Наказ №144 б-р Курчатова, 6, м. Южноукраїнськ, тел/факс: 2-21-80 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами Южноукраїнської гімназії №1 в 2014-2015 навчальному роціСторінка1/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   21
УКРАЇНА

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1


НАКАЗ

27.05. 2015 р. № 144


б-р Курчатова, 6, м.Южноукраїнськ, тел/факс: 2-21-80


Про підсумки методичної роботи


з педагогічними кадрами Южноукраїнської

гімназії №1 в 2014–2015 навчальному році
У 2014-2015 навчальному році методична робота педагогічного колективу Южноукраїнської гімназії № 1 за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію проблемного питання закладу «Від інноваційного змісту освіти, новітніх технологій навчання та креативного вчителя – до творчого розвитку та самореалізації учня в сучасному освітньому просторі», а також на реалізацію чітко визначених принципів і напрямків, форм організації методичної роботи з педагогічним колективом, на основі яких здійснювався системний підхід до удосконалення навчально – виховного процесу, реалізації Державного стандарту повної загальної середньої освіти у 1(5), 2(6) класах, впровадження профільного навчання в старшій школі, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, розвиток творчого педагогічного та методичного потенціалу вчителя.

Розроблено та затверджено педагогічною радою (протокол №2 від 28.10.2014)

План (програму) реалізації науково-методичної проблеми Южноукраїнської гімназії №1 на 2014- 2019 роки, який успішно почали впроваджувати.

З 17.11.2014 по 27.11.2014 Южноукраїнська гімназія №1 проходила державну атестацію. Атестація  є основною  формою  державного  контролю за діяльністю  навчальних  закладів незалежно від їх підпорядкування, типу  та  форм  власності  і проводиться  з  метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  Атестація навчальних закладів проводиться не рідше  одного разу на десять років.

Основними завданнями атестації є оцінка:

–реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу,  позаурочної  виховної,  корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної  роботи  з  урахуванням  заявленого статусу та специфіки навчального закладу;

–відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм, забезпечення їх виховання та розвитку, підготовки  до  продовження  навчання   або   наступної   трудової діяльності;

–умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої,  культурно-спортивної, корекційно-відновної,  лікувально-оздоровчої бази; санітарно-гігієнічних норм; можливостей  здійснення  загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної  освіти;  реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;

 –якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників;

–ефективності управління навчальним закладом.

Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим  з  відзнакою,  атестованим,  атестованим  умовно  або неатестованим. Експертна комісія департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації глибоко вивчила роботу закладу і визнала гімназію атестованою з відзнакою. Директор закладу Коломійчук Т.П. та колектив нагороджені грамотами департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

Упродовж 2014 – 2015 навчального року педагогічний колектив працював стабільно та результативно, спрямовуючи свої зусилля на реалізацію основних напрямків у роботі, а саме: • впровадження в НВП інноваційних педагогічних технологіій, принципів особистісно орієнтованого навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів, зростання професійної майстерності та творчої ініціативи педагогів;

 • координація методичної роботи в закладі через роботу науково-методичної ради;

 • впровадження допрофільного та профільного навчання;

 • психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей та організація ефективної роботи з обдарованими учнями в рамках роботи учнівського наукового товариства «Творчий учень»;

 • організація та проведення першої учнівської науково-практичної конференції;

 • формування життєвих компетенцій учнів засобами урочної та позаурочної діяльності;

 • удосконалення методів, форм і прийомів проведення сучасного уроку;

 • впровадження активних методів і форм роботи на уроці;

 • вивчення, впровадження в практику та поширення передового педагогічного досвіду вчителів закладу;

 • індивідуалізація та диференціація навчання;

 • підвищення комп’ютерної грамотності вчителів;

 • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних та мультимедійних педагогічних технологій;

 • моніторингові дослідження як динамічна форма контролю за навчально – виховним процесом;

 • диференціація методичної роботи з педагогічними кадрами.

Комплектація кадрів Южноукраїнської гімназії №1 у 2014 –2015 складала: 41 педагогічний працівник, серед яких – 35 основних працівників, 6 – сумісники.

Якісний склад педагогічних працівників такий: (станом на травень 2015 року)
Педагогічні працівники

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

спеціаліст

Основні працівники

23

6

5

1

Вчителі - сумісники

5

-

-

1

Разом

28

6

5

2

Разом ( у %)

68,2%

14,7%

12,2%

4,9 %

Педагогічні звання:

«учитель – методист» мають 9 учителів: Андросова Л.М., Коломійчук Т.П., Янкул Л.В., Заболотня В.В., Ягніченко В.М., Шевчук Л.М., Юрченко З.М., Ярич Л.О, Підгаєцька Е.А.«старший учитель» - 8 педагогів : Селівестрова О.С., Бескубська Д.В., Ткаченко Р.О., Поліщук С.В., Петренко О.П., Ветушко О.П., Куковицька А.Я., Трачук Ю.В.

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2 учителя: Коломійчук Т.П., Янкул Л.В.

«Кращий освітянин міста» - 1 педагог: Ярич Л.О.

Вирішенню проблемного питання підпорядкована і вся методична робота. Координаційним та консультативним органом якої є науково – методична рада, до складу якої входить 11 осіб, серед яких - адміністрація, керівники методичних комісій, найбільш досвідчені педагоги. Протягом навчального року засідання науково-методичної ради проводилися згідно плану. Розглядалися такі питання:

-Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. 
-Завдання методичної служби закладу (методичної ради, методичних комісій, творчих груп тощо) на новий навчальний рік.

-Затвердження планів роботи методичних комісій, творчих груп, шкіл, науково – практичних семінарів на 2014 – 2015 навчальний рік.


-Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
-Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Від інноваційного змісту освіти, новітніх технологій навчання та креативного вчителя – до творчого розвитку та самореалізації учня в сучасному освітньому просторі».

-Затвердження завдань для діагностичних та зрізових контольних робіт з математики та української мови в 1 –А та 1- Б класах.

-Затвердження навчальних програм з базових дисциплін, спецкурсів, курсів за вибором.

-Про підготовку учнів до шкільних, міських предметних олімпіад, конкурсу учнівських творчих робіт, секцій МАН.


-Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

-Про хід атестації педагогічних працівників.

-Про впровадження в практику роботи закладу нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти.

-Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2014 -2015 навчальному році.

-Про шляхи формування здоров’язберігаючого середовища на уроках фізичної культури тауроках основ здоров’я.
-Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті. Оформлення портфоліо методичного кабінету.

-Методична робота з молодими вчителями з питань організації навчально-виховного процесу.


- -Про підготовку ІІ науково – практичної конференції «Сучасна молодь:пошук, творчість, креативність»

-Організація індивідуальних занять, консультацій з обдарованими та здібними учнями.

-Результати адаптації учнів 1 - х класів.

-Методичний супровід реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

-Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.

-Моніторинг якості профільного навчання.


-Організація взаємовідвідування відкритих уроків. 
-Гурткова та позакласна робота з предметів.

-Результати участі у І,ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсах, змаганнях.


-Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до ЗНО та державної підсумкової атестації.
-Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

-Стан проведення предметних тижнів.

-Про підсумки державної атестації закладу.

-Підсумки методичної роботи гімназії. Виконання наказу про методичну роботу в закладі.


-Підведення  підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.
-Виконання навчальних програм педагогічними працівниками гімназії.
-Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад науково-методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено, обговорено та затверджено плани роботи всіх методичних підструктур на 2014-2015 навчальний рік.

Відповідно до наказу № 124 від 01.09.2014 року « Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками Южноукраїнської гімназії №1 у 2014 – 2015 навчальному році» в закладі функціонувала така мережа методичної роботи:

- педагогічна рада;

- науково-методична рада;

- атестаційна комісія;

- методичні навчання;

- методичні комісії вчителів( всього – 7: МК вчителів гуманітарного циклу предметів, МК вчителів іноземних мов, МК вчителів математики та інформатики, МК вчителів природничого циклу предметів, МК вчителів історії та правознавства, інтегрована МК вчителів фізичної культури, музики, соціально-психологічної служби, МК класних керівників );

- психолого-педагогічні семінари - 3: - « Професіоналізм педагога – запорука успішного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» ( керівник Заболотня В.В.); «Розвиток та корекція креативності» ( керівник Ткачук О.Є.);

«Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання» ( керівник Бескубська Д.В.);

-творчі групи (всього – 3: «Моніторинг навчальних досягнень учнів» ( керівник Петренко О.П.); «Сучасний урок математики» ( керівник Андросова Л.М. );

«Впровадження оновленого змісту навчальних програм з української мови, української та світової літератури в 1( 5 ) – 2( 6 ) класах. ( керівник Куковицька А.Я. );

- творчі школи - 2: керівників методичних комісій ( керівник Заболотня В.В.); професійної адаптації вчителя ( керівник Єлізарова В.Г. );

- методичний практикум - 1: «Використання прийомів медіадидактики на уроках» ( керівник Патранюк І.П.);

- осередок (філія) обласної очно – дистанційної школи «Інтелектуальний резерв Миколаївщини» ( керівник Шевчук Л.М.);

- творча лабораторія -1: «Професійне самовизначення обдарованих дітей»

( керівник Васильєва О.М. );

-індивідуальні та групові методичні консультації;

-інструктивно – методичні оперативки ( розглядаються нормативні документи, рекомендації, накази МОН України, управління освіти тощо );

-наставництво.

Проведено 11 педагогічних рад, тематика яких тісно пов’язана з проблемним питанням закладу, зокрема:


 • №1 від 29.08.2014 «Про підсумки роботи педагогічного колективу Южноукраїнської гімназії №1 за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік»;

 • №2 від 08.09.2014 «Про погодження самоаналізу та самооцінки освітньої діяльності Южноукраїнської гімназії №1»;

 • №3 від 28.10.2014 «Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти:нові тенденції, підходи, перспективи»;

 • №4 від 12.01.2015 «Про визначення претендентів на нагородження стипендією міського голови «Обдарованість»;

 • №5 від 15.01.2015 «Самоосвіта педагогічних працівників як основний фактор майстерності»;

 • №6 від 22.01.2015 «Результати державної атестації Южноукраїнської гімназії №1»;

 • №7 від 24.02.2015 від «Про затвердження предметів за вибором ДПА для учнів 7(11) класів»;

 • №8 від 17.03.2015 «Виховання дітей на засадах культури миру, толерантності».

 • №9 від 14.05. 2015 «Про визначення кандидатури учня закладу на отримання премії міського голови».

 • №10 від 21.05.2015 «Про допуск учнів 7-х класів до ДПА».

 • №11 від 28.05.2015 «Про випуск учнів 7- х класів, допуск учнів 5-х класів до ДПА».

Рішення педагогічних рад враховують динаміку змін у сучасній українській освіті та особливості навчання та виховання учнівської молоді у закладі, є виваженими, конкретними, дієвими, спрямованими на покращення навчально – виховного процесу, творчий розвиток учня та вчителя, реалізацію проблемного питання, допрофільного та профільного навчання, всебічне виховання учнівської молоді, психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року вчителями закладу зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді. На засіданнях педагогічних рад, методичних та оперативних нарадах, засіданнях методичних комісій аналізувалися питання впровадження програм роботи з обдарованою молоддю, при цьому зверталася увагу на те, що завдання розпізнати в дитині талановиту особистість та сприяти її розвитку є на сьогодні одним із основних для педагогічного колективу. Традиційно у гімназії склалася певна система заходів, що сприяють формуванню і розвитку обдарованості дитини у різних сферах, серед яких можна виділити 4 основні напрямки: • формування й розвиток інтелектуальної та академічної обдарованості (участь в олімпіадах, інтелектуальних турнірах);

 • формування й розвиток творчої, художньо-музичної, образотворчої та сценічної обдарованості (участь у творчих конкурсах);

 • формування й розвиток соціально-лідерської обдарованості (участь в роботі органів учнівського самоврядування);

 • формування й розвиток психомоторних і спортивних здібностей (участь у спортивних змаганнях, турнірах, заняття в спортивних секціях та гуртках).

Практичними психологами в системі проводилися діагностування розвитку творчих здібностей школярів. Результати психодіагностики доводилися до відома педагогів та враховувалися ними при організації індивідуальної роботи з даною категорією учнів, обговорювалися на засіданнях методичної ради. Особлива увага в школі приділялася інноваціям, що спрямовані на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів. Ці напрямки роботи широко висвітлювалися в роботі педагогічного колективу під час проведення міських семінарів-практикумів, участі в експериментальні роботі, в ході атестації педагогічних працівників, розглядалися на засіданнях методичних комісій, аналізувалися під час вивчення стану викладання предметів тощо.

Методична робота всіх структурних ланок була спланована на рік відповідно до тематики проблемного питання закладу, рекомендацій МОН України, управління освіти, специфіки викладання окремих предметів тощо. У планах роботи всіх методичних комісій знайшли відображення питання теорії та методики викладання навчальних предметів, оволодіння їх методологією, вивчення нормативних, директивних, інструктивно– методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласного та міського управлінь освіти, а також питання дидактики, педагогіки та психології, ознайомлення з новинками методичної літератури та педагогічної преси. Дієвою формою проведення методичної роботи в рамках предметних методичних комісій були творчі звіти вчителів з питань самоосвіти та курсової перепідготовки, поширення власного педагогічного досвіду, «круглі столи» з актуальних питань методики викладання предметів. Використовувалися нові підходи щодо організації методичної роботи, в тому числі широке обговорення важливих та нагальних навчально-виховних завдань, широке використання інтерактивних форм проведення методичних засідань, а також застосування мультимедійних технологій (при проведенні семінарів, ШПАВ ). На засіданнях МК вчасно вивчалися рекомендації, дані за наслідками вивчення стану викладання навчальних предметів адміністрацією закладу та управління освіти, проводився глибокий аналіз допущених учнями помилок, зверталася увага на виявлені в ході перевірки недоліки та намічалися шляхи їх подолання.

Упродовж року згідно з наказами МОН України, внутрішньогімназіїйними наказами проводилися моніторингові дослідження на паралелях 1(5), 3 (7), 6(10) та 7(11) класів, матеріали моніторингових досліджень узагальнені та проаналізовані, результати доведені до учнівської та батьківської громадськості.

Учителі української мови Кажан С.І. та німецької мови Трачук Ю.В. брали участь у регіональних моніторингових дослідженнях освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Учитель фінансової грамотності Дзюбенко Ю.С. та учні 7 – Б класу пройшли анкетування при МОІППО.

Особлива роль приділялася також вивченню й апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, моніторингу навчальних досягнень учнів допрофільних та профільних класів. Зокрема, вчитель Куковицька А.Я. проводила апробацію підручника «Українська мова» ( автори Заболотний О.В, Заболотний В.В.), вчитель Ткаченко Р.О. проводила апробацію підручника «Природознавство» ( автори Ярошенко О.Г., Бойко В.М.) для 1 (5) класів. За результатами апробації підготовлені узагальнюючі матеріали. заповнені анкети вчителем, учнями та батьками. Учителі Куковицька А.Я., Юрченко З.М., Ткаченко Р.О., Янкул Л.В. брали участь у Всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості підручників для 1 (5) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів. За результатами моніторингових досліджень заповнені анкети вчителями та батьками учнів на сайті МОІППО. Учителі - предметними взяли участь у Всеукраїнському конкурсі - відборі макетів підручників для учнів 3(7) класів на сайті МОН України.

Бібліотекар гімназії Сінчук Л.М. у рамках дослідження кафедри мовно – літературної та художньо – естетичної освіти МОІППО брала участь у дослідженні «Професійна компетентність бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів у префігуративному суспільстві як чинник формування «середовища знань».

Одним із напрямків методичної роботи у закладі була організація наставницької роботи, завдання якої – надання необхідної допомоги малодосвідченим учителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, формуванню педагогічної культури. Було організовано наставництво, яке здійснювали вчителі Ветушко О.П. – Чеканову Г.О., Трачук Ю.В. - Івановій А.А., Ткаченко Р.О. – Дзюбенко Ю.С., Кристапчук О.П. – Лазаренко А.А.. Молодим педагогам надавалися індивідуальні консультації з питань організації навчально-виховного процесу, роботи з обдарованими учнями, методики викладання предмета. Адміністрація гімназії відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків, а також рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівнів.

Протягом навчального року, окрім колективних та групових форм роботи, проводилася й індивідуальна методична робота, як за запитами окремих вчителів, так і з ініціативи адміністрації, керівників методичних комісій, формами якої були

індивідуальні консультації, підготовка доповідей та виступів на засідання гімназійних та міських предметних методичних комісій, педагогічних рад, підготовка звітів з самоосвіти та за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації, виготовлення дидактичного та роздаткового матеріалів, участь у творчих конкурсах, роботі творчих груп гімназійного та міського рівнів.

У 2014-2015 навчальному році якісно підвищився професійний рівень педагогів. За підсумками атестації 7 педагогів підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційні категорії , 6 - підвищили категорію, з них 1 практичний психолог. Учителю математики Андросовій Л.М. підтверджено звання «учитель – методист», за результатами атестації було присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» учителю фізики Шевчук Л.М., учителю французької мови Юрченко З.М., учителю російської мови Ярич Л.О., учителю історії Підгаєцькій Е.А., педагогічне звання «старший учитель» отримали учитель української мови Куковицька А.Я. та учитель німецької мови Трачук Ю.В.

У процесі атестації розпочато вивчення та узагальнення досвіду роботи учителя математики Андросової Л.М.

На сайті гімназії у розділі «Банк передового педагогічного досвіду» розміщено досвід педагогів, які атестувались:

-Юрченко З.М. «Використання інформаційно – комунікаційних технологій у процесі вивчення французької мови»,

-Шевчук Л.М. «Розвиток творчо обдарованої особистості шляхом індивідуально – диференційованого підходу»,

-Ярич Л.О. «Формування комунікативної компетенції учнів при вивченні російської мови».

Поширення педагогічного досвіду вчителів та популяризація іміджу закладу відбувається за рахунок публікацій у періодичній пресі та фахових виданнях. Створено каталог публікацій колективу Южноукраїнської гімназії №1 у 2014 – 2015 навчальному році:

1.Газета «Відкритий урок» №31-32 ( 453 – 454) від 3 листопада 2014 року : Підгаєцька Е.А. «Мирного неба кожному з нас».

2.Газета «Відкритий урок» №33-34 ( 455 – 456) від 18 листопада 2014 року :Жорін Роман «Володарям Червоних Ручок присвячується».

3. Газета «Відкритий урок» №37-38 ( 459 – 460) від 17 грудня 2015 року : Підгаєцька Е.А. «Пісня лікує душу».

4. Газета «Енергетик» №38 ( 1544 ) від 29 жовтня 2014 року: Оксана Місюкевич «Южноукраїнські гімназисти дали концерт у військово - морському шпиталі».

5. Газета «Відкритий урок» №39-40 ( 461 – 462) від 01 січня 2015 року: Пелюх Ю.Ю. «Вітамінка – мандаринка».

6.Сайт Osvita.ua forum@osvita.ua 11.04.2015 Заболотня В.В. Розробка уроку «Чарівний світ Ганса Крістіана Андерсена. Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей».

7.Газета «Контакт», №30(2820) від 28 квітня 2015 року «Добро пожаловать, скворцы!» (акція Бишевої Н.С.).

8. Публікація матеріалу в журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Розробка уроку «Чарівний світ Ганса Крістіана Андерсена. Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей». Заболотня В.В. червень 2015.

9.Газета «Гімназист», «День зустрічі птахів», Заріцька Анжеліка.

План роботи атестаційної комісії та план роботи з атестації педагогічних працівників виконані в повному обсязі. Робота атестаційної комісії була системною та об’єктивною, згідно вимог чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами). Атестаційна комісія в своїй роботі керувалася вимогами розділу ІІ Типового положення про атестацію педагогічних працівників. За час атестації було проведено 6 засідань атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії всебічно вивчали педагогічну та методичну діяльність педагогічних працівників, які атестувалися: відвідували робочі та відкриті уроки, позакласні заходи, вивчали шкільну документацію (календарно-тематичне планування, класні журнали, робочі учнівські зошити, учнівські щоденники, особові справи учнів тощо), вивчали та аналізували рівень навчальних досягнень учнів, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів та інше. Під час атестації з педагогами проводилися наради, надавалися консультації з окремих питань атестації, оформлення власного педагогічного досвіду тощо. Глибоко аналізувалося питання щодо участі педагогів у методичній роботі як в закладі, місті, так і на рівні області. При підготовці характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період враховувалася педагогічна та методична робота вчителів за 5 років, участь у творчих та професійних конкурсах, позакласній роботі.

Атестаційний період у навчально-виховних закладах району пройшов без скарг та конфліктів, дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі вчителів, вніс певні корективи в професійну діяльність педагогів.

Виконувався графік курсів підвищення кваліфікації на 2014 та 2015 календарні роки в повному обсязі. За період з вересня 2014 року по червень 2015 року курси підвищення кваліфікації при Миколаївському ОІППО пройшли 12 працівників закладу.

Окремим напрямком психолого – педагогічної діяльності в закладі є організація та проведення адаптації учнів 1(5)-х класів, за результатами якої проведено психолого – педагогічний консиліум, класні батьківські збори у 1-х класах із залученням адміністрації та психологів. Матеріали психолого – педагогічного семінару документально оформлені як в електронному ( розміщено на сайті гімназії ), так і в друкованому виді ( окремий інформаційно – методичний збірник), містять узагальнення роботи закладу щодо адаптації 1(5) – х класів, систему роботи адміністрації, соціально – психологічної служби, медичного кабінету, класних керівників та учителів – предметників ( психологічні спостереження, дослідження, накази, довідки, результати моніторингових досліджень, що використовуються в практичній роботі з учнями 1(5) –х класів усіма учасниками навчально-виховного процесу).

Чіткою, системною та результативною є робота педагогів з категорією обдарованих та здібних учнів. У 2014-2015 навчальному році у ІІ етапі міських учнівських олімпіад узяли участь 145 учнів гімназії, що становить 24,7% від загальної кількості учасників ( 588). Загалом вони вибороли 82 призових місця ( І – 27, ІІ -25, ІІІ – 30), що становить 44,6 % від загальної кількості призових місць ( 184 ), отриманих учнями ЗНЗ міста.

18 гімназистів стали учасниками ІІІ етапу ( обласного ) Всеукраїнських учнівських олімпіад й вибороли 20 призових місць ( І – 3, ІІ – 4, ІІІ – 13). Високою є результативність участі учениці 4-Б класу Бикової Євгенії, учениці 7-А класу Заріцької Анжеліки у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з російської мови, яка вивчається факультативно, - ІІІ місце (учитель Ярич Л.О.) та учня 7-Б класу Тімошина Дениса з фізики (учитель Шевчук Л.М.). Для ефективної роботи з обдарованими учнями в робочому навчальному плані в окремих класах було виділено навчальні години, вчителями проводилася індивідуальна робота з обдарованими учнями з врахуванням рівня їх підготовки. Особливо слід відмітити результативну роботу щодо якісної підготовки учнів до олімпіад вчителів англійської мови, фізики, німецької мови, історії, математики, інформатики, української мови та літератури, російської мови, хімії та біології.

Традиційно у закладі проведено ІІ науково – практичну конференцію «Сучасна молодь: пошук, творчість, креативність». Учні 4 -7 класів ( всього 15 гімназистів) представили дослідження, які потрібно практично використовувати у повсякденному житті. Необхідно відзначити високу ефективність застосування дослідницьких прийомів і методів такими вчителями, як Єлізарова В.Г., Бишева Н.С., Ткаченко Р.О., Пелюх Ю.Ю., Ягніченко В.М., Підгаєцька Е.А., Дзюбенко Ю.С., Бінюк І.Ю.

Учителі активно залучали гімназистів до участі у творчих конкурсах з окремих навчальних дисциплін, роботи в МАН. 14 учнів закладу проходили тестування у Миколаївському відділенні МАН. Учениця 6-А класу Чернієнко Катерина в міському етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН в секції «Математика» та учениця 7- В класу Чабан Вікторія у секції «Журналістика» здобули І місце. Чернієнко Катерина отримала диплом учасника ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Миколаївського територіального відділення МАН в секції «Математика». Почесною грамотою відмічено екологічне дослідження учениці 7 –Б класу Фендик Анни. У 2014 – 2015 році між Южноукраїнською гімназією №1 та Станцією юних техніків підписано угоду щодо співпраці та проведення на базі нашого закладу секції МАН «Програмування», керівник Поліщук С.В.

Учні закладу під керівництвом своїх викладачів брали активну участь у Всеукраїнських предметних конкурсах:

Назва конкурсу

Предмет

Кількість учасників

Кількість переможців

Учитель

1.

«Олімпус»

Німецька мова

16

Сертифікат учасника -16

Трачук Ю.В.

2.

«Кенгуру»

Математика

15(1,2кл.) + 33

Добрий результат -4

Сертифікат учасника-11

(1,2 класи)

Відмінний результат -3,добрий результат – 7, учасник -12Патранюк І.П.

3.

«Грінвіч»Англійська мова

70

Срібний сертифікат – 7

Бронзовий – 3

Учасника - 60


Лазаренко А.А.

Пелюх Ю.Ю.

Бінюк І.Ю.


4.

«Олімпус»Англійська мова

56

І місце -1 Василюк Ю

7 місце – лауреат Білик АртемЛазаренко А.А.

5.

«Левеня»

Фізика

62

10 – відмінний результат, 31 – добрий,

21 –сертифікат учасникаШевчук Л.М.

6.

«Бобер»

Інформати

ка


7

3 добрий результат,

2- відмінно, 2 учасникаПоліщук С.В.

7.

«Лелека»

Історія

32

золотий лелека -11,

срібний – 7, бронзовий -10, учасники- 4Коломійчук Т.П., Підгаєцька Е.А., Григоренко Г.Г.

8.

«Колосок» - осінній

Природознавство

60

58 призерів, з них отримали нагороду «Золотих колосків»-7, «Срібних колосків»-51.

Ткаченко Р.О.

9.

«Колосок» - весняний

Природознавство

45
Ткаченко Р.О.

Всього 422 учні, що складає 122% від загальної кількості гімназистів.

При проведенні засідань методичних комісій та творчих груп, на заняттях практичних семінарів використовувалися різні форми методичної роботи, як традиційні, так і новітні: круглі столи, дискусії, презентації та захисти фрагментів уроків, вернісажі творчих ідей, коло думок, тренінги, використання та обговорення матеріалів Інтернет-ресурсів тощо.

Відвідані уроки свідчать про стабільну та якісну роботу педагогів. У практиці роботи вчителів закладу органічно поєднуються як традиційні, так і новітні, нестандартні методи й форми проведення уроків, часто застосовуються інтерактивні, проблемно – пошукові, дослідницькі методи навчання, в середніх та старших класах вчителі дедалі частіше в навчально – виховному процесі застосовують мультимедійні технології навчання на різних етапах уроків та при проведенні уроків різних типів, що значно оптимізує навчальний процес, підносить його на якісно вищий рівень, забезпечує розвиток пізнавального інтересу учнів, розвиток їх творчих здібностей, ініціативи, самостійності, вміння працювати в колективі, групі, розвиває толерантність. Цьому сприяє зокрема і покращення стану комп’ютеризації закладу, оскільки комп’ютерами та плазмовими телевізорами забезпечені майже всі навчальні кабінети.

Реалізуючи на уроках чинні програми з базових навчальних дисциплін, вчителі приділяли особливу увагу впровадженню в навчальний процес нового Державного стандарту повної загальної середньої освіти на паралелі 1(5), 2(6) класів, курсів за вибором «Усвідомлене батьківство» та «Фінансова грамотність» для учнів 7(11) класів, формуванню практичних вмінь і навичок учнів та їх життєвих компетенцій з усіх навчальних дисциплін. Реалізувався індивідуально-диференційований підхід у навчанні.

У 2014-2015 навчальному році в закладі працювало 6 предметних методичних комісій, 1- методична комісія класних керівників.

Методична комісія вчителів іноземних мов (керівник Юрченко З.М.) у 2014-2015 навчальному році свою роботу спрямувала на реалізацію державної освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, постановами уряду, чинним законодавством про освіту, міських програм в галузі «Освіта» та забезпечення переходу на профільне навчання, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку навчальних закладів освіти міста усіх типів і форм власності, інформатизації навчально-виховного процесу.

Упродовж 2014 - 2015 н.р. МК через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Формування професійного акмеологічного розвитку вчителя іноземної мови на компетентнісній основі».

Іноземну мову у Южноукраїнській гімназії №1 викладають 7 учителів. Із них:

за категоріями: вища категорія -3, перша-1, друга-2, спеціаліст - 1;мають педагогічні звання -3.

У процесі вивчення іноземних мов учителі працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в ЗНЗ у 2014 - 2015 навчальному році, якими в достатній кількості забезпечена шкільна бібліотека, крім підручників з англійської мови для 10-х класів і з німецької та французької мови для 11-х класів . Для занять з учнями використовувались електронні підручники. Також у навчально-виховному процесі використовуються комплекси (НМК). Навчальні програми з іноземної мови виконано в повному обсязі.

Ведення необхідної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів щодо результатів навчальних досягнень учнів учителями іноземних мов здійснювалось згідно з нормативними документами, а саме:

- наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-1 1(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;

- лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»;

- лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.08.2012 №1/9-552 «Про використання навчальної літератури»;

Робота МК спланована відповідно до плану роботи гімназії і мк учителів міста. План роботи відповідає вимогам, основним нормативно-правовим актам про освіту (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Концепція профільного навчання в старшій школі).

Аналіз діяльності методичної комісії засвідчує, що вчителі іноземних мов, у цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. Ведення необхідної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів щодо результатів навчальних досягнень учнів учителями іноземних мов здійснювалось згідно з нормативними документами.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування міських, загальногімназійних заходів. Під час методичних засідань розглядалися питання професійного розвитку вчителя; основних завдань нового навчального року, спрямованих на підвищення якості освіти; нормативних аспектів початку нового навчального року; колективного пошуку шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання як умови самовдосконалення вчителя та самореалізації учня; використання міжпредметних зв'язків на уроках та в позакласній роботі з предмета; системи роботи з обдарованою молоддю; формування комунікативної і соціокультурної компетенції на уроках іноземних мов; мотивації як одного з аспектів пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення іноземних мов; олімпіади з іноземної мови, підготовки учнів до успішного проходження ДПА та ЗНО.

Відвідані відкриті заходи свідчать про те, що вчителі па достатньому рівні володіють методикою викладання предмета, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології, здійснюють конструювання уроків особистістю орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. Необхідним елементом всіх засідань було обговорення новітніх технологій з демонстрацією практичних завдань, під час яких учителі перетворюються на учнів і з задоволенням виконують вправи, удосконалюючи свої мовні і мовленнєві уміння.

За спільним рішенням педагоги вирішили продовжувати колегіальний пошук шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок інноваційних методик і технологій навчання та виховання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення і самовдосконалення. На високому рівні в методичній комісії проходили взаємовідвідування уроків та їх обговорення, надавалася методична допомога молодим вчителям, здійснювалася заміна уроків відсутніх учителів.

У листопаді 2014 р. на базі Южноукраїнської гімназії №1 учитель німецької мови Трачук Ю.В. провела міський семінар – практикум та показала відкритий урок у 2(6)-Б класі за темою «Мій будинок. Моя квартира».

Учителі англійської мови Лазаренко А.А. та Пелюх Ю.Ю. підготували міський мовленнєвий семінар-практикум «Використання інтерактивних засобів у формуванні іншомовної компетенції учнів шляхом активізації граматичних структур з реченнями умовного типу». Бінюк І.Ю. провела відкритий урок у 2 – А класі на тему «Харчування».

На високому організаційному та методичному рівнях проводиться вчителями іноземних мов позаурочна робота та робота з обдарованими учнями. Упродовж року працювали 2 секцї гуртка «Резонанс» (німецька - гурток «Deutsch macht Spaß», французька). Проведено тиждень іноземних мов, під час якого проходили такі позакласні заходи:


 • конкурс «міні-проектів» «Десять причин, щоб відвідати Німеччину» ( 4-А,Б кл.),

 • інсценізовання учнями 2-Б класу німецькою мовою казки «Рукавичка», учнями 3-А класу - казки «Попелюшка»,

 • інсценізовання учнями 2-Б класу казки «Ріпка», учнями 3-А класу - казки Сент-Екзюпері «Маленький принц»,

 • інтелектуальний брейн-ринг «How well you know English-speaking countries?» серед учнів 5-Б класу,

 • флешмоб, присвячений фізичним розминкам на уроках англійської мови.

 • інтелектуальний брейн-ринг «Travel to future with English» серед учнів 3-А та 3-Б класів,

 • конкурси «Юний Лінгвіст» та «Перекладач» в номінаціях англійська, німецька та французька мови.

МК брала активну участь у Всеукраїнськиї предметних конкурсах «Олімпус» - німецька мова ( 16 учасників), «Олімпус» - англійська мова ( 56 учасників, з них І місце Василюк Юлія, один лауреат Білик Артем), «Грінвіч» ( англійська мова – 70 учасників, з них 3 бронзових, 7 срібних сертифікатів).

Методична комісія вчителів математики та інформатики ( керівник Єлізарова В.Г. ) у 2014-2015 навчальному році працювала над проблемним питанням «Творчий підхід до викладання математики та інформатики – важливий шлях до формування творчої особистості учнів». Виходячи з цього, були сформовані першочергові завдання методичної комісії:

-Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

-Вибір оптимальних форм навчання, застосування інтерактивних технологій, здійснення індивідуального підходу до учнів, використання між предметних зв’язків.

-Підготовка до планової атестації закладу.

-Продовження самоосвіти педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково-практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

-Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи: видавництво шкільної методичної друкованої продукції; розробка мультимедійних презентацій, електронного супроводу уроку.

-Розвиток інтересу учнів до науково-дослідницької роботи.

-Використання системного підходу до організації роботи із здібними та обдарованими учнями. Приділення особливої уваги організації роботи школи олімпійського резерву навчального закладу.

-Активізація позакласної роботи з математики та інформатики.

Систематично проводилась робота з обдарованими дітьми, результатом якої стали 9 призових місць з математики (перших – 4, других – 3, третіх – 2), 3 з інформатики (перших – 2, третіх - 1) та 3 з інформаційних технологій (других – 1, третіх – 2) на міських олімпіадах. На обласній олімпіаді з математики - 3 призових місця (других – 2, третіх - 1). Учителі: Андросова Л.М., Пахотіна Т.В., Єлізарова В.Г.; з інформатики – 2 призових місця (третіх). Вчитель: Поліщук С.В.

Щорічно гімназія приймає активну участь в міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», а також у інформаційному конкурсі «Бобер». Цього року 7 гімназистів брали участь у інформаційному конкурсі та 33 учня перевірити свої знання з математики.

Учениця 4-Б класу Мануляк Аліна (учитель Єлізарова В.Г.) стала переможцем ІІ науково-практичної конференції з дослідженням «Модна математика».

Члени методичної комісії активно працюють в гімназійних та міських методичних підструктурах, що суттєво сприяє підвищенню їх кваліфікації.

Для розвитку інтересу до предметів інформатики та математики вчителі щорічно проводять предметні тижні, впродовж яких проходять різноманітні конкурси, вікторини та змагання. Цього року предметний тиждень пройшов дуже вдало, у різноманітних заходах були задіяні всі паралелі.

Членами методичної комісії підготовлено та випущено збірку: «Використання ІКТ на уроках математики та інформатики».

Недоліком роботи методичної комісії є недостатня робота щодо організації взаємо відвідування уроків учителями.

Першочерговими завданнями на наступний навчальний рік є: • Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної фахової підготовки членів МК з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

 • Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

 • Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів.

 • Підвищення якості математичної та інформативної освіти учнів;

 • Розвиток пізнавальних інтересів учнів до математики та інформатики;

Методична комісія гуманітарного циклу (керівник Ягніченко В.М. ) об’єднує вчителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури.

Уся робота МК планувалася згідно з планом роботи гімназії, відповідно науково - методичним вимогам та нормативно-правовим актам про освіту, а також підпорядковуючись проблемному питанню гімназії.

Методична комісія працювала над проблемним питанням «Розвиток комунікативного-творчих умінь і навичок учнів у процесі вивчення мови та літератури».

Протягом року було обговорено такі актуальні питання методики викладання предметів: • Методичні рекомендації щодо вивчення української та російської мов, української та світової літератур;

 • Розгляд нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • Розгляд змін у програмі з української літератури для 5-9 класів(за новим Державним стандартом);

 • Вимоги щодо оцінювання письмових робіт і перевірки зошитів;

 • Вимоги щодо єдиного орфографічного режиму;

 • Методичні рекомендації щодо оформлення класних журналів та результатів навчальних досягнень учнів;

 • Творчий розвиток учнів та їх самореалізації в процесі вивчення мови та літератури;

 • Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями(Круглий стіл);

 • Методи й прийоми розвитку художньо-читацької компетенції учнів;

 • Профільне навчання як можливість отримання якісної освіти.

Використовувалися як традиційні, так і активні форми роботи, зокрема, було проведено круглий стіл з обговорення таких питань «Творчість як прояв обдарованості», «Створення умов для активізації творчої діяльності учнів на уроках мови та літератури», «Використання інноваційних технологій для розвитку творчого мислення учнів».

На засіданнях МК також визначалися терміни проведення гімназійних олімпіад, конкурсу з української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка, затверджувалися завдання, обговорювалися підсумки проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, світової літератури та російської мови, вивчалася інструкція щодо проведення ДПА в 5(9) та 7(11) класах, обговорювалися матеріали для вступних іспитів з української мови до Южноукраїнської гімназії.

У березні проводився міжрайонний семінар на тему: «Акмеологічний підхід до формування творчої особистості учня на уроках української мови і літератури», у рамках якого учитель української мови і літератури Куковицька А. Я. провела відкритий урок з літератури рідного краю «Микола Вінграновський - поет, прозаїк, актор, сценарист,режисер - «Божий дар» української літератури».

Про плідну роботу вчителів свідчать результати участі учнів в олімпіадах та конкурсах. Зокрема, з української мови у ІІ етапі учні вибороли 4 призових місця, у ІІІ -2; з російської мови у ІІ етапі - 3 призових місця, у ІІІ -3, у ІV – 2, у ІІ етапі творчого конкурсу – знавців української мови ім. П. Яцика - 5 учнів, ІІІ етапу – 1 учениця, ІІ етапу мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка стали 9 учнів. Волошина Н. стала переможцем(ІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

Учителями також ведеться позакласна робота з предметів. У цьому році було оформлено виставки та проведені бесіди до Дня української писемності й мови, Свята рідної мови.

У рамках тижня предметів гуманітарного циклу було проведено: • Конкурс стінгазет “Письменники світової літератури”;

 • Виставка малюнків “Головного очима не побачиш” за творами А.Екзюпері;

 • Вікторина «Океаном рідної мови»;

 • Конкурс читців поезій про Т.Шевченка;

 • Конкурс газет, присвячений творчості Т.Шевченка;

 • Випуск газети “Мова моя барвінкова”;

 • Конкурс знавців української мови “Мова наша солов’їна.”

 • Турнір «Знавці російської мови»;

 • Виставка дитячих презентацій зі світової літератури.

З метою розширення знань з літератури та історії вчителями було організовано екскурсії до таких міст: Вінниця, Київ, Полтава, Львів.

Усі члени МК займаються самоосвітою. Свій професійний рівень підвищують, вивчаючи питання дидактики, педагогіки та психології, знайомлячись з новинками методичної літератури, взаємовідвідуючи уроки.

Найбільшою проблемою на сьогодні лишається відсутність якісного підручників для класів з поглибленим вивченням української мови , а також непокоїть скорочення кількості годин з мови в математичних та природничих класах.

Аналізуючи роботу м/к вчителі гуманітарного циклу визначаємо ряд завдань щодо підвищення якості знань учнів: • удосконалювати якість позакласної роботи з предметів;

 • підвищувати професійний рівень учителів;

 • кожному вчителю продовжувати роботу над своїм проблемним питанням

 • використовувати передовий педагогічний досвід, власні методичні розробки;

 • вивчати та впроваджувати інноваційні технології навчання ;

 • надсилати розробки уроків та статті до періодичних видань ;

 • удосконалювати систему контролю за рівнем навчальних досягнень учнів;

 • удосконалювати роботу з обдарованими учнями.

Методична комісія спортивно-естетичного циклу (керівник Ветушко О.П.) працювала протягом року стабільно. У цьому навчальному році до її складу входять п’ять осіб: Ветушко Ольга Петрівна- вчитель фізичної культури, керівник МК, Чеканов Генадій Олександрович- вчитель фізичної культури, Янкул Людмила Валентинівна – вчитель музики, Васильєва Олена Михайлівна – практичний психолог та соціальний педагог - Кристапчук Оксана Петрівна.

План МК відповідає сучасним науково-методичним вимогам та основним науково-методичним актам про освіту. В певному обсязі ведеться документація засідань, вчасно записуються протоколи, додаються матеріали виступів учителів, розробки відкритих уроків, матеріали контрольних зрізів знань, результати конкурсів та спортивних змагань, ведеться фотоальбом спортивних заходів, постійно висвітлюються спортивні досягнення на відповідному стенді «Наші досягнення», а на стенді «Наша спортивна гордість» відмічено активних учасників спортивних дій.

Протягом 2014-2015 навчального року проведено вісім засідань методичної комісії: 3- позапланові. Кожне засідання вміщало в собі чотири - п’ять питань, серед яких основними були:

Робота над проблемним питанням гімназії.

Впровадження в роботу інноваційних технологій навчання.

Планування предметних днів, графік відкритих уроків, взаємовідвідувань.

Подальше впровадження комп’ютерних технологій на уроках музики та в позаурочний час.

Робота над підвищенням рівня знань учнів, вдосконалення форм, методів і прийомів індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми.

Розвиток творчих здібностей, ініціативи, пізнавальної самостійності учнів, прагнень до самовдосконалення.

Дотримання техніки безпеки при проведенні позанавчальних фізкультурно-оздоровчих спортивно-масових заходів серед учнівської молоді.

План МК відповідає сучасним науково-методичним вимогам та основним науково-методичним актам про освіту. У певному обсязі ведеться документація засідань, вчасно записуються протоколи, додаються матеріали виступів учителів, розробки відкритих уроків, матеріали контрольних зрізів знань, результати конкурсів та спортивних змагань, ведеться фотоальбом спортивних заходів, постійно висвітлюються спортивні досягнення на стенді «Наші досягнення», а на стенді «Наша спортивна гордість» відмічено активних учасників спортивних змагань. На початку вересня вчителі фізичної культури провели тиждень фізкультури та спорту, на якому відбулися цікаві заходи: святкова лінійка з участю провідних спортсменів та ветеранів спорту, для 1(5)- 4(8) класів конкурс малюнків на асфальті на тему «Спорт і ми», для старших класів випуск стінгазети, присвячений професійному святу фізкультури та спорту, змагання з футболу, легкоатлетичного чотириборства. До тижня фізичної культури були проведенні змагання між учнями та вчителями з баскетболу (дівчата) та футболу (хлопці), у яких учителі зайняли І місце. Маємо вагомі перемоги у міських змаганнях з баскетболу - команда дівчат гімназії виборола І місце, команда хлопців гімназії посіла ІІ місце (Ветушко О.П., Чеканов Г.О.). Команда дівчат на обласних змаганнях з баскетболу зайняла ІІІ місце. Під час участі у міських змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» учні гімназії зайняли І місце (Ветушко О.П.). У міських змаганнях з шахів команда гімназії зайняла І призове місце, а особисте І місце зайняв учень 7-Б класу Квашенко Ілля (вчитель Ветушко О.П.), І місце- Прокофьєв Сергій, учень 3-Б класу (вчитель Чеканов Г.О.), ІІІ місце - Малік Анастасія, учениця 5- Б класу (вчитель Ветушко О.П.) У змаганнях з настільного тенісу кращим гравцем була учениця 5-В класу Авраменко Карина (Ветушко О.П.), учень 6-Б класу – Дмитрієнко Андрій ІІ місце(вчитель Чеканов Г.О.),Мандрик Андрій-ІІІ місце (Ветушко О.П.).

У цьому навчальному році вперше відбувся у нашому місті Фестиваль з футболу, де збірна команда гімназистів виборола І місце на чолі з Чекановим Геннадієм Олександровичем.У міських змаганнях з футболу серед старших класів учні гімназії посіли ІІ місце. Найкращим воротарем був Мандрик Андрій учень 5 -А класу (Ветушко О.П.).

Легка атлетика серед шкіл міста принесла нам ІІІ місце командне. Команда з дівчат виборола у естафеті І місце, а команда хлопців ІІ місце. Чеканов Генадій Олександрович разом з командою гімназистів брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування за межами міста і вибороли ІІ місце.У міських спортивних змаганнях серед хлопців команда волейболістів старших класів зайняла ІІІ місце.

Народний колектив «АДАЖІО» ( керівник Янкул Л.В.) став переможцем міжнародного конкурсу «Голден Фест», міжнародного вокально-танцювального конкурсу «Зірка країни» ІХ сезон у м.Одеса, міського міжшкільного вокального конкурсу «Місто дитинства 2015».

Соціальним педагогом Кристапчук О.П. у співпраці з сектором кримінальної міліції міста проведено правову пропаганду щодо унеможливлення протиправних дій серед учнів гімназії: 10 лекцій, із них - три групові лекції та сім індивідуальних (5-7 класи). Також були організовані екскурсії до міліції для учнів 2-В,4-Б,5-Б та 3-Б класів.

У міському конкурсі на виготовлення кращих макетів соціально-рекламної продукції на тему «Дитинство без насильства» ІІІ місце отримала Волошина Катерина 7- В клас.

Колеснік Анастасія, учениця 2-В класу виборола І місце у щорічному конкурсі «Гарячі страви споживайте-про своє здоров’я дбайте».

25 квітня 2015 року, учні 2 - В класу разом з класним керівником, батьками, працівниками закладу приєдналися до всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою».

Методична комісія вчителів історії та правознавства (керівник Підгаєцька Е.А.) у 2014-2015 навчальному році продовжувала роботу над проблемним питанням гімназії та над удосконаленням форм і методів роботи на уроках історії та правознавства, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів.

Продовжувалася робота по викладанню історії у профільних класах з поглибленим вивченням історії у 5 – В та 7 – А класах (учитель Григоренко Г.Г.).

Пріоритетним напрямком урочної та позаурочної роботи вчителів історії була робота з обдарованими та талановитими учнями, належна увага також приділялася участі учнів у позакласних заходах. Зокрема, Григоренко Г.Г. разом зі своїми учнями вибороли ІІІ місце у Всеукраїнському турнірі юних правознавців та обласному турнірі юних істориків. 32 гімназисти взяли участь у міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2015».

Було проведено п’ять засідань методичної комісії, на яких заслуховувалися зокрема такі питання:

-Вивчення історії, правознавства, основ християнської етики, предмета людина і світ у 2014-2015 навчальному році.

-Викладання історії у 2(6) класі у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

-Перспективи роботи методичної комісії у 2014-2015 навчальному році.

-Методичне забезпечення уроків історії у 2(6) класі.

-Національно-патріотичне виховання учнів на уроках історії.

-Реалізація проблемного питання гімназії та проблемних питань членів методичної комісії.

-Виховання сімейних цінностей на уроках усвідомленого батьківства.

-Впровадження в роботу мультимедійних засобів навчання.

-Про проведення Всеукраїнського тижня права.

-Організація роботи з обдарованими учнями. Впровадження елементів науково-дослідницької роботи в індивідуальну роботу з учнями.

-Громадянське виховання на уроках правознавства.

-Обговорення підручника з історії для 2(6) класу.

-Розгляд нових педагогічних технологій в освіті.

-Про підготовку до ЗНО. Аналіз документів та оформлення рекомендацій.

-Аналіз наказу про стан викладання основ правознавства.

-Про результати предметних олімпіад з історії та правознавства.

-Обмін досвідом вчителями, що атестуються.

-Формування критичного мислення на уроках історії та правознавства.

-Виховання духовності та моральності на уроках з основ християнської етики.

-Організація індивідуальної роботи з учнями для підготовки до ЗНО з історії. Оформлення демонстраційних матеріалів.

-Розгляд довідки про результати перевірки стану викладання всесвітньої історії у 6(10) класах.

-Розгляд довідки про перевірку виконання навчальних програм з основ християнської етики у 3(7) класах.

-Затвердження матеріалів для ДПА з історії України у 5(9) та 7(11) класах.

З 16 по 20 лютого у закладі проведено тиждень історії, під час якого гімназисти стали учасниками історичної вікторини, брейн рингу, кункурсу малюнків, конкурсу кросвордів.

Методична комісія класних керівників (керівник Кристапчук О.П.) у 2014-2015 навчальному році працювала згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями МОІППО, відповідно до структури методичної роботи в закладі. В цьому навчальному році до її складу входило 18 класних керівників. Проблемним питанням з виховної роботи, над яким працювали класні керівники 1-7 класів було «Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрям виховання».

План МК відповідає сучасним науково-методичним вимогам та основним науково-методичним актам про освіту. В певному обсязі ведеться документація засідань, вчасно записуються протоколи, додаються матеріали виступів учителів, на сайті є рубрика Методична комісія класних керівників http://gymnasium1.klasna.com/uk/site/metodichna-komisiya-5.html, де розміщено інформацію для класних керівників закладу:

Нормативно-правова база 2014-2015 http://gymnasium1.klasna.com/uk/site/normativno-pravova-baza-2014-2015-1.html (конвенція про права дитини, основні орієнтири виховання, про молодіжні та дитячі громадські організаціїi, про національну доктрину розвитку освіти, про національну програму правової освіти населення, про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві, про охорону дитинства, про освіту, закон України про загальну середню освіту)

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка