Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка6/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Аналіз спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи

у школі в 2013/14 н.р.

№ з/п

Форма діяльності

Відмітка про виконання

1

Свято «Романтика туризму»

Виконано

2

Конкурс “Мамо, тато, я – спортивна сім’я”

Виконано

3

Змагання «Ми – майбутні захисники свого народу»

Виконано

4

Виступ команди юних пожежників

«Вогонь буває різним!»Виконано

5

Шкільний турнір з футболу

Виконано

6

Шкільна спартакіада

«Фізкультура і спорт поруч з нами ідуть»Виконано

7

Спортивне свято «Ми – майбутні чемпіони»

Виконано

8

Спортивні змагання «Веселі старти»

Виконано

9

Спортивні змагання «Козацькі розваги»

Виконано

10

Конкурс «Нумо, хлопці!»

Виконано

11

Змагання «Подорож до Країни здоров’я»

Виконано

12

Змагання «Козацькі розваги»

Виконано

13

Змагання “Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя”


Виконано

14

Змагання «Спортивна надія»

Виконано

15

Турнір лицарів

Виконано

16

Змагання «Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся»

Виконано

17

День здоров’я

Виконано

18

Козацькі змагання «Відвага – це наш заповіт»

Виконано

19

Туристська гра-естафета «Долаємо перешкоди»

Виконано

Загальними недоліками в організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі є: недостатній рівень систематизації нормативних документів з питань організації фізичного виховання, недостатній аналіз роботи закладу за навчальний рік щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, не планується участь шкільних команд в районних спортивних змаганнях, відсутність позабюджетних і бюджетних коштів для проведення спортивних заходів.

У зв’язку з зазначеним вище та з метою покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному закладі,
НАКАЗУЮ:
1. Рівень спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи вважати задовільним.

2. Вчителю фізичного виховання Бессмертному Ю.В. та заступнику директора з ВР Кощей Л.А.:

2.1. Систематизувати нормативні документи з питань організації фізичного виховання.

2.2. Здійснити ґрунтовний аналіз роботи закладу за навчальний рік щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

2.3. Спланувати участь шкільних команд в районних спортивних змаганнях;

2.4. Вжити заходів щодо залучення позабюджетних кошт для проведення спортивних заходів.

3. Забезпечити безумовне виконання педпрацівниками правил і вимог щодо безпеки проведення занять з фізичної культури та позакласних спортивно - масових заходів.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 76 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 77

Про стан виконання Комплексної цільової

програми боротьби зі злочинністю серед підлітків

та профілактичну роботу щодо попередження

протиправних дій серед учнів
На виконання Указу Президента України від 27 жовтня 2009 року № 870 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 26 січня 2010 року № 24 «Про затвердження заходів з профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми», річного плану роботи школи з метою проведення профілактичної роботи з попередження злочинних проявів серед дітей була проведена в 2013/2014 навчальному році робота з попередження злочинності серед учнів.

Класними керівниками, адміністрацією школи, громадським інспектором було проведено подвірний обхід сімей учнів з метою контролю стану утримання і виховання неповнолітніх та створення батьками оптимальних умов для навчання. Також були складені акти обстеження сімей дітей пільгового контингенту, з батьками та опікунами була проведена бесіда щодо виховання дітей.

Класними керівниками та класоводами згідно складених планів проводиться індивідуальна робота з дітьми пільгових категорій.

На батьківських зборах порушуються питання з профілактики злочинності та правопорушень серед дітей.

З метою перевірки проведення дозвілля підлітками 2 рази на місяць класними керівниками та адміністрацією школи проводилися рейди. Під час їх проведення учнів у вечірні часи у місцях відпочинку виявлено не було.

У школі діє 2 гуртки: спортивний та художньої самодіяльності, в які залучені і учні пільгового контингенту.

Також у школі діє учнівське самоврядування «Прометей», до складу якого входить сектор «Дисципліна та порядок», який слідкує за правопорушеннями по школі і щопонеділка на дисциплінарній лінійці звітує про роботу за тиждень.

У школі працює Рада профілактики правопорушень, яка у своїй роботі спирається на положення Закону України «Про загальну середню освіту», Національну програму «Діти України», Комплексні програми профілактики злочинності, запобігання дитячої бездоглядності та інші правові документи, які рекламують роботу з цих питань.

Мета роботи Ради профілактики правопорушень: проводити роботу по створенню умов, що сприяють соціальному зростанню молоді, утвердженню в її свідомості високогуманних принципів, втілених у праві, підвищенню її соціальної активності в діяльності, спрямованій на попередження правопорушень.

Основними завданнями роботи є: • формування в учнів правових понять, які 6 регулювали їхню поведінку;

 • вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;

 • формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами;

 • вироблення уміння протистояти негативним впливам;

 • подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.

Учні школи на обліку в ВКМСД не стоять. На шкільному обліку через постійні правопорушення стоять 2 учні 4 класу: Гура Олександр та Гура Євгеній. Класоводом, Приймак Л.М., заступником директора з ВР Кощей Л.А. проводиться постійно необхідна робота як з ними так і з їх матірʼю.

Виходячи з вищезазначеного,


НАКАЗУЮ:


 1. Заступнику директора з виховної роботи Кощей Л.А. спланувати на 2014/2015 навчальний рік роботу з профілактики правопорушень, попередження шкідливих звичок серед учнів, включивши зустрічі з робітниками органів внутрішних справ, лікарів.

 2. Розглядати питання з профілактики злочинності серед підлітків на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань вихователів, батьківських зборах.

 3. Спланувати роботу «Ради профілактики» на 2014/2015 навчальний рік.

 4. Поповнити тематику «Батьківського всеобучу» питаннями правової освіти.

 5. Своєчасно виявляти учнів групи ризику, розробити індівідуальні плани виховної роботи з такими учнями.

 6. Посилити роботу з батьками, які ухиляються від виконання своїх обов’язків.

 7. Педагогічним працівникам:

  1. Регулярно вести щоденники педагогічних спостережень.

  2. Не залишати поза увагою жодного пропущеного уроку учнями, підтирмувати тісний зв’язок з батьками.

 8. Забезпечувати спільно зі службою у справах дітей своєчасне виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 9. Забезпечувати своєчасне виявлення та постановку на облік неповнолітніх: які зазнали жорстокого поводження або стали жертвами злочинної діяльності дорослих, які скоїли злочини і правопорушення, схильних до скоєння злочинів, правопорушень, до бродяжництва, жебракування, вживання алкогольних та психотропних речовин, наркотичних засобів.

 10. Вживати заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний час. Учнів групи ризику залучати до участі в художній самодіяльності та суспільному житті класу, школи, в роботі гуртків за інтересами та спортивних секцій.

 11. Педагогічним працівникам постійно надавати методичну допомогу батькам у вихованні дітей з питань профілактики злочинності та правопорушень, формування здорового способу життя.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Кощей Л.А.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 77 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.Санін В.В.Приймак Л.М.Тягій В.М.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 78
Про підсумки профілактичної роботи

щодо запобігання нещасним випадкам

з учнями у школі
На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст. 5, 22, 38, Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», процесу в навчальних закладах від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2006 № 226 «Про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 08.01.2004 № 4 «Про посилення роботи загальноосвітніх навчальних закладів з питань запобігання нещасним випадкам серед учнів та попередження дитячого травматизму», листів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 15.11.2005 № 4877, від 31.08.2007 № 01-10/4621 та від 03.09.2007 № 01-10/4713, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму адміністрацією школи проведено аналіз роботи педагогічного колективу щодо запобігання дитячому травматизму та порядку обліку нещасних випадків, що сталися з учнями за звітний період.

Упродовж 2013/2014 навчального року дане питання заслуховувалось на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, батьківських зборах.

З метою запобігання нещасним випадкам серед дітей, класними керівниками та класоводами систематично проводяться бесіди по правилах дорожнього руху, поводження на воді, поводження при виявленні вибухо-небезпечних предметів, при отруєннях, поводження з електроприладами, поводження з газоприладами та інші. Також перед канікулами проводяться з учнями загальні бесіди по застереженню дитячого травматизму.

На виконання Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», з метою організації профілактичної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, спрямованої на попередження вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, створення умов для скорочення масштабів незаконного вживання наркотиків, формування негативного ставлення до наркотиків серед молоді, вибору здорового способу життя як найвищої моральної цінності людини шляхом створення єдиної науково обґрунтованої системи первинної профілактики зловживань наркотичними та іншими психотропними речовинами, алкоголем та тютюновими виробами у 2013/2014н. році вчителями школи було проведено 2 рази на місяць вечірні рейди у місця відпочинку. Дітей виявлено не було. Класними керівниками та класоводами проводяться бесіди з попередження вживання, алкоголю, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та проводяться батьківські збори з участю нарколога та фельдшера села.

Систематично поновлюється санбюлетень з цікавим і повчальним матеріалом для учнів.

Усього у впродовж навчального року у школі був один випадок травмування дитини у школі. Під час гри у футбол на уроці фізичної культури ученицю 9 класу Звєрєву А. вдарено м’ячем у живіт. Вчителем та адміністрацією школи було вжито заходів з госпіталізації учениці з метою її обстеження. Під час обстеження ніяких травм виявлено не було.

Травмування учнів за видами діяльності:

Вид діяльності

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Навчальні заняття

-

-

-

Уроки трудового навчання

-

-

-

Перебування у літніх таборах

-

-

-

Спортивні заняття (змагання)

-

-

1

Екскурсії, прогулянки, походи

-

-

-

Перерва

-

-

-

Інші види діяльності

-

-

-

УСЬОГО

-

-

1

Дані факти свідчать про належний рівень організації дозвілля учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, дотримання педагогічними працівниками плану-графіку чергування на травмонебезпечних ділянках протягом 2013/2014 навчального року.

У зв’язку з вищезазначеним,

НАКАЗУЮ: 1. Педагогічним працівникам школи систематично проводити з учнями школи профілактичну роботу з метою недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

 2. Черговим вчителям та адміністраторам по школі забезпечити контроль за дотриманням правил поведінки учнями під час перерв.

Постійно

 1. Бессмертному Ю.В. та Кощей Л.А., заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи:

4.1. Забезпечити безпечні, здоров’язбережні умови для учасників навчально-виховного процесу в школі.

Постійно


4.2. Здійснювати контроль за організацією чергування вчителів.

Постійно


4.3. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів.

Після кожного випадку

4.4. Забезпечити надання до районного управління освіти відповідної документації згідно з алгоритмом дій адміністрації школи у випадку травмування учнів під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час

Після кожного випадку 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 78 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.Санін В.В.Приймак Л.М.Тягій В.М.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка