Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка11/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 100 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Зарубіна Г.С.Бондар В.В.Назаренко В.О.Санін В.В.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 101

Про встановлення доплат за

шкідливі умови праці
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 30.08.2002р. № 1298, із змінами і доповненнями «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» № 102 від 15.04.93р., згідно штатному розпису по Хатнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, погодивши з профспілковим комітетом ( протокол № 2 від 29.08.2014 р)
НАКАЗУЮ:
1. З 01.09.2014 року встановити доплати за шкідливі умови праці в розмірі 12%:

- підсобним робітникам Шаповал Галині Єгорівні та Бреславській Інні Сергіївні;

- кухарю Шаповал Галині Єгорівні.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 101 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Шаповал Г.Є.Бреславська І.С.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 102
Про організацію роботи комісії з правового

виховання, попередження та профілактики

правопорушень, злочинності серед учнів

школи
На виконання Указів Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 №1071/2001), від 18.03.1998 №200/98 «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» та від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 №292 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році», листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 №1/9-623 «Щодо рішення IV сесії VI скликання Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI «Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.10, відповідно до плану роботи на 2014/2015 навчальний рік, з метою удосконалення роботи з профілактики правопорушень, злочинності серед учнів школи
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію з правового виховання, попередження та профілактики правопорушень, злочинності серед учнів школи у складі:

Голова комісії: Кощей Л.А.-заступник директора з ВР;

Члени комісії: Широка Т.М. – голова ШМО класних керівників;

Богдан В.О. –класовод 2 класу;

Бессмертний Ю.в. – заступник директора з НВР;

Тягій В.М. – класний керівник 11 класу. 1. Комісії у своїй діяльності керуватися нормативно-правовими документами з правового виховання, попередження та профілактики правопорушень, злочинності серед учнів школи.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директорва з ВР Кощей Л.А.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 102 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.Богдан В.О.Широка Т.М.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 103
Про призначення відповідального

за організацію громадсько-корисних

і масових заходів
З метою організованого проведення громадсько-корисних та масових заходів, створення безпечних та здорових умов під час проведення організованих позакласних заходів, для всіх учасників заходу
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальність за організацію громадсько-корисних та масових заходів, покласти на заступника директора з виховної роботи Кощей Л.А.

2. Відповідальному за організацію громадсько-корисних та масових заходів створювати безпечні та здорові умови під час проведення організованих позакласних заходів, для всіх учасників заходу.

3. В своїй роботі керуватися інструкцією з безпеки життєдіяльності при проведенні організованих позакласних заходів (додаток 1)

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 103 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Додаток 1

До наказу від 29.08.2014 №103


ІНСТРУКЦІЯ

з безпеки життєдіяльності при проведенні організованих позакласних заходів

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Відповідальність за створення безпечних та здорових умов під час проведення організованих позакласних заходів, для всіх учасників заходу, покладається на заступника з виховної роботи, або на посадових осіб відповідно до наказу по навчальному закладу.

 2. Позакласна робота та всі види виховної роботи в навчальному закладі здійснюються у відповідності та з дотриманням вимог встановлених в нормативних документах галузевої чинності: "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах закладах освіти (Наказ МОН України від 01.08.2001р. № 563), ""Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України від 31. 08. 2001 р. № 616)"та вказівок і рекомендацій управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

 3. Організований позакласний, позашкільний захід проводиться тільки в тому випадку якщо порядок, терміни, відповідальна посадова особа за проведення його передбачено наказом по закладу чи планом роботи ( загальношкільним, виховної роботи, календарно - тематичним, класного керівника ) відповідно затвердженими керівником закладу або його заступником.

 4. На час проведення організованого позакласного заходу обов'язково наказом по закладу призначається посадова особа відповідальна за збереження життя і здоров'я дітей. Наявність відповідного наказу вищестоящої установи не виключає вимогу наявності наказу безпосередньо по навчальному закладу.

 5. На всі, без виключення, позакласні організовані заходи повинні бути розроблені та затверджені в установленому порядку інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

 6. Інструкція за змістом повинна повністю відповідати змісту позакласного заходу і передбачати правила безпечної поведінки при всіх можливих небезпечних та аварійних ситуаціях.

 7. На кожен конкретний захід повинна бути окрема юридично оформлена інструкція. ( турпоходи, екскурсії, святкування свят, виконання певних робіт, спортивні змагання, участь в олімпіадах, огляд художньої самодіяльності тощо).

 8. Організованим заходом вважається захід, який проводиться під керівництвом педагогічного, або іншого працівника школи, який за посадою працює з дітьми, незалежно від того чи є наказ на його проведення чи ні, в вихідний день чи з канікулярний період тощо.

 9. Організованим позакласним заходом слід вважати будь-яку діяльність учнів (вихованців) під керівництвом працівника навчально-виховного закладу, що не передбачена навчальними планами ( навчальними програмами).

 10. Керівник заходу несе відповідальність за життя і здоров'я дітей до закінчення заходу, а у випадках проведення заходу за межами населеного пункту і повернення дітей пізно ввечері або вночі.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАХОДУ

 1. З керівником організованого позакласного заходу, зі всіма іншими задіяними педагогічними працівниками обов'язково проводиться інструктаж з правил безпеки життєдіяльності. Інструктаж проводить заступник директора з виховної роботи, або посадова особа, яка визначена відповідним наказом керівника навчального закладу.

 2. Керівник позакласного організованого закладу проводить інструктаж з правил безпеки під час заходу з учнями (вихованцями). Інструктаж фіксується в журналі встановленої форми.

 3. Забороняється реєстрація інструктажів в журналах які не відповідають встановленій формі.

 4. Керівник заходу повинний ознайомитися з порядком проведення, маршрутом, місцем, термінами проведення заходу, а також з небезпечними факторами які можуть трапитися під час проведення заходу.

 5. В залежності від того де проводиться захід, термін проведення його, характеру діяльності учнів ( прибирання території подвір'я, екскурсія чи туристичний похід, поїздка в іншу місцевість чи свято ялинки ) необхідно передбачити засоби надання першої долікарської допомоги у разі травмування дитини.

 6. Якщо захід пов'язаний з використанням автомобільного транспорту то необхідно:

2.6.1.На виїзд групи в межах області взяти дозвіл в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

2.6.2. Розробити та затвердити в місцевому органі державної автомобільної інспекції маршрут та порядок перевезення дітей.

2.6.3.Призначити відповідального за безпеку перевезення дітей.

2.6.4.Забезпечити інструктування водія щодо питань дотримання встановлених вимог до перевезення організованих груп дітей ( пересування в нічний час, зупинки на відпочинок, швидкість руху, наявність інформуючого дорожнього знаку "ДІТИ" тощо).

2.7. Якщо група дітей іде в турпохід на значну відстань, з керівником закладу слід визначитися про способи інформування (сповіщення) у разі якщо виникне така необхідність.

2.8. Керівник групи дітей повинен:

2.8.1. Скласти список дітей, які приймають участь в позакласному заході та провести з ними встановлені інструктажі і проконтролювати щоб діти розписалися в журналі реєстрації інструктажів (діти розписуються починаючи з 9-го класу).

2.8.2. Повідомити дітей про захід, його зміст та надати іншу інформацію про порядок проведення, терміни початку та закінчення, місце збору тощо.

2.8.3.Проконтролювати явку дітей перед початком заходу, їх взуття та одягу та їх відповідність даному заходу.

2.9. Якщо захід проводиться в приміщенні навчально закладу необхідно перевірити санітарно-гігієнічний стан приміщення, стан пожежної безпеки, забезпеченість приміщення первинними засобами пожежегасіння, стан електробезпеки, стан шляхів евакуації дітей на випадок аварійної ситуації.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

3.1. Керівникові організованого заходу, керівникам груп дітей:

3.1.1 Захід проводити тільки за раніше визначеним відповідно до плану порядком.

3.1.2. Всі дії в процесі проведення заходу погоджуються з заступником директора з виховної роботи заходу, або з керівником навчального закладу.

3.1.3. Постійно контролювати наявність дітей відповідно до списку та виконання правил безпечного проведення організованого заходу.3.2. Під час проведення заходу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • Перевезення дітей вантажними автомобілями;

 • Керівникові заходу, керівникові групи дітей передоручати виконання визначених на період заходу обов'язків на іншу особу;

 • Змінювати порядок проведення заходу, маршрут якщо не трапилися непереборні обставини (стихійне лихо, надзвичайна ситуація тощо);

 • дітям порушувати дисципліну;

 • відпускати самих дітей додому з маршруту пересування;

 • дозволяти дітям з будь-яких причин відставати від групи чи покидати місце проведення заходу в закладі;

 • вживати алкогольні напої;

 • брати з собою на захід петарди, лазерні указки, вибухонебезпечні предмети, легкозаймисті та отруйні речовини;

 • порушувати вимоги інструкції щодо безпечного проведення даного заходу;

 • використовувати пристосування, обладнання, інші предмети не за їх прямим призначенням;

 • порушувати правила купання, пожежної та електробезпеки під час заходу;

 • курити;

 • дітям без дозволу керівника заходу розводити багаття;

 • використовувати нестандартні пристрої, прилади; (аудіо-відео,електроприлади)

 • вживати воду, їжу з випадкових природних джерел без попередньої перевірки їх на предмет придатності до вживання (особливо це стосується грибів, невідомих ягід);

 • допускати до участі в заході сторонніх осіб, як дітей так і дорослих. (можуть приймати участь батьки за рішенням батьківського комітету або з відома та дозволу керівника закладу. В цьому разі участь батьків оговорюється в наказі на проведення цього заходу)

 • вступати в будь-який контакт з сторонніми особами;

 • дітям виконувати будь-які дії без вказівки або дозволу керівника групи;

 • користуватися послугами випадкового приватного транспорту;

 • дітям при вияснені особистих стосунків вдаватися до бійки;

3.3. У разі травмування дитини під час організованого позакласного заходу:

У разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати їм першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту школи або автомашиною швидкої медичної допомоги до ЦРЛ. Розслідування кожного нещасного випадку проводити у повній відповідності до чинного в системі освіти України Положення.

3.4.При організації перевезення організованих груп дітей залізницею слід керуватися "Правилами безпеки громадян на залізничному транспорті України", затвердженими наказом Міністерства транспорту України 19.02.98 № 54. В тому числі:

3.4.1. Після подачі потяга до перону, повної його зупинки, супроводжуючі та вихователі організовано ведуть групи дітей до вагона і разом з провідником організують їх посадку.

3.4.2. Дітей старшого віку слід розміщувати на верхніх полицях, які в обов’язковому порядку повинні бути оснащені запобіжними ременями. 3.4.3. По прибутті до пункту призначення висадка дітей здійснюється з дозволу провідника.

3.4.4. Дітям забороняється відкривати вікна вагонів і двері тамбурів під час руху потяга, виходити в тамбури / робочий і неробочий/, а також на перон під час зупинки, зупиняти потяг стоп-краном.

3.4.5. Керівник заходу, керівники груп повинні в обов'язковому порядку
організувати нічні чергування у вагоні, а також цілодобове чергування біля дверей тамбурів. У кожному вагоні повинна бути аптечка першої медичної допомоги.

3.5. До перевезення організованих груп дітей автобусами замовнику і перевізнику необхідно:


 1. визначити маршрут, використовуючи при цьому, як правило, дороги, якими вже здійснюються регулярні автобусні перевезення ;

 2. визначити зупинки автобуса :

 • технологічні проміжні - одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї на кожні наступні 100 кілометрів маршрутів більшої протяжності;

 • для відпочинку - на 5 хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин - через кожні 5 годин руху ( допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);

 • для приймання їжі - через 3-5 годин руху ;

 • для відпочинку (ночівлі);

 1. скласти схему маршруту та розклад руху.

3.6. Перевезення організованих груп дітей виконуються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов. Схема маршруту та розклад руху складаються в трьох примірниках, узгоджуються перевізником з відповідними органами Державтоінспекції і затверджуються замовником. На схему маршруту наносяться ділянки доріг, населені пункти, місця концентрації дорожньо-транспортни подій, аварійно небезпечні ділянки тощо.

Спереду і ззаду транспортного засобу обов'язково встановлюється розпізнавальний знак "Діти"

3.7. Замовник перевезення зобов'язаний скласти списки груп дітей у трьох примірниках для перевізника, замовника і керівника групи, допускати до поїздки тільки тих дітей, які не мають протипоказань для далеких переїздів за станом здоров’я , призначити на кожні десять дітей керівника групи, відповідального за супроводження дітей під час поїздки, а на групу дітей, яка складається з тридцяти чоловік, ще й медичного працівника, та провести інструктаж з правил безпечної поведінки під час руху.

3.8.Керівник групи зобов'язаний провести інструктаж і бесіду з дітьми, ознайомити їх. з правилами безпечної поведінки під час поїздки, забезпечувати додержання належного порядку дітьми під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях}, а також під час посадки (висадки) з автобуса.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАХОДУ.


 1. Керівник заходу, керівник групи повідомляє дітей про закінчення заходу.

 2. Дітей необхідно доставити на те місце звідки починався захід.

 3. Після закінчення заходу керівник групи перевіряє наявність дітей відповідно до списку.

 4. Керівник заходу, якщо захід проводився за межами населеного пункту, вживає заходів щодо безпечного повернення дітей додому (попередньо вирішує питання зустрічі дітей батьками, організовує розвезення дітей додому транспортом тощо).

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації негайно повідомити керівництво школи та виконати наступні дії: • у разі відключення електроенергії терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

 • у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно терміново сповістити слюсаря-сантехніка або іншого працівника відповідно з наказом;

 • у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів по усуненню джерела пожежі та евакуації дітей з приміщення відповідно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

 • негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101 і приступити до ліквідації пожежі згідно з діючою в закладі інструкцією з пожежної безпеки;

 • у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати їм першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту школи або автомашиною швидкої медичної допомоги до ЦРЛ.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 104
Про перевірку шкільної документації з

організації роботи з дітьми, які схильні

до правопорушень.
З метою профілактики правопорушень неповнолітніми в школі у

2014/2015 н.р.


НАКАЗУЮ:


 1. Кощей Л.А. у період з 01.09. до 30.09.2014 р. :

  1. Перевірити шкільну документацію з організації роботи з дітьми, які схильні до правопорушень;

  1. 1.2. Скласти списки дітей, які схильні до правопорушень;

  2. 1.3. Залучити дітей даної категорії до участі у гуртках, акціях.

 1. Класним керівникам 2-11 класів перевірити та написати акти обстеження умов проживання учнів даної категорії.

 2. Класним керівникам скласти індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки та з дітьми, які схильні до правопорушень.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Кощей Л.А.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка