Напрямки магістерських робіт слухачів 2 року заочної форми навчання спеціальності «Державне управління»Скачати 300.38 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір300.38 Kb.
Додаток до наказу

від «23» січня 2015 р.

20
Напрямки магістерських робіт

слухачів 2 року заочної форми навчання

спеціальності «Державне управління»
П.І.Б.

магістрантаНапрямок

магістерської роботи
Науковий керівник

Кафедра державного управління і місцевого самоврядуванняБабич

Олександр ВолодимировичТериторіальна організація влади: формування нової моделі

Професор

Саханєнко С.Є.

Бессараб

Віта


Дмитрівна

Шляхи протидії корупції
в системі надання адміністративних послуг

Професор

Надолішній П.І.

Бірюков

Олександр ВолодимировичУдосконалення державно-приватного партнерства
у сфері містобудування

Доцент

Піроженко Н.В.

Гацура

Наталя ЯрославівнаУчасть громадськості
у процесах формування та реалізації державної закупівельної політики

Старший викладач

Толпиго О.Ф.

Голоколєнцев Віктор

Іванович


Роль місцевих державних адміністрацій у контексті реформувань територіальних органів влади

Доцент

Попов М.П.

Горбенко

Олег


Ігорович

Розвиток освітньої галузі «Державне управління» як умова формування дієздатного ядра національної управлінської еліти

Старший викладач

Панченко Г.О.

Гуменяк

Роман


Іванович

Удосконалення механізмів міжсекторного партнерства
в Україні

Професор

Топчієв О.Г.

Джіоєв

Алан


Валерійович

Земля як національне багатство України (взаємодія держави і громадян
в ефективному користуванні)

Доцент

Крупник А.С.

Дорош

Олег


Федорович

Удосконалення методів стратегічного планування соціально-економічного розвитку (на прикладі Вінницької області)

Професор

Надолішній П.І.

Дудник Віталій

Петрович


Реалізація публічних послуг на місцевому рівні

Професор

Молодожен Ю.Б.

Заболотний Олександр Юрійович

Надання адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування: проблеми якості послуг

Професор

Приходченко Л.Л.

Каліберська

Інна


Андріївна

Державна політика в галузі запобігання дискримінації та механізми її реалізації

Доцент

Оганісян М.С.

Кашин

Михайло ОлександровичУдосконалення системи надання транспортних послуг в Україні

Професор

Саханєнко С.Є.

Коваленко Анатолій Анатолійович

Розмежування функцій
і повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Професор

Саханєнко С.Є.

Кондратюк

Сергій АнатолійовичУдосконалення механізмів взаємодії органів влади з суб’єктами підприємницької діяльності

Доцент

Оганісян М.С.

Лазарев

Віктор


Андрійович

Формування соціально–ціннісних засад державного службовця в умовах сучасної України

Доцент

Оганісян М.С.

Лобан

Антон АнатолійовичПідвищення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні адміністративних послуг

Старший викладач

Чижова С.М

Лобан

Сергій АнатолійовичУдосконалення механізмів надання публічних послуг населенню на місцевому рівні

Старший викладач

Чижова С.М.

Лозовський Олександр Сергійович

Оптимізація організаційних структур місцевих органів виконавчої влади

Професор

Приходченко Л.Л.

Мельников

Андрій ВікторовичРозвиток системи збереження трудового потенціалу країни

Доцент

Піроженко Н.В.

Мусійовський Андрій

ЙосиповичШляхи реформування державного управління лісового господарства України

Старший викладач

Чижова С.М.

Назаров

Олександр СергійовичУдосконалення механізмів запобігання та протидії корупції в органах публічної влади

Доцент

Давтян С.Г.

Нахтман

Євгеній ВолодимировичОрганізаційно-правові заходи та методи вдосконалення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції України

Професор

Надолішній П.І.

Оголюк Сергій

Ігорович


Досвід застосування стратегій маркетингу територій

Доцент

Крупник А.С.

Павлова

Оксана


Борисівна

Механізм залучення додаткових ресурсів для вирішення соціальних проблем території

Доцент

Крупник А.С.

Потапов
Артур

СофіановичТранспортна складова у системі забезпечення регіонального розвитку

Старший викладач

Чебан О.І.

Рибалко

Олександр ВікторовичОрганізаційно–правові засади державно–приватного партнерства

Старший викладач

Толпиго О.Ф.

Руміліатісь Олександр Михайлович

Механізм забезпечення розвитку морегосподарського комплексу України на прикладі Одеської області

Професор

Приходченко Л.Л.

Савенко

Юрій ВалентиновичПодолання проявів корупції в системі органів виконавчої влади України

Доцент

Оганісян М.С.

Снігова

Тетяна


Вікторівна

Удосконалення системи управління земельними ресурсами в Україні

Професор

Молодожен Ю.Б.

Стоянов

Олександр АнатолійовичПублічність і відкритість державної служби як умова її моральності

Старший викладач

Архипенко І.М.

Студенець Владислав Олександрович


Державне регулювання підприємницької діяльності
в контексті європейського вибору

Доцент

Попов М.П.

Трусюк

Валерій МихайловичГоризонтальні взаємодії в системі органів публічної влади на регіональному рівні

Професор

Надолішній П.І.

Хитренко Володимир Володимирович

Шляхи підвищення дієвості державно–управлінського впливу у сфері обласних автомобільних перевезень

Професор

Молодожен Ю.Б.

Цушко

Роман ВолодимировичМеханізми удосконалення діяльності захисту населення від надзвичайних ситуацій на прикладі Миколаївської області

Професор

Приходченко Л.Л.

Шпуняр

Марина


Василівна

Аналіз ефективності
й управління житлово-комунальним господарством Одеської області

Професор

Топчієв О.Г.Кафедра економічної та фінансової політикиАфонін

Дмитров ВікторовичДержавне сприяння розвитку приватних підприємств
в регіоні: практика та шляхи покращення діяльності

Доцент

Козинський С.М.

Варченко

Олег ОлександровичДержавне регулювання підприємницької діяльності в умовах децентралізації влади

Доцент

Яцкевич І.В.

Головченко

Василь ЮрійовичМісцеві бюджети
як інструмент державного управління

Доцент

Яцкевич І.В.

Гуліцька

Антоніна ВолодимирівнаДержавне регулювання архітектурно-будівельної діяльності в Україні

Професор Миколайчук М.М.Гусєва

Альона ОлександрівнаШляхи вдосконалення системи казначейського обслугову-вання місцевих бюджетів (на прикладі Великоолександрів-ського району Херсонської області)

Доцент

Осадчук С.В.

Журавель Катерина

СергіївнаДержавні програми розвитку підприємництва в регіоні
(на прикладі Одеської області)

Доцент

Яцкевич І.В.

Коновальчук Любов

Петрівна


Шляхи вдосконалення системи казначейського обслугову-вання місцевих бюджетів (на прикладі Березанського району Миколаївської області)

Доцент

Куранда Л.О.

Кривчик

Юлія


Павлівна

Формування регіональної стратегії розвитку регіону

Доцент

Голинська О.В.

Куленко

Анна


Леонідівна

Механізми підвищення результативності викорис-тання бюджетних коштів (на прикладі Гайсинського району Вінницької області)

Доцент

Ковальов Г.І.

Лур'є

Станіслав СергійовичДержавне регулювання ліцензування господарської діяльності у сфері будівництва


Доцент

Кузнєцова М.А.

Мартиненко Микола Володимирович

Державне регулювання екологічної безпеки в регіоні (на прикладі Херсонської області)

Професор Миколайчук М.М.Марченко

Ігор


Олегович

Удосконалення механізмів регулювання економікою галузі житлово-комунального господарства (на прикладі Херсонської області)

Професор

Ахламов А.Г.

Наумова

Анастасія

Іванівна


Доходи місцевих бюджетів: фінансова основа регіону
(на прикладі Великомихай-лівського району Одеської області)

Доцент

Кузнєцова М.А.

Негадова

Юлія


Миколаївна

Удосконалення механізмів медичного забезпечення населення України

Професор Миколайчук М.М.Педченко

Богдан


Антонович

Державне регулювання енергетичної галузі на регіональному рівні

Професор Миколайчук М.М.Розмаріцина Наталія Анатоліївна

Інструменти державного управління зміцненням конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Доцент

Козинський С.М.

Рязанова

Антоніна ФедорівнаОцінка стану соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Білгород-Дністровського району Одеської області)

Доцент

Голинська О.В.

Світлик

Наталя


Георгіївна

Податковий механізм формування доходів місцевих бюджетів (на прикладі м. Нова Каховка Херсонської області)

Доцент

Осадчук С.В.

Скребнєва Світлана Дмитрівна

Аналіз сучасного стану системи пенсійного забезпечення в Україні та перспективи її реформування

Доцент

Куранда Л.О.

Тодорова

Наталія

Іванівна


Удосконалення системи підвищення конкурентоспро-можності та економічного розвитку (на прикладі Придунайського субрегіону)

Професор

Ахламов А.Г.


Умрихін

Андрій


Вікторович

Механізми державного регулювання електро-енергетики

Професор Миколайчук М.М.Христич

Ольга


Миколаївна

Податки як основа формування бюджетів регіону (на прикладі Балтського району Одеської області)

Доцент

Осадчук С.В.

Черніхов Олександр Миколайович

Шляхи вдосконалення системи казначейського обслуго-вування місцевих бюджетів

Доцент

Яцкевич І.В.

Яворська

Тетяна


Іванівна

Фінансове забезпечення діяльності місцевих органів державного управління


Доцент

Яцкевич І.В.Кафедра інформаційних технологій та систем управлінняБірюкова

Ірина ОлександрівнаСтратегічне управління, формування і розвиток державних електронних інформаційних ресурсів на регіональному та місцевому рівні

Доцент

Макарова І.О.

Голота

Наталя ВолодимирівнаПодолання цифрового розриву та підвищення комп`ютерної грамотності населення: управлінські аспекти

Доцент

Куспляк І.С.

Лебідь

Ірина


Сергіївна

Дистанційне навчання для дітей шкільного і дошкільного віку: нормативно-правове забезпечення

Доцент

Пігарєв Ю.Б.

Майданюк

Павло ВолодимировичТехнічний захист інформації в органах публічної влади

Доцент

Пігарєв Ю.Б.

Нестеренко

Юлія


Борисівна

Технології електронного управління в державному управлінні на регіональному та місцевому рівні

Доцент

Пігарєв Ю.Б.

Раєвський В'ячеслав Миколайович

Розробка концепції забезпечення інформаційної безпеки центрального органу виконавчої влади в Україні

Доцент

Пігарєв Ю.Б.

Романенко Володимир Борисович

Використання інформаційних технологій в діяльності Вінницької міської ради

Доцент

Куспляк І.С.

Семенчук

Алла


Василівна

Інформаційні технології, системи та ресурси державного управління на регіональному та місцевому рівні

Доцент

Куспляк І.С.

Шарко

Ганна


Миколаївна


Впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в організацію виборчого процесу

Доцент

Куспляк І.С.Кафедра європейської інтеграціїБахнєв

Сергій


Вікторович

Гарантії прав і свобод людини
і громадянина в Україні на шляху до Європейського союзу

Доцент

Нагорна І.В.

Бобров

Дмитро ВолодимировичГеополітична безпека та її стан на сучасному етапі

Доцент

Остапенко О.А.

Бринчак

Іван


Іванович

Державна служба в країнах-членах ЄС: організація, еволюція

Доцент

Остапенко О.А.

Веселовський Юрій Вікторович

Особливості функціонування
та перспективи розвитку зони євро

Професор

Горячук В.Ф.

Власюк

Роман


Петрович

Зарубіжний досвід європейської інтеграції: уроки для України


Доцент

Нагорна І.В.

Волошин

Юрій


Ігорович

Державне управління забезпеченням воєнної безпеки України

Доцент

Кривоцюк П.С.

Діордієв

Петро


Георгійович

Проблеми та перспективи запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС

Доцент

Комаровський В.В.

Капац

Юрій АнатолійовичДержавне регулювання інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції

Доцент

Кривцова В.М.

Козак

Сергій


Павлович

Технології та інструменти державного реагування на загрози державній безпеці


Доцент

Кривоцюк П.С.

Козлов

Олексій СергійовичДержавне регулювання інвестиційної політики України

Доцент

Кривцова О.М.

Кравчук

Оксана АнатоліївнаРегіональні особливості трудової міграції в Україні в контексті забезпечення національної безпеки: проблеми та перспективи

Доцент

Усатюк І.Ф.

Кудренко

Олег


Васильович

Реформа Збройних сил України та основні аспекти розвитку законодавства України у сфері оборони

Доцент

Кривоцюк П.С.

Мазуренко Олександр Васильович

Транскордонне

співробітництво у сфері міждержавного регіонального управлінняДоцент

Кривцова О.М.

Мартич

Роман


Петрович

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою
та торгівлею людьми

Доцент

Усатюк І.Ф.

Привалов

Сергій


Ігорович

Торгівельно-економічне співробітництво України та ЄС в контексті створення зони вільної торгівлі

Доцент

Комаровський В.В.

Рижук

Олександр МиколайовичІнформаційна безпека України
в умовах євроінтеграції

Доцент

Остапенко О.А.

Саркісян

Ваган


Гагікович

Розвиток системи соціального захисту військовослужбовців в Україні

Доцент

Кадук Н.І.

Северіна

Ніна


Вікторівна

Роль програм у розвитку сфер суспільного життя в державах-членах ЄС


Доцент

Кривцова В.М.

Сліпенко

Ольга


Вікторівна

Приведення законодавства з охорони праці України до європейських стандартів

Доцент

Кривоцюк П.С.

Собіщанська Наталія Вікторівна

Соціальна політика України в умовах реформування

Доцент

Кривцова О.М.

Ставнійчук Олександр Петрович

Досвід країн ЄС у сфері управління державною службою

Доцент

Кадук Н.І.

Тінкул

Роман


Вікторович

Механізми державного управління міжнародною технічною допомогою

Доцент

Комаровський В.В.

Чапір

Дмитро


Петрович

Управління підготовкою
та підвищенням кваліфікації керівних кадрів для системи вищої освіти в країнах ЄС

Доцент

Нагорна І.В.

Шевчук

Ганна


Вікторівна

Міжнародний тероризм як глобальна проблема

Доцент

Усатюк І.Ф.

Шкурпіт Олександр Миколайович

Компетенція Збройних сил України у забезпеченні національної безпеки

Доцент

Кривцова В.М.

Яновський Юрій Валерійович

Інформаційна безпека та захист інформації в Україні

Доцент

Кадук Н.І.Кафедра права і законотворчого процесуБарабаш Віталій Сергійович

Удосконалення професійної діяльності державних службовців

Доцент

Пастушенко П.П.

Георгієв

Василь ІвановичПравові засади місцевого самоврядування

Професор

Марущак В.П.

Заблоцька Віра Василівна

Правове регулювання земельних відносин

Доцент

Пастушенко П.П.

Комасюк Руслан Михайлович

Розвиток правової системи в Україні

Доцент

Пастушенко П.П.

Костюкова Анна Олександрівна

Правове регулювання планування господарської діяльності

Доцент

Ровинська К.І.

Міглазова

Юлія ОлександрівнаДержавне регулювання організаційно-правового механізму цін

Професор

Марущак В.П.

Наказнова Валерія Вікторівна

Правове регулювання сільського господарства

Доцент

Пастушенко П.П.

Петровський Дмитро

МихайловичКадрова політика у сфері державної служби


Доцент

Львова Є.О.

Савін

Євген


Андрійович

Проблемні питання державно-приватного партнерства в Україні та шляхи їх вирішення

Професор

Марущак В.П.

Ткаченко Сергій Олександрович

Державний контроль господарської діяльності

Професор

Марущак В.П.

Франішин

Віктор ВікторовичАдміністративна відповідальність в державному управлінні

Доцент

Токарчук О.Й.

Фумжи

Євгенія


Дмитрівна

Правопорушення та юридична відповідальність публічних службовців

Доцент

Козуліна С.О.

Хабірова

Анна ДмитрівнаМіграційна політика в Україні


Доцент

Токарчук О.Й.

Чечін

Олександр СергійовичПравові аспекти управління комунальною власністю

Доцент кафедри

Ровинський Ю.О.

Яковлєва

Анжела МиколаївнаУдосконалення контрольних функцій контрольно-ревізійної служби

Доцент

Токарчук О.Й.Кафедра регіональної політики та публічного адмініструванняАлександрочкін

Олександр ЮрійовичЗабезпечення рівного права доступу до служби в органах місцевого самоврядування (організаційно-правовий аспект)

Професор

Блабаєва З.В.

Висоцька

Анна


Василівна

Організація роботи Центру надання адміністративних послуг

Доцент

Свірін М.Г.

Демченко

Леонід


Леонідович

Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціально-системного втілення в Україні

Доцент

Євстюніна Ю.В.

Добрякова

Ольга


Григорівна

Висвітлення діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування в пресі

Доцент

Берегой Т.А.

Довгань

Юлія


Сергіївна

Залучення зовнішніх ресурсів органами місцевої влади для розвитку власних територій

Доцент

Євстюніна Ю.В.

Загороднюк

Сергій АнатолійовичРоль громадських об’єднань
в управлінні територіями: зарубіжний та вітчизняний досвід

Доцент

Колісніченко Н.М.

Колєсніков

Дмитро


Іванович

Організаційно-правовий механізм забезпечення права на звернення
в діяльності органів місцевого самоврядування

Доцент

Свірін М.Г.

Котик

Ірина


Іванівна

Соціально-гуманітарна складова діяльності органів місцевого самоврядування

Доцент

Колісніченко Н.М.

Кулешов

Володимир ВолодимировичМіські засоби масової інформації як політико-управлінський інститут

Доцент

Євстюніна Ю.В.

Мелентєв

Олександр ВолодимировичГромадська довіра до служби в органах місцевого самоврядування: проблеми формування

Доцент

Євстюніна Ю.В.

Мельошина

Людмила ВасилівнаВзаємодія з інститутами громадянського суспільства
в діяльності органів місцевого самоврядування


Доцент

Свірін М.Г.

Пастерначенко

Вікторія ВікторівнаРозвиток системи надання адміністративних послуг на рівні міста – обласного центра

Доцент

Свірін М.Г.

Піворунас

Тетяна


Валеріївна

Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості надання адміністративних послуг на прикладі Білгород-Дністровської міської ради

Доцент

Берегой Т.А.

Смачний

Віталій ВалерійовичШляхи забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні

Доцент

Колісніченко Н.М.

Татарли

Інна


Олександрівна

Організація надання послуг населенню органами місцевого самоврядування

Професор

Мамонтова Е.В.

Шпунтова

Любов


Вікторівна

Службовий етикет у діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування


Доцент

Євстюніна Ю.В.Кафедра філософських та соціально-політичних наукВласенко

Наталя


Леонідівна

Державна політика в Україні щодо підтримки сім’ї як соціального інституту

Професор

Гансова Е.А.

Воронов Володимир Валентинович

Шляхи вдосконалення роботи мистецьких шкіл на сільському та районному рівні


Доцент

Курносенко Л.В.

Гладкіх

Анна ОлександрівнаДержавна політика в галузі освіти України у контексті реалізації освіти для демократичного громадянстваПрофесор

Драгомирецька Н.М.

Глухов

Ігор


Валентинович

Механізми регулювання розвитку державної ветеринарної та фітосані-тарної служби України


Доцент

Курносенко Л.В.

Гойман

Олена


Вікторівна

Культурно-мистецькі проекти як фактор формування громадського суспільства

Професор

Драгомирецька Н.М.

Гонтаренко

Олена


Василівна

Соціальна політика та соціальна структура України: технології реалізації та модернізації

Доцент

Яценко В.А.

Гунько

Катерина

Юріївна


Державна політика у сфері впровадження європейських стандартів надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення

Доцент

Курносенко Л.В.

Едельман Олександр Володимирович

Держава як суб’єкт реалізації соціально-гуманітарних відносин

Доцент

Ростіянов Б.Ю.

Заяць Олена Федорівна

Етика та естетика в діяльності державного службовця

Доцент

Арабаджи Г.І.

Зуєва Оксана Валеріївна

Механізм удосконалення нагородної справи

Доцент

Яковлева Л.І.

Йорж Тетяна Юріївна

Спеціальна освіта в Україні: державно-управлінський аспект

Доцент

Сокур Н.В.

Кім Інна Юріївна

Громадське суспільство
і держава: шляхи взаємодії

Професор

Якубовський О.П.

Михайленко Олександр Валерійович

Використання сучасних технологій управління персоналом в процесі реформування державної служби

Професор

Овчаренко С.В.

Орещак

Світлана МиколаївнаРозробка проекту нормування робочого дня державного службовця

Професор

Драгомирецька Н.М.

Осауленко

Ірина


Євгенівна

Кадрове забезпечення соціальної сфери України: набутий досвід та шляхи вдосконалення

Професор

Якубовський О.П.

Петренко

Світлана ВолодимирівнаУправління кар’єрою державних службовців: напрямки і засоби вдосконалення

Доцент

Овчаренко Ю.О.

Пітак Руслан

Іванович


Гуманітарна політика держави: новітні явища

Доцент

Ростіянов Б.Ю.

Подлесна

Наталя


Сергіївна

Соціальний діалог в Україні: цілі та перспективи розвитку

Професор

Драгомирецька Н.М.

Посашкова

Олена


Миколаївна

Ринок праці та безробіття в Україні (державне регулювання зайнятості населення)

Старший викладач

Липовська С.О.

Ротару

Євген ВалеріановичКадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: шляхи удосконалення

Старший викладач

Липовська С.О.

Сиса

Людмила ВолодимирівнаДержавно-приватне партнерство як основа реалізації альтернативної моделі надання сучасних медичних послуг

Доцент

Корвецький О.Д.

Скалозуб Любов Леонідівна

Роль освіти у вихованні патріота і громадянина

Професор

Якубовський О.П.

Смірнов Віктор Олексійович

Державна політика у сфері розвитку спорту: регіональний аспект

Доцент

Курносенко Л.В.

Стратійчук Олександр Юрійович

Проблема дитинства як об’єкт державного управління

Доцент

Воронов О.І.

Фомичова

Інна ВолодимирівнаРегіональна політико-управлінська еліта як суб’єкт державної гуманітарної політики

Доцент

Ростіянов Б.Ю.

Хлівненко

Ольга ОлександрівнаСпівпраця соціального бізнесу та органів місцевого самоврядування в процесі реалізації стратегій соціального партнерства

Професор

Драгомирецька Н.М.

Холодняк

Інна


Вікторівна

Впровадження страхової медицини в Україні (на прикладі Херсонської області)

Доцент

Яценко В.А.

Чепіс

Оксана МиколаївнаФормування ринку освітніх послуг: управлінських аспект

Доцент

Росколотько І.Л.

Чернілевська Олена Вікторівна

Престиж служби в органах внутрішніх справ: шляхи підвищення

Старший викладач

Липовська С.О.

Яцеленко

Андрій АнатолійовичДержавна політика щодо виховання відповідальності у дітей шкільного віку

Професор

Якубовський О.П.Спеціалізація «Управління охороною здоров'я»Адубецька

Аліна


Юріївна

Державне регулювання якості надання медичної допомоги на регіональному рівні

Доцент

Курносенко Л.В.

Бацанова

Світлана МиколаївнаВплив груп інтересів на формування політики в галузі охорони громадського здоров’я на місцевому рівні

Доцент

Овчаренко Ю.О.

Бокал

Інна


Іванівна

Роль державних та громадських організацій в захисті прав пацієнтів

Доцент

Корвецький О.Д.

Дубонос

Кирило АнатолійовичДержавне регулювання у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров'я

Доцент

Літвак А.І.

Каташінська

Ірина


Валеріївна

Державна політика щодо надання медичної допомоги населення

Доцент

Сокур Н.В.

Кедик

Ірина


Ігорівна

Взаємовплив підлеглого і керівника на державній службі

Доцент

Літвак А.І.

Кленовська Світлана Володимирівна

Державна політика кадрового менеджменту в системі охорони здоров’я України

Доцент

Титаренко Л.М.

Коссей Олександр Володимирович

Якість управління в державних організаціях

Доцент

Арабаджи Г.І.

Лукашев

Дмитро


Вікторович

Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я в Україні

Професор

Гансова Е.А.

Марущенко

Валентина

Леонідівна


Лідерство у державному управлінні

Доцент

Літвак А.І.

Марчук

Вадим


Вікторович

Державна політика щодо формування управлінської компетентності депутатів місцевих рад

Професор

Овчаренко С.В.

Михайленко Володимир Леонідович

Зарубіжний досвід розвитку лікарського самоврядування

Доцент

Літвак А.І.

Ніколенко Олексій

ВікторовичПлатні послуги у сфері охорони здоров’я

Доцент

Літвак А.І.

Пожаров

Олексій

Юрійович


Оптимізація державної податкової політики у сфері охорони здоров’я України

Доцент

Титаренко Л.М.

Польовий

Павло


Вікторович

Роль органів влади у забезпеченні доступності стоматологічної допомоги населенню

Доцент

Корвецький О.Д.

Садковський

Олег ВолодимировичМожливості та перешкоди щодо реформування системи охорони здоров’я на місцевому рівні

Доцент

Сокур Н.В.

Тимофєєв

Олексій

Юрійович


Державно-правове регулю-вання діяльності обласних управлінь охорони здоров’я

Професор

Гансова Е.А.

Тимчишина

Ольга


Олегівна

Фінансове забезпечення діяльності комунальних медичних установ у сфері охорони дитячого здоров’я

Доцент

Корвецький О.Д.

Тріщенко

Ксенія


Юріївна

Проблеми фінансового забезпечення реорганізації цільових та комплексних програм у сфері охорони здоров’я

Доцент

Корвецький О.Д.

Трояненко

Ігор


Євгенович

Здоров'я населення України як національний продукт держави

Доцент

Росколотько І.Л.

Фомін

Дмитро АнатолійовичРоль держави та громадських організацій у збережені прав пацієнтів

Доцент

Росколотько І.Л.Кафедра економічної та фінансової політикиЦелух

Денис АнатолійовичВпровадження підприємництва у сферу охорони здоров’я: проблеми розвитку фінансово-економічних відносин

Доцент

Кусик Н.Л.

Шаповал Катерина Миколаївна

Механізми фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони репродуктивного здоров’я населення України

Доцент

Кусик Н.Л.Перший заступник директора М. П. ПоповБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка