Наказ № Про організацію роботи щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворюванняСкачати 157.49 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір157.49 Kb.
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №47

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №47 ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАКАЗ

27.08.2013 № ___

Про організацію роботи

щодо дотримання санітарного законодавства,

покращення медичного обслуговування учнів,

профілактики різних видів захворювання


На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України 05.07.2001 № 2586 «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки», наказу Головного управління освіти і науки ХОДА від 25.01.2005 № 37 і санітарно-епідеміологічної служби Харківської області від 24.01.2005 № 6 «Про забезпечення дітей, організованих колективів водою гарантованої якості, наказу ГУОН, управління охорони здоров’я ХОДА, Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції від 30.06.2005 / 01.07.2005 № 404 / 5444 / 52 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді», рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від листа Головного державного санітарного лікаря м. Харкова від 01.04.2005 № 3.4.-2999 «Про виконання комплексного плану заходів щодо поліпшення стану здоров’я, умов виховання, навчання та оздоровлення дітей та підлітків у навчально-виховних закладах», державних санітарних правил і норм влаштування утримання ЗНЗ та організації НВП (ДСанПіН 5.5.2.008-01), з метою дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання

НАКАЗУЮ:


1. Призначити відповідальним за проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками Харківської гімназії № 47 в 2013/2014 н.р. заступника директора з навчально-виховної роботи Цигулєву О.В.

2. Відповідальній за проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками Харківської гімназії № 47 Цигулєвій О.В.:

2.1. Координувати роботу медичних працівників і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я.

Вересень 2013

2.2. Координувати роботу відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти) та дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень.
Постійно

2.3. Затвердити графік освітлення та режим провітрювання навчальних кабінетів (додаток 1).

До 30.08.2013

2.4. Забезпечити своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками Харківської гімназії № 47 згідно з графіком проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2013 рік, затвердженим Головним державним санітарним лікарем м. Харкова І.А. Зубковою

Серпень 2013

2.5. Повідомити співробітників про те, що кожен з них повинен мати особистий санітарний паспорт нового зразку ОМК – 1 з фотокарткою, засвідчений підписом директора та круглою печаткою, в якому повинен бути запис про стан здоров’я таких спеціалістів: терапевта, стоматолога, отоляринголога, флюорографія, щеплення проти дифтерії, обстеження в СЕС на бацилоношення, гельмінти, патогенний стафілокок з носа та горла.

Серпень 2013

2.6. Звернути увагу співробітників Харківської гімназії № 47 на те, що при порушенні графіку проходження профілактичних оглядів списки співробітників, які не пройшли профілактичний огляд, передаються до Харківської філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

Серпень 2013

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Цигулєвій О.В.:

3.1. Організувати проведення профілактичних медичних оглядів учнів Харківської гімназії № 47 до початку 2013/2014 навчального року.

З 26.08-30.08. 2013

3.2. Забезпечити проведення організаційних заходів щодо інформування всіх учасників навчально-виховного процесу про порядок проведення профілактичних медичних оглядів учнів.

Серпень 2013

3.3. Забезпечити для проведення профілактичних медичних оглядів учнів підготовку приміщень, які відповідають санітарним нормам і правилам, та достатню кількість дезінфікуючих засобів.

Протягом року

3.4. На основі Положення «Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури підготувати наказ «Про зарахування учнів до спеціальної та підготовчої груп та звільнення від занять з фізичної культури і здоров’я»

До 02.09.2013

3.5. Здійснювати контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної культури.

Постійно


3.6. Здійснювати оцінку методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність.

Постійно


  1. Забезпечувати безумовне виконання вчителями правил і вимог щодо безпеки проведення занять з фізичної культури, «Захисту Вітчизни» та позакласних спортивно-масових заходів.

Постійно

3.7. Забезпечити організацію проведення медичних оглядів учнів Харківської гімназії №47 протягом 2013/2014 н.р.

Протягом року

3.8. Вжити заходів щодо покращання оснащення медичного кабінету відповідно до діючих вимог та подальшого впровадження їх в діяльність гімназії.

Протягом року

3.9. Проводити оцінку санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків

Протягом року

3.10. Надавати організаційну допомогу медичним працівникам в організації і проведенні медичних оглядів учнів.

Протягом року

4. Заступнику директора з виховної роботи Кріциной М.С.:

4.1. Забезпечувати медико-педагогічний контроль з метою своєчасного визначення рівня функціональних можливостей організму учнів, адекватності фізичних навантажень та раннього виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

Протягом року

4.2. Здійснювати санітарно-просвітницьку роботу з питань дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання.

Протягом року

4.3. Організовувати наявність медичного супроводу під час проведення змагань, туристичних походів, позакласних заходів

Протягом року  1. Забезпечити безумовне виконання вчителями правил і вимог щодо безпеки проведення занять з фізичної культури, “Захисту Вітчизни” та позакласних спортивно-масових заходів.

Протягом року

4.5. Підготувати проект наказу «Про формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді і заборону тютюнопаління в Харківській гімназії №47».

До 02.09.2013

4.6. Вжити заходів щодо організації харчування дітей у Харківській гімназії №47 у 2013/2014 н.р. та підготувати наказ «Про організацію харчування Харківської гімназії №47 у 2013/2014 н.р.» з призначенням відповідального за харчування.

До 02.09.2013

4.7. Здійснювати організовану зайнятість учнів під час перерв.

Протягом року

4.8. Проводити аналіз стану профілактичних обстежень на туберкульоз учнів гімназії.

Протягом року

4.9. На батьківських зборах проводити роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед батьків учнів щодо необхідності проведення профілактичних щеплень із залученням медичних працівників гімназії, працівників медичних установ, представників батьківської громадськості з відповідною фаховою освітою.

Протягом року

4.10. Організувати проведення заходів з гігієнічного навчання учнів.

Протягом року

5. Класним керівникам 5-11 класів:

5.1. Забезпечувати медико-педагогічний контроль з метою своєчасного визначення рівня функціональних можливостей організму учнів, адекватності фізичних навантажень та раннього виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

Протягом року

5.2. Проводити санітарно-просвітницькі роботи та гігієнічне виховання учнів.

Протягом року

5.3. Проводити оцінку санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків.

Протягом року

5.4. Здійснювати організовану зайнятість учнів під час перерв.

Протягом року

5.5. Здійснювати облік відвідування учнями навчальних занять.

Протягом року

5.6. На батьківських зборах проводити роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед батьків учнів щодо необхідності проведення профілактичних щеплень із залученням медичних працівників гімназії, працівників медичних установ, представників батьківської громадськості з відповідною фаховою освітою.

Протягом року

5.7.Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів, вихованців та їх батьків щодо життєвої необхідності медичних обстежень та негайного звернення до медичних працівників у разі погіршення здоров’я.

Протягом року  1. Організувати проходження учнями профілактичних медичних оглядів.

До 30.08.2013

  1. Забезпечити контроль за проходженням учнями щорічного медичного огляду, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду у листки здоров`я класних журналів.

Протягом року

  1. Скласти листи здоров’я учнів класу.

До 06.09.2013

5.12. При оснащенні навчальних кабінетів меблями враховувати ростові та ергономічні параметри у відповідності до віку дітей; не допускати придбання шкільних меблів без наявності гігієнічних висновків.

Постійно

5.13. Довести рівні освітленості на робочих місцях учнів до нормованих у відповідності до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01.

До 09.09.2013

5.14. При оснащенні навчальних кабінетів комп’ютерною та оргтехнікою обов’язково проводити паспортизацію робочих місць з виконанням лабораторних та інструментальних досліджень з метою приведення умов праці учнів у відповідність до вимог Державних санітарних правил і норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98).

Постійно

6. Вчителям фізичної культури Пушкарьовій Т.А., Федорову В.В., Глібову В.В.

6.1. Контролювати рівень фізичного розвитку, стану здоров'я, функціональних можливостей організму та рівень розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження.

Протягом року

6.2. Здійснювати контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів.

Протягом року

6.3. Систематично спостерігати за динамікою показників фізичного розвитку, станом здоров'я та розвитком локомоторної функції учнів під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту.

Протягом року

6.4. Виявляти функціональні відхилення і ранні симптоми хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою.

Протягом року

6.5. Протягом уроку вивчати реакції організму дітей на фізичне навантаження, контролювати хронометраж уроку.

Протягом року

6.6. Під час проведення уроку враховувати основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження.

Протягом року

6.7. Для оцінки ефективності уроку використовувати хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну щільність, загальну щільність уроку.

Протягом року

6.8. Займатися профілактикою шкільного, в тому числі спортивного, травматизму.

Протягом року

6.9. Проводити санітарно-просвітницькі роботи та гігієнічне виховання учнів.

Протягом року

6.10. Дотримуватися гігієнічних умов у спортзалі під час проведення уроків із фізичної культури (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо)

Протягом року

6.11. Здійснювати контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять.

Протягом року

7. Заступнику директора з ГР Масловій Р.О.:

7.1. Забезпечити для проведення профілактичних медичних оглядів підготовку приміщень, які відповідають санітарним нормам і правилам.

До 23.08.2013

7.2. Координувати роботу відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти) та дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень.

Постійно

7.2. При оснащенні навчальних кабінетів меблями враховувати ростові та ергономічні параметри у відповідності до віку дітей; не допускати придбання шкільних меблів без наявності гігієнічних висновків.

Постійно

7.3. Довести рівні освітленості на робочих місцях учнів до нормованих у відповідності до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01.

До 09.09.2013

7.4. При оснащенні навчальних кабінетів комп’ютерною та оргтехнікою обов’язково проводити паспортизацію робочих місць з виконанням лабораторних та інструментальних досліджень з метою приведення умов праці учнів у відповідність до вимог Державних санітарних правил і норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98).

Постійно

7.5. Регулярно організовувати проведення заходів з благоустрою території гімназії.

Постійно

7.6. Контролювати стан дахів і приміщень будинків гімназії з метою виявлення загроз для безпечного перебування дітей у закладі.

Постійно

7.7. Здійснювати ревізію інженерних мереж, очисних споруд, вивіз твердих побутових відходів.

Постійно


 1. Медичним працівникам Харківської гімназії №47:

8.1.Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів, вихованців та їх батьків щодо життєвої необхідності медичних обстежень та негайного звернення до медичних працівників у разі погіршення здоров’я.

Постійно


8.2. Організувати проведення профілактичних медичних оглядів учнів Харківської гімназії №47.

Згідно графіку

8.3. Забезпечити контроль за проходженням учнями щорічного медичного огляду, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду у листки здоров`я класних журналів.

Постійно

8.4. За результатами проведеного медичного огляду розподілити учнів за групами за станом здоров`я для занять фізичною культурою.

До 02.09.2013,

До 12.01.2014

8.5. Проводити періодичні огляди учнів на педикульоз.

Протягом року

8.6. Скласти комплексний план заходів, направлених на покращення стану здоров’я учнів на 2014 рік.

До 01.10.2013

9. Помічнику директора з організації харчування Апостол О.М.:

9.1. Здійснювати щоденний контроль за організацією і якістю харчування.

Протягом року

9.2. Збільшити обсяги охоплення гарячим харчуванням учнів гімназії.

Протягом року

9.3. Здійснювати щоденний контроль за відсутністю у продажі буфету продуктів, які зазначені у п.1.4. наказу МОН України, МОЗ України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» та діючих санітарних нормах і правилах».

Постійно


9.4. Здійснювати контроль за дотриманням норм харчування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Постійно

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Харківської гімназії №47 Н.О.КлименкоЗ наказом ознайомлені:

Цигулєва О.В.

Маслова Р.О.

Апостол О.М.

Кріцина М.С.

Данилова В.М.

Калашникова Н.Д.

Студенцова Н.І.

Донець Н.Ф.

Ткаченко С.Д.

Філатова І.С.

Корнієнко М.Ю.

Болдова І.В.

Етметченко Н.А.

Носа В.В.

Шитикова Л.О.

Ткаленко О.В.

Мельникова Н.М.

Зеніна В.Ю.

Шрамко О.А.

Войлокова Т.І.

Мельникова Т.В.

Литвин Н.В.

Гордиенко Т.Б.

Інкіна О.В.

Мирошниченко Л.М.

Кисіль С.М.
Додаток 1

до наказу від __.__.2013 № __
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської гімназії №47_________________ Н.О.Клименко

Графік освітлення навчальних кабінетів

Місяць

Час вмикання освітлення

З 11 по 20 вересня

8.30 – 15.05

З 21 вересня

Цілий день

Жовтень

Цілий день

Листопад

Цілий день

Грудень

Цілий день

Січень

Цілий день

Лютий

Цілий день

З 1 по 10 березня

Цілий день

З 11 по 20 березня

9.25 -14.45

З 21 по 30 березня

8.55 – 15.30

З 1 по 10 квітня

8.15-16.10

З 11 по 20 квітня

З 17.00

З 21 квітня

З 17.30

Режим провітрювання навчальних кабінетів

(на перервах)


Температура повітря вулиці в градусах Цельсія

Тривалість провітрювання приміщень (хв.) на перервах

Від +10 до +6

4-10

Від +5 до 0

3-7

Від 0 до -5

2-5

Від -5 до -10

1-3

Нижче -10

1-1,5

Заступник директора з НВР О.В.Цигулєва


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка