Наказ №271 Про удосконалення системи контролю за діяльністю комісій по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праціСкачати 176.47 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір176.47 Kb.


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
30.07.2010 м. Київ № 271


Про удосконалення системи контролю


за діяльністю комісій по проведенню

профілактичних медичних оглядів працюючих

в шкідливих та небезпечних умовах праці.
З метою поліпшення медичного забезпечення працівників м. Києва, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та для удосконалення системи профілактичних оглядів вказаних категорій згідно статті 17 Закону України "Про охорону праці", статей 22, 31 Основ Законодавства України "Про охорону здоров'я" щодо державного контролю і нагляду в галузі охорони здоров'я та обов'язкових медичних оглядів, наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 № 846/14113, Постанови головного державного санітарного лікаря України від 17.07.2006 № 28 "Про вдосконалення виявлення обліку та профілактики професійних захворювань в Україні", та враховуючи позитивний висновок постійно - діючої комісії по державному контролю проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці, -

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад постійно діючої комісії по державному контролю проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці ( Додаток 1).

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію по державному контролю проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці ( Додаток 2).

3. Затвердити перелік лікувально-профілактичних закладів, яким надано право створювати комісії по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці (далі Перелік) (Додаток 3).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки начальника В.ЗагороднійПОДАННЯ
Начальник управління ОЛПДН А.Арешкович

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника В.Мохорєв

Заступник начальника О. Мельник

Завідувач сектору правового

забезпечення О. Шестерненкова

Додаток №1

до наказу ГУОЗ

від ____________№__________


Склад


постійно діючої комісії по державному контролю проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці

Голова комісії:

Арешкович А.О. Начальник управління організації лікувально -профілактичної допомоги населенню ГУОЗ


Рудницька О.П. Заступник головного державного санітарного лікаря

м. Києва


Члени комісії:
Лукашевський А.Є. Начальник відділу спеціального фонду ГУОЗ
Кононова І.Г. Завідуюча відділенням гігієни праці Київської міської санітарно - епідеміологічної станції
Коваленко О.М. Завідувач сектору організації первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) ГУОЗ

Гречківська Н.В. Головний спеціаліст ГУОЗ з професійної патології

Додаток №2

до наказу ГУОЗ

від ____________№__________

Положення

про роботу постійно діючої комісії по державному контролю проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці
I. Загальні положення
1. Комісія по державному контролю проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці (далі-Комісія) є постійно-діючим органом, яка утворюється при Головному управлінні охорони здоров’я КМДА за участю фахівців Київської міської санітарно-епідеміологічної станції.
2. Головою комісії призначається начальник управління організації лікувально - профілактичної допомоги населенню ГУОЗ КМДА, співголовою – заступник головного державного санітарного лікаря м. Києва.
3. Склад комісії затверджується наказом Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.
II. Завдання та функції комісії
1.Постійно-діюча комісія здійснює планові перевірки медичних комісій з проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

2. Постійно діюча комісія вирішує питання щодо включення або виключення комісій із зазначеного Переліку та здійснює перегляд Переліку ЛПЗ один раз на три роки, згідно з п.2 наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

3. Рішення Комісії щодо включення або виключення ЛПЗ з Переліку оформлюється протоколом, що є обов’язковим для виконання.

4. Рішення про тимчасове припинення та поновлення роботи комісії по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці може бути прийнято за поданням головного державного санітарного лікаря району, на території якого розташована комісія, або за результатами перевірки, проведеної постійно-діючою комісією.

5. Засідання постійно-діючої комісії призначаються для розгляду документів ЛПЗ, поданих для включення до Переліку та за результатами перевірок.

6. Постійно-діюча комісія на засіданнях розглядає документи, надані ЛПЗ для включення до Переліку лікувально-профілактичних закладів, яким надано право створювати комісії по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці:

- заява від керівника лікувально - профілактичного закладу щодо включення до переліку;

- ксерокопію ліцензії Міністерства охорони здоров України на провадження господарської діяльності з медичної практики, в тому числі «професійна патологія»;

- ксерокопію акредитаційного сертифікату Укрметртестстандарту лабораторій, які будуть приймати участь в зазначених медоглядах;

- копія наказу лікувально-профілактичного закладу щодо створення медичної комісії по проведенню обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці Комісії, відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;

- ксерокопії сертифікатів спеціалістів, посвідчень про кваліфікаційні категорії фахівців з відповідних спеціальностей членів комісії;

- зразок підписів членів Комісії та мокрий відтиск печатки лікарів;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

- затверджені та погоджені в установленому порядку тарифи на проведення платних медичних послуг;

- довідка про стан матеріально-технічної бази, затверджена Головним управлінням охорони здоров м. Києва.

7. Постійно-діюча комісія призначає проведення перевірки, за результатами якої складається акт санітарно - епідеміологічного обстеження об’єкта, форма № 315/о, затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р.№160. До перевірки можуть залучатися фахівці з гігієни праці санітарно-епідеміологічних станцій районів м. Києва.

8. Результати перевірки розглядаються на черговому засіданні постійно-діючої комісії, де приймається остаточне рішення щодо можливості включення ЛПЗ до Переліку.

9. Відмова у включенні до Переліку або припинення діяльності медичної комісії по проведенню медичних оглядів працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці здійснюється у разі:

- порушення ведення медичної документації;

- невідповідності матеріально-технічної бази комісії та кваліфікаційних вимог до лікарів;

- порушення вимог щодо повноти обстеження пацієнтів або несвоєчасне направлення хворого до спеціалізованого медичного закладу для уточнення діагнозу та вирішення питання про професійну придатність.
3. Права Комісії
3.1. Для виконання покладених на Комісію завдань та функцій, Комісія та фахівці, що залучені до її роботи, мають право:

3.1.1. Під час своєї роботи запитувати та отримувати від керівників закладів охорони здоров'я документи, довідки, розрахунки, інші відомості, необхідні для виконання завдань та мети перевірок.

3.1.2. Вносити пропозиції щодо покращення якості проведення медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці, а також щодо притягнення у встановленому порядку до відповідальності керівників та фахівців закладів охорони здоров'я за порушення професійних і посадових обов'язків, котрих вони припустилися.

Голова постійно діючої комісії А.Арешкович

Додаток 3

до наказу ГУОЗ

від ____________№__________
ПЕРЕЛІК

лікувально-профілактичних закладів міста Києва, яким надано право створювати комісії по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці


Код комісії

Назва лікувально-

профілактичного закладу

Адреса

комісії

Контактні

Телефони

комісії

Керівник або голова комісії

1.

Голосіївський район

1.1.

Центральна поліклініка

Голосіївського району м. Києва

просп.40-річчя Жовтня, 59-а

257-40-43

Назарова

Світлана Олександрівна1.2.

Поліклініка №2 Голосіївського району

м. Києва

вул. Якубовського, 6

250-33-09

За призначенням

1.3.

Поліклініка сімейних лікарів

«Корчувате» Голосіївського району

м. Києва

вул. Набержно-Корчуватська, 56/66

294-04-66

Таран Зоряна Петрівна

1.4.

ТОВ медичний комплекс «Мрія»

вул. Будіндустрії, 5-а

294-14-55

Чуєнко Валентина Михайлівна

2.

Дарницький район

2.1.

Центральна поліклініка

Дарницького району м. Києва

вул. Вербицького, 5

562-58-55

Ігнатюк Інна Валентинівна

2.2.

Поліклініка № 1 Дарницького

району м. Києва

вул. Харківське шосе, 121

564-07-67

Сергієнко Тетяна Пилипівна

2.3.

Київська міська клінічна лікарня №1 Дарницького району

вул. Харківське шосе, 121

564-03-13

Глух Олег Іванович

3.

Деснянський район

3.1.

Поліклініка № 3 Деснянського

району м. Києва

вул. Матеюка, 3

513-00-90

Подарівська Олеся Ярославівна

4.

Дніпровський район

4.1.

Поліклініка сімейного лікаря «Русанівка»

Дніпровського району м. Києва

вул. Ентузіастів, 49

555-88-04

Воробей Тетяна Ростиславівна

4.2.

Поліклініка № 1 КМКЛ № 11

Дніпровського району м. Києва

вул. Рогозівська, 6

568-99-79

Столбецька Надія Григорівна

5.

Оболонський район

5.1.

ДП СМСЧ №18 МОЗ України

вул. Московська, 19

419-72-88

Падалка Ірина Борисівна

5.2.

Поліклініка № 1

Оболонського району м. Києва

вул. Лайоша Гавро, 26

418-64-07

Бойчук Марія Архипівна

6.

Печерський район

6.1.

Центральна поліклініка

Печерського району м. Києва

вул. Підвисоцького, 13

290-27-69

Маніва Тетяна Миколаївна

6.2.

МСЧ заводу «Радар»

вул. Предславінська, 34-а

268-63-11

Макаренко Наталія Миколаївна

6.3.

Головний військовий госпіталь МОУ

вул. Госпітальна, 16

521-83-18

Олійник

Ірина Станіславівна6.4.

Олександрівська клінічна лікарня

вул. Шовковична, 39/1


287-53-98

Гірська Леся Іванівна

7.

Подільський район

7.1.

Центральна районна поліклініка Подільського району м. Києва

вул. Мостицька, 9

433-57-60

fax 463-22-34Поліщук Наталія Іванівна

7.2.

Поліклініка № 2 Подільського

району м. Києва

просп. Свободи, 22

434-68-77

Ціпоренко Сергій Юрійович

7.3.

МСЧ ВАТ заводу «Ленінська кузня»

вул. Електриків, 26, корп. 87

425-42-62

Колосовська Катерина Єдуардівна

8.

Святошинський район

8.1.

Київська міська клінічна лікарня № 7

вул. Котельникова, 95

424-82-97

Коротун Світлана Іванівна

8.2.

Центральна поліклініка Святошинського району м. Києва

Поліклініка № 5, ЦРП, вул. Відпочинку, 11

450-92-61

Булайчук Наталія Петрівна

8.3.

МСЧ АНТК ім. Антонова

вул. Туполева, 1

443-82-30

Чернишенко Людмила Іванівна

8.4.

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

просп. Перемоги 119/121

451 82 51

Сушко Віктор Олександрович

8.5.

Лікарня для вчених Національної

академії наук України

вул. Смирнова-Ласточкіна, 22

272-34-03

За призначенням

9.

Солом'янський район

9.1.

Центральна районна Поліклініка Солом'янського району м. Києва

вул. Солом'янсь-ка, 17

249-78-52

fax 270-45-18Шпильова Валентина Миколаївна

9.2.

Поліклініка №1 Солом'янського

району м. Києва

вул. Гарматна, 36

457-69-77

Цимбал Кароліна Григорівна

9.3.

Медичне об'єднання НВО

«Медбуд» АТХК «Київміськбуд»

просп. Червоно-

зоряний, 17249-80-87

Горденко Наталія

Миколаївна9.4.

МСЧ № 11 МОЗ України

вул. Індустріальна, 3

456-41-00

Кудря Ірина Олександрівна

9.5.

Медичний центр Національного

Авіаційного університету

вул. Гарматна, 47

497-40-22

Петлін Вадим Олександрович


9.6.

Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України

вул. Волинська, 66-А

246-99-63, 241-20-55

Коваленко Маргарита Анатолівна

10.

Шевченківський район

10.1.

Центральна районна поліклініка

Шевченківського району м. Києва

вул. Саксаганського, 100

244-29-57

Медведєва Вікторія Вадимівна

10.2.

Поліклініка №2 Шевченківського

району м. Києва

вул..Пимоненко, 10

484-07-96

Бараннік Кіра Львівна

10.3.

Медичний комплекс "Сирець"

вул. М. Берлінського, 23/8

440-73-91


За призначенням

10.4.

Медичний комплекс "Артем"

вул. Дехтярівська, 17

483-74-30

Осадча Тетяна Іванівна

10.5.

Клініка "Оберіг"

вул. Зоологічна, 3, корп. В

295-62-21

fax 495-62-31Антонюк Лариса Іванівна

10.6.

ТОВ „Лаян Віннер”

вул. Прорізна 25-а

235-52-59

Кваснецький Петро СергійовичГолова постійно-діючої комісії А.АрешковичБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка