Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка5/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 30.05.2014 р № 65 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Тягій В.М.Богдан В.О.Санін В.В.Приймак Л.М.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.Бондар В.В.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

30.05.2014 № 66
Про стан викладання та рівень

навчальних досягнень учнів із

світової літератури
Відповідно до плану роботи навчального закладу на 2013/2014 навчальний рік, наказу директора школи від 01.04.2014 № 43 «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури» та з метою вивчення якості викладання світової літератури протягом квітня та травня 2014 року адміністрація навчального закладу вивчала стан викладання світової літератури в 5– 11 класах. Метою контролю було вивчити стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня компетенції учнів з світової літератури.

У ході перевірки відвідано і проаналізовано 12 уроків, 3 позакласних заходи, проведено контрольні роботи. Відповідно до мети контролю, аналізувалася така шкільна документація: календарні плани, поурочне планування вчителів світової літератури, класні журнали, зошити, методичне та дидактичне забезпечення викладання предмету.

Перевіркою встановлено, що вивчення світової літератури здійснюється за програмою.

Аналіз відвіданих уроків, наслідки перевірки рівня навчальних досягнень учнів, співбесіди з учителем, узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати, що вчителі мають добру фахову підготовку, постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і намагаються використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності.

Викладання світової літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2013/2014 навчальному році. Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування. Записи в класних журналах ведуться відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок журналів у 5-11 класах; затверджено графіки проведення контрольних робіт; контрольні та робочі зошити перевіряються систематично; оцінки за ведення зошитів виставляються вчасно.

Вчитель Кощей Л.А., організовує та спрямовує пізнавальну діяльність, створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу. Учителька стимулює учнів до висловлювання, використання різних способів виконання завдань, без будь-якого остраху помилитися чи надати неправильну відповідь, оцінює діяльність учнів не тільки за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення. У домашніх завданнях учителькою називається не лише тема та обсяг завдання, а й детально роз’яснюється, як раціонально організувати свою навчальну роботу під час виконання домашнього завдання. Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час учні спроможні засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Саме тому наочне подання інформації має велике значення під час усіх етапів уроку.

Важливу роль відводить урокам, спрямованих на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, конспектування почутого та прочитаного.

Разом з тим вчитель не приділяє достатньо уваги роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать результати участі її учнів у олімпіадах та творчих конкурсах. Позакласна робота зі світової літератури здійснюється інтегровано з українською літературою, але досить часто носить формальний характер.

Результати навчальних досягнень учнів за 2013/2014 навчальний рік:

Клас

Кількість учнів

Кзаг,%


початковий

середній

достатній

високий
5

0

3

3

3

67

7

0

0

2

3

100

8

0

0

4

3

100

9

0

0

5

2

100

11

0

1

1

2

75

Кзаг (по школі),%

88,4

Головною причиною прогалин у знаннях учнів є читання творів в скороченому варіанті, недостатньо сформоване загально навчальне уміння аналізувати прочитаний текст, письмово висловлювати власні судження.Враховуючи вище зазначене,
НАКАЗУЮ:


 1. Вважати рівень стану викладання світової літератури в навчальному закладі достатнім.

 2. Опрацювати довідку, що була складена за результатами вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень із світової літератури, на засіданні методичного об’єднання і спланувати заходи для усунення виявлених недоліків.

До 01.09.2014

 1. Вчителям світової літератури, Бондар В.В. та Кощей Л.А.:

  1. 2.1. Активно застосувати тестові форми оцінювання навчальних досягнень учнів

Постійно

2.2. Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів.

Постійно

2.3. Під час вивчення ліричних творів працювати над виразністю читання творів учнями.

Постійно

2.4. Розробити комплекс заходів, для учнів, які виявляють особливі успіхи у вивченні світової літератури, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

До 01.09.2014

3. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.
Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 30.05.2014 р № 66 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Безсмертний Ю.В.Бондар В.В.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

30.05.2014 № 67
Про переведення учнів

1-8 класів до наступних

класів.
Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 319, рішення педагогічної ради № 3 від 30.05.2014 р.
НАКАЗУЮ:
1. Перевести до наступних класів слідуючих учнів:

1.1. До 2 класу:

Бондар Михайла Вікторовича

Бреславську Валерію Олександрівну

Бугакова Олександра Олександровича

Мазія Павла Віталійовича

Пилип’єву Ларису Едуардівну

Пролагаєва Артура Андрійовича


1.2. До 4 класу:

Блохіну Юлію Сергіївну

Зєвякіна Ярослава Сергійовича

Костоглодову Альону В’ячеславівну

Павленко Анну Сергіївну

Харківську Ольгу Сергіївну


1.3. До 5 класу:

Гордієнко Сергія Сергійовича

Гуру Євгенія Олександровича

Гуру Олександра Олександровича

Індикова Олександра Євгенійовича

Павленко Олександра Сергійовича

1.4. До 6 класу:

Бреславську Юлію Миколаївну

Бреславську Лесю Леонідівну

Бітюкову Марію Юріївну

Богданову Наталію Сергіївну

Іванову Наталію Павлівну

Овсянікову Світлану Іванівну

Пономаренка Артема Андрійовича

Чванова Дмитрія Євгенійовича

Ющук Ангеліну Олександрівну

1.5. До 8 класу:

Колтакову Карину Романівну

Марченка Євгенія Михайловича

Рукавишникову Світлану Сергіївну

Харківського Євгена Сергійовича

Шаповала Станіслава Віталійовича

1.6. До 9 класу:

Бітюкова Антона Юрійовича

Гирку Дмитра Віталійовича

Гуру Юлію Іванівну

Іванова Анатолія Павловича

Індикову Юлію Євгеніївну

Маданцяна Артура Зораковича

Широкого Іллю Романовича

2. Класним керівникам та класоводам зробити записи про переведення учнів до наступних класів у класних журналах.
Директор школи : О.Г.Бітюкова

З наказом від 30.05.2014 р № 67 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Приймак Л.М.Бондар В.В.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

06.06.2014 № 68


Про чергування у школі 07, 08 та

09 червня 2014 року
Відповідно до ст. 73 КЗпП України, на виконання наказу відділу освіти від 06.06.2014 № 180 «Про чергування у відділі освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації з 07, 08 та 09 червня 2014 року», з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із належним функціонуванням навчальних закладів, забезпечення збереження майна, дотримання протипожежної безпеки
07, 08 та 09 червня 2014 року
НАКАЗУЮ:
1. Призначити черговими по школі:

Дата, час

ПІБ працівника

Посада

Контактний телефон

07.06.2014

(субота)


Бітюков Юрій Олексійович

Машиніст (кочегар) котельні

0978399455

08.06.2014 (неділя)

Приймак Марія Іванівна

Прибиральник службових приміщень

0983989128

09.06.2014 (понеділок)

Тягій Віра Миколаївна

Вчитель математики

0966933449

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи : О.Г.Бітюкова

З наказом від 06.06.2014 р № 68 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Тягій В.М.Приймак М.І.Бітюков Ю.О.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

16.06.2014 № 69
Про підсумки методичної

роботи за 2013/2014 н.р.
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ № 90 від 30.08.2013 р. по школі «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками школи на 2013/2014 н. р. ».

У 2013/2014 навчальному році проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних дисциплін. Порівняльний аналіз за 5 останніх років дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально – виховного процесу. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків є проведення конкурсів між педагогами району.У 2013/2014 н.р. Богдан В.О. – вчитель початкових класів, Тягій В.М.-вчитель математики брали участь у виставці-ярмарку «Педагогічних ідей».

Була спланована робота кожного методичного об’єднання, заплановано вивчення творчих здобутків педагогів з метою виявлення та запровадження ефективного педагогічного досвіду на рівні школи.

Згідно з річним планом кожне методичне об’єднання працювало над проблемами, які були спрямовані на:розвиток педагогічної творчості;

розвиток пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях.Назва конкурсу (турніру)

Кількість учнів, що приймали участь

Класи

Досягнення

ПІБ вчителя

Всеукраїнська олімпіада з математики «Олімпус»

13

5,7-9

Бітюкова М.(5 кл) – диплом лауреата

Кощей Л.А.

Тягій В.М.Всеукраїнська олімпіада з біології «Олімпус»

11

7,8,11

Всі учні отримали дипломи учасників

Саніна Ю.І.

Всеукраїнська олімпіада з німецької мови «Олімпус»

19

5,7,8,

11


Всі учні отримали дипломи учасників

Бондар Т.В.

ІІ тур Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з біології

2

8,11

Бітюков А.

Зарубіна Г.

Саніна Ю.І.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

16

3-5,7-9

Сертифікати «Добрий результат» -

8 учасників
Бреславська Г.А.

Приймак Л.М.

Тягій В.М.

Кощей Л.А.ІІ тур Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з математики

2

4,7

Рукавишникова С.

Індиков О.

Приймак Л.М.

Тягій В.М.
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

7

8,8,11

2 учні отримали диплом

І ступеняШирока Т.М.

Конкурс «Колосок»

15

5,7,8,9, 11

Бітюкова М. (5 кл) – 3 дипломи «Срібний колосок» ;

сертифікати учасниківСаніна Ю.І.

ІІ тур Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з фізики

1

8

Бітюков А. – 2 місце

Бітюкова О.Г.

ІІ тур Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з німецької мови

1

11

Зарубіна Г. – І місце

Бондар Т.В.

ІІ тур Всеукраїнських олімпіад з української мови

4

4,7,8,

11


Зарубіна Г. – 3 місце

Широка Т.М.

Всеукраїнський конкурс «Левеня»

4

8

Бітюков А. –відмінний результат;

Широкий І. – добрий результатБітюкова О.Г.

ІІІ тур Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови

1

11

Зарубіна Г.


Бондар Т.В.

Проведено предметний тиждень вчителів української мови та літератури з

3 по 7 березня. Вчителями організовано змістовну програму, де проводився конкурс читців творів Т.Г.Шевченка ( учні 1-11класів) , літературно-музична композиція, в якій приймали участь учні 5-11 класів , КВК «Знавці творчості Великого Кобзаря».

Згідно планів ШМО вчителем фізичного виховання Бессмертним Ю.В. неодноразово проводилися спортивні змагання «Веселі старти», «Ми спритні козаки».

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі працюють  2 гуртки : «Спортивний» (кер. Бессмертний Ю.В.) та «Художньої самодіяльності» (кер. Широка Т.М.) , до яких залучено 13 та 15 учнів відповідно.

Вчителями були проведені відкриті виховні години, відкриті уроки та різноманітні шкільні заходи.

Але слід зауважити, що плани позакласної роботи в школі виконуються не в повному обсязі .

Творчо працювали вчителі: Широка Т.М. та Назаренко В.О. - вчителі української мови, Бітюкова О.Г.- вчитель фізики, Бондар Т.В.-вчитель німецької мови, Бессмертний Ю.В. – вчитель фізичної культури. Саніна Ю.І.- вчитель біології.робота з обдарованими дітьми

На засіданнях ШМО проводиться робота з обдарованими дітьми, де складено план роботи з ними. Слід зазначити, що велику роботу з цього питання проводить Кощей Л.А., Тягій В.М., Бітюкова О.Г.,Бондар Т.В., учні якої 3 рік поспіль займають І місця в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Однак, треба зазначити, що не всі методичні об’єднання приділяли достатньо уваги роботі з обдарованими дітьми.

І все ж, є цілий ряд «больових точок» і негативних тенденцій в управлінні освітою, що передусім пов’язані з недостатньо ефективним використанням інтелектуального та творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу, а саме:

- недостатня орієнтація на якість освіти (олімпіади, МАН, якість знань учнів);

- переважання традиційного навчання, повільне впровадження нових прогресивних технологій;

- недостатня робота з обдарованими дітьми;

- не створено дієвої системи виявлення і вивчення ЕПД педагогічних працівників школи.

Проблеми, які потребують вирішення працівниками школи у 2014/2015 навчальному році:


 • орієнтованість на підвищення якості освіти, впровадження стратегії ефективного навчання;

 • посилення механізмів і методів інноваційнної діяльності, застосування сучасних педагогічних технологій;

- підвищення рівня професійної майстерності педагогів, удосконалення форм і методів роботи шкільних МО в період впровадження профільного навчання

 • вивчення навчальних досягнень учнів, аналіз викладання базових дисциплін з подальшими рекомендаціями щодо покращення робіт;

 • спрямування уваги вчителів на роботу з обдарованими дітьми; організаційно-методичне забезпечення організації та проведення Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, творчих конкурсів та турнірів;

 • впровадження основних концептуальних ідей особистісно орієнтованого навчання як одного з шляхів досягнення якісно нового рівня у вивченні навчання предметів шкільного курсу та забезпечення якості знань учнів на рівні вимог освітніх стандартів;

 • удосконалення та проведення професійних конкурсів;

 • сприяння оновленню змісту освіти на різних ступенях безперервної освіти за такими напрямками:

 • орієнтація навчально-виховного процесу на особистісний підхід до дитини;

 • використання інноваційних технологій у практиці роботи педагогічних працівників;

 • вивчення, узагальнення і впровадження в практику роботи школи ППД освітніх технологій і досягнень у науці, рекомендацій навчально-методичної літератури.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:


1.Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В.:

  1. 1.1.Узагальнити результати методичної роботи за 2013/2014 навчальний рік.

  2. 1.2.Під час планування методичної роботи на 2014/2015 навчальний рік врахувати недоліки з метою їх упередження;

  3. 1.3. Продовжити роботу по оновленню та поглибленню науково-методичних знань педагогічних працівників.

Протягом 2014/2015 навчального року

  1. 1.4. Постійно контролювати стан підвищення фахового рівня педагогічних працівників у всіх формах методичної роботи.

2. Керівникам методичних об’єднань:

2.1.Спланувати роботу МО на 2014/ 2015 н. р.

До 20.06.2014 р.

2.2.На засіданнях методичних об’єднань проаналізувати результати участі шкільних команд в районному етапі олімпіад та внести зміни щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями в закладах освіти

До 01.09.2014 р.

2.3.Забезпечити обговорення результатів олімпіад з базових дисциплін на засіданнях методичних об’єднань з наступним ґрунтовним якісним аналізом щодо підготовки учнів до етапів олімпіад

До 01.09.2014 р.

2.4.З метою вдосконалення науково – дослідницької діяльності учнів, розвитку підтримки талановитих дітей спланувати роботу з обдарованими дітьми в МАН

До 01.10.2014 р.

2.5.Спланувати позакласну роботу з предметів

До 05. 09.2014 р.

3. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В. довести даний наказ до відома педагогічних працівників школи

4. Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 16.06. .2014 р. № 69 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Приймак Л.М.Бондар В.В.Назаренко В.О.Санін В.В.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

16.06.2014 № 70
Про виконання навчальних програм

за 2013/2014 навчальний рік.
Згідно з річним планом був проведений аналіз виконання навчальних програм у 1-11-х класах з усіх навчальних предметів у межах часу, відведеного робочими навчальними планами на вивчення предметів з 1 вересня по

30 травня 2013/2014 навчального року. (протокол від 16.06.2014 р.)

Перевірено:


Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.


 1. Фактична кількість використаних годин:

 • використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

 • відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

 • послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

 • кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв'язного мовлення, уроків позакласного читання;

 • розподіл навчального матеріалу;

 • оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

 • проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.

4. Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм.

За результатами перевірки встановлено, що інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано повністю.

Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу). Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано.

Кількість годин, відведених для вивчення програмового матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов'язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв'язного мовлення виконано в усіх класах.

Навчальні програми з усіх навчальних предметів в 1-11-х класах виконано в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:
Програму з навчальних предметів 1-11-х класів за 2013/2014 н.р. вважати виконаною.

Заступнику директора Бессмертному Ю.В. підготувати журнали до здачі в архів.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 16.06.2014 р. № 70 ознайомлений:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Бессмертний Ю.В.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

16.06.2014 № 71
Про випуск учнів 9 класу.
Відповідно до Інструкції про проведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 319 та на підставі рішення педагогічної ради за № 4 від 16.06.2014 р.
НАКАЗУЮ:
1. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та випустити зі школи таких учнів 9 класу:

Дудку Олену Олександрівну

Звєрєву Анастасію Сергіївну

Індикова Віктора Євгенійовича

Ємашева Андрія Віталійовича

Хлистуна Віктора Миколайовича

Хлистун Наталію Сергіївну

Шаповала Олексія Віталійовича

2. Взяти під контроль виставлення особистого підпису учнів про одержання свідоцтв про базову загальну середню освіту в книзі обліку і видачі сві-доцтв про базову загальну середню освіту.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи: О.Г.Бітюкова


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 72
Про результати перевірки

класних журналів у ІІ семестрі

2013/2014 навчального року
Протягом ІІ семестру 2013/2014 навчального року проводилося вивчення стану ведення класних журналів.

Метою перевірки було вивчення стану оформлення журналів класними керівниками; своєчасність і правильність заповнення журналів вчителями-предметниками; своєчасність та об′єктивність семестрового, річного оціню-вання; визначення нагромадження оцінок учителями-предметниками.

Були перевірені класні журнали 1- 11 класів.

Збір інформації та її аналіз показали, що:

1.Класні керівники вчасно оформляють журнали (записують списки учнів класу на сторінках обліку навчальних досягнень учнів з предметів, ведуть облік відвідування учнями школи, заповнені зведені таблиці руху учнів та обліку навчальних досягнень учнів за ІІ семестр, за рік);

2. Вчителі-предметники записи в журналах роблять регулярно, охайно, у відповідності з науково-методичними рекомендаціями щодо ведення класних журналів.

3. Оцінюються навчальні досягнення усіх учнів (3-11 класів) з усіх предметів. Нагромадження оцінок знаходиться в задовільному стані.

Але під час перевірок протягом ІІ семестру було виявлено ряд недоліків:

1. Відсутній зміст уроків:

- із всесвітньої історії у 7 класі за квітень (вчитель Санін В.В.);

- з історії України у 8 класі за 28.05 (вчитель Санін В.В.)

- з інформатики за період з 13січня по 10 лютого(9 клас, вчитель Кощей Л.А.)

2. Не висталені оцінки:

- за контрольний твір 24.01 з української літератури (7 клас, вчитель Назаренко В.О.);

- за квітень із всесвітньої історії (7 клас, вчитель Санін В.В.)

- за практичну роботу №4 12.03 з інформатики у Пономаренка А., Чванова Д. (5 клас, вчитель Кощей Л.А.)

- за зошит з німецької мови за березень у Ющук А. (5 клас, вчитель Кощей Л.А.)

- з алгебри у Костоглодової А. за період з 13січня по 10 лютого (11 клас, вчитель Кощей Л.А.)

- з біології за період з 6.03 по 31.03 (8 клас, вчитель Саніна Ю.І.)

- з інформатики за період з 13січня по 10 лютого(9 клас, вчитель Кощей Л.А.)

- за контрольну роботу 07.03 Індикову В. (9 клас, вчитель Бондар В.В)

3. Перевірка журналів заступниками директора з ВР Кощей Л.А. не проводиться.

4. Виставлено дві оцінки в одну колонку 27.03 з російської мови в 4 класі (вчитель Приймак Л.М.)

5. Порушено порядок розташування колонок «ІІ семестр», «Річний бал» (вчитель Приймак Л.М.)

6. Вчителі допускають виправлення.

В цілому стан ведення класних журналів знаходиться в задовільному стані.

Враховуючи результати, умови та причини, що забезпечують показники перевірки, висвітені в основній частині, з метою поліпшення рівня стану ведення шкільної документації
НАКАЗУЮ:

1. Заступникам директора з НВР Бессмертному Ю.В. та Кощей Л.А.:

1.1. Здійснювати регулярні перевірку класних журналів про що робити

записи на сторінках журналів «Зауваження до ведення класного журналу»

1.2. Провести індивідуальні бесіди з вчителями, які допускали помилки

у веденні журналів, про вимоги щодо оформлення журналів вчителями-

предметниками та класними керівниками.

2. Керівникам ШМО на засіданнях систематично розглядати питання щодо ведення шкільної документтації .

3. Вчителям-предметникам та класним керівникам записи в журналах робити регулярно, охайно, у відповідності з науково-методичними рекомендаціями щодо ведення класних журналів.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 72 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Приймак Л.М.Бондар В.В.Назаренко В.О.Санін В.В.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 73
Про підсумки виховної роботи
Згідно з річним планом роботи протягом навчального року здійснювалося виховання учнів та контроль з боку адміністрації за станом виховної роботи в школі. В результаті вивчення даного напрямку було встановлено, що вся виховна діяльність школи направлена на стратегічну мету формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна робота в школі проводиться систематично, згідно річного плану та згідно районних виховних заходів, а також спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України „Про освіту”, „Про охорону дитинства”, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі „Діти України”, Комплексної програми профілактики злочинності, та закону Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності захисту моралі та формування здорового способу життя ”. Також спрямована на виховання в учнів національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу, прагнення наслідувати народні звичаї та традиції дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми, на змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів, на задоволення потреб особистості учня (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації), на виховання в учнів розуміння своїх прав, свободи, обов’язків , віри у духовні сили свого народу, його майбутнє, усвідомлення національної ідеї, почуття патріотизму, національної свідомості. Також виховання було націлено на реалізацію в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в школі та класних колективах, на оптимальне поєднання форм організації виховної роботи (індивідуальної, групової, масової) і на створення належних умов для особистісного зростання кожного учня (створення ситуації успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.

Виховна робота була побудована на виконання статті 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

Класоводами та класними керівниками було своєчасно складені плани з виховної роботи з відповідними класами: 1 клас – Богдан В.О., 3 клас – Бреславська Г.А., 4 клас – Приймак Л.М., 5 клас – Кощей Л.А., 7 клас – Саніна Ю.І., 8 клас – Широка Т.М., 9 клас – Бондар В.В., 11 клас – Назаренко В.О. Вся робота ведеться відповідно до складених планів

На протязі 2013-2014 н.р. класними керівниками, заступником директора з виховної роботи, громадським інспектором проводилася належна робота з дітьми по попередженню злочинності та правопорушень.

Всі діти шкільного віку, які проживають на території села, охоплені навчанням і регулярно відвідують школу і без причин не пропускають занять.

Питання навчання та дисципліни школярів заслуховуються на дисциплінарних лінійках щопонеділка, на засіданнях ради самоврядування, на батьківських зборах.

Профілактична Рада школи бере участь у реалізації забезпечення соціального захисту дітей та на виконання Комплексних програм по попередженню злочинності та правопорушень, по профілактиці бездоглядності та безпритульності. З цією метою проводяться вечірні рейди у місця відпочинку та обстеження сімей пільгового контингенту.

В школі створена атмосфера неприпустимості будь-яких проявів анти громадянської, протиправної поведінки.

Два учні 4 класу: Гура Олександр та Гура Євгеній за систематичне порушення поведінки стоять на внутрішньошкільному обліку. Класоводом, Приймак Л.М., постійно проводиться належна робота з учнями і їх матірʼю.

З метою профілактики бездоглядності та безпритульності ведеться пропаганда ціннісного ставлення до себе і були проведені такі форми виховної діяльності: бесіда «Як подолати невдачу?» (7кл. – Саніна Ю.І.), диспут «Що означає бути вихованим?» (3кл. –Бондар В.В.), години спілкування «Промова на захист добра, милосердя, честі , любові» (11 кл. –Назаренко В. О.), «Екологія душі» (5 кл. –Кощей Л.А.), «Пізнай себе» (9 кл. – Назаренко В.О.), «Кроки до успіху» (8 кл. –Широка Т.М.), «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе» (11 кл. –Назаренко В.О.), виховна година «Цінуй честь сім’ї»(4 кл. –Приймак Л.М.), конкурс «Світ моїх захоплень» (5-11 кл. – Кощей Л.А.) та інші.

З пропаганди ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей були проведені такі форми виховної діяльності: години спілкування «Золоте правило ввічливості» (4кл. –Приймак Л.М.), «Відкриваємо скриньку добрих справ» (1 кл –Богдаен В.О.), «Берегиня нашого дому» (5 кл. –Кощей Л.А.), «Ким бути і яким бути» (11 кл. –Назаренко В.О.), «Як і чим випробовується дружба» (9кл. – Назаренко В.О.), виховні години «Це – пам'ять серця» (7кл. – Саніна Ю.І.), «Берегиня» (1 кл. – Богдан В.О.), «Для мами завжди ласкаві слова» (4 кл. – Приймак Л.М.), «Бабусина скриня» (1 кл. –Богдан В.О.), «Милосердя в нашому житті» (8 кл. – Широка Т.М.), диспути «У чому краса людини» (11 кл. – Назаренко В.О.), «Мій справжній друг» (7 кл. – Саніна Ю.І.), бесіди «Добро – це коло, в середині якого є краса» (5 кл. –Кощей Л.А.), «Традиції і реліквії моєї родини» (4 кл. – Приймак Л.М.), акції «Поспішаймо до оселі ветерана» та інше.

З пропаганди ціннісного ставлення до праці були проведені рейди «Місто веселих майстрів», «Працюємо разом, радіємо разом», «Праці ми шану співаємо», акції «Збережемо книгу», «До джерел народних ремесел», виховні години «Усі професії важливі, обирай свою»(7кл. – СанінаЮ.І.), «Калейдоскоп професій» (9кл. – Назаренко В.О.), години спілкування «Риси та здібності фахівця» (8 кл. – Широка Т.М.), «Я це можу» (3кл. – Бондар В.В.).

З пропаганди ціннісного ставлення до природи проведено рейди «До чистих джерел», «наш квітник найкращий», виховні години «Земля – наш дім» (8 кл. – Широка Т.М.), «Вони – з Червоної книги» (4кл. –Приймак Л.М.), «Дзвони Чорнобиля» (1-11 кл. Кощей Л.А.), «Будь природі другом» (7 кл. – Саніна Ю.І.), «Світ навколо мене та я в ньому» (9 кл. – Назаренко В.О.), години спілкування «Чистий зелений світ навколо тебе» (4 кл. – Приймак Л.М..), «Бережи природу, козаче, і вона тобі віддячить» (5кл. –Кощей Л.А.), «Декларація прав природи» (9кл. - Назаренко В.О.), бесіди «Червона книга, для кого?» (8 кл. –Широка Т.М.), «Перші весняні квіти» (1 кл. –Богдан В.О.), конкурси малюнків «Мальовнича моя Україна», (кращі роботи відправлені на районний конкурс) та інші.

З метою виховання ціннісного ставлення до культури і мистецтва були проведені конкурси знавців поезії за різними тематиками, «Великодня писанка» (учні 5 класу прийняли участь у районному конкурсі), конкурси «Світ моїх захоплень», «Весняні дзвіночки», «Міс школи», «Військово-патріотичної пісні», літературно-музичні композиції «На сторожі миру», «Жінка і весна», «Ваш подвиг вічний», «І знов приходить свято Перемоги» та інші.

З метою виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави вчителями школи були проведені години спілкування «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина» (11кл. – Назаренко В.О.), «Соціальна компетентність молодої людини» (8 кл. –Широка Т.М..), виховні години «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля», «Ми – маленькі українці» (1 кл. – Богдан В.О..), «Шануймося, бо ми того варті» (4 кл. – Приймак Л.М.), бесіди «Право, обов’язок і честь» (7 кл. – СанінаЮ.І.), «Вчинок, відповідальність, наслідки» (8кл. –Широка Т.М.), літературні композиції «Пам'ять про Володю Лузана», «Відлуння Афганських гір», «Герої для нас як приклад» та інше.

Поряд з роботою класних керівників та класоводів у вихованні учнів приймають участь голова с/р Марченко С.А., дільничний інспектор, члени батьківського комітету та рада учнівського самоврядування «Прометей».

Однак у роботі з цього напрямку поряд із зазначеним є недоліки та проблеми, а саме:


 • в організації виховної роботи не в повному обсязі здійснюється індивідуальний підхід;

 • недостатньо використовуються інтерактивні форми роботи, сучасні інформаційно-комп’ютерні технології;

 • недостатньо застосовуються можливості шкільної бібліотеки, музею народознавства.

Виходячи із вище зазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Визнати стан виховної роботи в школі задовільним.

2. В організації роботи з класними колективами здійснювати індивідуальний підхід та особистістно орієнтоване навчання.

3. До роботи з виховання учнів активніше залучати батьків, громадськість.

4. Активно використовувати інтерактивні форми роботи, сучасні інформаційно-комп’ютерні технології.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з ВР Кощей Л.А.
Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 73 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 74
Про аналіз стану відвідування учнями

занять та роботи класних керівників з

попередження пропуску учнями занять

без поважних причин
  На виконання ст. 53 Конституції України, ст.14, 35 Закону України «Про освіту», ст.6,18 Закону України «Про загальну середню освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», з метою  попередження  пропусків занять учнями та забезпечення здобуття громадянами України, які проживають в мікрорайоні школи, базової загальної середньої освіти, контролю за відвідуванням навчальних занять учнів 1-11 класів, своєчасного реагування на пропуски занять без поважних причин, попередження правопорушень та дитячого  травматизму серед учнів  адміністрацією школи здійснена перевірка стану контролю за відвідуванням учнями школи.

Результатами перевірки встановлено наступне.

Класні керівники у класних журналах щодня заповнюють сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру (року).

Крім того, у школі ведеться журнал обліку відвідування учнями школи. Щодня до 9 год класні керівники надають інформацію про кількість відсутніх дітей із зазначенням їх прізвища. Відповідальний за облік відвідування навчальних занять учнями заступник директора з НВР Бессмертний Ю.В. щодня до 930 год звітує про стан відвідування в школі до відділу освіти.

Аналіз даних показав, що в середньому щодня відсутні 4-5 учнів, що становить 8-10 % від загальної кількості дітей. Виявлено, що пропуски уроків відбувались з таких причин, як хвороба, допомога батькам по господарству, невідкладні поїздки, тощо. На всі пропуски наявні документи, що підтверджують відсутність дитини в школі – заяви батьків. Пояснювальні записки, або довідки з медичних закладів. Аналізуючи відвідування за ІІ се-местр у кожному класі, виявлено, що найбільше відсутніх у 4 класі, відсоток відвідування за ІІ семестр становить 91 %, та в 11 класі (85%).

Загальні результати стану відвідування учнями школи такі:Клас

Кількість пропущених днів

Медичні довідки

Інші поважні причини

кількість

%

кількість

%

1

27

14

52

13

48

3

31

21

68

10

32

4

50

30

60

20

40

5

58

39

67

19

33

7

25

18

72

7

28

8

37

14

38

23

62

9

66

31

47

35

53

11

61

18

30

43

70

Всього по школі

355

185

52

170

48

За станом здоров’я учні не відвідували школу 248 днів, що становить 70% від загальної кількості пропущених днів .але згідно медичних довідок тільки 185 днів – 52%. Це пояснюється тим, що батьки особливо взимовий період не завжди мають змогу доправити дітей до районної лікарні, а іноді щоб зеко-номити час не роблять запиту щодо надання їхнім дітям медичних довідок. Згідно пояснювальних записок та заяв батьків учні були відсутні –170 днів, що становить 48%. Найбільша кількість пропусків учнями занять за заявами та поясненнями батьків у 8 та 11 класах. Але під час перевірки було також виявлено, що не всі класні керівники вчасно проводять оперативний збір інформації та попереджувальну роботу, причиною цього є відсутність телефонного зв'язку, з деякими батьками.

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:


 1. Роботу з обліку відвідування учнями занять та попередження їх пропуску без поважних причин признати задовільною.

 2. Класним керівникам Назаренко В.О., Бондар В.В., Приймак Л.М, КощейЛ.А., з метою своєчасного реагування на відсутність учнів у школі, налагодити зв'язок з батьками учнів.

 3. Усім класним керівникам проводити роботу з батьками щодо недопущення пропусків занять дітьми без поважних причин та обов’язкового підтвердження факту захворювання їхньої дитини медичною довідкою.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Бессмертного Ю.В.


Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 74 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 75
Про підсумки роботи бібліотеки
На виконання річного плану роботи школи було підведено підсумки роботи шкільної бібліотеки у 2013/2014 навчальному році. Аналіз цієї ланки діяльності навчального закладу показав, що у своїй роботі завідувач бібліотекою Саніна Ю.І. керується Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку», Інструкцією «Про порядок, доставку та комплектування та облік літератури». Робота проводилась за планом, складеним на 2013/2014 навчальний рік.

У бібліотеці школи учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати літературу з певної теми. Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Фонд бібліотеки становить 8190 примірників. З них: фонд підручників становить 3 201 примірників, художньої літератури – 4 889 примірників.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, завідувач бібліотекою постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів. В 2013/14 н.р. бібліотекар Саніна Ю.І. провела бесіди з учнями на теми: «Книга – друг і порадник» (7 клас), «Круглий стіл. Мій улюблений літературний герой» (3 і 4 класи), «Книга в житті людини» (5 клас), «Мова - рідна, мова - калинова»(8 клас), «Слідами Григорія Сковороди» (9 і 11 класи), акцію «Живи, книго.»

Усього в бібліотеці було проведено 6 виховних заходів, учасниками яких стали всі учні закладу ( 100 %).

Завідувач бібліотекою систематично веде роботу щодо оформлення виставок до всіх знаменних і пам’ятних дат. Для зручності користування фондом в бібліотеці створені:

- тематичні папки «Народознавство», «Все для вчителя», «Голодомор 1932-1933 рр.», «Чорнобиль: біль, скорбота, пам’ять», «Закон і ми», «Виховні заходи» та інші;

- оформлені тематичні полиці-виставки «В країні казок», «Історія друкарства», «Наші обереги», «Слава тобі солдате», «Голодомор - 33» і інші;

- довідникова картотека.

З метою поліпшення роботи щодо збереження підручників і книги, виховання поваги до праці людей, які їх створюють, а також залучення підростаючого покоління до книги як джерела знань, культурних надбань та цінностей народу України у І та ІІ семестрах проведено загальношкільні рейди перевірки підручників, за підсумками якого було визначено переможців.

Читачами бібліотеки є 42 учня (87,5%), 12 педагогів.

В бібліотеці є вільний доступ до художньої, науково-популярної літератури, газет, журналів. Завідувач бібліотекою Саніна Ю.І. виступає на інструктивно-методичних нарадах педагогів, знайомить з новинками навчальної, методичної літератури та періодичних видань. Саніна Ю.І. постійно підвищує свій фаховий рівень відвідуючи семінари, методичні об’єднання бібліотекарів закладів освіти районного підпорядкування.

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. План роботи бібліотеки на 2013/2014 навальний рік вважати виконаним.

2. Визнати стан роботи шкільної бібліотеки задовільним.

3. Бібліотекарю Саніній Ю.І.:

3.1. На сайті школи постійно оновлювати розділ «Шкільна бібліотека»;

3.2. Проводити активну інформаційну роботу щодо залучення учнів до

читання.


3.3 Постійно здійснювати бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з метою повного забезпечення навчально-виховного процесу.

3.4. Зосередити увагу на розширенні бібліотечно-інформаційних послуг на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу новітніх технологій.

3.5 Сприяти вихованню інформаційної культури, гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

3.6. Сприяти підвищенню фахової. Педагогічної майстерності вчителів. Батьків шляхом популяризації педагогічної літератури.

3.7. Основну увагу в роботі акцентувати на формуванні бібліотечного фонду, його належного розміщення, обліку та збереження з урахуванням профілю та змісту навчання.

3.8. Якісно і своєчасно планувати роботу бібліотеки на новий начальний рік.

3.9. Активніше залучати до участі в науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою та навчальними підручниками батьків, вчителів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Бессмертного Ю.В.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 75 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Саніна Ю.І.Бессмертний Ю.В.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 76
Про підсумки спортивно-масової та

фізкультурно-оздоровчої роботи
В 2013/2014 навчальному році діяльність закладу була спрямована на активну участь дітей в фізкультурно-оздоровчих і спортивно - масових заходах, що проводяться у школі – фізкультхвилинки, спортивні свята та змагання, заняття в спортивному гуртку. З метою формування здорового способу життя проводились освітньо-виховні заходи, турніри, конкурси.

Спортивна база Хатнянської школи налічує один ігровий спортзал, один спортивний майданчик, одне футбольне поле.

В 2013/2014 навчальному році в навчальному закладі працював один вчитель фізичної культури Бессмертний Ю.В. (без відповідної фахової освіти), який викладає в 5 – 11 класах.

За результатами проведеного медичного огляду та функціональною пробою Руфьє учні були розподілені на медичні групи для занять на уроках фізкультури: основна група – 24 учня (50 %), підготовча група – 22 учня (46 %), звільнених від занять фізкультурою – 2 учня (4 %). Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, в поточному навчальному році не були організовані через відсутність педпрацівників, які мають відповідну фахову підготовку.

В 2013/2014 навчальному році заняттями у шкільному гуртку спортивного спрямування було охоплено 18 учнів (37,5 %).

Спортивно-масова робота серед учнів навчального закладу здійснювалась відповідно до календаря спортивно-масових заходів на 2013/2014 навчальний рік. Проведення внутрішкільних змагань мало на меті виявити кращі результати для гідного виступу в районних змаганнях. Протягом поточного року було проведено 19 внутрішкільних змагань. Загалом в цих заходах взяли участь майже всі учні школи.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка