Національної академії мистецтвСторінка9/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.77 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Щербаківський Д.М., Янушевський С.К. // Українська академія мистецтва. Спец. вип.: Професори НАОМА (1917–2012). – К., 2012 (у співавторстві з М. Шалімовою-Пузирковою, О. Пламеницькою); Пучков А. Кариатиды Эрехтейона как образ врага // Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 4: Личность, эпоха, стиль / Сост., отв. ред. Н.А. Коновалова; НИИТИАГ РААСН. – М., 2012; Пучков А. Олимпиец [Поминальное слово о Валентине Ивановиче Ежове (1927–2010)] // Слово о мастере [Сб. науч. статей и воспоминаний о В.И. Ежове] / Редкол.: А.В. Кащенко, О.С. Слепцов, П.П. Безродный и др.; КНУСА. – К., 2012; Пучков А. Теплый Севастополь Валентина Ежова // Ежов В.И. Архитектура южного жилища. – К., 2012; Пучков А. «І вроду-бранку визволить з тенет»: Замість вступу // Наталія Борисівна Чмутіна: Життєвий і творчий шлях архітектора (До 100-річчя від дня народження) / Упоряд. О. Мазніченко. – К., 2012; Пучков А. «Люблю преподавание и живу собственно этим»: Навколокар’єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901–1902 роках // Схід і діалог цивілізацій: До ювілею Ю.М. Кочубея: Зб. наук. пр. / Упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб. – К., 2012; Пучков А. «Язык трибуна с сердцем лани»: Два письма Юлиана Кулаковского Иннокентию Анненскому // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна: Зб. наук. пр., присвячений 150 літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939) / Відп. ред. П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2012. – Вип. II; Пучков А. Передмова // Сівко Л.В. Структура архітектурного простору / Наук. ред. А.О. Пучков. – К., 2012; Ременяка О. Перформанс: мистецтво приватного жесту // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1; Сидоренко В. Вступ // Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. Гринишиної. – К., 2012; Сидоренко В., Федорук О. Візуальне мистецтво пострадянської доби (1990-ті – початку ХХІ ст.) // Історія української культури: В 5 т. – К., 2012. – Т. 4; Сидоренко В., Федорук О. Візуальне мистецтво пострадянської доби (1990-ті – початку ХХІ ст.) // Електронне видання наукового дослідження «Золоті сторінки української культури: сучасність» Інституту культурології НАМ України. – К., 2012; Скляренко Г. Концептуалізм українського мистецтва: постановка проблеми, особливості, художники // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т.CСLXI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 2011; Сторчай О. History of art study at Kiev University (the 19th century & the beginning of the 20th century) // History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe / Ed. by Jerzy Malinowski. – Torun, 2012. – Vol. 1; Сторчай О. Киевское художественное училище (КХУ) // Энциклопедия искусства русского авангарда 1907–1932 гг.: В 2 т. / Сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. – М., 2012; Сторчай О. Образотворча спадщина Івана Врони (до 125-річчя від дня народження) // Образотворче мистецтво. – 0,6 друк. арк.; Сторчай О. Подробиці навчання в студії Жюліана з листа і паризького щоденника Бориса Егіза // Студії мистецтвознавчі. – К., 2012. – Ч. 2; Сторчай О. Художественная студия А. Мурашко в Киеве // Энциклопедия искусства русского авангарда 1907–1932 гг.: В 2 т. / Сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. – М., 2012; Сторчай О. Альбомний рисунок Ф. Ернста (до 120-річчя з дня народження) // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2; Сторчай О. Педагогічна діяльність Івана Федоровича Селезньова // Студії мистецтвознавчі. – К., 2012. – Ч. 4; Федорук О. Висока школа репрезентації Косарєва // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2; Федорук О. Інтенсивність емоційного сприйняття // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2; Федорук О. Одеська школа нонконформізму: вчора і сьогодні // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2; Федорук О. Ріжуть по живому // Літературна Україна. – 2012. – № 24. – 14 черв.; Федорук О. Святість творчого вогню // Леонід Литвин. – К., 2012; Федорук О. Сила і ніжність Христини О’Ніл // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2.; Федорук О. Слово редактора // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2.; Чепелик О. Генезис’2 // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2.; Чепелик О. Киев – фестиваль социальной скульптуры // Декоративное искусство. – М., 2012. – № 2 (413).; Чепелик О. На примере Биеннале в Венеции рассматриваем женское искусство как проект XXI века // Art Aкtivist. – Мінськ, 2012. – [WWW документ]. – Доступний з: http://artaktivist.org/vtoraya-chast-otvetov-esse-xudozhnic/; Чепелик О. Стратегии сопротивления глобализации культуры в урбанистических пространствах // Декоративное искусство. – М., 2012. – № 2 (413); Юр М. Біографічні статті: Горська А.О., Гордійчук В.О., Галинська Г.І., Денисенко М.І. // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К., 2012. – Т. 2; Юр М. Нетлінні традиції авангарду у творчості Руслана Саєнка // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 3/4.; Юр М. Роль «мистецького експерименту» у становленні української професійної художньої школи // Четверті читання пам’яті М.Ф. Біляшівського: Особливості регіональних мистецьких шкіл України: Зб. матеріалів конференції. – К., 2012; Яковлєв М. Геометричні складові моделювання якісних показників продукції сучасного проектування в графічному дизайні // Українська академія мистецтва. – К., 2012. – Вип. 19; Яковлєв М. Стильові риси та пластичні особливості національних шрифтових форм // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2012; Яковлєв М. Термінологічні протиріччя між поняттями технічна естетика та наукові засади художнього формотворення в сучасних дизайн-процесах // Технічна естетика і дизайн. – К., 2012. – Вип. 9; Яцик І. Кураторські проекти «Колективні сновидіння» та «Соціальна ейфорія» в контексті сучасної художньої практики // Українське мистецтво. – 2012. – № 7.

5. Кількість видань збірників наукових праць та монографій – 11: збірник наукових праць «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії)». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. 4 (14/15). – 368 с.: іл.; збірник наукових праць «Мистецтво, історія, сучасність, теорія (МІСТ)». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. 8. – 400 с.: іл.; збірник наукових праць «Мистецтвознавство України». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. 12. – 368 с.: іл.; збірник наукових праць «Сучасне мистецтво». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. VIII. – 368 с.: іл.; збірник наукових праць «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. 8. – 576 с.: іл.; збірник наукових праць «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. 7. – 320 с.: іл.; збірник наукових праць «Художня культура. Актуальні питання». – К.: Фенікс, 2012. – Вип. 8. – 400 с.: іл.; Клековкін О. Theatrica: Лексикон. – К.: Фенікс, 2012. – 800 с. – ISBN 978-966-136-036-4; Нариси із історії українського дизайну ХХ століття / За ред. М. Яковлєва. – К.: Фенікс, 2012. – 256 с.: іл. – ISBN 978-966-136-038-8; Протас М. Скульптурні симпозіуми України. – К.: Фенікс, 2012. – 400 с.: іл. – ISBN 978-966-136-038-8; Савчук І. Камерна музика 1920-х в Україні: Спроба філософського осмислення. – К.: Фенікс, 2012. – 160 с.: іл. – ISBN 978-966-136-039-5.

6. Окремі видання ІПСМ за позабюджетні кошти – 10: Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід. – К.: Фенікс, 2012. – 512 с.; Клековкін А. Даниил Лидер: Человек и его пространство. Из воскресных бесед с Даниилом Данииловичем Лидером, записанных в его белой мастерской в 1994–1999 годах Александром Клековкиным / Науч. ред. А. Пучков. – К.: Арт Економі, 2012. – 88 с.; Клековкін О. «Theatrica: Антитеатр / Ідеї. Винаходи. Форми: Хронолексикон. – К.: Арт Економі, 2012. – 96 с.; Клековкін О. Mise en scеne / Марко Кропивницький: Режисерські лейтмотиви. Практичний коментар. – К.: Арт Економі, 2012. – 118 с.; Клековкін О. Theatrica / Архітектура драми: Історико-термінологічний конспект / Наук. ред. А. Пучков. – К.: Арт Економі, 2012. – 88 с.; Кулінський І. Автобіографія: Поезії. – К.: Електрокнига, 2012. – 160 с.: іл.; Пучков А. Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины. – К.: Феникс, 2012. – 448 с.: ил.; Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. Гринишиної. – К.: Фенікс, 2012. – 944 с.: іл..; вкл.: 16 с.; Шевченківські лауреати, 1962–2012: Енцикл. довід. / Авт.-упоряд. М. Лабінський; Вступ. слово Б. Олійника. – 3-тє вид., змін. і допов. – К.: Криниця, 2012. – 864 с.: портр; Шкепу М. Архитектоника общественного времени. – К.: КНТЕУ, 2012. – 344 с.

7. Кількість наукових та мистецьких заходів, у яких брали участь співробітники Інституту, – 121: у виставкових залах Інституту – 10: 7–21.02.2012 – виставка «Андрій Чебикін: Творчість і школа», підготовлена разом з НАМ України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури; 23.03–7.04.2012 – разом із Міністерством культури України та НАМ України в рамках Всеукраїнської виставки «Мрії театральних сценографів» з 23 березня по 7 квітня – вернісаж «Театр без театру: Ідеї, задуми, мрії українських сценографів» за сприяння Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого та ДП «Творчо-виробничий та навчально-дослідний центр розвитку сучасного мистецтва»; 3.04.2012 відбулися майстер-класи з театральної сценографії (куратори – С. Васильєв, О. Клековкін, координатор – З. Шевченко); 19–29.04.2012 – разом з НАМ України, Музеєм сучасного мистецтва, Київським державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, Національним Музеєм «Чорнобиль», галереєю «Мінус 4» – виставка екологічного плакату «4-й Блок» (куратор – чл.-кор. НАМ України О. Векленко); 1.06.2012 – лекція відомого американського урбаніста, почесного доктора ІПСМ НАМ України Блера А. Рубла (Вашингтон); 19.06.2012 – у співпраці з Інститутом екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого відбувся перегляд короткометражок молодих українських кінематографістів «Кіно молодих чи молоде кіно?» (ведуча – І. Зубавіна); 25.05–25.07.2012 – у рамках Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» експоновано проект «Перспектива» за участю художників О. Тістола, М. Маценка, А. Соломухи, В. Сидоренка, Р. Пятковки. Куратори – А. Супруненко (Україна), Дж. Фарроу (Велика Британія); 3–21.10.2012 – разом з Міністерством культури України та Дирекцією художніх виставок України – виставка сучасного мистецтва «Соціальна ейфорія» в рамках проекту «Новітні спрямування» (живопис / об’єкт / інсталяція / медіа), куратори – А. Сидоренко, І. Яцик; 6.11.2012 – Науково-практична конференція «Проблеми ефективності і цілісності підготовки кадрів у галузі образотворчого мистецтва та синтезу мистецтв», ІПСМ НАМ України (В. Сидоренко, А. Пучков, О. Сіткарьова, І. Безгін, О. Федорук, О. Міщенко, О. Босенко, О. Авраменко, Н. Кондель-Пермінова, С. Васильєв, О. Клековкін); 8–28.11.2012 – разом з галереєю «Боттега» виставка номінантів МУХі’2012 (куратор – М. Щербенко; номінанти – О. Алексєєнко, Є. Андрущенко, Т. Барабаш, Ю. Білей, Г. Бикова, Г. Велигорський, Д. Іванов, М. Доляновський, М. Дроздова, О. Єльцин, Н. Зотікова, А. Клейтман, Є. Клімчак, К. Старостенко, П. Ковач, А. Копиця, В. Мельничук, Михалич, І. Озаринська, РАГ Андрій, Я. Рациборінська, Є. Самбірський, О. Селищева, Л. Стадник, Г. Філатова, І. Юрова, А. Шелковіна, О. Винокур, Zigendemonic); 4–18.12.2012 – за підтримки Управління культури м. Мюнхена (Німеччина) експоновано проект «Rhythm Section», проект, присвячений дослідженню ритму в сучасному візуальному мистецтві, передбачав інтеграцію різних видів сучасного мистецтва, а також інтенсивний культурний дискурс між митцями, що займаються художнім дослідженням ритму (куратор – Д. Гончаренко).

За межами Інституту – 111: 01.2012 – кураторська підготовка і проведення художньої виставки до ювілею Інституту проблем сучасного мистецтва у залі ІПСМ, Київ (Г. Вишеславський); 01.2012 – підготовка та проведення художньої виставки в галереї «АРТ14», Київ (Г. Вишеславський); 01.2012 – виставка в галереї «Чорний квадрат», Майамі (США) (В. Сидоренко); 01.2012 – участь у виставці Miami International Art Fair (МІА) (США) (В. Сидоренко); 02.2012 – виступ як експерта рейтингу «50 художників» для журналу «Фокус» (О. Сидор); 02.2012 – виступ на ТВ «24» «Анатолій Криволап – феномен сучасної образотворчості» (О. Роготченко); 1.06–26.08.2012 – участь у паралельній програмі Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» – «Сучасні українські художники», ЄрміловЦентр, Харків (В. Сидоренко); 9.02.2012 – зустріч з художником М. Маценком у PinchukArtCentre, дискусія про творчість Аніш Капура в контексті його виставки (Г. Скляренко); 11.02.2012 – участь у круглому столі з обговорення фільмів кінофестивалю «Молодість» у кіноклубі КМА (О. Сидор); 16.02.2012 – Архітектурний клуб при Національній спілці архітекторів України, доповідь «Архітектура та містобудування як галузі, що розвиваються», Київ (Н. Кондель-Пермінова); 23.02.2012 – участь у телепередачі-дискусії про творчість В. Шерешевського, телеканал «Сіті» (О. Сидор); 29.02–02.03.2012 – фестиваль «Архітектура та дизайн’2012» (Київ) (Н. Кондель-Пермінова); 9.03.2012 – промова на відкритті виставки родини Ісупових у Арт-клубі Т. Калити (О. Сидор); 13.03.2012 – виступ на відкритті виставки Бориса Буряка «Режисура кольору» (О. Ременяка); 23.03.2012 – участь у круглому столі Інституту Кеннана і Інституту філософії НАН України «Демократична легітимність: Об’єднана Європа та Україна» (Н. Мусієнко); 13.03–4.04.2012 – разом з Київським національним музеєм російського мистецтва та НАОМА – художній проект Олександра Бабака «Подвійна оголена натура» (В. Сахарук); 23.03–7.04.2012 – виставка «Сценографії нереалізованих вистав», проекти: а) «Містерії рухомих об’єктів» та «Мандрівний острів Лесбос» за п’єсою І. Вінова «Ірадіада» для Театру А-А-А, режисер Ю. Зморович; б) «Сад живих скульптур» за п’єсою Л. Чупіс «Кола» для Київського Молодого театру, режисер В. Кошель; в) «Камінний Господар» за п’єсою Лесі Українки для Театру НаУКМА, режисер Г. Максименко; г) «Посаг кохання» за п’єсою Г.-Г. Маркеса для Національного театру ім. І. Франка, режисер О. Кужельний, виставкова зала Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (О. Чепелик); 23.03–7.04.2012 – участь в організації Всеукраїнської виставки «Мрії театральних художників: Театр без театру: Ідеї, задуми, мрії українських сценографів», підготовка матеріалів для каталогу (С. Дзюбенко); 12.04.2012 – персональна виставка Віктора Сидоренка «Занурення», Київ, галерея «Боттега»; 23.04.2012 – круглий стіл на тему «Російський театр в Україні: історія та сьогодення», ІПСМ (ведуча – М. Гринишина); 27.04.2012 – інтерв’ю для телебачення з виставки «Міф – українське бароко», Національний художній музей України (О. Сидор); 22.03–29.04.2012 – розробка наукової концепції та підготовка каталогу виставки «Sacrum / Profanum: українське народне малярство зі збірок НЦНК «Музей Івана Гончара», Національного музею народного декоративного мистецтва, Національного музею архітектури та побуту України» в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Київ (В. Сахарук); 30.04.2012 – прес-конференція, зустріч з кіноглядачами і дискусія в рамках «Інтелектуального подіуму», м. Оберхаузен (Німеччина) (О. Чепелик); 05.2012 – розробка наукової концепції виставкових проектів «Genius Loci та Ворота до раю» в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Київ (В. Сахарук); 05–07.2012 – участь у паралельній програмі Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» – НАМ України, «Харківська школа фотографії. Уроки малювання», Київ (В. Сидоренко); 05.2012 – участь у підготовці та проведені виставки художньої фотографії з архівів Національний музею літератури України, Київ (Г. Вишеславський); 05.2012 – участь у підготовці та проведені літературно-мистецької зустрічі, присвяченої заснуванню асоціації «Планета поета» (Франція–Україна), Національний музей літератури України, Київ (Г. Вишеславський); 5.04–1.05.2012 – куратор виставки творів ректора Краківської академії мистецтв ім. Яна Матейка Адама Всьолковського в НАМ України, Київ (О. Федорук); 05.2012 – куратор виставки творів Євгена Сагайдачного в Луганському художньому музеї (О. Федорук); 04–05.2012 – публічні лекції «Сучасне українське мистецтво у контексті розвитку світових культурних процесів», Київ (О. Роготченко); 19.05.2012 – наукова доповідь «Бойчукіст Євген Сагайдачний» у рамках виставки «Євген Сагайдачний» в Луганському художньому музеї (О. Федорук); 6.04–25.05.2012 – участь у дискусійній платформі «Мистецтво після кінця світу», Мистецький Арсенал (О. Горшков); 6.04–25.05.2012 – участь у підготовці проекту «Перспектива» (художники В. Сидоренко, А. Соломуха, О. Тістол, Р. Пятковка, М. Маценко) в рамках Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012», Мистецький Арсенал (О. Горшков); 31.05.2012 – участь у круглому столі «Міф – українське бароко», Національний художній музей України (О. Чепелик); 31.05.2012 – виступ на круглому столі «Актуальність Бароко» в Національному художньому музеї України (Г. Скляренко); 06.2012 – участь у виставці в рамках Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» – «Сучасні українські художники» (О. Клименко); 06.2012 – проведення персональної виставки «Бібліотека пригод», галерея «Худпромо», Одеса (О. Клименко); 06.2012 – виступ на радіо «Ера»: «Проблеми руйнування вітчизняної архітектури на Андріївському узвозі» (О. Роготченко); 06.2012 – кураторський проект «Голуби світу. Вівтар націй», Одеса (О. Роготченко); 06.2012 – участь у круглому столі «Руйнування художніх майстерень у Києві – шлях знищення української образотворчості», Київ (О. Роготченко); 03–06.2012 – участь в Експертній раді з підготовки та проведення виставки «Комунікація’ХХІ» Асоціації арт-галерей України (Київ) (Г. Вишеславський); 5.06.2012 – участь у Міжнародному фестивалі відео-арту «Зараз & Потім», Музей сучасного мистецтва, Москва, вул. Петрівка, 28, авторська медіа-інсталяція «Колайдер», представлена в рамках фестивалю (13–14.06.2012) (О. Чепелик); 8.06.2012 – виступ на Центральному радіо, бесіда про мистецтво щодо часопису «Образотворче мистецтво» (за участю О. Федорука і В. Петрашика) (О. Сидор); 13–14.06.2012 – програма «Досвід місця» в Арт-Центрі ім. Олександра Коробчинського, Одеса, вул. Пушкінська, 33, у рамках Міжнародного фестивалю німого кіно та сучасної музики «Німі Ночі’2012», авторська медіа-інсталяція «Колайдер» була представлена в рамках фестивалю (О. Чепелик); 18.06.2012 – інтерв’ю для телебачення з виставки В. Луцика, Галерея «АВС» (О. Сидор); 9–30.06.2012 – участь у фестивалі урбаністичної культури «I love Kiev» з відео-проектом «Рекреаційна зона», Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (А. Сидоренко); 07.2012 – участь у круглому столі «Ковальство України – нові перспективи», Київ (О. Роготченко); 05–07.2012 – участь в експозиції основної програми Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012», Мистецький Арсенал (В. Сидоренко); 16–25.07.2012 – участь у Міжнародному кінофестивалі «Cinemadamare» в Італії з показами фільмів «Гулівер» та «Ангілара вирушає до Чумацького Шляху» (О. Чепелик); 13–26.07.2012 – участь у виставці-пленері «Бувай, любий Крим» з роботами із серії «Fast rest» (галерея «Project space») (А. Сидоренко); 08.2012 – кураторський проект «Чорне море як місце арт-діяння: Відішли лист по хвилях», Одеса (О. Роготченко); 4–22.08.2012 – робота у складі Експертної комісії в ході підготовки проекту «Комунікація’XXI», реалізація проекту в галереї НСХ України (І. Яцик); 27.04–27.08.2012 – виставка «Міф – українське бароко», проект «Генезис», Національний художній музей України (О. Чепелик); 27.04–27.08.2012 – виставка «Міф – українське бароко», Національний художній музей України, автор ідеї, концепції експозиції та каталогу (Г. Скляренко, разом з О. Баршиновою); 09.2012 – виступ як експерта аукціону «Українська альтернатива’ХХ» (О. Сидор); 09.2012 – проведення персональної виставки «Експеримент, свобода, еверетика…», виставковий зал Президії НАМ України (О. Клименко); 09.2012 – презентація художнього проекту «ММІІ», VI Великий скульптурний салон. Мистецький Арсенал, Київ (В. Сидоренко); 09.2012 – виступ на конференції під час відкриття паралельної програми Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» у Харкові (ЄрміловЦентр) (О. Роготченко); 25.05–2.09.2012 – розробка наукової концепції та підготовка каталогу виставки «Українська формула. Колір: Анатолій Криволап / Марія Приймаченко / народна картина» у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Київ (В. Сахарук); 22.09.2012 – лекція Віктора Сидоренка «Робота художника над роллю» в лекційній залі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал»; 19–23.09.2012 – художній пленер «Коктебель» у рамках Міжнародного творчого симпозіуму, виступ на закритті, аналіз творів, виконаних на пленері (О. Ременяка); 13–29.09.2012 – проект Віктора Сидоренка «MMXII» на VI Великому скульптурному салоні’2012 (Київ); 21–29.09.2012 – Міждисциплінарний фестиваль ГогольФест у мистецькій промзоні «Видубичі», в рамках візуальної програми представлений фотографічний цикл «Homage Ван Гогу», проект П. Гудімова «Неофолк» (О. Чепелик); 10.2012 – участь у круглому столі «90 років від дня народження Петра Говді», Київ (О. Роготченко); 09–10.2012 – публічні лекції «Українське мистецтво на новітньому етапі: Шляхи можливого розвитку» (О. Роготченко); 3–21.10.2012 – реалізація проекту «Соціальна ейфорія» в рамках Всеукраїнської виставки «Новітні спрямування», куратор, участь в організації та плануванні проекту, кастинг художників, побудова експозиції, збір матеріалу для друкованого каталогу (А. Сидоренко, І. Яцик); 11.2012 – презентація художнього проекту, Арт-Київ’2012, Мистецький Арсенал, Київ (В. Сидоренко); 10–11.2012 – участь у здійсненні проектів Інституту для «ART KYIV contemporary’2012» (О. Аккаш); 28.09–11.11.2012 – участь у підготовці виставки «Анатолій Мельник. Мамайчуки», Національний художній музей України, Київ (Г. Скляренко); 12.11.2012 – куратор виставки «Добрий Лев» (Марія Примаченко – Олег Пінчук) (О. Ременяка); 12.11.2012 – інтерв’ю телеканалам ICTV та «Перший національний», виставка «Добрий Лев» (Марія Приймаченко – Олег Пінчук) (О. Ременяка); 21.11.2012 – участь в арт-дебатах FRIEZEARTFAIR (Лондон) і FIAC (Париж) у Центрі сучасного мистецтва «М17» (О. Аккаш); 13.09–25.11.2012 – розробка наукової концепції та підготовка каталогу виставки «Наївні» в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Київ (В. Сахарук); 12.2012 – участь у підготовці виставки Володимира Сая, Галерея на Інститутській, Київ (В. Бурлака); 11–12.2012 – робота у складі творчої групи з підготовки проекту міждисциплінарного теоретичного наукового осмислення феномену «Людина в кальсонах» у рамках підготовки виставки в ЄрміловЦентрі (Харків) (І. Яцик); 18–19.12.2012 – підготовка і організація акції «Мистецтво молодих» (селекція фільмів, формування програми фільмів, формування програми конференції), Київ (І. Зубавіна); 12.12.2012–20.01.2013 – персональна експозиція «Відображення у невідомому» в ЄрміловЦентрі, Харків (В. Сидоренко); 12.12.2012 – участь у виставці Арт-Майямі, Майямі (США) (В. Сидоренко); протягом року – майстер-класи, в т. ч.: в Інституті екранних мистецтв КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; у Будинку кінематографістів; у рамках Всеукраїнського форуму філософів до 290-річчя Григорія Сковороди, Київ (О. Коваль); протягом року – участь у телепередачах «Іспит для маестро» (автор – Г. Цимбал, канал КГРТК) та «Олександр Коваль» (2 серії, автор – Л. Мужук, телеканал «Культура»), Київ (О. Коваль); протягом року – на телеканалі «Культура» були показані фільми «Маланчине весілля» та «Заповіт Йосипа Сліпого» (О. Коваль); акредитація на Міжнародному берлінському кінофестивалі (І. Зубавіна); робота секції професійної освіти, підготовки і проведення творчих акцій НСКУ, адресованих студентам кіношкіл, проведено в циклі «Для творчої молоді» майстер-класи кіномитців – членів НАМ України В. Олендера (січень 2012), О. Коваля, куратор І. Зубавіна; підготовка проведення заходів НАМ України у межах IV Фестивалю науки (І. Зубавіна); повнометражний документальний фільм «Ательє» (студія «Укркінохроніка», на замовлення Міністерства культури України), в основу фільму лягла доля та творчий доробок засновника мистецтва фотографії Жозефа Ньєпса, офіційна прем’єра фільму – 5.12.2012 (М. Кондратьєва); робота над повнометражним художнім фільмом «Вулик», написано кіносценарій (М. Кондратьєва); участь у підготовці проектів Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України в рамках паралельної програми Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» (О. Аккаш); відео-інсталяція «Колайдер», Перша Міжнародна київська бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012», спецпроект у співпраці з «Front Pictures» та «Атмасфера 360o» у Київському планетарії, паралельна програма (О. Чепелик); 58-й Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у м. Оберхаузен (Німеччина), авторський фільм «Маніфест», показ у програмі фестивалю (О. Чепелик); підготовка до відкриття виставки учасників проекту «Перспектива» у студії Davis Casa (О. Горшков); опрацювання назви, концепції, прес-релізу та топографічного зонування майбутньої експозиції спільного проекту ІПСМ «Время Света: Аура Пространств Несвоевременного Театра» (М. Протас); круглий стіл «Звіт творчої групи учасників українського національного проекту «Друге відродження» в рамках Венеційської бієнале’54 (О. Роготченко); участь у радіо- та телевізійних передачах, присвячених 125-річчю з дня народження Леся Курбаса (Г. Веселовська); керівник Міжнародного мультимедійного проекту «Лесь Курбас і світовий художній контекст» (Г. Веселовська); художній пленерний проект «Траєкторія» у с. Календи, Байдарська долина, АРК (О. Авраменко); експозиція і презентація виставки «Траекторія», Ялта, АРК (О. Авраменко); участь у підготовці виставки «Криві дзеркала» (М. Кадан, В. Сай, О. Сай, Ж. Кадирова, Л. Хоменко, А. Твердой, В. Кузнєцов, Л. Наконечна, Д. Галкін), галерея «Лавра», Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки «Apl 315: Провал», Мала галерея Мистецького Арсеналу, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Юрія Пікуля «Непомітні люди», Галерея на Інститутській, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Олексія Сая «Doom», Галерея на Інститутській, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Зої Орлової «Подорож паперової кульки», Project space, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Альони Науменко «Кольоропроби», Мала галерея Мистецького Арсеналу, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Тараса Камінного «Материки власності», Project space, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Олександра Верещака «Епізоди», Project space, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки «Gursuff Open air», Project space, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Добрині Іванова «Ретроспектива», Project space, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Тараса Ковача «Шпалери для Сошенка», Project space, Київ (В. Бурлака); участь у підготовці виставки Кирила Проценка «Гіпнотична фаза», Project space, Київ (В. Бурлака); координація проектів паралельної програми Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» (В. Бурлака); упорядкування каталогу паралельної програми Першої київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє’2012» (В. Бурлака). Проведення заходів викликало значний суспільно-культурний інтерес, супроводжувалося демонстраціями перформансів, проведенням майстер-класів, прес-конференцій, презентацій; набуло розголосу в мережі Інтернет та висвітлено в українських ЗМІ.

8. Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями, опонування та рецензування наукових праць, дисертацій, дипломних робіт, відгуки на автореферати дисертацій, експертні оцінки, наукові обґрунтування, рецензування мистецьких та інших проектів – 79: Босенко О. Відгук на автореферат дисертації Г. Старкової «Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в сучасній культурі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата культурології зі спеціальності 26.00.01 – теорія і історія культури; Босенко О. Рецензія на перший розділ дисертації аспіранта ІПСМ О. Оленєва «Цифрові технології в українському медіа-мистецтві початку XXI століття»; Босенко О. Рецензія на розділ дисертації аспіранта ІПСМ Д. Гончаренка «Синкретизм у сучасному візуальному мистецтві (на прикладі художніх практик перформанс-арту)»; Босенко О. Рецензія на розділ дисертації О. Велимчаниці «Соціально-естетичні тактики функціонування театру в контексті театралізації українського соціуму в ХХІ столітті»; Веселовська Г. Рецензія на рукопис монографії Б. Пінчевської «Творчість єврейських художників Галичини в контексті мистецьких процесів 1900–1939 років: освітні, організаційні, теоретичні та критичні засади формування національної самосвідомості у художньому середовищі Львова»; Веселовська Г. Рецензування монографії Г. Погребняк «Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості»; Веселовська Г. Керівництво дисертаційним дослідженням О. Велимчаниці «Соціально-естетичні тактики функціонування театру в контексті театралізації українського соціуму в ХХІ столітті»; Веселовська Г. Офіційне опонування кандидатської дисертації К. Бортник «Рецепції культурних героїв у постановках українських хореографів другої половини ХХ ст.»; Веселовська Г. Рецензування рукопису монографії О. Ковальчук «Пошуки пластики сценографічного простору. Д. Боровський. Д. Лідер»; Гринишина М. Офіційне опонування на захисті докторської дисертації К. Станіславської «Мистецько-видовищні форми сучасної культури: типологія та специфіка функціонування», захист відбувся в жовтні 2012 р. у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв; Дрофань Л. Рецензування книжки А. Пучкова «Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины» (К.: Феникс, 2012); Єрмакова Н. Рецензування монографії О. Клековкіна «Theatrica: Фабрика видовиськ: Лексика українського театру 1917–1930-х: Матеріали до словника»; Єрмакова Н. Відгук на автореферат дисертації С. Васильєва-молодшого «Театр і влада Франції у 1789–1794 роках. Еволюція відносин»; Єрмакова Н. Рецензування кандидатської дисертації В. Собіянського «Театральна критика в Україні другої половини 1920-х рр. як феномен культурно-мистецького процесу»; Зубавіна І. Курс лекцій «Історія зарубіжного кіно» відповідно до педнавантаження в Інституті екранних мистецтв КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; Зубавіна І. Рецензування колективної монографії відділу кіно і телебачення ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України – планової науково-дослідної роботи «Стратегії дослідження екранних медіа»; Зубавіна І. Відгук на автореферат дисертації Л. Кульчинської «Жанрові механізми смислоутворення в артхаузному та мейнстрімовому кіно», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Зубавіна І. Двічі надавала підтримку творчим проектам молодих кінематографістів щодо отримання гранту від Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»; Зубавіна І. Здійснювала наукове керівництво двома дипломними роботами, в т. ч. студентами кафедри кінорежисури та драматургії Інституту екранних мистецтв КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; Зубавіна І. Зробила 21 експертну оцінку для Експертної ради при Президентові України, підготувала експертну оцінку циклу рекламних фільмів на прокурорський запит; Зубавіна І. Керівництво дисертаційними дослідженнями п’ятьох аспірантів та прикріплених пошукувачів, серед яких два пошукувачі вийшли на захист (захист дисертації Л. Новікової «Український кінематограф і процеси ідентифікації на рубежі ХХ–ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства відбувся 20.12.2012 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України); Кашуба-Вольвач О. Рецензування кандидатської дисертації Ю. Майстренко-Вакуленко «Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII – початок ХХ століття)»; Кашуба-Вольвач О. Рецензування магістерської роботи Н. Павліченко «Культурно-мистецьке середовище Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття»; Кашуба-Вольвач О. Рецензування монографії І. Павельчук «Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980–2000 рр.: Епістемологія креації»; Клековкін О. Рецензування книги А. Пучкова «Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины» (К.: Феникс, 2012); Клековкін О. Рецензування першої редакції рукопису монографії А. Пучкова «Нарис історії архітектурознавства»; Клековкін О. Рецензування програми «Історія театрально-видовищної діяльності» (робоча програма для студентів вишів культури і мистецтв, укладач Г. Веселовська); Коваль О. Керівництво п’ятьма дипломними проектами в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; Коваль О. Майстер-класи, в т. ч. в Інституті екранних мистецтв КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого та Будинку кінематографістів у рамках Всеукраїнського форуму філософів до 290-річчя Г. Сковороди (куратор – В. Стадніченко); Коваль О. Художній керівник майстерні режисури документального фільму; Ковальчук О. Рецензування магістерської роботи Л. Бевзюк-Волошиної «Окремі тенденції сучасної української сценографії»; Ковальчук О. Рецензування магістерської роботи О. Морозової «Художньо-естетичні та режисерські засоби організації сучасного спортивного театралізованого свята» (НАОМА); Кондель-Пермінова Н. Відгук на автореферат дисертації О. Бєлявської «Особливості образно-стильового розвитку архітектури Полтави 1920–1962 років», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; Кондель-Пермінова Н. Відгук на науково-дослідну розробку за темою «Проведення досліджень суспільно-географічних аспектів малих міст Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Сумської і Чернівецької областей України», виконану Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою ім. В.Г. Заболотного; Липківська А. Рецензія на працю М. Гринишиної «Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х роках» (для «Наукового вісника КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого»); Мусієнко Н. Відгук на автореферат дисертації С. Марченка «Специфіка відтворення історичного матеріалу засобами науково-популярного кіно» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації О. Бітаєвої «Історичний живопис як феномен польської культури: Досвід другої половини ХІХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації С. Бондаренка «Стильова парадигма фотодизайну в контексті сучасних художніх практик», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації І. Горнової «Суспільно-політична історія Візантії ХІ ст. в системі історичних поглядів Михаїла Пселла», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації В. Каліновського «Православне духовенство в охороні культурної спадщини Криму (1837–1920)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 26.00.05 – музеєзнавство, пам’яткознавство; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації В. Петрашика «Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького процесу в Україні у першій половині ХХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації М. Остропольської «Михайло Павлик та його інтелектуальне оточення останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації Я. Юрик «Вплив ідентичності на формування архітектури Львова у ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; Пучков А. Відгук на автореферат дисертації О. Яремчук «Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових видань», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.07 – дизайн; Пучков А. Керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів ІПСМ першого/другого року навчання Д. Гончаренка (тема «Синкретизм у сучасному візуальному мистецтві (на прикладі художніх практик перформанс-арту)»), О. Оленєва (тема «Цифрові технології в українському медіа-мистецтві початку XXI століття») та здобувача Г. Вишеславського (тема «Зрушення у візуальному мистецтві України кінця 1980-х – першої половини 1990-х») на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Пучков А. Рецензія на книгу О. Кашуби-Вольвач «Олександр Богомазов. Автопортрет» (К.: Родовід, 2012); Пучков А. Рецензія на колективну монографію «Забудова Києва доби класичного капіталізму, або Коли і як місто стало європейським» за загальною редакцією М. Кальницького, Н. Кондель-Пермінової (К.: Варто, 2012); Пучков А. Рецензія на рукопис альбому-монографії С. Удовіка «Будинок Городецького» (К.: Ваклер, 2012); Ременяка О. Відгук на автореферат дисертації Ю. Майстренко-Вакуленко «Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII – початок XX ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства із спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво; Ременяка О. Офіційне опонування кандидатської дисертації О. Бітаєвої «Історичний живопис як феномен польської культури: Досвід другої половини ХІХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства із спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури, захист відбувся 25.10.2012 у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв; Ременяка О. Офіційне опонування дисертації В. Петрашика «Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького процесу в Україні у першій половині ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства із спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво, захист відбувся 15.11.2012 у НАОМА; Ременяка О. Рецензія на обґрунтування дисертаційного дослідження Г. Вишеславського «Зрушення у візуальному мистецтві України кінця 1980-х – першої половини 1990-х» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Ременяка О., Веселовська Г. Рецензія на рукопис монографії Б. Пінчевської «Творчість єврейських художників Галичини в контексті мистецьких процесів 1900–1939 років: освітні, організаційні, теоретичні та критичні засади формування національної самосвідомості у художньому середовищі Львова»; Савчук І. Керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів ІПСМ А. Чібалашвілі («Концепція синтезу в українській камерній музиці другої половини ХХ століття») та Г. Кабки («Українська культура другої половини ХХ ст. у дзеркалі джерелознавчих артефактів вокального мистецтва»); Сидоренко В. Відгук на автореферат дисертації С. Бондаренка «Стильова парадигма фотодизайну в контексті сучасних художніх практик», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури; Сидоренко В. Відгук на автореферат дисертації Л. Горбатенко «Світлотональна палітра художнього образу у станковому живопису», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво; Сидоренко В. Відгук на автореферат дисертації С. Папети «Київська мистецька школа кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (особливості розвитку модерних напрямів)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво; Сіткарьова О. Історико-архітектурне обґрунтування реставрації пам’ятки архітектури XVII–XVIII ст. – Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври (на замовлення Державної служби з питань національної культурної спадщини); Сіткарьова О. Історико-архітектурне обґрунтування проекту благоустрою території «Солона Гірка», що входила до історичного оточення Києво-Печерської лаври (на замовлення Державної служби з питань національної культурної спадщини); Сіткарьова О. Наукове керівництво комплексними дослідженнями з реставрації Варязьких печер Києво-Печерської лаври; Сіткарьова О. Офіційний опонент кандидатської дисертації О. Крайнього «Флорівський (Вознесенський) монастир у Києві як пам’ятка історії та архітектури XVI – початку ХХ століть», захист відбувся у Центрі пам’яткознавства НАН України; Скляренко Г. Офіційне опонування кандидатської дисертації С. Бондаренка «Стильова парадигма фотодизайну в контексті сучасних художніх практик», захист відбувся 24.05.2012 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва; Сторчай О. Відгук на автореферат дисертації В. Петрашика «Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького процесу в Україні у першій половині ХХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво; Сторчай О. Рецензія на книгу О. Кашуби-Вольвач «Олександр Богомазов. Автопортрет» (К.: Родовід, 2012); Федорук О. Науковий керівник кандидатської дисертації Ю. Майстренко-Вакуленко «Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII – початок XX ст.)», захист відбувся 15.11.2012 у НАОМА; Федорук О. Науковий керівник кандидатської дисертації В. Петрашика «Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького процесу в Україні у першій половині XX ст.», захист відбувся 15.11.2012 у НАОМА; Федорук О. Науковий керівник кандидатської дисертації О. Бітаєвої «Історичний живопис як феномен польської культури: Досвід другої половини XIX ст.», захист відбувся 25.10.2012 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв; Федорук О. Офіційний опонент докторської дисертації М. Криволапова «Українське мистецтво XX століття у художній критиці: Теорія, історія, практика», захист відбувся 23.02.2012 у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв; Федорук О. Офіційний опонент кандидатської дисертації Л. Горбатенко «Світлотіньова палітра художнього образу у станковому живопису», захист відбувся 21.05.2012 у Харківській державній академії дизайну і мистецтв; Федорук О. Офіційний опонент кандидатської дисертації Л. Заєвої «Музей сучасного образотворчого мистецтва як елемент міської культури (на прикладі діяльності одеських недержавних художніх галерей», захист відбувся 26.06.2012 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського (Сімферополь); Федорук О. Офіційний опонент кандидатської дисертації Л. Крайлюк «Творчість Ніла Хасевича у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва першої половини XX ст.: Жанрово-видова структура, еволюція художньо-образної системи», захист відбувся 5.04.2012 у Львівській національній академії мистецтв; Федорук О. Офіційний опонент кандидатської дисертації Ю. Тормишевої «Японська мініатюрна пластика (нецке) кінця XIX – початку XX ст.», захист відбувся у Харківській державній академії дизайну і мистецтв; Юр М. Відгук на монографію Д. Шарикова «Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури: Філософія. Історія. Практика і типологія хореографії: Словник»; Юр М. Відгук на навчальний посібник Д. Шарикова «Теорія та практика новітніх жанрів та напрямків світового хореографічного мистецтва»; Юр М. Відгук на автореферат дисертації Н. Комашко «Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп’ютерної графіки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; Юр М. Рецензія на серію робіт О. Яценка «Місто», поданих на премію ім. М. Дерегуса з образотворчого мистецтва (живопис, графіка); Юр М. Рецензування дипломних робіт магістрів кафедри живопису НАОМА: С. Дегтярьов, «Вершники. Апокаліпсис»; С. Набутовська, «Під вінцем»; А. Поперняк, «Врата»; С. Сопронюк, «Прогулянка до мису Айя»; А. Сухоборова, «Земля»; О. Чеботару, «Ранок»; Тан Цзінхао, «Річка Янцзи»; Юр М. Керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантки ІПСМ першого/другого року навчання К. Гончар («Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: Традиції і новаторство»), аспірантки першого року навчання Олесі Собкович, здобувача Т. Чуйко («Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці ХХ століття»); Яковлєв М. Наукове керівництво роботами докторантів і аспірантів: М. Близнюк («Використання комп’ютерних технологій у декоративно-прикладному мистецтві»), О. Чепелик («Архітектурні простори, сучасне мистецтво та новітні технології: Парадигма взаємодії»), Д. Смирний («Інтеграція дизайну в процеси проектування музеїв і музейних комплексів»), К. Комаров («Архітектурна організація внутрішніх транзитних просторів, адаптованих до умов незорового орієнтування»), К. Міхеєнко («Метрологічні засади сакральної архітектури м. Чернігова»), А. Марковський («Творчість Й.Ю. Каракіса в контексті українського мистецтва 30-х років XX ст.»), В. Мітченко («Мистецтво укра­їнського скоропису. Морфологія. Формотворчі засади»).

9. Громадські обов’язки співробітників: Авраменко О. Член редколегії наукового збірника ІПСМ «Сучасне мистецтво»; Безгін І. Заступник голови редколегії збірника наукових праць ІПСМ «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки»; Безгін І. Член редколегії наукового збірника ІПСМ «Сучасне мистецтво»; Босенко О. Член редколегії збірника наукових праць ІПСМ «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини»; Босенко О. Член редколегії наукового збірника ІПСМ «Сучасне мистецтво»; Васильєв С. Ведення семінару з театральної критики в КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; Васильєв С. Участь в експертній групі театральної премії «Київська Пектораль»; Васильєв С. Участь у роботі комісії з ліцензування фільмів при Міністерстві культури України; Васильєв С. Участь у роботі Експертної ради з пітчингу при Міністерстві культурі України; Васильєв С. Участь у фестивалі «Drama UA-2012»: модерування дискусій, майстер-клас для молодих критиків (Львів, 27–30.09.2012); Васильєв С. Участь у роботі Державної екзаменаційної комісії та Комісії зі вступних іспитів у КНУ театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; Васильєв С. Робота в журі Національного конкурсу на МКФ «Молодість»; Васильєв С. Участь в організації гастролей британської театральної компанії
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка