Наказ №48 Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (псі 2012)Скачати 359.1 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір359.1 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


26.06.2012 м. Київ № 48

Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ – 2012)Відповідно до Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, на підставі пропозицій, підготовлених експертною комісією Міністерства оборони України для розробки Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію, та з метою впорядкування, систематизації і приведення у відповідність із вимогами законодавства України даних про службову інформацію


Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ – 2012), що додається.


2. Надати право виконавцям та особам, що підписують документи структурних підрозділів, відповідно до структурної схеми підпорядкування Міністерства оборони України та Збройних Сил України Міністру оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2012 року № 100 (із змінами), під час документування управлінської інформації надавати гриф обмеження доступу “Для службового користування” матеріальним носіям інформації, яка підпадає під дію Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ – 2012).
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Заступник Міністра оборони

України – керівник апарату В.М.МОЖАРОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ заступника Міністра оборони України – керівника апарату

ПЕРЕЛІКвідомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ – 2012)

1. Формування і реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва  1. Відомості про порядок (послідовність, алгоритм, методику) оцінки рівня воєнної загрози національній безпеці України.

  1. Відомості про висновки з оцінки та аналізу воєнно-політичної обстановки в суміжних і розвинених (провідних) країнах світу, прогноз тенденцій її розвитку.

  2. Відомості про завдання розвідувальних органів щодо забезпечення реалізації воєнної політики держави у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва.*

  3. Військово-політичні вказівки Міністра оборони України щодо формування і реалізації воєнної політики у Збройних Силах України (у визначений період та (або) період актуальності).

  4. Військово-політичні вказівки Міністра оборони України щодо врегулювання кризової ситуації.

2. Планування заходів Міністерства оборони України з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

2.1. Відомості про плани (уточнені плани) основних заходів діяльності Міністерства оборони України (на визначений період).

2.2. Відомості про плани (уточнені плани) основних заходів діяльності Міністерства оборони України на місяць.

3. Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування військ (сил)  1. Відомості, що розкривають зміст завдань органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил).**

  2. Відомості, що містяться в наказах, директивах і розпорядженнях (їх проектах) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил).*

  3. Відомості про склад, укомплектованість, забезпеченість, бойові можливості, положення і дії (характер діяльності) військ (сил) до роти (батареї) та їм рівних включно.*

  4. Відомості, які містяться у пропозиціях, матеріалах із питань стратегії, оперативного мистецтва та розвитку Збройних Сил України.*

   1. Листування з питань організації застосування засобів державного розпізнавання об’єктів зі структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та видів Збройних Сил України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, використання цих засобів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.*

   2. Відомості, що розкривають порядок і зміст тренувань за надзвичайних обставин (за військову частину, з’єднання).*

   3. Відомості, викладені в інструкціях чергових частин (структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України) під час приведення у бойову готовність.

   4. Плани проведення командно-штабних тренувань і тактико-стройових занять у військовій частині.*

  1. Звіти про результати проведених навчань, тренувань.*

  2. Відомості про підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор).*

 1. Відомості щодо планування та результати здійснених перевірок стану бойового чергування, оперативно-чергової (чергової) служби без посилання і розкриття відомостей про систему та інформацію, яким надано гриф секретності (за органи військового управління, з’єднання, військові частини (підрозділи), установи, військові навчальні заклади, де здійснюються бойове чергування, оперативно-чергова та чергова служби).

 2. Відомості про організацію та несення бойового чергування, оперативно-чергової та чергової служби (за органи військового управління, з’єднання, військові частини (підрозділи), установи, військові навчальні заклади, де здійснюються бойове чергування, оперативно-чергова та чергова служби).

 3. Відомості про організацію, хід і результати виконання ліквідаційних заходів без посилання і розкриття відомостей про систему та інформацію, яким надано грифи секретності (від військової частини і вище).

 4. Відомості про методику підготовки і проведення заходів бойової підготовки, в яких не розкриваються тактичні можливості озброєння (за бригаду, полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1 – 3 рангу).

 5. Зведені відомості про оперативні (оперативно-спеціальні) збори.*

 6. Навчальні плани та начальні програми підготовки слухачів (курсантів) із закритих дисциплін, найменування і курси лекцій цих дисциплін у військових навчальних закладах.*

 7. Відомості про порядок оповіщення особового складу під час приведення військ (сил) у готовність до виконання завдань за призначенням та у вищі ступені бойової готовності (від військової частини і вище).*

 8. Відомості про результати розслідування авіаційних подій.

 9. Відомості про розподіл особового складу по пунктах управління, центрах (групах)*.

 10. Відомості, викладені у функціональних обов’язках особового складу структурних підрозділів на воєнний час (оперативного складу пунктів управління Збройних Сил України стратегічного і оперативного рівня).

 11. Відомості, викладені в інструкціях з організації роботи центрів (груп) пунктів управління.

 12. Матеріали контрольних заходів (акти, аудиторські звіти, додаткові документи та узагальнені інформаційні довідки).

 13. Матеріали контрольних заходів (акти ревізій, звіти аудиторських досліджень), звіти про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.

4. Організація, чисельність та дислокація військ (сил)

  1. Відомості про кількість і перелік з’єднань, військових частин та установ на мирний час за дійсними найменуваннями.*

  2. Відомості за сукупністю всіх показників, що розкривають дислокацію, склад та штатну чисельність особового складу військової частини (установи) мирного часу або відомості, що розкривають зміст штату, табеля до штатів, або відомості, що розкривають дійсні найменування з’єднань, військових частин та установ мирного часу за наявності умовного найменування окремої військової частини, установи.

Виняток становлять миротворчі підрозділи, а також квартирно-експлуатаційні, військові навчальні, навчальні, спортивні, культурно-просвітницькі заклади, органи військового управління та підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

  1. Відомості за окремими показниками, що розкривають структури департаментів апарату Міністерства оборони України, головних (центральних) управлінь, управлінь Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, розкритих до відділу (відділення, групи, сектору) включно, штатну чисельність особового складу мирного часу та списки посадових осіб.

5. Організаційно-мобілізаційні питання, військове будівництво, комплектування військ і кадрові питання

 1. Відомості про кількість військовозобов’язаних, яких визначено на доукомплектування структурних підрозділів Міністерства оборони України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, військових організаційних структур Збройних Сил України, інших військових формувань (спеціальних формувань), утворених відповідно до законів України, згідно з мобілізаційним планом.*

 2. Відомості про організацію перевірок та оцінку мобілізаційної готовності структурних підрозділів Міністерства оборони України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, військових організаційних структур.*

 3. Відомості про плани, програми та стан мобілізаційної підготовки апарату Міністерства оборони України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.*

 4. Відомості щодо заходів, які проводяться під час переведення Міністерства оборони України на функціонування в умовах особливого періоду, та терміни їх виконання для структурних підрозділів Міністерства оборони України.*

 5. Відомості про підготовку, проведення та результати проведення мобілізаційних (мобілізаційно-економічних) навчань (тренувань), командно-штабних мобілізаційних навчань (мобілізаційних навчань) і штабних мобілізаційних тренувань (мобілізаційних тренувань) (за структурний підрозділ Міністерства оборони України, підприємство, військову організаційну структуру).*

 6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки (організацію та проведення) Міністерства оборони України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, військових організаційних структур Збройних Сил України щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників роботи, джерел забезпечення кадрами потреб підприємств на особливий період;

виробництва, закупівлі та постачання продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;

надання побутових та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.*

 1. Договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), які містять відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість, вартість, строки та місця постачання пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин, послуг поліграфії, продукції виробничо-технічного призначення, продовольства, речового, ветеринарного майна і надання лазне-пральних, побутових послуг та послуг із харчування, матеріально-технічних засобів та майна для потреб Збройних Сил України в особливий період.*

 2. Відомості про інформаційно-аналітичні та методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки Міністерства оборони України.

 3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки в Міністерстві оборони України.

 4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Міністерством оборони України, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, національною економікою України (знаходяться на спеціальному обліку) (для районних (міських) військових комісаріатів) на особливий період.*

 5. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

 6. Відомості про організацію оповіщення структурних підрозділів Міністерства оборони України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління.*

 7. Відомості про управління і зв’язок, дислокацію запасних пунктів управління, порядок переведення Міністерства оборони України на функціонування в умовах особливого періоду.*

 8. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Міністерства оборони України.*

 9. Відомості про укладення договорів (контрактів) з виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень).*

 10. Відомості про матеріальні цінності мобілізаційного резерву, створені на підприємствах, установах, організаціях що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

 11. Відомості про кількість військовозобов’язаних, які проходять чи пройшли підготовку у військах (силах) на навчальних зборах, а також підготовлених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України.*

 12. Відомості про мобілізаційні ресурси (військовозобов’язаних та техніку національної економіки України), які надходять на доукомплектування Збройних Сил України, за ситуаціями застосування Збройних Сил України (ступенями бойової готовності) (для районних (міських) військових комісаріатів).*

 13. Відомості про кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських і річкових суден, залізничного рухомого складу, будівель, приміщень, портових споруд, залізничних станцій, що виділяються для забезпечення мобілізаційного розгортання військ (для районних (міських) військових комісаріатів).*

 14. Відомості про автотракторну, дорожньо-будівельну та підйомно-транспортну техніку (за кількістю, типами і марками машин, запасом ходу), яка необхідна для укомплектування військової організаційної структури Збройних Сил України, інших військових формувань (спеціальних формувань), утворених відповідно до законів України, згідно з мобілізаційним планом, зокрема розрахунки комплектування (заявки, наряди) (для районних (міських) військових комісаріатів).*

 15. Відомості про кількість військовозобов’язаних, призначених за мобілізаційним планом, та залишки вільних ресурсів військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку Збройних Сил України, за військово-обліковими спеціальностями і посадами (для районних (міських) військових комісаріатів).*

 16. Відомості про організацію прийому мобілізаційних ресурсів, обладнання пунктів прийому особового складу та техніки національної економіки України у військовій організаційній структурі.*

 17. Відомості про створення груп контролю, призначення адміністрації пунктів прийому мобілізаційних ресурсів та проведення практичних заходів з ними (за військову організаційну структуру).

 18. Відомості про організацію, результати вивчення військовозобов’язаних та перевірку техніки національної економіки України.*

 19. Відомості про чисельний склад резервістів (за Збройні Сили України).*

 20. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.*

 21. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.*

 22. Відомості та переліки основних документів із мобілізаційних питань (за військову організаційну структуру).

 23. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів цивільних вищих навчальних закладів за військово-обліковими спеціальностями (за навчальний заклад і вище).

 24. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу і тих, які готуються (за навчальний заклад і вище).

 25. Відомості про спеціальні набори і дострокові випуски з військових навчальних закладів у зв’язку з проведенням організаційних заходів.

 26. Особові справи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

 27. Накази по особовому складу військовослужбовців.*

 28. Відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому і випуску слухачів (курсантів).

 29. Відомості про роботу з офіцерськими кадрами, сержантами та старшинами, які містять у собі узагальнені дані результатів підготовки військ (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1 рангу).

 30. Відомості мирного часу про укомплектованість особовим складом (за військову частину, установу і вище).

 31. Відомості про плани комплектування військ особовим складом строкової служби (за військову організаційну структуру).

6. Розвідка

 1. Відомості про зміст, плани, організацію, фінансування, матеріально-технічне забезпечення, засоби, форми, методи, оцінку і результати розвідувальної діяльності (за окрему роту спеціального призначення).

 2. Відомості про організацію, бойовий склад, штат, чисельність особового складу, кількість озброєння, військової техніки, транспорту, засобів матеріально-технічного забезпечення, укомплектованість і забезпеченість (в абсолютних цифрах і відсотках), порядок комплектування (за окрему роту спеціального призначення).

 3. Відомості про причетність військових частин до діяльності, пов’язаної із збиранням, обробкою, диспетчеризацією та використанням розвідувальної інформації, а також до діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців для органів розвідки, їх місцезнаходження.

 4. Відомості про військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, що розкривають їх службу (роботу) в органах розвідки та частинах, безпосередньо підпорядкованих Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.*

 5. Відомості, викладені в положеннях, інструкціях, методичних посібниках тощо, про кадрову роботу із співробітниками органів розвідки.

 6. Відомості про вивчення особового складу під час прийому на службу (роботу) до органів розвідки, виїзду за кордон, відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів розвідки.*

 7. Відомості, викладені в службовому листуванні щодо розвідувальної діяльності (запитах, звітах, доповідях, донесеннях, інформаційно-аналітичних довідках, інформаційних матеріалах тощо) структурних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які не становлять державної таємниці, але розкривають призначення структурного підрозділу для здійснення розвідувальної, оперативно-розшукової діяльності або виконання окремих контррозвідувальних заходів*.

 8. Відомості, що викладені в службовому листуванні щодо розвідувальної, оперативно-розшукової діяльності або здійснення окремих контррозвідувальних заходів (запитах, звітах, доповідях, донесеннях, інформаційно-аналітичних довідках, інформаційних матеріалах тощо)*.

 9. Відомості про діяльність структурних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.*

 10. Відомості, що викладені в наказах по стройовій частині Головного управління розвідки Міністерства оборони України чи підпорядкованих частин.*

 11. Відомості про воєнно-політичну обстановку, викладені у звітах, доповідях за тиждень (добу).*

 12. Відомості, що розкривають цілі, завдання, методи застосування підрозділів, які входять до складу окремої військової частини (радіотехнічного батальйону, окремого радіопеленгаційного центру та їм рівних) для ведення розвідки в повсякденних умовах та в умовах надзвичайного стану. Відомості про методику організації повітряної розвідки.*

 13. Відомості про організацію взаємодії між структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України, структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України, державними засобами масової інформації, відповідними підрозділами та іншими зацікавленими структурами з питань інформаційно-психологічної боротьби.*

 14. Відомості про організацію взаємодії між Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України з питань науково-технічного забезпечення службової діяльності.

 15. Відомості, що розкривають форми, методи та способи ведення інформаційно-психологічної боротьби країнами, що розвідуються.*

 16. Відомості, викладені в бюлетенях оперативної інформації з питань документального режиму країн, та про засоби оперативної техніки.*

 17. Відомості про результати первинної обробки розвідматеріалів та відомостей.*

 18. Узагальнені відомості результатів виконання розвідувальних завдань, отримані в результаті обробки матеріалів із відкритих джерел інформації.*

 19. Лист оцінки інформаційно-аналітичного документа офіційним споживачем інформації.

 20. Лист оцінки оперативної (агентурної) інформації, якщо в разі накопичення таких листів неможливо встановити джерело розвідувальної інформації.

 21. Лист оцінки розвідувальної інформації, отриманої за допомогою технічних засобів, якщо в разі накопичення таких листів неможливо встановити періодичність, технічні засоби, які застосовуються, та підрозділи, що залучаються для її отримання.

 22. Відомості про можливості застосування в розвідувальній діяльності результатів аналізу новітніх досягнень у криптології.

 23. Відомості про номенклатуру, обсяги постачання, потребу і обсяги озброєння, військової та спеціальної техніки, які входять до номенклатури розвідки, знаходяться на озброєнні та не мають грифу секретності.

 24. Відомості, викладені у звітах, доповідях, донесеннях, планах тощо про експлуатацію (ремонт) озброєння та військової техніки, які входять до номенклатури розвідки.

 25. Відомості про результати первинної обробки розвідматеріалів та відомостей.*

 26. Відомості про частотні діапазони ведення радіоелектронної розвідки підрозділами.

 27. Відомості про застосування спеціального радіозв’язку, викладені в інструкціях, методичних посібниках, інших виданнях.*

 28. Відомості про кількість, вартість, строки постачання, виготовлення (ремонту) військової техніки та озброєння, що входять до номенклатури розвідки та не мають грифу секретності.

 29. Відомості про дообладнання апаратури, комплексів кораблів, які не входять до номенклатури озброєння та військової техніки розвідки, з метою їх застосування для спеціальних видів розвідки.

 30. Зведений перелік ремонтних підприємств, їх місцезнаходження та можливості щодо ремонту військової техніки та озброєння, що входять до номенклатури розвідки.

 31. Відомості про несекретну військову техніку та озброєння, якими укомплектовані частини розвідки особливого та спеціального призначення.

 32. Відомості про несекретне програмне забезпечення, яке використовується у спеціальних підрозділах та органах розвідки під час виконання ними розвідувальних та інших спеціальних завдань.

 33. Відомості, що розкривають зміст навчальних програм із радіозв’язку, розклад та порядок роботи з кореспондентами, які проходять підготовку.

 34. Відомості з інформаційно-психологічної боротьби, викладені у звітах, донесеннях, зведеннях за тиждень (добу).*

 35. Скорочені особові справи співробітників (військовослужбовців та працівників) Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

7. Інформаційно-телекомунікаційні та комп’ютерні системи, зв’язок

 1. Відомості про взаємодію з центральними органами виконавчої влади з питань спеціального зв’язку та захисту інформації, організації зв’язку.

 2. Відомості про побудову, функціонування та особливості каналів зв’язку, у тому числі відомчих та відкритих для загального користування.

 3. Технічні завдання (параметри) настроювання обладнання та програмних засобів, які використані під час побудови телекомунікаційних мереж.

 4. Відомості про забезпеченість засобами зв’язку, урядового та спеціального зв’язку.*

 5. Відомості про побудову та принципи елементів інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для передавання та обміну інформацією в комп’ютерних мережах.

 6. Відомості про засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційних мережах, у тому числі номенклатура, кількість та характеристики технічних засобів.

 7. Відомості про організацію та стан внутрішньовідомчого зв’язку.

 8. Відомості про структуру, типологію та технічні параметри телекомунікаційних мереж.

 9. Відомості про паролі (коди) доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації.

 10. Відомості про організацію, структуру, типологію, паролі доступу до баз даних інформаційних ресурсів.

 11. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська документація, проектні, вишукувальні та монтажні роботи телекомунікаційних та інформаційних систем.

 12. Відомості за сукупністю всіх складових показників про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної та службової інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 13. Відомості про планування, організацію заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо технічного захисту інформації окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює службова інформація.

 14. Відомості щодо окремих показників розміщення, побудови об’єктів інформаційної діяльності, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом (витяги з моделі загроз, ситуаційний та генеральний плани, схеми розміщення та прокладки кабельних ліній, зміст заходів та склад засобів технічного захисту інформації тощо).*

 15. Відомості про планування, організацію та аналіз стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах та про результати перевірок стану технічного захисту інформації та протидію технічним розвідкам.

 16. Відомості про зміст планів, спрямованих на вдосконалення заходів технічного захисту інформації.

 17. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері технічного захисту інформації.

 18. Відомості про зміст організаційних документів із питань проектування, категорування, обстеження, створення, випробування комплексів технічного захисту інформації та дослідної експлуатації системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.*

 19. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

 20. Рекомендації щодо приведення стану технічного захисту інформації у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

 21. Відомості про технічні засоби, на яких здійснюється обробка секретної інформації

8. Морально-психологічне забезпечення військ (сил)

 1. Відомості про морально-психологічне забезпечення навчально-бойової діяльності військ (сил).*

 2. Відомості про організацію і здійснення інформаційно-психологічного впливу противника, прогнозування характеру, спрямованості та змісту інформаційно-психологічних операцій противника.*

 3. Відомості, що розкривають заходи захисту від інформаційно-психологічного впливу, інформаційно-психологічної боротьби в інтересах підготовки та ведення операцій (бойових дій) та навчань.*

 4. Узагальнені дані про мобілізаційне розгортання органів виховної роботи, установ безпосереднього підпорядкування (формування, терміни готовності, чисельний склад, завдання).*

 5. Узагальнені відомості про морально-психологічне забезпечення мобілізаційного розгортання військ (сил).*

 6. Відомості, що містять узагальнені дані про соціально-політичну обстановку в регіонах (районах) дислокування військових частин, її вплив на бойову готовність військ (сил) та морально-психологічний стан особового складу у воєнний та мирний час.*

 7. Відомості про аналіз морально-психологічного стану особового складу та військової дисципліни в мирний час (від окремої військової частини і вище).*

 8. Узагальнені дані про стан військової дисципліни (від окремої військової частини і вище).*

 9. Відомості про результати військово-соціологічних та психологічних досліджень у військах (силах).*

 10. Відомості про інформаційне забезпечення діяльності військ (сил).*

 11. Відомості, що містять узагальнені дані про потребу, закладення технічних засобів виховання і поліграфії в непорушні запаси або зняття їх із зберігання (розрахунки потреб та забезпеченості за повною номенклатурою згідно з затвердженим класифікатором, наявний та кількісний стан технічних засобів виховання).*

 12. Відомості про державні замовлення технічних засобів виховання і поліграфії для військ (сил).*

 13. Відомості, що розкривають результати наукових досліджень із питань морально-психологічного забезпечення військ (сил) у мирний та воєнний час.*

9. Озброєння, військова техніка та майно

 1. Відомості про облік, наявність і рух бронетанкового озброєння, техніки та бронетанкового майна (за з’єднання, оперативне командування, вид Збройних Сил України).

 2. Відомості, що містять дані про технічне обслуговування озброєння та військової техніки (за з’єднання, вид Збройних Сил України).

 3. Відомості про наявність на ремонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, спеціальної техніки та майна місцевої оборони.

 4. Відомості, що містять дані про зовнішньоекономічну діяльність ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (договори, контракти тощо).

 5. Зведені відомості про заходи з модернізації та приведення озброєння та військової техніки Збройних Сил України у справний стан (за з’єднання, вид Збройних Сил України).

 6. Зведені відомості про будівництво та випробування кораблів.

 7. Інформація щодо організації та проведення робіт на озброєнні та військовій техніці (за з’єднання, вид Збройних Сил України).

 8. Програми модернізації озброєння та військової техніки, що впроваджується на ремонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

 9. Узагальнені дані про освоєння на ремонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, нових зразків озброєння та військової техніки та базових машин, крім даних за номенклатурою.

 10. Узагальнені дані про виробничі потужності ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

 11. Узагальнені дані про технічне забезпечення, перспективний розвиток і підготовку виробництва ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

 12. Відомості про конструктивні, виробничі та інші недоліки, які негативно характеризують військове майно.

 13. Відомості, що дають негативну оцінку стану озброєння та військової техніки і технічного забезпечення (за з’єднання, вид Збройних Сил України).

 14. Відомості про наявність стрілецької зброї та боєприпасів арсеналів, баз, складів (без розкриття номенклатури).

 15. Відомості про наявність і розміщення видів озброєння та військової техніки (у цілому за склад, базу), за винятком автомобільної техніки номенклатури Центрального автомобільного управління Озброєння Збройних Сил України.

 16. Відомості про технічне обслуговування нових зразків озброєння та військової техніки, за винятком автомобільної техніки номенклатури Центрального автомобільного управління Озброєння Збройних Сил України.*

 17. Інформація про відвантаження матеріальних засобів.

 18. Вiдомостi про одержання відвантаженої на замовлення Міністерства оборони України продукцiї.

 19. Зведені відомості про приймання та постачання літаків.

 20. Інформація за рекламаціями озброєння та військової техніки, що постачались Збройним Силам України за контрактами (договорами).

 21. Відомості за сукупністю всіх показників про хід виконання робіт за Планом національної стандартизації в частині стандартизації військової техніки.

 22. Інформація про обсяги продукції військового призначення, яка контролюється в поточному році.

 23. Зведені відомості про наявність на підприємствах (в установах, організаціях) конструкторської документації на озброєння та військову техніку, яка є державною власністю.

 24. Інформація про Класифікатор складу військових представництв Міністерства оборони України.

 25. Відомості про вартість озброєння та військової техніки і військового майна, що постачаються Збройним Силам України відповідно до державного оборонного замовлення.*

 26. Інформація про стан розрахунків за надані військовими представництвами послуги з контролю якості продукції.

 27. Інформація щодо претензійної роботи.

 28. Питання контролю військовими представництвами якості розроблення, виробництва, модернізації, ремонту, монтажу продукції оборонного призначення підприємствами для потреб Збройних Сил України, а також інших замовників, відповідно до укладених договорів.

 29. Відомості про облік, наявність і рух технічних засобів охорони.

 30. Відомості за окремими показниками про потреби або про кількість наявного продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів.*

 31. Відомості за окремими показниками про кількість, вартість, строки постачання продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів на мирний та воєнний час.*

 32. Відомості про річні або перспективні замовлення на постачання продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів (у цілому за з’єднання та вище).

 33. Відомості про часткове постачання або вилучення продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів (у цілому за з’єднання та вище).*

 34. Відомості про фонди окремих видів продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів, що виділяються Збройним Силам України на рік (від територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, берегової оборони).

 35. Відомості про матеріально-технічне забезпечення з’єднань, військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на мирний час (від територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, берегової оборони).

 36. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації з’єднань, військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на мирний час (від територіального управління, армійського корпусу, повітряного командування, центру морських операцій, берегової оборони).

 37. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації з’єднань, військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на воєнний час.

 38. Відомості про кількість, вартість, строки постачання технічних засобів медичної служби на воєнний час.*

10. Питання служби військ та правопорядку

 1. Відомості про стан вартової та внутрішньої служби (за військову частину і вище).

 2. Відомості про порядок організації системи охорони та оборони позицій (об’єктів), сили та засоби, які виділяються для цього. Склад варт (добового наряду), розміщення постів, маршрути руху змін чатових, періодичність перевірок чатових, наявність засобів зв’язку та сигналізації з постами, система пропускного режиму на територію військової частини (об’єкта), установи, зразки діючих перепусток.

 3. Відомості про:

особливо важливі об’єкти Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України та Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань (територіальних управлінь), їх основні, запасні, допоміжні та стаціонарні, у тому числі і захищені, командні пункти з вузлами зв’язку та винесені за межі командних пунктів (штабів) центри прийому і передачі інформації та інші;

об’єкти центрального підпорядкування і видів Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України та Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (арсенали, бази, склади та інші військові частини (установи)), на яких зберігаються (виготовляються, ремонтуються) таємні зразки озброєння або бойової техніки, ракет, стрілецької зброї та боєприпасів, високоточних і вибухонебезпечних речовин. 1. Склад, характеристика та можливості технічних засобів охорони об’єктів (військових частин, штабів, технічних територій, пускових установок тощо), місце їх дислокації (запасні райони розгортання). Тактика застосування та місця установлення засобів охоронно-пожежної сигналізації на конкретному об’єкті, способи її відключення та “обходу”.

 2. Відомості про стан матеріальної бази служби військ, склад добового наряду.

 3. Узагальнені дані про стан військової дисципліни (від окремої військової частини і вище), крім відомостей про факти порушень прав і свобод людини і громадянина, незаконні дії державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинені корупційні правопорушення.

 4. Відомості про наявність недоліків у системі охорони та оборони, системі пропускного режиму арсеналів, баз, складів та інших військових частин (установ), на яких зберігаються (виготовляються, ремонтуються) секретні зразки озброєння або бойової техніки, ракет, стрілецької зброї та боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, розголошення яких підвищить їх уразливість.

 5. Відомості (щодо конкретного випадку) за сукупністю всіх показників про маршрут руху, час переміщення, сили та засоби охорони (кількість особового складу та зброї, транспортні засоби), що виділяються для супроводу (конвою) осіб, вантажів.

 6. Відомості про заходи з розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю.

 7. Відомості про систему розшуку дезертирів та осіб, які ухиляються від служби.

 8. Відомості про систему розшуку викрадених або втрачених: вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин.

 9. Відомості про бойовий та чисельний склад сил і засобів, які залучаються до протидії диверсіям і терористичним актам.

 10. Відомості про застосування протидиверсійних резервів під час участі в антитерористичних операціях.

11. Фінансове забезпечення

 1. Листування з питань видатків на особливий період.

 2. Листування з питань конкретних видатків на закупівлю озброєння, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; реалізації озброєння та військової техніки за кордон; навчання військовослужбовців іноземних держав.*

 3. Розрахункові (роздавальні) відомості на виплату грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, що проходять військову службу за контрактом, у разі якщо відповідним відомостям про зміст штату надано гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

 4. Перелік установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету, що надається до Державного казначейства України, у частині, що стосується Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

 5. Структурні зміни обсягів видатків загального фонду Державного бюджету України за бюджетними програмами Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

 6. Матеріали ревізій (перевірок) фінансового забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил України.

12. Міжнародне співробітництво

 1. Узагальнені відомості про заходи міжнародного оборонного співробітництва (мета, завдання, результати, які очікуються, терміни проведення, фінансові витрати), що плануються в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України на рік.

 2. Відомості про проблемні питання діяльності міжнародних організацій, до яких входить Україна, які стосуються третіх країн (інших міжнародних організацій) та які можуть внести загострення у стосунки з ними (міжнародними організаціями).

 3. Відомості про конкретні результати заходів двостороннього військово-технічного співробітництва, розголошення яких може завдати шкоди розвитку співробітництва з третіми країнами.

 4. Показники контрактів щодо вартості, кількості та номенклатури товарів, найменування послуг, країн замовників, термінів виконання робіт (за сукупністю показників) за результатами проведення заходів військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю.

13. Військова освіта, наукова та науково-технічна діяльність

 1. Відомості про плани, напрями та результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи наукового підрозділу.*

 2. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу вищих навчальних закладів за військово-обліковими спеціальностями (загальні за систему військової освіти).

 3. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу за відповідними військово-обліковими спеціальностями і тих, які готуються (загальні за систему військової освіти).

 4. Відомості про розподіл випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

 5. Відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому і випуску слухачів, курсантів.*

 6. Організаційно-штатна структура, штати, наукові завдання науково-дослідних установ (наукових центрів вищих військових навчальних закладів) та їх структурних підрозділів, які проводять дослідження щодо:

обґрунтування нових форм і способів застосування Збройних Сил України;

обґрунтування оперативно-стратегічних (тактико-технічних) вимог до зразків озброєння і військової техніки Збройних Сил України;наукового супроводження розробки (модернізації) озброєння і військової техніки.

 1. Організаційно-штатна структура та основні напрями наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ у цілому за Збройні Сили України.*

 2. Плани наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ, вищих військових навчальних закладів та їх структурних підрозділів, звіти та відомості про їх виконання.*

 3. Рішення консультативно-дорадчих органів із питань воєнної науки, які містять службову інформацію.*

 4. Відомості про наукові розробки щодо технологій подвійного призначення.*

 5. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.*

 6. Узагальнені відомості про організацію, виконавців, терміни виконання науково-дослідних робіт (без повної назви робіт).

 7. Зведені відомості про результати наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ Збройних Сил України за рік.*

 8. Зведені відомості про повні дійсні назви науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, їх замовників, виконавців та терміни виконання.*

 9. Відомості про результати наукової і науково-технічної діяльності, рішення воєнно-наукових рад, що дають можливість частково розкрити порядок виконання завдань Збройними Силами України, нові технічні рішення стосовно озброєння та військової техніки.*

 10. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни зразків озброєння та військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.*

 11. Тактико-технічні (технічні) завдання, тематичні картки, пояснювальні записки, звітні матеріали, інші документи з організації виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт стосовно порядку застосування Збройних Сил України, розробки нових зразків озброєння та військової техніки.*

 12. Інформація про стан виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

 13. Відомості про фінансування та координацію наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України на поточний рік, яка відноситься до Державного оборонного замовлення. *

14. Захист інформації з обмеженим доступом

 1. Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

 2. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.

 3. Узагальненні відомості (звіт) про стан забезпечення охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

 4. Відомості щодо придатності режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

 5. Відомості про порядок охорони режимних приміщень (місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації).

 6. Відомості щодо охоронної сигналізації конкретного режимного приміщення.

 7. Відомості про порядок рятування та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

 8. Відомості про маршрути перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.

 9. Відомості про транспортні засоби, що здійснюють перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.

 10. Відомості про правила внутрішньооб’єктового режиму.

 11. Узагальнені відомості щодо посад конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, з визначенням форм допуску.

 12. Зведені відомості про порядок надання допуску та доступу до державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (Положення про доступ).

 13. Сукупні дані про особу, якій надано допуск (доступ) до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу (розпорядження) про надання допуску та доступу) (заповнена облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці).

 14. Відомості про наявність матеріальних носіїв секретної інформації за формами обліку щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (облікові форми режимно-секретного органу).

 15. Відомості про схеми розміщення місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

 16. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій*.

 17. Відомості про втрату матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію та яким присвоєний гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

 18. Відомості щодо категорування, обстеження, випробування та дослідної експлуатації систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.*

 19. Відомості за сукупністю всіх складових показників про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної та службової інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 20. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків з технічного захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює службова інформація.*

 21. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо протидії технічним розвідкам.*

 22. Відомості щодо окремих показників розміщення, побудови об’єктів інформаційної діяльності, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом (витяги з моделі загроз, ситуаційний та генеральний плани, схеми розміщення та прокладки кабельних ліній, зміст заходів та склад засобів технічного захисту інформації тощо).*

 23. Відомості про технічні засоби, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації.

 24. Відомості про підрозділи технічного захисту інформації щодо їх укомплектованості фахівцями, технікою технічного контролю та виконані роботи з технічного захисту інформації за звітний період.

 25. Матеріали державних експертиз у сфері технічного захисту інформації щодо об’єктів інформаційної діяльності, на яких циркулює службова інформація.

 26. Відомості про планування та організацію запровадження заходів щодо криптографічного захисту службової інформації.

 27. Відомості за окремими показниками про планування, експлуатацію та технічне обслуговування засобів криптографічного захисту інформації.

 28. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків щодо криптографічного захисту службової інформації.

 29. Відомості про об’єкти, засоби криптографічного захисту інформації, вимірювальне обладнання (тактико-технічні характеристики, порядок використання, вимоги до умов випробування, виробництва або експлуатації), за допомогою яких оброблюється службова інформація, або засоби, які використовуються в органах спеціального зв’язку та не мають грифа секретності.

 30. Відомості про надання (скасування) допуску до шифрів і шифрувальної роботи, самостійної роботи з шифрами і засобами криптографічного захисту інформації.

 31. Відомості про планування, організацію, результати проведення спеціальної підготовки особового складу органів спеціального зв’язку*.

 32. Відомості щодо планування, проведення заходів запобігання несанкціонованого застосування ракетних комплексів, стан їх виконання.*

 33. Відомості про наявність, технічний стан, експлуатацію, ремонт та обслуговування технічних засобів захисту ракетних комплексів від несанкціонованого застосування.*

 34. Відомості про стан забезпечення охорони інформації НАТО.

 35. Відомості про конкретні заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

15. Топогеодезичне та навігаційне забезпечення

 1. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) території України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів та інших заходів оборонного значення.

 2. Плани міст масштабів 1:10 000 та 1:25 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) території України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів та інших заходів оборонного значення.

 3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000.

 4. Відомості топогеодезичної прив’язки (контролю топогеодезичної прив’язки) позицій, пунктів, постів ракетних військ і артилерії, підрозділів радіотехнічних військ, зенітно-ракетних комплексів (картки топогеодезичної прив’язки, картки еталонних орієнтирних напрямків, списки координат позицій, пунктів, постів).

 5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 та СК-42 та їх зв’язки з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

 6. Відомості про координати геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі на територію України, визначені з точністю краще 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

 7. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу 10 метрів і краще на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв.км.

 8. Узагальнені відомості, що розкривають наявність поточного та незнижуваного запасу, потребу в топографічних та спеціальних картах (за вид Збройних Сил України, армійський корпус, повітряне командування).

 9. Відомості за сукупністю всіх показників про забезпеченість, номенклатуру, кількість та строки постачання топогеодезичних та навігаційних засобів (за вид Збройних Сил України, армійський корпус, повітряне командування).

16. Інше

 1. Архівні довідники, переліки та книги обліку за дійсними найменуваннями військових частин (установ), Міністерства оборони України та Збройних Сил України, у тому числі колишнього СРСР, документи яких знаходяться на зберіганні в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України та його відокремлених територіальних архівних відділах.

 2. Листування з питань гідрометеорологічного забезпечення зі структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та видів Збройних Сил України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

 3. Не є службовою інформація про Міністерство оборони України та Збройні Сили України (штатну чисельність військовослужбовців за штатом мирного часу, озброєння та військову техніку), яка надається державам-учасницям відповідно до прийнятих Україною міжнародних зобов’язань, за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки та Глобальним обміном воєнною інформацією відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України”.* Крім відомостей, що підпадають під дію зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка