрицького» (О. Ковальчук), «Музей старожитностей Університету св. Володимира в період завідування Якова Волошинського та Андрія Лінниченка (1854–1873)» (О. Сторчай); Міжнародна наукова конференція «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» (Київ, 24–25.05.2012), доповідь: «Слов’янські мотиви в репертуарі театру М. Садовського» (Г. Веселовська); Міжнародна наукова конференція «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ, 7.12.2012), доповідь: «Українське мистецтво ХХ ст.: національний досвід і європейський контекст» (Г. Скляренко); Міжнародна наукова конференція до 125-річчя від дня народження Леся Курбаса «Лесь Курбас в контексті світової та вітчизняної культури» (Харків, 14–15.03.2012), доповідь: «Театр і війна: Творчість Леся Курбаса і військово-політичні перипетії Першої світової та громадянської війн» (Г. Веселовська); Міжнародна наукова-практична конференція «Бойчуківські читання» (31.10–1.11.2012), доповідь: «Павло Іванченко «Спогади про вчителя» – Лева Крамаренка» (О. Сторчай); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми космології і космонавтики» в НТУУ «Київський політехнічний інститут» (Київ, 15.05.2012), доповідь: «Космічна алетейя» (А. Метльов); Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність» (організатори: МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Центр соціокультурного проектування Української секції Міжнародного товариства прав людини, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Національний заповідник «Глухів», Національна спілка краєзнавців України, Управління освіти і науки, культури і туризму Сумської ОДА, Глухівська міська рада, Глухів, 24.02.2012), доповідь: «Інструменти та механізми збереження культурно-історичної спадщини у контексті сталого просторового розвитку міст» (Н. Кондель-Пермінова); Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура» в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини (Умань, 26–27.04.2012), доповідь: «Культура та освіта в Канаді» (Н. Мусієнко); Міжнародна науково-практична конференція «Місто вчора, сьогодні, завтра: пам’ять в урбаністичному просторі» у Представництві Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні (Київ, 19–20.11.2012), доповідь: «Становлення сучасного арт-простору» (Н. Мусієнко); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний музичний театр: проблеми інтерпретації оперної класики», присвячена 170-річчю від дня народження видатного українського композитора, основоположника української класичної музики М.В. Лисенка (Київ, 21–23.02.2012), доповідь: «Традиції і новаторство в сценічних інтерпретаціях творів Миколи Лисенка у першому стаціонарному театрі Миколи Садовського» (Г. Веселовська); Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах» (Київ, 18–19.02.2012), доповідь: «Українські художники-нонконформісти – учасники європейських виставок (1970–1980-ті)» (Л. Смирна); Міжнародна науково-теоретична конференція «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (організатори: Інститут культурології НАМ України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Український центр культурних досліджень Мінкультури України, Київ, 9–10.11.2012), доповіді: «Street art як діалог митця з громадою міста» (Н. Мусієнко), «Сучасна українська драматургія в контексті європейської: мистецький прорив 2010–2012 рр.» (А. Липківська); Міжнародна науково-теоретична конференція «Наука без кордонів» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (Одеса, 7–9.09.2012), доповідь: «Артпростір Києва: роль у становленні міської ідентичності» (Н. Мусієнко); наукова конференція «Самоорганізація культури та її особливості в Україні» в Інституті культурології НАМ України (12.2012), доповідь: «Екранне моделювання як засіб самоорганізації культури» (І. Зубавіна); Наукова конференція «Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія» в НАМ України (Київ, 19.12.2012), доповіді: «Особливості виховання кінорежисерів в Інституті екранних мистецтв КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого» (О. Коваль, М. Кондратьєва); «Студентські фільми: Жанрово-тематичні пріоритети, особливості драматургічного вирішення, або Якого кіна студентові треба?» (І. Зубавіна, член оргкомітету, керівник секції «Екранне мистецтво і фахова освіта ХХІ ст.: Перспективи інтеркультурної комунікації»); наукова конференція «Творчі засади Української академії мистецтва: Традиції та сучасність», присвячена 95-річчю заснування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, 18.12.2012), доповіді: «До історії заснування Української академії мистецтв» (О. Кашуба-Вольвач), «Данило Лідер. Художник-вчитель» (О. Ковальчук), «Художник про художника: Микола Прахов про Фотія Красицького» (О. Сторчай), «Особливості приймання вступного іспиту зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України» (А. Пучков); наукова конференція до 130-річчя Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва (Косів, 18.10.2012), доповідь: «Вивчення гуцульського мистецтва у ряду пріоритетів української науки та критики» (О. Федорук); наукова конференція до 190-річчя з дня народження Юрія Шкрібляка у Коломийському музеї народного мистецтва (Коломия, 20.10.2012), доповідь: «Засновник гуцульської школи художнього різьбярства Юрій Шкрібляк» (О. Федорук); науковий семінар Інституту Кеннана Міжнародного центру Вудро Вілсона (Вашингтон, 19.01.2012), доповідь: «Public Art in the Cities’ Identity Formation (Public Art у формуванні міської ідентичності)» (Н. Мусієнко); науковий семінар у Міжнародному центрі Вудро Вілсона (Вашингтон, 27.02.2012), доповідь: «New Identities for an Ancient City – The Transformation of Kyiv through Art (Нові ідентичності для старовинного міста – трансформація Києва мистецькими засобами)» (Н. Мусієнко); науково-теоретична конференція «Митець – Влада – Публіка (До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса)» в ІПСМ НАМ України (Київ, 23.02.2012), доповіді: «Митець – влада: діалог чи протистояння? Митець – публіка: від автономії авторства до різних форм співучасті» (О. Чепелик), «Свобода для цензури» (С. Васильєв), «Постановка творів Миколи Куліша на сцені «Березоля» в інтерпретації його сучасників» (Л. Дрофань), «Театр Леся Курбаса на театрі військових дій ХХ століття» (Г. Веселовська), «Лесь Курбас: Вибірковість пам’яті» (О. Клековкін), «Курбас – Петрицький – Меллер: взаємодія особистісно-мистецьких програм у часовому контексті» (О. Ковальчук), «Лесь Курбас: між владою та глядачем» (Н. Єрмакова), «Спроби постановки національного питання в українському театрі початку 1920-х у соціополітичному контексті доби» (Ю. Раєвська), «Харківський театр імені Т.Г. Шевченка (колишній «Березіль») на сучасному етапі: До проблеми театру і влади» (А. Липківська); презентація книги «Наталія Борисівна Чмутіна: Життєвий і творчий шлях архітектора» у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В.Г. Заболотного (Київ, 18.12.2012), виступи: Пучков А. «Роль архітектурознавчого книговидавництва в історії культури ХІХ–ХХ століть»; Кондель-Пермінова Н. «Книга про Наталію Чмутіну як суспільне й архітектурознавче явище»; семінар «Культурна дипломатія», організований Польською програмою розвитку співробітництва Міністерства закордонних справ Польщі та Центром культурного менеджменту (Львів, 22.09.2012), доповідь: «Підтримка демократії» (О. Чепелик); семінар Інституту філософії НАН України та Інституту соціології НАН України «Політичний вплив Росії в Україні» (Київ, 19.10.2012), доповідь: «Київ в контексті стосунків України і Росії» (Н. Мусієнко); IV Всеукраїнська наукова конференція «Вайнгортівські читання», організатори: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка та Полтавське регіональне відділення Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини (Полтава, 30.03.2012), доповідь: «Нотатки про сучасну архітектурну діяльність в Україні» (Н. Кондель-Пермінова); IV Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності» у Кримському інженерно-педагогічному університеті (Сімферополь, 23.03.2012), доповідь: «Мистецькі практики в урбаністичних просторах» (О. Чепелик); IX Міжнародна науково-практична конференція «Informatio’2012: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (Київ, 22–23.11.2012), доповідь: «Електронні наукові видання Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України: шлях до спеціалізованої аудиторії» (І. Несміянова); ХV Міжнародна конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ, 24–25.05.2012), доповідь: «Міжнародні контакти у закритому просторі» (О. Ковальчук).

4. Кількість публікацій в наукових виданнях – 83: Веселовська Г. «Перший» Шостакович в Україні (До історії постав балету «Золота доба» в Одесі та Києві) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. – К., 2012. – Вип. 10; Веселовська Г. Авангард у театральному мистецтві південних і західних слов’ян міжвоєнного періоду // Фольклор та мистецтво слов’ян в європейському контексті. – К., 2012; Веселовська Г. Вкотре про зайців // Український театр. – 2012. – № 2. – С. 20–21; Веселовська Г. Говорити із світом мовою театру // Лесь Курбас: Поворот до Європи і до самих себе. – Тернопіль, 2012; Веселовська Г. Ілля Еренбург: «Універсальний некрополь» // Український театр ХХ століття: Антологія. – К., 2012; Веселовська Г. Перетворення як формула життя та мистецтво виживання як дійство (Лесь Курбас і Марко Терещенко) // Життя і творчість Леся Курбаса / Упоряд., наук. ред. Б. Козак. – Львів–К.–Харків, 2012; Веселовська Г. Понад Дніпром (Гастрольна поїздка театру «Березіль» 1930 року) // Курбасівські читання. – 2012. – Вип. 7; Веселовська Г. Про життя, яке спливає // Український театр. – 2012. – № 1; Веселовська Г. Рецензія на книгу М. Черняєва «Из харьковской театральной старины» // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – К., 2012. – Вип. 10; Веселовська Г. Театр і війна: Творчість Леся Курбаса і військово-політичні перипетії Першої світової і громадянської війн // Лесь Курбас в контексті світової та вітчизняної культури. – Харків, 2012; Веселовська Г. Театральна хроніка життя // До 50-річчя Національної премії імені Тараса Шевченка. – К., 2012 (у співавторстві); Веселовська Г. Традиції і новаторство сценічних інтерпретацій творів Миколи Лисенка у театрі Миколи Садовського // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – К., 2012. – № 2 (15); Гринишина М. «Синтетичний» театр футуризму // Аркадіа. – 2012. – № 4; Гринишина М., Липківська А. Мультинаціональний культурний діалог у театрі в контексті суспільної глобалізації // Аркадіа. – 2012. – № 1; Даниленко Л. Інновації британського графічного дизайну другої половини ХХ ст. (тези доповіді). Міжнародна науково-практична конференція «Графічний дизайн: історія, сучасність та перспективи розвитку». Харків, жовтень 2012 р; Єрмакова Н. До історії педагогічної практики Леся Курбаса у МОБі // Життя і творчість Леся Курбаса / Упоряд., наук. ред. Б. Козак. – Львів–К.–Харків, 2012; Єрмакова Н. Кийдрамте // Життя і творчість Леся Курбаса / Упоряд., наук. ред. Б. Козак. – Львів–К.–Харків, 2012; Єрмакова Н. Про початок історії Молодого театру // Життя і творчість Леся Курбаса / Упоряд., наук. ред. Б. Козак. – Львів–К.–Харків, 2012; Загурська Е. Функціонування базових архетипів у процесі драматургічного та сценічного життя «мандрівних сюжетів» (на прикладі легенди про Марусю Чурай) // Аркадіа. – 2012. – № 1; Зубавіна І. Екранне моделювання як засіб самоорганізації культури // Зб. наук. праць Інституту культурології НАМ України. – К., 2012; Зубавіна І. Кінематограф незалежної України. Ідентифікація екраном // Електронне видання наукового дослідження «Золоті сторінки української культури: сучасність» Інституту культурології НАМ України. – К., 2012; Кашуба-Вольвач О. Альбом О. Богомазова «Виставка «Кільце» (ч. 1) // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2; Кашуба-Вольвач О. Альбом О. Богомазова «Виставка «Кільце» (ч. 2) // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 3/4; Кашуба-Вольвач О. Выставка «Звено». Выставка «Кольцо». А.К. Богомазов // Энциклопедия искусства русского авангарда 1907–1932 гг.: В 2 т. / Сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. – М., 2012; Кашуба-Вольвач О. Навчальні програми Михайла Бойчука у першоджерелах // Скрижалі: Декоративне мистецтво і дизайн: Наук.-мистец. студії / Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. – К., 2010; Клековкін О. Передмова // Кужельний О. Режисура масових видовищ: Навч. посібник / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012; Ковальчук О. Міжнародні контакти українських сценографів у 1960–70-х роках // Фольклор та мистецтво слов’ян в європейському контексті: До ХV Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, 2013 р.) / ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – К., 2012; Ковальчук О. Міжнародні контакти у закритому просторі // Франція та Україна: Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Матеріали. Філологічні науки. – Дніпропетровськ, 2012; Ковальчук О. Художник театру Леся Курбаса А. Петрицький: Складний шлях становлення // Курбасівські читання. – 2012. – Вип. 7; Кондель-Перминова Н. Инструменты и механизмы сохранения украинского архитектурного авангарда // Український архітектурний авангард: Вивчення та охорона: Тези міжнародної конференції 1–3 лют. 2012 р., Харків. – Xарків, 2012; Кондель-Перминова Н. Лев Вайнгорт – головний архітектор Полтави ХХ століття // Провінційний архітектор: Збірка матеріалів та фотодокументів, присвячена 100-річчя від дня народження Л.С. Вайнгорта. – Полтава, 2012; Кондель-Пермінова Н. Нотатки про сучасну архітектурну діяльність в Україні // Україна: Архітектура, історія, мистецтво. Четверті Вайнгортівські читання. – Полтава, 2012; Кондель-Пермінова Н. Правові засади міського будівництва. Експериментальний майданчик молодого капіталізму. Архітектурно-будівнича професія // Забудова Києва доби класичного капіталізму, або Коли і як місто стало європейським / За ред. М. Кальницького, Н. Кондель-Пермінової. – К., 2012 (у співавторстві з М. Кальницьким); Кондель-Пермінова Н. Архітектура України у Шевченківських преміях. – На замовлення Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка до ювілейного видання; Криволапов М. Українська художня критика другої половини ХІХ століття – початку ХХ століття як активний рушій мистецького прогресу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012. – Вип. 4; Криволапов М. Федір Кричевський як митець, педагог та фундатор української живописної школи // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка. – Луганськ, 2012. – Вип. 18; Лабінський М. «Не зречуся імені твого…» (Лесь Курбас): Документальна повість // Шудря М. Любов небесна. Любов земна: Збірка нарисів. – Харків, 2012; Лабінський М. Прем’єра «Гайдамаків». Лесь Курбас – перекладач. Трагічна доля митця: справа № 3168 // Життя і творчість Леся Курбаса / Упоряд., наук. ред. Б. Козак. – Львів–К.–Харків, 2012; Липківська А. Механіка драми: Конспект із теорії драми // Дніпро. – 2012. – № 5; Липківська А. Перенасичений розчин театральності від Олександра Ковшуна // Кіно-Театр. – 2012. – № 4; Мусієнко Н. Арт-простір Києва: роль у становленні міської ідентичності // Агора: Наук.-публіцистичне вид. Інституту Кеннана. – К., 2012. – Вип. 11; Мусієнко Н. Київ: місто на роздоріжжі // Thinker (Мислитель). – Пекін, 2012 (китайською мовою); Мусієнко Н. Федералізм: досвід Канади // Агора: Наук.-публіцистичне вид. Інституту Кеннана. – К., 2012. – Вип. 10; Пучков А. Questions d’histoire de la philologie classique en Ukraine // Etudes Ukrainiennes de Philologie / Institut Culturel de Solenzara; Academie des Sciences de l’Enseignement Superieur d’Ukraine. – Paris: Ed. Institut Culturel de Solenzara, 2012. – S. 80–83; Пучков А. Архітектурна практика України у пошуках перерваної традиції (1991–2011 рр.) // Електронне видання наукового дослідження «Золоті сторінки української культури: сучасність» Інституту культурології НАМ України. – К., 2012; Пучков А. Біографічні статті: Грабовський С.Я., Григор’єв С.В., Грицай М.О., Зейберліх Г.О., Зуммер Вс.М., Ігнаткін І.О., Колотов С.М., Мезенцев І.В., Мілецький А.М., Павлуцький Г.Г., Савченко В.В., Сєвєров М.П., С’єдін В.І., Фельдман В.А., Циммерман В.Ф., Шехонін М.О., Шпаков А.П.,
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка