Наказ директораСкачати 99.88 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір99.88 Kb.


Україна

НАКАЗ ДИРЕКТОРА

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІІ СТУПЕНІВ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул. Шевченка, 112, смт. Добровеличківка, Кіровоградська область, 27000

тел.8(05253) 5-12-43, e-mail: dv_internat@ukr.net
смт. Добровеличківка

від 22 грудня 2014 року № 146Про стан викладання

фізичної культури в школі
Відповідно до плану роботи школи на 2014-2015 навчальний рік в листопаді-грудні було вивчено стан викладання фізичної культури та рівень фізичної підготовки і розвитку учнів.

Комплексне вивчення на основі розробленої пам’ятки дало можливість охопити всі питання та зосередити увагу на провідних проблемах.

Під час вивчення, відвідані та проаналізовані уроки фізичної культури в 5-11 класах, «Спортивну годину» в 2 групі, проведено бесіди з учителем Павленком О.О., досліджено рівень навчально-матеріального й методичного забезпечення та ефективність його використання в навчально-виховному процесі, рівень фізичного розвитку учнів 8-10 класів, перевірено стан ведення документації, проаналізовано стан участі школярів у спортивно-оздоровчих заходах за останній рік.

Викладання фізичної культури в 3, 5-11класах забезпечує вчитель фізичного виховання Павленко О.О. В 1, 2 і 4 класах фізичну культуру викладають вчителі початкових класів Гордієнко О.О., Грон І.А. та Щербова Н.М.

Павленко Олександр Олександрович має вищу освіту, в 2003 році закінчив Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка, за спеціальністю – вчитель фізичної культури та валеології. Стаж роботи 10 років. В 2012 році Олександру Олександровичу встановлено категорію: спеціаліст ІІ категорії. Навчальне навантаження з фізичної культури 21,5 годин. Навчальні заняття зі школярами проводить на базі спортивного майданчика та спортивної зали. На спорт. майданчику є відповідний комплекс нестандартного обладнання (футбольне поле, майданчик для стрибків та метання, смуга перешкод, турніки, брусся, руколаз. Для занять з молодшими школярами використовується і ігровий майданчик. Спортивна зала забезпечена необхідним гімнастичним обладнанням, баскетбольними щитами, волейбольними стояками, лавами, козлами, матами, канатом, дрібним спортивним інвентарем (м’ячами, скакалками, обручами, гімнастичними килимками). Із технічних засобів навчання використовується магнітофон. Матеріальна база постійно оновлюється і поповнюється. В 2014 році закуплено м’ячі волейбольні і футбольні, скакалки, м’ячики для метання, гранати для метання, обручі, секундомір, свисток. Обладнання, технічні засоби навчання належним чином систематизовані та якісно зберігаються.

Належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров’я учнів. Своєчасно проводяться перевірки та складаються відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у спортивній залі та на спортивному майданчику, двічі на рік (кінець серпня та січень) обстежується нестандартне обладнання на міцність, відповідно до вимог реєструють усі види інструктажів, під час навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходяться в полі зору вчителів, вони професійно страхують учнів під час виконання окремих вправ, а саме стрибки через козла, підтягування та комплекс вправ на турніку та бруссях, лазіння по канату.

Педагог в роботі керуються навчальними програмами, ознайомлений з методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками. Розроблено основні документи планування навчально-виховного процесу – календарно-тематичний план на семестр, план спортивно-масової роботи, плани-конспекти уроків. Для реалізації навчальної програми обрано 5 блоків: легка атлетика, футбол, гімнастика, волейбол, баскетбол.

Взаємини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва.

Належною є рухова підготовка вчителя, показ рухів виконуваних фізичних вправ. Дохідливо та логічно подається навчальний матеріал, концентрується увага учнів на основних поняттях, добираються цікаві факти з життя.

Більшість відвіданих уроків характеризується раціонально вибраною структурою. Учитель дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізкультури : забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої спрямованості; формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та реалізації міжпредметних зв’язків.

В період вивчення стану викладання учні 5-11 класів проходили тему «Гімнастика». Було підготовлене навчальне обладнання, інвентар. Уроки розпочинались з проведення підготовчої частини уроку до якої входило шикування, рапорт, привітання, повідомлення завдань уроку та інструктажу. Наступним етапом йшло виконання загально розвиваючих вправ у русі та на місці. На цьому етапі вчитель звертає увагу учнів на підготовку тих груп м’язів, які найбільш важливі для виконання гімнастичних вправ.

На основній частині уроку клас ділився на 3 відділи, кожен з яких отримував своє завдання. І відділ – акробатика, ІІ відділ – опорний стрибок ноги нарізно, ІІІ відділ – підтягування, віджимання, піднімання тулуба. Потім діти переходили, змінюючи види вправ. На наступній частині уроку учням пропонувались різні види естафет, з використанням м’ячів, скакалок. На уроках забезпечувався інтенсивний розвиток в учнів основних рухових умінь з урахуванням сенситивних періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи всього уроку, педагог використовує метод розбору, у старших класах він має колективний характер.

На більшості відвіданих уроків оптимально були розв’язані триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також розвивались в учнів краса рухів, постава, грація, ритміка, пластика, естетична й м’язова насолода, виховувалось терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до досягнення перемоги. Оптимально дозувались фізичні навантаження. При цьому застосовувались різні засоби: повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності тощо. На постійному контролі педагога школярі, які за станом здоров’я віднесені не до основної групи з фізкультури, та ті, які погано себе почувають на уроці. Виконувався систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям. В процесі викладання оптимально реалізує дидактичні принципи навчання: свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, системності та послідовності тощо.

Учитель на належному рівні домагається виконання навчальної програми. Під час тематичного оцінювання за навчальні нормативи в класний журнал виставляють єдиний бал за виконання вправ. Прийом Олександром Олександровичем нормативів характеризується високою організованістю. На кожному уроці використовуються різні форми перевірки сформованості практичних умінь: індивідуальний виклик, оцінювання в групах, вибіркове оцінювання, взаємооцінювання учнями рухових дій, виконаних товаришами.

Найкращі досягнення з фізичної культури показали учні 10 класу. З 15 учнів 1 учень звільнений (Дорощук Руслан), 1 учень має достатній рівень (Масліченко Є.) і 13 учнів – високий рівень. Найнижчій рівень досягнень показали учні 8 класу, де 90% учнів мають достатній рівень знань (7-9 балів).

Кидаються в вічі не сформовані гімнастичні здібності в 5 класі. Більшість хлопчиків не вміють не те що стрибати на скакалці, навіть не правильно її держать. В дітей не розвинена гнучкість і пластика. П’ятикласники не завжди виконують вимоги вчителя, порушують поведінку. Я вважаю, що однією з причин є неналежна фізична підготовка учнів у початковій школі.

Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках, спрямований на розвиток фізичних умінь, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, опанованих на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю.

Павленко О.О. проводить позакласну роботу з предмета. У школі працює спортивна секція з волейболу, у якій тренується команда дівчаток та команда хлопчиків. Регулярно проводяться внутрішкільні змагання (з футболу, волейболу). Традиційним стало проведення спортивних свят (Козацькі забави). Учні школи постійні учасники районних та обласних змагань.

За 2014 рік учні брали участь у наступних спортивних змаганнях і досягли таких результатів:


З якого виду спорту

проводили

змагання


На якому

рівні


Хто з учнів чи яка команда брала

участь


Клас

Зайняте

Місце


Футбол на приз Клубу «Шкіряний м’яч»

районний

молодші

середні


старші
ІІІ

ІІ

ІІІЛегка атлетика


районний

18команд


Нікачало К

(стрибки в довжину)

Капель О.

(біг 200 м.)

Захарченко В.

(біг 100 м.)

Кравченко Д.

(1500 м.)9
11
5
11

І
І
ІІ
ІІІ

Настільний теніс


районний

21командакоманда
ІІ

Волейбол в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я»

районний


команда дівчат
команда хлопців
І
ІІ

Вчитель готує учнів до олімпіад. В 2014 році двоє учнів (Цуркан Наталка і Гордієнко Богдан стали призерами ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури.

Павленко О.О. активний член районного МО вчителів фізичної культури, виступає з доповідями, виступами, допомагає в організації семінарів.

Займається самоосвітою, здійснює підписку на газету «Фізична культура в школі».

Під час вивчення стану викладання фізичної культури виявлені й недоліки в роботі:


  1. неякісною є робота вчителя з учнями, їх батьками, класними керівниками щодо обов’язковості спортивної форми в усіх учнів ;

  2. на уроках фізкультури неналежно реалізуються міжпредметні зв’язки з анатомією й фізіологією людини, гігієною, історією фізичної культури і спорту;

  3. несистематично перевіряється виконання домашніх завдань;

  4. в 10 класі виявлена невідповідність між програмою і темою уроку;

  5. учень 8 класу Пасічник Артем звільнений від фізкультури за станом здоров’я здавав нормативи і оцінювався;

  6. непослідовною є робота з розвитку й збагачення учнів навичками, уміннями та поглиблення знань із україномовної гімнастичної, ігрової, легкоатлетичної термінології ;

  7. порівняно невисокою залишається якість виконання учнями обов’язків фізоргів і чергових;

  8. покращення потребує ведення шкільної документації.

Перевірка стану викладання фізичної культури вчителями початкових класів Гордієнко О.О., Грон І.А., Щербовою Н.М. показала наступне.

Календарні плани складені відповідно до діючих програм, затверджені. Ведення журналів відповідає календарним планам та програмам. Учні 1-2 класів з фізичної культури не оцінюються. При перевірці виявлено неналежне проведення самих уроків. Більшість учнів не переодягнені в спортивну форму, не мають спортивного взуття. Не мають спортивної форми і вчителі. Більшість уроків проводиться в приміщені, навіть при гарній погоді. На уроках переважають спортивні ігри, мало уваги звертається на загально розвиваючі вправи на гнучкість, пластику, ритміку, витривалість.

Виходячи з вищесказаного
Н А К А З У Ю:


  1. Вчителю фізичної культури Павленку О.О.:

1.1.Продовжувати формування вольових якостей в учнів щодо занять в типових, ускладнених або нестандартних умовах.

1.2. Використовувати диференційований підхід до навчання, ураховуючи дані листів здоров’я.

1.3. Ураховувати відповідність фізичного навантаження учнів педагогічним завданням уроку, індивідуальним особливостям учнів.

1.4. Вимагати від учнів спортивного одягу та взуття.

1.5. Систематично стежити за станом самопочуття учнів під час проведення уроків.

1.6. Продовжити роботу щодо дотримання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання.

2. Вчителям початкових класів, що викладають фізкультуру Гордієнко О.О., Грон І.А., Щербовій Н.М.:

2.1. Постійно працювати над підвищенням власного науково-методичного рівня викладання предмета.

2.2. Творчо дотримуватися дидактичних принципів навчання: свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності та послідовності.

2.3. Забезпечувати диференційований підхід до учнів з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі.

2.4. Формувати в учнів вміння і навички самостійно займатися фізичними вправами.

2.5. Раціонально добирати структуру уроку та дотримуватися логіки уроку незалежно від форм його проведення.

2.6. Урізноманітнити методи навчання, що застосовуються на уроках фізичної культури, щоб уникнути шаблонності в плануванні навчальних занять.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Пасхал Г.П.


Директор школи К. Ковальська


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка