Наказ №01-10/08 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства у 1-5 класахСкачати 133.03 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір133.03 Kb.
Красилівський навчально-виховний комплекс

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва Ставищенської районної ради Київської області


Н АКАЗ

30.01.2015 с. Красилівка №01-10/08
Про стан викладання та рівень навчальних

досягнень учнів із природознавства у 1-5 класах
Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, а також на виконання наказу по НВК від 01.09.2014 №01-10/54 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня знань, умінь і навичок учнів у 2014/2015 н.р.» протягом січня адміністрацією НВК було вивчено стан викладання природознавства у 1-5 класах.

Проаналізувавши основні аспекти роботи вчителів початкових класів Забудько Н.М., Порхун Н.Ф., Халупи І.В., Баранівської Н.П. та вчителя природознавства Кравця С.В., зроблено висновки про те, що їх система роботи забезпечує якісний навчально-виховний процес завдяки раціональному застосуванню ефективних методів і прийомів на уроках, сприяє формуванню природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Враховуючи зазначене вище,
НАКАЗУЮ:


  1. Схвалити роботу вчителів початкових класів Халупи І.В., Баранівської Н.П., Забудько Н.М., Порхун Н.Ф., вчителя природознавства Кравця С.В. щодо забезпечення стабільних знань, умінь і навичок учнів.

  2. Питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства розглянути на засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів та вчителів природничо-математичного циклу.

Керівники МО Порхун Н.Ф., Полотняк Н.В.

3.Учителям, які викладають природознавство:

3.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для формування практичних навичок та вмінь учнів.

Постійно


3.2. Надавати урокам практичного спрямування, активніше впроваджувати інтерактивні методи навчання, сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Постійно


    1. Чітко дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до проведення уроків у початковій ланці та в 5 класі.

Постійно

    1. Систематично використовувати на уроках і в позаурочний час завдання творчого характеру. Вчити учнів давати повні та змістовні відповіді на поставлені запитання, розвивати критичне мислення, вчити висловлювати та доводити власні думки.

Постійно

    1. Практикувати проведення навчальних занять у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування Дня Землі, Дня космонавтики, дня прильоту птахів, екологічні акції тощо

Протягом навчального року

3.6. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, звернути увагу на поточне оцінювання.

Постійно

3.7. Поповнювати навчальні кабінети роздатковим та дидактичним матеріалом, методичною літературою з предмета.

Постійно

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Кравець П.О.

Директор Красилівського НВК П.П.Марчук

З наказом ознайомлені:

_______________ Н.М.Забудько

30.01.2015

_______________ І.В.Халупа

30.01.2015

_______________ Н.Ф.Порхун

30.01.2015

_______________ Н.П.Баранівська

30.01.2015

_______________ Кравець С.В.

30.01.2015

Додаток

до наказу Красилівського НВК№01-10/08 від 30.01.2015

Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства

Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, а також на виконання наказу по НВК від 01.09.2014 №01-10/54 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня знань, умінь і навичок учнів у 2014/2015 н.р.» протягом січня адміністрацією НВК було вивчено стан викладання природознавства у 1-5 класах.

У ході перевірки були відвідані уроки природознавства в 1-5-х класах, перевірено документацію: календарні та поурочні плани вчителів, стан ведення класних журналів із предмета, робочі зошити, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Предмет "Природознавство" у початковій школі навчально-виховного комплексу викладають учителі початкових класів: 1 клас – Забудько Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, освіта вища, педагогічний стаж 34 роки; 2 клас - Порхун Наталія Федорівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, освіта вища, педагогічний стаж 26 років;

3 клас – Халупа Інна Василівна, спеціаліст ІІ категорії, освіта вища, педагогічний стаж 17 років; 4 клас – Баранівська Надія Петрівна, спеціаліст вищої категорії, освіта вища, педагогічний стаж 27 років.

На вивчення природознавства у 1-3 класах виділено по 2 тижневі години (згідно з новим Державним стандартом початкової освіти), а 4 класі – 1 тижневу годину.

Нормативними документами, які визначають викладання природознавства у початковій школі, є чинні програми: в 1-3 класах Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Природознавство. 1-4 класи., Київ: Видавничий дім “Освіта”, 2012, в 4 класі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 1-4 класи, Київ: “Початкова школа”, 2006. Учні на 100% забезпечені підручниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі в 2014/2015 навчальному році (Інформаційний збірник, № 19-20-21, 2014). Також за батьківські кошти для учнів 1-4 класів було закуплено робочі зошити з друкованою основою, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Календарні плани вчителів складені згідно з чинними програмами з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм. Кабінети початкових класів забезпечені навчальними та навчально-методичними посібниками, дидактичними матеріалами з предмета, мають куточки спостережень за природою.

Дані учителі, проводячи уроки, насамперед приділяють увагу завданням пізнавальним, які вміщені у підручнику, також тим завданням, які спрямовані на відтворення вивченого матеріалу. Досить часто використовуються завдання проблемно – пошукового характеру, практичного і дослідницького. Систематично використовуються різні види дидактичних ігор, цікаві пізнавальні вправи (загадки, шаради, кросворди тощо), що сприяє полегшенню засвоєння матеріалу. На уроках використовуються методи навчання: пояснювально – ілюстративні, репродуктивні, частково – пошукові, дослідницькі, метод проблемного викладу тощо. Перевага також надається практичним роботам, демонстраційним, спостереженню в природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності з охорони природи. Крім того, практично на кожному уроці Халупа І.В. та Порхун Н.Ф. використовують комп’ютерну техніку, з допомогою власноруч створених презентацій, відеороликів здійснюється пояснення нового матеріалу, закріплення та узагальнення вивченого.

Відвідані уроки свідчать, що усі вищеперераховані вчителі враховують вікові особливості учнів початкової ланки, розвивають їх пізнавальну активність, створюють на уроці атмосферу зацікавленості, здійснюють міжпредметні зв'язки, використовують дидактичні та наочні матеріали, застосовують різноманітні ігрові вправи з метою розвитку емоційної сфери, уваги, пам'яті, мислення, зв'язного мовлення тощо. Крім того, для вчителів важливим є уміння розподіляти активність - свою власну і школярів - шляхом розгортання різних видів діалогічних форм, роботи в парах, за допомогою організації інтерактивної навчально-пізнавальної діяльності.Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм і рівня навчальних досягнень учнів проаналізовано на основі семестрових оцінок:


КласУчнів по спискуРівень навчальних досягнень учнів
Високий

Доста­тній

Середній

Поча­тковий

Викодостатній рівень

Загаль

нодоста

тній рівень

Вчитель

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%
3

4

-

-

3

75

1

25

-

-

3

75

4

100

Халупа І.В.

4

8

1

12,5

5

62,5

2

25

-

-

6

75

8

100

Баранівська Н.П.

Проаналізувавши навчальні досягнення учнів 3-4 класів (учні 1-2 класів оцінюються вербально), можна зробити висновок, що високодостатній рівень навчальних досягнень учнів складає в обох класах 75 відсотків. Це свідчить про засвоєння учнями знань в основному на достатньому рівні.

У 5 класі природознавство викладає вчитель географії Кравець Сергій Вікторович, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, освіта вища, педагогічний стаж 22 роки. На вивчення даного предмета у 5 класі відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, виділено 2 тижневі години.

Методичне забезпечення здійснюється на основі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Природознавство. 5 клас” (авт. Гільберг Т.Г., Крячко І.П. та ін.), 2012, підручника із природознавства (100% забезпечення), який рекомендований Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі в 2014/2015 навчальному році (Інформаційний збірник, №19-20-21, 2014).

Уроки Сергія Вікторовича мають навчально-пізнавальний характер і спрямовані на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У цьому пріоритетним для педагога є діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань.

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи учитель залучає школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик та використанням інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, відеосюжетів, віртуальних екскурсій тощо), що сприяє формуванню в учнів комунікативної та соціальної компетентностей. Під час викладання предмета педагог широко застосовує міжпредметні зв’язки, опираючись на знання учнів, отримані з природознавства в початковій школі, з математики, фізичної культури та життєвий досвід. Використання інформаційно-комунікаційних технологій активізує роботу учнів, дозволяє демонструвати відеоролики, власні презентації.

Кравець С.В. для засвоєння навчального змісту з предмета «Природознавство» використовує такі методи і прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, робота з різними інформаційними джерелами тощо.

Важливе значення для реалізації вимог програми є робота над підготовкою «Міні-проектів», яка здійснюється як на уроці, так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація. Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Усі запропоновані міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. Цікавими є проекти п’ятикласників «Визначні вчені-натуралісти» (інформаційний), «Опале листя:користь чи шкода?», «Космос далекий та близький», «Професія» дощового червяка» та інші.

Сергій Вікторович розуміє, що важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи мають спостереження за природою, дидактичні ігри, власні дослідження, вирішення ситуативних завдань, творчі завдання. Тому й практикує такі форми роботи на уроках, адже це позитивно впливає на формування емоційного ставлення до природи, навчає оцінювати власну діяльність, сприяє розвитку уяви і фантазії.

Календарно-тематичні плани вчителя Кравця С.В. складені згідно з чинною програмою з урахуванням методичних рекомендацій.

Варто відмітити, що Сергій Вікторович добре знає критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із природознавства. Записи у класних журналах на сторінках з предмета здійснюються своєчасно, чітко, охайно, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496.

Перевірка класних журналів показала, що основним видом оцінювання навчальних досягнень школярів природознавства, як і повинно бути, є тематичне. Проте вчитель здійснює й поточне оцінювання. Тематичне оцінювання здійснюється на основі виконання учнями підсумкових робіт та з урахуванням поточного оцінювання. Підсумкові заняття проводяться у формі тестування.Результати семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів із природознавства у 5 класі подано у таблиці:

КласУчнів по спискуРівень навчальних досягнень учнів
Високий

Доста­тній

Середній

Поча­тковий

Викодостатній рівень

Загаль

нодоста

тній рівень

Вчитель

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%
5

13

5

38,5

3

23,1

5

38,4

-

-

8

61,6

13

100

Кравець С.В.

Загалом учні 5 класу навчальний матеріал із природознавства засвоїли на високодостатньому рівні (61,6%), хоча середній рівень теж наявний (38,4%).Але усім вчителям слід звернути увагу на те, щоб учні вміли давати повні та змістовні відповіді на поставлені запитання, розвивати критичне мислення, вчити висловлювати та доводити власні думки, а також забезпечувати дотримання санітарно – гігієнічних умов під час проведення уроків. Практикувати проведення навчальних занять у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування Дня Землі, Дня космонавтики, дня прильоту птахів, екологічні акції тощо.

Заступник директора з НВР П.О.Кравець


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка