Наказ №417 Про результати проведення підсумкових діагностичних контрольних робіт за І семестр 2013/2014 навчального рокуСкачати 161.56 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір161.56 Kb.


Первомайська гімназія № 3

Первомайської міської ради

Харківської області

Н А К А З

м. Первомайський

30.12.2013 № 417

Про результати проведення підсумкових

діагностичних контрольних робіт

за І семестр 2013/2014 навчального року
Згідно з планом роботи гімназії на 2013/2014 навчальний рік у І семестрі були проведені діагностичні контрольні роботи в 1-11-х класах. З метою усунення перевантаження учнів і раціонального використання часу терміни проведення діагностичних контрольних робіт були підпорядковані графіку контрольних робіт.

Завдання для всіх контрольних робіт були чотирьох рівнів. З’ясовано, що учні на достатньому рівні оволоділи навчальним матеріалом І семестру.

Порівняння показників якості знань учнів за підсумкову діагностичну контрольну роботу та за І семестр 2013/2014 навчального року виявило, що з більшості навчальних дисциплін показники дещо відрізняються, що обумовлено досить низьким відсотком відвідування учнями занять (близько 80%), а це сприяє викривленню результатів. Значна розбіжність показників спостерігається з фізики в 7, 9 класах та з основ здоров’я 8 класі. В більшості випадків оцінки, які учні одержали за контрольні роботи, знаходяться в одному рівні з оцінками за І семестр і відрізняються не більше, ніж на 2 бали. Таким чином оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями - предметниками є достатньо об’єктивним.

Аналітична довідка про результати проведення підсумкових діагностичних контрольних робіт за І семестр 2013/2014 навчального року додається.

У зв’язку з вище викладеним
НАКАЗУЮ:


  1. Відзначити якісний аналіз контрольних робіт вчителями Байдаковою Ю.С., Колотвиновою Т.В., Старченко Ю.В., Пономаренко С.О., Пурейом П.І.

  2. Керівникам гімназичних методичних об’єднань Бобрецькій Н.В., Пономаренко С.О., Семеніхіній Г.М. обговорити результати підсумкових діагностичних контрольних робіт за І семестр 2013/2014 навчального року на засіданнях методичних об’єднань.

До 15.01.2014

  1. Учителям-предметникам:

    1. Чітко дотримуватись рекомендацій щодо проведення аналізу контрольної роботи.

Протягом ІІ семестру

2013/2014 навчального року    1. Вжити заходів щодо ліквідації виявлених прогалин в знаннях учнів.

Протягом ІІ семестру

2013/2014 навчального року  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчальної роботи Куценко Т.В. та навчально-виховної роботи Пурея П.І.

Директор гімназії О.С.Сухарєва


З наказом від 30.12.2013 № 417 ознайомлені всі педагогічні працівники.
Директор гімназії О.С.Сухарєва
Додаток до наказу Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської області № 417

30.12.2013


Аналітична довідка

про результати проведення підсумкових діагностичних контрольних робіт

за І семестр 2013/2014 навчального року
Згідно з планом роботи гімназії на 2013/2014 навчальний рік у І семестрі були проведені діагностичні контрольні роботи в 1-11-х класах. З метою усунення перевантаження учнів і раціонального використання часу терміни проведення діагностичних контрольних робіт були підпорядковані графіку контрольних робіт.

Завдання для всіх контрольних робіт були чотирьох рівнів.

У 1 класі було проведено діагностичні роботи з української мови (навчання грамоти) та математики.

З української мови (навчання грамоти) проводилася перевірка рівня сформованості навичок звуко - буквеного аналізу слів відповідно до навчальної програми. Аналіз робіт показав, що учні оволоділи навичками побудови звукової моделі не в повній мірі. Найбільше помилок учні припустилися при позначенні дзвінких приголосних та при поділі слів на склади. Із 14 учнів класу, які виконували роботу, повністю правильно виконали роботу 2 учнів (14%) ФіліпповаС., ШугалоМ., припустилися 1-2-х помилок 7 учнів (50%). Припустилися значної кількості помилок 5 учнів (36%).

Діагностична робота з математики містила завдання на складання формули знаходження цілого за схемою, порівняння величин за схемою. Аналіз роботи показав, що в цілому учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Першокласники розуміють співвідношення між цілим та частинами, вміють визначати та порівнювати ціле й частини. Із 13 учнів класу, які виконували роботу, 7 (54%) виконали роботу без помилок, 6 (46%) – припустилися 1-2-х помилок.

В 2-4-х класах було проведено діагностичні роботи з української мови та математики.

Контрольна робота з української мови в 2 класі проводилася у формі диктанту відповідно до навчальної програми. Аналіз контрольної роботи показав, що учні в повній мірі оволоділи перевіркою орфограм слабких позицій голосних та приголосних звуків та засвоїли правопис словникових слів. Найбільша кількість помилок - це заміна та пропуск букв, виправлення, неправильні з’єднання букв. З 22 учнів класу, що виконували роботу, 8 учнів (36%) виконали роботу на високому рівні, 10 учнів (45%) – на достатньому рівні, 4 учні (19%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 81%.

Перевірка контрольної роботи з математики в 2 класі показала, що учні на достатньому рівні засвоїли вивчений матеріал. Учні вміють читати й записувати двоцифрові числа, визначають попереднє та наступне число, знають назви компонентів дій додавання й віднімання, розуміють співвідношення між величинами, вміють зобразити це за допомогою схем при розв’язанні рівнянь та задач. Найбільше помилок допущено при виконанні дій додавання й віднімання з переходом через розряд. Роботи оформлені відповідно до каліграфічних вимог. Деякі учні допустили охайні виправлення. З 23учнів класу, що виконували роботу, 6 учнів (26%) виконали роботу на високому рівні, 11 учнів (48%) – на достатньому рівні, 6 учнів (26%) – на середньому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 74%.

Контрольна робота з української мови в 3 класі проводилася у формі диктанту відповідно до навчальної програми. Перевірка контрольної роботи показала, що учні на достатньому рівні впоралися із завданням. Значної кількості помилок учні припустилися у написанні прийменників, правописі подовжених м’яких приголосних. Найбільша кількість помилок - це заміна та пропуск букв, виправлення. З 20 учнів класу, що виконували роботу, 12 учнів (60%) виконали роботу на високому рівні, 3 учнів (15%) – на достатньому рівні, 2 учнів (10%) – на середньому рівні, 1 учень Агафоненко І. (5%) – на початковому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 85%.

Контрольна робота з математики в 3 класі містила приклади з визначенням порядку дій, прості рівняння на віднімання та ділення, складену задачу на три логічні дії, геометричну задачу на знаходження довжини відрізка та побудову відрізків заданої довжини. Контрольна показала, що в цілому учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Найбільшої кількості помилок учні припустилися в обчисленнях, при розв’язанні задачі. З 19 учнів, що виконували роботу, 14 (74%) виконали роботу на високому рівні, 3 учнів (16%) – на достатньому рівні, 1 учень (5%), – на середньому рівні, 1 учень Агафоненко І. (5%) – на початковому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 90%.

Контрольна робота з української мови в 4-А класі проводилася у формі диктанту відповідно до навчальної програми. Перевірка контрольної роботи показала, що учні на достатньому рівні впоралися із завданням. Учні безпомилково визначають кінець речення, позначають слабкі позиції е/и, пишуть префікси з-, с-. Найбільша кількість помилок - це заміна та пропуск букв, виправлення. З 25 учнів класу 11 учнів (44%) виконали роботу на високому рівні, 12 учнів (48%) – на достатньому рівні, 2 учнів (8%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 92%.

Контрольна робота з математики в 4-А класі показала, що в цілому учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Всі учні правильно визначили порядок дій у числовому виразі, більшість учнів правильно визначили алгоритм розв’язання задачі, причому розв’язали її різними способами. Найбільшої кількості помилок учні припустилися в обчисленнях, при розв’язуванні складеної задачі. З 24 учнів, що виконували роботу, 14 (58%) виконали роботу на високому рівні, 6 учнів (25%) – на достатньому рівні, 4 учнів (17%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 83%.

Контрольна робота з української мови в 4-Б класі проводилася у формі диктанту з граматичним завданням відповідно до навчальної програми. Перевірка контрольної роботи показала, що учні на достатньому рівні впоралися із завданням. В учнів на достатньому рівні сформовані навички правопису ненаголошених е, и, вживання коми при однорідних членах речення, розділових знаків у кінці речення. Найбільша кількість помилок - на правопис слів з апострофом, заміна та пропуск букв, перенос слів, виправлення. З 13 учнів класу 6 учнів (46%) виконали роботу на високому рівні, 4 учнів (31%) – на достатньому рівні, 3 учні (23%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 77%.

Контрольна робота з математики в 4-Б класі показала, що в цілому учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, розв’язування простих рівнянь та правильного оформлення розв’язання. Найбільшої кількості помилок учні припустилися в обчисленнях, при розв’язуванні складеної задачі на знаходження площі прямокутника. З 13 учнів, що виконували роботу, 3 (23%) виконали роботу на високому рівні, 6 учнів (46%) – на достатньому рівні, 4 учні (31%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 69%.

У 5-му класі було проведено контрольну роботу з російської мови у формі списування. Аналіз контрольної роботи показав, що в учнів на достатньому рівні сформовані навички правопису ненаголошених голосних у корені слова, м’якого знаку, буквосполучень жи, ши, правила переносу слів. Найбільша кількість помилок - на письмо російських букв и, ы, ъ, э, заміна їх українськими буквами, пропуск букв, виправлення. З 17 учнів класу, що писали роботу, 12 учнів (71%) виконали роботу на високому рівні, 4 учнів (23%) – на достатньому рівні, 1 учень (6%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 94%.

У 6-му класі було проведено контрольну роботу з української мови у формі тестів з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, творчого завдання на складання твору-мініатюри заданої тематики. Аналіз контрольної роботи показав, що в учнів на достатньому рівні сформовані знання теоретичного матеріалу. Найскладнішим для учнів виявилося завдання на складання твору-мініатюри заданої тематики. З 18 учнів класу, що писали роботу, 3 учнів (17%) виконали роботу на високому рівні, 9 учнів (50%) – на достатньому рівні, 6 учнів (33%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 67%.

Підсумкова робота з основ здоров’я включала навчальний матеріал із тем: «Здоров’я і навколишнє середовище», «Розвиток і особиста гігієна підлітків». Результати контрольної роботи свідчать про те, що програмовий матеріал учні засвоїли на достатньому рівні, вони володіють основними поняттями, вміють встановлювати відповідності, визначати правильні і найбільш повні відповіді серед поданих, вміють висловлювати свою думку та відповідати на поставлені запитання тощо. Завдання контрольної роботи включали в себе 6 запитань тестового характеру, два завдання на встановлення відповідності та два відкритих запитання. Завдання тестового характеру виконала більшість учнів, при цьому найбільше помилок було допущено у завданні № 5, де учні не змогли правильно і найбільш повно визначити усі чинники, що впливають на фізичний розвиток, декілька учнів не змогли визначити усі принципи раціонального харчування та як складові здоров’я пов’язані між собою. Більшість учнів безпомилково справилися із завданнями № 7-8 на встановлення відповідності. Усі учні відповідали на запитання відкритого характеру № 9,10, проте у деяких учнів відповіді були неповними, не завжди логічно побудованими. Не всі учні розрізняють поняття «правила раціонального (здорового) харчування» та поняття «правила прийому їжі». З 17 учнів класу, що писали роботу, 7 учнів (41%) виконали роботу на високому рівні, 8 учнів (47%) – на достатньому рівні, 2 учнів (12%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 88%.

У 7-9-х класах було проведено контрольні роботи з фізики та основ здоров’я.

Учням 7 класу була запропонована контрольна робота з теми «Будова речовини». Робота складалася з тестових завдань початкового та середнього рівня, завдання на встановлення відповідності (достатній рівень), завдання з короткою відповіддю (високий рівень). Зміст завдань передбачав перевірити знання учнями агрегатних станів речовини та пояснення їх властивостей на основі молекулярної будови речовини. З завданнями початкового та середнього рівня впоралися всі учні. Завдання достатнього рівня виконало 56% школярів. У 20% учнів виникли утруднення на встановлення відповідності між фізичною величиною та її позначенням, у 24% - на встановлення відповідності між фізичною величиною та одиницею її вимірювання. Завдання високого рівня повністю виконали лише троє учнів. При розв’язуванні задачі учні допускали помилки при виконанні математичних розрахунків, знаходженні невідомого в лінійному рівнянні, оформленні фізичної задачі. З 18 учнів класу, що виконували роботу, 6 учнів (33%) виконали роботу на високому рівні, 10 учнів (56%) – на достатньому рівні, 2 учнів (11%) – на середньому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 89%.

Контрольна робота з основ здоров’я в 7 класі містила тестові завдання різних типів та рівнів складності з тем: «Здоровий спосіб життя», «Принципи безпечної життєдіяльності», «Індивідуальний розвиток та збереження здоров’я підлітків». Результати контрольної роботи свідчать про те, що програмовий матеріал учні засвоїли на достатньому рівні, вони володіють основними поняттями, вміють встановлювати відповідності, визначати правильні і найбільш повні відповіді серед поданих, вміють висловлювати свою думку та відповідати на поставлені запитання, аналізувати ситуацію, застосовувати свої теоретичні знання практично. З завданнями тестового характеру більшість учнів в цілому справилися, найбільше помилок було допущено у завданнях № 5, № 6, № 12 (не всі учні змогли чітко визначити три принципи безпечної життєдіяльності, визначили не всі вражаючі фактори при пожежі, не всі учні знають, яку інформацію слід повідомляти по телефону у випадку небезпечної ситуації. Для учнів 7 класу більш складними виявилися завдання, у яких треба було описати свої дії при виникненні певних небезпечних ситуацій практично. Усі учні приступали до виконання цих завдань, більшість дітей знають, як діяти, якщо ти став свідком ДТП, а також при пожежі , але не всі відповіді були повними, логічно побудованими і завершеними. З 19 учнів класу, що виконували роботу, 10 учнів (53%) виконали роботу на високому рівні, 7 учнів (37%) – на достатньому рівні, 2 учнів (10%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 90%.

Учням 8 класу була запропонована контрольна робота з фізики з теми «Взаємодія тіл. Сили». За структурою контрольна робота складалася з тестових завдань початкового рівня, завдання з короткою відповіддю і завдання на встановлення відповідності (середній і достатній рівень), завдання з відкритою відповіддю (високий рівень). Зміст завдань передбачав перевірити: знання учнями видів сил та способів їх вимірювання; фізичних одиниць які застосовуються в механіці. З завданнями початкового рівня впоралися всі учні. Учні, що показали достатній та середній рівень навчальних досягнень, мають помилки в обчисленнях фізичних величин, хоча на достатньому рівні розуміють суть фізичних процесів. У 16% учнів виникли утруднення на встановлення відповідності між фізичним поняттям та формулою, у 10% - на встановлення відповідності між приладом (пристроєм) та його призначенням. Завдання високого рівня повністю виконали лише троє учнів. Ці учні правильно розуміють суть фізичних законів та явищ, оперують фізичними одиницями, правильно ведуть записи, як того вимагають єдині вимоги щодо запису та розв’язування задач з фізики. При розв’язуванні задачі учні допускали помилки при виконанні математичних розрахунків, переведенні фізичних одиниць вимірювання в систему СІ. З 19 учнів класу, що виконували роботу, 3 учнів (16%) виконали роботу на високому рівні, 11 учнів (58%) – на достатньому рівні, 5 учнів (26%) – на середньому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 74%.

Контрольна робота з основ здоров’я в 8 класі містила тестові завдання різних типів та рівнів складності. Результати контрольної роботи свідчать про те, що програмовий матеріал учні засвоїли на достатньому рівні, вони володіють основними поняттями, вміють встановлювати відповідності, визначати правильні і найбільш повні відповіді серед поданих, вміють висловлювати свою думку та відповідати на поставлені запитання, аналізувати ситуацію, застосовувати свої теоретичні знання практично. Для учнів 8 класу більш складними виявилися завдання, у яких треба було описати свої дії при виникненні певних небезпечних ситуацій практично. З 20 учнів класу, що виконували роботу, 1 учень (5%) виконав роботу на високому рівні, 13 учнів (65%) – на достатньому рівні, 6 учнів (30%) – на середньому рівні, 1 учень (5%) - на початковому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 65%.

Учням 9 класу була запропонована контрольна робота з фізики з теми «Електричний струм». За структурою контрольна робота складалася з тестових завдань початкового рівня, завдання з короткою відповіддю і завдання на встановлення відповідності (середній і достатній рівень), завдання з відкритою відповіддю (високий рівень). Зміст завдань передбачав перевірити: знання учнями дій електричного струму та його проявів у природі і техніці; елементів електричного кола та з’єднання споживачів в електричному колі; характеристик електричного струму та фізичних одиниць які застосовуються електриці. З завданнями початкового та середнього рівня впоралися всі учні, за винятком одного. Завдання достатнього рівня виконало 60% школярів. Три учні, що показали достатній рівень знань, мають помилки в обчисленні фізичних величин, хоча на достатньому рівні розуміють суть фізичних процесів які відбуваються в електричному колі. У 10% учнів виникли утруднення на встановлення відповідності між дією електричного струму і способом її спостереження, у 14% - на встановлення відповідності між видами розрядів і його місцем протікання. Також учнями допущені типові помилки в позначенні фізичних величин (V замість U, p замість ρ). Завдання високого рівня повністю виконали 5 учнів, що складає 33% від тих хто писав контрольну роботу. При розв’язуванні задачі учні допускали незначні помилки при виконанні математичних розрахунків та не завжди здійснювали переведення одиниць фізичних величин в систему СІ. З 15 учнів класу, що виконували роботу, 5 учнів (33%) виконали роботу на високому рівні, 9 учнів (60%) – на достатньому рівні, 1 учень (7%) – на середньому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 93%.

Контрольна робота з основ здоров’я в 9 класі містила тестові завдання різних типів та рівнів складності. Результати контрольної роботи свідчать про те, що програмовий матеріал учні засвоїли на достатньому рівні, вони володіють основними поняттями, вміють встановлювати відповідності, визначати правильні і найбільш повні відповіді серед поданих, вміють висловлювати свою думку та відповідати на поставлені запитання, аналізувати ситуацію, застосовувати свої теоретичні знання практично. Для учнів 9 класу більш складними виявилися завдання, у яких треба було описати свої дії при виникненні певних небезпечних ситуацій практично. З 15 учнів класу, що виконували роботу, 2 учні (13%) виконали роботу на високому рівні, 8 учнів (54%) – на достатньому рівні, 5 учнів (33%) – на середньому рівні. Коефіцієнт якості знань становить 67%.

В 11 класі було проведено контрольну роботу з астрономії. Учням була запропонована контрольна робота з тем: «Предмет астрономії», «Основи практичної астрономії», «Методи та засоби астрономічних досліджень», «Сонячна система». Враховуючи те, що у І семестрі було проведено тільки 7 уроків астрономії (0,5 год на тиждень), контрольна робота складалася лише з тестових завдань, які охоплювали матеріал даних чотирьох тем. Зміст завдань передбачав перевірити знання учнями:матеріалістичного вчення про геліоцентричну будову Сонячної системи; назв астрономічних об’єктів; методів та засобів астрономічних досліджень. Результати контрольної роботи свідчать про засвоєння учнями матеріалу на достатньому та високому рівні. Школярі добре розуміються на вченні Коперника про геліоцентричну будову Сонячної системи, знають порядок розміщення планет, класифікацію небесних тіл, називають характерні сузір’я зоряного неба. Найбільш характерні помилки учні допустили при формулюванні законів Кеплера, причиною чого є недостатня кількість годин на відпрацювання практичних вмінь і навичок. З 16 учнів класу, що виконували роботу, 6 учнів (50%) виконали роботу на високому рівні, 8 учнів (50%) – на достатньому рівні. Роботи початкового та середнього рівнів відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 100%.

У порівнянні показників якості знань учнів за підсумкову діагностичну контрольну роботу та за І семестр 2013/2014 навчального року маємо наступну динаміку результатів.Клас

Навчальна

дисциплінаУчитель

ПЯЗ

за І семестр 2013/2014 н.р.ПЯЗ

за контрольні роботи3

Українська мова,

математикаЩепілова І.М.

84%

80%


90%

75%


4-А

Українська мова,

математикаБайдакова Ю.С.

92%

87%


92%

83%


4-Б

Українська мова,

математикаПономаренко С.О.

69%

69%


77%

69%


5

Російська мова

Гусєва С.Ю.

100%

94%

6

Українська мова,

основи здоров’яМаксименко Т.І.

Старченко Ю.В.69%

100%


77%

88%


7

Фізика,

основи здоров’яПурей П.І.

Старченко Ю.В.64%

95%


89%

90%


8

Фізика,

основи здоров’яПурей П.І.

Ринза М.В.64%

86%


74%

65%


9

Фізика,

основи здоров’яПурей П.І.

Ринза М.В.69%

80%


93%

67%


11

Астрономія

Пурей П.І.

100%

100%

З більшості навчальних дисциплін показники дещо відрізняються, що обумовлено досить низьким відсотком відвідування учнями занять (близько 80%), а це сприяє викривленню результатів. Значна розбіжність показників спостерігається з фізики в 7, 9 класах та з основ здоров’я 8 класі. В більшості випадків оцінки, які учні одержали за контрольні роботи, знаходяться в одному рівні з оцінками за І семестр і відрізняються не більше, ніж на 2 бали. Таким чином оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями - предметниками можна вважати достатньо об’єктивним.

У зв’язку з вище викладеним

РЕКОМЕНДУЮ:

1. Відзначити якісний аналіз контрольних робіт вчителями Байдаковою Ю.С., Колотвиновою Т.В., Старченко Ю.В., Пономаренко С.О.

2. Керівникам гімназичних методичних об’єднань Бобрецькій Н.В., Пономаренко С.О., Семеніхіній Г.М. обговорити результати підсумкових діагностичних контрольних робіт за І семестр 2013/2014 навчального року на засіданнях методичних об’єднань.

3. Учителям-предметникам:

3.1. Чітко дотримуватись рекомендацій щодо проведення аналізу контрольної роботи.

3.2. Вжити заходів щодо ліквідації виявлених прогалин в знаннях учнів.
Заступник директора

з навчальної роботи Куценко Т.В.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка