Наказ №228 Про підсумки вивчення стану викладання фізичної культури та позакласної роботи у І семестрі 2015/2016 навчального рокуСкачати 143.32 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір143.32 Kb.
Первомайська загальноосвітня школа I-III ступенів №5

Первомайської міської ради Харківської області


НАКАЗ

м. Первомайський

25.11.2015 № 228

Про підсумки вивчення стану

викладання фізичної культури

та позакласної роботи у І семестрі

2015/2016 навчального року
Відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №24 від 14.01.2004 року, Програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення навчального предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, Річного плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік, з метою покращення стану викладання та організації навчально-виховного процесу з фізичної культури адміністрація школи здійснювала керівництво і контроль стану викладання фізичної культури з 16.11.2015 по 25. 11.2015.

Під час вивчення відвідано та проаналізовано уроки: 10- Рачинський П.А., Карпенко О.В.. – 3В, Ковалик О.Б.. – 7-А, Соловйова О.О.- 3-Б проведено бесіди з учителями і учнями, досліджено рівень навчально – матеріального й методичного забезпечення та ефективність його використання в навчально-виховному процесі, перевірено стан ведення документації, проаналізовано стан участі та результативності учнів у різних спортивно-оздоровчих заходах за І семестр 2015/2016 навчального року.

У І семестрі 2015/2016 навчальному році уроки фізичної культури викладають 6 вчителів початкової школи:

Рижикова В.О. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель»;

Садовська Т.С. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель»;

Соловйова О.О.- спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель».

Чернушенко Т.І.- спеціаліст другої категорії.

Чурилова Т.М.- спеціаліст.

Рачинський П.А.- спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Учитель методист».

Ковалик О.Б.- спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель».

Кількісно – якісний склад учителів свідчить про достатньо високий творчий потенціал.

Учителі фізкультури та початкових класів ознайомлені з навчальною програмою, методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками та перспективним педагогічним досвідом роботи вчителів міста та на високому рівні реалізують їх у своїй діяльності. Беруть участь у роботі ШМО, ММО.

Вчителями фізичної культури та початкової школи розроблено основні документи планування навчально-виховного процесу – графік розподілу й проходження навчального матеріалу; календарне планування на І семестр, план спортивно-масової роботи, ретельно готуються плани-конспекти уроків.

Належну увагу приділено питанням охорони життя та здоров’я учнів. Своєчасно проводяться перевірки та складаються відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у спортивній залі та на спортивному майданчику (кінець серпня), обстежують нестандартне обладнання та міцність, відповідно до вимог реєструють усі види інструктажів, під час навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходяться в полі зору вчителів, добре страхують учнів під час виконання гімнастичних вправ.

Взаємини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва.

Належною є рухова підготовка вчителів, показ рухів виконуваних фізичних вправ. Дохідливо та логічно подають навчальний матеріал, концентрують увагу учнів на основних поняттях, добирають цікаві факти з життя.

Більшість уроків характеризується раціонально вибраною структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізичної культури – забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку,рухової підготовленості та статі; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної спрямованості; формування у учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.

Вчителі пройшли курсову перепідготовку та атестацію вчасно. Викладання фізичної культури здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у ЗНЗ предметів інваріантної складової навчального плану у 2015/2016 навчальному році та навчальних програм, що мають відповідний гриф МОНУ.

Вчителями створені власні портфоліо. Проводяться моніторингові дослідження результатів змагань та моніторинг навчальних досягнень учнів з предмету «Фізична культура».

Вчителі добре знають свій предмет, викладають його на достатньому та високому науково-методичному рівні, про що свідчать відвідані уроки.

У школі функціонує 1 спортивний зал. Ведеться капітальний ремонт малого спортивного залу. Проблемою залишається поповнення матеріальної бази.

Відповідно до річного плану, календарного плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, Положення про проведення міської Спартакіади школярів та календарному плану спортивно-масових заходів серед учнів загальноосвітніх шкіл м. Первомайський проводяться різноманітні змагання, ігри, спортивні, фізкультурно-оздоровчі свята тощо.

Але в цій роботі є і недоліки. Недостатньо учнів охоплені спортивними секціями, які діють на базі БК, спортивної школи. В школі слабка навчально-матеріальна база. Вчителям початкових класів потрібно активізувати позакласну роботу з фізичної культури та переглянути питання відповідного зовнішнього вигляду на уроках фізичної культури .

До даного наказу додається довідка про підсумки вивчення стану викладання фізичної культури у 1 семестрі 2015/2016 навчального року.

На підставі вищезазначеного та з метою покращення стану викладання фізичної культури
Н А К А З У Ю :
1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Люлька А.В.:

1.1. Посилити контроль за організацією навчально-виховного процесу з фізичної культури та станом навчання предмету.

Протягом 2015/2016 навчального року

1.2.Здійснювати контроль за оцінюванням навчальних досягнень учнів з фізичної культури відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури».

Протягом 2015/2016 навчального року
1.3. Проаналізувати результати вивчення стану викладання фізичної культури у школі та розробити заходи щодо усунення недоліків.

До 30.01.2016

1.4. Активно впроваджувати моніторинг навчальних досягнень учнів з предмету «Фізична культура».

Протягом 2015/2016 навчального року

1.5. Надавати методичну допомогу вчителям фізичної культури щодо самоаналізу уроку.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.Учителям фізичної культури та початкових класів:

2.1. Дотримуватись вимог нормативно-правових та навчально- методичних документів з предмету.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.2. Впроваджувати на уроках та позаурочний час інноваційні педагогічні технології, передовий педагогічний досвід, особистісно–орієнтований, компетентнісний підхід до навчання, диференційований підхід до навантаження учнів.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.3. Застосовувати ефективні форми, методи роботи для забезпечення учнями якісної освіти з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і здібностей.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.4. Неухильно дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог щодо проведення уроків фізичної культури, проводити роботу з попередження дитячого травматизму.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.5. Активізувати позакласну та позаурочну роботу з фізичної культури, залучати учнів до участі у спортивних змаганнях, до Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури.

Протягом 2015/2016 навчального року

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Люлька А.В.

Директор школи О.А.Стоцька

Люлька А.В. 3-32-31

З наказом від 25.11.2015 № 228 ознайомлені:

Чурилова Т.М.. Рачинський П.А.

Рижикова В.О. Садовська Т.С Ковалик О.Б. Соловйова О.О. Заболотня С.П. Черенушенко Т.І. Люлька А.В

Додаток


до наказу Первомайської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №5

Первомайської міської ради Харківської області від 25.11.2015 № 228


ДОВІДКА

про підсумки вивчення стану викладання фізичної культури та позакласної роботи з фізичної культури

Згідно з перспективним, річним планом роботи школи, з метою проведення системного контролю за станом викладання предмета, надання методичної, практичної допомоги вчителям фізичної культури з 16.11.2015 по 25.11.2015 року було здійснено комплексне вивчення стану фізичної культури та позакласної роботи з фізичної культури (наказ № від

Мета перевірки визначення рівня стану викладання предмету «Фізична культура», рівнів навчальних досягнень учнів з фізичної культури, аналіз позакласної роботи з фізичної культури, рівня професійної компетентності вчителів та їх науково-методичної підготовки, відповідно до вимог Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти; виконання наказу МОНУ № 371 від 05.05.2008 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»; Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-4 класів, 5-11 класів ЗНЗ

Методичний інструментарій вивчення стану викладання фізичної культури: спостереження, самоаналіз уроків, змагань, спортивних фізкультурно-оздоровчих заходів.

І. Кадровий склад.

Початкова школа, 5-11 класи забезпечені вчителями повністю. В початковій школі предмет «Фізична культура» (окрім 1-А,,1-Б класів, 4-А, 4-Б класів) викладають вчителі початкових класів. Предмет фізична культура викладають вчителі:

3-А клас – Садовська Т.С. – вчитель початкових класів «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Старший учитель»;

3-Б клас – Соловйова О.О. – вчитель початкових класів «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Старший учитель»;

3-В клас – Карпенко О.В. – вчитель початкових класів «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»;

2-А- клас- Чурилова Т.М.- вчитель початкових класів ,категорія «Спеціаліст»;

2-В клас – Чернушенко Т.І.. – вчитель початкових класів, категорія «Спеціаліст другої категорії»;

2-Б клас – Рижикова В.О. – вчитель початкових класів «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Старший учитель»;

5-А, 6-А,Б, 7-А,Б, 8-А,8-Б, 9-а,Б – Ковалик О.Б. – вчитель фізичної культури «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»;

4-А,Б 5-Б, 6-Б, 10,11 – Рачинський П.А. – вчитель фізичної культури «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Вчитель методист».

Кількісно-якісний склад учителів свідчить про достатньо високий творчий потенціал.

Курсову перепідготовку та атестацію вчителі пройшли вчасно, відповідно до перспективних планів – графіків та заявок.ІІ.Навчально-методичне забезпечення.

У І семестрі 2015/2016 навчального року викладання фізкультури здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану.

Вчителі користуються навчальними програмами, що мають відповідний гриф МОНУ.

Програма «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» (1-2 класи Круцевич Т.Ю., Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Кривчикова О.Д., Смоліус Г.Г., 2011 рік; 3-4 класи М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во «Ранок», 2006 рік), «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи» (авт. Т.Ю. Круцевич, С.М. Дятленко, 2012 рік), «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи» (авт. Т.Ю. Круцевич, С.М. Дятленко, 2010 рік) затверджено Міністерством освіти і науки України.

З метою підвищення методичного рівня вчителі користуються методичною літературою, науково - методичними журналами.

ІІІ. Модернізація НВП.

Учителі початкової школи та фізичної культури добре знають навчальні програми, інструктивно-методичні рекомендації. Працюють над досягненням основної мети навчального предмета «Фізична культура», а саме: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійного розвитку природних здібностей та психічних якостей використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Мета реалізовується комплексом навчальних, оздоровчих і виховних завдань:  • Формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

  • Розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

  • Розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

  • Формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

  • Формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Учителі початкових класів на своїх уроках велике значення надають виконанню команд, поворотів, основної частини уроку, використовуючи при цьому різні види комплексних вправ, рухових ігор. Враховують індивідуальні особливості кожної дитини.

Учителі 1,2 класів оцінюють навчальні досягнення учнів вербально, 3-4 класів за «Критеріями оцінювання з фізичної культури».

Садовська Т.С., Соловйова О.О., Карпенко О.В. уроки проводять у досить високому темпі, раціонально та ефективно використовують навантаження відповідно до частин уроку.

Урок Соловйової О.О. (18.11.2015) за темою «Стройові вправи. Акробатичні

вправи». Урок відзначається чіткістю, різноманітністю виконаних вправ.

Урок Карпенко О.В. (20.11.2015) за темою «Символи. Ритуали і церемонії Олімпійських ігор». Загальнорозвивальні вправи. Урок насичений теоретичними знаннями щодо Олімпійських ігор. Урок сприяє розвитку сили, координації рухів, гнучкості, спритності. На уроці (Карпенко О.В.) забезпечується інтенсивний розвиток в учнів основних рухових умінь з урахуванням сензитивних періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття характеризуються достатньою моторною щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи всього уроку, вчитель використовує метод розбору.

Урок Рачинського П.А. (17.11.2015) за темою «Баскетбол. Технічні прийоми гравців». Урок розвиває технічні якості: спритність, швидкість,виховує наполегливість, розвиває загальну техніку гри, техніку ведіння м,яча під час гри в баскетбол».

Урок Ковалик О.Б. (24.11.2015) за темою «Гімнастика». Урок відрізняється чіткістю, високим темпом. Сприяє координації рухів та розвитку пластичності, гнучкості. Вчитель постійно акцентує увагу на техниці безпеки під час виконання вправ.

Види рухової діяльності учнів в 2-Б класі (Рижикова В.О.),2-А клас (Чурилова Т.М.) доцільні. Кожний етап уроку дозується часом,простежується перехід від одного етапу уроку до іншого, враховується індивідуальна особливість дитини. Класні журнали ведуться на належному рівні. Уроки фізичної культури, 3 години на тиждень проводяться у малій спортивній залі. Матеріально-технічне оснащення зали недостатнє.

Практично всі учні відвідують уроки фізичної культури. У кожному класі урок розпочинається своєчасно і триває: 1-і класи – 35 хв. 2-4 класи – 40 хв.

Вчитель фізичної культури Рачинський П.А. (4-А,Б , 5-Б ,6-Б, 10,11 класи) уроки проводить у досить високому темпі, використовує різноманітні форми та методи організації діяльності учнів на уроці, впроваджує у навчально-виховний процес інтерактивні технології, передовий педагогічний досвід, диференційовано підходить до навантаження учнів, враховуючи індивідуальні особливості та фізичні кондиції. Працює над методичною проблемою «Підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу на основі впровадження методу колового тренування».

Учителю потрібно звернути увагу на відвідування учнями уроків, підтримувати зв’язок з класними керівниками та батьками учнів.

Ковалик О.Б.(5-А, 6-А, 7-і,8-і,2-В) працює над проблемою. «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами туризму».

Аналіз уроків свідчить, що вчитель добре володіє методикою викладання предмета, має в наявності календарне та поурочне планування.

На уроці чітко слідкує за виконанням вправ кожним учнем, раціонально використовує час, звертає увагу учнів на дотримання правил безпечної поведінки, продумує ігрові моменти.

На більшості відвіданих уроках і позакласних заходах, вчителі фізичної культури та початкових класів оптимально розв’язують триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також розвивають в учнів красу рухів, поставу, грацію, ритміку, пластику, виховують терпіння, загальну витривалість, самодисципліну, волю до досягнення гуманної перемоги. Вдало використовують методи заохочення, що сприяє підвищенню результативності діяльності школярів.

Оптимально дозують фізичні навантаження. При цьому застосовують різні засоби – повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміну діяльності тощо. На постійному контролі вчителів школярі, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої та спеціальної груп з фізкультури, та ті, що погано почувають себе на уроці. Виконують систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям. Медична сестра, адміністрація школи, класні керівники відповідно до вимог проводять медико – педагогічний контроль.

Вчителі фізичної культури проводять позакласну роботу з предмета, яка певною мірою визначається потребами та побажаннями учнів.

Традицією стало проведення спортивних свят: змагання з легкоатлетичного 4-х борства ,змагання з футболу на Призи клубу «Шкіряний м’яч» (1 місце середня група), Турнір «1000 команд» (1 місце-хлопці, 2 місце- дівчата) «Малі Олімпійські ігри «Діти Харківщині». Традиційно спортсмени школи беруть участь у легкоатлетичному кросі «Біг для всіх»

Шкільна документація ведеться на належному рівні. Слід зазначити, що аналіз відвідування уроків та співбесід з учителями, говорить про те, що учителі знають програмовий матеріал, уміють організовувати роботу учнів на уроці, правильно дозують час на уроці, вдало поєднують різні форми і методи роботи, диференційовано підходять до навантаження учнів на уроках, учні демонструють: у 1-4 класах – достатній та високий рівень знань, 5-11 класи – середній – високий рівень знань.

Під час вивчення виявлено упущення та недоліки в роботі.


  1. Неякісною є робота вчителів з учнями та їх батьками, класними керівниками щодо наявності спортивної форми в усіх учнів.

  2. Суттєвого покращення потребує ведення окремої шкільної документації (класні журнали, документація змагань тощо).

ІV.Методична робота з педагогічними кадрами.

Вчителі початкових класів та фізичної культури 5-11 класів є членами ШМО та ММО. Постійно працюють над підвищенням своєї професійної, фахової компетентності та творчого потенціалу. Рачинський П.А. –керівник ММО вчителів фізичної культури. На засіданнях розглядаються теоретичні та практичні питання. З метою підвищення рівня самоосвітньої діяльності вчителі створили власні портфоліо, які відображають результати педагогічного та науково-методичної діяльності.

Згідно з графіком, вчителі проходять курси підвищення кваліфікації при Харківській академії неперервної освіти.

V.Позакласна робота з фізичної культури.

Важливий аспект роботи вчителів фізичної культури – залучення учнів до участі у різних видах змагань.

Відповідно до Річного плану, календарного плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, Положення про проведення міської Спартакіади школярів та календарному плану спортивно-масових заходів серед учнів загальноосвітніх шкіл м. Первомайський проводяться різноманітні змагання, ігри, спортивні, фізкультурно-оздоровчі свята:

з/п


Назва змагань

Термін проведення

Результат

1.

Змагання з футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч”

вересень-жовтень

І місце (міський етап)

2.

Турнір «1000 команд»

жовтень

І місце , 2 місце


VІ. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

У школі є 2 спортзали (малий та великий). Матеріально-технічна база спортзалів недостатня але обладнання та інвентар перебуває на рівні збереження. Наявний акт –дозвіл проведення занять в спортзалі на 2015/2016 навчальний рік.Враховуючи вищезазначене, вчителям необхідно на кожному уроці дотримуватись: санітарно- гігієнічних вимог щодо використання спортивного одягу та взуття, вести облік за результатами медичного обстеження учнів та довідок тимчасового звільнення чи обмеження учнів щодо занять фізичною культурою, посилити контроль за відвідуванням учнями уроків фізичної культури, посилити роботу щодо профілактики дитячого травматизму на уроках фізичної культури.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка