Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка13/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

На виконання ст.30 Закону України «Про охорону праці» та згідно з пунктом 4 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, наказів МОНУ від 31.08.2001 № 616 "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процеву в навчальних закладах", від 07.10.2013 р. «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»


НАКАЗУЮ:

1.Затвердити такий склад комісії із розслідування нещасних випадків у школі  • голова комісії Бессмертний Ю.В. – заступник директора з НВР.

  • члени комісії: Саніна Ю.І. – голова ПК

Тягій В.М. - вчитель математики

2.Висновки про розслідування нещасних випадків подавати в 3- денний термін директору школи та до відділу освіти райдержадміністрації у письмовій формі.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Бессмертного Ю.В.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 125 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Саніна Ю.І.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 126
Про створення належних умов щодо

навчання та виховання дітей пільгового

контингенту.

З метою створення належних умов для навчання та виховання дітей пільгового контингенту

НАКАЗУЮ:


  1. Призначити відповідальною за роботу з дітьми пільгового контингенту заступника директора з ВР Кощей Л.А.

  2. Класним керівникам

2.1. Створити здоровий мікроклімат, належні товариські стосунки учнів-ському колективі та санітарно-гігієнічні умови щодо навчання та виховання дітей пільгового контингенту.

2.2. Залучати дітей пільгового контингенту до участі в позакласній, поза-

шкільній та гуртковій роботі школи.


  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з ВР Кощей Л.А.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 126 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Санін В.В.Бессмертний Ю.В.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 127
Про призначення відповідальних за

ведення ділової документації в школі
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (далі – Інструкція), з метою забезпечення належного документообігу у школі
НАКАЗУЮ:
1. Працівникам школи забезпечити ведення ділової документації відповідно до вимог Інструкції

Постійно


2. Призначити відповідальних осіб за ведення ділової документації в школі згідно з функціональними обов’язками відповідно до номенклатури справ на 2014 рік за напрямками:

- Бессмертний Ю.В., заступника директора з навчально-виховної роботи – документація з навчально-виховної, методичної роботи, охорони праці та техніки безпеки;

- Кощей Л.А., заступника директора з виховної роботи – документація з виховної, позакласної та позашкільної роботи;

- Бреславська І.С., завідувача господарства школи - документи і матеріали щодо діяльності завідувача господарством.

- Саніну Ю.І., бібліотекаря – документація шкільної бібліотеки;

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бессмертному Ю.В. та заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А. вести контроль за дотриманням вимог з ведення обов’язкової ділової документації педагогічними працівниками школи.

Постійно

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 127 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Бессмертний Ю.В.Бреславська І.С.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

29.08.2014 № 128
Про організацію чергування

адміністрації, вчителів , учнів

та батьків
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 року № 563, з метою запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, дотримання режиму дня в школі

НАКАЗУЮ:


1. Встановити дні чергування адміністрації школи:

- понеділок , середа, четвер – директор школи Бітюкова О.Г.;

- вівторок – заступник директора з НВР Бессмертний Ю.В.;

- п’ятниця – заступник директора з ВР Кощей Л.А.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бессмертному Ю.В.

2.1. Скласти графік чергування вчителів по школі

2.2. Скласти графік чергування вчителів, батьків та старшокласників в

момент приходу учнів у школу і в момент повернення їх додому

3. Заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А. скласти графік

чергування по школі для учнів 8-11 класів.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора

з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 128 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Бессмертний Ю.В.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 129
Про призначення відповідального за

оформлення документів та організацію

роботи з курсів підвищення кваліфікації

педагогічних працівників
З метою підвищення психолого – педагогічного, методичного рівня, стиму-лювання творчих пошуків та з метою забезпечення інноваційної системи неперервного навчання педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. Усім учителям школи постійно підвищувати свій фаховий рівень, знайоми-тися з новинками методичної літератури.

 2.   Заступнику директора школи з НВР Бессмертному Ю.В.:

2.1   Постійно стежити за графіком курсів підвищення кваліфікації вчителів.

2.2  Створювати умови для занять учителів, які перебувають на курсах без

відриву від роботи, надавши їм у розкладі занять вільний день для само-

підготовки.

2.3  Здійснювати контроль за відвідуванням учителями курсів підвищення

кваліфікації та надавати необхідну методичну допомогу в написанні

курсових робіт.

2.4  Періодично заслуховувати на засіданнях методичних об'єднань повідом-

лення вчителів, що підвищують кваліфікацію, з метою обміну передовим

педагогічним досвідом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з НВР Бессмертного Ю.В.Директор школи О.Г.Бітюкова
З наказом від 29.08.2014 № 129 ознайомлені:

Бессмертний Ю.В.


 
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 130
Про забезпечення випускників
документами про освіту

З метою своєчасного забезпечення випускників школи документами про освіту\


НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бессмертному Ю.В.:
1.1. Організувати роботу щодо формування бази даних про випускників

2015 року.

1.2. Забезпечити подачу попереднього замовлення на виготовлення

персоніфікованих документів про освіту для випускників 2015 року до відділу освіти

До 12.10.2014
1.3. При формуванні бази даних на випускників, здійсненні замовлен-

ня, видачі та обліку документів про освіту користуватись документом

Міністерства освіти і науки України щодо Порядку замовлення, видачі

та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого

наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р. №811,

що зареєстрований у Міністерстві юстиції 16.02.2004 за №201/8800 (із

змінами та доповненнями). 
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 130 ознайомлені:

Бессмертний Ю.В.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 131
Про розподіл території для прибирання

службових приміщень на 2014/2015 н.р. та

встановлення доплати за шкідливі умови

праці
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 30.08.2002р. № 1298, із змінами і доповненнями «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» № 102 від 15.04.93р., згідно штатному розпису по Хатнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, погодивши з профспілковим комітетом ( протокол № 2 від 29.08.2014 р.), з метою належної організації роботи та у зв’язку з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:


1. Закріпити за учнями 6-11 класів для прибирання 4 класні кімнати площею 151 кв.м.

2. Закріпити за прибиральницями службових приміщень решту площі, що прибирається у розрізі:І прибиральниця

кв.м.

Класна кімната поч.класів

34

Класна кімната поч.класів

32

Класна кімната поч.класів

32

Класна кімната поч.класів

19

Кабінет рос.мови

30

Роздягальня

6

Спортивний зал

145

Майстерня

71

Коридор І поверху (2 рази)

115х2=230

Всього

599

ІІ прибиральниця

Спортивний зал

145

Коридор ІІ поверху (2 рази)

105х2=110

Сходинкові кліті

20

Кабінет фізики

24

Лабораторія кабінету фізики

16

Кабінет ЗВ

17

Учительська

16

Кабінет математики

33

Кабінет нім.мови

32

Кабінет історії

32

Музей

31

Бібліотека

12

Кабінет директора

7

Всього

595

3. Прибиральницям службових приміщень:

3.1. Здійснювати прибирання внутрішкільних туалетів площею 10 кв.м. після кожної перерви почергово.

3.2. Щоденно здійснювати вологе прибирання пилу на шафах, підвіконнях, партах, вчительських столах перед початком занять до приходу учнів.

3.3. Щоп’ятниці здійснювати генеральне прибирання приміщень, використовуючи дезинфікуючі засоби, придбані за спонсорські кошти або за кошти батьків.

3.4. Щоденно здійснювати прибирання шкільних туалетів, що розташовані на шкільній території.

4. Встановити доплату за шкідливі умови праці в розмірі 10 % від посадового окладу прибиральницям службових приміщень Приймак Л.М. та Костоглодовій А.І.

5. Завідувачу господарства школи Бреславській І.С. щоденно контролювати якість прибирання приміщень, перевіряти наявність та маркування службового інвентарю.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 29.08.2014 № 131 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Приймак М.І.Костоглодова А.І.Бреславська І.С.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

29.08.2014 № 132
Про організацію роботи з правового

виховання, попередження та профілактики

правопорушень, злочинності серед учнів

школи у 2014/2015 навчальному році
На виконання Указів Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 №1071/2001), від 18.03.1998 №200/98 «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» та від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 №292 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році», листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 №1/9-623 «Щодо рішення IV сесії VI скликання Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI «Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.10, відповідно до плану роботи на 2014/2015 навчальний рік, з метою удосконалення роботи з профілактики правопорушень, злочинності серед учнів школи
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А.:

1.1. Розробити план роботи з профілактики правопорушень серед учнів на 2014/2015 навчальний рік, до плану включити заходи класно-узагальнюючого контролю, індивідуальну роботу класного керівника з учнями «групи ризику», які перебувають на внутрішньо-шкільному обліку.

До 01.09.2014

1.2. Розробити та погодити плани спільних дій (заходів) школи з відділом кримінальної міліції у справах дітей, відділом у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наркологічною та психіатричною службами з метою проведення оперативно-профілактичних заходів щодо попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.

До 10.09.2014

1.3. Спланувати і провести семінари окремо для батьків і класних керівників із залученням практичного психолога, лікаря-нарколога, представників кримінальної міліції у справах дітей, громадських організацій, юридичних служб.

До 13.09.2014

1.4. Організувати соціально-педагогічну допомогу учням(вихованцям) і сім'ям, які потребують особливої уваги. Протягом 2014/2015 навчального року

1.5. Надсилати повідомлення про учнів (вихованців), які скоїли правопорушення, до комісії у справах дітей для проведення подальшої профілактичної роботи.

У разі потреби

1.6. Організувати роботу Ради профілактики навчального закладу.

До 13.09.2014

1.7. Провести місячник правової освіти «Формування правової культури. Профілактика правопорушень та злочинів».

Листопад 2014

1.8.Посилити профілактичну та психокорекційну роботу з учнями, які порушують шкільний режим.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.9. Створити банк даних дітей «групи ризику».

До 13.09.2014

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бессмертному Ю.В.:

2.1. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку.

2.2. Визначати інтереси учнів та залучати їх до занять у гуртках та секціях. Протягом 2014/2015 навчального року

3. Класним керівникам:

3.1. Формувати в школярів свідоме ставлення до виконання Правил для учнів та норм загальнолюдської моралі.

Протягом 2014/2015 навчального року

3.2. Продовжити систематичну роботу з профілактики правопорушень серед учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

Протягом 2014/2015 навчального року

3.3. Скласти плани індивідуальної роботи та характеристики на учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

До 20.09.2014

3.4. Посилити контроль за відвідуванням учнями школи, своєчасно інформувати адміністрацію школи про випадки пропусків уроків без поважних причин.

Протягом 2014/2015 навчального року

3.5. Залучати батьків до роботи батьківського лекторію.

Протягом 2014/2015 навчального року

3.6. Проводити зустрічі з батьками та опікунами учнів, які мають пропуски занять без поважних причин.

Протягом 2014/2015 навчального року

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Кощей Л.А.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка