Наказ № м. Христинівка Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками Христинівського району в 2012-2013 навчальному роціСкачати 479.2 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір479.2 Kb.
  1   2   3

ХРИСТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З

Від _____________________ № ____________________


м.Христинівка
Про організацію методичної роботи

з педагогічними працівниками

Христинівського району

в 2012-2013 навчальному році.


Районний методичний кабінет, педагогічні колективи закладів освіти району у 2012-2013 навчальному році працюватимуть над реалізацією законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, державних програм «Учитель», інших нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу; забезпеченням державних стандартів освіти; втіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; впровадженням у практику роботи індивідуальних технологій навчання та виховання; формуванням навичок здорового способу життя учнівської молоді; створенням психолого-педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти.

Згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України,Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників методична робота в районі в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні професійної майстерності, створення творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, впровадження інновацій. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково – методичної проблеми району. У 2011-2012 навчальний рік –перший рік роботи РМК над проблемою «Створення оптимальних умов для самореалізації та самоактуалізації учителя, підвищення якості знань, в умовах безперервного навчально-виховного процесу» , яка реалізовувалась через:


- продовження впровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;

- створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

- навчання резерву керівних кадрів;

- виявлення, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

- психолого-педагогічне та науково-методичне консультування;

- роботу постійно діючих семінарів директорів ЗНЗ та їх заступників;

- організацію та проведення позашкільних творчих інтелектуальних змагань учнів та учителів.

У 2011-2012 навчальному році організація діяльності РМК здійснювалася на основі річного, місячного та тижневого планів роботи, наказу відділу освіти Христинівської райдержадміністрації № 214 від 5.08.2011 року «Про організацію методичної роботи РМК з педагогічними кадрами району». Центральне місце в цій роботі посідало науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів.

В 2011-2012н.р. в районі , з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх верств населення, функціонувало 24 загальноосвітніх навчальних заклади, 25 дошкільних навчальних закладів , 4 позашкільних навчальних закладів.

В 2011/2012 н.р. в загальноосвітніх навчальних закладах району навчалось-3483учнів, в 252 класах .,в 2010-2011 н. р. в 3596 учнів, функціонувало 263 класи,у 2009-2010н р. : наповнюваність класів по району. склала 13, 9 учня, в 2010 -2011 н. р. -13, 7 учня,в 2011-2012 н.р.-3,8 учня.

За підсумками державної підсумкової атестації 16 учнів 11-х класів представлено до нагородження медалями: 16 випускників – золотими, 1 – срібною медалями та 12 – свідоцтв з відзнакою (у порівнянні з 2010-2011 н. р. 21 випускників – золотими, 5 – срібною медалями ;2009-2010н.р.- 25 учнів нагороджені медалями: 18 – золотими, 7 срібними).

Зважаючи на це, відділом освіти та Христинівським РМК розроблено перспективний план проведення моніторингових досліджень з основних предметів не тільки в основній і в старшій школі, а і початковій, що дає можливість прослідковуваати тенденції та виробити реальні кроки до покращення ситуації.

В районі забезпечено 98,7 % профілізацію школи ІІІ ступеня 1,3 % навчаються в класах з малою наповнюваністю. Профільним навчанням було охоплено 211 учнів 10 класів та 167 учнів 11 класів.

В минулому навчальному році 100% охоплені учні 8-9 класів допрофільною підготовкою.

У РМК працює 9 методистів, бібліотекар, завідувач ПМПК, секретар, соціальний педагог та практичний психолог, які організовують методичну роботу учителів району за різними напрямками. Обов'язки методистів розподілено в тісній координації зі спеціалістами відділу освіти, що дає можливість охопити всі напрямки роботи, реалізуючи головні завдання проблеми "Створення оптимальних умов для самореалізації та самоактуалізації учителя,підвищення якості знань в умовах безперервного навчально-виховного процесу». В районі склався певний досвід науково - методичної роботи. На серпневій конференції був зроблений детальний аналіз методичної роботи і окреслені завдання для реалізації науково-методичної проблеми . В процесі роботи над проблемою здійснено відбір сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення та рефлексії. Робота над проблемою дає можливість підвищувати педагогічну майстерність, визначати основні пріоритети діяльності. Продовжується участь у районних та обласних програмах та проектах , що дає змогу вивчати регіональний довід освіти та запроваджувати кращі здобутки . Методична робота з керівними та педагогічними працівниками реалізується через традиційні та нетрадиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації.

У районі з’явились такі нові форми методичної роботи, як школа вищої педмайстерності, школа педагогічної майстерності, школа передового педагогічного досвіду,клуб творчої педагогіки «Контакт»,школа методичного активу, майстер-клас, динамічні групи, клуби, постійно-діючі семінари для керівників та вчителів профільного навчання, а також для заступників директорів з НВР,та з ВР. Вони забезпечують систему неперервної освіти керівних і педагогічних кадрів на демократичних засадах.

В організації методичної роботи району важливе місце займають районні методичні об'єднання, які здійснюють науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти.

Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи.

Активно впроваджуються педагогічні інновації в закладах освіти району.

У процесі роботи проводяться бесіди з методистами, керівниками навчальних закладів, керівниками районних методичних об'єднань, творчих груп, ознайомлення з матеріалами діагностики, анкетування, інформаційними матеріалами, узагальненими матеріалами щодо вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, що дозволить бачити різні аспекти організації науково-методичної роботи, на рівні навчальних закладів проведення апробації, доведення доцільності і прогресивності запропонованої технології або спростування причин її неефективності.

І як результат методичної роботи з педагогічними кадрами – 74,2 % загальноосвітніх шкіл, 19,4 % дошкільних закладів, 6,4 % позашкільних закладів працюють в інноваційному режимі.

У відповідності з обраними пріоритетними напрямками поставлені основні завдання та намічені шляхи їх реалізації. Керівникам надано можливість вибору різноманітних форм підвищення кваліфікації.

Відмінною особливістю методичної служби є ініціювання інноваційних процесів, що відбуваються в освітніх установах району .

Центр інформаційно-методичного забезпечення у своїй перспективній діяльності планує досягти таких результатів:

- створення єдиного методичного та інформаційно-освітнього простору через надання та розвиток сфери сервісних послуг (предметно-методичних, моніторингових, маркетингових, експертних, бібліотечно-методичних), що надаються освітнім установам, окремим педагогам, учням, їх батькам;

- забезпечення методичних умов для реалізації районної програми розвитку освіти;

- створення науково обґрунтованої, гнучкої системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району через розвиток творчих здібностей особистості вчителя;

- створення банку даних з питань теоретичних основ і результатів творчої діяльності освітян району в області змісту та методів освіти з використанням усіх сучасних видів носіїв інформації;

- створення творчої атмосфери в навчальних закладах району, культивування інтересу до нововведень;

- розробка моделі вчителя сільської школи, яка включає в себе особистісні якості, спеціальні професійні знання та вміння;

- удосконалення методичної підтримки безперервної професійної освіти педагогів сільської школи;

- створення умов для методичної самоосвіти та творчого становлення вчителя в процесі його педагогічної діяльності, на робочому місці;

- впровадження інтегрованого змісту освіти внаслідок такого чинника, як обмеженість кадрових ресурсів, коли один учитель змушений вести кілька предметів.

Структура методичної роботи в районі передбачала діяльність 27 районних методичних об»єднань учителів з базових дисциплін, 22 семінарів-практикумів ( з періодичністю засідань – 3 рази на рік), 5 шкіл перспективного педагогічного досвіду, 7 творчих груп, районної школи молодого вчителя та клубу практичних психологів, 6 авторських майстер-класів,. 23 конкурси, 46 інструктивно-методичних наради, видано 32 методичних рекомендацій. Проведено нарад при завідуючій райметодкабінетом із заступниками директорів з навчально-виховної роботи з оперативних питань - 8, організовано роботу 5 круглих столів, 4 творчих груп, районної школи молодого вчителя. В районі створений клуб творчої педагогіки «Контакт», який включає:

- секцію керівників загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладі - 2 засідання;

- школа молодого директора - 3 засідання;

- секція молодого заступника директора

- з навчально- виховної роботи - 5 засідань;

- школа резерву керівних кадрів - 2 засідання;

- школа вдосконалення педмайстерності - 2 засідання;

- районна школа методичного активу - 2 засідання;

- районна школа керівників гуртків - 2 засідання;

- позашкільних навчальних закладів -3 засідання

- районна школа молодого психолога - 2 засідання.

Методисти РМК брали активну участь в інтернет-семінарах- 8, інформаційно-методичних нарадах методистів райметодкабінету – 16. Проведена районна методична сесія з питань атестації педагогічних кадрів «2012: здобутки, нові ідеї, перспективи».

Найактуальніші питання, з яких методисти консультували педагогічних працівників були такі: моніторинг якості функціонування навчального закладу, управлінська комунікація керівника навчального закладу, краєзнавчий аспект у вивченні географії, підвищення рівня науково-методичної підготовки і фахової майстерності педагогічних працівників та роль ЗДНВР в організації морально –етичного виховання, педагогічна творчість. У чому її суть?,підтримка обдарованих дітей в системі роботи з обдарованими і здібними учнями.

В 2011-2012 навчальному році районний методичний кабінет організував та прийняв участь у проведенні районних та обласних конкурсах та виставках :

«Найкращий відгук на прочитану книгу»

«Знавців української мови ім. Петра Яцика

«Мовно – літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка»

«Левеня»;«Кенгуру»; Конкурс «Всеукраїнський конкурс «Гринвіч»»

«Освіта Христинівщини», «Освіта Черкащини»;

«Конкурс-захист МАН»;Конкурс «Учитель року»;

Конкурс-огляд «Грайлива веселка»;

Зліт обдарованих дітей. Проведені педагогічні читання з учителями району, присвячені пам»яті великого вчителя-гуманіста О.А.Захаренка. Розвитку педагогічної майстерності сприяє участь педагогів у творчих конкурсах «Учитель року». Матеріали для участі у районному конкурсі надійшли від 9 учителів. За результатами І туру районного конкурсу визнали переможцями та нагородили дипломами відділу освіти та районної ради Профспілки працівників освіти за І місце у номінації:

«українська мова та література»

- Оскирка Олексія Павловича, учителя української мови та літератури Ліщинівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ;

- Тисанюк Тетяну Петрівну , учителя української мови та літератури, В.Севастянівської ЗОШ І-ІІІ ст.«фізичне виховання»

Нагайчук Любов Василівну, учителя фізичного виховання Христинівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Сучасні умови, нормативні документи у сфері освіти висувають нові вимоги до якості освіти, до підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Це викликає необхідність постановки перед методичної службою завдань, вирішення яких передбачає зміну змісту, засобів, способів організації методичної роботи на всіх рівнях.

У поточному навчальному році проведено 22 районних семінарів-практикумів для працівників навчальних закладів, де використано різні форми роботи. Методистами методичного кабінету Поліщук Н.В., Павлишиною Л.І., Нерушак О.В., Собовим І.А., Мислюк А. Д.,Шоколовською О. В. ,Мовчан Г.К., Ледутиньш А.М.,Сереветною Г. М., Бідою Л. А. відмічається високий рівень проведення практичної частини семінарів-практикумів на базі навчальних закладів для різних категорій педпрацівників. На піднесення рівня методичної роботи значний вплив мають опорні школи, завдання яких полягає в систематизації навчально-методичного забезпечення з окремих напрямків діяльності.

Ефективно працювали опорні навчальні заклади освіти району з питань якісної організації і творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес:
Христинівська спеціалізована школа

І-ІІІ ст. №1 ім.О.Є.КорнійчукаОрганізація роботи з обдарованими учнями, фізика, українська мова і література, математика, географія, іноземна мова, початкові класи, наступність в роботі дошкільних закладів і початкових класів


Христинівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ст. №2Робота шкільної бібліотеки, інформатика, початкові класи, математика, Школа сприяння здоров»ю

Верхняцький НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – ліцей»Організація роботи наукового товариства учнів, організація методичної роботи з педкадрами, виховна робота, хімія

Верхняцька загальноосвітня школа

І-ІІІ ст. №2Учнівське самоврядування

Христинівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ст.Впровадження комп»ютерних технологій, трудове навчання, охорона праці, цивільна оборона

Малосевастянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

екологічне виховання, природоохоронна робота

Кузьминогребельська загальноосвітня

школа І-ІІІ ст.Родинне виховання

Ягубецька загальноосвітня

школа І-ІІІ ст.Патріотичне виховання

Допризовна підготовкаДошкільний навчальний заклад №5

«Мальва» м.ХристинівкаОрганізація роботи в художньо-естетичному напрямку
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка