Наказ №43 Про організацію вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літературиСторінка7/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 79
Про підсумки проведення навчальної

практики та екскурсій
З метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями, розвитку пізнавальної діяльності учнів, залучення її до самостійного виконання практичних робіт, формування життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійної спрямованості навчально-виховного процесу протягом 2013/2014 навчального року педагогами закладу були проведені навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів 1-8 класів.

Контроль за проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики здійснював заступник директора з навчально-виховної роботи Бессмертний Ю.В..

Перевіркою встановлено, що відповідальні за проведення навчальних екскурсій та навчальної практики вчителі Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів ознайомлені з нормативними документами щодо навчальних екскурсій та навчальної практики. Педагоги проводили ці заняття відповідно до складених графіків проведення навчальних екскурсій та навчальної практики по кожному класу. Здійснювалися записи про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у класних журналах на відповідних сторінках. Систематично проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності та дотримання санітарно-гігієнічних вимог. На початку проведення кожної екскурсії вчителі добре вивчали об'єкт, знайомилися із спеціальною літературою, сплановували проведення екскурсії, передбачали мету та дидактичні завдання для учнів. Екскурсії здійснювалися безпосередньо вчителями.

Під час проходження навчальної практики учні були задіяні на шкільному подвір’ї та околицях села. Учасники навчальної практики дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

Тривалість навчальних екскурсій та навчальної практики відповідала нормам: у 1 класі - 12 годин, у 3 класі - 12 годин, у 4 класі - 12 годин, у 5 класі - 30 годин, у 7 класі - 40 годин, у 8 класі – 40 годин про що свідчать записи у класних журналах.

Оцінки за навчальну практику виставлені в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.

У зв’язку з зазначеним вище,
НАКАЗУЮ:
1. Рівень організації та проведення навчальної практики та навчальних екскурсій вважати задовільним.

2. Методичним об'єднаням на своїх засіданнях розглянути питання про підсумки проведення навчальної практики та екскурсій у 2013/2014 навчальному році та доцільності їх проведення в 2014/2015 навчальному році.


Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 79 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.Приймак Л.М.Санін В.В.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

17.06.2014 № 80
Про стан ведення шкільної

документації
Відповідно до річного плану роботи, з метою вивчення стану ведення шкільної ділової документації, дотримання єдиних вимог до ведення ділової документтації згідно наказу №1239 від 28.08.2013 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм влас-ності" протягом навчального року адміністрацією здійснювався контроль за веденням шкільної документації.

В ході перевірок встановлено, що в закладі ведеться ділова документація, яка передбачена нормативними документами МОН та МС України. Всі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом директора, ведуться державною мовою та синьою ручкою.

Особові справи учнів ведуться відповідно до вимог, регулярно заповнюються класними керівниками, але майже у всіх відсутні записи про занятість дитини в позаурочний час. Практично всі документи мають встановлені реквізити та сталий порядок їх розміщення, а також датування цифровим способом. Затвердження документів здійснюється відповідними способами, розміщується у правому куті документа.

Перевіркою встановлено, що календарно-тематичні плани вчителів, складені з урахуванням програмних вимог, вимог до знань і умінь учнів з навчальних предметів, компетентнісно орієнтованого підходу до навчально-виховної роботи, містять повторення вивченого матеріалу, спрямованість корекційно-розвиткової роботи, проставлені дати, визначена кількість годин за темами, визначені завдання на ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Поурочні плани вчителів ведуться своєчасно, згідно з календарними планами, з визначенням мети уроку, обладнання, видів роботи на уроці. Слід зазначити, що більшість вчителів своєчасно складають календарно-тематичні та поурочні плани роботи, дотримуються вимог адміністрації та методичних рекомендацій. На ряду з цим є такі недоліки:


  • вчителі Бондар В.В., Тягій В.М. та Кощей Л.А. допустили незначні помилки при складанні календарно-тематичного плану, які були нми виправлені;

  • у поурочних планах вчителів не завжди простежується індивідуальна та диференційована робота з учнями, а також в плані не завжди зазначається тип уроку;

Аналіз перевірки робочих зошитів свідчить, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робот, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Індивідуальний та диференційований підхід до робіт учнів здійснюється не завжди. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Перевіркою встановлено, що не всі учні виконують домашнє завдання: (9 клас) Звєрєва А., Ємашев А., (7 клас) Шаповал С., Марченко Є., (5 клас) Чванов Д., Овсяннікова С.. Виявлено, що значну увагу приділяють і зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню єдиного мовного режиму, але є і недоліки – це і неохайність, малюнки на зошитах, порвані аркуші: (4 клас) Гура Євген та Павленко Олександр, (5 клас) Чванов Дмитро, (9 клас) Ємашев Андрій. Зошити для контрольних та практични (лабораторних) робіт зберігаються у класах, обгорнуті, всі підписані. Всі зошити перевіряються регулярно.

Враховуючи вище зазначене,


НАКАЗУЮ:

1. Усім працівникам школи дотримуватися єдиних вимог до ведення ділової документтації згідно наказу №1239 від 28.08.2013 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності".

2. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В. здійснювати постійний контроль за ведення шкільної ділової документації

3. Вчителям-предметникам спонукати учнів до систематичного виконання ними домашніх завдань, а саме мотивувати домашнє завдання, регламентувати їх за обсягом, враховуючи індивідуальні здібності для учнів середнього рівня. 4. Класними керівниками проводити бесіди з учнями щодо ведення ними зошитів та щоденників.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 17.06. .2014 р. № 80 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.Приймак Л.М.Санін В.В.Зарубін С.К.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

23.06.2014 № 81
Про чергування у школі 28, 29

та 30 червня 2014 року
Відповідно до ст. 73 КЗпП України, наказу відділу освіти від 23.06.2014 № 201 «Про чергування у відділі освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації з 28, 29 та 30 червня 2014 року» з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із належним функціонуванням навчального закладу, забезпечення збереження майна, дотримання протипожежної безпеки 28, 29 та 30 червня 2014 року
НАКАЗУЮ:
1. Призначити черговими по школі:


Дата, час

ПІБ працівника

Посада

Контактний телефон

28.06.2014

(субота)


Широка Тетяна Михайлівна

вчитель

0968643429

29.06.2014 (неділя)

Санін Віталій Васильович

вчитель

0981110839

30.06.2014 (понеділок)

Зарубін Сергій Корнилійович

завідувач господарства

0968610710

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 23.06. .2014 р. № 81 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Широка Т.М.Санін В.В.Зарубін С.К.ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

30.06.2014 № 82
Про виконання річного плану

роботи закладу
Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затверджена наказом МОН України від 28 липня 2013 р. № 1239, передбачає серед переліку документів, що обов’язково створюються під час діяльності навчальних закладів річний план роботи школи.

Він виходить з глибокого аналізу діяльності педагогічного та учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кращих результатів у роботі. Річний план - плід спільної роботи адміністрації, представників громадськості, педколективу. План – це модель діяльності педагогічного колективу та його керівників. У чітко сформульовані основні завдання, які стоять перед педагогічним колективом школи, учнівськими організаціями, радою школи в навчальному році.

Рада навчального закладу спільно з адміністрацією розглянула і затвердила план роботи школи, а педагогічна рада розглянула питання планування. Отже, нормативність затвердження річного плану дотримана.

У річному плані наявні відмітки про виконання запланованих заходів, із зазначенням дати виконання номеру протоколу (наказу).

Аналізуючи результати роботи можна сказати, що значна увага педколективу приділяється учнівському контингенту та відвідуванню навчальних занять учнями. Здійснені заходи щодо виконання навчальних програм, вимог законодавства та нормативних документів, питанню поліпшення якості навчання, розвитку виховної системи, заходи з попередження правопорушень, проведені предметні тижні та олімпіади. Достатня увага приділялась з профорієнтації, спортивно-масовій роботі. В школі проводилася методична робота, робота з кадрами. Вона передбачала заходи з підвищення кваліфікації та атестації вчителів, роботу шкільних методичних об’єднань, роботу з молодим вчителями. Заходи з охорони та зміцнення здоров’я учнів та працівників школи, цивільного захисту, заходи щодо співдружності сім’ї, школи та громадськості. Проведено загальношкільні та класні батьківські збори, засідання ради школи, батьківського комітету.

Зміцнено матеріально-технічну базу школи. Проводяться заходи щодо підготовки школи до нового навчального року.

В школі працював пришкільний табір «Бригантина», в якому відпочивало 37 учнів, що становить 100%. Проведено навчальні екскурсії для 1-4 класів та навчальну практику для 5-8 класів.

Річний план роботи школи виконано в повному обсязі.

Виходячи із зазначеного вище,

НАКАЗУЮ:

1. Річний план роботи школи на 2013/2014 навчальний рік вважати виконаним в повному обсязі.

2. Роботу адміністрації школи, педагогічних працівників та технічного персоналу результативною.
Директор школи: О.Г.БітюковаХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
01.08.2014 № 83
Про організацію роботи з охорони

праці та безпеки життєдіяльності

учнів в школі у 2014/2015 н.р.
На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст. 5, 22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», доручення Кабінету Міністрів України від 09.07.2010 № 41985/0/1-10, наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2006 № 226 «Про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 08.01.2004 № 4 «Про посилення роботи загальноосвітніх навчальних закладів з питань запобігання нещасним випадкам серед учнів та попередження дитячого травматизму», відповідних листів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 15.11.2005 № 4877, від 23.07.2010 № 3316, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-вихов-ного процесу, дотримання норм і правил охорони праці призначити заступ-ника директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.

2. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально – ви-робничого процесу, дотримання норм і правил охорони праці виробничої санітарії і пожежної безпеки призначити завідувача господарства школи Зарубіна С.К.

3. Відповідальним за роботу для створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позаурочних заходів призначити заступника дирек-тора з виховної роботи Кощей Л.А.

4. Відповідальним за забезпечення безпечного стану робочих місць, облад-нання, пристроїв, інструментів, спортивного інвентаря призначити:

- на кухні – Шаповал Г.Є.

- в кімнаті технічного персоналу – Костоглодову А.І.

- в котельні – Бітюков Ю.О.

- в кабінеті фізики – Бітюкову О.Г.

- в кабінеті інформатики – Кощей Л.А.

- в кабінеті історії, предмету «Захист Вітчизни», майстерні – Саніна В.В.

- в кабінеті біології, в бібліотеці – Саніну Ю.І.

- в спортивному залі, роздягальні – Бессмертного Ю.В.

- в кабінеті української мови та літератури – Назаренко В.О.

- в кабінеті математики – Тягій В.М.

- в кабінеті музики – Широку Т.М.

5. Відповідальними за безпеку життєдіяльності учнів призначити

2 кл – Богдан В.О.

4 кл – Бондар В.В.

5 кл – Саніна В.В.

6 кл – Кощей Л.А.

8 кл. –Саніну Ю.І.

9 кл.- Широку Т.М..

10 кл - Назаренко В.О.

6. Відповідальним за виконання програм з ОБЖ призначити Саніна В.В.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 01.08.2014 № 83 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Широка Т.М.Богдан В.О.Бондар В.В.Назаренко В.О.Бессмертний Ю.В.Тягій В.М.Санін В.В.Зарубін С.К.Шаповал Г.Є.Костоглодова А.І.Бітюков Ю.О.
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

01.08.2014 № 84
Про призначення відповідального за

ведення обліку дітей та підлітків

шкільного віку
Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку, на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного віку», наказу відділу освіти Великобурлуцької РДА від 08.01.2014 р. № 07 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району та організацію роботи з проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2014 році» та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти на території обслуговування Хатнянською ЗОШ І-ІІІ ст.
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним по школі за роботу зі складання і уточнення списків дітей і підлітків шкільного віку заступника директора з навчально-виховної роботи Бессмертного Ю.В.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка