Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка2/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

ст. 21 Закону України “Про державну статистику”
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУУ 20___ РОЦІ

(станом на 1 вересня)
Подають:

Термін подання

№ 77-РВК

відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів

- органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше

30 вересня(один раз на рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомстату

20.08.2009 р. № 319


Респондент:

Найменування _________________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________(юридична особа або відокремлений підрозділ)

_______________________________________________________________________________________________(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____________________________________________________________________________________________(юридична особа або відокремлений підрозділ)

_______________________________________________________________________________________________(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________________________________№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ 1. Відомості про охоплення дітей шкільного віку

Кількість дітей, осіб

у тому числі в

Із графи 1 -

з них


сільській місцевості

дітей з вадами розумового та фізичного розвитку
дітейусього

з них

дівчат


усього

з них дівчат

всього

дівчат

У сільс. місц

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Кількість дітей, яким виповнилося 5 років

01


з них навчаються в загальноосвітніх навчальних

закладах

02


Кількість дітей від 6 до 18 років – усього

(рядки 04+ 08 + 09)

03


з них:

навчаються в навчальних закладах для здобуття

повної загальної середньої освіти – всього

04


у тому числі:

у загальноосвітніх навчальних закладах усіх

ступенів

05


у професійно-технічних навчальних закладах

06


на основних відділеннях вищих навчальних

закладів усіх рівнів акредитації

07


не навчаються для здобуття повної загальної

середньої освіти

08


відомості відсутні

09Розділ 2. Причини невідвідування навчального закладуКількість дітей,

у тому числі

Із графи 1

з них
рядка


осіб

сільська місц.

дітей з вадами розумового або фізичного розв.

дівчат

дітей у сільс. місц.усього

з них дівчат

усього

з них дівчат


Назва показникавсьогоА

Б

1

2

3

4

5

6

7

Кількість дітей від 6 до 18 років,

які не здобувають повну загальну середню

освіту (рядки 02 + 05 + 06)

01


з них:

не навчаються – всього (рядки 03 + 04)

02


у тому числі:

за станом здоров’я

03


з інших причин

04


навчаються професії без здобуття повної

загальної середньої освіти

05


навчаються у спеціальних закладах для

дітей, які мають вади у розумовому розвитку

06

Розділ 3. Віковий склад дітей, які не навчаються для здобуттяповної загальної середньої освіти

(без дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)
Число повних років станом на 01.09.20___ року:

Назва показника

рядка

разом

6 років

7-9 років

10-14 років

15 років

16-17 років

А

Б

1

2

3

4

5

6

Не навчається – всього (рядки 02 – 06)

01з них:


ніколи не навчалися

02закінчили початкову школу

03
х

закінчили основну школу

04
х

х


навчалися, але не закінчили початкову


школу

05навчалися, але не закінчили основну


школу

06Із рядка 01:


дівчат

07дітей у сільській місцевості

08


______________________________________________ __________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

______________________________________________ ___________________________________________

(ПІБ)


телефон: _____________________ факс: ______________________електронна пошта: _______________________________

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

16.04.2014 № 48
Про підготовку та проведення спортивного

свята з нагоди закінчення програми

Захист Вітчизни”


Відповідно до Положення про допризовну підготовку
НАКАЗУЮ:


 1. Провести 14.05.2014 р. військово-спортивне свято учнів 11 класу присвячене закінченню курсу “Захист Вітчизни”

 2. Для керівництва та проведення Свята призначити організаційний комітет у складі:

  • голова- заступник директора з ВР Кощей Л.А.

- члени: викладач предмета «Захист Вітчизни» Санін В.В

вчитель фізичної культури Бессмертний Ю.В. 1. Голові організаційної комісії скласти план підготовки та проведення військово-спортивного свята та подати на затвердження педагогічній раді :

  • розробити програму та умови змагань по “ЗВ” та фізичній культурі

  • створити та підготувати з учнів 11 класів судейську бригаду.

  • підготувати місце для проведення змагань та їх матеріальне забезпечення.

 2. Вчителю “ЗВ” та фізичної культури, класним керівникам організувати підготовку учнів до проведення змагань відповідно з програмою проведення Свята.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР

Бессмертного Ю.В.
Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 16.04.2014 № 48 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Бессмертний Ю.В.Санін В.В.Кощей Л.А.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

18.04.2013 № 49
Про підсумки проведення Дня

цивільного захисту та об’єктового

тренування в школі
На виконання наказу по школі від 31.03.2014 р. за № 39 „Про підготовку і проведення Дня цивільного захисту та об’єктивного тренування в школі”, з метою практичної перевірки знань учнів, здатності грамотно і чітко захищати своє здоров'я та життя у надзвичайних ситуаціях, формування в учнів таких морально-психологічні якостей, як витримка, ініціатива, спритність, самовідданість під час виконання завдань ЦЗ , поглиблення учнями та педколективом теоретичних знань з ЦЗ і вдосконалення практичних навичок при діях в екстремальних ситуаціях, практичної перевірки здатності учнів реагувати на сигнал оповіщення ЦЗ, вмінь користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, навчання керівного та командно-начальницького складу організації і проведення заходів ЦЗ в школі в період з 14.04.14 по 18.04.14 було проведено тиждень ЦЗ і ОТ та день ЦЗ 18.04.14 р.

Результати аналізу проведених у школі заходів в рамках тижня ЦЗ свідчать , що організація цивільного захисту в школі характеризується низкою недоліків:

- не повністю розроблені документи з планування та з питань підготовки з ЦЗ;

- не в повному обсязі сформовані невоєнізовані формування ЦЗ, не організоване їхнє планове навчання, не вирішене питання їхнього матері-ального забезпечення;

- недостатньо опрацьовані питання евакуації тощо.

З метою підвищення якості підготовки з ЦЗ, усунення виявлених недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням цивільного захисту школи на наступний рік вважати забезпечення ефективного цивільного захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру і запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої готовності сил ЦЗ до відповідних дій.

2. Основні зусилля зосередити на:

- своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій ї негайному їх усуненні;

- своєчасному плануванні заходів і дій сил ЦЗ в разі виникнення надзвичайних

ситуацій;

- вдосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників і учнів про загрозу виникнення НС;

- формуванні в населення умінь користуватися індивідуальними та колектив-ними засобами захисту і правильно діяти в разі виникнення НС.

3. Навчання співробітників і учнів школи з ЦЗ здійснювати з урахуванням обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС техногенного, природ-ного і військового характеру.

3.1 Навчання керівного складу і командирів невоєнізованих формувань( НФ ) здійснювати під час проведення тижня ЦЗ, дня ЦЗ й об’єктивного тренування .

3.2 Удосконалювати знання педагогів з основ ЦЗ під час проведення дня ЦЗ.

4. Штабу ЦЗ школи до кінця вересня цього року завершити планування заходів і розробку документації з ЦЗ на наступний навчальний рік.

5. Начальнику штабу ЦЗ школи Бессмертному Ю.В. довести наказ до відома всього колективу школи.

Начальник ЦЗ, директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 18.04.2014 № 49 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Бессмертний Ю.В.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

26.04.2014 № 50
Про організацію літнього оздоровлення

та відпочинку дітей і підлітків у 2014 році
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство) від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21 квітня 2010 року № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках», наказу відділу освіти Великобурлуцької РДА від 25.04.2014р № 140 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році» з метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії у 2014 році, додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
НАКАЗУЮ:
1. Створити пришкільний табір відпочинку «Бригантина» з денним перебуванням, який буде складатися з двох загонів:

- для учнів 1-4 класів

- для учнів 5-8 класів

2. Начальником табору призначити заступника директора з виховної роботи

Кощей Л.А.

3.Начальнику табору:

3.1. Забезпечити створення належних умов функціонування табору відпочинку з денним перебуванням у відповідності до вимог Закону України « Про оздоровлення та відпочинок дітей» (підтвердженням готовності закладу відпочинку до початку роботи є «Акт приймання готовності закладу» за формою №318/0, наказ МОЗ України від 11.07.2000р. №160).

До 20.05.2014 року

3.2. Розпочати роботу табору з денним перебуванням з 02.06.по 20.06.2014 року.

3.3. Ужити заходів для залучення додаткових коштів на фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

Травень 2014 року

3.4. Здійснити своєчасний і якісний підбір кадрів для роботи в таборі відпочинку.

Травень 2014 року

3.5. Забезпечити дотримання в таборі із денним перебуванням належного догляду за дітьми, режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, а також відповідну виховну, фізкультурно-спортивну та культурно-екскурсійну роботу; передбачити зміцнення матеріальної бази навчального закладу.

Червень 2014 року

3.6. Забезпечити виконання заходів щодо формування в дітей навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціонально використовувати для цього матеріально-технічну базу фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та спортивні майданчики.


Червень-серпень 2014 року


3.7. Забезпечити контроль за дотриманням вимог законів України «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», за створенням належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, за дотриманням санітарних, протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.

Постійно

3.8. Здійснювати контроль за організацією в таборі виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків, клубів, студій, об’єднань за інтересами.

Постійно


4. Завідувачу господарства школи Зарубіну С.К. забезпечити безперебійне гаряче харчування дітей 2 рази на день.

5. Всім працівникам табору до 14.05.2014 р. пройти медичний огляд.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 26.04.2014 № 50 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Зарубін С.К.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

26.04.2014 № 51
Про створення робочої групи

щодо підготовки школи до нового

2014/2015 навчального року
З метою якісної підготовки до нового 2014/2015 навчального року та розробки проекту плану роботи Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2014/2015 навчальний рік, створення безпечних та нешкідливих умов навчання і праці, збереження та зміцнення здоров’я дітей протягом періоду навчання, нівелювання негативного впливу організації навчально-виховного процесу
НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу по підготовці школи до нового навчального року у складі:

Голова групи: Безсмертний Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи;

Члени групи:

Кощей Л.А., заступник директора з ВР;

Зарубін С.К.,завідувач господарства;

Приймак Л.М., голова ПК;

Саніна Ю.І., вчитель біології, який виконує обов’язки бібліотекаря школи;

Бітюков Ю.О. кочегар;

Широка Т.М., вчитель української мови.

2. Робочій групі:

2.1. Організувати роботи щодо підготовки складання річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік.

2.2. Надати проект річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік на затвердження директору закладу.

До 15.05.2014

2.3. Розробити план заходів щодо підготовки школи до нового 2014/2015 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період.


3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 26.04.2014 № 51 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Зарубін С.К.Широка Т.М.Бітюков Ю.ОБессмертний Ю.В.Саніна Ю.І.Приймак Л.М.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

26.04.2014 № 52
Про призначення відповідальних за

оформлення і видачу документів про

освіту
Відповідно до статті 34 Закону України “Про загальну середню освіту”, згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008  № 319 зареєстро-ваного в Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 № 383/15074
НАКАЗУЮ:


 1. Покласти відповідальність за підготовку та оформлення свідоцтв про базову загальну середню освіту, реєстрацію свідоцтв у книзі обліку видачі свідоцтв – на класного керівника 9 класу Назаренко В.О.

До 18.06.2014 року

 1. Покласти відповідальність за підготовку та оформлення атестатів про повну загальну середню освіту, реєстрацію атестатів у книзі обліку видачі атестатів – на класного керівника 11 класу Назаренко В.О

До 31.05.2014 року

 1. Кощей Л.А., заступнику директора з виховної роботи, забезпечити контроль за відповідністю виставлених у класних журналах 9-го та 11-го класів оцінок за державну підсумкову атестацію оцінкам, виставленим у протоколах; відповідність оцінок на сторінках зведеного обліку успішності, їх річним оцінкам на сторінках журналів учителів-предметників.

 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Г.Бітюкова

З наказом від 26.04.2014 № 52 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Назаренко В.О.
ТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

30.04.2014 № 53
Про результати тематичної

перевірки «Виховання патріотичних

якостей на уроках «Захист Вітчизни»
Згідно з річним планом роботи на 2013/2014 н.р., наказу по школі від 05.09.2013 р. № 121 «Про тематичну перевірку «Виховання патріотичних якостей на уроках «Захист Вітчизни» і на виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» було здійснено контроль за станом викладання предмета «Захист Вітчизни» в 11 класі.

В школі предмет «Захист Вітчизни викладають два вчителі: вчитель історії та правознавства Санін В.В. та вчитель біології Саніна Ю.І.

За період вивчення стану викладання предмета були відвідані уроки у вчителів Саніна В.В. і Саніної Ю.І., проведено огляд кабінету, перевірено журнали, проведено бесіди з вчителями та учнями.

Відвідані уроки в педагогів засвідчують володіння вчителями теоретичним матеріалом, належне науково-методичне забезпечення, врахування вікових особливостей, дотримання принципів доступності, послідовності, уроки мали логічну завершеність.

В школі функціонує спеціалізований кабінет для викладання даних предметів. Навчальне обладнання в основному дозволяє проводити всі необхідні уроки, виконувати передбачені навчальними програмами практичні завдання. Однак останніми роками бракує коштів для поповнення кабінету необхідним роздатковим та демонстраційним матеріалом.

Учителі до підготовки і проведення уроків відносяться добросовісно. Вони добре орієнтується в обсязі навчального матеріалу, який повинні засвоїти учні, постійно звертають увагу дітей на раніше вивчений матеріал, вміло використо-вують міжпредметні зв’язки в процесі вивчення нового матеріалу, намагаються використовувати проблемно – пошукові методи навчання. Методично правильно організовуються вчителями поетапне повторення навчального матеріалу. На уроках намагаються використовувати інтерактивні вправи і методи роботи.

Учитель Саніна Ю.І. має достатню науково – методичну підготовку, уроки проводить у досить швидкому темпі, раціонально використовує кожну його хвилину, своєчасно та якісно проводить усі заплановані практичні завдання. Новий матеріал викладається вчителем цікаво, на високому науковому рівні із застосуванням міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. Належна увага приділяється активізації навчання, розвиткові пізнавальних здібностей учнів. Учитель вміло використовує класну дошку, організовує систематичну роботу з підручником, довідниковим матеріалом. Систематично, на належному методичному рівні використовуються групові форми навчання, контроль за якістю виконання домашніх завдань. Саніна Ю.І. методично правильно працює над усуненням прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, концентруючи увагу на головному в матеріалі, вміло проводить словникову роботу. Належна увага приділяється індивідуалізації завдань, які пропонуються учням.

Навчальні програми виконуються відповідно до календарного планування.

Вчителі розуміють що складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також вивчав ти бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

Військово-патріотичне виховання — цілеспрямований, організований процес формування готовності юнаків старшого шкільного віку до строкової військової служби в Збройних Силах України. Його зміст визначається Конституцією, законами України, військовою Присягою та військовими статутами. Як показує досвід роботи школи первинною ланкою в структурі військово-патріотичного виховання учнівської молоді є достовірне інформаційне забезпечення, тобто організація цілеспрямованого освітнього простору за трьома напрямами: 1) використання потенціалу українознавчого матеріалу на уроках з предметів навчального плану 10—11 класів загальноосвітньої школи; 2) стимулювання навчально-пізнавальної активності старшокласників із засвоєння матеріалу програми «Допризовна підготовка»; 3) вивчення старшокласниками курсу «Медико-санітарної допомоги», який озброює необхідними знаннями, що стосуються формування в учнів практичних навичок щодо здійснення та надання першої медичної допомоги у разі необхідності тощо.

Організація освітнього простору передбачає ряд заходів щодо поліпшення змісту українознавчих навчальних предметів (історії, української літератури), який би розширював і поглиблював національно-громадянські та військово-патріотичні уявлення та знання, тобто певною мірою формував когнітивний та афективний компоненти військово-патріотичної активності, виявляв бажання в старшокласника замислюватися над своїм внутрішнім світом, позитивно змінюватися так, щоб зміст, спрямованість викладу того чи іншого фахового матеріалу, сам процес здобуття знань викликали у старшокласників високий пізнавальний інтерес до актів і подій, пов'язаних із захистом Батьківщини; почуття патріотизму, обов'язку, відповідальності та інших необхідних захисникові особистісних якостей.

На жаль, попередніми дослідженнями встановлено, що деякі учні школи погано знають історію Української армії. Окрім того, вони однобоко поінформовані про умови служби в ЗСУ; не задумуються над тим, що за відмову від служби в армії їм доведеться нести відповідальність. Тому організаторам виховної роботи необхідно враховувати також актуальність джерел інформації. Так, найбільший вплив на готовність юнаків до строкової військової служби мають засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса), але найважливішу інформацію юнаки одержують у процесі безпосереднього емоційного спілкування зі старшими товаришами, які проходять строкову службу, ровесниками, батьками.

Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота, яка полягає у встановленні та підтриманні зв'язків з працівниками військових частин та навчальних закладів, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, цивільними навчальними закладами, громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських почуттів та якостей.

Формами військово-шефської роботи в школі є:

• організація тематичних вечорів, зустрічей з воїнами-афганцями, сім'ями військовослужбовців, посильна допомога ветеранам та вдовам;

• залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;

• надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у проведенні урочистостей, присвячених пам’ятним датам;

• організація змагань з військово-прикладних видів спорту.

Але в процесі викладання предмету "Захисту Вітчизни" має місце ряд суттєвих недоліків:


 • досить одноманітні методичні прийоми, використовувані під час перевірки домашніх завдань, нераціонально на цьому етапі використовується навчальний час;

 • подекуди уроки проводяться у сповільненому темпі, недостатня робота з концентрації уваги учнів;

 • не пояснюється зміст домашніх завдань;

 • учителі у своїй мові інколи не дотримується норм єдиного орфог-рафічного режиму;

 • недостатня увага приділяється виховній та позаурочній роботі з учнями.

 • плануючи урок не завжди зазначають в поурочному плані триєдину мету

(інколи відсутня виховні цілі уроку);

Виходячи з вищезазначеного та з метою поліпшення викладання предмета «Захист Вітчизни» у школі,

НАКАЗУЮ:


  1. Учителям предмета «Захист Вітчизни» Саніну В.В. та Саніній Ю.І. :

  1. Забезпечити неухильне виконання навчальної програми учнів 10-11 класів.

Постійно

  1. Пожвавити виховну роботу з предмета, готувати учнів до участі у військово-спортивних іграх.

Постійно

  1. Забезпечити поповнення кабінету необхідним сучасним демонстраційним обладнанням відповідно до Переліку навчально – матеріального обладнання .

  2. Систематично працювати над розвитком пізнавальних здібностей, логічного мислення учнів, збільшити кількість самостійних робіт.

  3. Налагодити диференційовану роботу з різними за підготовкою категоріями учнів, ширше практикувати групові, індивідуальні форми, повною мірою враховувати особливості класних колективів.

  4. Урізноманітнювати методичні прийоми, застосовувані на різних етапах уроку.

  5. Налагодити взаємовідвідування уроків учителями предмету "Захист Вітчизни" .

2. Заступникові директора з НВР Бессмертному Ю.В.:

2.1. Провести індивідуальні консультації для вчителів щодо побудови уроків, використання різноманітних методів навчання , інтерактивних і

проектних форм роботи на уроці.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Бессмертного Ю.В..Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 30.04.2014 р. № 53 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Бессмертний Ю.В.Саніна Ю.І.Санін В.В.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

30.04.2014 № 54


Про створення апеляційної комісії для розгляду спірних ситуацій з питань дотримання процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів державної підсумкової атестації у 2013/2014 навчальному році

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка