Наказ №141 Про організацію та зміст науково-методичної роботи у 2013-2014 н рСкачати 186.09 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір186.09 Kb.
НАКАЗ

23серпня 2013 року №141

Про організацію та зміст

науково-методичної роботи

у 2013-2014 н.р.
У 2012-2013 навчальному році міський методичний кабінет відділу освіти виконкому Ржищівської міської ради організовував методичну роботу з педагогами міста, керуючись Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, затвердженою Указом Президента України 17.04. 2002р. № 347/2002, державними цільовими програмами у сфері освіти, Програмою розвитку освіти міста Ржищів на 2011-2015 роки.

Методична робота з педагогами міста у 2012-2013 н.р. здійснювалася на основі перспективного плану роботи міського методичного кабінету ; на виконання річного плану роботи ММК на 2012-2013 н.р., наказу відділу освіти “Про організацію методичної роботи з педагогічними у 2012-2013 навчальному році” (від 12.08.2012р. № 118).

З метою організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів та підвищення методичного, теоретичного та професійного рівня педпрацівників міста
НАКАЗУЮ:

1.Всю методичну діяльність міського методичного кабінету, методичних кабінетів навчальних закладів міста спрямувати на реалізацію міської науково-методичної проблеми « Послідовність і наступність запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес закладів освіти міста» та на виконання таких пріоритетних завдань:

- забезпечення організаційно-методичних умов для реалізації нормативних документів, що діють в освіті; впровадження нового державного стандарту та навчальних програм початкової освіти;Базового стандарту загальної середньої освіти, здійснення профільного навчання; реалізації державних цільових програм (Державної програми «Вчитель» (постанова кабміну № 1721-р від 28 березня 2002 року №379), Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (постанова кабміну № 1721-р від 27 серпня 2010 року), Державної цільової програми розвитку природничо-математичної освіти на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 2011 р. №561), Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 20011 р. № 494), «Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (постанова кабміну № 785 від 27 серпня 2010 р.), міської програми розвитку освіти міста Ржищів та інших нормативних документів, що діють у сфері освіти;

- створення умов для розвитку професійної компетентності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;- здійснення науково-методичного супроводу функціонування закладів, підготовка керівників методичних об’єднань до організації методичної роботи з педагогами в закладах;

 • координація та удосконалення діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах;

 • сприяння інноваційній та експериментальній діяльності НЗ міста;

 • забезпечення організаційно-методичних умов для реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • проведення I та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року", інших фахових конкурсів і змагань серед педагогічних працівників;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів:

 • організація роботи з обдарованими дітьми, модернізація даного напрямку роботи в контексті реалізації Програми розвитку освіти міста Ржищів;

 • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності ЗНЗ;

 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 • формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, вихованців ДНЗ;

 • моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

 • науково-методичне забезпечення розвитку пріоритетних напрямків позакласної роботи, виховної роботи;

 • науково-методичне забезпечення підвищення якості дошкільної освіти: , впровадження ІКТ в навчально-виховний процес ДНЗ ;

 • науково-методичне забезпечення впровадження нових державних стандартів та програм у початковій школі;

 • вироблення моделі та організація роботи опорного закладу з інклюзивного навчання;

 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

 1. Затвердити план курсової перепідготовки педагогічних працівників на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013-2014 навчальний рік (Додаток 1).

3. Затвердити циклограму роботи ММК (додаток 2)

4. Затвердити склад ради РМК та план її роботи (додатки 3, 4,).

5. Призначити керівників районних методоб’єднань (додаток 5)
2. Міському методичному кабінету (Тріщун Л.М.)

2.1. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, дбати про її результативність; координувати діяльність постійно діючих методичних обєднань; забезпечувати принцип диференціації методичної роботи з педагогами; спрямувати її різні форми і методи на надання адресної практичної допомоги педагогу; стимулювати новаторський та інноваційний підхід у роботі педагогів.

2.2. Забезпечити планування та організовувати роботу постійнодіючих міських методичних обєднань для педагогів та керівників навчальних закладів, що передбачені в плані роботи ММК      

2.3. Доводити до відома навчальних закладів інформацію про (зміст, форми, терміни, місце, час) проведення методичних заходів у вигляді зведеного графіка на рік, місяць розміщених на сайті ММК.

2.4. Удосконалити роботу методичних кабінетів при навчальних закладах.

2.5. Створити (оновити) при методичних кабінетах ЗОШ каталоги методичних доробок та ППД педагогів міста.

2.6. Активізувати роботу сайтів ЗНЗ та забезпечити поповнення сайтів інформацією про результати методичної роботи.
3. Директорам ЗНЗ та заступникам директорів ЗНЗ міста:

3.1. Спрямувати методичну роботу у навчальних закладах на виконання основних завдань методичної роботи з педагогам міста. Забезпечити системний та науковий підхід до організації роботи з професійного розвитку вчителів .

3.2. Забезпечувати активну участь педагогів в міських методичних заходах, педагогічних конкурсах.

3.3. Забезпечувати належну організацію та практичну підготовку міських методичних заходів на базі навчальних закладів.

3.4. Удосконалити роботу шкільних методичних кабінетів та методичних кабінетів ДНЗ.

3.5. Сприяти поширенню творчих доробок та матеріалів ППД педагогів навчальних закладів у фаховій літературі.

3.6. Подати копію плану методичної роботи ЗНЗ у ММК

3.7. Спланувати методичну роботу на рівні навчальних закладів відповідно до діагностики професійного рівня, запитів педагогів та в контексті реалізації науково-методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив. Передбачити у плані методичної роботи з педагогами (розділі річного плану роботи школи на 2013-14 н.р.) такі заходи: • методичні заходи в рамках реалізації науково-методичної теми (роботу творчих груп, проблемних семінарів, майстер-класів);

 • методичні заходи щодо ефективного впровадження нових державних стандартів;

 • методичні заходи, що передбачені програмою «Обдарована дитина»;

 • методичні заходи в рамках атестації (ведення портфоліо, творчі звіти, творчі презентації);

 • діяльність ШМО класних керівників та інших постійно діючих обєднань ;

 • інструктивно-методичні наради при керівниках НЗ;

 • діяльність науково-методичної ради школи;

 • одноразові методичні заходи з актуальних проблем підвищення якості навчально-виховного процесу (з впровадження в роботу вчителів ІКТ, підвищення комп’ютерної грамотності вчителів школи; реалізації профільного навчання; підвищення якості викладання предметів; удосконалення позакласної та виховної роботи; розвитку школи по пріоритетних напрямках тощо);

 • вивчення досвіду вчителів, що претендують на встановлення звання;

 • роботу з популяризації ППД педагогів міста, школи (поширення інформації на сайті школи, створення друкованих методичних матеріалів, проведення показових методичних заходів, організація методичних виставок та ін..);

 • науково-методичну та інформаційно-методичну роботу педагогів (створення методичних доробок, участь в проектах);

 • організацію роботи шкільного методичного кабінету;

 • удосконалення форм і методів у роботі з молодими педагогами;

 • створення умов для самоосвітньої діяльності вчителів;

 • підсумкові заходи за підсумками методичної роботи у 2011-12 н.р. (науково-практичні конференції, тематичні педради, круглі столи чи ін.).

.

4. Завідувачам та методистам ДНЗ:

4.1. Спланувати методичну роботу на рівні дошкільних установ відповідно діагностики професійного рівня, професійних запитів педагогів.

4.2. Передбачити у плані методичної роботи з педагогами (розділі плану роботи ДНЗ на 2013-14н.р.) такі заходи:

-методичні заходи в рамках реалізації науково-методичної теми (роботу творчих груп, проблемних семінарів, майстер-класів);

-методичні заходи в рамках атестації (ведення портфоліо, творчі звіти, творчі презентації);

-організацію роботи постійно діючих методичних обєднань;

-інструктивно-методичні наради;

-одноразові методичні заходи з актуальних проблем підвищення якості навчально-виховного процесу (робота за програмою «Дитина», впровадження сучасних методик та технологій у роботі з дітьми; розвиток ДНЗ по пріоритетних напрямках; створення сучасного розвивального середовища у ДНЗ; реалізація принципу наступності і співпраця з педагогами шкіл та ін);

-вивчення досвіду педагогів, що претендують на встановлення звання;

-роботу з популяризації ППД педагогів району, округу, ДНЗ (поширення інформації на сайті закладу, створення друкованих методичних матеріалів, проведення показових методичних заходів, організація методичних виставок та ін..);

-науково-методичну та інформаційно-методичну роботу педагогів (створення методичних доробок, вироблення ППД);

-удосконалення форм і методів у роботі з молодими педагогами ДНЗ;

-створення умов для самоосвітньої діяльності вихователів;

-підсумкові заходи за підсумками методичної роботи у 2013-14 н.р...


5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача ММК Тріщун Л.М.. .

Завідувач відділу освіти О.В.МартинюкДодаток 1

До наказу

відділу освіти виконавчого

комітету Ржищівської міської радивід 23 .08.2013 р. № 141

ПЛАН-ГРАФІК

проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти м.Ржищів

у 2012-2013 н.р. при КОІПОПК

місяць

Тема курсів

Кваліфікаційна категорія

Оздоровл.гуртожиток

примітка

16.08-17.08

Дистанційно бібліотекарі закладів освіти

І

-/-

Ткаченко Л.В.

03.09-14.09

Авторські І.П.Бондарук «Упровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів»

вища

-/+

Крамаренко Г.Г.

03.09-14.09

Вихователі ДНЗ ( стаж до 15 років)

спеціаліст

-/+

Степаненко О.К.

24.09-05.10

Заступники директорів з НВР

вища

-\+

Тутук О.В.

24.09-05.10

Авторські І.П.Ющук «Розвиток компетентності учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури»

вища

-/+

Гаврилюк Т.А.

08.10-10.10

Очно-заочні Учителі початкового навчання

вища

-/-

Дуброва В.С.

08.10-02.11

Учителі початкового навчання

ІІ

+/+

Шкляр Н.І.

08.10-10.10

Учителі-методисти (математика)

вища

-/+

Самар В.В.

10.10-11.10

Дистанційно Учителі географії, біології, хімії

вища

-/-

Бідна Л.О.

05.11-16.11

Проблемно-тематичні «Організація до профільної підготовки і профільного навчання у класах філологічного напрямку»

вища

-/+

Манушкіна Н.Ф.

05.11-16.11

Проблемно-тематичні «Організація до профільної підготовки і профільного навчання у класах філологічного напрямку»

вища

-/+

Олійник Н.В.

05.11-16.11

Вихователі-методисти ДНЗ

І

-/+

Ільєнко П.О.

05.11-16.11

Авторські Л.П.Ткаченко «Формування читацької культури молодшого школяра»

вища

-/+

Назаренко Н.А.

26.11-07.12

Проблемно-тематичні «Навчально-методичне забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування»

вища

-/+

Плоска Н.В.

10.12-21.12

Соціальні педагоги

вища

-/+

Зінеєвич Н.П.

10.12-21.12

Авторські С.В.Мотижен «Організація проектної роботи з англійської мови»

І

-/+

Іващенко О.М.

10.12-21.12

Вихователі ДНЗ

вища

-/+

Борисполець В.П.

28.01-08.02

Авторські О.О.Демяненко «Особливості літературознавчого аналізу та інтерпретації нововведених у шкільну програму творів світової літератури»

вища

-/+

Кульбачна В.М.

03.02-14.02

Проблемно-тематичні курси «Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української мови і літератури»

вища

-/-

Тутук О.В.

15.04-26.04

Завідуючі ДНЗ

вища

-/+

Синявська Н.Г.

15.04-26.04

Вихователі ГПД

ІІ

-/+

Крамаренко Н.В.

07.05-17.05

Вихователі ДНЗ

спеціаліст

-/+

Моторна Н.М.

07.05-17.05

Вихователі ДНЗ

спеціаліст

-/+

Богатир С.М.

07.05-17.05

Вихователі ДНЗ

спеціаліст

-/+

Сушко А.В.

27.05-07.06

Авторські В.С.Качуровський «Система фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями в загальноосвітньому навчальному закладі»

І

-/+

Шорохова Н.Л.

Завідуюча ММК Тріщун Л.М,

Додаток 2

До наказу

відділу освіти виконавчого

комітету Ржищівської міської ради

від 23 .08.2013 р. № 141
Циклограма

роботи міського методичного кабінету на 2013-2014 н.р.

Понеділок

1. Робота в методичному кабінеті

2. Участь у нараді керівників закладів при завідувачу відділу

3. Проведення консультацій

4. Складання картотеки. Самоосвіта.
Вівторок

1. Робота в закладах освіти міста. Вивчення ППД.

2. Надання методичної допомоги.

3. Індивідуальна робота з педагогами

4. Робота ММО :

вчителів гуманітарного циклу

вчителів природничо-математичного циклу

вчителів художньо-естетичного циклу


Середа

1.Робота в закладах . Вивчення стану викладання та якості знань учнів.

2.Надання методичної допомоги керівникам ШМО

3. День заступника директора з навчальної роботи

4. Робота ММО :

вчителів початкових класів та вихователів ГПД

вихователів дошкільних закладів
Четвер

1. Консультування вчителів.

2. День заступника директора з навчально-виховної роботи

3. Робота творчої групи :

бібліотекарів
П’ятниця

1. Апаратна нарада з методистами – о 1500 годині

2. День самоосвіти та підвищення кваліфікації

3. Планування роботи на наступний тиждень

4. Класифікація матеріалів, які надійшли до ММК

5. День директора школи

Завідувач відділу освіти О.В.Мартинюк

Додаток 3

До наказу

відділу освіти виконавчого

комітету Ржищівської міської ради

від 23 .08.2013 р. № 141

Склад науково-методичної ради

міського відділу освіти м.Ржищів


 1. Тріщун Людмила Миколаївна – завідувач міського методичного кабінету;голова ради

 2. Горбенко Надія Борисівна –головний спеціаліст відділу освіти;

 3. Зінеєвич Наталія Павлівна – методист по роботі з психологічною службою міського методичного кабінету;

 4. Афанасьєва Олександра Віталіївна – методист по дошкільному вихованню міського методичного кабінету;

 5. Трищун Наталія Віталіївна – заступник директора загальноосвітньої школи І-ІІ ст. м.Ржищів;

 6. Гаврилюк Тамара Анатоліївна - заступник директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ст..ім..Олега Кошового м.Ржищів;

 7. Рябокляч Віта Петрівна – методист ДНЗ « Калинка»;

 8. Ільєнко Павлина Олексіївна – методист ДНЗ « Сонечко»;

 9. Радкевич Вероніка Олександрівна – директор Будинку дитячої та юнацької творчості

Завідуюча ММК Тріщун Л.М.

Додаток 4

До наказу

відділу освіти виконавчого

комітету Ржищівської міської ради

від 23 .08.2013 р. № 141
ПЛАН

засідань науково-методичної ради ММК м. Ржищів на 2013-2014 навчальний рік

І засідання Вересень

1.Аналіз науково-методичної роботи у 2012-2013 навчальному році.

2.Організація науково-методичної роботи у 2013-2014 н.р.,

3.Обговорення та затвердження плану роботи ММК, планів роботи ММО, планів роботи творчих груп, на 2013-2014 навчальний рік.ІІ засідання Листопад

 1. Забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу

 2. Аналіз роботи методичних об’єднань вчителів та їх результативність.

 3. Організація та результативність науково-методичної роботи ЗОШ І-ІІІ ст.

 4. Розгляд матеріалів, які будуть подані на розгляд науково-методичної ради КОІПОПК.


ІІІ засідання Січень

 1. Аналіз результативності роботи методичного кабінету ЗОШ І-ІІ ступенів.

 2. Розгляд матеріалів ППД вчителів, які претендують на встановлення педагогічного звання «вчитель-методист», «вихователь – методист» чи підтвердження звання.

 3. Розгляд матеріалів, які будуть подані на розгляд науково-методичної ради КОІПОПК.


ІV засідання Березен

1.Обговорення матеріалів ППД вчителів, які претендують на встановлення педагогічного звання «вчитель-методист»,«старший вчитель» чи підтвердження звання.

2.Про стан організації інноваційної діяльності в закладах освіти міста.

3.Розгляд програм факультативів, курсів за вибором, гуртків, посібників, навчально-методичних комплексів.
V засідання Травень


 1. Організація та результативність науково-методичної роботи ДНЗ «Сонечко», «Калинка»

 2. Обговорення плану роботи ММК, структури та мережі науково-методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік.

Завідуюча ММК Тріщун Л.М.Додаток 5
До наказу

відділу освіти виконавчого

комітету Ржищівської міської ради

від 23 .08.2013 р. № 141


СПИСОК

керівників міських методичних об’єднань м.Ржищів


 1. Тутук Олена Володимирівна - керівник методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу, вчитель-методист
 1. Самар Вікторія Вікторівна- керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін,вчитель-методист;
 1. Ткаченко Людмила Володимирівна - керівник методичного об’єднання вчителів художньо – естетичного циклу,вища категорія;
 1. Моргачова Людмила Дмитрівна - керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД, вчитель-методист;
 1. Ільєнко Павлина Олексіївна - керівник методичного об’єднання вихователів ДНЗ,

Завідуюча ММК Тріщун Л.М.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка