Наказ № Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2013-2014 н рСкачати 87.27 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір87.27 Kb.

УКРАЇНА


НОВОЄГОРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ

Новоукраїнської районної РАДи

Кіровоградської області

27150, с.Новоєгорівка, вул.Леніна ,26  35-5-49

 

НАКАЗ

від “05” вересня 2013 року                                                         №

 Про організацію методичної роботиз педагогічними кадрами на 2013-2014 н. р

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної Доктрини розвитку освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами з метою підвищення творчо – професійного рівня педагогічних працівників школи, подальшого вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. У 2013-2014 навчальному році продовжити роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації й індивідуального розвитку особистості».

2.Головними завданнями методичної роботи вважати:


 • розвиток педагогічної творчості, ініціативи;

 • впровадження у практику роботи інноваційних технологій навчання, досягнень передового педагогічного досвіду;

 • вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та здібних дітей;

 • опанування і застосування в педагогічній діяльності нових інформаційних технологій;

 • організацію діяльності педагогічного колективу через введення нових технологій та активних форм навчання, як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок учнів.

3. На основі результатів діагностування затвердити таку мережу колективних форм методичної роботи

- вчителів початкових класів (керівник -Гулько Надія Василівна,вчитель І кваліфікаційної категорії) Проблема над якою буде працювати МО – «Впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі»

- вчителів гуманітарного циклу (керівник - Цимбалюк Алла Василівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії) Проблема над якою буде працювати МО - «Впровадження ефективних методів навчання для забезпеченя розвитку творчості учня та його самореалізації».

- класних керівників (керівник –Желізняк Наталія Іванівна ) Проблема над якою буде працювати МО – «Розвиток особистості і неповторності дитини, розкриття її потенціальних талантів та створення умов для духовного, розумового й фізичного вдосконалення»».

- вчителів математично-природничого циклу (керівник – Кликач Ігор Володимирович). Проблема над якою буде працювати МО – «Формування в учнів стійкого інтересу до знань, розвитку пізнавальної діяльності на основі впровадження інтерактивних технологій навчання»

- Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару - 2 рази на семестр.

( керівник - Гришанович Леся Сергіївна). З метою розширення педагогічної ерудиції та психологічної обізнаності провести наступні заняття психолого-педагогічного семінару на тему «Психологічний супровід навчально-виховного процесу».

4. Всім методичним об'єднанням провести предметні тижні з навчальних предметів. (керівники МО, за окремими планами)

5.Організувати взаємовідвідування уроків. (заступник, керівники МО).

6. Створити умови для курсового підвищення кваліфікації вчителями.

(дирекція)

7.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.(вчителі-предметники)

9.Створити умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їхнім керівникам. (заступник)

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Мельніченко 1.1.

Директор школи І.Цимбалюк

З наказом ознайомились:І.Мельніченко

Н.Желізняк

А.Цимбалюк

І.Кликач

Л.Гришанович

Н.Гулько
Аналітична довідка

Стан методичної роботи в школі

У 2012-2013 н.р. школа працювала над проблемою «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації й індивідуального розвитку особистості»

Вся методична робота була спрямована на розв'язання цієї проблеми.

З метою якісної та ефективної організації, проведення системної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі працювали методичні структури: • Методична рада (керівник Мельніченко 1.1.) В методичну раду входили керівники методичних структур школи. Було проведено 5 засідань. Розглядалися питання впровадження в роботу школи нових Державних стандартів, планування роботи методичних структур школи, результати участі вчителів і учнів у різноманітних конкурсах, аналізувалися нові підручники і програми.

Методичні об'єднання:

 • Вчителів початкових класів (керівник Гулько Н.В.), яке працювало над проблемою: «Впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі». Робота ШМО була спрямована на всебічний розвиток особистості, вдосконалення методичної культури кожного вчителя, пропагування серед учнів зразки толерантної поведінки, прищеплювання їм любові до національних традицій та культури. На засіданнях ШМО було обговорено новий Державний стандарт початкової школи. Проведено конференцію «Діяльність вчителя в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки, перспективи.

 • Класних керівників (керівник Желізняк Н.І.), яке працювало над проблемою: «Розвиток особистості і неповторності дитини, розкриття її потенціальних талантів та створення умов для духовного, розумового й фізичного вдосконалення». За період 2012-2013 н.р. було проведено 5 засідань ШМО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, вивчалися інноваційні технології, проводився моніторинг серед класних керівників щодо вивчення інноваційних технологій їх впровадження в навчально-виховний процес.

 • Вчителів гуманітарно-природничого циклу (керівник Цимбалюк А.В.), проблема «Впровадження ефективних методів навчання для забезпеченя розвитку творчості учня та його самореалізації». Згідно плану роботи було проведено п'ять засідань, на яких члени ШМО виступали з доповідями, брали участь в обговореннях, аналізували, проводили семінари-тренінги, презентували свої проекти, заповнювали таблиці, анкети,обмінювалися досвідом. Велась певна робота і між засіданнями. Вивчалися нормативно-правові документи, методичні рекомендації щодо викладання предметів. Члени ШМО відвідували районні семінари, відкриті уроки свої х колег. Вчителями ШМО було проведено предметні тижні, учні брали участь і різноманітних конкурсах.

 • Вчителів природничо-математичного циклу (керівник – Кликач І.В.), проблема «Формування в учнів стійкого інтересу до знань, розвитку пізнавальної діяльності на основі впровадження інтерактивних технологій навчання». Було проведено 4 засідання. Основна увага у роботі приділялась підвищенню фахової майстерності вчителів. Членами МО були проведені предметні тижні, олімпіади.

 • психолого-педагогічний семінар (керівник Гришанович Леся Сергіївна). У рамках постійно діючого психолого-педагогічного семінару працювали над проблемною темою «Виявлення недоліків та проблем у роботі вчителя з учнями та шляхи їх подолання»

Таким чином, робота з вчителями була спрямована на досягнення такої мети:

Виявлення причин виникнення психолого-педагогічних проблем;

Вміння виявляти власні недоліки у педагогічній діяльності та пошук шляхів їх подолання;

Створення оптимальних умов для роботи вчителя з учнем;

Активне залучення педагогів до дослідження теоретичної підґрунтя проблеми семінару та пропозицій щодо практичного вирішення поставлених завдань.

На вирішення поставлених завдань було заплановано такі види діяльності:

Семінар-практикум «Збереження психічного здоров’я учня та педагога».

Психодіагностичні тестування, спрямовані на виявлення психолого-педагогічних проблем.

Мікродослідження в класах( тестування) «Учень і вчитель»

Психологічний практикум « Чи вмієте ви спілкуватися з дітьми?»

Психологічне дослідження « Сприймаймо світ не лише очима»

Методичні посиденьки

Семінар-практикум «Психологічні аспекти сучасного уроку»

Взаємовідвідування уроків

Семінар на тему «Від миті творчості – до уроку творчості»

Психолого-педагогічна конференція «Досвід, проблеми, перспективи».

Таким чином, з метою покращення умов роботи вчителів і уникнення можливих стресів та конфліктних ситуацій між учасниками навчально-виховного процесу, вчителі взяли участь у психодіагностичному тестуванні, провели самоаналіз, що безперечно сприяло створенню комфортніших умов навчання учнів. Протягом року проводилася індивідуальна робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги( мікродослідження).

Під час занять психолого-педагогічного семінару, було забезпечено атмосферу творчості, неформального спілкування. У деяких випадках після творчого повідомлення відбувались дискусії, диспути.

Методична діяльність школи будувалася і проводилася за принципом - моніторингу-систематичної аналітико-діагностичної діяльності. Усі засідання ШМО мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

- результати навчально-виховної діяльності;

- аналіз стану викладання предметів;

- інновації, їх ефективність;

- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

- нормативні документи, медодичні рекомендації щодо викладання предметів.

Усі засідання проводилися згідно з планом роботи.       Аналіз роботи ШМО вчителів за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання . У процесі роботи виправдали себе такі форми і прийоми  як індивідуальна і групова робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в них мотивації до навчання, вирішення різних педагогічних ситуацій і завдань, огляд новинок педагогічної преси та методичної літератури.   

Два рази на місяць проводилися методичні оперативки з метою розгляду проблем сучасного уроку.

   Але поряд з позитивними результатами ще потребує поліпшення робота з впровадженням ППД, естетичного виховання, система методики підготовки і проведення сучасних уроків, зокрема використання інтерактивних форм і методів в навчально-виховному процесі.

Значну увагу потрібно приділити питанню самоосвіти вчителів, роботі з молодиим і творчими вчителями, з методики навчання, з підвищення професійного творчого рівня.

Потрібно дбати про створення умов для самоосвітньої роботи вчителя. Його методичного зростання, новаторського підходу до системи роботи з учнями, здійснювати аналіз якості уроків, використання матеріально-технічної бази, оснащення уроку, організації ефективної пізнавальної діяльності учнів на уроці, вивчати методичну систему вчителя, його творчий потенціал у підготовці ефективного уроку, впровадження нових технологій та формування особистості учня і підготовки його до життя в сучасних умовах. Необхідно реалізовувати принципи особистісного підходу до учнів, гуманізації навчання, розвитку логічного мислення. Ретельніше підходити до підготовки учнів до олімпіад, більше уваги приділяти роботі з обдарованими учнями.Заступник директора

з навчально-виховної роботи І.Мельніченко


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка