Наказ №93 Про підсумки організації науково-методичної роботи у закладах освіти в 2014/2015 навчальному роціСторінка2/2
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2

Позашкільна освіта в районі представлена районним Будинком дитячої та юнацької творчості , ДЮСШа. Про результативність роботи позашкільних закладів свідчать чисельні перемоги вихованців в обласних конкурсах, змаганнях, фестивалях. Позашкільні заклади протягом року діяли також як методичні центри з питань позашкільної та позакласної роботи різноманітного спрямування.

В районі функціонує 23 шкільні бібліотеки, що складає 88 % від загальної кількості ЗНЗ ( не мають шкільної бібліотеки заклади І ступеню Дергачівський НВК №1, Солоницівський НВК «Перлина» та Дергачівська вечірня(змінна) школа.) 16 шкільних бібліотек оснащено комп′ютерами (70%), 9 – принтерами, 10 шкільних бібліотек підключено до Інтернету (44%), одна оснащена автоматизованою бібліотечною програмою (бібліотека Дергачівської гімназії №3). В шкільних бібліотеках функціонує 14 читальних залів на 205 місць для читачів, працює 25 бібліотекарів. З них один – провідний бібліотекар, 8 бібліотекарів мають І категорію, 16 – спеціалісти. Курсову підготовку в 2014-2015навчальному році пройшли 2 бібліотекарі.

Бібліотечний фонд шкільних підручників поповнився на 71 найменування, загальною кількістю 11 765 екз.;шт. на суму 214818 гривень.

Фонд шкільних бібліотек поповнився художньою літературою та науково-методичними виданнями в кількості 110 шт. на суму 5433 гривень. Всього надходження склали 13 337 штук на суму 231,6 тисяч гривень.

Навчально-виховний процес у бібліотеках навчальних закладів Дергачівського району спрямовано на те, щоб розкрити здібності кожної дитини, підштов­хнути її до саморозвитку.

Забезпеченість підручниками по району :

1-4 кл. –99%;

5-9 кл. –99%

10-11 кл. – 97%

Загальний відсоток забезпечення становить 98%

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2014 № 1461 «Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», всі вчителі району, які в наступному навчальному році будуть викладати в цих паралелях, провели ретельний аналіз оригінал-макетів підручників з урахуванням вимог Державних стандартів та навчальних програм, сучасних підходів до організації навчання, враховуючи можливість використання активних та інтерактивних форм і методів роботи; можливість реалізації принципів доступності, наочності, лаконічності й конкретності; наявності матеріалів для самостійної роботи, у тому числі, тестових завдань, а також вправ різного рівня складності.

Результати відбору були успішно оформлені на сайті Репозитарію цифрового навчального контенту та направлені до «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти» м. Київ.

Комплектування ЗНЗ району підручниками, навчальними посібниками та методичною літературою здійснюється КВНЗ «ХАНО». Вся література розподіляється між навчальними закладами району відповідно до контингентів учнів

Проведено читацькі конференції, вечори, ранки, посвяти в читачі презентації книг, зустрічі з поетами та письменниками рідного краю Слід відзначити заклади як Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ», Козачолопанський НВК , де дана робота постійно проводиться на високому рівні.

У школах регулярно працювали рейди по перевірці стану підручників, книжкові лікарні. Найкраще в – Дергачівському НВК «ЗШ-ДЗ», Козачолопанському НВК, Дергачівській гімназії №3. Результати перевірок висвітлювались на екранах, оголошувались на лінійках.В 2014/2015 н.р. проводилися моніторингове дослідження якості підручників для 2-го та 5-го класу. В дослідженні брали участь навчальні заклади району: Малоданилівський ліцей, Солоницівський колегіум, Солоницівська гімназія №3. Вільшанська ЗШ, Прудянська ЗШ, Дворічнокутянська ЗШ, Черкаськолозівська ЗШ , Руськолозівський НВК,

Великопроходівський НВК, Цупівський НВК, Дергачівський НВК №1, Солоницівський НВК «Перлина».

Підвищенню рівня педагогічної майстерності сприяє забезпечення методичною літературою та періодичними виданнями шкільних бібліотек. Всі навчальні заклади Дергачівского району взяли активну участь в підписній кампанії. На І півріччя 2015 ріку передплачено більше 75 найменувань газет та журналів в кількості більше 3350 екз. на 191 500 грн.

Найактивніше здійснена підписна кампанія в таких закладах, як Дергачівська гімназія №3, Дергачівський ліцей №2, де не тільки кожен вчитель передплатив районну газету, а також проведена активна роз′яснювальна робота серед батьківських колективів.

А в таких закладах як Солоницівський колегіум, Пересічанська ЗШ, Русько-Лозівський НВК, , Безруківський НВК, Черкаськолозівська ЗШ передплату здійснено менше ніж на 100%.

Протягом 2014/2015 навчального року педагоги району взяли участь у обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття».У жовтні 2014 р. РМК відділу освіти взяв участь у XXXVI обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою: "Роль регіональної моделі моніторингу якості освіти на районному та локальному рівнях" і нагороджений Дипломом ІІІ ступеня.

У грудні 2014 р. інтегроване РМО вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури взяло участь у XXXVIІ обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Мистецтво в системі сучасної освіти» і отримали Диплом І ступеня (керівник РМО Бугай В.М.).

У лютому 2015 р. Дергачівський ліцей №2 взяв участь у XXXVIІІ обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою: «Формування правової культури та правових орієнтирів учнів ЗНЗ» і отримали Диплом І ступеня (директор Остапенко О. П.) і був нагороджений Дипломом І ступеня.

У квітні 2015 р. Малоданилівський ліцей взяв участь у XXXIХ обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою "Використання інноваційних технологій навчання хімії як основа формування навичок практичної та експериментальної діяльності учнів" (директор С.П. Катасонова) і був нагороджений Дипломом І ступеня.

З метою сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошук, упровадження інноваційного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямків використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти у січні 2015 року було проведено ХХIІ районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій з теми «Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетнічного освітнього середовища», в якій взяли участь 22 ЗНЗ, БДЮТ та чотири ДНЗ.

Найактивнішими були колективи Дергачівського ліцею №2, Дергачівської гімназії №3, Солоницівського колегіуму, Ветеринарного НВК. Не взяли участь Пересічанська ЗШ, Черкаськолозівська ЗШ, Русько-Лозівський НВК та 11 ДНЗ району.

Із 69 експонатів 37 робіт визнано переможцями та рекомендовано для участі вХХIІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій за напрямами:

За результатами дипломами оргкомітету виставки відзначено 15 робіт: один Диплом І ступеня (Качанова О.В., Солоницівський НВК «Перлина»), три дипломи ІІ ступеню (Древаль Н.І., Дергачівська гімназія №3; Островська О.В., Дергачівська вечірня (змінна) школа; Бойко С.М., БДЮТ), а також 11 дипломів ІІІ ступеню (Вишневецька Т.М. та Попова О.О., Дергачівський ліцей №2; Дудник З.М., Островерх О.І. та Гужва О.Є., Слатинський НВК; Гринишак Я.М. та Литвин Л.І., Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ»; Андрущенко О.С., Козачолопанський НВК; Федоренко Л.М., Ветеринарний НВК; група вчителів Вільшанської ЗШ, Ликова А.В., Солоницівський ДНЗ «Веселі чоловічки»; Мокрицька А.О., Дергачівський ДНЗ «Лелеченька»).

Значне місце в системі методичної роботи району займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує і проводить КВНЗ «ХАНО».В дослідно – експериментальній роботі беруть участь Дергачівський ліцей №2, Дергачівська гімназія №3, Козачолопанський НВК, Токарівський НВК. Працюючи в режимі експерименту педагогічні колективи створюють умови для підготовки нового покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різнобічної інформації, вчить підлітка розуміти інформацію, наслідки її впливу на психіку та оволодівати способами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів, забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти та наукової роботи молоді.

В РМК проводиться значна робота щодо реалізації вимог чинного законодавства України з питань соціального захисту.

Створено банк даних дітей пільгових категорій. У 2014 році на обліку перебувало 88 дітей-сиріт та дітей, позбавленої батьківського піклування, з них: біологічних сиріт – 20, соціальних – 68. Вони отримують освіту в загальноосвітніх навчальних закладах району. Під опікою перебуває 79 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім`ях – 9, ведеться облік дітей інших пільгових категорій, а саме: дітей з інвалідністю – 96; дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, – 60; дітей із багатодітних родин – 532; дітей із малозабезпечених сімей – 15; дітей одиноких матерів – 269; дітей-напівсиріт – 173.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах району працюють громадські інспектори з охорони дитинства, які здійснюють соціальний супровід дітей пільгового контингенту.

У навчальних закладах складені соціальні паспорти класів та школи, узяті на облік діти пільгових категорій. Протягом поточного року вивчені матеріально-побутові умови проживання дітей, складені відповідні акти, надається допомога тим дітям, які її потребують. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною формою, безкоштовним гарячим харчуванням, Єдиними квитками, що видаються й обліковуються безпосередньо відділом освіти. Діти пільгових категорій охоплені позашкільною освітою, відвідують гуртки, залучаються до позакласної роботи.

У 2014 році кількість випускників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складає 16 осіб, із них: випущено із 9-го класу 8 учнів, із яких 3 продовжують навчання у 10-му класі, 4 – у ПТНЗ, у ВНЗ І-ІІ р.а. – 1; з 11-го класу випущено 8 учнів, які продовжують навчання: у ВНЗ ІІІ-IV р. а. – 5, у ПТНЗ – 3.

У 2014-2015 н.р. психологічну службу Дергачівського району забезпечували : 16 практичних психологів в ЗНЗ, 6 практичних психологів в ДНЗ та 6 соціальних педагогів.

В своїй діяльності практичні психологи навчальних закладів використовують інноваційні технології при проведенні факультативних занять - “Рівний-рівному” - (Руськолозівський НВК, Дворічнокутянська ЗШ, Слатинський НВК, Дергачівська гімназія №3, Цупівський НВК, Черкаськолозівська ЗШ, Малоданилівський ліцей, Солоницівська ЗШ №2, Прудянська ЗШ, Подвірський НВК), «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» - Малоданилівський ліцей, Дергачівська вечірня(змінна) ЗШ, «Захисти себе від ВІЛ» - Слатинський НВК, Козачолопанський НВК, Подвірський НВК, Русько-Лозівський НВК, Солоницівська ЗШ №2, Вільшанська ЗШ, Безруківський НВК, Дергачівська гімназія №3, Солоницівська гімназія №3, Великопроходівський НВК.

Для забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами з 2015 році на громадських засадах діє Дергачівська районна психолого-медико-педагогічна консультація.

Факультативи за просвітницько-профілактичними програмами психологічного змісту впроваджено у 10% загальноосвітніх навчальних закладів району.

Основним напрямком логопедичної діяльності є розвиток мовлення, корекція та профілактика мовленнєвих порушень. Організація логопедичного процесу дозволяє усунути або пом’якшити як мовленнєві так і психологічні порушення, сприяючи досягненню головної мети педагогічного впливу – навчання та виховання дитини. Логопедичний вплив направлений на зовнішні та внутрішні фактори, які обумовлюють порушення мовлення, це складний педагогічний процес, направлений на корекцію та компенсацію мовленнєвих порушень.

Всі логопеди в своїй роботі керуються закономірностями та послідовністю формування різних форм та функцій мовлення. Корекція мовленнєвих порушень проводиться с урахуванням ведучої діяльності дитини.

З метою підвищення ефективності роботи вчителів-логопедів та психологічної служби для надання допомоги дітям, які мають особливі освітні потреби, та батькам, що виховують таких дітей, на базі районного методичного кабінету створена психолого-медико-педагогічна консультація. Проведено шість виїзних засідань районної ПМПК та два засідання обласних ПМПК, на які були представлені учні, які мають особливі освітні потреби та діти дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. В Солоницівському НВК «Перлина» було відкрито логопедичну групу.

Протягом навчального року отримали логопедичну допомогу 200 дітей дошкільного віку та 65 дітей шкільного віку. Також всі батьки дітей-логопатів, вихователі, вчителі, які здійснюють навчально-виховний процес постійно отримували консультації від фахівців щодо усунення мовленнєвих недоліків.
В закладах освіти Дергачівського району програма з фізичного виховання виконується повністю – в 25 загальноосвітніх навчальних закладах та 28 дошкільних установах, працюють 46 штатних працівників в школах та 6 в дошкільних установах, з них - 48% з вищою та першою кваліфікаційною категорією.

Позакласна робота з фізкультури і спорту в закладах освіти організована в рамках проведення районної спартакіади школярів «Спорт протягом життя». У 2014-2015 навчальному році було проведено близько 300 шкільних змагань , в яких взяли участь 5841 учень та 15 районних спортивних змагань - з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, шашок, легкоатлетичного чотириборства, оздоровчо-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» , "Старти надій" та спартакіада допризовної молоді, в яких взяли участь близько 3 тис. учасників. В закладах освіти проведено малі Олімпійські ігри за програмою обласних змагань «Діти Харківщини», в яких взяли участь близько 2 тис.учасників. Кращими в загальному заліку були: Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» , Дергачівська гімназія № 3, Солоницівський колегіум, Безруківський НВК, Вільшанська ЗШ , Прудянська ЗШ , Малоданилівський ліцей. Переможці районних змагань взяли участь у всіх видах обласної спартакіади школярів «Спорт протягом життя», та посіли сьоме місце серед районів області.

У 2014- 2015 навчальному році в закладах освіти району третім уроком фізкультури охоплено 6408 учнів в 294 класах, що становить

82 %, уроком футболу охоплено 489 учнів в Солоницівському колегіумі, Подвірському НВК та Полівському НВК .

У 2014- 2015 навчальному році у районному етапі огляду- конкурсі на кращий стан організації фізкультурно-масової роботи взяло участь 4 загальноосвітні заклади, колектив Дергачівського НВК «ЗШ-ДЗ» у обласному етапі виборов друге місце.

Протягом 2014-15 навчального року в закладах освіти району робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження травматизму серед учнів та вихованців була організована і проводилась згідно державної програми курсу «Основи здоров’я» , програми попередження побутового травматизму, рекомендацій Департаменту науки і освіти Харківської обласної держадміністрації та інших нормативно-правових документів.

На виконання Закону України “Про дорожній рух ” в закладах освіти забезпечувалося обов’язкове виконання програми вивчення правил дорожнього руху учнями та вихованцями, розроблено маршрути безпечного руху, активізовано позакласну роботу. В закладах освіти працюють гуртки “Юних інспекторів руху ”. Команда юних інспекторів руху Дергачівського НВК (директор Зєнькова Н.О., керівник Дехтяренко Л.М.) взяла участь у обласному етапі обласного конкурсу .Спільно з ДАІ проводяться “Тижні безпеки руху ”, районні рейди “Увага ! Діти на дорозі!». Протягом навчального року проводився конкурс дитячої творчості «Зробимо безпечним дорожній рух», в якому взяли участь близько 200 учнів закладів району.

На виконання Закону України “Про пожежну безпеку ” в закладах освіти організовано постійний контроль за вивченням правил пожежної безпеки, затверджено комплексні заходи щодо запобігання пожежам , проводяться громадські огляди протипожежного стану об’єктів установ освіти. У більшості шкіл організовано роботу гуртків “Дружин юних пожежних-рятувальників ”, відвідування учнями пожежно – технічної виставки в м.Харкові, проведення у школах та дошкільних закладах “Дня знань з пожежної безпеки ”. У квітні 2015 року в закладах освіти було проведено шкільний та районний етапи фестивалю «Дружин юних пожежних-рятувальників» , в рамках якого було організовано виступи агітбригад , вікторини, конкурси малюнків та інше. Неодноразовий переможець районного етапу - дружина юних рятівників Пересічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Лузан В.О., керівники Святенко А.О. та Курило В.М.) , взяла участь у відповідних обласних змаганнях, де посіла друге місце.

Постійно проводилась позакласна робота з учнями та батьками, класні керівники проводили профілактичні бесіди, індивідуальну роботу, батьківські лекторії, години спілкування із запрошенням працівників ДАІ, лікарні, аварійно - рятувальної служби.

Відділом освіти Дергачівської районної державної адміністрації протягом 2014-15 року зареєстровано 2 нещасних випадки з дітьми під час навчально-виховного процесу.

Всі випадки були розслідувані згідно діючого законодавства.
Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


1. Вважати науково-методичну роботу у закладах освіти району у 2014/2015 н. р. проведено на належному рівні.

2. Завідувачу РМК відділу освіти М.І. Живолуп:

2.1. Ознайомити, з результатами науково – методичної роботи в закладах освіти, керівників навчальних закладів різного рівня, керівників РМО, методичних студій на засіданнях, нарадах,семінарах.

до 30.08.2015  1. 2.2 Розробити заходи щодо удосконалення науково - методичної роботи в закладах освіти.

до 01.09.2015.

 1. За високі показники організаційно – методичної діяльності щодо модернізації освітнього простору району порушити Клопотання перед Департаментом науки і освіти ХОДА про нагородження Грамотою завідувача РМК відділу освіти М.І.Живолуп.

 2. За належні показники організаційно-методичної діяльності щодо модернізації освітнього простору району порушити Клопотання перед Департаментом науки і освіти ХОДА про нагородження Грамотою Департаменту науки і освіти ХОДА методистів РМК відділу освіти Щербаченко Л.О., Клочко Г.Г., Поставничу Л.В.

 3. За належний рівень організації науково-методичної роботи в навчальних закладах району нагородити Грамотою відділу освіти заступників директорів з НВР, директорів, які курують науково-методичну роботу: Євмененко Віру Тихонівну, заступника директора з НВР Дергачівської гімназії № 3, Зоріну Раїсу Павлівну, заступника директора з НВР Солоницівської гімназії № 3, Байстрюченко Євгенію Миколаївну, заступника директора з НВР Дергачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. – дошкільний заклад», Фурсова Олександра Петровича, Пипенко Олену Миколаївну, заступника директора з НВР Козачолопанського НВК, Коломієць Ірину Федорівну, заступника директора з НВР Слатинського НВК, Руденко Олену Борисівну, заступника директора з НВР Малоданилівського ліцею, Овчаренко Оксану Миколаївну, заступника директора з НВР Токарівського НВК, Танцюру Марину Михайлівну, заступника директора з НВР Руськолозівського НВК.

 4. За високі показники роботи РМО за наслідками Комплексного вивчення стану роботи відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаментом науки і освіти ХОДА (грудень 2014 року) нагородити Грамотою відділу освіти керівників РМО РМК відділу освіти : Бєляєву Ольгу Василівну, керівника РМО вчителів англійської мови; Прасол Ірину Олександрівну, керівника інтегрованого РМО вчителів біології, екології та природознавства; Мокринську Олену Петрівну,керівника інтегрованого РМО вчителів географії та економіки; Загайнову Анну Сергіївну, керівника РМО вчителів інформатики; Кириченко Світлану Вікторівну, Васильця Володимира Олександровича ,керівників інтегрованого РМО вчителів історії та правознавства; Булавіну Людмилу Іванівну, керівника РМО вчителів української мови та літератури.

 5. .За високі результати участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів нагородити Грамотою відділу освіти керівників РМО: Мокринську Олену Петрівну, вчителя географії Дергачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. – дошкільний заклад», Булавіну Людмилу Іванівну, вчителя української мови та літератури Солоницівської гімназії № 3, Прасол Ірину Олександрівну, вчителя біології Безруківського НВК, Кириченко Світлану Вікторівну, вчителя історії Пересічанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст., Корнус Ірину Вікторівну, вчителя хімії Малоданилівського ліцею, Скребець Наталію Сергіївну, вчителя російської мови Козачолопанського НВК, Ткачук Надію Олександрівну, вчителя французької мови Солоницівського колегіуму, Васильця Володомира Олександровича, вчителя правознавства Полівського НВК, Карташова Віталія Сергійовича, вчителя трудового навчання Дергачівської гімназії №3.

 6. За організацію ефективної роботи з обдарованою учнівською молоддю та високу результативність участі учнів району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів відзначити Подякою відділу освіти таких вчителів: Кантемир Людмилу Миколаївну, вчителя української мови Дергачівської гімназії №3; Мотенко Валентину Іванівну, вчителя української мови та літератури Дергачівської гімназії № 3, Бережну Наталію Вікторівну, вчителя української мови та літератури Солоницівської гімназії №3, Пугач Тамару Федорівну, вчителя біології Солоницівської гімназії №3, Тур Анну Дмитрівну, вчителя хімії Дергачівської гімназії №3, Корнус Ірину Вікторівну, вчителя екології Малоданилівського ліцею, Зоріну Раїсу Павлівну, вчителя біології Солоницівської гімназії №3, Парфьонову Тетяну Іванівну, вчителя біології Дергачівської гімназії № 3, Муковоз Наталію Михайлівну, вчителя історії Дергачівської гімназії № 3, Овсяннік Наталію Віталіївну, вчителя історії малоданилівського ліцею, Зуб Таліну Олексівну, Зінкевич Валентину Христофорівну, вчителя географії Дергачівського ліцею № 2, Андрієнко Лідію Дмитрівну, вчителя географії Солоницівського колегіуму, Лєсну Олену Дмитрівну, вчителя французької мови Солоницівського колегіуму, Сотникову Елеонору Андріївну, вчителя російської мови Дергачівської гімназії № 3, Бондаревську Галину Михайлівну, вчителя російської мови Дергачівської гімназії № 3, Пономаренко Клавдію Степанівну, вчителя екології Подвірського НВК, Подлєсну Тетяну Сергіївну, вчителя правознавства Дергачівського ліцею №2, Карташова Віталія Сергійовича,вчителя трудового навчання Дергачівської гімназії №3.

 7. За організацію ефективної роботи з обдарованою учнівською молоддю та високу результативність участі у районному та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України нагородити Грамотою відділу освіти вчителів, які підготували переможців ІІ (обласного) етапу конкурсу: Лагуту Галину Григорівну, вчителя української мови та літератури Козачолопанського НВК, Палютіну Ларису Андріївну, вчителя світової літератури Малоданилівського ліцею, Зібалова Артема Афанасійовича, вчителя історії Солоницівського колегіуму, Мотенко Валентину Іванівну, вчителя української мови та літератури Дергачівської гімназії №3, Руду Людмилу Іванівну, вчителя хімії Токарівського НВК, Мокринську Олену Петрівну, вчителя географії Дергачівського НВК «ЗШ – ДЗ», Андрієнко Лідію Дмитрівну, вчителя географії Солоницівського колегіуму, Корнус Ірину Вікторівну, вчителя хімії ат екології Малоданилівського ліцею, Коломієць Ірину Федорівну, вчителя фізики Слатинського НВК.

8. Керівникам навчальних закладів:

8.1. Проаналізувати результати науково - методичної роботи закладу в 2014 /2015 н. р. та розробити заходи щодо їх покращення в 2015/2016н.р.

до 01.09.2015

8.2. Подати до РМК відділу освіти копію наказу «Про підсумки організації науково – методичної роботи у закладі освіти за 2013/2014 н. р.»

до 16.06.2015

8.3 Подати до районного методичного кабінету відділу освіти копію наказу «Про організацію науково-методичної роботи закладу у 2014/2015 навчальному році»до 30.08.2015

  1. Не допускати невиконання плану – графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Дергачівського району при КВНЗ «ХАНО» ;

  2. При викладанні педагогічним працівником предметів, факультативних, спеціальних курсів не за фаховою освітою, не допускати їх до викладання предмету, факультативного, спеціального курсів без проходження відповідних спецкурсів при КВНЗ «ХАНО».

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача РМК
Живолуп М.І.

Начальник

відділу освіти С.Г.Крижний.
1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка