Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка10/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 95 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Бессмертний Ю.В.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 96
Про організацію роботи з наставництва,

закріплення молодих вчителів за

досвідченими учителями.
З метою чіткої організації роботи з молодими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їх психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити умови для роботи молодих вчителів Бондар В.В. та Зарубіної Г.С.

2. Для активізації роботи з підвищення рівня професійної підготовки молодих вчителів відновити у школі роботу наставників.

Головою ради наставників призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.

3. Закріпити за молодим вчителем Зарубіною Г.С. учителя-наставника

Широку Т.М., а за Бондар В.В.- Богдан В.О.

4. Вчителям-наставникам розробити індивідуальні завдання для молодих вчителів з урахуванням їх теоретичної і методичної підготовки.

5. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В. забезпечити контроль за змістом роботи з молодими вчителями. Інформацію про роботу з молодими вчителями подати до 28 квітня 2015 року.

Директор школи: О.Г.Бітюкова
З наказом від 29.08.2014 № 96 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Бессмертний Ю.В.Зарубіна Г.С.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 97
Про організацію роботи з бездоглядності

та правопорушень,серед учнів школи.
З метою удосконалення профілактичної роботи з учнями школи, відповідно до річного плану школи
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А..:

1.1 Розробити план роботи профілактики правопорушень серед учнів на 2014/2015 н.р., до якого включити заходи класно-узагальнюючого контролю, індивідуальну роботу класних керівників з учнями « групи ризику», які перебувають на внутрішкільному контролі.

До 20.09.2014

1.2 Планувати і проводити семінари окремо для батьків і класних керівників із залученням представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, громадських організацій.

Протягом року.

1.3 Організувати соціально-педагогічну допомогу учням і сім’ям, які потребують особливої уваги.

Постійно.

1.4 Надсилати повідомлення про учнів, які скоїли злочин до комісії у справах неповнолітніх району для проведення подальшої профілактичної роботи.

В разі необхідності.

1.5 Інформацію про роботу з профілактики правопорушень подавати до відділу освіти.

На кінець чверті.

2. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В.

2.1 Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, проводити аналіз стану відвідування, використовуючи дані загально- шкільного контролю.

Щотижня.


3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директора школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2043 № 97 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Бессмертний Ю.В.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 98
Про заборону тютюнопаління у школі

та пропаганду здорового способу життя.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.02.2001 р. № 57 «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України» з метою запобігання виникнення тютюнової залежності у дітей та молоді, захисту здоров’я людей та забезпе-чення їхнього права жити в середовищі не забрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та забезпечення зміцнення здоров’я шляхом про-пагування здорового способу життя.

НАКАЗУЮ:

1.Заборонити куріння у приміщеннях і на території школи всім учням та вчителям школи.

2. Заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А..

2.1 Аналізувати роботу з пропагування здорового способу життя серед дітей, молоді та педагогічних працівників.

2.2 Провести нараду класними керівниками про організацію роботи щодо запобігання виникненню тютюнової залежності у дітей та старшокласників.

3. Вчителю біології Саніній Ю.І.

3.1 Провести з учнями бесіди щодо профілактичної роботи із захисту здоров’я і забезпечення права людей жити у середовищі не забрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я.

3.2 Випустити газету «За здоровий спосіб життя» присвячену питанням впливу нікотину на здоров’я людини.

4. Класним керівникам:

4.1 Провести класні учнівські та батьківські збори, на яких подати інформацію про зміст цього наказу. Суворо заборонити курити батькам поблизу школи.

4.2 Провести цикли бесід з учнями та їхніми батьками про захист здоров’я та збереження права людей жити в середовищі не забрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та зміцненню здоров’я.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Кощей Л.А.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 98 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Санін В.В.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 99
Про організацію та проведення виховної

роботи з учнями у 2014/2015 н.р.
На виконання річного плану роботи школи, з метою забезпечення виконання основних виховних завдань школи, впровадження інноваційних виховних технологій та створення цілісної виховної системи школи в 2014/2015 навчальному році
НАКАЗУЮ:

1. Педагогічному колективу школи: 


1.1. Спрямувати свою діяльність на досягнення виховної мети «Виховання в учнів національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу, прагнен-ня наслідувати народні звичаї та традиції»
1.2. Проводити виховну роботу згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31.10. 2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».)

Постійно

  1. Заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А.:
    2.1. Організувати роботу методичного об’єднання класних керівників.
    2.2. Спрямувати виховну роботу на реалізацію таких завдань: 

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;
- створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;
- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації); 
- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індив-ідуальної, групової, масової;
- створення належних умов для особистісного зростання кожного - вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
- співпраця з органами учнівського самоврядування, 
- інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

3. Класним керівникам 2-11 класів:3.1. Проводити виховну роботу згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 
3.2. Організувати роботу класного колективу за такими напрямками:
- забезпечення умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей;
- створення умов для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планування і проведення відповідних заходів;
- сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взаєморозумін-ня, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігій-ними групами;
- проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
- координація роботи вчителів - предметників, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу щодо виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціального захисту учнів.
3.3 Відвідувати уроки своїх класів

Протягом навчального року
3.4. Обов’язково бути присутнім на всіх позакласних виховних заходах своїх класів та загальношкільних виховних позакласних заходах зі своїм класом 
Протягом навчального року
3.5. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього розпорядку школи, інших документів, що регла-ментують організацію навчально-виховного процесу.
Постійно
3.6. Інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків
Постійно
3.7. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-якого фізичного та психічного насилля своєю діяльністю, стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі
Постійно
3.8. Пропагувати здоровий спосіб життя
Постійно
3.9. Охайно, згідно з вимогами, вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, журнал для бесід з безпеки життєдіяльност). Своєчасно здавати цю документацію на перевірку адміністрації
Протягом навчального року
3.10. Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно-правових документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні випадки, про проведення екскурсій, заходів під час проведення поїздок, під час проведення навчальної практики
Постійно
3.11. Обов’язково відвідувати всі педагогічні наради.
Згідно з планом
3.12. Один раз на тиждень проводити виховні години зі своїм класом
Згідно з планом проведення виховних годин
3.13. Обов’язково проводити один раз на семестр виховний захід за межами школи за вибором учнів, за планом класного керівника.
Протягом навчального року
3.14. Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з записом до клас-ного журналу та журналу реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяль-ності. Проводити бесіди щодо попередження дитячого травматизму в своєму класі із записами до щоденника та на відповідних сторінках класного журналу.
3.15. Поновити куточки з охорони безпеки життєдіяльності в кабінетах, закріплених за класом. Провести бесіди з правил поведінки школі. Зробити запис в щоденники.
Вересень, січень
3.16. У разі виникнення нещасного випадку своєчасно повідомляти адмі-ністрацію школи, допомагати готувати необхідні документи учнів свого класу ( пояснювальні записки, медичні довідки) щодо даного випадку. Якщо медична довідка не представлена батьками – за запитом школи одержати її в тому закладі, до якого зверталась дитина за допомогою. У випадку травми в школі – супроводжувати свого учня до медичного закладу.
Протягом навчального року
3.17. Відвідувати відкриті виховні заходи своїх колег. Провести протягом року один відкритий захід. Сценарій відкритого заходу надати заступнику

директора з виховної роботи.
Згідно з графіком
3.18. Здійснювати планування роботи згідно з вимогами. Плани виховної роботи своєчасно виконувати та здавати заступникові директора з навчально-виховної роботи на перевірку.
І раз на семестр
3.19 Обрати органи самоврядування в своєму класі, допомагати в їх роботі. Поновити класний куточок
Протягом навчального року
3.20. Керувати чергуванням класу. В кінці чергового тижня організувати підведення підсумків чергування.
Згідно з розкладом чергування
3.21. Відвідувати всі сім’ї, де проживають діти, які потребують особливої уваги, та діти із соціально неспроможних сімей.
Постійно
3.22. Здійснювати контроль за зовнішнім виглядом учнів класу
Постійно

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Кощей Л.А.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 99 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Санін В.В.Тягій В.М.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 100
Про організацію методичної роботи

з педагогічними працівниками

на 2014/2015 навчальний рік
З метою  виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державної програми «Вчитель», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Програми розвитку освіти Великобурлуцького району на 2012-2016 роки, підвищення якості навчально – виховного процесу, створення необхідних умов для науково – методичного забезпечення навчального закладу та враховуючи підсумки методичної роботи за 2013/2014 н.р., рекомендації Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
НАКАЗУЮ :
1. Методичну роботу в навчальному закладі здійснювати відповідно до наказу Міністерства  освіти і науки України від 8 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження Положення  про районний   методичний кабінет».

На протязі року

2. Шкільним методичним об’днанням - Спрямувати роботу на реалізацію методичної теми школи «Підвищення якості освіти через упровадження інноваційних технологій» , науково-методичних тем району та КВЗН ХАНО.

- Організувати роботу ШМО (за окремими планами).

Протягом року

- Організувати науково-методичний супровід діяльності дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечити наступність навчально–виховної роботи між дошкільною, початковою та базовою школою.

- Впроважувати науково-методичні ідеї та інноваційні технології у педагогічну практику навчального закладу.

- Здійснювати організаційно-методичний супровід дослідницько-експерементальної діяльності у навчальному закладі.

- Створювати організаційні умови для  вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників,  підвищення  педагогічної  компетентності вчителів.

- Консультування педагогічних працівників, надання науково-методичної допомоги та залучення їх до участі у професійних конкурсах.

- Надавати методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних кадрів.

- Забезпечувати психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

- Створити у навчальному закладі ситему роботи з обдарованою молоддю.

- Здійснювати організаційно-методичний супровід діяльності шкільної бібліотеки.

- Забезпечувати науково – методичний супровід  запровадження системи  моніторингу  загальної середньої освіти.

3.Продовжити роботу шкільних методичних об’єднань з періодичністю засідань чотири рази на рік:

3.1. МО «Вчителів початкових класів»

3.2. МО « Класних керівників»

3.3. МО «Вчителів природничо-математичного циклу»

3.4. МО « Вчителів суспільно-гуманітарного циклу»

4. Затвердити керівниками шкільних методичних об’єднань на 2014/2015 навчальний рік:

4.1 Тягій Віру Миколавну, вчителя математики керівником МО «Вчителів

природничо-математичного циклу»

4.2.Саніна Віталія Васильовича, вчителя історії та правознавства керівником МО « Вчителів суспільно-гуманітарного циклу»

4.3.Богдан Валентину Олександрівну, вчителя початкових класів керівником МО «Вчителів початкових класів»

4.4.Широку Тетяну Михайлівну, класного керівника 9 класу керівником МО « Класних керівників

5. Продовжити роботу з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчаль-ному закладі.

6. Приймати активну участь у районних методичних об’єднаннях та

семінарах.

Протягом року

7. Продовжити запровадження використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

8. Висвітлювати у засобах масової інформації роботу навчального закладу та педагогічних працівників, здійснювати видавничу діяльність.

9. Провести вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з російської мови, географії та економіки,біології, основ здоров’я.

10. Провести тематичне вивчення стану викладання української мови та літератури, письма, читання, художньої культури, захисту Вітчизни, фізичного виховання.

11. Поновлювати інформаційно-статистичні банки, бази даних ШМО.

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з НВР

Бессмертного Ю.В.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка