Наказ №87 Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій з охорони праці для співробітників дитячого табору відпочинку з денним перебуваннямСкачати 367.88 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір367.88 Kb.

ХАРКІВСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 148

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХАРЬКОВСКАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 148

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ

16.05.2013 № 87


Про затвердження та введення

в дію посадових інструкцій

з охорони праці для співробітників

дитячого табору відпочинку

з денним перебуванням

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затверджених наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511 та наказів Міністерства освіти України «Про введення в дію Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 01.08.2001 р.№ 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6110

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити та ввести в дію з 27.05.2013 року наступні документи з охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності для співробітників дитячого табору відпочинку з денним перебуванням:
 1. посадову інструкцію директора табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області;

 2. посадову інструкцію заступника директора табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області;

 3. посадову інструкцію вихователя табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області;

 4. посадову інструкцію інструктора з фізичної культури та спорту табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області;

 5. посадову інструкцію музичного керівника табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області;

 6. посадову інструкцію завідуючого бібліотекою;


 7. посадову інструкцію медичної сестри (нічної медичної сестри, дієтичної медичної сестри);

 8. посадову інструкцію практичного психолога;

 9. посадову інструкцію соціального педагога:

10) інструкцію з охорони праці прибиральника приміщень.

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Любухіній О.В., завідуючій господарством Босак В.П. провести роботу щодо доведення до відома працівників школи, у відповідності до вимог чинного законодавства, про функціонування вищезазначених документів з охорони праці для співробітників дитячого табору відпочинку з денним перебуванням.
 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської

міської ради Харківської області С.М. Петрова


З наказом ознайомлені:

Любухіна О.В.

Босак В.П.

Додаток № 1

до наказу ХЗОШ № 148

від 16.05.2013 № 87ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


директора табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради

Харківської області

1


І. Загальні положення

  1. Директор табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – директор) є уповноваженим профспілковим комітетом керівником дитячого закладу відпочинку (далі – табір або заклад).

  2. Директора приймають на посаду і звільняють з посади за разпорядженням голови профспілкового комітету, він підпорядкований йому.

  3. Директору підпорядковані всі працівники табору.

  4. Кваліфіційні вимоги: вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

  5. Несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за допущені порушення в діяльності табору.

  6. На період відсутності його заміщують заступник директора табору, старший вихователь або він уповноважує їх на представництво з питань, пов’язаних із забезпеченням діяльності закладу.

  7. Директор у своєї діяльності керується Положенням про табір з денним перебуванням, затвердженим управлінням освіти, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих закладів відпочинку.

  8. З урахуванням специфіки діяльності табору директор зобов’язаний постійно бути на території закладу і залишати її, призначаючи на час своєї відсутності заступника.


ІІ. Обов’язки
Директор зобов’язаний :

 • до початку роботи табору пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі відпочинку, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

 • разом із профспілковим комітетом, органами освіти й охорони здоров’я добирати, навчати кадри закладу, здійснювати їх розміщення відповідально до затвердженого штатного розкладу закладу;

 • інструктувати працівників закладу з різних напрямів його роботи;

 • здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво;

 • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу, дітей і підлітків;

 • представляти заклад у стосунках з різними організаціями, органами й установами;

 • видавати накази з усіх напрямів діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі й фінансові документи закладу;

 • організувати харчування дітей;

 • організувати медичне обслуговування співробітників закладу і дітей;

 • організувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих закладів відпочинку;

 • забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу;

 • забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі;

 • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати реалізацію намічених планів роботи;

 • брати участь у складанні кошторису витрат на утримання дитячого закладу відпочинку і забезпечувати його виконання;

 • розробляти і подавати на затвердження голові профспілкового комітету (профкомові) посадові інструкції працівників закладу, інструкції з дотримання правил безпеки, режим дня закладу.

 • вчасно готувати і надсилати в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу документи, накази, заявки, листи, договори тощо;

 • належним чином вести всю необхідну внутрішню документацію закладу;

 • брати участь у складанні меню дитячого закладу відпочинку;

 • здійснювати контроль за дотримання режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм вимог з охорони праці й безпеки, пожежної та екологічної безпеки;

 • забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

 • дотримуватися вимог Положення закладу.

ІІІ. ПраваДиректор має право:

 • звільняти співробітників закладу від виконання ними службових обов’язків за наявності передбачених законом підстав (за узгодженням з головою профкому);

 • вимагати від усіх служб дитячого закладу відпочинку документи й інформацію, що стосується їхньої діяльності;

 • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції 1. Відповідальність

Директор несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за: • збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому закладі відпочинку в межах своїх посадових обов’язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

 • результати відпочинку та виховної діяльності закладу;

 • достовірність і правільність ведення документації;

 • дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці й безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • організацію медичного обслуговування;

 • організацію харчування;

 • порушення дійсної посадової інструкції;

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


заступника директора табору з денним перебуванням «Сонячний»

при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148

Харківської міської ради Харківської області

2І. Загальні положення

  1. Заступника директора табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – заступник директора) приймають на посаду і звільняють з посади за разпорядженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого закладу відпочинку (далі – заклад або табір).

  2. Кваліфіційні вимоги: вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

  3. Заступник директора дитячого закладу відпочинку підпорядкований директору закладу.

  4. На період відсутності його заміщує старший вихователь.

  5. У своїй діяльності керується Положенням про табір з денним перебуванням, затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність роботу табору, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

  6. Заступник директора закладу керує вихователями, працівниками, культорганізаторами, інструкторами спорту, керівниками гуртків, бібліотекарем, музкерівником.

  7. Заміщує директора табору на період його відсутності.

  8. З урахуванням специфіки діяльності закладу й відповідно до затвердженого положення, заступник директора зобов’язаний постійно бути на території закладу і залишати її тільки з дозволу голови профспілкового комітету, призначаючи на час своєї відсутності працівника табору.


ІІ. Обов’язки
Заступник директора табору зобов’язаний :

 • до початку роботи пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі відпочинку, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

 • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед дітей і підлітків, вживання алкоголю та профілактики тютюнопаління;;

 • брати участь у плануванні виховної діяльності закладу, контролювати реалізацію намічених планів роботи та відпочинку;

 • вести журнал реєстрації дітей, які прибули на відпочинок у табір, вести облік путівок;

 • організувати і контролювати роботу гуртків, бібліотеки;

 • виконувати обов’язки начальника закладу в період його тимчасової відсутності;

 • за разпорядженням директора закладу виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його компетенції;

 • здійснювати контроль за дотримання положення,режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм вимог з охорони праці й безпеки, пожежної та екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності;

 • забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

 • дотримуватися вимог Положення закладу.ІІІ. ПраваЗаступник директора табору має право:

 • подавати пропозиції з удосконалення системи виховної роботи закладу та відпочинку;

 • звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності табору, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;IV. Відповідальність

Заступник директора табору несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за: • збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому закладі відпочинку в межах своїх посадових обов’язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

 • результати виховної діяльності закладу та відпочинку;

 • достовірність і правільність ведення документації;

 • дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці й безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • організацію медичного обслуговування;

 • організацію харчування;

 • порушення дійсної посадової інструкції;

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


вихователя табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради

Харківської області

3І. Загальні положення

  1. Вихователя табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – вихователь) приймають на посаду і звільняють із посади за розпорядженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі – заклад або табір) з числа повнолітніх осіб.

  2. Кваліфіційні вимоги: спеціальна педагогічна освіта або проходження спеціального курсу педагогічної підготовки і стаж практичної роботи з дітьми та підлітками не менше одного року.

  3. Структурно підлеглий директору закладу, працює під керівництвом заступника директора закладу, старшого вихователя.

  4. На період тимчасової відсутності його заміщує вихователь, або заміщує іншого вихователя на час його відсутності.

  5. У своїй діяльності керується Положенням про табір з денним перебуванням, затвердженим управлінням освіти, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих закладів відпочинку, методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

  6. Є матеріально відповідальною особою.

  7. З урахуванням специфіки діяльності дитячого закладу відпочинку і відповідно до положення вихователь зобов’язаний постійно бути на території табору і залишати її тільки з дозволу директора закладу.


ІІ. Обов’язки
Вихователь зобов’язаний:

 • до початку роботи в закладі пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі відпочинку, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

 • пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов’язків;

 • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед дітей і підлітків, вживання алкоголю та профілактики тютюнопаління;

 • брати участь у плануванні виховної діяльності закладу та відпочинку;

 • за розпорядженням директора закладу виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його компетенції;

 • контролювати дотримання дітьми положення, режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм вимог з охорони праці й безпеки, пожежної та екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності;

 • організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом зміни, сприяти організації змістовного відпочинку і дозвілля дітей та підлітків;

 • разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність загону на зміну, відповідати за результати виконання планів;

 • організовувати і проводити загонові заходи;

 • уважно стежити за станом здоров’я дітей у загоні, вживати оперативних заходів з надання допомоги хворим, потерпілим;

 • забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

 • дотримуватися вимог положення закладу.ІІІ. ПраваВихователь має право:

 • подавати пропозицію щодо вдосконалення системи виховної та оздоровчої роботи закладу;

 • звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих закладів відпочинку , віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;

 • підписувати і візувати документи в межах своеї компетенції. 1. Відповідальність

Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за: • збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому закладі відпочинку в межах своїх посадових обов’язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

 • результати виховної діяльності закладу та відпочинку;

 • достовірність і правільність ведення документації;

 • дотримання трудової дисципліни, норм і вимог з охорони праці й безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • порушення дійсної посадової інструкції;

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

Посадову інструкцію отримав_____________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

інструктора з фізичної культури і спорту табору

з денним перебуванням «Сонячний»

при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148

Харківської міської ради Харківської області


4

І. Загальні положення

  1. Інструктора з фізичної культури і спорту табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – вихователь) приймають на посаду і звільняють із посади за розпорядженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі – заклад) з числа повнолітніх осіб.

  2. Кваліфіційні вимоги: фахова освіта і стаж практичної роботи з дітьми та підлітками не менше двох років.

  3. Структурно підлеглий начальнику закладу, працює під керівництвом заступника начальника закладу з виховної роботи, старшого вихователя.

  4. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

  5. Є матеріально відповідальною особою.


ІІ. Обов’язки
Інструктор з фізичної культури і спорту зобов’язаний:

 • - до заїзду в заклад пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку і по приїзді здати її лікарю закладу;

 • пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов’язків;

 • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед дітей і підлітків;

 • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу;

 • організувати навчання та інструктаж вихователів з організації й проведення спортивних ігор і змагань;

 • організувати проведення спортивно-масової роботи в дитячому закладі, керувати нею;

 • організувати проведення щоденної ранкової гігієнічної зарядки;

 • під час проведення спортивних змагань забезпечувати абсолютну безпеку дітей і підлітків; формувати моральні якості, виховувати волю до перемоги;

 • за разпорядженням начальника закладу виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його компетенції;

 • забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

 • дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;ІІІ. ПраваІнструктор з фізичної культури і спорту має право:

 • подавати пропозицію щодо вдосконалення системи виховної та оздоровчої роботи закладу;

 • звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;

 • підписувати і візувати документи в межах своеї компетенції. 1. Відповідальність

Інструктор з фізичної культури і спорту несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за: • збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі в межах своїх посадових обов’язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

 • результати спортивно-оздоровчої та виховної діяльності закладу;

 • достовірність і правільність ведення документації;

 • дотримання трудової дисципліни, норм і вимог з охорони праці й техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції;

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

музичного керівника табору з денним перебуванням «Сонячний»

при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 148

Харківської міської ради Харківської області

№ 5
І. Загальні положення

  1. Музичного керівника спорту табору з денним перебуванням «Сонячний» при Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – вихователь) приймають на посаду і звільняють із посади за розпорядженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі – заклад) з числа повнолітніх осіб.

  2. Кваліфіційні вимоги: фахова освіта і стаж педагогічної й художньо-творчої роботи з дітьми та підлітками не менше одного року.

  3. Структурно підлеглий начальнику закладу, працює під керівництвом заступника начальника закладу з виховної роботи, старшого вихователя.

  4. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затрвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.


ІІ. Обов’язки
Музичний.керівник зобов’язаний:

 • до заїзду в заклад пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку і по приїзді здати її лікарю закладу;

 • пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов’язків;

 • знайомити дітей з мистецтвом, літературою, народною творчістю, культурними цінностями України, з кращими зразками світової художньої культури;

 • формувати естетичний смак дітей, естетичне ставлення до творів мистецтва;

 • організовувати в закладі, загонах свята, фестивалі, конкурси, розважальні ігрові програми, роботу агітбригад, ансамблів тощо;

 • за разпорядженням начальника закладу виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його компетенції;

 • дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила

внутрішнього розпорядку;

ІІІ. ПраваМузичний керівник має право:

 • подавати пропозицію щодо вдосконалення системи виховної та оздоровчої роботи закладу;

 • звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;

 • підписувати і візувати документи в межах своеї компетенції. 1. Відповідальність

Музичний керівник дитячого оздоровчого закладу несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за: • збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі в межах своїх посадових обов’язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

 • результати культурно-масової роботи в закладі;

 • дотримання трудової дисципліни, норм і вимог з охорони праці й техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції;

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


завідуючого бібліотекою

(бібліотекаря)

№ 6___Мостепанюк Світлани Юріївни____

(прізвище, ім’я та по батькові)
 1. Загальні положення

  1. Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

  2. При складанні інструкції враховані рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України та Міністерству культури України.

  3. Завідуючий бібліотекою (далі – бібліотекар) входить до адміністративного підрозділу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області (далі – заклад).

  4. Інструкція є основним документом, що регламентує роботу бібліотекаря.

  5. Призначається на посаду, переводиться, переміщується і звільняється з посади директором закладу .

  6. Безпосереднім керівником є директор закладу.

  7. Безпосередні підлеглі – відсутні.

  8. У своїй роботі бібліотекар керується Конституцією і законами України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і наказами закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють в закладі, цією посадовою інструкцією.

  9. Кваліфікаційні вимоги – спеціальна освіта та стаж роботи за фахом 1 рік.

  10. Бібліотекар є відповідальним за організацію якісної роботи в бібліотеці та читальному залі закладу.
 1. Посадові обов’язки
  1. Організовує роботу бібліотеки закладу, формування, облік та збереження бібліотечного фонду.

  2. Складає каталоги, картотеки, тематичні списки і огляди літератури.

  3. Обслуговує учнів і працівників закладу на абонементі та в читальному залі, організовує і проводить пов’язану з цим інформаційну роботу (виставки, вітрини та інші заходи щодо пропаганди книги), здійснює підбір літератури за вимогою вчителів, викладачів та вихователі.

  4. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

  5. Приймає книжні фонди на відповідне збереження за актом та по разових документах і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів. Списує і застарілі і частково знищені книжки з відзначенням причин списання у встановленому порядку та відповідно до діючих норм.

  6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування спричиненої шкоди книжковому фонду бібліотеки з вини читачів (користувачів) і у зв’язку з нестачею, втратою, чи псуванням книг.

  7. Встановлює і підтримує зв’язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.

  8. Оформлює передплату на періодичні видання і їх доставку.

  9. Здійснює необхідні заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

  10. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.
 1. Права
  1. Вимагає від працівників закладу своєчасного повернення книжкових видань.

  2. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу.

  3. Вносить пропозиції директору закладу про притягнення до адміністративної, чи іншої відповідальності працівників, чи учнів закладу, винних у втраті, чи порчі бібліотечного фонду.
 1. Відповідальність
  1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність виконання посадових обов’язків.

  2. Несе відповідальність за не виконання наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчально-виховної роботи та рішень педагогічних зборів колективу закладу.
 1. Повинен знати
  1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-виховного процесу та бібліотечної роботи.

  2. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

  3. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки.
 1. Охорона праці
  1. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в комісії закладу при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки).

  2. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України і інші нормативно-правові акти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності та своєчасно корегує свої знання з урахуванням змін, що вносяться до цих документів.

  3. Організовує і бере участь у проведені, спільно з представниками профспілки оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності.

  4. Може брати участь у розробленні окремого розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди).

  5. Може бути залучений до роботи комісії по розслідування нещасних випадків, що трапились з працівниками закладу

Посадову інструкцію отримав_______________________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


(медичної сестри, нічної медичної сестри, дієтичної медичної сестри)

7


___Шацьких Світлани Миколаївни _

(прізвище, ім’я та по батькові)


1.Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

  1. При складанні інструкції враховані рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров’я України.

  2. Медична сестра, нічна медична сестра, дієтична медична сестра (далі - медична сестра) входить до шкільного навчального підрозділу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області (далі – заклад).

  3. Призначається на посаду, переводиться, переміщується і звільняється з посади директором закладу за поданням лікаря.

  4. Безпосереднім керівником є лікар.

  5. Безпосередні підлеглі – відсутні.

  6. У своїй роботі медична сестра керується законодавством України, цією посадовою інструкцією, наказами директора закладу, розпорядженнями лікаря та нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України.

  7. Кваліфікаційні вимоги –відповідна медична освіта та стаж роботи за професією 3 роки.
 1. Посадові обов’язки

2.1. Виконує статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

2.2. Контролює за здоров’я учнів, своєчасно заносить зміни у стані здоров’я дітей до медичних карток.

2.3. Забезпечує виконання режиму дня, організацію відпочинку дітей динамічних пауз в навчально-виховному процесі закладу.

2.4. Контролює організацію заняття спортом та фізичною культурою серед учнів.

2.5. Контролює приготування їжі та організацію харчування дітей.

2.6 Забезпечує дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму.

2.7. Наглядає за санітарним станом пришкільної ділянки, навчально-спортивного майданчика, майданчика для ігор та відпочинку, шкільних приміщень та санітарних вузлів.

2.8. Контролює забезпечення повітряно-теплового режиму, природного та штучного освітлення приміщення.

2.9. Готує інформацію про стан здоров’я учнів, санітарно-оздоровчої та профілактичної роботи.

2.10. Готує пропозиції щодо покращення умов проведення навчально-виховного процесу.

2.11. Готує інформацію про результати диспансеризації учнів і подальшу роботу по спостереженню за одужанням окремих учнів.

2.12. Підтримує тісний зв'язок із батьками учнів у разі необхідності профілактичних та обов’язкових прищеплень.

2.13. Дотримуються етичних норм поведінки, норм загальнолюдської моралі, поважають гідність дитини та її батьків.3. Права
3.2. Має право вносити пропозиції директору закладу щодо покращення умов праці, чи утримання учнів.

3.3. Має право вносити пропозиції адміністрації закладу щодо покращення умов праці.


4. Відповідальність
3.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність виконання посадових обов’язків.

3.2. Несе відповідальність за невиконання розпоряджень адміністрації, лікаря та рішень педагогічних зборів колективу закладу.
 1. Повинна знати
  1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-виховного процесу накази і розпорядження Міністерства охорони здоров’я України та мати широкі медичні знання.

  2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки
 1. Охорона праці
  1. Проходить навчання і перевірку знань в комісії закладі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки).

  2. Застосовує в своїй роботі вимоги законів України та інші нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки, промислової санітарії та безпеки життєдіяльності та враховує зміни до цих документів.

  3. Може брати участь у проведені оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності.

  4. Готує до внесення питань охорони праці, санітарно-епідеміологічної безпеки та безпеки життєдіяльності до навчальних і методичних посібників та інших внутрішніх нормативних документів і документів, що використовуються в закладі.

  5. Може брати участь у розробленні окремого розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди).

  6. Може бути членом комісії по розслідування нещасних випадків, що трапились з працівниками підрозділу.

  7. Може брати участь роботі комісію і є її членом з розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися в навчальному процесі.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


практичного психолога

8


_Пагієвої Терези Казбеківни___

(прізвище, ім’я та по батькові)
 1. Загальні положення

1.1.Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

  1. 1.2. При складанні інструкції враховані рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

  2. 1.3. Практичний психолог входить підрозділу виховної роботи навчально-виховного процесу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області (далі – заклад).

  3. 1.4. Інструкція є основним документом, що регламентує роботу практичного психолога.

  4. 1.5. Призначається на посаду, переводиться, переміщується і звільняється з посади директором Ліцею за поданням заступника директора з виховної роботи.

  5. 1.6. Безпосереднім керівником є заступник директора з виховної роботи.

  6. 1.7. Безпосередні підлеглі –відсутні.

  7. 1.8. У своїй роботі практичний психолог дня керується Конституцією і законами України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і наказами по закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють в закладі, цією посадовою інструкцією, а також розпорядженнями заступника директора з виховної роботи.

  8. 1.9. Кваліфікаційні вимоги –вища педагогічна чи медична освіта та стаж роботи в галузі освіти за фахом 1 рік.
 1. Посадові обов’язки

  1. Бере участь в організації навчально-виховного процесу, шляхом забезпечення всебічного особистого розвитку учнів закладу та зміцнення їх психічного здоров’я.

  2. Планує та здійснює впровадження в навчально-виховний процес нових методик виховання учнів, що сприяють становленню їх як особистостей.

  3. Несе відповідальність за якість виховання учнів закладу.

  4. Проводить роботу на високому професійному рівні.

  5. Використовує у роботі ефективні форми, методи, засоби виховання дітей , впроваджує у роботі передовий педагогічний досвід.

  6. Вивчає індивідуальні особливості дітей , сприяє розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я.

  7. Проводить індивідуальну роботу з учнями.

  8. Утверджує особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі.

  9. Виховує дітей повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей народу України.

  10. Готує учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

  11. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни.

  12. Несе відповідальність за життя та здоров’я учнів під час виконання своїх службових обов’язків.

  13. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу у питаннях розвитку та виховання дітей.

  14. Виконує статут та правила внутрішнього трудового розпорядку Ліцею та умови контракту, чи трудового договору.

  15. Виконує накази директора і розпорядження заступника директора з виховної роботи.

  16. Бере участь у роботі педагогічної ради.

  17. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.

  18. Відвідує методичне об’єднання вчителів.

  19. Несе відповідальність за нормативність ведення шкільної документації.

  20. Дотримується педагогічної етики, моралі, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства
 1. Права

  1. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи виховного підрозділу закладу.

  2. Вносить пропозиції адміністрації закладу з питань покращення умов праці.
 1. Відповідальність

  1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність виконання посадових обов’язків.

  2. Несе персональну відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів під час виконання своїх службових обов’язків.

  3. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень адміністрації та рішень педагогічних зборів колективу закладу.
 1. Повинен знати

  1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-виховного процесу.

  2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки.
 1. Охорона праці

  1. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в комісії закладу при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки).

  2. Застосовує в своїй роботі вимоги законів України та інші нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки, промислової санітарії та безпеки життєдіяльності та ознайомитися зі змінами до цих документів.

  3. Може брати участь у проведені оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності.

  4. Вносить питання охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності в навчальні і методичні посібники та інші внутрішні нормативні документи і документи, що використовуються в закладі.

  5. Може брати участь у розробленні окремого розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди).

  6. Може брати участь і бути членом комісії по розслідування нещасних випадків, що трапились з працівниками виховного підрозділу закладу.

  7. Приймає участь роботі комісію і є її членом з розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися в навчально-виховному процесі.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


соціального педагога

9


_Косенко Оксани Василівни_

(прізвище, ім’я та по батькові)
 1. Загальні положення.

  1. Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

  2. При складанні інструкції враховані рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

  3. Соціальний педагог входить підрозділу виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області (далі – заклад).

  4. Інструкція є основним документом, що регламентує роботу соціального педагога.

  5. Призначається на посаду, переводиться, переміщується і звільняється з посади директором закладу за поданням заступника директора з виховної роботи.

  6. Безпосереднім керівником є заступник директора з виховної роботи.

  7. Безпосередні підлеглі – відсутні.

  8. У своїй роботі соціальний педагог керується Конституцією і законами України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і наказами по закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють в закладі, цією посадовою інструкцією, а також розпорядженнями заступника директора з виховної роботи.

  9. Кваліфікаційні вимоги – вища педагогічна чи медична освіта та стаж роботи в галузі освіти за професією 1 рік.


2.Посадові обов’язки.

2.1. Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів мікроколективу (класу, референтної групи), дошкільного колективу, неформального об’єднання.

2.2. Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливості сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей.

2.3. Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в навколишньому середовищі та джерела негативного впливу на учнів.

2.4. Прогнозує на основі спостережень та досліджень, посилення негативних, чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості кожного учня закладу окремо, чи групи учнів.

2.5. Прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистостей.

2.6. Дає рекомендації (поради) учням, вчителям, батькам та іншим працівникам ліцею і особам з питань соціальної педагогіки.

2.7. Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням та учням закладу, які потребують піклування, чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо.

2.8. Забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав учнів закладу, представляє їх інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, (суді тощо).

2.9. Переконує учнів закладу у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя.

2.10. Сприяє попередженню негативних явищ в навчально-виховному процесі та учнівському середовищі ліцею.

2.11. Надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнів закладу.

2.12. Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій учнів.

2.13. сприяє соціальному, професійному та творчому визначенню особистості.

2.14. Дбає про професійно-творче самовизначення учнів закладу та їх соціальної адаптації.

2.15. Координує діяльність і взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання та сприяє соціально-корисній діяльності учнів.

2.16. Формує демократичну систему взаємостосунків серед учнів закладу та між учнями і працівниками.

2.17. Сприяє розкриттю здібностей і талантів та обдарувань учнів закладу.

2.18. Залучає громадські організації, творчі спілки та окремих громадян до участі у навчально-виховному процесі закладу.

2.19. Займається профілактикою правопорушень.

2.20. Дотримується педагогічної етики.

2.21. Постійно підвищує свій професійний та культурний рівень та педагогічну майстерність. 1. Права

  1. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу закладу.

  2. Вносить пропозиції адміністрації Ліцею з питань покращення умов діяльності учнівських органів самоуправління та діяльності дитячих і молодіжних об’єднань учнів закладу. 1. Відповідальність

  1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність виконання посадових обов’язків.

  2. Несе персональну відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів під час виконання своїх службових обов’язків.

4.3. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень адміністрації та рішень педагогічних зборів колективу закладу.

 1. Повинен знати

  1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-виховного процесу

  2. Основи педагогічної етики роботи учнями, що важко виховуються.

  3. Основи роботи з використання комп’ютерної техніки та оргтехніки.

 2. Охорона праці

  1. Проходить навчання і перевірку знань в комісії закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки).

  2. Застосовує в своїй роботі вимоги законів України та інші нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки, промислової санітарії та безпеки життєдіяльності та враховує зміни до цих документів.

6.3. Може брати участь у проведені оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності.

  1. Вносить питання охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності в навчальні і методичні посібники та інші внутрішні нормативні документи і документи, що використовуються в закладі.

  2. Може брати участь у розробленні окремого розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди).

  3. Може брати участь і бути членом комісії по розслідування нещасних випадків, що трапились з працівниками підрозділу закладу.

  4. Приймає участь роботі комісію і є її членом з розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися в навчальному процесі.

Посадову інструкцію отримав_______________________________________ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ
прибиральника приміщень

10
1 Загальні вимоги

1.1. Дана інструкція є нормативним документом в межах Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 148 Харківської міської ради Харківської області) (далі – заклад). Охорона праці прибиральника приміщень заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2. Прибиральник зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01,затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.

1.3. Порушення вимог даної інструкції, веде до персональної відповідальності в установленому Законом порядку.

1.4. До роботи прибиральником допускаються особи які пройшли:


 • медичний огляд;

 • вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності (в службі охорони праці);

 • первинний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці;

Якщо робота прибиральника для працівника являється другою спеціальністю, то він зобов’язаний проходити навчання, атестацію і інструктаж, як за основною, так і за сумісною професією;

1.5. Виконання робіт не пов’язаних з основною роботою допускається тільки після проведення цільового інструктажу;

1.6. Повторний інструктаж із прибиральником проводиться 1 раз в 3 місяці.

1.7 Для зберігання інструментів прибиральнику необхідно використовувати спеціально відведене місце.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перед початком роботи прибиральник повинен:

 • підготувати інструмент та прилади (пилосос, спеціальні механізми тощо;

 • одягнути спеціальний одяг і переконатися що останній є чистий, застібнутий на ґудзики або зав'язаний;

 • перевірити наявність та справність обладнання, яким прибиральник користується в процесі виконання роботи;

 • при користуванні пилососом чи іншими складними побутовими приладами, підготувати його їх роботи у відповідності до діючих правил заводу - виробника.

2.2. Прибиральнику забороняється:

 • самостійно виконувати будь-який ремонт обладнання;

 • ставити на електричну апаратуру сосуди з водою;

 • протирати вологою ганчіркою працюючі електричні прилади;

 • застосовувати аерозолі та рідини, що самозагоряються;

 • самостійно мити скло та плафони.

2.3. Інвентар, який використовується для прибирання рекреацій, необхідно зберігати окремо.

2.4. Розчин хлорного вапна зберігати в спеціально відведених ємкостях, промаркірованих.


3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. В ході виконання роботи забороняється:

- використовувати саморобні електричні та нагрівальні прилади;

- користуватися несправним інструментом та приладами;

- використовувати електричні подовжувачі;

- підключатись до розеток, які мають видимі несправності чи незадовільне з’єднання при включенні вилки;- користуватися приладами з тріснутими корпусами;

- застосовувати відкрите полум’я;

- залишати працююче обладнання без нагляду;

- мити розбите скло

- виконувати роботи, яка не входить до обов'язки прибиральника.

3.2. Прибирання сходових маршів виконувати спокійно, тримаючись однією рукою за перила.

3.3. Прибирання приміщень, та їх санітарну обробку виконувати дезінфікуючими засобами в гумових рукавицях і в спецодязі.

3.4. При виконанні роботи необхідно бути уважним, дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та інструкції з охорони праці.

3.5 до початку роботи на висоті пройти цільовий інструктаж по використанню драбин. Слід пам’ятати, що драбина повинна бути з цілими перекладинами (шаблями) без тріщин, обов’язково випробувана на кріпость, про що повинен бути складений акт з реєстрацією в спеціальному журналі. Працювати із використанням драбини необхідно удвох (один підстраховує).

3.6. При видаленні пилу, грязі та збиранні павутиння слід користуватися захисними окулярами, щоб не травмувати очі.

3.7. Протирання панелей біля розеток, вимикачів, електролампочок проводити тільки сухою ганчіркою.


4.Вимоги безпеки після закінчення робіт

  1. Оглянути прибрану територію з метою перевірки якості прибирання.

  2. Робочий інвентар продезінфікувати 1% розчином хлорного вапна.

  3. Зібрати весь інструмент і закрити його в спеціально відведеному місці, яке держати в чистоті.

  4. Інвентар, що використовується для прибирання туалетів, прибрати в окреме місто.

  5. Зняти робоче вбрання та взуття, розмістити його в робочій шафі.

  6. Вимити руки з милом.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. При виявленні пожежі, прибиральник повинен:

 • негайно викликати пожежну частину за тел. - 01;

 • повідомити директора закладу або його заступників;

 • вжити заходів для евакуації людей із приміщень, в першу чергу учнів.

 1. При пошкодженні електропроводів, розеток, необхідно повідомити директора закладу.

 2. При виявленні запаху газу, необхідно викликати аварійну службу за тел. - 04 та повідомити директора закладу.

5.4. При ураженні електричним струмом учасників навчально-виховного процесу чи одержанні ними інших травм, необхідно негайно надати допомогу, викликати швидку допомогу та повідомити директора закладу.
Посадову інструкцію отримав_______________________________________


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка