Наша Батьківщина УкраїнаСторінка3/4
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4
Тема. Контроль навчальних досягнень

Мета: перевірити знання учнів з теми «Наша Батьківщина – Україна»; роз­вивати уяву дітей про навколишній світ; розвивати пам'ять, мовлення, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи та почуття пат­ріотизму.

Тип уроку. Урок контролю знань, з використанням інтерактивної дошки.

Обладнання: ілюстрації, плакати, фізична карта України.

ХІД УРОКУІ. Організація класу

Ось дзвінок сигнал нам дав.

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Урок скоріше починаймо!

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень

Який сьогодні місяць?

Який день?

Як змінилася тривалість дня?

Яка сьогодні температура?

Які роботи виконуються людьми в цю пору?ІІІ. Повідомлення мети і завдань уроку (слайд 2)

 • Сьогодні ми перевіримо наші знання з теми «Наша Батьківщина – Україна»,

Спробуємо застосувати їх в практичній діяльності. Напишемо тести, попрацюємо з картою.

Трудіться, діти дорогі, до сьомого поту

Та дістаньте нагороду за свою роботу.

Пам'ятайте, нагорода — це оцінка гарна,

Здобута в чесному бою працею ста­ранно.
Девіз нашого уроку

Не просто слухати, а чути..

Не просто дивитись, а бачити.

Запам'ятовувати, відповідати.ІV. Тематичний контроль

1) Відеозапитання. (слайди 3-12)

2) Тести. (слайди 13-25)

3) Практична робота біля карти (слайди 26-28)

4) Оцінювання учнів.

V. Підсумок уроку


 • Що нового ви почули на уроці?

 • Що станеться, якщо природу не охороняти?

VI. Домашнє завдання

Повторити тему «Наша Батьківщина – Україна».

Ось і пролунав дзвінок — закінчився наш урок.

За роботу — по заслузі! Щиро дякую вам, друзі!

УРОК 7

Тема. Степ і лісостеп. Рослини і тварини степів

Мета: продовжувати формувати поняття про природні зони України; сформувати поняття степи, уявлення про лісостеп; продовжувати фор­мувати навички роботи з географічними картами, підручником, зоши­том; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес, уміння встанов­лювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати любов і дбайливе став­лення до природи, патріотичні та естетичні почуття.

Тип уроку. Комбінований, з використанням інтерактивної дошки.

Обладнання: карта природних зон, фізична карта України, таблиці, малюнки, фотокартки, гербарії, репродукції картин художників.

ХІД УРОКУІ. Організація класу

Знову день почався, діти,

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

Сьогодні в нас урок звичайний,Хай буде він для нас повчальний

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень (слайд 2)

Який сьогодні місяць?

Який день?

Чи змінилася тривалість дня?

Яка сьогодні температура?

Чи є опади сьогодні?IІI. Повторення вивченого матеріалу (слайд 3)

1. Фронтальна бесіда.

 • Яку тему вивчали на минулому уроці?

 • Яку частину України займає зона мішаних лісів?

 • Чому ця зона так називається? Чи є інші назви у цієї зони?

 • Як рослинний світ Полісся залежить від форми земної поверх­ні і погоди?

 • Які ще природні умови впливають на різноманітність рослинно­го світу Полісся?

 • Які охоронні заходи щодо збереження природних багатств здій­снюються в зоні мішаних лісів?

2. Робота з картками.

Завдання 1. Покажіть на картах зону мішаних лісів; розкажіть про фор­ми земної поверхні, водойми та ознаки пір року на Поліссі.

Завдання 2. Покажіть на таблиці яруси лісу; розкажіть про рослини кожного ярусу; поясніть, чому рослинний світ у зоні мішаних лісів є та­ким різноманітним.

Завдання 3. Покажіть на таблиці і малюнках тварин зони мішаних лісів; розкажіть, до яких груп вони належать; поясніть, чому в лісах такий різ­номанітний світ. Навіщо був створений Подільський заповідник?

Завдання 4 (для двох учнів). Складіть будь-які ланцюги живлення, що є характерними для зони мішаних лісів.


IV. Мотивація навчальної діяльності

Демонстрація ілюстрацій трьох зон: мішаних лісів, лісостепу, степу.

Заслуховування декількох повідомлень учнів, що підготовлені вдома про рослини і тварини зони мішаних лісів

— Про що ж йтиме мова сьогодні на уроці? Якою є тема уроку?


 1. Повідомлення теми і завдань уроку

Вузлик ще один сьогодні будемо в'я­зати.

На уроці тему «Лісостеп і степ» будемо вивчати.

Тема хоч для вас знайома, але все ж цікава.

Будуть в ній нові слова, буде і забава.

І в скарбничку нашу поки вивчим тему,

Різних скарбів пребагато ми з вами зберемо. (слайд 4-5)VІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда.

 • Знайдіть на карті природних зон України зону, що розташована на південь від зони мішаних лісів, назвіть її.

 • Яка зона змінює лісостепову зону?

 • Якими ви уявляєте ці дві зони?

 • Порівняйте їх за ілюстраціями. (слайд 6)

 • Чим відрізняються рослини цих зон від рослин зони мішаних лісів?

 • Чим відрізняється тваринний світ цих зон від тваринного світу мі­шаних лісів?

VІІ. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
1. Розповідь учителя з демонстрацією ілюстрацій.

 1. Розташування лісостепової зони і зони степу. (слайд 7-9)

 2. Особливості земної поверхні. (слайд 10-13)

 3. Характерні ознаки пір року. (слайд 14-15)

 4. Види водойм. (слайд 16-17)

 5. Види ґрунтів. (слайд 18)

6) Охорона природи. (слайд 19-35)

2. Робота з картами України.

 1. Ще раз уважно подивіться на карту природних зон, запам'ятайте роз­ташування лісостепової і степової зон, знайдіть орієнтири (кордони
  з іншими країнами, водойми тощо).

 2. Визначте, які форми земної поверхні зустрічаються в лісостеповій зоні і в степах.

3. Робота з підручником (С 124—127).

1) Прочитайте статтю на С. 124-125 , підготуйте відповіді на запитання: • Які рослини переважають у зоні лісостепу? Чому?

 • В якій послідовності розвивається трав'яниста рослинність? Чому?

 • Розгляньте малюнок на С. 125 і назвіть ознаки кожної рослини, за­вдяки яким вона пристосовується до життя в степу.

 • Що означає слово пристосовуватися!

 1. Попрацюйте в парі із сусідом по парті з рубриками «Пригадайте», «Поміркуйте» (С 126-127).

 2. Прочитайте статтю «Тварини степів» на С. 126 і підготуйте відповіді на запитання. (слайд 36)

 • Тварини яких груп водяться в степу?

 • Як вони пристосувалися до життя в степах?

 • Які кормові зв'язки ви помітили серед жителів степів?

VIІІ. Закріплення та осмислення знань

Бесіда.


 • Чому територію України умовно поділяють на природні зони?

 • Які природні зони в Україні ви вже знаєте?

 • Чим відрізняються природні умови зони мішаних лісів і степів?

 • Чим відрізняються рослини Полісся і степу?

 • У чому полягає відмінність тваринного світу цих природних зон?

IХ. Узагальнення і систематизація знань

1. Робота з підручником і картами.

Виконайте «Практичні завдання» (С. 127) за допомогою фізичної карти України, карти природних зон і текстів підручника.Х. Підсумок уроку ОЦІНЮВАННЯ

Збіг наш урок, як коротка мить.


Дуже швидко час біжить.
Ще попереду у нас багато кроків,
І цікавих, і важких уроків.

 • Яку тему ми вивчали сьогодні?

 • Що нового видізналися?

XІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати статті підручника «Лісостеп і степ», «Рослини і тварин степу» (С. 123—127), вміти відповідати на запитання.

 2. Виконати творче завдання: дібрати фактичний та ілюстрований матеріал для підготовки повідомлень на тему «Південний берег Криму».

УРОК 8


Тема. Південний берег Криму. Рослини і тварини Південного берега Криму

Мета: формувати в учнів уявлення про своєрідність природи Пів­денного берега Криму, про причини цієї своєрідності; розвивати в учнів мислення, уяву; виховувати любов до природи, бажання глибше пізна­ти, відвідати заповідні місця.

Тип уроку. Комбінований, з використанням інтерактивної дошки.

Обладнання: фізична карта України, гербарії рослин, ілюстрації із зо­браженням природи Південного берегу Криму і його здравниць.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

Знову день почався, діти,

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

Сьогодні в нас урок звичайний,Хай буде він для нас повчальний
ІІ. Підсумок фенологічних спостережень (слайд 2)

Який сьогодні місяць?

Який день?

Чи змінилася тривалість дня?

Яка сьогодні температура?

Чи є опади сьогодні?ІІI. Перевірка домашнього завдання (слайд 3)

1. Індивідуальне (усне) опитування.

 1. Розповісти про тварини степу. Як вони пристосувалися до умов жит­тя в степу?

 2. Розповісти про рослини степу. Які з них занесені до Червоної книги?

 3. Назвати і показати на фізичній карті заповідники степу.

2. Природничий диктант.

Впізнайте і запишіть за описом жителів степу. 1. Рослина з вузькими довгими листками. її корінь нагадує пучок, а зер­нятко має довгий шлейф. Вітер підхоплює його і переносить на ве­ликі відстані.

 2. Дуже гірка рослина з різким ароматом. Худоба її не їсть.

 3. Комаха із довгими задніми ногами, швидко і далеко стрибає.

 4. Ці птахи мають загнутий дзьоб, гострі пазурі і добре розвинутий зір. Вони полюють на ховрахів, мишей.

 5. Пташка прилітає ранньої весни. Гніздиться прямо на землі. Гніздо бу­дує у вигляді ямки, що вистелена травою. Її дзвінкий спів лунає над полем із величезної висоти.

 6. Ці рослини квітнуть ранньою весною. У підземних частинах стебел ще влітку відкладаються поживні речовини.

1 правильна відповідь — 2 бали.

Взаємоперевірка учнями.

Підсумок домашнього завдання. Оцінювання.

IV. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 4)

Учитель(слайд 5)

У ці холодні дні зимові так хочеться тепла...

Вирушаймо всі до моря, відпочинем, дітвора!

На Південний берег Криму буде подорож у нас.

Це куточок України — рідний і багатий.

Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо особливості природи рос­линного і тваринного світу Південного берега Криму.

V. Сприймання та усвідомлення учнями навчального матеріалу

1. На уроці ми будемо працювати за таким планом, що записаний на дошці. (слайд 6)


 1. Що розповідає карта про Південний берег Криму?

 2. Рослини Південного берега Криму.

 3. Тваринний світ.

(слайд 7) Південний берег Криму — це смуга суші завширшки від 1 до 12 км між Кримськими горами і Чорним морем.

2. Самостійна робота.

— Про особливості, що сформували природу Південного берега Кри­му, ви зараз прочитаєте в підручнику на С. 127. (Учні відповідають: багато тепла, світла, гори захищають Південний берег Криму від холодних північ­них вітрів, вода моря взимку обігріває сушу і повітря над узбережжям.) (слайд 8)Фізкультхвилинка (слайд 9)

Ми стомилися всі трішки,

Хай спочинуть ручки, ніжки.

Ми стомились вже сидіти,

Хочем трошки походити,

Зазирнути у віконце,

Потягнутися до сонця,

Наче м'ячик, пострибати...

Знову будем працювати.

3. Розповідь учителя про рослинний світ із демонстрацією ілюстрацій. (слайд 10-15)

— Рослинний світ є багатим та різноманітним. Цьому сприяє особ­ливість розташування Південного берега Криму. Тут ми зустрінемо рос­лини з інших природних зон — бук, граб, дуб, клен, березу. Але в Криму є рослини, що ростуть тільки тут: кипарис, магнолія, лавр, олеандр, су­ничне дерево, сосна кримська, ялиця.4. Самостійна робота з підручником (С. 129). (слайд 16-18)

— Прочитайте про тварин, які живуть у Криму.

— Підкресліть назви тварин, які живуть у Криму. (слайд 19)

5. Розповідь учителя про Крим, про його рекреаційні можливості.

(слайд 20-21)

— Цілюща морська вода і теплий морський вітерець, мінеральні дже­рела, мальовничі пляжі, розкішна рослинність — все це в комплексі впли­ває на організм людини, поліпшує її самочуття, відновлюючи здоров'я та силу. Тут побудовано багато санаторіїв, безліч баз відпочинку, в тому чис­лі дитячих. Вже кілька десятиліть діє міжнародний дитячий центр «Ар­тек», де відпочивають діти з багатьох країн.VI. Узагальнення та систематизація знань (слайд 21)

— Де розташований Південний берег Криму? Покажіть на карті Ук­раїни. • Якими є особливості пір року в Криму?

 • Які рослини там ростуть?

 • Які тварини проживають?

 • Чому люди їдуть у Крим відпочивати?

VІІ. Домашнє завдання слайд 22)

Прочитати статтю у підручнику (С. 127—130).УРОК 9

Тема. Гори України. Карпати. Рослини і тварини Карпат

Мета: дати учням поняття, яку частину земної поверхні називають горами; вчити знаходити гори на карті і глобусі; розвивати вміння користуватися картою, читати її; виховувати любов до природи, інтерес до вивчення природи України.

Тип уроку. Комбінований, з використанням інтерактивної дошки.

Обладнання: глобус, фізична карта України, Дитяча енциклопедія, книга «Дітям про тварин».

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

Знову день почався, діти,

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

Сьогодні в нас урок звичайний,Хай буде він для нас повчальний

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень (слайд 2)

Який сьогодні місяць?

Який день?

Яка сьогодні температура?

Який напрямок вітру?

Чи є опади сьогодні?IІІ. Актуалізація знань(слайд 3)

— Пригадайте, діти, яку форму поверхні Землі називають горами.IV. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 4)

— Сьогодні ми познайомимося із горами України — Карпатами; дізнаємося, якої вони висоти, а також які рослини там ростуть, які во­дяться тварини та багато іншого.V. Робота над темою уроку

1. Робота із глобусом.

— Діти, погляньте на глобус. Як на ньому зображені гори? Де ми їх бачимо?2. Робота з картою України.

— А тепер подивіться на карту України і визначте, які гори є на те­риторії нашої країни.

Знайдіть Карпатські гори. В якій частині України вони знаходяться? (Повідомлення вчителя.)

(слайд 5) Карпатські гори розташовані на території сусідніх держав: Румунії і Словаччини. Українські Карпати складаються з витягнутих із північного заходу на північний схід паралелей. Вони є не дуже високими. Але вони впливають на погодні умови, на тваринний і рослинний світ.3. Практична робота.

 • Роздивіться схему, що вміщена у підручнику, і дізнаєтесь, як змі­нюється рослинний світ від підніжжя до вершини. (Пояснення вчителя.) (слайд 6-8)

 • У Карпатських горах зосереджено 15 % усіх лісів України. Ліси те­риторії становлять близько 40 %. Це найбільший лісовий масив нашої де­ржави. Переважають смереково-букові ліси. Велику площу у Закарпатті займають дубові насадження, ялиця і граб. (слайд 9)

Карпатські гори мають високоякісну деревину, яка користується по­питом навіть на світовому ринку. Ліси розташовані великими суцільними масивами. Вони відіграють важливу роль водозбереження та природоохорони. Ліси також є дуже багатими на лікарські рослини, ягоди і гриби.

Полонини у Карпатах — це безлісі плоскі вершини гірських хребтів. Вони вкриті кострицею, арнікою, чорницею, брусницею, рододендро­ном. Полонини використовують як літні пасовиська. (слайд 10)5. Рослинний світ. (слайд 11)

6. Тваринний світ. (слайд 12-13)

(Розповідь супроводжується демонстрацією малюнків.)


7.
Самостійна робота за книгою.

 • Прочитайте статтю підручника про тварин Карпат. Перевірка прочитаного.

 • Які тварини водяться в Карпатах?

 • Чому там такий різноманітний тваринний світ?

VI. Закріплення матеріалу

— А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали та зрозуміли тему сьо­годнішнього уроку. Розгадавши кросворд, ви прочитаєте назву гір, з яки­ми ознайомилися. (слайд 14) 1. Листяне дерево, що росте в горах. (Клен)

 2. Квітка, що росте на полонині. (Арніка)

 3. У горах є безліч... (лікарських) квітів.

 4. Тетерук, рябчик, дятел — Це... (птахи).

 5. Хвойне дерево. (Модрина)

 6. Річка, що тече в горах. (Прут)

 7. Дерево на Закарпатті (Ялиця)

— То про які гори ми говорили на уроці?

VІІ. Охорона природи Карпат (слайд 15-17)

— В Українських Карпатах зосереджений природоохоронний фонд

(майже 1 500 об'єктів).

1980 р. — Карпатський національний природний парк (50,3 тис. га).

1989 р. — Національний природний парк «Синевир».

1993 р. — Карпатський біосферний заповідник (57,9 тис. га).VІІI. Підсумок уроку

 • Що сподобалося вам на уроці?

 • Що найбільше запам'яталося?

IХ. Домашнє завдання (слайд 18)

У книзі «Дітям про тварин» прочитати про корисні комахи лісу і комахи-шкідники лісу. Опрацювати матеріал підручника на С. 130—134.

УРОК 10

Тема. Кримські гори. Рослини і тварини Кримських гір

Мета: ознайомити учнів із географічним положенням, кліматом, рос­линним і

тваринним світом, корисними копалинами Кримських гір; роз­вивати спостережливість, увагу, пам'ять, мислення; виховувати дбайли­ве ставлення до природи.Тип уроку. Комбінований, з використанням інтерактивної дошки.

Обладнання: малюнки тваринного і рослинного світу Кримських гір, карта України.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

Знову день почався, діти,

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень (слайд 2)

Яке сьогодні число?

Який день тижня, місяця?

Яким є стан неба?

Холодно сьогодні чи тепло?

Які природні явища ви спостерігали?

Яким є сьогодні вітер?

Що змінилося в житті тварин і рослин? (Відповіді дітей.)IIІ. Контроль, коригування і закріплення знань

1. Індивідуальне опитування

— В якій частині України знаходяться гори Карпати?

— Які ще є гори на території України?

2. Робота з картою.

Покажіть гори Карпати.

Як називається найвища точка Карпат? (Говерла)

3. Тестування (слайд 3-5)

1) Якими гори Карпати є за висотою?

а) Високими;

б) низькими;

в) середніми.

2) Де знаходяться гори Карпати?

а) На сході;

б) на заході;

в) на півдні;

г) на півночі.

3) Які ріки беруть початок у горах Карпатах?

а) Буг, Дніпро;

б) Дністер, Прут.

4) Яку течію мають річки, що беруть початок у горах?

а) Спокійну, повільну;

б) швидку, бурхливу.

5) Які рослини ростуть біля підніжжя гір?

а) Ялиця, ялина;

6) дуб, граб, липа.

6) Які із цих тварин живуть тільки в Карпатах?

а) Олень, заєць, вовк;

б) рябчик, дятел, синиця;

в) полівка снігова, глухар.IV. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогодні ми помандруємо в інші гори нашої країни. А в які саме, ви дізнаєтесь, коли розгадаєте кросворд.

А що ми будемо робити,

Про кого будемо читать,

Ви зможете усі сказати,

Лише кросворд вам треба відгадать.(слайд 6)

1. Які гори розташовані на заході України? (Карпати)

2. Ділянка земної поверхні, шо високо піднята над рівниною. (Гора)

3. Річка, що бере початок у Карпатах. (Тиса)

4. Тварина, яка живе в горах Карпатах. (Ведмідь) Розгадати її назву вам допоможе загадка.

• Я шукаю мед, малину,

Рибку сам собі ловлю,

Влітку й миті не спочину,

А зайде зима, то сплю. (Ведмідь)

5. Найбільша річка Карпат. (Дністер)

6. Квітка, що є символом кохання, яка росте у горах Карпатах. (Едель­вейс)

7. Великий орел, розмах крил якого до 2 м. Він занесений до Червоної книги України, зустрічається в Карпатах. (Беркут)

8. Нижня частина гори. (Підніжжя)

9. Найвища точка гір Карпати. (Говерла)

10. Який у Карпатах клімат? (Вологий)

11. Як називається верхня частина гори? (Вершина)

12. Що займає близько 40 % території Карпат? (Ліси)

1


2


3

3
4

5

6
7
89
10
11
12— Отже, сьогодні ми помандруємо у Крим. Більше дізнаємося про Кримські гори, їх рослинний та тваринний світ, а також чим займають­ся люди гір. (слайд 7)

V. Актуалізація опорних знань

— Діти, знайдіть на карті Південний берег Криму. (Діти показу­ють.)

- Що займає південну частину Кримського півострова? (Кримсь­кі гори) (слайд 8)

VІ. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

1- Розповідь учителя. (слайд 9-11)

— Кримські гори розташовані уздовж Чорного моря. Від моря гори відділяє рівнинна смуга узбережжя. (Показати на карті.) Найвищою точкою гір є Роман-Кош. Кримські гори — молоді гори. Вони є невисо­кими, їх утворення продовжуються і зараз, про що свідчать землетруси., зустрічаються чудернацькі стовпи, піраміди, химерної форми скелі. Серед Кримських гір беруть початок річки з дуже швидкою течією. Літо в Кримських горах жарке та сухе, а зима — коротка та м'яка.

2. Розповіді дітей про рослинний і тваринний світ Кримських гір. — У нас в класі є постійно діючий клуб пошуку. І діти з цього клубу під­готували для нас розповіді про світ тварин і рослин в Кримських горах.1) Рослинний світ. (слайд 12-14)

Рослинність гірського Криму є різноманітною. На південному схилі Головного пасма сформувалися два рослинні пояси: гірських луків та степів і лісовий, що складається з бука, сосни, ксерофітних дубових лісів, чагарників. У нижньому поясі ростуть вічнозелені рослини се­редземноморської флори: плющ, чист кримський, мускус понтичний, суничник дрібноплідний. Для Південного берега Криму характерними є зарості держи-дерева, граба східного, дуба пухнастого, скумпії, гло­ду, ялівцю високого. Поширеними є декоративні насадження парків, виноградників, плодових садів.

Верхній, більш вологий, пояс південного схилу Кримських гір вкри­тий дубовими і сосновими лісами.

Північний схил Кримських гір майже весь вкритий лісом. У нижнь­ому поясі поширені дубові широколистяні ліси. Подекуди зберігається тис. Для верхнього поясу характерними є букові ліси.

Із ранньої весни на луках квітнуть проліски, шафран, півонії, сині волошки, трапляється едельвейс кримський. Влітку — жовтець, адено-фара, борщівник пухнастий, що занесені до Червоної книги.

У ч и т е л ь. На пласких вершинах Кримських гір розміщені гірські луки. Ці пласкі вершинні ділянки Головного пасма називають яйлами. Яйла означає пасовище. Вони вкриті трав'янистою рослинністю — пе­реважно злаковими, бобовими, лілійними. На яйлах беруть початок усі кримські ріки.

Фізкультхвилинка (слайд 15)

Руки в боки, нахили вперед, нахилимось назад.

І направо, і наліво, щоб нічого не боліло.

Раз, два, три, чотири — набираємося сили.

Нахились, повернись, до товариша всміхнись.

2) Тваринний світ. (слайд 16-21)

У Кримських горах водяться різноманітні тварини, бо там є всі умо­ви для їхнього життя. На схилах у листяних лісах водяться олені, козулі, муфлони, зайці, куниці, лисиці, борсуки, дикі свині, їжаки.

У горах живе безліч пташок. Серед них є сойки, дятли, шишкарі, хижі грифи, орли.

У гірських річках є струмкова і райдужна форель.

До Червоної книги занесені кам'яна куниця, чорний гриф. Також Кримські гори населяють різні комахи, серед яких: жуки, метелики, джмелі, бабки.

Учитель. Молодці, діти, ви гарно розповіли про тварини та рос­лини Кримських гір. А ще гори є багатими на різноманітні копалини. На­приклад, у кар'єрах добувають вапняки, пісок, гравій, глину. Тут дуже ба­гато є мінеральних цілющих озер. Чисте повітря і краса природи приваб­лює у Крим на відпочинок та оздоровлення. Тому тут багато санаторіїв та будинків відпочинку. (слайд 22-24)

VIІ. Осмислення учнями знань

1. Робота з підручником.

Читання статті «Кримські гори» та розгляд ілюстрацій.

2. Відповіді на запитання. (слайд 25)

— Із чим межують Кримські гори? (Із зоною степів та Чорним морем)

— Чому Кримські гори називають вологим островом Криму? (Випа­дає багато снігу та дощів.)

- Як називають луки на вершинах Кримських гір?

- Які листяні дерева і кущі ростуть на схилах Кримських гір?VIІI. Підсумок уроку (слайд 26)

— Де знаходяться Кримські гори? (На півдні України)

Яке літо і зима у горах? (Літо є жарким, сухим, а зима — корот­кою і м'якою.)

Чим різняться Кримські гори і Карпати? (Кримські гори — скеляс­ті, а Карпати вкриті лісами.)IХ. Домашнє завдання (слайд 27)

Опрацювати статтю «Кримські гори».

УРОК 11

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка