Наші руки працьовиті, добре вміють все робитиСкачати 168.66 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір168.66 Kb.


Назва: «Наші руки працьовиті, добре вміють все робити».

Автор проекту: Завалій Наталія Анатоліївна – вихователь – методист дошкільного навчального закладу ясла – садок компенсую чого типу № 9, м. Умань.

Анотація:

Двадцять перше сторіччя – сторіччя розвитку інформаційних технологій, глобальних інтеграційних процесів у суспільстві, перебудові в освіті і, відповідно, змін у свідомості людей. У таких умовах усе більшої ваги мають набувати питання економічної та професійної підготовленості молоді до життя в суспільстві, де розвиваються нові економічні відносини між державою та особою, де з кожним днем зростають вимоги до якості роботи, компетентності людей, які її виконують, та до їхніх моральних якостей. Оновлена система освіти в Україні передбачає поліпшення якості засвоєння знань та практичних навичок молоді, починаючи з першої ланки.

Праця дуже рано з’являється у житті маленької людини і стає одним з провідних чинників її всебічного розвитку. Характер і особливості найпершої трудової діяльності багато у чому визначають розвиток особистості дитини у майбутньому. Тому даний проект актуалізує проблему трудового виховання сучасних дітей в умовах родини та дошкільного навчального закладу.

Цей проект спрямований на ознайомлення педагогів, батьків з традиціями трудового виховання, віковою періодизацією залучення дітей до праці, методами і прийомами трудового виховання, використовуючи творчу спадщину В.О. Сухомлинського.

Учасники проекту: педагоги, батьки, дошкільники.

Характеристика проекту: • за метою проективної діяльності – дослідницький;

 • за кількістю учасників – груповий;

 • за тривалістю – довготривалий.

Мета проекту: гармонійний розвиток дітей дошкільного віку через трудове виховання.

Завдання проекту: • продовжувати знайомити педагогів та батьків з педагогічним спектром ідей В.О. Сухомлинського щодо трудового виховання дошкільників, народними традиціями трудового виховання та можливостями їхнього використання у практиці роботи навчального закладу та родини;

 • створення інформаційного банку даних про традиції народного трудового виховання;

 • забезпечення матеріальної бази для виконання посильних трудових завдань як у колі родини, так і в дошкільному навчальному закладі;

 • формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов’язку і відповідальності), позитивно – емоційного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації людини;

 • формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення;

 • формування досвіду суспільно корисної виробничої діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до творчості.

Перспективний план реалізації проекту роботи опорного закладу з питань трудового виховання дошкільників на 2011 – 2016 навчальний рік

п/п


Зміст роботи

Термін виконання

Оформлення результатів

І.

Підготовчий етап1. Діагностичне анкетування педагогів «Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку»

2011 – 2012 н.р. • Анкетування

 • Каталог літератури

 • Створення тематичних папок

2. Визначення теми, мети, завдань центру. Розподіл обов’язків між членами ради

3. Підбір та опрацювання літератури

4. Самостійний пошук та добір інформаційного матеріалу для розробки проекту роботи опорного закладу

5. Індивідуальне обговорення зібраних матеріалів

6. Створення тематичних папок «Сучасні професії батьків»

7. Самостійний пошук та добір літературного матеріалу для організації трудової діяльності дошкільників

8. Анкетування батьків

9. Розробка порад батькам щодо організації трудової діяльності дітей

10. Розробка плану дій щодо подальшого функціонування опорного закладу

11. Аналіз роботи

ІІ.

Пошуково – аналітичний етап
1. Проведення семінару - практикуму

2012 – 2013 н.р.

 • Матеріали семінарів – практикумів

 • Консультацій

 • Перелік тематичних проектів

 • Моніторинг

2.Надання консультативної допомоги педагогам з питань організації трудової діяльності
3. Надання консультативної допомоги педагогам з питань організації трудової діяльності.4. Підбір і самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми трудового виховання

5. Вибір теми проектів

6. Розробка проектів трудової діяльності відповідно вікової категорії

7. Розробка моніторингу досліджень ЗУН відповідно до вікової категорії з організації трудової діяльності

8. Аналіз роботи

ІІІ.

Формувальний етап
1. Розробка планів впровадження проектів трудової діяльності

2013 – 2014 н.р.

 • Наявність планів проектної діяльності

 • Матеріали до консультацій – діалогів

 • Аналіз результатів проведеного моніторингу

 • Проекти

2. Вивчення ППД

3. Індивідуальне обговорення зібраних матеріалів

4. Самостійна робота з оформлення проектів

ІY.

Контрольно – узагальнюючий етап

2014 – 2015 н.р. • Наказ

 • Презентація

 • Оформлення досвіду роботи
1. Створення аналітичної групи щодо визначення результатів проектної діяльності

2. Презентація проектів трудової діяльності

3. Обговорення накопиченого досвіду (круглий стіл «Педагогічні діалоги»)

V.

Коригувальний етап
1. Розробка плану дій щодо подальшого функціонування.

2015 – 2016 н.р.

План дій на 2015 – 2016 н.р.

2. Аналіз роботи.

Річний план реалізації проекту роботи опорного закладу з питань трудового виховання дошкільників на 2011- 2012 н. роки

№ п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Форма проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Діагностичне анкетування педагогів «Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку»

вересень

анкетування

музична зала

Вихователь – методист Завалій Н.А.
2.

Визначення теми, мети, завдань центру. Розподіл обов’язків між членами ради.

вересень

засідання методичної ради

музична зала

Вихователь - методист
3.

Підбір та опрацювання літератури

жовтень

педгодини (каталог)

музична зала

Вихователь - методист
4.

Самостійний пошук та добір інформаційного матеріалу для розробки проекту діяльності опорного закладу.

листопад

самоосвіта

групові кімнати

Члени ради
5.

Індивідуальне обговорення зібраних матеріалів

грудень

консультації

методкабінет

Вихователь - методист
6.

Створення тематичних папок «Сучасні професії батьків»

січень

години творчого пошуку

групові кімнати

Члени ради
7.

Самостійний пошук та добір літературного матеріалу для організації трудової діяльності дошкільників

лютий

самоосвіта

групові кімнати

Члени ради
8.

Анкетування батьків

березень

батьківські збори

групові кімнати

Члени ради
9.

Розробка порад батькам щодо організації трудової діяльності дітей

квітень

педгодина

музична зала

Вихователь - методист
10.

Розробка плану дій щодо подальшого функціонування опорного закладу.

травень

засідання методичної ради

музична зала

Вихователь - методистРічний план реалізації проекту роботи опорного закладу з питань трудового виховання дошкільників на 2012- 2013 н. роки№ п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Форма проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Зустріч керівника проекту з педагогічним колективом – визначення теми, мети, завдань опорного закладу. Розподіл обов’язків між членами ради.

Вересень

Засідання методичн ої ради

Музична зала

Вихователь – методист Завалій Н.А.
2.

Підбір і самостійне опрацювання наукової та народознавчої літератури, ППД з проблеми трудового виховання.

Жовтень

Педгодини

Методичний кабінет

Вихователь – методист Завалій Н.А.
3.

Праця над створенням інформаційного банку даних про традиції народного трудового виховання в Україні.

Листопад

Педгодина

Методичний кабінет

Вихователь – методист Завалій Н.А.
4.

Народні традиції трудового виховання.

Грудень

Семінар

Музична зала

Члени ради
5.

Надання консультативної допомоги педагогам з питань організації трудової діяльності

Січень

Консультації

Методичний кабінет

Вихователь – методист Завалій Н.А.
6.

Вибір теми проектів.

Лютий

Педгодина

Методичний кабінет

Члени ради
7.

Розробка проектів трудової діяльності відповідно вікової категорії.

Березень

Години творчого пошуку

Групові кімнати

Члени ради
8.

Виставка – конкурс «Наші руки працьовиті, добре вміють все робити».

Квітень

Презентація дитячих робіт, виготовлених власноруч

Інформаційні кімната молодшої групи

Члени ради
9.

Розробка моніторингу досліджень ЗУН відповідно до вікової категорії з організації трудової діяльності.

Квітень

Педгодина

Методичний кабінет

Вихователь – методист Завалій Н.А., члени ради
10.

Звіт за результатами реалізації проекту, розробка плану дій щодо подальшого функціонування опорного закладу.

Травень

Засідання методичної ради

Музична зала

Вихователь – методист Завалій Н.А.
Річний план реалізації проекту роботи опорного закладу з питань трудового виховання дошкільників на 2013 – 2014 н. рікн/п


Зміст роботи

Дата виконання

Форма проведення


Місце проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Зустріч керівника проекту з педагогічним колективом – визначення теми, мети, завдань опорного закладу. Розподіл обов’язків між членами ради.

Вересень

Засідання методичної ради

Музична зала

Вихователь –методист Завалій Н.А.
2.

Підбір і самостійне опрацювання наукової літератури, ППД з проблеми трудового виховання (В.О.Сухомлинський)

Жовтень

Педгодина

Методичний кабінет

Вихователь – методист

Завалій Н.А.


3.

Створення плану упровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу гуманістичних ідей В.Сухомлинського

Листопад

Педгодина

Методичний кабінет

Вихователь – методист

Завалій Н.А.


4.

В.Сухомлинський про пізнання краси і виховання почуття прекрасного

Грудень

Педагогічні читання

Музична зала

Вихователь – методист

Завалій Н.А.


5.

Надання консультативної допомоги педагогам з питань організації трудової діяльності з використанням педагогічної спадщини В Сухомлинського.

Січень

Консультації

Методичний кабінет

Вихователь – методист

Завалій Н.А


6.

Тенденції сучасного трудового виховання у родині

Лютий

Круглий стіл

Музична зала

Вихователь – методист

Завалій Н.А.

Педагоги

Батьки

7.

Виставка – конкурс «Іграшка моєї родини»

Березень

Презентація робіт, виготовлених власноруч

Інформаційна кімната середньої групи

Члени групи
8.

Розробка моніторингу досліджень ЗУН відповідно до вікової категорії з організації трудової діяльності

Квітень

Педгодина

Методичний кабінет

Вихователь – методист

Завалій Н.А.

Члени групи

9.

Звіт за результатами реалізації проекту, розробка плану дій щодо подальшого функціонування опорного закладу.

Травень

Засідання методичної ради

Музична зала

Вихователь – методист

Завалій Н.А
Очікувані результати: 1. З’ясування рівня обізнаності педагогів з окресленою проблемою.

 2. Ознайомлення педагогів з науковою та народознавчою літературою, ППД стосовно теми проекту.

 3. Виявлення рівня участі дітей у трудових родинних справах.

 4. Створення матеріальної бази для виконання посильних трудових завдань дошкільниками.

 5. Спрямування батьків на активізацію трудової діяльності дітей удома, залучення до спільних проектів з питань трудового виховання дошкільників.

 6. Створення інформаційного банку даних про традиції народного трудового виховання.

 7. Виховання у дошкільників працьовитості, поваги до людей праці та бережного ставлення до продуктів людської діяльності, оволодіння трудовими вміннями та навичками відповідно до вікової періодизації.

 8. Формування відчуття радості та задоволення від виконаної роботи, переконання – що все необхідне для життя людей, створюється працею.

 9. Реклама діяльності дошкільного навчального закладу щодо питань трудового виховання дошкільників.

Отримані результати:

2011- 2012 н.р. 1. Проведено діагностичне анкетування педагогів «Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку».

 2. Анкетування батьків щодо питань трудового виховання дітей в домашніх умовах.

 3. Створено тематичні папки «Сучасні професії батьків».

 4. Розроблені поради для батьків щодо організації трудової діяльності дітей вдома.

 5. Функціонування профільної групи «Умілі ручки».

 6. Колективні перегляди: «На нашій ділянці» (праця в природі, середня група), «Маленькі дизайнери» (художня праця, старша група).

 7. Виставки: «Осінь у своїй урочистій красі», «Котилась писанка..», «Іграшки моїх батьків».

 8. Участь у міському конкурсі «Чарівні фарби і талановиті пальчики».

 9. Тематична перевірка «Сучасні підходи до роботи з батьками».

2012 – 2013 н.р.

 1. Самостійне опрацювання педагогами наукової та народознавчої літератури, ППД з проблеми трудового виховання.

 2. Створення інформаційного банку даних про традиції народного трудового виховання в Україні.

 3. Проведення семінару «Народні традиції трудового виховання».

 4. Розроблені проекти трудової діяльності відповідно до вікової категорії дітей.

 5. Педрада «Гармонійний розвиток дошкільників через трудове виховання».

 6. Тематична перевірка «Праця як один із засобів морально – трудового й естетичного виховання дошкільників».

 7. Майстер – клас «Чарівна соломинка».

 8. Колективні перегляди: «Працюємо залюбки» (праця в природі,старша група), «Створимо театр букв» (художня праця, старша група).

 9. Участь у практичному семінарі науковців, вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкової школи, викладачів та студентів Уманського гуманітарно – педагогічного коледжу ім.. Т.Г. Шевченка «Використання спадщини В.О. Сухомлинського в навчально – виховному процесі ДНЗ та початкової школи».

 1. Виставки – конкурси: «Наші руки працьовиті, добре вміють все робити», «У дивосвіті природи», «У світі дивовижних витинанок», «Город на вікні».

 2. Участь у міському конкурсі «Чарівні фарби і талановиті пальчики».

2013 – 2014 н.р.

 1. Створення плану впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського.

 2. Участь у міській виставці педтехнологій «Освіта Умані - 2014» - «Педагогічний спектр ідей В.О. Сухомлинського щодо трудового виховання дошкільників».

 3. Участь у науково – методичній конференції з проблеми «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє» .

 4. Робота профільної групи «Сонячні барви» (художньо – естетичного циклу на базі середньої групи)..

 5. Колективні перегляди : «Осінній суботник» (старша група, праця в природі), «Дбаємо про нашу ділянку» (середня група, праця в природі).

 6. Виставка робіт дітей і батьків «Осінній ярмарок».

 7. Акція «Алея пам’яті» (робота з батьками – висаджування виючих троянд).

 8. Педагогічні читання «В.О.Сухомлинський про пізнання краси і виховання почуття прекрасного».

9.Засідання круглого столу «Тенденції сучасного трудового виховання у родині».

10.Участь у міському конкурсі «Чарівні фарби і талановиті пальчики».Бібліографія

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). – Київ – 2012.

 2. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». – Київ – 2012.

 3. В.О.Сухомлинський «Вибрані твори в 5 – ти томах». – Київ «Радянська школа», 1976.

 4. В.О. Сухомлинський «Сто порад учителю». Київ «Радянська школа», 1988.

 5. Г.Бєлєнька «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності» //«Вихователь – методист дошкільного закладу», №1/2010, с.4 -13.

 6. Г.Бєлєнька «Види дитячої праці та їх вплив на розвиток особистості у дошкільному віці» // «Вихователь – методист дошкільного закладу», №1/2010, с.22 – 27.

 7. Н.І. Дикань «Дошкільникам про професії». Харків, Видавнича група «Основа», 2010. Калуська Л.В., Отрощенко М.В. «Інновації в дошкіллі». – ТОВ «Мандрівець», 2010.

 8. В.Ільєнко «Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу»// «Вихователь – методист дошкільного закладу», №1/2010, с.22- 25.

 9. В.Ільєнко «Робота дітей на ділянці дошкільного закладу в осінній період» //«Вихователь – методист дошкільного закладу», №1/2010, с.26 -30.

 10. С. Лещенко «Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень» //«Вихователь – методист дошкільного закладу», №1/2010, с.15 – 21.

 11. Л.Погорєлова «Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дитячому садку» //«Вихователь – методист дошкільного закладу», №1/2010, с.33- 36.

 12. І. А.Туник «Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського». – ТОВ «Видавництво «Шкільний світ»», 2009.

 13. Л.А. Швайка «Організація трудової діяльності в дитячому садку». Харків, Видавнича група «Основа», 2008


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка