Наказ №1 Про затвердження номенклатури справ кз днзСкачати 330.61 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір330.61 Kb.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 450 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 450 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»
НАКАЗ
05.01.2015 №1

Про затвердження номенклатури

справ КЗ ДНЗ

На виконання Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1004 «Про проведення експертизи цінності документів», Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059, Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерством юстиції України від 12.04.2012 №578/5, Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 №691 та з метою систематизації і якісного ведення діловодства в закладі освіти, посилення персональної відповідальності працівників закладу за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою кореспонденцією та діловими паперами

НАКАЗУЮ:


  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 08.01.2014 №1 «Про затвердження номенклатури справ КЗ ДНЗ».

  2. Затвердити номенклатуру справ КЗ ДНЗ №450 на 2015 рік ( додаток).

3. Вихователю – методисту Заяц Л.І., вихователям Бровіковій Н.А., Нетребко В.М., Мірошниченко Т.В., Красніковій О.Ю., Бобошко Л.І., Сребнюк Т.С., Шмараєвій Н.О., Прилуцькій Л.М., Жуковій Р.А., Кобець О.Є., Горбуновій Л.В., Широбоковій О.М., Будовській Н.С., Притуляк С.Р., музичним керівникам Наджибі Л.В., Заяц К.О., сестрам медичним: Гуцу С.М., Іващенко К.О., Михайлюковій Т.О., БондаренкоЛ.Ф., заступнику завідувача з господарства Жорнік Л.Б., діловоду Ликовій О.В., комірнику Клименко О.Е.:

3.1. Привести справи згідно з функціональними обов’язками у відповідність до затвердженої номенклатури справ.

До 01.02.2015

3.2. Вести справи згідно з функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури справ.

Упродовж 2015 року


  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач КЗ «ДНЗ № 450» І.Е.Пухарєва

З наказом ознайомлені:

Бобошко Л.І.

Кобець О.Є.

Бондаренко Л.Ф.

Краснікова О.Ю.

Бровікова Н.А.

Ликова О.В.

Будовська Н.С.

Мірошниченко Т.В.

Горбунова Л.В.

Михайлюкова Т.О.

Гуцу С.М.

Прилуцька Л.М.

Жорнік Л.Б.

Притуляк С.Р.

Жукова Р.А.

Наджибі Л.В.

Заяц Л.І.

Нетребко В.М.

Заяц К.О.

Сребнюк Т.С.

Іващенко К.О.

Широбокова О.М.

Клименко О.Е.

Шмараєва Н.О.

Додаток

до наказу КЗ «ДНЗ № 450»

від 08.01.2014 № 1

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 1 *

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №450 компенсуючого типу

Харківської міської ради»

на 2014 рік

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів. частини)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

501 - Завідувач


01-01

Урядові та галузеві документи про дошкільну освіту (укази, постанови,доручення,накази,

інструкції,рішення колегії,вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо). Копії.


Доки не мине потреба
01 -02

Накази завідувача ДНЗ з основної діяльності.
До ліквідації організації ст.16а
01-03

Накази завідувача ДНЗ з кадрових питань.
75р. ст.16б
01-04

Накази завідувача ДНЗ про відрядження, стягнення, надання щорічної відпусток та відпусток з навчання.
5р. ст.16б
01-05

Накази завідувача ДНЗ з адміністративно-господарської діяльності.
5р.16в
01-06

Свідоцтво про державну атестацію закладу та матеріали державної атестаціїДо ліквідації організації

ст.31

1 Складена на підставі «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» (Київ 2012р.), затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012р. № 578/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.04. 2012р. за №571/20884

*додаток № 6 до інструкції пункт 4.18. Наказ міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012р. № 1059

1

2

3

4

5

01-07

Статут дошкільного навчального закладу
До ліквідації організації ст.30
01-08

Паспорт санітарно-технічного стану
1р.2 ст.541

2Після заміни новими

01-09

Посадові інструкції працівників дошкільного навчального закладу.
5р.1 ст.541

1Після заміни новими

01-10

Річний план роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік та оздоровчий період.
5р.ст.540
01-11

Ліцензія на право ведення закладом діяльності.
До ліквідації

організації ст.47б


01-12

Колективні договори між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу
До ліквідації організації ст.395а
01-13

Документи про хід і підсумки виконання умов, угод та колективних договорів.
10р.ст.396
01-14

Особові справи працівників закладу.
75р.2 ст.493в

2Після звільнення

01-15

Трудові книжки працівників дошкільного навчального закладу.
До запитання, не затребува-ні не менше 50р. ст.508
01-16

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян.
5р.ст.82б
01-17

Протоколи засідань атестаційних комісій.
5р.ст.636
01-18

Протоколи засідань тарифікаційних комісій.
25р.ст.415
01-19

Копії документів статистичної звітності.
Доки не мине потреба
01-20

Графіки роботи працівників закладу.
3р.1ст.391

1 Після заміни новими

01-21

Правила внутрішнього трудового розпорядку.
1р.1ст.397

1 Після заміни новими

01-22

Протоколи засідань педагогічної ради дошкільного навчального закладу
10 р. ст.14а
01-23

Протоколи загальних зборів працівників закладу та матеріали щорічного звітування завідувача дошкільного навчального закладу.
До ліквідації організації

ст.44а

01-24

Протоколи виробничих нарад.
5р.ст.13
01-25

Протоколи батьківських зборів.
До ліквідації організації ст.12а
01-26

Протоколи засідань батьківських комітетів (ради).
10р.ст.14а
01-27

Штатні розписи та переліки змін до них.
3р.ст.37б
01-28

Положення про експертну комісію, про батьківський комітет (раду).
75р.ст.39
01-29

Списки кандидатів на висування за посадою (резерв).
5р.ст.525е
01-30

Графіки надання відпусток, заяви, листування про використання відпусток .
1р.ст.515
01-31

Листування вхідне (матеріали).
5р. ст.22
01-32

Листування вихідне (документи створені закладом).
5р. ст.22
01-33

Книга реєстрації наказів з основної діяльності
До ліквідації організації ст.16а
01-34

Книга реєстрації наказів з кадрових питань.
75р.ст.16б
01-35

Книга реєстрації наказів про відрядження, стягнення, надання щорічних відпусток та відпусток з навчання
5 р. ст.16б
01-36

Книга реєстрації наказів з адміністративно – господарської діяльності
5 р. ст.16в
01-37

Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради дошкільного навчального закладу
10 р. ст. 16б
01-38

Книга обліку особового складу працівників
75 р. ст.528
01-39

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
50р.ст.530а
01-40

Журнал обліку вхідних документів
3 р. ст.122
01-41

Журнал реєстрації документів, створених закладом (вихідні)
3 р. ст.122
01-42

Журнал обліку звернення громадян
5 р. ст.124
01-43

Журнал реєстрації посадових (робочих) інструкцій.
5р.1ст.43

1Після заміни новими

01-44

Журнал обліку видачі посадових (робочих) інструкцій.
5р.1ст.43

1Після заміни новими

01-45

Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі.
1р.ст.1037
01-46

Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу
До ліквідації організації ст.44а
01-47

Контрольно - візитаційна книга дошкільного навчального закладу.
3р. Після закінчення книги

Срок зберігання встановлено на засіданні ЕПК держархіву харківської області

Протокол № 2ЕПК

від 23.02.2012р.01-48

Журнал реєстрації місцевих відряджень.
1р.ст.1037
01-49

Журнал реєстрації телеграм, телефонограм, телефаксів.
1р.ст.126
01-50

Зведена номенклатура справ установи.
5р.1ст.112а

1 Після заміни новими

1

2

3

4

502 - Вихователь - методист


02-01

План роботи.
1р.ст.161
02-02

Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
5р.ст.537
02-03

Перспективний план проведення атестації педагогічних працівників.
5р.ст.537
02-04

Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної роботи і методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення.
5р.ст.44б
02-05

Матеріали проведених семінарів.
5р.ст.537
02-06

Конспекти занять.
5р.ст.540
02-07

Програми святкових заходів, розваг, театральних вистав.
10р.ст.795
02-08

Матеріали проведення педагогічних рад дошкільного навчального закладу.
10р.ст.14а
02-09

Книга обліку посібників, ігрового матеріалу, дидактичного обладнання.
3р.1ст.1011

1 За умови завершення перевірки

02-10

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими
1

2

3

4

5


03 - Вихователь


03-01

План роботи.
1р.ст.161
03-02

Листок здоров’я дітей.
5р.ст.722а
03-03

Картотека дидактичних ігор, методичних розробок.
До заміни новими ст.20б
03-04

Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми.
1р.ст.1037
03-05

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків.
3р.ст.491
03-06

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня
5р.1 ст. 130

1 Відомості обліку годин-1 р.

03-07

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими

1

2

3

4

5
04 – Музичний керівник


04-01

План роботи.
1р.ст.161
04-02

План проведення музичних заходів, дійств музично-естетичного циклу.
1р.ст.161
04-03

Методичні розробки (конспекти різних видів роботи з дітьми, музичних свят тощо) музично-дидактичних ігор.
До заміни новими ст.20б
04-04

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня
5р.1 ст. 130

1 Відомості обліку годин-1 р.

04-05

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими
1

2

3

4

5
05 – Практичний психолог (соціальний педагог)


05-01

План роботи на рік.
1р.ст.161
05-02

План роботи на місяць.
1р.ст.161
05-03

Форми статистичної звітності встановленого зразка.
До заміни новими ст.20б
05-04

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей закладу.
5р.ст.722а
05-05

Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми.
10р.ст.14а
05-06

Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів тощо.
До заміни новими ст.20б
05-07

Тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети тощо.
До заміни новими ст.20б05-08

Журнали індивідуальних консультацій.
1р.ст.63405-09

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня
5р.1 ст. 130

1 Відомості обліку годин -1 р.

05-10

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими

1

2

3

4

5
06 – Сестра медична


06-01

План роботи медичного кабінету.
1р.ст.161
06-02

Медичні книжки працівників дошкільного навчального закладу.
5р.3ст.721в

3 Після зняття обліку

06-03

Результати медичних оглядів працівників дошкільного навчального закладу.
5р. ст.722а
06-04

Документація щодо обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз.
5р.ст.722а
06-05

Приписи, постанови-санітарно-епідеміологічної служби про накладання штрафів за порушення норм і правил.
5р.ст.435
06-06

Табель відвідування дітьми закладу.
1р.ст.1037
06-07

Медичні карти дитини (ф.026/о).
5р.ст.722а
06-08

Матеріали щодо організації туберкулінової діагностики.
5р.ст.703
06-09

Контрольна карта диспансерного нагляду (ф.030/о).
5р.ст.722а
06-10

Карта профілактичних щеплень

(ф. 063-о).


5р.ст.722а
06-11

Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).
3р.ст.745
06-12

Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о).
3р.ст.745
06-13

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о).
3р.ст.745
06-14

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання

(ф. 038/о).


5р.ст.722
06-15

Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей.
5р.ст.722а
06-16

Журнал контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного стану закладу.
3р.1ст.486

1 Після заміни журналу

06-17

Журнал антропометрії.
3р.1ст.486

1 Після заміни журналу

06-18

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими1

2

3

4

5
07 – Документація з організації харчування дітей


07-01

Нормативні документи. Копії.
Доки не мине потреба
07-02

Примірне двотижневе меню.
До заміни новими ст.20б
07-03

Картотека страв.
До заміни новими ст.20б
07-04

Аналітичні матеріали щодо виконання норм харчування (звіти, таблиці).
3р.ст.999
07-05

Книга контролю за закладкою основних продуктів.
3р.1ст.1077

1За умови завершення перевірки

07-06

Журнал здоров’я працівників харчоблоку.
5р.ст.722а
07-07

Журнал бракеражу сирих продуктів.
3р.ст.999
07-08

Журнал бракеражу готової продукції.
3р.ст.999
07-09

Журнал обліку виконання норм харчування.
3р.ст.999
07-10

Журнал обліку відходів.
3р.ст.999
07-11


не передбачено

07-12

Журнал дієтичного харчування.
3р.ст.999
07-13

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими


1

2

3

4

5
08 – Фінансово-господарська діяльність


08-01

Матеріали інвентаризації.
3р.1ст.345

1 Після завершення перевірки

08-02

Документація щодо списання матеріалів, матеріальних цінностей.
3р.1ст.336

1 Після завершення перевірки

08-03

Документація про надання благодійної допомоги дошкільному навчальному закладу
5р.ст.691
08-04

Книга обліку миючих та чистячих засобів.
3р.ст.999
08-05

Книга складського обліку матеріалів.
3р.1ст.1007

1 Після завершення перевірки

08-06

Книга обліку видачі матеріалів на потреби закладу.
3р.1ст.1007

1 Після завершення перевірки

08-07

Книга обліку опалення.
3р.ст.1904
08-08

Книга обліку використання електроенергії
3р.ст.1904
08-09

Книга обліку використання холодної води.
3р.ст.1904
08-10

Журнал обліку щоденного виходу на роботу працівників закладу.
1р.ст.1037
08-11

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими

1

2

3

4

5
09 – Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності


09-01

Акти, накази, розпорядження з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5р.ст.451
09-02

Документи з питань атестації робочих місць за умовами праці.
75р.ст450
09-03

Акти розслідування професійних захворювань та отруєнь.
5р.ст.437
09-04

Протоколи перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5р.ст.436
09-05

Документи (акти, висновок, протоколи) розслідувань нещасних випадків.
45р.ст.453
09-06

Інструкції з охорони праці.
До заміни новими ст.20б
09-07

Журнали обліку інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
10р.ст.48009-08

Журнали обліку інструктажу з пожежної безпеки
10р.ст.480
09-09

Журнали реєстрації нещасних випадків
45р.1ст.477

1 Після закінчення журналу

09-10

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці
10р.1482

1 Після заміни журналу

09-11

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці
10р.1ст.482

1 Після заміни журналу

09-12

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112в

2 Після заміни новими

1

2

3

4

5
10 – Матеріали з ЦО


10-01

Матеріали з ЦО (плани, інструкції та заняття з підрозділами, звіти).
5р.ст.1192
10-02

Номенклатура справ підрозділу.
3р.2ст.112б

2 Після заміни новою
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка