Наказ №93 Про підсумки організації науково-методичної роботи у закладах освіти в 2014/2015 навчальному роціСторінка1/2
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2


УКРАЇНА

ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

29.05.2015 Дергачі № 93
Про підсумки організації

науково-методичної роботи

у закладах освіти в 2014/2015 навчальному році
Науково – методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу по відділу освіти від 03.06.2014р. № 94 « Про організацію науково – методичної роботи у закладах освіти Дергачівського району у 2014/2015 навчальному році», а також відповідно до структурної моделі науково – методичної роботи РМК відділу освіти та згідно розподілу функціональних обов’язків між методистами РМК відділу освіти.

Робота РМК за 2014/2015 навчальний рік спланована на діагностичній основі, відповідно до Положення про районний методичний кабінет.

У своїй діяльності районний методичний кабінет відділу освіти Дергачівської РДА керується Конституцією України,Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти облдержадміністрації, КВНЗ «ХАНО», відділу освіти Дергачівської РДА, а також річними планами Департаменту науки і освіти облдержадміністрації, КВНЗ «ХАНО».

Діяльність РМК спрямовано на реалізацію основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, а саме: • забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя;

 • реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти;

 • забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.

Головною метою в роботі РМК відділу освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників відділу освіти та закладів освіти. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2014році та планом роботи на 2014-2015навчальний рік і працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність на роботу над єдиною обласною науково – методичною темою «Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості» та реалізацією районної – «Створення умов для розвитку професійної компетентності педагога в районі щодо формування ціннісних орієнтацій особистості».

Методистами РМК у 2014/2015 році підготовлено і проведено: 87 семінарів , 103 різного спрямування конкурси, 73 інструктивно-методичних нарад, підготовлено 91 наказ і методичних рекомендацій , організовано роботу 9 творчих груп, проведено 21 районних майстер-класи та 4 майстер-класи у рамках конкурсу «Учитель року – 201», проведено 37 виїздів у ЗНЗ району, 4 засідання «Школи молодого вчителя», організовано 31 творчий звіт керівників РМО , 5 засідань науково - методичної ради РМК відділу освіти, 7 засідань «круглих» столів, взяли участь у тематичних перевірках (32) шкіл району, підготували 77 статистичних звіти. Працівники РМК взяли участь у 151 тренінгу, провели 1501 індивідуальну консультацію , відвідали 436 уроків у педагогів.


Структура методичної роботи задовольняє потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня згідно з кон’юнктурою ринку педагогічної праці.

У 2014– 2015 навчальному році у системі працювала школа управлінського досвіду (секції керівників навчальних закладів, їх заступників), молодих керівників, керівників районних методичних об’єднань, класних керівників, завідуючих дошкільних навчальних закладів , яка включала роботу:

31районне методичне об’єднання.
 11 шкіл ефективного педагогічного досвіду;
 26 опорних закладів району з вивчення навчальних предметів
 1 опорний позашкільний навчальний заклад;

 у ІІ семестрі 2014/2015 н.р. формою проведення РМО обрані були віртуальні засідання методичних об’єднань, їх проведено - 68.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова підготовка. У 2014-2015 навчальному році на базі КВНЗ «ХАНО» підвищили свій професійний рівень 204педагогічних працівників, що становить 99 %, план – 2069( 2 педагогічних працівника з Безруківського НВК – Калашник І.М.,Гузенко В.Д.). Особливого значення набула дистанційна форма навчання для педагогічних працівників на рівні КВНЗ «ХАНО» через створення єдиного інформаційного простору району та області. Також особливої уваги набула організація науково-методичного супроводу самоосвіта педагогів з метою відстеження ефективності курсової підготовки та методичної роботи педагогів в міжкурсовий період.

Методичним кабінетом спланована робота з підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, їх атестації. У районі станом працювало 744 педагогічних працівників, у тому числі 643 вчителів, основних педпрацівників, 698 сумісників 46 (6%), працюють не за фахом 49 (7%) вчителів, 288 (41%) вчителів викладають 2 і більше предметів.

Станом на 25.05.2014 вищу кваліфікаційну категорію мають 282 (41,2%) учителів, І кваліфікаційну категорію – 166 (24,2%), ІІ – 80 (11,6%), «спеціаліст» – 156 (22,8%), мають педагогічне звання «старший учитель» – 109 педагогів (15%), «учитель-методист» – 20 (2%), «вихователь-методист» – 20 вихователів ДНЗ, одного педагогічного працівника нагороджено медаллю В.О. Сухомлинського, один має звання «Заслужений учитель України».

Два і більше предметів викладають 288 (41%) вчителів: 2 предмети – 140 (49%) вчителів, 3 предмети – 75 (26%) учителів, 4 предмети – 40 (14%) учителів, 5 предметів – 20 (7%) учителів, 6 предметів – 13 (5%) учителів.

Вперше були атестовані керівні кадри району. Атестовано 8 директорів ЗНЗ, заступників директорів ЗНЗ – 13, атестаційною комісією ІІІ рівня атестована завідувач РМК Живолуп М.І. Усі атестовані директори та заступники навчальних закладів, завідувач РМК відповідають займаній посаді.

Із метою цільового надання методичної допомоги педагогічним працівникам та освітянським колективам в організації навчально-виховного процесу в І – ому семестрі 2014/2015 н.р. згідно з наказами відділу освіти від 27.12. 2013 № 264 «Про проведення державної атестації навчальних закладів Дергачівського району у 2014 році» атестовані були ДНЗ «Сонечко» Пересічанської селищної ради та ДНЗ «Сонечко» Дергачівської міської ради, в ІІ - ому семестрі 2014/2015 н.р. відповідно до наказу відділу освіти від 10.11. 2014 №170 «Про проведення державної атестації навчальних закладів Дергачівського району у 2015 році» атестовано ДНЗ «Колосок» Черкаськолозівської селищної ради. Заклади визнано атестованими з підготовки права надання навчальними закладами дошкільної освіти.

Над реалізацією організаційно-моделюючого етапу вищеозначеної науково – методичної теми працювали усі методичні структурні підрозділи РМК. Як підсумок реалізації ІІ організаційно-моделюючого етапу педагогічними закладами створено моделі креативного закладу освіти. Відповідно до наказу по відділу освіти від 18 грудня 2014 року № 186 «Про участь загальноосвітніх навчальних закладів району у Всеукраїнському конкурсі по роботі з обдарованими дітьми "Школа – джерело талантів" Солоницівська гімназія №3( директор Т.М.Вєхова) посіла в Україні ІІІ місце і отримала бронзовий сертифікат Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Методичною службою району приділялася значна увага підготовці директорів та їх заступників щодо виконання функціональних обов’язків. На основі діагностичного рівня управлінської діяльності здійснювався диференційований підхід щодо формування структури, змісту і форм організації науково-методичної роботи з даною категорією працівників. У навчальному році методичною роботою було охоплено 100 % керівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

Відповідно до системи виявлення й упровадження в практику інноваційного педагогічного досвіду в 2014-2015 навчальному році на районному рівні вивчався досвід 5 педагогічних працівників району. На науково - методичній раді РМК відділу освіти обговорювалися та затверджувалися узагальнені матеріали з досвіду роботи педагогів району:

1.Платоненко Олени Сергіївни, вчителя англійської мови Дергачівської гімназії № 3, з теми: «Модернізація сучасного уроку англійської мови в умовах упровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти»;

2.Мицай Вікторії Вікторівни, вчителяанглійської мови Дергачівської гімназії № 3,з теми: «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій».

3.Бєляєвої Ольги Василівни, вчителяанглійської мови Дергачівської гімназії № 3,з теми:«Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови».

4.Старікової Ольги Олегівни, вихователя Ліснянського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Барвінок» комбінованого типу, з теми: «Формування природно-екологічної компетенції дошкільника»;

5.Рудої Людмили Іванівни, вчителя хімії та біології Токарівського НВК, з теми «Використання блок-схем на уроках біології та хімії. Екологічне виховання учнів».

Протягом 2014-2015 навчального року видано 30 методичних посібників – рекомендацій .

У 2014/2015 навчальному році функціонує 28 дошкільних навчальних закладів, з них 13 дошкільних підрозділів у складі навчально-виховних комплексів. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах становить 2786 дошкільників, крім того, охоплено соціально-педагогічним патронатом – 145 дітей. Різними формами дошкільної освіти охоплено 94 % дітей віком від 3 до 6 (7) років. У групах при загальноосвітніх школах проходять підготовку до навчання в школі 166 дітей.

Протягом 2014/2015 навчального року проведено тематичні моніторингових візитів до дошкільних навчальних закладів району.

Організація навчально-виховного процесу, програмово-методичного забезпечення в дошкільних навчальних закладах спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованої листом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 №1/11-11177, - «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол. : Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л та ін..),та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 604.

Варіативна складова Базового компоненту реалізується через парціальні освітні програми.

У ДНЗ створено ігрове та розвивальне середовище відповідно до нормативних вимог. Планування навчально-виховного процесу здійснюється за освітніми лініями розвитку та за режимними моментами. Методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів постійно поповнюється науково-методичною, дитячою літературою, програмами, схваленими Міністерством освіти і науки України.

Згідно листа Головного управління освіти і науки від 03.11.2010 № 01-38/5748 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» в Дергачівському районі були створені базові дошкільні навчальні заклади: Солоницівський ДНЗ «Веселі чоловічки» та Ліснянський ДНЗ «Барвінок» з питань організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку (наказ відділу освіти від 12.01.2011 № 14).

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, з 2012/2013 навчального року в районі створено 3 консультативні центри на базі навчальних закладів (Дергачівський ДНЗ «Лелеченька», Токарівський НВК, Дворічнокутянська ЗШ), діяльність яких здійснюється відповідно до нормативних вимог .

Для підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації й розкриття творчого потенціалу вихователів дітей дошкільного віку в березні-квітні 2015 року пройшов другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», у якому взяли участь три конкурсанта в трьох номінаціях, а саме:

- Горбунова Літіція Олександрівна, музичний керівник Солоницівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови – дошкільний заклад «Перлина»» Дергачівської районної ради Харківської області;

- Старикова Ольга Олегівна, вихователь Ліснянського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Барвінок» комбінованого типу Черкасько - Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області.

- Терентьєва Ірини Миколаївни, вихователь Березівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Берізка» Пересічанської селищної ради Дергачівського району Харківської області.

Протягом року активно діють районні методичні об’єднання для всіх категорій педагогічних працівників.

З метою популяризації педагогічних здобутків і професійної майстерності протягом грудня 2014 року відповідно до наказу відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації від 05.12.2014 р. №180 «Про проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015», проведено І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».У Конкурсі взяли участь 6 вчителів з 6 навчальних закладів району. У номінації «Українська мова та література» взяли участь 4 конкурсанти, «Хімія» - 1, «Правознавство» - 1. Були відсутні конкурсанти у номінації «Образотворче мистецтво». Якісний склад конкурсантів становив: 2 вчителі вищої категорії, 2 – вчителі-методисти, 1 – вчитель І категорії, 2 – вчителі ІІ категорії, 1 - спеціаліст; педагогічний стаж конкурсантів становив до 10 років – 2 вчителі, від 10 до 20 років – 2 вчителі, понад 20 років – 2 вчителі.

За рішенням оргкомітету і журі І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» переможцями визнані:

І місце: Рябовол Олену Михайлівну, вчителя Дергачівської гімназії №3 Дергачівської районної ради Харківської області та Серенко Валентину Михайлівну, вчителя Малоданилівського ліцею у номінації «Українська мова та література»;

ІІ місце:у номінації «Українська мова та література» - Вишневецьку Тетяну Михайлівну, вчителяДергачівськоголіцею №2;

у номінації «Хімія» Леденьову Ірину Миколаївну, вчителя Ветеринарного НВК.

ІІІ місце: у номінації «Українська мова та література» - Гацман Наталію Володимирівну, вчителяСлатинського НВК;

у номінації «Правознавство» - Повойкіна Андрія Вікторовича, вчителя Протопопівського НВК.

Переможці Конкурсу нагороджені грамотами відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації та відзначені подарунками районної організації профспілки працівників освіти і науки України.

У системі працювали опорні школи та ДНЗ:

 26 опорних закладів району з вивчення навчальних предметів
 1 опорний позашкільний навчальний заклад,які на основі застосування сучасних досягнень психолого-педагогічної науки , сприяли популяризації ефективного педагогічного досвіду.

На базі опорних шкіл та дошкільних навчальних закладів проведено :


- 11 засідань школи управлінського досвіду ( директори шкіл , їх заступники , завідуючі ДНЗ);
- 6 засідань практичних психологів ;
- 3 семінари – практикуми для педагогів – організаторів ,
- 3 методичних наради громадських інспекторів по захисту прав дитинства ;
- по 3 засідання районних творчих груп.

За 2014–2015 навчальний рік проведено :


- 124 засідання РМО ;
- 11 засідань шкіл педагогічної майстерності
- 2 інтегрованих семінара - практикума ;
- 2 науково-практичних конференції

Поряд із вищевказаним визначено такі недоліки в роботі РМО: • в аналізі роботи РМО вчителів економіки, німецької та французької мов не наводиться ступінь реалізації методичної теми: як це вплинуло (чи не вплинуло) на якість освітніх результатів;

 • не здійснюються моніторингові дослідження ефективності діяльності членів РМО вчителів німецької та французької мов, фізики,  математики;

 • аналіз роботи РМО вчителів німецької мови не структурований, відсутній поділ на розділи;

 • у матеріалах роботи РМО вчителів початкових класів у розділі “Організація обміну досвідом” наявні конспекти уроків та позакласних заходів, але відсутні їх аналіз та самоаналіз;

 • в аналізі роботи РМО вчителів української мови та літератури, німецької мови, англійської мови, математики, інформатики за минулий навчальний рік не визначені  недоліки;

 • при здійсненні моніторингу навчальних досягнень учнів з математики, не ведеться порівняння, не надаються рекомендації щодо покращення рівня навчання;

 • про здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів з математики, німецької та французької мов, свідчать графіки, але відсутній текстовий аналіз, не надаються рекомендації щодо покращення рівня навчання.

 • не сплановано роботу з індивідуальної підготовки учнівської команди до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії,  астрономії;

 • в аналізі роботи РМО вчителів хімії пріоритетні напрями роботи не узгоджуються з темою, над якою працювали члени методичного об’єднання;

 • не приділяється достатня  увага видавничій діяльності учителів французької мови, історії;

 • не сплановано участь школярів у турнірах з інформатики, юних винахідників і раціоналізаторів;

 • в плані роботи РМО вчителів фізики майже не відображено роботу з астрономії, хоча саме вчителі фізики навчають учнівську молодь астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • в роботі РМО вчителів фізики (47 % вчителів ІІ кваліфікаційної категорії та кваліфікаційної категорії «спеціаліст») мало уваги приділяється удосконаленню фахової майстерності вчителів (проведення тренінгів по розв’язуванню задач підвищеної складності, майстер-класів з проведення демонстраційного та фронтального експерименту, розгляду завдань зовнішнього незалежного оцінювання з фізики тощо).

Для проведення методичної роботи з молодими педагогічними кадрами при РМК працювала «Школа молодого вчителя».У 2014/2015 навчальному році педагогічний загал району поповнили 12 молодих спеціалістів. Загалом 31 вчитель, стаж роботи яких 0 – 3 роки. Протягом навчального року молодим вчителям надавалися методичні консультації. На засіданнях методичних студій молоді вчителі відвідували майстер-класи досвідчених педагогів району, брали участь в інтерактивних іграх.

Протягом навчального року працювала «Школа кадрового резерву». Було проведено 4 засідання. З них: 2 для директорів та 2 для заступників директорів з навчально-виховної роботи. Формами проведення було обрано: семінари-практикуми , педагогічна майстерня, ділова гра, методичні студії.


Організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами є районний методичний кабінет.

Згідно аналізу діяльності шкільних методичних кабінетів районний методичний кабінет найкраще забезпечує інформаційну підтримку діяльності структурних підрозділів методичної служби, координує форми і методи роботи, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності, організовує систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження ЕПД та інноваційних технологій на діагностичній та моніторинговій основі. У таких закладах, як Дергачівська гімназія №3 Солоницівська гімназія №3,Малоданилівський ліцей, створені сучасні умови для успішного здійснення навчально-методичної роботи у закладі, Слатинському НВК ,Дергачівському НВК «ЗШ – ДЗ»,Вільшанській ЗШ велика увага приділяється творчому підходу до науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, у Дергачівській гімназії №3, Солоницівській гімназії №3, Дергачівському ліцеї №2, Малоданилівському ліцеї, Подвірському НВК, Вільшанській ЗШ, Солоницівському колегіуму приділяється велика увага напрямку навчально-методичної роботи з обдарованими учнями.

У районі приділяється значна увага організації профільного навчання.

Відповідно до «Регіональної програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки», з метою посилення ролі військово-патріотичного виховання та забезпечення умов для рівного доступу учнів до якісної освіти в районі відновлено роботу Слатинського освітнього округу з опорним закладом Козачолопанський навчально-виховний комплекс і створено у Козачолопанському НВК Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки Слатинського освітнього округу.

В районі функціонує 5 освітніх округів (Центральний освітній округ, Слатинський освітній округ, Російськомовний освітній округ, Солоницівський освітній округ, Вільшанський освітній округ). У всіх освітніх округах складені договори про співпрацю між суб′єктами округу.

Центральний освітній округ та Слатинський освітній округ створено за моделлю «Соціально-педагогічний комплекс». Солоницівський, та Вільшанський освітні округи створені за моделлю «Міжшкільне об’єднання» Російськомовний освітній округ за моделлю «Школа – ресурсний центр»

Опорні заклади освітніх округів працюють під керівництвом районного відділу освіти та за методичним супроводом районного методичного кабінету, що дає можливість в освітніх округах створювати умови для підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників для запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес, для залучення вчителів до дослідно-експериментальної роботи.

У ЗНЗ району в 2014-2015 працювали профільні класи: української філології – 4 класи, 81 учень; іноземної філології – 2 класи, 39 учнів; історичний – 2 класи, 56 учнів; філософський 2 класи, 32 учня; правовий – 2 класи, 38 учнів; математичний – 1 клас, 19 учнів; біолого - хімічний – 4 класи, 79 учнів; екологічний – 1 клас, 19 учнів; художньо-естетичний – 2 класи, 31 учень; спортивний – 1 клас, 18 учні, військово-спортивний – 1 клас, 24 учні. За універсальним напрямком навчається 23 класи, 291 учень. Всього профільних класів – 22 в них навчається - 436 учнів, що складає 67% від загальної кількості старшокласників. . Створені класи з поглибленим вивченням англійської мови, економіки, французької мови, хімії, біології, історії.

В районі працює система міжшкільних факультативів в освітніх округах: у Центральному освітньому окрузі – факультатив з хімії у Малоданилівському ліцеї (кер. – ст. викладач ХНУ ім..Каразіна, доцент хімічних наук Мельник В.В), міжшкільний бізнес –клас у Дергачівській гімназії №3, в якому икладачі ВНЗ проводять заняття з української мови та математики, факультативи з економіки і права у Дергачівському ліцеї №2, туристичний гурток у Дергачівському НВК «ЗШ-ДЗ»; у Солоницівському освітньому окрузі – міжшкільний факультатив з математики у Солоницівському колегіумі, Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки у Слатинському освітньому окрузі. Але кількість дітей інших навчальних закладів у цих факультативах ще не висока, тож це питання над яким необхідно працювати в наступному році.

Заклади освіти району тісно співпрацювали з вищими навчальними закладами м. Харкова.

Всього в установах освіти району встановлено 523 персональних комп’ютерів.

Із них у навчальному процесі використовується 437 ПК, в управлінській діяльності – 76 ПК, 10 комп’ютерів використовуються у бібліотеках.

Станом на 01.05.2015 р. застаріла комп’ютерна техніка в ЗНЗ Дергачівського району становить 60%.

Одним з найважливіших показників рівня комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів є визначення кількості учнів на один комп’ютер. Цей показник у районі становить 14 учнів на 1 комп’ютер.

Ведеться робота щодо модернізації та оновлення функціональних можливостей сайту відділу освіти(для проведення інтернет-спілкувань (форма проведення «ЧАТ») потрібна розробка нового веб-ресурсу. Необхідність нового сайту для відділу освіти пов’язана із переходом на доменну зону gov.ua.)

З метою підвищення ефективності висвітлення новин було створено сторінку у соціальній мережі Facebook.

Впродовж 2014-2015 н. р. сайт відділу освіти постійно оновлювався. Відображалися найсвіжіші та найактуальніші новини, пов’язані з освітою в районі. Регулярно отримувалася електронна пошта, що надходила з Департаменту науки і освіти ХОДА, КВНЗ «ХАНО» та закладів освіти району.

Електронне листування між загальноосвітніми навчальними закладами району та відділом освіти відбувається за допомого українських поштових сервісів.

У навчально-виховному процесі використовуються мультимедійні комплекси або звичайні проектори за допомогою яких, значно підвищується сприйняття матеріалу учнями та розвитку їхніх умінь і навичок. Таку техніку мають: Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ», Солоницівський НВК «Перлина», Солоницівська ЗШ №2, Пересічанська ЗШ, Подвірський НВК, Слатинський НВК, Дергачівська гімназія №3, Дергачівський ліцей №2, Солоницівська гімназія №3.

Протягом 2014-2015 навчального року загальноосвітнім навчальним закладам району надавалася методична допомога щодо використання та впровадження в роботу інформаційно-комп’ютерних технологій. Так, на сьогоднішній день, у закладах району встановлене, функціонує та використовується в роботі програмне забезпечення «Україна. ІСУО» (Інформаційна Система Управління Освітою).

Ведеться робота щодо стабільної роботи та підключення до більш якісного Інтернету ЗНЗ та ДНЗ району.

З метою вчасного та правильного реєстрування на ЗНО учнів 11-х класів, в ЗНЗ району вчителями інформатики проведено урок «Користування сайтом ХРЦОЯО». На ньому учні отримали практичні навички реєстрації на ЗНО, перегляд інформації на сайті та іншу корисну інформацію щодо проходження ЗНО.

Однією із найважливіших задач інформатизації є забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів. Кожна школа, позашкільний заклад мають власний WEB-сайт. Продовжив свою роботу сайт відділу освіти. За даними моніторингу, який проведено НМЛКТ РМК відділу освіти діяльності сайтів навчальних закладів за п’ятибальною шкалою оцінені в 5 балів сайти таких навчальних закладів Дергачівська гімназія №3, Дергачівський НВК «ЗШ – ДЗ»,Великопроходівський НВК. Ці всі навчальні заклади району мають дієві власні сайти.

Відділом та закладами освіти здійснюється системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 983 учні з 24 загальноосвітніх навчальних закладів району. Призові місця посіли 226 учнів, з них: І місце – 62 учні, ІІ місце – 78 учнів, ІІІ місце – 86 учнів. Кількість переможців становить 23% від загальної кількості учасників (2012/2013н.р. – 19,5%; 2013/2014н.р. – 21%).

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів учні Дергачівського району взяли участь у 18 олімпіадах, загалом – 58 учнів. Призових місць вибороли 22( І – 2, ІІ – 6, ІІІ – 14),що становить 38% від загальної кількості учасників ІІІ етапу. Для порівняння – у 2013/2014 н.р. це показник становив 26%. Найкращі результати показали учні Дергачівської гімназії №3 (І – 1, ІІ – 2, ІІІ – 5), Солоницівської гімназії №3 (ІІ – 1, ІІІ – 3), Дергачівського ліцею №2 (ІІ – 1, ІІІ – 2),Малоданилівського ліцею (ІІ – 1, ІІІ – 1),Подвірського НВК (ІІ – 1), Вільшанської ЗШ (І – 1), Солоницівського колегіуму (ІІІ – 3). Найкраще підготували учнів до інтелектуальних змагань вчителі біології та екології: з 6 учасників 5 вибороли призові місця. Нажаль, до команди учасників ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад учні Дергачівського району не були запрошені.

Щороку слабку підготовку показують учні з математики, фізики, астрономії, економіки, інформатики, ІКТ, англійської та німецької мов.

З метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів, підвищення рейтингу навчальних закладів для учнів 1-11 класів беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах різних рівнів, в яких протягом 2014/2015 н.р. загальноосвітні навчальні заклади взяли активну участь.

Державна підсумкова атестація з української мови в 11-х класах проводилась згідно чинних документів у формі ЗНО .Випускники вечірньої школи складали ДПА у навчальному закладі у формі переказу.

Із 354 учасників ЗНО результати по рівнях розподілились : 66 учнів – початковий рівень; 170 учнів – середній рівень; 96 учнів – достатній рівень; 22 учні – високий рівень.

Якість знань по району становить 33,33%, середній бал ДПА – 5,63. Найкращі результати показали учні Подвірського НВК (я.з.63,64%, с.б.7,45), Малоданилівського ліцею (я.з.64,71%, с.б.7,29),Дворічнокутянська ЗШ (я.з.66,67%, с.б.7,00),Протопопівський НВК (я.з.50%, с.б.6,5).

9 з- 27 випускників, претендентів на золоту/ срібну медаль, не набрали необхідну кількість балів, щоб отримати її.

1.Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» була проведена для учнів 1-11 класів. Всього взяли участь 632 учні із 24 навчальних закладів. Самими активними були наступні заклади:


 • Козачолопанський НВК (83 уч.)

 • Ветеринарний НВК (47 уч.)

 • Слатинський НВК (46 уч.)

 • Солоницівський колегіум (46уч.)

 • Дергачівський НВК (42 уч.)

Не взяли участь такі заклади: Дергачівський ліцей № 2, Солоницівська ЗШ № 2

2. Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека» (для учнів 5 – 11 класів). Всього взяли участь 265 учнів із 17 навчальних закладів. Самими активними були заклади: • Малоданилівський ліцей (39 уч.)

 • Пересічанська ЗОШ (38 уч., з них 3 - “Золотий лелека”)

 • Козачолопанський НВК (31 уч.)

Не взяли участь такі заклади: Дергачівський НВК, Солоницівська ЗШ №2, Русько-Лозівський НВК, Черкаськолозівська ЗШ, Великопроходівський НВК, Полівський НВК, Подвірський НВК.

3. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (для учнів 2-11 класів). Всього взяли участь 829 учнів із 24 навчальних закладів. У конкурсі «Кенгуру осінній» взяли участь 592 учня. Самими активними були заклади: • Вільшанська ЗШ (82 уч.)

- Солоницівська гімназія № 3 (46 уч., з них 1- “Відмінний результат”)

 • Слатинський НВК (42 уч., з них 12 - “Відмінний результат”)

 • Солоницівський НВК “Перлина” (42 уч., з них 1- “Відмінний результат”)

 • Пересічанська ЗШ (41 уч, з них 3 - “Відмінний результат” )

У конкурсі «Кенгуру весняний» брало участь 237 учнів. Самими активними були заклади:

- Солоницівська гімназія № 3 (81 уч.)

- Дворічнокутянська ЗШ (50 уч.)

Не взяли участі ні в І, ні в ІІ етапах Солоницівський колегіум, Дергачівська вечірня(змінна) школа.

4. Інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (для учнів 1-11 класів).

Всього взяли участь 1305 учнів із 24 навчальних закладів. У конкурсі «Колосок осінній» брало участь 967 учнів. Самими активними були заклади: • Солоницівський колегіум (132 уч.)

 • Слатинський НВК (86 уч., з них 29 отримали «Золотий колосок»)

 • Малоданилівський ліцей (77 уч., з них 39- «Золотий колосок» )

 • Прудянська ЗОШ (61 уч.)

У конкурсі «Колосок весняний» брало участь 338 учнів. Самими активними були заклади:

 • Солоницівський НВК «Перлина» (68 уч.)

 • Солоницівський колегіум (56 уч.)

- Козачолопанський НВК (53 уч.)

Не взяли участі ні в І, ні в ІІ етапах Пересічанська ЗШ, Солоницівська гімназія 3.

5. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» ( для учнів 7-11 класів). Взяли участь 187 учнів із 17 навчальних закладів. Самими активними були заклади:


 • Козачолопанський НВК (27 уч.)

 • Слатинський НВК (21 уч.)

 • Дергачівський НВК (16 уч.)

Не взяли участь заклади: Дергачівський ліцей № 2, Солоницівська ЗШ № 2, Солоницівська гімназія № 3, Черкаськолозівська ЗШ, Великопроходівський НВК, Протопопівський НВК, Дергачівська вечірня(змінна) школа.

6. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» був проведений для учнів 2 – 11 класів. Взяли участь 244 учня з 15 навчальних закладів. Самими активними стали заклади:

- Вільшанська ЗШ (35 уч.)

- Солоницівська гімназія № 3 (33 уч.)

- Протопопівський НВК (30 уч.)


 • Дворічнокутянська ЗШ ( 20 уч, з них 3 – «Відмінний результат»)

Не взяли участь заклади: Дергачівський НВК, Дергачівська гімназія № 3, Пересічанська ЗШ, Солоницівський колегіум, Черкаськолозівська ЗШ, Цупівський НВК, Безруківський НВК, Ветеринарний НВК, Солоницівський НВК “Перлина”, Дергачівський НВК № 1, Дергачівська вечірня(змінна) школа.

7. Всеукраїнський учнівський конкурс з англійської мови «Гринвіч» був проведений для учнів 2 – 11 класів. Всього взяли участь 385 учнів з 19 навчальних закладів. Самими активними стали навчальні заклади:

- Солоницівський колегіум (46 уч)

- Солоницівський НВК «Перлина” (38 уч)

- Слатинський НВК (34 уч)

Не взяли участі наступні заклади: Дергачівський НВК, Солоницівська ЗШ № 2, Вільшанська ЗШ, Прудянська ЗШ, Безруківський НВК, Протопопівський НВК, Дергачівська вечірня(змінна) школа.

8. Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот». Всього взяли участь 186 учнів з 7 навчальних закладів. Самими активними стали навчальні заклади:


 • Козачолопанський НВК (70 уч.)

 • Солоницівський колегіум (28 уч.)

 • Солоницівський НВК “Перлина” (28 уч.)

 • Солоницівська ЗШ № 2 (24 уч.)

Також прийняли участь Русько-Лозівський НВК, Великопроходівський НВК, Токарівський НВК.

9. Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» був проведений для учнів 3 – 11 класів. Всього взяли участь 223 учня із 15 навчальних закладів. Самими активними були заклади: • Солоницівський НВК «Перлина» (43 уч.)

 • Пересічанська ЗОШ (27 уч., з них 7- “Диплом І ступеня”)

 • Козачолопанський НВК (24 уч)

Не взяли участі такі заклади: Дергачівський НВК, Солоницівська ЗШ № 2, Русько-Лозівський НВК, Черкаськолозівська ЗШ, Великопроходівський НВК, Дворічнокутянська ЗШ, Полівський НВК, Безруківський НВК, Слатинський НВК, Дергачівський НВК № 1.

10. Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle». Всього взяли участь 113 учнів з 7 навчальних закладів. Самими активними були заклади:

- Солоницівський НВК «Перлина» (30 уч.)

- Дергачівська гімназія № 3 (25 уч.)

Також прийняли участь Дергачівський НВК, Дергачівський ліцей № 2, Солоницівська гімназія № 3, Черкаськолозівська ЗШ, Подвірський НВК.

11. Всеукраїнський конкурс з німецької мови «Орлятко». Взяли участь 21 учень з Вільшанської ЗШ.

12. Результати участі навчальних закладів у V Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»
Назви ЗНЗ

Кількісно – якісний показник учасників

Абсолютний переможець

Диплом

Фізика

Хімія

Біологія

Географія

Сертифікат

Диплом

1-4 кл.

Всього

І ст.

ІІ ст.

ІІІ

ст.
Дергачівський НВК «ЗШ – ДЗ»


6 – рівень результатів – високий( але мала кількість учасників). Всі учасники є абсолютними переможцями!

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6,7,8,10 класів.

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6Дергачівський ліцей №2


10– рівень участі – достатній ( мала кількість учасників), показники на 10 учасників з результатами – достатні – 80%.

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6,8,9 класів.


1

1

2

1

0

0

3

0

2

0

10Дергачівська гімназія №3


45– рівень участі – достатній ( мала кількість учасників, але всі(100%) мають результати. Кожен 11 –нагороджений Грамотою з фізики, хімії, біології, географії!!!

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 9,11 класів.

0

0

2

1

4

4

4

4

28

0

47Малоданилівський ліцей


23 - рівень участі – низький , переможців 10(43.4%) , але позитив - участь учнів 1-4 класів – 3 учні; Жоден з учасників не нагороджено Грамотою з фізики, хімії, біології, географії???

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,7,9,11 класів. 3 учні, це учні 4 класу , всі Вони отримали Диплом переможця.


0

0

3

4

0

0

0

0

13

3

23Пересічанська ЗШ


43 рівень участі – середній(достатній) , переможців 26(60.4%). Серед нагород є Дипломи І,ІІ,ІІІ ступеня - по кількості І місце, це самий найвищий показник в районі -18 Дипломів ІІІ ступеня – 41.8%)

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6,7класів.

0

0

0

18

3

3

0

2

19

0

47Солоницівський колегіум


49 рівень участі – низький , переможців 18(36.7%)

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6,10 класів. Серед учасників 18 учнів 3 класу, які показали «нульовий» результат;4 учні – 4 класу, які показали «нульовий» результат.

0

0

1

7

0

1

5

4

24

0


Солоницівська ЗШ №2


18– рівень результатів – високий( але мала кількість учасників), є абсолютний переможець.

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6 класів.


1

6

2

4

0

4

2

0

0

0

19Солоницівська гімназія №3


35– рівень результатів – середній ( але мала кількість учасників), переможців -15(42.8%)

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5 класів.


0

1

1

1

4

3

4

1

20

0

35Слатинський НВК


35– рівень результатів – середній ( але мала кількість учасників), Переможців – 19(54.2%).

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 10 класів.

0

1

11

1

0

5

0

1

16

0

35Козачолопанський НВК

30– рівень результатів – високий, при 30 учасниках – 33

Перемоги(110%), найбільш нагороджених з хімії;


0

2

8

3

1

10

1

3

5

0

32Вільшанська ЗШ


33– рівень результатів – високий( але мала кількість учасників), кількість нагороджених 29(87.8%), добрі результати з хімії;

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,7 класів.


0

2

3

11

0

8

5

0

8

0

40Прудянська ЗОШ


6 - рівень участі – дуже низький , переможців 2 з географії грамоти(33.3%)

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6,7,10 класів.


0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

6Черкаськолозівська ЗОШ


20 - рівень результатів – середній ( але мала кількість учасників), переможців – 10(50%)

0

0

1

0

5

1

0

3

11

0

20Руськолозівський НВК


15 - рівень результатів – достатній ( але мала кількість учасників), переможців – 11(73%)

Не були залучені до Гри учні 1-4 класів.


0

0

5

2

1

1

0

2

4

0

15Подвірський НВК


32 - рівень результатів – високий ( мала кількість учасників), переможців – 32(100%). Рекомендовано залучати учнів 1-4 класів.

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5 класу.

1

9

15

5

0

1

1

0

0

0

32Великопроходівський НВК


14 - рівень результатів – високий, переможців – 13(92.8%), абсолютних 4(28.5%).Рекомендовано залучати учнів 1-4 класів. ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5 класів.4

2

2

2

0

0

3

0

1

0

14Токарівський НВК


22 - рівень результатів – низький, переможців – 11(50%).Активізувати роботу вчителів з фізики та географії.

0

4

1

1

0

2

3

0

12

0

23Безруківський НВК

9 - рівень результатів – достатній ( але НАДЗВИЧАЙНО мала кількість учасників - на 210 учнів по мережі на 05.09.2014 – 4.2%), переможців – 11(73%).Рекомендовано залучати учнів 1-4 класів. Активізувати роботу вчителів біології

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 7,9,10,11 класів.

0

0

3

0

3

2

0

1

2

0

11Ветеринарний НВК


29- рівень результатів – низький, переможців – 5(17,2%) з фізики.

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 10,11 класів. Серед учнів(29), які взяли участь – 18 є учні 1-4 класів. Вони були учасниками, але результати «нульові».

0

0

0

0

4

0

1

0

24

0

29Цупівський НВК


10- рівень результатів – ДУЖЕ низький, переможців – 1(10%).

0

0

0

1

0

0

0

0

9

0

10Протопопівський НВК


23- результат участі «нульовий». Не були залучені до Гри учні 1-4 класів.


0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

23Дворічнокутянська ЗШ


14- рівень результатів – низький, переможців – 2(14.2%). Активізувати роботу вчителів географії, біології.

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 5,6,7,10 класів.

0

0

0

0

1

1

0

0

12

0

14Полівський НВК


2- результат участі «нульовий»

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ – 6,8,9 класів.

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2Солоницівський НВК «Перлина»

30 - рівень результатів – ДОСТАТНІЙ(5 УЧНІВ є УЧНЯМИ 2 КЛАСУ, всі ВОНИ отримали Диплом переможця, Лобанова Анастасія – учениця 5 класу – Грамоти з

 • Хімії;

 • Біології;

 • Географії

Переможців – 8(26.6%)

0

0

0

0

0

1

1

1

24

5

32Дергачівська вечірня ЗШ

5– рівень результатів – високий( але мала кількість учасників). Всі 5 учасників нагороджені грамотами з біології.

ВІДСУТНІ УЧАСНИКИ – УЧНІ - 8,9,10,12 класів.

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

5НВК №1 м. Дергачі.

5 - рівень результатів – ДОСТАТНІЙ. Рекомендовано – залучати учнів до участі і поширювати знання і зацікавленість до природничих наук.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2+1 переможець на шкільному рівні)  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка