Наша Батьківщина УкраїнаСторінка4/4
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4
Тема. Населення України. Охорона природи в Україні

Мета: дати загальне уявлення про населення України, його націо­нальний склад, про територіально-адміністративний поділ держави; оз­найомити дітей із природними багатствами України; формувати поняття заповідник; навчити охороняти природу рідного краю; розвивати уяву ді­тей щодо навколишнього світу; розвивати пам'ять, мовлення, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи та почуття патріотизму.

Тип уроку. Комбінований, з використанням інтерактивної дошки.

Обладнання: ілюстрації, плакати, діафільм «Охорона природи», фі­зична карта України.

ХІД УРОКУІ. Організація класу

Знову день почався, діти,

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

Підсумок фенологічних спостережень (слайд 2)

IІ. Перевірка домашнього завдання (слайд 3)

1. Фронтальне опитування.

- Які групи тварин живуть у Кримських горах?

- Чому тваринний світ Кримських гір є різноманітним? Назвати рідкісних тварин.

- Як змінюються ліси від підніжжя до вершин в Кримських і Кар­патських горах? У чому полягає відмінність між ними?

- Чому в Кримських горах не ростуть ялини і смереки?

- Які подібні тварини водяться в Кримських і Карпатських горах?

IІI. Актуалізація опорних знань

На якому материку знаходиться Україна? (слайд 4)


З якими державами вона межує? (слайд 5)

IV. Повідомлення теми і завдань уроку (слайд 6)

— Сьогоднішня тема уроку звучатиме так: «Населення України. Охо­рона природи в України».V. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

1. Розповідь учителя. (слайд 7)

— Ми живемо у самостійній незалежній державі — Україні. За своїми розмірами Україна є більшою за такі держави, як: Англія, Австрія, Бель­гія, Голландія, Данія, Португалія і Швейцарія, разом узяті.(слайд 8) За чисельністю населення вона посідає п'яте місце в Європі після Німеччини, Італії, Великобританії, Франції та двадцять четверте місце у світі. В Україні живе близько 48 млн осіб. (слайд 8)

Населення українських земель у княжу добу було нечисленним. На­прикінці XIII ст. на землях України проживало близько 2 млн чоловік. За часів Б. Хмельницького населення України становило понад 5 млн осіб.

На початок 2001 року в країні налічувалося 49,3 млн жителів.

Сучасне населення України є досить різноманітним за етнічним скла­дом. На території країни живуть представники 110 національностей.

Крім українців, значну частину становлять інші східнослов'янські народи (росіяни, білоруси). (слайд 9)

Українці — корінне населення країни, що за чисельністю є одним із найбільших народів Європи.

Українці рівномірно розселені по всій території країни (крім респуб­ліки Крим і деяких промислових районів півдня та сходу).

(слайд 10) Уся територія України поділена на 24 області та містить у собі рес­публіку Крим. В Україні нараховується 451 місто. Найбільше їх у східних областях України, найменше — у південних та північних областях. У дев'яти найбільших містах України проживає більше третини місь­кого населення. Це — міста-мільйонери (Київ, Харків, Донецьк, Дніп­ропетровськ, Одеса) і дуже великі міста (Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь). Міста будували там, де є родовища корисних копалин, за­лізна або шосейна дорога.

— Чим займаються люди в містах?

— Найпоширенішими населеними пунктами в Україні є села, яких майже 29 тисяч. На населеність, розміщення та особливості забудови сіл значною мірою впливали природні умови. Маленькі села переважа­ють на Поліссі. У степах розміщені одновулицеві села, що є витягнути­ми вздовж річкових долин. У Карпатах поширені хутори, що складають­ся із розкиданих на значній площі жител.

— Чим займаються люди в селі?2. Робота з фізичною картою України, картою природних зон і контурними картами.

1. Якими умовними позначками позначають міста?

2. Чому ці знаки є різними за розмірами?

3. Позначте на контурній карті усі обласні центри, столицю Респуб­ліки Крим.

4. Розгляньте карту природних зон. Які обласні центри знаходяться в кожній із природних зон?

3. Продовження розповіді вчителя. (слайд 11-21)

— Природа України є щедрою, багатою та різноманітною. М'який, помірний клімат, родючі ґрунти, значна кількість водних джерел ство­рюють умови для зростання лісової, лугової та степової рослинності. На півночі країни, а також у гірських районах Карпат, Криму зроста­ють хвойні, мішані та листяні ліси, що поступово переходять у широку смугу острівних лісів лісостепу. Ще південніше, у приморських райо­нах, розкинулася рівнинна степова зона, що нині є майже повністю пе­реораною.

Бурхливий розвиток промислового і сільськогосподарського вироб­ництв, будівництво міст, селищ, розширення мережі залізничних та автомобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель — все Це призвело до значних змін у природі (ландшафту), вплинуло на еколо­гічну рівновагу, видовий і кількісний склад флори та фауни.

За останні десятиріччя помітно звузилися території, що зайняті при­родною рослинністю, збідніла флора більшості регіонів країни, зменши­лася кількість багатьох видів рослин, а деякі з них повністю зникли з по­верхні Землі.

У зв'язку із цим у наш час — час технічного прогресу — особливого значення набуває охорона рослинного і тваринного світу.

Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобильсь­кій АЕС, внаслідок якої забруднилося навколишнє середовище, а це не­гативно позначилося на флорі та фауні нашої країни.

Із метою охорони і збереження тих видів рослин і тварин, які зникають, ще у 1948 році на Міжнародному симпозіумі охорони природи (МСОН) була створена постійна комісія із питань їх охорони. А вже наступного року була створена Міжнародна Червона книга, в якій описані види рос­лин і тварин планети, яким загрожує небезпека повного зникнення.

У 1980 році була видана Червона книга України. Рослини і тварини, що занесені до Червоної книги, охороняються законом.

Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяють­ся величезні кошти. Створюються заповідники, заказники, в яких охо­роняються рідкісні тварини і рослини.

Зараз в Україні нараховуються 13 заповідників, 2 національні пар­ки, 4 заповідно-мисливських господарства, понад 1500 державних за­казників та близько 4000 заповідних об'єктів: урочищ, пам'яток приро­ди, парків тощо.

Метою створення заповідників є збереження в природному стані ти­пових або унікальних для даної місцевості природних комплексів, ви­вчення природного ходу процесів та явищ, що в них відбуваються. У за­повідниках здійснюється значна наукова робота. Все, що знаходиться на території заповідника, — земля, її надра, водні простори, живі організ­ми — вилучається із господарської діяльності і передається у безтермі­нове користування заповіднику.

Найдавнішим у країні є державний заповідник — Асканія-Нова (Хер­сонська область, 1921 рік).

Наймолодшим заповідником є Медобори, що створений у 1990 році. Він розташований у Тернопільській області (це, переважно, урочища Кре­менецьких гір та гори Медобори). Основна територія масиву є вкритою лі­сами (98 %), а решта — лугові та степові ділянки, розсипи вапняків.

Заповідник багатий на тваринний світ та археологічні пам'ятки.

Крім того, ще є такі заповідники, як:

Дунайські плавні (Одеська область);

Карадазький ДЗ (схід Південного берега Криму);

Канівський ДЗ (Черкаська область);

Карпатський ДЗ (Закарпатська область);

Луганський ДЗ (Луганська область);

Мис Мартьян (Крим, білям. Ялта);

Поліський ДЗ (Житомирська область);

ДЗ Розточчя (Львівська область);

Український державний степовий заповідник (Запорізька та Сумсь­ка області);

Чорноморський ДЗ (Херсонська та Миколаївська області);

Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник (Кримські гори).

На території Тернопільської області знаходиться 95 видів вищих рос­лин, і проживає 39 видів тварин, які занесені до Червоної книги нашої країни.


  1. Хвилинка-цікавинка (розгляд ілюстрацій).

Рослини, що занесені до Червоної книги:

дерева — береза Клокова, береза темна;

кущі — бруслина карликова, вовчі ягоди пахучі, зіновіть біла, клокич-ка периста, таволга польська;

трав'янисті рослини — анемона розлога, беладона звичайна, відкат­ник татарниколистий, зозулині черевички справжні, ковила воло­систа, ковила периста, лілія лісова, лунарія оживаюча, любка дво­листа, молочай волинський, росичка англійська, сон великий, сон-цецвіт сивий, цибуля ведмежа, ясенець білий тощо.

Тварини, які занесені до Червоної книги:

комахи — шовкопряди березовий та кульбабовий, бражник дубовий, мертва голова та Прозерпіна, Аполлон, махаон і т. д.;

риби — стерлядь, марена звичайна, вирезуб, рибець малий;

плазуни — полоз лісовий, мідянка;

птахи — лелека чорний, лебідь-шипун, беркут, змієїд, шуліка рудий, орел-карлик, орлан-білохвіст, балабан, скопа, пугач;

звірі кутора мала, підковоніс малий, пічниця триколірна, широ-ковух європейський, сліпак подільський, перегузня, горностай, тхір степовий, видра річкова, борсук, кріт лісовий.

VІ. Осмислення учнями знань

1. Робота з підручником.

Читання статей «Населення України», «Охорона природи в Ук­раїні».2. Відповіді на запитання.

Хто становить більшість народу України?

Які ще національності входять до складу народу України?

Скільки областей є в Україні? Яка республіка входить до складу нашої держави?

Як наша держава піклується про охорону природи в Україні?

Яка небезпека загрожує природі?

Для чого створена Червона книга?

Що таке національний природний парк?

Для чого створюють заказники?

— Чим заповідник відрізняється від національного природного парку?

— Що станеться, якщо природу не охороняти?

VІI. Узагальнення та систематизація знань

Гра «Назви правило» (слайд 22)

Розповіді 2—3 учнів про особисту участь в охороні природи.Бесіда. (слайд 22)

- Що нового ви почули на уроці?

- Що станеться, якщо природу не будуть охороняти?

ТЕСТ (слайд 23-30)

VIIІ. Домашнє завдання (слайд 31)

Прочитати в підручнику статті «Населення України», «Охорона природи в Україні». Позначити на контурній карті заповідники.Творче завдання: підготувати свою програму збереження природи в Україні.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка