Наукова роботаСкачати 149.32 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір149.32 Kb.
ДОДАТОК

НАУКОВА РОБОТА

п. 1. Наявність наукової лабораторії НДІ університету – 1

Розробка засобів підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення виробничих процесів в АПК.


п. 2. Кількість сертифікованих (акредитованих) лабораторій – 0,16

Надійність електропостачання та технологічних процесів АПК


п. 3. Кількість впроваджених наукових розробок – 2

1. Акт впровадження мобільної дослідної установки по боротьбі з нічними комахами, шкідниками, 30,5 тис. грн. Лисенко О.В.

2. Акт впровадження результатів наукових досліджень, викладених в докторський дисертаційній роботі Назаренка І.П. «Електротехнології очищення рідин сільськогосподарського походження» Назаренко І.П.
п.9 Кількість отриманих авторських свідоцтв на науковий твір і патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки – 3

Пристрій для захисту від перенапруг. Коваленко Л.Р., Коваленко О.І., Костюк М.О. Патент на корисну модель №98278 від 27.04.2015, Бюл. №8.

Пристрій для зменшення жорсткості води. Коваленко Л.Р., Коваленко О.І., Чистяков С.Ю. Патент України на корисну модель №98279 від 27.04.2015, Бюл. №8.

Пристрій для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП. Коваленко Л.Р., Коваленко О.І., Вялкова А.О.. Патент України на корисну модель №98314 від 27.04.2015, Бюл. №8.п. 11. Кількість надрукованих наукових праць – 23

- у наукових (в т.ч. електронних) збірниках України – 11

1. Назаренко І. П. Дослідження джерела живлення для пристроїв електричного очищення слабопровідних суспензій [Електронний ресурс] / І. П. Назаренко. – Електрон. текстові дані. – on-line // Енергетика і автоматика: електрон. наукове фах. видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – №2 (20). – С. 11–17. – Систем. вимоги.: ADOBE ACROBAT READERE ; INTERNET. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals. – Загл. с тит. Екрана.

2. Назаренко І. П. Дослідження енергетичних показників електродних систем електросепараторів / І. П. Назаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічні науки. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2014. – Вип. 153: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. –

3. Адамова С.В. Аналіз методів дослідження оптичних характеристик біооб’єктів без попередньої візуалізації / С.В. Адамова, О.В. Лисенко - Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 153 – «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Х: ХНТУСГ, 2014. – С. 170-172.

4. Адамова С. В. Оптичне випромінювання як метод впливу з метою залучення комах-шкідників. /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)

5. Коваленко О.І., Коваленко Л.Р. / Удосконалення методів визначення місця однофазних замикань на землю В мережах 10 та 35 кВ. / Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь, 2015 с. 223-229

6. Л.Р. Коваленко, О.І. Коваленко Дослідження властивостей води та живильних розчинів після електрофізичного впливу. /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)

7. Д.М. Коваль Аналіз методів зниження понаднормативних втрат в сільських розподільчих мережах. /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)

8. Д.М. Коваль Використання сучасних методів та пристроїв для контролю стану електроенергетичного обладнання об’єктів гідромеліоративних систем. /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)


 1. О.І. Коваленко, Л.Р. Коваленко Використання оптико-електронної системи для оцінки якості насіння за його геометричними та фізико-механічними параметрами. /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)

 2. О.В. Лисенко Застосування оптичних методів для аналізу якості біологічних об’єктів /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)

 3. І.П. Назаренко Електротехнологічний комплекс сепарації рослинних олій. /Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. (електронна збірка)

в т.ч. іноземною мовою - 1

1. AdamovaS.V. Common approaches of small wind turbine applicatio./S.V. Adamova,O.V. Lysenko - Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка«Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь, 2015 с. 126-130- у науково-практичних журналах України - 3

1. Адамова С.В. Аналіз взаємодії електростатичного поля з біооб’єктами сферичної форми сільськогосподарського призначення / С.В. Адамова, В.О. Мунтян, О.В. Лисенко - Науковий журнал. Енергетика і автоматика. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Вип. 3. - Київ, 2014. – С. 107-111.

2. Науковий журнал Енергетика і автоматика. Київ -2014 №3 стр. 58-64. Л.Р. Коваленко. О.І. Коваленко Дослідження електрофізичного впливу обробки поливної води і розчинів на ріст та розвиток рослин.

3. Науковий журнал Енергетика і автоматика. Київ – 2014, № 3 стр. 102-107. В.О. Мунтян, Д.М. Коваль Теоретичний аналіз взаємодії низькоенергетичного електромагнітного випромінювання з біооб'єктами.


- у закордонних виданнях – 5

1. Вестник Нижегородского государственного інженерно-єкономического института: научній журнал. – Княгинино, 2013. - № 10(29).- с.24-39. А.В. вужицкий, Д.Н. Коваль, Ю.Н. Куценко, Д.Н. Нестерчук, В.Ф. Яковлев Планирование єкспериментов по определению калия в почве.

2. Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сборник научных трудов/Под ред.. И.В. Юдаева (и др..). – Волгоград: ФГБОУ Волгоградский ГАУ, 2014.-С. 127-140. (Научное издание). Д.Н. Нестерчук, Ю.Н. Куценко, Д.Н. Коваль Анализ влияния содержания калия на распределения электрических полей в почвах.

3. Назаренко И. П. Очистка и сепарация слабопроводящих суспензий в бегущем электрическом поле / И. П. Назаренко // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 16–17 окт. 2013 г.). В 3 т. Т. 3. / РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»; редколлегия: П. П. Казакевич (гл. ред.), С. Н. Поникарчик. – Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2014. – С. 51– 58.

4. Назаренко И. П. Сепарация подсолнечноо масла в бегущем электрическом поле. / И. П. Назаренко // Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сб. науч. Трудов. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. - С. 156-162.

5. Назаренко И. П. Сепарация слабопроводящих суспензий в бегущем электрическом поле / И. П. Назаренко // Вестник аграрной науки Дона. – Зерноград, 2013. – №3 (23). – С. 77–84.


- у виданнях, зареєстрованих в науко метричних базах - 3

1. Берека О. Н. Электротехнологический комплекс электросепарации подсолнечного масла в бегущем электрическом поле / О. Н. Берека, И. П. Назаренко // Вестник ВИЭСХ. – М.: ВИЭСХ, 2014. – Вып. 1 (14). – С. 10–14.

2. Назаренко И. П. Очистка и сепарация подсолнечного масла в бегущем электрическом поле / И. П. Назаренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2014. – Вып. 5 №11 (71). – С. 9–13.

3. Назаренко И. П. Очистка слабопроводящих суспензий в бегущем єлектрическом поле / И. П. Назаренко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти - Вип. 2 – Запоріжжя: НВК Інтер-М, 2014.– Вип. 2.– С. 90–100.


п. 14. Кількість доповідей НПП кафедри - 27

- на науково-технічних ї конференціях (пленарні засідання та засідання по напрямках) і науково-практичних семінарах ТДАТУ – 14

Доповіді до науково-практичної конференції з виробничниками Запорізької області – 7

 1. Назаренко І.П. Електросепаратор рослинних олій.

 2. Лисенко О.В. Оптико-електронна система оцінки життєздатності ембріонів сільськогосподарських тварин.

 3. Коваленко Л.Р. Установка для електромагнітної обробки полівальної води та розчинів мінеральних добрив.

 4. Коваленко О.І. Пристрій для захисту розподільчих пристроїв від дугових коротких замикань.

 5. Коваленко Л.Р. Блисковкозахисний ізолятор.

 6. Коваленко О.І. Пристрій для захисту споживачів від перенапруг у мережах змінного струму.

 7. Коваленко Л.Р. пристрій для сигналізації ожеледяно-паморозевих відкладень на проводах ПЛ

Доповіді до всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Таврійський державний агротехнологічний університет - Мелітополь: ТДАТУ, 2015 - 7

 1. Д.М. Коваль Аналіз методів зниження понаднормативних втрат в сільських розподільчих мережах.

 2. Д.М. Коваль Використання сучасних методів та пристроїв для контролю стану електроенергетичного обладнання об’єктів гідромеліоративних систем.

 3. Л.Р. Коваленко, О.І. Коваленко Дослідження властивостей води та живильних розчинів після електрофізичного впливу.

 4. О.І. Коваленко, Л.Р. Коваленко Використання оптико-електронної системи для оцінки якості насіння за його геометричними та фізико-механічними параметрами.

 5. С.В. Адамова Оптичне випромінювання як метод впливу з метою залучення комах-шкідників.

 6. О.В. Лисенко Застосування оптичних методів для аналізу якості біологічних об’єктів

 7. І.П. Назаренко Електротехнологічний комплекс сепарації рослинних олій.

- на міжнародних (в Україні) та всеукраїнських конференціях і науково-практичних семінарах – 13

Доповіді на міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», Харків, ХНТУСГ ім.. П. Василенка, 2014 - 2

 1. Назаренко І.П. Дослідження енергетичних показників електродних систем електросепараторів

 2. Адамова С.В. Аналіз методів дослідження оптичних характеристик біооб’єктів без попередньої візуалізації / С.В. Адамова, О.В. Лисенко

Доповіді до ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК». м. Київ 15-16 жовтня 2014 р. - 7

 1. І.П. Назаренко Електросепарація рослинних олій

 2. С.В. Адамова Використання електростатистичних вил для визначення екологічних характеристик об’єктів виробництва

 3. Д.М. Коваль Можливості застосування діелькометрії з метою оцінки якості біооб’єктів сільського господарства

 4. О.В. Лисенко Використання електростатистичних полів для визначення якості продукції АПК

 5. Коваленко О.І., Коваленко Л.Р. Дослідження впливу електрофізичної обробки поливальної води та живильних розчинів на ріст та розвиток рослин захищеного ґрунту

 6. Коваль Д.М. Теоретичний аналіз взаємодії низько енергетичного електромагнітного випромінювання з біооб’єктами

 7. Лисенко О.В., Адамова С.В. Аналіз взаємодії електростатичного поля з біооб’єктами сферичної форми сільськогосподарського призначення

Доповіді на VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України», Мелітополь, 2015 – 4

 1. Назаренко І.П. Очищення трансформаторної олії в електростатичному полі

 2. Коваленко О.І., Коваленко Л.Р. Удосконалення методів визначення місць однофазних замикань на землю в мережах 10-35кВ.

 3. AdamovaS.V. Common approaches of small wind turbine applicatio./S.V. Adamova,O.V. Lysenko

 4. Коваль Д.М. Планування експерименту з дослідження рухомості іонів калію в ґрунтах під впливом електричного поля

п. 16. Кількість студентів, задіяних у виконанні НДР кафедри – 7

Наукові дослідження в гуртку з виконанням патентів на корисну модель - 3:

 1. Чистяков С.Ю. – студент 11 МБЕН

 2. Вялкова А.О. студентка 11 МБЕН

 3. Костюк М. студентка 11 МБЕН

Наукові дослідження з написанням студентських НДР 2015р. - 4:

Щербакова О.І. Комп’ютерне моделювання визначення місця пошкодження та його типу у мережі 6-35 кВ (22 Мбен) Керівник – Коваленко Л.Р.

Перебийнос К.Ю.Поліпшення якості напруги у проблемних споживачів низьковольтних сільських мереж та використання дисперсійного методу аналізу втрат. (22 Мбен) Керівник – Коваленко Л.Р.

Антонюк І.В. Диференціальний захист силового трансформатора. (22 Мбен) Керівник Коваленко О.І.

Кукла Т.О. Підвищення якості електропостачання у три провідних електричних мережах/ Мелітополь: ТДАТУ, 2014р. – 27с. Керівник – Лисенко О.В.
п. 17. Кількість конкурсних робіт

- 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 4

Щербакова О.І. Комп’ютерне моделювання визначення місця пошкодження та його типу у мережі 6-35 кВ (22 Мбен) Керівник – Коваленко Л.Р. Перемога ІІ місце.

Перебийнос К.Ю.Поліпшення якості напруги у проблемних споживачів низьковольтних сільських мереж та використання дисперсійного методу аналізу втрат. (22 Мбен) Керівник – Коваленко Л.Р.

Антонюк І.В. Диференціальний захист силового трансформатора. (22 Мбен) Керівник Коваленко О.І.

Кукла Т.О. Підвищення якості електропостачання у три провідних електричних мережах/ Мелітополь: ТДАТУ, 2014р. – 27с. Керівник – Лисенко О.В. Перемога ІІІ місце


 • 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та інших конкурсів (обласного та всеукраїнського рівня) – 2

Щербакова О.І. Комп’ютерне моделювання визначення місця пошкодження та його типу у мережі 6-35 кВ (22 Мбен) Керівник – Коваленко Л.Р.

Кукла Т.О. Підвищення якості електропостачання у три провідних електричних мережах/ Мелітополь: ТДАТУ, 2014р. – 27с. Керівник – Лисенко О.В.


п. 18. Кількість надрукованих студентських наукових праць – 25

- у наукових (в т.ч, електронних) збірниках України

 1. Сучасні заходи по боротьбі з ожеледдю на повітряних лініях.ВялковаА.О. , 11 МБЕн

 2. Комплексний метод розрахунку електричного генератора для вітряної електростанції побутового призначення, Осіпов Д.І., 12 МБЕн

 3. Дослідження математичного моделювання енергії вітру, Піхтарь О.В., 11 МБЕн

 4. Дослідження розрахунку автономних вітроелектростанцій, Піхтарь О.В., 11 МБЕн

 5. Розробка проектів малих ГЕС України, Селіванова О. М., 12 МБЕн

 6. Способи перетворення сонячної енергії,Чистяков С.Ю., 11 МБЕн

 7. Дослідження екологічних аспектів вітроенергетики,Іванова А.В., 11 МБЕн

 8. Розробка проектів вітроенергетики в україні,Сафонов О.В., 12 МБЕн, Сафонова Ю.В., 12 МБЕн

 9. Аналіз сучасних існуючих способів діагнустування силових трансформаторів, Дмитренко М.О. студент 12-МБ Ен групи

 10. Аналіз методів вібродіагностики асинхронних двигунів Кучеренко Д.В., Черемісінов О.В., 12-МБ Ен

 11. М.О. Костюк., 11 МБЕн. Спосіб видалення ожеледі з проводів ЛЕП. Материалы ІІ Всеукраинскойнаучно-техническойИнтернет-конференциистудентов и магистрантов по результатам научныхисследований 2014 года «Проблемымеханизации и электрификации АПК». Таврійський державний агротехнологічного університет. - Мелітополь:ТДАТУ, 2015.

 12. М.О. Костюк. 11 МБЕн Пристрій захисту від однофазних замикань на землю

 13. М.В. Даценко, 11МБЕн Розрахунок потужності теплового насосу

 14. А.В. Иванова, 11МБЕн Комплексний метод розрахунку сонячного колектору для гарячого водопостачання.

 15. О.М. Ніфантьєв, О.О. Ткаченко, Д.В. Мінза, 11МБЕн Перспективи використання МГД-генераторів в прословості.

 16. О.В. Піхтарь, 11 МБЕн Метод розрахунку сонячних систем теплопостачання (F-метод).

 17. О.В. Піхтарь, 11МБЕн Розрахунок параметрів роботи сонячного колектору.

 18. О.О. Подкур 11МБЕн Аналіз вітроенергетики України та виявлення перспектив її розвитку.

 19. О.В. Шебуняєв, 11МБЕн Використання вітродизельної генерації електроенергії.

 20. В.Г. Харітонов, 22Ен Аналіз сучасних технічних засобів електропроводок від коротких замикань

 21. Цис В.В., 22Ен Інноваційні методи монтажу електропроводок в приміщеннях сільськогосподарського призначення

 22. Коропацький Д.О., 12 МБ ЕН Проблема попередження та ліквідації ожеледяних аварій в електричних мережах.

 23. Вялкова А.О., 11 МБЕн Розробка пристрою для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП.

 24. Чистяков С.Ю., 11 МБЕн Розробка пристрою для зменшення жорсткості води.

 25. Костюк М.О. Захист електрообладнання від перенапруг.


п. 20 Кількість отриманих студентами авторських свідоцтв на науковий твір і патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки – 3

Пристрій для захисту від перенапруг. Коваленко Л.Р., Коваленко О.І., Костюк М.О. Патент на корисну модель №98278 від 27.04.2015, Бюл. №8.

Пристрій для зменшення жорсткості води. Коваленко Л.Р., Коваленко О.І., Чистяков С.Ю. Патент України на корисну модель №98279 від 27.04.2015, Бюл. №8.

Пристрій для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП. Коваленко Л.Р., Коваленко О.І., Вялкова А.О.. Патент України на корисну модель №98314 від 27.04.2015, Бюл. №8.


п. 21 Кількість доповідей студентів - 25

- на науково-технічних конференціях ТДАТУ - 25

1. Проблема попередження та ліквідації ожеледяних аварій в електричних
мережах.

Доповідач: Коропацький Д.О., 12 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Коваленко О.І.

2. Розробка пристрою для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП.

Доповідач: Вялкова А.О., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., Коваленко Л.Р.

3. Розробка пристрою для зменшення жорсткості води.

Доповідач: Чистяков С.Ю., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Коваленко Л.Р.

4. Захист електрообладнання від перенапруг.

Доповідач: Костюк М.О., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Коваленко О.І.

5. Сучасні заходи по боротьбі з ожеледдю на повітряних лініях.

Доповідач: Вялкова А.О., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

6. Аналіз методів вібродіагностики асинхронних двигунів.

Доповідач: Кучеренко Д.В., Черемісінов О.В., 12 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

7. Аналіз сучасних існуючих способів діагностування силових трансформаторів.

Доповідач: Дмитренко М.О., 12 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

8. Розробка проектів вітроенергетики в Україні.

Доповідач: Сафонов О.В, Сафонова Ю.В., 12 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

9. Дослідження екологічних аспектів вітроенергетики.

Доповідач: Іванова А.В., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

10. Способи перетворення сонячної енергії.

Доповідач: Чистяков С.Ю., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

11. Розробка проектів малих ГЕС України.

Доповідач: Селіванова О.М., 12 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

12. Дослідження розрахунку автономних вітроелектростанцій.

Доповідач: Піхтарь О.В., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

13. Дослідження математичного моделювання енергії вітру.

Доповідач: Піхтарь О.В., 11 МБ ЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

14. Комплексний метод розрахунку електричного генератора для вітряної
електростанції побутового призначення.

Доповідач: Осіпов Д.І., 12МБЕН

Керівник: к.т.н., доц. Лисенко О.В.

15. Використання вітродизельної генерації електроенергії.

Доповідач: Шебуняєв О.В., 11 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

16. Аналіз ефективності пристроїв захисту від однофазних замикань на землю. Доповідач: Костюк М.О., 11 МБ ЕН

Керівник: а. Адамова С.В.

17. Аналіз спосіб видалення ожеледі з проводів ЛЕП.

Доповідач: Костюк М.О., 11 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

18. Аналіз вітроенергетики України та виявлення перспектив її розвитку.

Доповідач: Подкур О.О., 12 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

19. Метод розрахунку сонячних систем теплопостачання(F-метод).

Доповідач: Піхтарь О.В., 11 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

20. Розрахунок параметрів роботи сонячного колектору.

Доповідач: Піхтарь О.В., 11 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

21. Перспективи використання МГД-генераторів в промисловості.

Доповідач: Ніфантьєв О.М., Ткаченко О.О., Мінза Д.В., 11 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

22. Комплексний метод розрахунку сонячного колектору для гарячого


водопостачання будинків.

Доповідач: Іванова А.В., 11 МБ ЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

23. Розрахунок потужності теплового насоса.

Доповідач: Даценко М.В., 11МБЕН

Керівник: ас. Адамова С.В.

24. Аналіз сучасних технічних засобів електропроводок від коротких замикань.

Доповідач: Харітонов В.Г., 22 ЕН

Керівник: ас. Коваль Д.М.

25. Інноваційні методи монтажу електропроводок в приміщеннях сільськогосподарського призначення.Доповідач: Цис В.В., 22 ЕН

Керівник: ас. Коваль Д.М.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка