Наказ №9 Про підсумки вивчення стану правовиховної роботи у Великокошелівській, Галицькій, Перемозькій зош І-ІІІ ст., Вікторівській, Малокошелівській, Перебудівській зош І-ІІ ст., Сальненському нвк «знз-днз» І-ІІІ стСкачати 71.77 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір71.77 Kb.

У К Р А Ї Н А
НІЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З
13.01.2015 року м. Ніжин №9
Про підсумки вивчення стану правовиховної роботи

у Великокошелівській, Галицькій, Перемозькій ЗОШ І-ІІІ ст.,

Вікторівській, Малокошелівській, Перебудівській ЗОШ І-ІІ ст.,

Сальненському НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст., Шатурському ЗНВК

«Школа-дитячий садок» І-ІІ ст.
Відповідно до плану роботи районного методичного кабінету на 2014/2015 навчальний рік, наказу відділу освіти від 07.10.2014 №211 «Про організацію вивчення стану правовиховної роботи в навчальних закладах району» у період з 10 жовтня по 01 грудня 2014 року здійснювалось вивчення стану організації правовиховної роботи у Великокошелівській, Галицькій, Перемозькій ЗОШ І-ІІІ ст., Вікторівській, Малокошелівській, Перебудівській ЗОШ І-ІІ ст., Сальненському НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст., Шатурському ЗНВК «Школа-дитячий садок» І-ІІ ст.

Вивчення стану правовиховної роботи в навчальних закладах проводилося шляхом вивчення шкільної документації, бесід з дирекцією шкіл, відвідування виховних заходів. Особлива увага зверталася на рішення педагогічних рад, методичну та позакласну роботу; планування заходів з правового виховання та профілактики правопорушень; стан правопорушень серед учнівської молоді (наявність учнів, які притягувалися до адміністративної або кримінальної відповідальності); форми роботи з батьками щодо підвищення рівня правових знань; роботу бібліотеки з правового виховання та правового інформування вчителів та учнів, діяльність Ради профілактики, організацію контролю за відвідуванням учнями школи.

У ході перевірки виявлено, що робота з профілактики правопорушень серед учнів навчальних закладів району проводиться відповідно до чинного законодавства, згідно з річними планами. Керівниками вищевказаних навчальних закладів здійснюються організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх.

Правовиховна робота у Великокошелівській, Галицькій, Перемозькій ЗОШ І-ІІІ ст. ведеться конструктивно, організовано та дієво, охоплює актуальні питання сьогодення, спрямована на ознайомлення учнів із змінами чинного законодавства, підвищення правової культури та освіти.

Питання правоосвітньої та правовиховної роботи активно обговорюється на педагогічних радах, нарадах при директору у Галицькій, Перемозькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Шатурському ЗНВК «Ш-д/с» І-ІІ ст. У вищевказаних навчальних закладах розглядаються питання роботи педагогічного колективу з удосконалення морального виховання школярів, виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки, правового виховання учнів у школі, роботи колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та профілактики правопорушень, виховання загальнолюдських цінностей, свідомої дисципліни та культури учнів. Директорами навчальних закладів систематично видаються накази щодо організації правовиховної роботи.

Ефективно працюють над покращенням питання правовиховної роботи методичні об’єднання класних керівників Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст., Шатурського ЗНВК «Ш-д/с» І-ІІ ст.

У кожній школі створена Рада профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час. Засідання ради профілактики правопорушень спрямовані на вирішення окремих питань: «Аналіз пропусків уроків», «Зайнятість учнів у гуртках», «Затвердження графіку чергування у вечірній час та під час проведення свят», «Жорстокість в учнівському середовищі», «Дитина та її права», «Виявлення правопорушників та схильних до правопорушень учнів», «Пошук найефективніших форм співпраці з батьками, діти яких потребують підвищеної педагогічної уваги» тощо.

У правовиховній роботі активну участь беруть практичні психологи, соціальні педагоги, учнівське самоврядування, класні керівники, батьківський комітет, вчителі-предметники.

Разом з тим у Вікторівській та Перебудівській ЗОШ І-ІІ ст. питання стану правовиховної роботи не розглядаються на засіданнях педагогічних радах. Недостатньо уваги з правовиховного напрямку звертається методичними об’єднаннями класних керівників Вікторівської, Перебудівської, Малокошелівської ЗОШ І-ІІ ст.

Велику допомогу в правовиховній роботі надають органи учнівського самоврядування. Традиційними є зустрічі з працівниками правоохоронних органів у Перемозькій, Галицькій, Великокошелівській ЗОШ І-ІІІ ст. Адміністрацією навчальних закладів постійно ведеться роз’яснювальна робота з батьками на загальношкільних, класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді. Під час роботи батьківських лекторіїв Сальненського НВК, Перебудівської, Малокошелівської ЗОШ І-ІІ ст. розглядаються питання щодо правової освіти батьків, профілактики конфліктів у родині, правової відповідальності батьків за виховання дітей. До порядку денного батьківських зборів включаються актуальні питання щодо виховання дітей «Негативні прояви поведінки», «Методика вирішення конфліктних ситуацій», «Психологічні особливості підлітків», «Ваша дитина на порозі юності», «Успішність та поведінка учнів». Окремо ведеться робота з батьками, діти яких стоять на внутрішньому шкільному обліку. Слід відмітити, що в Галицькій школі ведеться «Книга індивідуальної роботи з батьками», в якій класними керівниками фіксується тематика бесід «Про проведення вільного часу», «Безпечні канікули», «Про подолання неуспішності», «Аналіз пропусків уроків», «Вживання образливих слів». Ефективною формою роботи є постійно діюча «Школа батьківства» на базі Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст., на засіданнях якої розглядаються «Закони виховання в родині», «Роль батьків у формуванні ЗСЖ», «Батькам про права дитини», «Права та обов'язки батьків», «Підліток і закон», «Життя батьків - приклад для дітей», «Правова культура формується в дитинстві» тощо.

У 2014-2015 навчальному році на внутрішньошкільному контролі у навчальних закладах району перебуває 20 учнів 2-11 класів (2013-2014 навчальний рік – 23). Варто зазначити, що з кожним роком у школах району кількість дітей, схильних до правопорушень, зменшується. Класними керівниками, керівниками гуртків Сальненського НВК, Перемозької та Галицької ЗОШ І-ІІІ ст. проводиться робота щодо залучення дітей, схильних до правопорушень, до організованих форм відпочинку та оздоровлення. З метою попередження правопорушень учнів розроблені заходи щодо проведення профілактичної і виховної роботи в сім'ях учнів, схильних до правопорушень, допомоги батькам у виконанні ними своїх обов'язків та заходи щодо превентивного виховання дітей. З метою обліку дітей, схильних до правопорушень, сформовано банк даних учнів, які проживають у складних життєвих обставинах, ведуться соціальні паспорти кожного класу.

У школах проводиться постійна робота щодо створення системи контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Проте аналіз стану відвідування занять свідчить, що за 11 місяців 2014 року збільшилася кількість пропущених уроків без поважних причин всього 813 уроків (у 2013 році – 327 уроків).

У більшості навчальних закладів створено правові куточки або стенди, які є одним з першоджерел отримання неповнолітніми правової інформації, проте не організовано діяльність правових гуртків, які покликані розвивати правосвідомість, правову обізнаність дитини у своїх правах та вміння їх захищати в реальному житті. У Великокошелівській, Галицькій, Перемозькій ЗОШ І-ІІІ ст., Сальненському НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. працюють практичні психологи, якими проводиться діагностування та профілактика відхилень.

Проте, вивчення стану профілактичної роботи у школах з попередження правопорушень і злочинів виявило ряд суттєвих недоліків. Класними керівниками не здійснюється робота щодо постійного відвідування учнями навчальних занять, робота з правового виховання батьків неефективна – рівень обізнаності батьків з правових питань залишається низьким.Враховуючи вищезазначене,
Н А К А З У Ю:


 1. Керівникам навчальних закладів:

  1. Проаналізувати питання стану правовиховної роботи на нараді при директору чи на засіданні педагогічної ради щодо ліквідації недоліків, узагальнивши їх наказом по школі.

лютий-квітень 2015 року

  1. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями занять.

Постійно

  1. Спрямувати роботу на формування навичок здорового способу життя, профілактику та усунення негативних явищ, створення безпечного учнівського середовища.

До 1 березня 2015 року

  1. Сприяти участі підлітків, які належать до «групи ризику», у фізкультурно-спортивних, технічних, творчих гуртках, об'єднаннях за інтересами. Організувати зайнятість, змістовне дозвілля для цієї категорії неповнолітніх у канікулярний та позаурочний час.

Постійно

  1. Інформувати відділ освіти про підлітків, які скоюють протиправні дії та заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей та учнівської молоді.

До 10 травня 2015 року

  1. Сприяти проведенню заходів спрямованих на попередження протиправних дій, профілактику шкідливих звичок, проявів насильства в учнівському середовищі.

Постійно

  1. Сприяти організації проведення циклу заходів для батьків, класних керівників, учнів школи із залученням психолога, лікаря нарколога, представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, громадських організацій, юридичних служб.
 1. Районному методичному кабінету:

  1. Проводити звірку даних та результатів профілактичної роботи спільно з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, службами у справах дітей щодо неповнолітніх, які знаходяться на внутрішкільному обліку, обліку у кримінальній міліції у справах дітей, тощо.

Щоквартально

  1. Провести цикл навчальних семінарів з питань правовиховної профілактичної роботи серед неповнолітніх з усіма категоріями педагогічних працівників.

Протягом 2014-2015 навчального року

  1. Аналізувати факти протиправної поведінки, вживання алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, самогубств та здійснювати заходи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства, спрямованого на попередження злочинності та бездоглядності, шкідливих звичок серед дітей, та недопущення їх у подальшому.

Постійно

  1. Залучати центр соціальних служб для молоді до проведення інформаційно-профілактичних заходів, спрямованих на підготовку шкільної молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім’ї, профілактики жорстокого поводження в родинах.

Постійно

  1. Спільно зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією у справах дітей проводити рейди з виявлення дітей, схильних до бродяжництва, жебракування, вживати заходи щодо залучення їх до навчання.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Івашко Л.М.Начальник відділу освіти Л.В. Лозова


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка