Наказ №772 м. Черкаси Про проведення хіx-ї міської виставки педагогічних технологій «Зернини досвіду 2012»Скачати 238.76 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір238.76 Kb.


УКРАЇНА

Черкаська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ


Від

14.11.2011772

м. Черкаси


Про проведення ХІX-ї міської

виставки педагогічних технологій

«Зернини досвіду - 2012»

На виконання Указу Президента України № 926/2010 від 30.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказу Головного управління освіти і науки Черкаської обласної держадміністрації від 01.11.2011 №585 та з метою створення умов для вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів, поширення кращого досвіду, впровадження новітніх технологій у педагогічну практику, ознайомлення громадськості міста з досягненнями педагогічних кадрів

Н А К А З У Ю:
 1. 21-22 березня 2012 року провести ХІX-у міську виставку педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2012» на базі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №33 ім.В.Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області, присвятивши її 75-й річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка.
 1. Затвердити склад оргкомітету виставки (Додаток 1).
 1. Затвердити Положення про ХІX-у міську виставку педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2012» (Додаток 2).
 1. Черкаському міському методичному кабінету установ освіти
  (Косенкова І.А.):

  1. До 15.03.2012 затвердити програму ХІX-ї міської виставки педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2012».

  2. Розробити Положення та провести у рамках виставки конкурси:

 • на кращу презентацію з досвіду роботи творчих педагогів «Розвиток і навчання» (Додаток 3);

 • на кращий матеріал про різні форми внутрішкільної методичної роботи «Траєкторія розвитку педагога» (Додаток 4);

 • на кращий матеріал щодо формування особистості дошкільника у контексті впровадження Базової програми «Я у Світі» (Додаток 5).

  1. Забезпечити участь педагогічних працівників навчальних закладів міста в обласному конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у 1-11-х класах згідно Положення, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.11.2011 №585 (додається).

  2. Під час роботи виставки організувати роботу семінарів, майстер-класів з актуальних проблем освітньої діяльності.

  3. До 16.03.2012 направити у заклади освіти графік відвідування і програму виставки.
 1. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста:

  1. Забезпечити оформлення матеріалів на виставку згідно вимог, викладених у Положенні про ХІX-у міську виставку педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2012».

  2. Цифрові ресурси в електронному та друкованому вигляді подати до
   18 лютого 2012 року у Черкаський міський методичний кабінет установ освіти.

  3. До 09.03.2012 подати заявки на матеріали та участь у вищеназваних конкурсах за формою, яка вказана у Положенні, в Черкаський міський методичний кабінет установ освіти, бібліотека (Касьяненко О.В.).

  4. До 16.03.2012 подати матеріали у друкованому та електронному варіантах у Черкаський міський методичний кабінет установ освіти, бібліотека (Касьяненко О.В.).

  5. Організувати відвідування виставки педагогічними працівниками згідно графіку.
 1. Директору Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №33 ім. В.Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області
  Чорноіваненку М.О. створити належні умови для проведення виставки та роботи членів журі.
 1. Затвердити кошторис витрат на проведення виставки «Зернини досвіду - 2012» (Додаток 6).
 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління освіти Степка Є.П. та завідуючу Черкаським міським методичним кабінетом установ освіти Косенкову І.А.

Директор департаменту І.В.Топчій

Подання:
Завідуюча міським методичним

кабінетом установ освіти І.А.Косенкова

Внутрішні візи:
Заступник директора департаменту -

начальник управління освіти Є.П.Степко


Начальник відділу планування,

бухгалтерського обліку та звітності Т.Г.Яровенко


Завідувач юридичним сектором О.О. Хотіна

Додаток №1

до наказу департаменту освіти та гуманітарної політики від__________№___
С К Л А Д

оргкомітету з проведення ХІX-ї міської виставки педагогічних технологій

«Зернини досвіду - 2012»


 1. Тетьора І.А. - заступник начальника управління освіти – начальник
  відділу навчально-методичної роботи управління освіти
  департаменту освіти та гуманітарної політики, голова

 2. Косенкова І.А. - завідуюча Черкаським міським методичним кабінетом
  установ освіти, заступник голови

 3. Хижняк Т.В. - заступник завідуючої Черкаським міським
  методичним кабінетом установ освіти

 4. Гнідаш А.І. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 5. Прокопенко С.С. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 6. Шевченко О.П. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 7. Деркач Л.М. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 8. Мединська В.М. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 9. Корнелюк Л.П. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 10. Гарячук Л.С. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 11. Люлько С.В. - методист Черкаського міського методичного кабінету
  установ освіти

 12. Касьяненко О.В. - завідуюча бібліотекою Черкаського методичного
  кабінету установ освіти

 13. Чорноіваненко М.О. - директор Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ
  ступенів №33 ім.В.Симоненка Черкаської міської ради
  Черкаської області

Додаток 2

до наказу департаменту освіти та гуманітарної політики від__________№___
ПОЛОЖЕННЯ

про міську виставку педагогічних технологій

«Зернини досвіду»

1. Мета:

Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників міста, розвиток методичної служби, створення умов для поширення кращого педагогічного досвіду та новітніх технологій, ознайомлення громадськості м. Черкаси з досягненнями педагогічних колективів міста.


2. Завдання:

 • Виявлення та пропаганда новацій у змісті та технологіях освіти

 • Активізація педагогічної творчості працівників освіти

 • Актуалізація педагогічних ідей, проблем та інновацій

 • Створення міського інформаційного банку передового педагогічного досвіду

 • Сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів

 • Проведення наукових узагальнень


3. Учасники виставки:

Учасниками виставки можуть бути педагогічні колективи і окремі працівники всіх закладів освіти, самодіяльні громадські об’єднання педагогів, творчі групи, методичні об’єднання, інші освітні установи та організації, представники бізнесу.


4. Матеріали:

На виставку можуть бути представлені: • Опис педагогічних технологій (методичні розробки, авторські програми, пакети документації, відеофільми, кінофільми, діафільми, електронні презентації, наочні посібники і т.і.)

 • Поліграфічна продукція (методичні посібники, рекомендації, книги для дітей, періодичні видання установ освіти тощо)

 • Комп’ютерні програми і навчальні комплекси на базі ЕОМ

 • Оргтехніка і технічне оснащення навчальних закладів (меблі, моделі, прилади, оснащення навчальних класів, лабораторій)

 • Продукція навчально-виробничої праці та гурткової роботи (моделі, макети, проекти тощо)5. Основні напрямки (розділи виставки):


 • Інноваційна діяльність закладів освіти щодо впровадження у навчально-виховний процес педагогічної спадщини О.А.Захаренка.

 • Інноваційні підходи до організації інклюзивної освіти. Навчання та виховання дітей з особливими потребами.

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності педагогічних працівників.

 • Шляхи підвищення якості природничо-математичної освіти.

 • Інноваційні підходи до управління сучасною школою (модернізація змісту, методів і форм управління освітою різних рівнів та методичної роботи; моделі та науково-методичне забезпечення процесу формування та розвитку управлінської культури керівних кадрів та їх резерву).

 • Шляхи реалізації профільного навчання та допрофільної підготовки (моделі та науково-методичне забезпечення профілізації старшої школи та допрофільної підготовки; індивідуалізація та диференціація навчання у профільній школі; інтеграція змісту освіти в умовах профільної диференціації навчання; інноваційні технології у роботі з обдарованими учнями).

 • Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.

 • Педагогіка розвитку особистості (моделі на науково-методичне забезпечення фізичного, інтелектуального, психологічного та соціального розвитку особистості школяра. Компетентнісно орієнтована освіта. Здоров’язберігаючі технології).

 • Дослідницько-експериментальна діяльність сучасного закладу освіти.

 • Створення виховного простору, сприятливого для гармонійного розвитку зростаючої особистості.


6. Терміни проведення:

Виставка проводиться 21-22 березня 2012 року.

До 09.03.2012 подати заявки на участь у виставці за формою:

№№

п/п

Розділ виставки (основні напрямки)

(п.5 даного положення)Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Фах, посада, місце роботи, категорія, звання

Місце роботи (повна назва навчального закладу)

Класифікація досвіду

Тема роботи

Коротка анотація представленого матеріалу

1

2

3

4

5

6

7

8

 • Класифікація досвіду (репродуктивний, системно-адаптивний, раціоналізаторський, новаторський (див.ж. «Педагогічний вісник» №2, 2008, стор.20).

 • На кожну роботу подається розгорнута анотація в електронному вигляді (mmk@2upost.com).

7. Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Матеріали подаються у вигляді методичних посібників у друкованому та електронному варіантах.

 2. Титульний аркуш містить дані, що подаються у такій послідовності:

 • повна назва закладу освіти:

У К Р А Ї Н А

Департамент освіти та гуманітарної політики

Міський методичний кабінет установ освіти

повна назва навчального закладу • прізвище, ім’я, по батькові автора

 • назва матеріалу, обсяг;

 • вказати ким і коли схвалені матеріали (педрадою школи, управлінням освіти міськвиконкому, міським методичним кабінетом установ освіти).

 1. Зміст включає перелік документів, що супроводжують матеріали, назви розділів (підрозділів), бібліографію, перелік публікацій, назви додатків тощо.

 2. Анотація відображає актуальність матеріалів, висвітлює технологію діяльності, досягнуті результати та умови ефективності апробації досвіду.

 3. Основна частина передбачає відповідність наступним критеріям:

 • Актуальність і перспективність матеріалів. Відповідність сучасному етапу розвитку освіти.

 • Філософсько-світоглядне спрямування матеріалу (гуманістичне, особистісно-зорієнтоване, ціннісно-орієнтоване тощо).

 • Наукова обгрунтованість, відповідність основним принципам педагогічної діяльності.

 • Системність і логічність викладення матеріалу.

 • Відповідність матеріалу державним стандартам та діючим програмам.

 • Методична продуманість запропонованих питань, завдань, вправ і їх достатність і досконалість вибору.

 • Оригінальність та новизна матеріалів.

 • Використання інноваційних педагогічних технологій.

 • Доступність, відповідність матеріалу віковим можливостям учнів.

 • Виховна, навчальна, розвивальна спрямованість матеріалу.

 • Наявність та відповідність ілюстрованого матеріалу.

 • Можливість використання матеріалів у практичній діяльності педагогів.

 • Естетика оформлення. Стилістична та мовна грамотність.

 1. Бібліографія. Даний підрозділ повинен містити список використаної літератури згідно з правилами оформлення бібліографічних джерел.


8. Оргкомітет та експертні комісії виставки:

Для організації і проведення виставки утворюється оргкомітет. Оргкомітет виставки створює робочі групи, а також експертні комісії, які на основі поданих заявок і зразків продукції з метою захисту авторських прав видають посвідчення авторам про участь у виставці, вибирають кращі матеріали та пропонують їх на відзнаку. Автори найкращих матеріалів відзначаються дипломами департаменту освіти та гуманітарної політики міськвиконкому. Ці матеріали залишаються у міському методичному кабінеті установ освіти для вивчення та впровадження кращого досвіду вчителів.АДРЕСА оргкомітету виставки – адреса:

18000


м. Черкаси,

вул. Гоголя, 251

e-mail: mmk@2upost.com

Телефони для довідок: 37-30-22, 37-64-78, 37-11-68

Додаток 3

до наказу департаменту освіти та гуманітарної політики від__________№___П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на кращу форму навчально-виховної і методичної роботи «Розвиток і навчання»

Мета та завдання конкурсу:

 • виявлення творчих доробок педагогічних працівників у навчальній, виховній та методичній роботі з використанням ІКТ;

 • забезпечення навчально-виховного процесу в освітніх закладах міста сучасними ресурсами для системного впровадження;

 • висвітлення і розповсюдження позитивного досвіду використання ІКТ в освітньому процесі;

 • створення умов для розвитку педагогічної творчості;

 • підвищення якості, доступності і ефективності використання сучасних навчальних виховних, інформаційних технологій.Учасники конкурсу:

Учасниками конкурсу можуть бути як педагогічні працівники, так і творчі колективи.Умови проведення конкурсу:

Матеріали на конкурс представляються у друкованому та електронному вигляді. Матеріал має представляти засіб, прийом, метод навчальної, виховної методичної роботи з учнями чи педагогічними працівниками, що впроваджується в школі чи планується до впровадження. В електронний варіант матеріалу можуть включатись навчально-методичні, художні, наукові тексти, графічні зображення, фото, таблиці, тестові завдання, звукові і музичні файли моделі природних та соціальних процесів, уривки художніх, науково-популярних фільмів, довідки.

Друковані матеріали включають пояснювальну записку, у якій докладно висвітлюється, яким чином можна використати ці матеріали у навчально-виховному процесі.

Кращі матеріали будуть презентуватись авторами на виставці «Зернини досвіду-2011» (згідно програми). Час презентації матеріалу – до 10 хв.
Керівництво конкурсом:

Керівництво конкурсом здійснює оргкомітет з правами журі (додаток 1)
Нагородження переможців:

За підсумками конкурсу в рамках виставки «Зернини досвіду-2012» переможець буде нагороджений дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики і грошовою премією.

Додаток 4

до наказу департаменту освіти та гуманітарної політики від__________№___П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на кращі матеріали про різні внутрішкільні форми роботи

з педагогічними кадрами

«Траєкторія розвитку педагога»
Мета конкурсу:

 • оновлення концепції підвищення фахового рівня;

 • поповнення банку досвіду колективної, групової та індивідуальної методичної роботи з педагогами;

 • оновлення змісту і форм методичної роботи в навчальних закладах.


Завдання конкурсу:

 • висвітлення перспективного досвіду методичної роботи;

 • підвищення ефективності методичної роботи;

 • розвиток творчості та ініціативи в роботі з педагогічними кадрами;

 • підвищення ефективності системного аналізу


Учасники конкурсу:

Адміністрація, педагогічні колективи закладів освіти міста, методисти міського методичного кабінету установ освіти.Умови проведення конкурсу:

Матеріал має представляти різноманітні форми методичної роботи: колективні, групові, індивідуальні.

Зміст матеріалу повинен відображати запровадження освітніх інновацій, які спрямовані на:


 • підвищення рівня професійної майстерності фахової кваліфікації педагогічних працівників, якості навчання і виховання;

 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховний процес;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, наукові пошуки та експериментальну роботу.

Об’єм матеріалу не обмежується.

Кращі матеріали будуть презентуватись авторами на виставці «Зернини досвіду - 2011» згідно програми (до 15 хв.).

Матеріали представляються на конкурс в друкованому та електронному вигляді.
Керівництво конкурсом:

Керівництво конкурсом здійснює оргкомітет з правами журі (додаток 1)
Нагородження переможців:

За підсумками конкурсу в рамках виставки «Зернини досвіду-2012» переможець буде нагороджений дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики і грошовою премією.

Додаток 5

до наказу департаменту освіти та гуманітарної політики

від__________№___

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на кращі матеріали щодо формування особистості дошкільника та підвищення ефективності методичної роботи

у дошкільних навчальних закладах в контексті

впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

«Я у Світі»
Мета конкурсу:


 • оновлення концепції підвищення фахового рівня;

 • поповнення банку досвіду колективної, групової та індивідуальної методичної роботи з педагогами;

 • оновлення змісту і форм роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах;

 • забезпечення методичної підтримки педагога на етапі освоєння нового змісту дошкільної освіти


Завдання конкурсу:

 • висвітлення перспективного досвіду методичної роботи та роботи з дітьми;

 • підвищення ефективності методичної роботи;

 • розвиток творчості та ініціативи в роботі з педагогічними кадрами;

 • підвищення ефективності системного аналіз

 • методичне опрацювання наукових, практичних досягнень педагогів по формуванню особистості дошкільника за Базовою програмою розвитку дитини « Я у Світі»


Учасники конкурсу:

Адміністрація, педагогічні колективи закладів освіти міста, методисти міського методичного кабінету установ освіти.Умови проведення конкурсу:

Матеріал має представляти різноманітні форми методичної роботи: колективні, групові, індивідуальні.

Зміст матеріалу повинен відображати запровадження освітніх інновацій, які спрямовані на:


 • підвищення рівня професійної майстерності фахової кваліфікації педагогічних працівників, якості формування життєвої компетентності дошкільника;

 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховний процес;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, наукові пошуки та експериментальну роботу.

Об’єм матеріалу не обмежується.

Кращі матеріали будуть презентуватись авторами на виставці «Зернини досвіду - 2012» згідно програми (до 15 хв.).

Матеріали представляються на конкурс в друкованому та електронному вигляді.
Керівництво конкурсом:

Керівництво конкурсом здійснює оргкомітет з правами журі (додаток 1)
Нагородження переможців:

За підсумками конкурсу в рамках виставки «Зернини досвіду-2012» переможець буде нагороджений дипломом департаменту освіти та гуманітарної політики і грошовою премією.

Додаток 3

до наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

від 01.11.2011585

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін
у 1-11 класах

(у рамках обласної виставки «Освіта Черкащини – 2012»)

І. Загальні положення


  1. Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у 1-11 класах (надалі – Конкурс) проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний  процес загальноосвітніх навчальних закладів області.

  2. Завданнями Конкурсу є:

- виявлення  творчих доробків педагогічних працівників з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні навчальних дисциплін;

- поповнення Колекції цифрових ресурсів на Черкаському освітянському порталі;

- максимально повне забезпечення навчального процесу освітніх закладів області додатковими ресурсами - наочними засобами та інформаційними матеріалами;

- підвищення якості, доступності та конкурентноспроможності освітніх послуг у навчальних закладах області;

- створення умов для системного впровадження та активного використання всіма учасниками освітньої галузі у власній педагогічній діяльності інформаційних та комунікаційних технологій.


  1. На всі цифрові ресурси, подані на Конкурс, авторські права зберігаються.


ІІ. Терміни проведення
Конкурс проводиться 01 березня - 13 квітня 2012 року. Заявки на участь, перелік робіт, цифрові ресурси в електронному та друкованому вигляді подаються до 01 березня 2012 року.


ІІІ. Документація
Відділи освіти направляють заявки на участь, загальний перелік ресурсів за формою:

Назва предмету

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце роботи (повна назва навчального закладу)

Назва серії цифрових ресурсів

Перелік

ресурсів, які ввійшли до серії1.

2.

3.Всього учасників:Всього серій:

Всього ресурсів:

ІV. Учасники Конкурсу

Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, так і творчі колективи (методичні об’єднання, творчі групи, лабораторії, кабінети, кафедри тощо).V. Вимоги до конкурсних матеріалів

  1. Серія цифрових ресурсів має бути інтегрованою з традиційними навчальними підручниками і посібниками добіркою електронних навчальних матеріалів, яка повно і доцільно супроводжує викладання однієї з тем (не розробленої на Черкаському освітянському порталі у розділі «Колекція цифрових ресурсів») навчальної дисципліни за програмами 11-річної школи.

  2. Серія цифрових ресурсів має бути представлена добіркою статичних, динамічних та інтерактивних електронних навчальних матеріалів, а саме: навчально-методичні, художні і наукові тексти; графічні зображення; фото; таблиці; графіки; картографічні схеми; дидактичні матеріали; електронні підручники; тестові завдання; презентації; звукові й музичні файли; мультимедійні проекти; авторські відеофільми; цифрові копії художніх і науково-популярних фільмів; цікаві фрагменти уроків; моделі природних і фізичних явищ, соціальних процесів;  інформаційні довідки тощо.

  3. До певної теми навчального курсу розробляються декілька типів ресурсів, які можуть бути використані для підготовки, проведення уроку та перевірки знань, умінь і навичок.

  4. До кожного цифрового ресурсу (окремим файлом) додається картка опису цифрового ресурсу, яка описується за такою схемою:

Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу (заголовок роботи)

2. Анотація (1-2 речення, у яких висвітлюється основний зміст ресурсу)

3. Тип ресурсу (відповідно до пункту 5.2.)

4. Автор (и) (указати прізвище,  ім’я та по-батькові, місце роботи, посаду)

5. Навчальна дисципліна

6. Для якого класу і якого конкретно розділу і теми (за програмою 11- річної школи, відповідно до назв у розділі «Колекція цифрових ресурсів» на Черкаському освітянському порталі)

7. Аудиторія (для вчителів чи учнів)

8. Рік видання (розробки, підготовки) ресурсу

9. Кількість сторінок, слайдів

10. Джерело (повна назва навчального закладу, де працює автор)

11. Адреса джерела (для ресурсу, який  запозичений із мережі Інтернет)

12. Мова ресурсу

13. Цінність ресурсу (самооцінка ресурсу за п’ятибальною шкалою)

14. Ключові слова (це слово або слова для автоматичного пошуку ресурсу) 


  1. До кожного цифрового ресурсу обов’язково додається Пояснювальна записка, у якій докладно висвітлюється, яким чином можна використати цей електронний матеріал у навчальному процесі.

  2. В кінці кожного цифрового ресурсу вказується список використаних джерел.

  3. Серія цифрових ресурсів формується на диску CD/DVD-RW окремими папками (до кожного ресурсу) в яку мають входити: Цифровий ресурс, Пояснювальна записка та Картка опису цифрового ресурсу (окремими файлами).

  4. Серія цифрових ресурсів подається на Конкурс, в електронному (диск), вигляді.

Зразок оформлення диска та обкладинки:


Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів 2012


Плясунова Ніна Григорівна, Теклинська загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів

Смілянської районної ради

Християнська етика

5 клас
Титульна сторінка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕКЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІ СТУПЕНІВ

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ


ПЕРЕЛІК РЕСУРСІВ, ЯКІ ВВІЙШЛИ ДО СЕРІЇ:
1.Презентація «Яке значення має народження

Спасителя для людства».

2. Презентація «Народження Ісуса Христа».

3. Презентація «Ісус Христос – Джерело та

Ідеал моральних цінностей».

4. Художній текст «Дитячі колядки».

5. Аудіофайли «Колядки».

6. Дидактичні матеріали. Завдання для перевірки

знань, умінь та навичок учнів з теми

«Різдво Христове».

7. Інформаційні довідки «Цікаве про різдво

Христове».

8. Цифрова копія мультфільму «Суперкнига.

Перше різдво.12-та серія».

9. Наочні матеріали «Різдвяні листівки»Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів 2012


Вигляд ззаду

Вигляд збокуСерія цифрових ресурсів з теми
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Християнська етика,

5 клас


Плясунова Ніна Григорівна,

учитель історії та християнської етики,

вища категорія
2012 рік


Серія цифрових ресурсів

Схвалено радою методичного кабінету

(протокол №__ від ______)


РІЗДВО ХРИСТОВЕ

5.9. Розмір одного цифрового ресурсу не повинен перевищувати 200 Mb. Можливі формати ресурсів:  Текстовий файл без форматування (простій текст)

txt

Блокнот Windows

Текст у форматі HTML (веб-сторінка)

html, htm

Internet Explorer

Презентація у форматі Microsoft PowerPoint

pps

Microsoft PowerPoint 2003

Електронна таблиця у форматі Microsoft Excel

xls

Microsoft Excel 2003

Форматований текст із зображеннями

pdf

Adobe Acrobat Reader

Флеш-ролики

Файл Flash

swf

Flash Player

Файл Shockwave

dcr

Shockwave Player

Звукові файли

Звуковий файл у форматі MP3

mp3

Winamp

Звуковий ряд

mid

Winamp

Відео-файли

Відеофайл у форматі Audio Video Interleave (AVI)

avi

Windows Media Player

Відеофайл у форматі Moving Picture Experts Group (MPEG)

mpg

Windows Media Player

Advanced Systems Format, динамічний видео- і звуковий ряд (реалістичний і синтезований)

asf

Windows Media Player

Відеофайл у форматі Quick Time

mov

Quick Time

Графічні файли

Зображення у форматі Graphics Interchange Format (GIF)

gif

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Joint Photographic Experts Group (JPEG)

jpg, jpeg

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Portable Network Format (PNG)

png

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Tagged Image File Format (TIFF)

tif

Програма для проглядання зображень в Windows

Графічне зображення текстових документів

djvu

DJVU Reader

Файлові архіви

Файловий архів rar

rar

WinRar

Файловий архів zip

zip

WinRar

Файловий архів tar

tar

WinRar

Додатки

exe

 

 VI. Нагородження переможців

Автори серій цифрових ресурсів, які зайняли у Конкурсі І місце, нагороджуються дипломами Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації та грошовою премією департаменту освіти та гуманітарної політики.

За зайняті ІІ місце педагогічні працівники отримують грамоту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, за ІІІ місце – довідки Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Додаток 6


до наказу департаменту

освіти та гуманітарної

політики

від______________№__КОШТОРИС


витрат на проведення та нагородження переможців

ХІХ-ї міської виставки педагогічних технологій

«Зернини досвіду - 2012»


1

Премія переможцю конкурсу на кращу форму навчально-виховної і методичної роботи «Розвиток і навчання»


500,00

2

Премія переможцю конкурсу на кращі матеріали про різні внутрішкільні форми методичної роботи з педагогічними кадрами «Траєкторія розвитку педагога»


500,00

3

Премія переможцю конкурсу на кращі матеріали щодо формування особистості дошкільника та підвищення ефективності методичної роботи у дошкільних навчальних закладах в контексті впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»


500,00

4

Премія переможцю конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у 1-11 класах (у рамках обласної виставки «Освіта Черкащини-2011»)


500,00

5

Нарахування на заробітну плату 36,3%


726,00

6

Фарба для принтера


160,00

6

Рамки для дипломів 30,00 х 8 шт.


240,00

_________________________________________________________
Всього: 3126,00 (три тисячі сто двадцять шість грн. 00 коп.)База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка