Наказ № м. Христинівка Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками Христинівського району в 2012-2013 навчальному роціСкачати 479.2 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір479.2 Kb.
1   2   3

Це вимагає нових підходів до організації методичної служби. Нам важливо, щоб при плануванні методичної роботи з педагогами професійне зростання вчителів стало системним і постійним процесом, а не випадковим і разовим явищем, що виникає в міру необхідності. Організація методичної роботи як системи передбачає здійснення цілеспрямованих взаємопов’язаних дій (заходів) щодо створення системи роботи з педагогічними працівниками та забезпечення її функціонування на високому рівні.

Структура методичної служби району відповідає процесам демократизації освіти в цілому, а також потребам та можливостям районного Відділу освіти- підготовці методичної служби до життя в нових соціально-економічних умовах зокрема .

Найважливішим завданням методичної служби є формування професіоналізму керівних кадрів. Особливу увагу приділено керівникам шкіл, бо сучасний керівник – лідер-перетворювач, здатний пробуджувати інтерес оточуючих до себе, своїх ідей та проектів, здатний делегувати повноваження, володіє мистецтвом ділових контактів, майстерністю отримання та обробки інформації. Це запорука майбутніх успіхів розвитку освіти в районі. Цьому сприяє сформована система роботи з керівниками навчальних закладів.

Участь учителів у науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення. Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу та закладів освіти у 2011-2012 навчальному році була реалізація Програми розвитку освіти району на засадах сталості в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009/2015 роки.

Методичний кабінет та заклади освіти є постійними учасниками обласних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань, виставок.

В системі проводяться районні семінари директорів, заступників директорів з навчально-виховної, виховної роботи, завідуючих, методистів ДНЗ. Було організовано навчання педпрацівників різних категорій, конференції, педчитання , дискусії, диспути, творчі виїзди тощо.

Навчальними закладами узагальнюється педагогічний досвід кращих педагогів, який висвітлюється в педагогічних виданнях, альманахах. Вчителі працюють творчо розробляють власні методичні та дидактичні посібники, апробують підручники. Методичним кабінетом розроблено методичні рекомендації на допомогу педагогам та керівникам шкіл .

Поповнюється відеотека педагогічного досвіду, що нині налічує більше 40 матеріалів, які дають можливість популяризувати інноваційну діяльність району, як дошкільної так і загальної середньої освіти. району . 14-16 березня 2012 року була проведена районна педагогічна виставка «Освіта Христинівщини» на базі Христинівського районного будинку дитячої та юнацької творчості.

У рамках виставки проведено конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для забезпечення викладання навчальних дисциплін у 1-11 класах та презентацію творчих надбань педагогів загальноосвітніх та дошкільних закладів.

У виставці взяли участь 34 навчальні заклади: 24 загальноосвітні школи, 7 дошкільних навчальних закладів та 3 позашкільні заклади.

На виставку було подано 187 робіт педагогічних колективів, творчих груп, методичних об’єднань та окремих працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, районного методичного кабінету. З них 55 – у вигляді цифрових ресурсів та 132 посібники. Тематика матеріалів, презентованих на виставці відобразила оновлений зміст навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних умов та вимог підвищення ефективності використання нових технологій у педагогічній практиці.

Крім методичних посібників на виставці були представлені дидактичні матеріали, вироби дітей та керівників гуртків, учителів. За висновками експертних комісій переможцями стали 114 робіт (41 – цифрові ресурси та 73 посібники), що становить 61%(відповідно 75%- цифрові ресурси і 55% посібники) від загальної кількості поданих робіт .

Роботи переможців виставки характеризуються авторською творчістю, актуальністю тем, науковим підходом до їх розробки, прикладною спрямованістю, ефективним використанням інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Особливого значення методичний кабінет надає роботі з керівними кадрами. Для керівників закладів освіти створено постійно діючий семінар, визначено опорні заклади з актуальних проблем управління сучасним закладом освіти, функціонує школа новопризначеного керівника, резерву керівних кадрів, тематичні консультпункти тощо. Спостерігається позитивна динаміка росту професійної компетентності педагогічних працівників району, що надають якісні освітні послуги. Аналіз кадрового складу педагогічних працівників району свідчить про наявність потужного потенціалу за професійною ознакою. Протягом навчального року 24 молодих учителів навчалися на заняттях семінарів-практикумів при РМК, де розглядалися детально окремі теоретичні положення методики та формувалися вміння і навички їх практичного застосування ( керівники-методисти РМК).

Останнім часом для навчання молодих педагогів набуло популярності використання ІКТ та відеозаписів навчально-виховних заходів. За допомогою розширення сітки науково-методичної роботи вдалося розпочати навчання молодих учителів майстерності педагогічної техніки, педагогічного спілкування.

Під час інтерактивної методичної підтримки молоді вчителі вчаться бути демократичними у спілкування з адміністрацією та колегами, критично мислити, приймати продумані рішення.

Районним методичним кабінетом налагоджено систему організаційно-консультативної та адресної методичної допомоги: щомісячно в закладах освіти району на запити освітян та планово проводяться методичні дні.

Під керівництвом РМК забезпечено діяльність шкільних методичних кабінетів у більшості навчальних закладів району. Чітка організація роботи методичної служби на всіх рівнях позитивно впливає на створення належних умов для розвитку професійної компетентності педагогів закладів освіти. На виконання плану роботи відділу освіти Христинівської районної державної адміністрації на 2012 рік та перспективного плану роботи на 2010-2015 роки, наказу відділу освіти Христинівської районної державної адміністрації № 364 від 19.12.2012 року та з метою вивчення ефективності науково-методичного супроводу підвищення професійної компетентності педагогічних працівників району, оптимальності форм та методів методичної роботи з учителями з 6 лютого по 30 березня 2012 року здійснювалось вивчення стану методичної роботи з педагогічними працівниками у загальноосвітніх навчальних закладах району. Кращі методичні кабінети чітко формулюють мету та основні завдання діяльності, визначають пріоритети, забезпечують ефективне планування та організацію роботи всіх структурних підрозділів; багато уваги приділяють матеріально-технічному забезпеченню, в тому числі оснащенню мультимедійними засобами, створенню комфортних умов праці учителя, сприяють їх фаховому удосконаленню, індивідуальному самостійному навчанню; стимулюють поліпшення якості роботи; спонукають до творчої пошукової діяльності та професійної самореалізації.

Науково-методичне робота з педагогічними кадрами охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є ті, що забезпечують прискорення реалізації стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі і ґрунтуються на сучасних освітніх світових стандартах, принципі «освіти упродовж усього життя». Сучасні підходи до діяльності, які передбачені законодавчою і нормативно-правовою базою в системі національної освіти демонструють методичні кабінети Верхняцького НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – ліцей», Христинівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 ім.О.Є.Корнійчука, Кузьминогребельської, В.Севастянівської, Ліщинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., Углуватського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», В. Севастянівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.».,Христинівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Планування методичної роботи відображено у річних планах роботи шкіл району. В деяких із них (Верхняцький НВК, Христинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 ім.О.Є.Корнійчука) проводиться на діагностико-корекційній основі.

Головним у методичній роботі є надання реальної дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності. Тому в усіх школах району діє методична рада та наявний план роботи над науково-методичною проблемою.

У більшості закладів освіти району модель методичної роботи з педагогічними кадрами розроблена на діагностичній основі, з урахуванням диференційованого підходу до педагогів та включає в себе індивідуальні, групові та масові форми роботи. Найбільш типовим для шкіл району є шкільні методичні об»єднання, семінари-практикуми, проблемні семінари. У деяких закладах діють творчі групи, динамічні групи, школи молодого вчителя, проводяться педагогічні читання та науково-практичні конференції (методичні фестивалі,ярмарки педагогічної творчості,методичні діалоги).

Позитивно вирішується питання забезпечення відділом освіти Христинівського методичного кабінету комп»ютерною та ксерокопіювальною технікою. Методичну службу забезпечено 5 комп»ютерами, 2 з яких підключено до мережі Інтернет, 3 прінтерами.

Систематично згідно з планом роботи проводились засідання методичної ради методкабінету відділу освіти за участю директорів з навчально-виховної роботи, де заслуховуються актуальні питання організації навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, питання науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, координації діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних предметних методичних об»єднань, питання моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності чинному Державному стандарту початкової загальної освіти та чинному Державному стандарту базової повної загальної середньої освіти, моніторингу умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, питання навчально-методичного характеру, виступи з досвіду діяльності заступників директорів навчальних закладів з навчально-виховної роботи; методисти надавали методичні поради та рекомендації, готували огляди матеріалів педагогічних видань на допомогу заступникам директорів з НВР.

Основною організаційною формою колективної методичної роботи РМК в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в районі є методичні об»єднання.

Робота РМО була максимально спрямована на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиблення знань; продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

За участю методистів РМК на засіданнях районних методоб»єднань розглядались нормативно-правові документи забезпечення процесу викладання предметів, рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми викладання шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості навчально-виховного процесу, рівня і якості загальноосвітньої підготовки школярів, актуальні проблеми управління дошкільною освітою, проблеми раннього віку, матеріали моніторингу і контролю в ДНЗ, рівень і якість готовності дитини до школи, обговорювались питання підготовки та проведення науково-практичних конференцій, районного етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсу педмайстерності, вчителі ознайомлювались з методикою вивчення складних тем навчальних програм, педпрацівники ДНЗ- з особливостями впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», сучасними підходами до планування навчально-виховного процесу за сферами життєдіяльності та лініями розвитку; створення розвивального життєвого простору дитини в умовах дошкільного навчального закладу, педагоги обмінювались перспективним досвідом роботи, проводили огляди науково-методичної літератури, педагогічної преси, практичні заняття тощо.

Достатня увага приділяється питанню створення умов для повноцінного функціонування районного методичного кабінету як інформаційно-методичного центру. спостерігається зростання кількості фахових періодичних видань, які передплачуються для бібліотеки РМК.

Відділом освіти для бібліотеки РМК виписано фахові журнали та газети видавництв «Педагогічна преса», «Шкільний світ» та «Основа» , м. Харків. Книжкові фонди бібліотек поповнюються за рахунок коштів державного бюджету. На жаль, лише окремі заклади практикують проведення акцій «Подаруй книгу бібліотеці» та «Випускники школи-шкільній бібліотеці». Подарована література облікується згідно вимог.

З метою бережливого ставлення учнів до підручників у школах щорічно проводиться акція «Живи, книго!». Оформляються стенди про хід акції, що містять вимоги щодо користування книгами, пам»ятки, склад бібліотечного активу.

У кожному класі обирають відповідального за збереження книг. Щомісячно разом із класним керівником перевіряється стан збереження підручників, результати висвітлюються у класних куточках. Один раз у два місяці бібліотечний актив на чолі з бібліотекарем проводить рейди-перевірки стану збереження підручників по класах. Наслідки перевірки оголошуються на шкільних лінійках.

Аналізуючи стан технічного оснащення, слід відзначити, що у 24 бібліотеках встановлено комп»ютери, 24- підключено до мережі Інтернет, у 4 наявна копіювальна техніка. Усі бібліотекарі володіють навиками роботи з комп»ютерною технікою. Двоє з них закінчили курси за програмою Інтел.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін,турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом МОН України від 18.08.1998 № 305, на виконання наказу відділу освіти Христинівської райдержадміністрації від 22.09.2011 № 259, з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості з 11 по 13 січня 2012 року проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

На розгляд журі подали роботи 25 юних науковців (2010 рік – 15), роботи представлені у 21 секції (2010 рік – 15). Аналіз кількості учасників у відділеннях свідчить про інтерес учнів до проведення досліджень у відділеннях: філології та мистецтвознавства (7), історії (4), математики (3), наук про Землю (3), фізики та астрономії (2), технічних наук (2), екології та аграрних наук (2), економіки (1), комп’ютерних наук (1).

60% від загальної кількості учасників І етапу – це учні Христинівської спеціалізованої школи №1 ім. О.Є.Корнійчука та Верхняцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1-ліцей». Проте немає жодного учасника з позашкільних навчальних закладів, що свідчить про недостатню роботу в районі щодо розвитку творчих здібностей учнівської молоді в системі позашкільної освіти.

За підсумками І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту найвищі показники за кількістю призових місць мають учні таких шкіл: Христинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (5), Христинівська спеціалізована школа (4), Верхняцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1-ліцей» (2), Углуватський НВК (2).

Робота з профорієнтації учнів у загальноосвітніх закладах району здійснюється відповідно до Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства праці України, Міністерства у справах молоді і спорту України № 159/30/1526 від 02.06.95, Програми професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних ринку праці професій та спеціальностей у 2009-2012 роках, рішення колегії Головного управління освіти і науки від 25 листопада 2010 року, протокол № 8/2.

У 2011-2012 н.р. у навчальних закладах району організовано роботу гуртків орієнтованих на робітничі професії.


з/п


Навчальні заклади

Всього закладів

Кількість гуртків

Кількість

груп


Кількість

учнів


1.

Позашкільні навчальні заклади

2

21

27

344

2.

Загальноосвітні навчальні заклади

14

22

26

264
Р А З О М:16

43

49

608

Однією з форм ефективної профорієнтаційної роботи є Верхняцький міжшкільний навчально-виробничий комбінат( освітній округ), який співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами.

У семи загальноосвітніх школах району упроваджено технологічний профіль. Навчання здійснюється за спеціальностями: водії автотранспортних засобів категорії «В», оператори комп’ютерного набору. У 10 ЗОШ району (11 груп) упроваджено курс «Людина і світ професій».

Профорієнтаційна робота в 7-9 класах здійснюється в системі допрофільної підготовки згідно з листом МОН України № 1/9-433 від 07.07.08 «Упровадження допрофільної підготовки учнів в загальноосвітніх навчальних закладах».

В районному методичному кабінеті та в кожному навчальному загальноосвітньому закладі створено банки даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення професійних напрямів учнів.

В шкільних бібліотеках створено тематичні полички.

У 18-ти ЗОШ району встановлено програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал», створено профорієнтаційні куточки із змінною інформацією.

Відділ освіти ,методичний кабінет та ЗОШ району тісно співпрацюють з районним центром зайнятості, де старшокласники отримують необхідні консультації, проходять діагностування.

18 ЗОШ району співпрацюють з Уманським ДПУ імені П.Тичини, 4 – з Вінницьким національним аграрним університетом. Відділ освіти співпрацює з Європейським університетом ( Уманська філія). Одним з пунктів угоди є профорієнтаційна робота.

Учитель інформатики Христинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Калиндрузь Л.М. була учасником ІУ науково-методичної конференції «ІКТ навчання» (3-4 жовтня 2011 року. Уманський ДПУ) та ІУ міжвузівської науково-практичної конференції «ІКТ та комп’ютерні системи на шляху до інформаційного суспільства» (Європейський університет), де поділилась досвідом роботи з питання «Профорієнтаційна робота в школі при вивченні інформатики».

Головною метою Програми є підтримка обдарованих і талановитих дітей та молоді, створення сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

На виконання Програми «Обдарованість» робота відділу освіти та Христинівського РМК здійснюється в трьох напрямках; виявлення обдарованих та здібних дітей, розвиток і навчання, підтримка обдарованих дітей.

З метою підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників в райметодкабінеті створено банк даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді. Такі ж банки створені в кожному навчальному закладі.

Протягом 2011-2012 навчального року проведено два семінари: на базі Христинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему «Підтримка обдарованих дітей» та на базі Верхняцького НВК «Міжнародне партнерство та участь у міжнародних проектах як одна із форм роботи з обдарованими та здібними учнями».

Заступниками з навчально-виховної роботи видано методичні посібники з даного питання:

- «Система роботи з обдарованими та здібними учнями» (Верхняцький НВК);

- «Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток» (Верхняцький НВК);

- «Деякі аспекти роботи з обдарованими та здібними дітьми» (Шельпахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

В райметодкабінеті створено та постійно оновлюється банк даних «Обдарованість», який на даний час нараховує 103 дитини, такі ж банки створено в кожному загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах.

З метою підготовки учнів до шкільних олімпіад, в школах району створено «Школи олімпійського резерву». Для переможців районних олімпіад працює районна олімпіадна школа «Інтелектуальний резерв Христинівщини» (наказ відділу освіти № 217 від 16.08.2011 року), де з учнями працюють кращі учителі району.


Участь учнів району у Всеукраїнських, шкільних олімпіадах

ІІ (районний) етапРік

Всього учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього

призових


місць

%

2011

729

22

20

40

82

11,3%

2012

567

40

46

53

139

24,13%

ІІІ (обласний) етапРік

Всього учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього

призових


місць

%

2011

30

-

-

3

3

20%

2012

34

-

1

10

11

32,35%

У семи ЗОШ створено наукові товариства учнів в рамках яких організовується робота в системі МАН.Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

І етап (районний)
Рік

К-сть шкіл учасників

Всього учнів

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього

%

2011

11

16

3

4

4

11

68,75%

2012

9

25

5

2

8

15

60%

ІІ етап (обласний)Рік

К-сть учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Всього

%

Відзнака

2011

11

-

2

1

3

27,27

3

2012

14

1

3

2

6

42,88

2

Фесянов Ігор у 2011 році став призером Всеукраїнського етапу. У 2012 році – знову є членом збірної області.
Інші конкурси (обласний етап)

Рік

Конкурс імені

П.Яцика


Конкурс імені

Т.Г.ШевченкаОбласний конкурс юних краєзнавців Черкащини

2011

ІІІ

-

І

2012

-

І

ІІІ

З 2010 року в районі запроваджено нову форму роботи з обдарованими дітьми, таку як міжнародне співробітництво. Поки що в цьому напрямку працює лише Верхняцький НВК. В закладі діє клуб «Глобус», який об’єднує дітей 6-11 класів, рівень володіння яких англійською мовою дає можливість спілкуватись з дітьми країн світу. На даний час члени клубу підтримують зв’язки з ровесниками Франції, Японії, Канади, Польщі, Узбекистану, Англії, США, Греції (всього 46 шкіл світу), приймають участь у міжнародних проектах, підтвердженням чого є сертифікати.

У 2011-2012 навчальному році для задоволення освітніх потреб учнівської молоді 546 (94% від потреби) годин варіативної складової навчальних планів використано на організацію роботи курсів та факультативів, з них у сільських школах – 333,5 годин.

На роботу з обдарованими учнями виділено 118,5 годин, у сільських ЗОШ – 33,5 годин, на гурткову роботу – 201 година, з них у сільській місцевості – 120 годин.

христинівським РМК щорічно проводиться:

- Районний зліт обдарованих дітей, учасниками якого є переможці обласних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та інших змагань;

- Районний конкурс «Випускник року»

Переможцем конкурсу «Випускник року-2012» стала Андрєєва Анна, учениця

Христинівської спеціалізованої школи № 1 імені О.Є.Корнійчука;

- Наказом відділу освіти № 272 від 19.10.2009 запроваджено Книгу Пошани дітей та молоді Христинівського району. На даний час до Книги занесено 31 учня, переможці обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та змагань.

- Згідно розпорядження голови Христинівської райдержадміністрації № 26 від 17 лютого 2005 року виплачуються стипендії переможцям обласних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та одноразова грошова винагорода працівникам, які здійснювали їхню підготовку.

У 2011 році виплачено 5 тисяч гривень.

У 2012 році ця сума складатиме 12 тисяч 700 гривень.

Проблемними у виконанні Програми є модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів, а саме:

- забезпечення позашкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою;

- зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів, ДЮКФП «Олімп».

Мережа дошкільних навчальних закладів нараховує 27 установ. Це 22 дошкільні заклади та 5 навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад». У 2011-2012 навчальному році працює 26 закладів. Відповідно до проведеного обліку дітей у 2011 році у районі проживає 285 дітей 5-річного віку. Всі вони відвідують дошкільні заклади району. Із них 2 інвалідів відвідують основні групи .

З метою успішного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» в практику роботи дошкільних навчальних закладів району з педагогічними працівниками всіх категорій методистом РМК Поліщук Н.В. проведено семінари-практикуми, методичні об»єднання, круглі столи («Особливості провадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»; «Розвиток емоційного інтелекту як передумова розвитку інноваційної особистості», «Оцінювання як функція управління :психолого- педагогічні вимоги до оцінювання в контексті вимог БП розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», «виховання толерантності- ціннісної і поведінкової складової особистості», «креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».Нові форми роботи з дітьми, запровадження нових технологій виховання й навчання свідчать про те, що сучасна дошкільна освіта позбувається старих стандартів.

Особливу увагу відділ освіти зосередив на виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України "Про освіту", ст.3.6 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо забезпечення обов'язкової середньої освіти.

З метою здійснення своєчасного контролю за здобуттям дітьми повної середньої освіти в 2011 – 2012 н. р. році в повному обсязі здійснено роботу по виконанню Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку ”. Протягом року тривав комплекс заходів щодо контролю за даним питанням, а саме:    • двічі проведено місячник щодо дотримання законодавства про обов’язкову середню освіту (вересень-жовтень, березень);

    • рейди “Урок”, ”Учбовий час ”, ”Діти вулиці ”,”Комп»ютерний клас ” спрямовані на соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності, профілактику правопорушень, вжиття заходів впливу до дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини, під час яких виявлені підлітки та сім’ї, що потребують особливої уваги.;

    • здійснено додатково перепис дітей віком від 0 до 18 років (квітень);

    • здійснювався щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять та вживались заходи у співпраці з ССМ, КМСД по поверненню до навчання;

    • постійно перебували під контролем питання щодо ведення документації в навчальних закладах щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку.

За даними загальноосвітніх навчальних закладів району станом на 25.04.2012 року в районі під опікою та піклуванням на обліку перебуває 81 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 8 дошкільного віку, 62 – учні загальноосвітніх шкіл, 11- навчаються у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 8 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування є вихованцями інтернатних закладів, 1- спеціальних інтернат них закладів.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою, користуються відповідними пільгами, передбаченими чинним законодавство. На утримання означеної категорії дітей за І квартал 2012 року виплачено 603, 1 тис. грн. з розрахунку 2, 224 тис. грн. на одну дитину.

Після здобуття базової загальної середньої освіти із 4-х випускників 9-11 класів 2 продовжили навчання у 10 класі, 2 – навчаються у професійно-технічних закладах. Випускниками 2011-2012 навчального року стали 4 дитини пільгових категорій.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», у 2011 році 15 дітям даної категорії виплачено одноразову грошову допомогу в сумі 1590 грн. на кожного.

Коштів, на забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільними та спортивними формами, в бюджеті 2012 року не передбачено; на харчування передбачено 3,25 грн. з розрахунку на одну дитину; на оздоровчий період – 7,00 грн.

На оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з районного бюджету виділено 66,0 тис. грн..

За січень-квітень 2012 року 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування оздоровлені в МДЦ «Артек» (по лінії відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації).За бюджетні кошти відділом освіти оздоровлено 32 дитини пільгових категорій в дитячому оздоровчому центрі «Сонячний берег» смт. Сергіївка Одеська область.

На обліку у відділі освіти знаходиться 95 дітей-інвалідів, 34 дитини з обмеженими можливостями, 91 дитина з малозабезпечених сімей, 157 дітей – напівсиріт, 220 дітей одиноких матерів, 719 дітей, батьки яких розлучені, 128 дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

Крім того, у загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 25 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях.

Під соціальний супровід РЦСССДМ з початку 2012 року взято 4 сім’ї, що опинились в складних життєвих ситуаціях, в яких виховується 6 неповнолітніх.

Практичними психологами та соціальними педагогами району проведено значну роботу щодо соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу, що позитивно вплинуло на розвиток і формування особистості школяра. Станом на 26.06.20012р. психологічна служба закладів освіти району налічує:


 • 4 практичних психолога дошкільних закладів;

 • 1 соціальний педагог дошкільного закладу;

 • 4 практичних психолога загальноосвітніх шкіл;

 • 11 соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл.

. Впродовж 2011 – 2012 року психологом районного відділу освіти з метою надання різного виду допомоги було здійснено планові виїзди до :

 • Верхняцької ЗОШ 1 -111 ст.№2

 • Христинівської спеціалізованої ЗОШ 1 – 111ст. № 1 ім. Корнійчука

 • Христинівської ЗОШ1 -111ст №2

 • Ліщинівської ЗОШ 1 – 11ст

 • Кузьминогребельської ЗОШ 1 – 111ст.

 • Великосевастянівської ЗОШ 1 – 111ст.

 • Заячківської ЗОШ 1 – 111 ст.

по запиту до учнів шкіл:

 • Углуватського НВК 1 – 111ст.

 • с.Христинівської ЗОШ 1 – 111ст

 • Верхняцького НВК 1 – 111ст.

По запиту ДНЗ:

 • ДНЗ№ 2.

Під час проведення контрольно – методичних заходів надаються : методична допомога психологам - молодим спеціалістам, практичні матеріали, консультації та рекомендації працівникам служби, адміністрації шкіл. З 2011 року в Христинівській спеціалізованій школі 1 -111 ст. ім.. О.Є.Корнійчука запроваджено викладання 1 години психології на тиждень. Також у районі працюють тренери за профілактичною програмою « Сприяння просвітницькій роботі рівний – рівному серед молоді України щодо здорового способу життя» та ін.

Заклади освіти та районний методичний кабінет забезпечені законодавчими та нормативними матеріалами, що регулюють засади діяльності психологічної служби.

Під час 2011 – 2012 р. здійснювалась підписка на журнал « Шкільному психологу» (усе для роботи ) в друкованому та електронному варіантах за кошти спонсорів.

На протязі 2011 – 2012 року було прочитано лекції для старшокласників Кузьминогребельської ЗОШ « Лайливі слова та вплив їх на людину»,в с. Христинівській ЗОШ «Мистецтво спілкування між людьми» . В Заячківській ЗОШ для педагогічного колективу прочитана лекція з елементами спілкування та тренінгу « Як зняти стрес та реагувати на учня в стресовому стані». Та ін.
 • У 2011 – 2012 навчальному році практичними психологами і соціальними педагогами проведено з дітьми :

 • 96 індивідуальних обстежень;

 • 126 групових соціальних обстежень;

 • 42 групових корекційно – відновлювальних та розвивальних занять з батьками;

 • 45 індивідуальних психодіагностичних занять;

 • 27 просвітницьких занять, психологічних виступів з педагогами;

 • 17 індивідуальних психодіагностичних занять;

 • 123 індивідуальних консультації;

 • 12 ділових ігор. Тренінгів;

 • 22 просвітницьких заходи з колективом.

Важлива роль у системі методичної роботи відводиться педагогам-початківцям. Вони найбільше потребують методичної допомоги. Цікаво і змістовно відбулися заняття семінарів-практикумів під керівництвом методиста РМК Павлишиної Л.І. на базі відділу освіти. Учителі поглибили знання з теорії та методики навчання і виховання, сприяли оволодінню основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків учителів.

Спільно з психологами району проведено психолого-педагогічний круглий стіл, на якому обговорювалися питання щодо адаптації учнів 1 класу. Завдяки цьому учителі отримали дієві поради та рекомендації.

З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку, зацікавлення до вивчення предмета, пошуку обдарованих дітей, їх творчого розвитку, методистом РМК Павлишиною Л.І. Проведено ряд цікавих заходів за участю учнівської молоді: конкурси малюнків, фестиваль «Осінній калейдоскоп», «Колосок», «Кенгуру».

З метою вивчення, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, а також його формування й удосконалення ефективно проходили заняття у Школі перспективного педагогічного досвіду.

Є певні зміни і в інформаційній діяльності РМК. Розширено базу даних програм на електронних носіях. На районній педагогічній практиці слухачів семінарів ЗДНВР шкіл району було продемонстровано впровадження ІКТ в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, впровадження програми «Електронний щоденник»(Щербакова) «МОНд»-Сичівська ЗОШ І-ІІІ ст. , «Електронна бібліотека» авторська програма Юхимчука М. Н.

Сьогодні в ЗНЗ нараховується 288 персональних комп’ютерів,з них: 234 ПК у складі НКК; 24 ПК використовуються в шкільних бібліотеках, 30 ПК використовується в адміністративній діяльності та в методичних і навчальних кабінетах. Всі 24 навчальні заклади під’єднано до мережі Інтернет. Середнє навантаження на 1 ПК становить 13,6 учнів. З одного боку кількість ПК є порівняно достатньою, з іншого – існує проблема списання фізично застарілих НКК, ненадійний інтернетний зв'язок.

У шкільних бібліотеках району зосереджено 215 електронних педагогічних програмних засобів. 2011 рік став роком ліквідації комп’ютерної неграмотності серед педагогічних працівників. 99 % педагогічних працівників отримали сертифікати на право володіння ІКТ.

З жовтня 2011 по 01.01.2012 року в навчальних закладах було впроваджено програму «Курс - школа». Сьогодні за допомогою даної програми створено бази даних ЗНЗ, сформовано звіти, складаються розклади уроків, ведуться електронні журнали.

В інформаційному освітньому просторі системи освіти діє 8 шкільних сайтів . Слід відзначити, що родини учнів загальноосвітніх навчальних закладів мають 51,4% мають ПК, підключення їх до мережі Інтернет – 29,7 %. Даний потенціал інформаційного простору необхідно ефективно використати в організації навчально-виховного процесу в кожній школі.

Ефективність функціонування інформаційного освітнього середовища ЗНЗ в значній мірі залежить від рівня комп’ютерної грамотності педколективу, відсоток навчених сьогодні становить – 99 %.

Безперечно, що функціонування інформаційного освітнього простору навчального закладу потребує постійного науково-методичного супроводу його складових. Зупинимось на методичній підтримці ЗНЗ щодо впровадження ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську діяльність.

Так у минулому 2010-2011 н.р. проведено: 18 методичних заходів для вчителів - предметників; 9 методичних заходів з впровадження ІКТ в управлінську діяльність; 5 вчителів-предметників взяли участь у роботі обласної творчої групи з апробації ЕППЗ.

Для відповідальних за інформатизацію освіти проводяться методичні та інструктивні наради – 4.

Електронні засоби навчального призначення орієнтовані на індивідуалізацію навчання, самоосвітню діяльність учнів. Уміння вчитися передбачає оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Структурованість інформації в електронних навчальних засобах, наявність інформаційно-пошукової системи сприяє формуванню інформаційної компетентності учнів.

Застосування комп'ютера на уроках дозволяє усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – не успіх. Працюючи на комп'ютері, учень дістає можливість довести виконання завдання до кінця, спираючись на необхідну допомогу.

На виконання цільової комплексної програми «Партнерство заради здоров»я дітей та молоді», Регіональної Програми «Духовний розвиток Черкащини» розроблено заходи відділу освіти. На їх виконання педагогічними колективами навчальних закладів Христинівського району, які входять до мережі Шкіл сприяння здоров»я працюють над впровадженням здоров»язберігаючих педагогічних технологій, які підвищують ефективність навчально-виховного процесу, створюють освітній простір, в якому учні, вчителі, медичні працівники, батьки займають чітку позицію щодо виконання Державних та національних програм, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, спрямовані на утвердження здорового способу життя , профілактики тютюнопаління, алкоголізму, захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні хвороби, вживання наркотичних речовин серед дітей та учнівської молоді.

Мережа Шкіл сприяння здоров»ю в Христинівському районі складає 10 загальноосвітніх закладів району. Метою діяльності Шкіл сприяння здоров»ю є:

- створення здоров»язберігаючого середовища у навчальних закладах;

- формування методичних прийомів мотивації на здоровий спосіб життя через розвиток всіх аспектів здоров»я: духовність, інтелект, фізичний розвиток, соціальний захист, формування особистості лідера, емоційно здорової людини;

- залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, місцевих органів самоврядування, громадських організацій та об»єднань до проведення превентивних заходів з профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формування культури здоров»я у підростаючого покоління.

Виховна робота у закладах освіти Христинівського району року спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України „Про освіту ”, „Про охорону дитинства ”, Концепцією громадянської освіти та виховання в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Комплексною програмою профілактики злочинності та закону Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності захисту моралі та формування здорового способу життя ”, на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30.07. 2008 р. за № 1.4/18-1936 «Про впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Робота по вихованню учнів закладів освіти проводиться згідно з основним положенням Концепції громадянського виховання.

Вирішення завдань виховної діяльності здійснюється за такими напрямами: • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське виховання)

 • ціннісне ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне виховання)

 • ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та моральне виховання)

 • ціннісне ставлення особистості до природи (екологічне виховання)

 • ціннісне ставлення особистості до себе (превентивне виховання)

 • ціннісне ставлення особистості до праці (профорієнтаційне виховання)

З метою комплексного підходу до виховання учнів поставлені задачі:

- формування і розвиток високоінтелектуальної, творчої, національно-свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, з громадською позицією громадянина України,

- розвиток життєвої компетентності учнів та формування їх громадянськості.

Виховна робота в закладах освіти району носить системний та плановий характер.

Контроль за станом виховної роботи ведеться згідно річного плану відділу освіти.

Методичне об’єднання заступників директорів з виховної роботи працює за темою «Виховання морально – духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується у соціумі як громадянин та професіонал», працює постійно діючий семінар для педагогів-організаторів.

Плани виховної роботи методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи складаються на рік.

У 24 школах працює 16 заступників директорів з виховної роботи, 23 педагоги - організатори.

На базі відділу освіти систематично щомісяця проводяться наради з заступниками директорів з виховної роботи.

Діє районна творча лабораторія по впровадженню ідей О. А. Захаренка під керівництвом заступника директора з виховної роботи Верхняцької ЗОШ І-ІІІ ст №2 Виговської Н. В.

Процес виховання у закладах освіти району здійснюється за допомогою таких форм виховної роботи : інформаційно – масових , діяльнісно – практичних групових, інтегративних, діалогічних, індивідуальних та наочних. Однією з важливих умов залучення учнів району до громадської діяльності є робота шкільного самоврядування.

На базі Будинку дитячої та юнацької творчості проводилась районна конференція лідерів учнівського самоврядування з метою створення сприятливих умов для самовизначення та самореалізації, розвитку школярів шляхом включення їх до системи суспільних і творчих відносин.

Христинівський осередок обласної Ліги старшокласників нагороджений дипломом Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за ІІІ місце у під проекті «Знаю та реалізую свої права» Інтернет-проекту «Ми – патріоти Черкащини».

Продовжується діяльність волонтерських загонів навчальних закладів. Основними формами її роботи є волонтерський рух серед учнів шкіл району, які активно допомагають ветеранам війни та праці.

Продовжується в закладах освіти вивчення основних положень Конвенції ООН про права дитини і норми міжнародного права.

Використовуються з цією метою активні форми роботи: прес-конференції, ділові ігри, дискусії, діалоги-диспути, конкурси-вікторини, брейн-ринги, тренінги тощо.

Проводиться профілактично-правова освіта у навчальних закладах району через змістовну організацію позакласної та позашкільної роботи, учнівське самоврядування – в районі працює 4 позашкільні навчальні заклади, в яких навчаються 1300 дітей шкільного віку. Роботу здійснюють Будинок дитячої та юнацької творчості, Станція юних техніків, школа мистецтв, ДЮКФП «Олімп». Усі позашкільні заклади працюють за нормативно-правовими документами: статутами, робочими навчальними планами. В закладах освіти району впроваджується програма „Діалог”, «Школа проти СНІДу» та „Рівний-рівному” (Христинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Христинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Верхняцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-ліцей»; Великосевастянівська ЗОШ І-ІІІ ст., Шельпахівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

У закладах освіти згідно договору з Уманським благодійним центром «ВОЛЯ» проводяться тренінги для учнів та батьків з фахівцями - „Скажемо ні наркотикам ”, „Ми за здоровий спосіб життя ”, „Зупинимо СНІД», „Здоров’я людини і тютюнопаління”, конференції для учнів старших класів „За здоровий спосіб життя ”, вікторини, агітбригади, семінари, конкурси, виховні години.

Важливе місце методкабінет відводить курсовій підготовці керівних кадрів та педагогів району, як головній формі підвищення їхньої кваліфікації у міжатестаційний період.

Відповідно до п.1 статті 55 Закону України «Про освіту» підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у 2011 році здійснювалось через очну, очно-дистанційну, заочну форму навчання при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників.

У 2011 році курсову підготовку пройшли 69 педпрацівників (при плані 112), що становить 61, 6 %. Із них перепідготовлено при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників очно - 55, очно-дистанційно – 10. (вчителі початкових класів – 6. Стовідсоткове виконання плану забезпечено заступниками директорів з виховної роботи, вчителями фізики, хімії, світової літератури, образотворчого мистецтва, шкільними бібліотекарями.

53 педпрацівники мали можливість підвищити свою кваліфікацію та одночасно оздоровитись на базі санаторію-профілакторію «Мрія».

Результатом курсової підготовки педкадрів району стало підвищення комп»ютерної грамотності (69 педагогів отримали сертифікати «Курсу Mіkrosoft із цифрових технологій»), розширення зони застосування інноваційних навчально-виховних методик, технологій, тренінгових видів навчальних занять.

На шкільному, районному рівнях систематично упродовж навчального року на предметних методичних об»єднаннях заслуховувались звіти педпрацівників, результативність курсової підготовки, опрацьовувались матеріали нормативного і методичного характеру, що сприяло розширенню рівня професійної компетентності педагогів.

Разом з тим, із 64 вчителів всіх категорій і спеціальностей пройшли курси лише 49, що складає 76, 6 %. Не виконано план заїзду директорами шкіл зі стажем роботи до 5 років, вихователями ГПД, соціальними педагогами, вихователями та завідуючими ДНЗ, керівниками гуртків.

Проблемою залишається курсова підготовка педпрацівників дошкільних навчальних закладів.

Невиконання плану пояснюються недостатнім фінансуванням та виділенням путівок до санаторію-профілакторію «Мрія».

Потребує контролю з боку керівників навчальних закладів графік проходження курсової підготовки працівниками з довготривалою перервою в роботі, педагогів, що викладають кілька предметів не за фахом.

Районною методичною службою вивчаються професійні запити та потреби педагогів, максимально використовуються можливості для їх задоволення під час навчання на проблемно-тематичних та авторських курсах на базі Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів.

Існуюча структура та зміст методичної роботи з педагогами району дозволяють повною мірою здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів, надавати реальну, дієву, адресну методичну допомогу вчителям, педагогічним працівникам ДНЗ, організовувати реалізацію сучасних педагогічних компетенцій і систем, перспективного педагогічного досвіду через колективні, групові та індивідуальні форми науково-методичної роботи.

Керуючись «Положенням про організацію методичної роботи з педкадрами», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Концепції профільного навчання в старшій школі, інших нормативно-інструктивних документів, які спрямовують подальше реформування загальної середньої освіти, методичний кабінет впродовж 2012-2013 навчального року звертатиме особливу увагу на:

-трансформація функції райметодкабінету як координаційного, науково-методичного та інформаційного центру в системі дошкільної, загальносередньої, позашкільної освіти району відповідно до нових соціально-економічних умов, інтеграції в світовий освітній простір;

- підвищення рівня професійної кваліфікації педагога відповідно до ціннісно-культурологічної, комунікативної, діяльнісно-розвивальної, соціально означеної парадигми освіти;

- застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію, індивідуалізацію, запровадження кредитно-модульної, дистанційної форм навчання;

- запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів, метою якої є доцільна та ефективна професійна діяльність в умовах змін відповідно до тенденцій, які утверджуються в освітньому просторі України;


 • реалізація в діяльності райметодкабінету рис „відкритої" освіти, основу якої складає вільний розвиток особистості, гармонізація навчання з реаліями та імперативами сучасного життя;

 • переорієнтація процесу підвищення кваліфікації педагогів з семінарсько- інформативних на індивідуально-диференційовані, моделювальні, особистісно орієнтовані технології, тренінгові заняття;

- уточнення (оновлення) стратегічних напрямів розвитку освіти в районі, поглиблення та розширення експериментальної та дослідницької роботи, виявлення, апробація та організація цілеспрямованого поширення передового педагогічного досвіду;

- подальша апробація та використання активних форм навчання педагогічних та керівних працівників з метою формування педагога, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, є суб’єктом особистісного, професійного зростання, вміє досягати нових педагогічних цілей;

- методичне сприяння об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу якості навчально-виховного процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, управлінської діяльності, дієвості методичної роботи, здоров’язберігаючої складової діяльності учасників навчально-виховного процесу;

- урізноманітнення змісту і форм методичної допомоги сільській школі, інноваційним закладам освіти, школам і класам з малою наповненістю, педагогам, що викладають кілька предметів, читають курси варіативної складової навчальних планів, здійснюють поглиблене, профільне навчання, а також навчання дітей з особливими потребами;

- поліпшення системи виявлення, вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду, кінцевим результатом якого має стати методичний продукт прикладного спрямування, який відповідає запитам і може бути замовлений як посібник для користування;

- поліпшення системи діяльності методичного кабінету щодо забезпечення підтримки обдарованих дітей, особливо учнів сільської школи, дітей з особливими потребами; забезпечення координації діяльності з Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Однак, як свідчить аналіз функціональної діяльності РМК, поряд із здобутками є певні проблеми:


 • потребує подальшого освоєння методистами нових форм та методів навчання дорослих;

 • вимагає значного поліпшення дослідно-експериментальна робота, діяльність щодо впровадження її результатів;

 • потребує вдосконалення рівня експертної компетентності методистів РМК;

 • недостатня увага приділяється опорним школам. Їх роботі бракує системності, плановості й оперативності;

 • потребує подальшого зміцнення матеріально-технічна база РМК;

 • низький рівень матеріально-технічного забезпечення психологічної служби та кількості фахівців;

Ці та ряд інших питань вимагають вирішенням найближчим часом.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка