Наказ №66 Про організацію роботи на виконання Закону України «Про фізкультуру та спорт»Скачати 71.23 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір71.23 Kb.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 450 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 450 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»НАКАЗ
02.09.2013 № 66

Про організацію роботи

на виконання Закону України

«Про фізкультуру та спорт»

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільному закладі залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на охорону і зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя. Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільному закладі визначаються вимогами Базового компонента дошкільної освіти в України, чинними програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному закладі здійснюється відповідно до інструктивно методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному закладі від 27.08.2004р. №1/9-438.

Керуючись законами України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 р. №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями), «Про дошкільну освіту» від 11.07.01р. №2628-ІІІ (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки України «Про систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних та позашкільних навчальних закладах» та регламентом проведення спортивно – масових та фізкультурно – оздоровчих заходів у навчальних закладах від 21.07.2003р. №486, методичним листом Міністерства освіти і науки України «Організація та зміст навчально – виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» від 06.06.2005 р. №1/9–306, Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладах України, затвердженим наказом МОН України від 02.08.2005 р. №458, інструктивно – методичними рекомендаціями (додаток до листа МОН молоді та спорту України від 28.05.2012 р. №1/9–413) «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», з метою правильної організації режиму дня, рухового, санітарно – гігієнічного режимів, усіх форм фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи з дітьми у поточному навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Медичному персоналу:

1.1. Підготувати на підставі результатів медичних оглядів розподіл дітей на медичні групи.

До 17.09.2013

1.2. Визначити допуск дитини до занять після перенесених хвороб.

1.3. Здійснювати спільно з вихователем –методистом, вихователями контроль навантаження на дітей на заняттях з фізкультури, відповідності навчальних приміщень санітарно – гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки. Згідно з планом роботи дошкільного закладу.

1.4. Проводити бесіди з дітьми про правила особистої та суспільної гігієни, надання першої допомоги.

1.5. Здійснювати медичне обслуговування (контроль) фізкультурно – оздоровчих та спортивно – масових заходів дошкільного закладу.

1.6. Проводити просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

2. Педагогічному персоналу:

2.1. Забезпечувати дотримання санітарно – гігієнічних норм та вимог техніки безпеки у приміщеннях закладу.

2.2. Забезпечувати дотримання рухового режиму протягом дня.

Постійно

2.3. Контролювати дотримання правильної постави вихованцями впродовж дня.

Постійно

2.4. Проводити рухливі та народні ігри з вихованцями під час прогулянок, фізкультурні паузи під час занять, загартувальні процедури.

Постійно

2.5. Сприяти залученню вихованців до занять у гуртках і секціях спортивного спрямування.

2.6. Брати участь у підготовці та проведенні фізкультурно – оздоровчих змагань.

2.7. Неухильно дотримувати заходів щодо вдосконалення фізкультурно – оздоровчої роботи у групах дошкільного закладу.

Постійно

2.8. Проводити просвітницьку роботу серед батьків вихованців щодо:  • дотримання дитиною режиму дня;

  • загартування дитини;

  • сприяння збереженню та зміцненню здоров’я дитини засобами фізичної культури та спорту;

  • створення умов для виконання дитиною щоденного обсягу рухової активності відповідно до її вікових психофізичних потреб у рухах;

  • виховання особистим прикладом у дитини звички до систематичних занять фізичними вправами (виконання ранкової гімнастики, заняття у спортивній секції, туристичні походи);

  • участі разом з дитиною у фізкультурно – оздоровчих та спортивно – масових заходах дошкільного закладу;

  • забезпечення дитини зручною спортивною формою.

3. Вихователю – методисту – Заяц Л.І.:

3.1. Нести відповідальність за виконання програмових завдань фізичного розвитку та виховання дошкільників, якість організації та проведення занять з фізкультури, гуртків, секцій фізкультурної спрямованості, занять з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

Постійно

3.2.Здійснювати спільно з медичними працівниками медико – педагогічний контроль під час занять з фізкультури.

Щомісяця

3.3. Контролювати проведення фізкультурно – оздоровчих заходів у режимі дня, виконання за гартувальних процедур. Результати контролю висвітлювати у довідках.

3.4. Координувати діяльність педагогічного колективу щодо формування у вихованців знань та вмінь, пов’язаних із збереженням та зміцненням здоров’я, звичок здорового способу життя.

3.5. Забезпечувати підвищення кваліфікації вихователів.

3.6. Брати участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку вихованців.

3.7. Проводити пропагандистську роботу серед вихованців, їх батьків, вихователів щодо здорового способу життя.

4. Сестрі медичній з лікувальної фізкультури, вихователям:

4.1. Нести відповідальність за виконання фізичного виховання завдань відповідного розділу чинної програми.

4.2. Спрямовувати свою діяльність на формування звичок здорового способу життя; засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я вихованців.

4.3. Створювати умови для розвитку нахилів, природних здібностей і талантів вихованців.

4.4. Забезпечувати дотримання санітарно – гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно – оздоровчих заходів.

4.5. Здійснювати систематичний моніторинг фізичного розвитку вихованців.

4.6. Використовувати методики, які відповідають сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання та педагогіки.

4.7. Підтримувати зв'язки з батьками вихованців.

4.8. Надавати методичну допомогу вихователям щодо проведення фізкультурно – оздоровчих заходів у режимі дня.

4.9. Контролювати технічний стан фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурному залі та на майданчику.

4.10. Організовувати і проводити між групами різноманітні спортивні змагання.

5. Висвітлювати результати фізично – оздоровчої та спортивно – масової роботи у дошкільному закладі в інформаційних довідках.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя – методиста Заяц Л.І.
Завідувач КЗ «ДНЗ №450» І.Е. Пухарєва

З наказом ознайомлені:Бобошко Л.І.

Краснікова О.Ю.

Бондаренко Л.Ф.

Мірошниченко Т.В.

Бровікова Н.А.

Прилуцька Л.М.

Будовська Н.С.

Притуляк С.Р.

Горбунова Л.В.

Сіренко Л.О.

Гуцу С.М.

Сребнюк Т.С.

Жукова Р.А.

Уманець Н.В.

Заяц Л.І.

Широбокова О.М.

Кобєць О.Є.

Шмараєва Н.О.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка