Наукових публікацій у фахових виданняхСторінка1/12
Дата конвертації11.03.2016
Розмір1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бібліотека Буковинського державного фінансово-економічного університету


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
( ІІ квартал 2012 р.)


Чернівці, 2012
ББК 91

УДК (055)

І-74
Укладачі: Ватаманюк О.В., Бороденко М.А.

Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях (2 квартал 2012 р.) / уклад. Ватаманюк О. В., Бороденко М. А. – Чернівці : [БДФЕУ] 2012. – 121 с.

«Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях» за 2 квартал (квітень-червень) 2012 р. продовжує інформувати користувача бібліотеки Буковинського державного фінансово-економічного університету про нові надходження статей до фонду читального залу.Даний посібник вміщує бібліографічну інформацію про 1611 публікації, які систематизовані за 43 навчальними дисциплінами восьми кафедр університету.

ЗМІСТ


Навчальні дисципліни кафедри фінансів…………………………………

5

 1. Бюджетна система………………………………………………………

5

 1. Іпотечне кредитування…………………………………………………..

9

 1. Казначейська справа………………………………………………………

9

 1. Соціальне страхування……………………………………………………

10

 1. Фінанси……………………………………………………………………...

11

 1. Фінанси підприємств. Санація…………………………………………..

22

Навчальні дисципліни кафедри грошового обігу та кредиту…………...

25

 1. Банківська справа. Банківські операції ..…………………………….

25

 1. Гроші та кредит………………………………………………………..

33

 1. Митна справа……………………………………………………………

40

 1. Податкова система…………………………………………………….

41

 1. Страхування……………………………………………………………..

46

Навчальні дисципліни кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу…………………………………………………….…………………….


50

 1. Аудит…………………………………………………………………….

50

 1. Бухгалтерський облік…………………………………………………..

52

 1. Інформаційні системи в обліку та аудиті…………………………..

53

 1. Контроль і ревізія……………………………………………………….

55

 1. Податковий облік……………...………………………………………..

57

 1. Статистика……………………...……………………………………..

58

 1. Фінансовий облік…………………………...…………………………...

61

Навчальні дисципліни кафедри економіки підприємства………………

62

 1. Економіка підприємства……………...………………………………..

62

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини…………………..

67

 1. Інвестування…………………………………………………………….

70

 1. Менеджмент……………………………………………………………

75

 1. Підприємництво. Бізнес-план…………………...…………………….

76

 1. Ціноутворення…………………………………………………………..

80

Навчальні дисципліни кафедри загальноекономічних дисциплін…….

82

 1. Економічна теорія………………………...……………………………

82

 1. Маркетинг……………………………………………………………….

84

 1. Міжнародна економіка…………...…………………………………….

86

 1. Сучасні концепції природокористування…………...……………..

87

 1. Регіональна економіка……………………...…………………………..

88

Навчальні дисципліни кафедри філософії та права……………………..

94

 1. Адміністративне право……………………………………...…………

94

 1. Господарське право……………………………...………………………

96

 1. Конституційне право……………………………...…………………...

97

 1. Кримінальне право………………………………..…………………….

100

 1. Трудове право. Право соціального забезпечення………...…………...

102

 1. Фінансове право………………………...……………………………….

103

 1. Цивільне право. Судовий устрій………………………...……………..

104

Навчальні дисципліни кафедри державного управління, історії та політології………………………………………………………………………

106

 1. Вища освіта і болонський процес……………………………………..

106

 1. Історія України……………………………………..…………………..

110

 1. Політологія……………………………………………………………...

112

 1. Соціологія………………………………………………………………...

114

Навчальні дисципліни кафедри комп’ютерних наук…………………….

117

 1. Екологія……………………………………………………………………

117

 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка………………………………….

118

 1. Інформаційні системи та технології………………………………….

120


Навчальні дисципліни

КАФЕДРИ ФІНАНСІВ


 1. Бюджетна система

 1. Бежина Л. Д. Администрирование доходов бюджета - взгляд казначея / Л. Д. Бежина // Финансы. – 2012. – №2. – С. 33-35

 2. Бондаренко Н. Фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників місцевих бюджетів / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №33. – С. 58-60

 3. Бюджетним установам й одержувачам держкоштів наказали тугше затягнути паски : коментар до постанови КМУ від 05.03.12 р. № 194 / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №37. – С. 16-17

 4. Герасименко О. В. Економічна стійкість як чинник впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави / О. В. Герасименко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 235-242

 5. Голубка С. М. Фінансова політика національного державотворення за часів Центральної Ради / С. М. Голубка // Фінанси України. – 2011. – №12. – С. 111-117

 6. Гультай Б. Проблеми вітчизняних підприємств пов'язані з організацією процесу бюджетування / Б. Гультай // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 244-248

 7. Дем'янюк А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій / А. Дем'янюк // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 25-32

 8. Дмитренко Г. В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м. Бучача) / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 119-122

 9. Дмитренко Е. Роль заходів публічного примусу у забезпеченні фінансової безпеки держави / Е. Дмитренко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 94-97

 10. Єрмійчук Н. І. Сучасний стан державного внутрішнього фінансового контролю / Н. І. Єрмійчук // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 24-25 листопада) / МФУ, МОНМС України, БДФА [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФА], 2011. – С. 266-269

 11. Затонацька Т. Г. Середньострокове прогнозування бюджетних видатків: зарубіжний досвід / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 67-77

 12. Іщенко В. В. Теоретичні засади побудови системи оподаткування в контексті забезпечення фінансової безпеки держави / В. В. Іщенко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2012. – №1. – С. 193-197

 13. Канцур І. Г. Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно-податкової політики (питання теорії і практики) / І. Г. Канцур // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №3. – С. 23-28

 14. Карпенко Н. В. Інвестування та бюджетна підтримка аграрної діяльності регіону / Н. В. Карпенко // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 278-282

 15. Касперович Ю. В. Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету / Ю. В. Касперович // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 69-73

 16. Козенко А. О. Проблеми процесу бюджетної децентралізації в Україні / А. О. Козенко // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 67-68

 17. Кононова М. В. О повышении эффективности деятельности органов Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов / М. В. Кононова // Финансы. – 2012. – №3. – С. 18-20

 18. Кохан І. В. Аспекти бюджетного інвестування в контексті місцевого самоврядування / І. В. Кохан // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2012. – №1. – С. 207-212

 19. Кудрин А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики. – 2012. – №3. – С. 52-79

 20. Кудряшов В. П. Державні фінанси в період проведення реформ / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 41-57

 21. Кузьминчук Н. В. Оцінка впливу бюджетних витрат на показники розвитку людського потенціалу / Н. В. Кузьминчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 197-201

 22. Кузьмін О. Є. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності / О. Є. Кузьмін, І. Й. Сорока, Ю. А. Тропак // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 12-15

 23. Кузьміна Н. Бюджетне відшкодування ПДВ у разі придбання (будівництва, спорудження) основних фондів / Н. Кузьміна // Вісник податкової служби України. – 2012. – №19. – С. 10-11

 24. Лістрова С. Оновлено економічну класифікацію видатків бюджету: чого чекати бюджетникам / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №45. – С. 54-57

 25. Лістрова С. Організація охорони в бюджетних установах: планування, укладання договорів, розрахунки, облік / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №47. – С. 52-56

 26. Лондар С. Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств / С. Л. Лондар, Л. О. Мельникова // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 28-40

 27. Меняйло В. І. Ефективність бюджетного фінансування науки як дієвий інструмент державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності / В. І. Меняйло // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – №1. – С. 135-140

 28. Молдован О. Реальний стан та перспективи державних фінансів / О. Молдован // Фінансовий ринок України. – 2012. – №4. – С. 4-5

 29. Мурару Д. Проблеми та перспективи управління дефіцитом державного бюджету / Д. Мурару, Н. Дом'юк // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 31-34

 30. Небрат В. В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського / В. В. Небрат // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №3. – С. 15-18

 31. Нікітан Н. О. Бюджетна система України та її невід'ємна ланка - Державна казначейська служба України / Н. О. Нікітан // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 74-76

 32. Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів / С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 248-257

 33. Плескач В. Активізація впровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес / В. Плескач, А. Кулик // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 109-127

 34. Плескач В. Л. Середньострокове прогнозування доходів державного бюджету України з допомогою методу експоненціального згладжування / В. Л. Плескач, І. Я. Івасюк // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 58-66

 35. Пожар Т. О. Роль програмно-цільового бюджетування в фінансово-бюджетному механізмі державного фінансового контролю / Т. О. Пожар // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 24-25 листопада) / МФУ, МОНМС України, БДФА [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФА], 2011. – С. 74-76

 36. Прогноз Державного бюджету України на 2013 - 2014 роки : круглий стіл у Міністерстві фінансів України / В. Хорошковський // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 3-17

 37. Ревко Т. В. Ефективність бюджетних програм, які реалізуються в організаціях водогосподарсько-меліоративного комплексу / Т. В. Ревко, В. С. Цепкова // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 56-61

 38. Рудич А. Виконання державного бюджету України за доходами у січні - березні 2012 року / А. Рудич // Казна України. – 2012. – №2. – С. 4-5

 39. Селезнев А. Бюджетная система: вклад в неоиндустриализацию / А. Селезнев // Экономист. – 2012. – №2. – С. 3-17

 40. Семенюк Ю. В. Система фінансового контролю у системі казначейського обслуговування бюджету / Ю. В. Семенюк // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 301-305

 41. Сокк Е. Ю. Актуальные проблемы принципов бюджетного права и их классификации / Е. Ю. Сокк // Финансы. – 2012. – №2. – С. 74-76

 42. Стадніченко О. В. Порядок і методика аналізу видатків ВНЗ за захищеними статтями видатків бюджету / О. В. Стадніченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – №4-5. – С. 154-160

 43. Сукач О. М. Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання / О. М. Сукач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 205-208

 44. Сушко Н. Економічна класифікація видатків бюджету: що змінилося / Н. Сушко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №50. – С. 39-40

 45. Сушко Н. Модернізація системи управління державними фінансами у Грузії / Н. Сушко // Казна України. – 2012. – №2. – С. 10-14

 46. Тарасович Т. П. Причини дисбалансу державних фінансів України / Т. П. Тарасович, З. О. Пасарюк // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 61-64

 47. Ткачук М. В. Альтернативні техніки бюджетування / М. В. Ткачук, Д. Юркова // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 347-350

 48. Тригуб О. В. Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави / О. В. Тригуб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №4. – С. 199-204

 49. Федорук А. П. Місцевий бюджет - головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м. Буча на 2012 рік) / А. П. Федорук // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 127-129

 50. Черевиков Є. Л. Особливості державного фінансування інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства / Є. Л. Черевиков // Наукові праці НДФІ. – 2012. – №1. – С. 29-38

 51. Шемаєва Л. Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України / Л. Г. Шемаєва // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 116-122

 52. Ярошенко Ф. О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – №12. – С. 3-10

 53. Ясінська В. М. Проблеми касового виконання Державного бюджету України / В. М. Ясінська // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів (Чернівці, 22-23 березня) / МОНМС України, БДФЕУ [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФЕУ], 2012. – С. 233-236 1. Іпотечне кредитування

 1. Диба М. Квазідинамічна модель формування банківської послуги на іпотечному ринку / М. Диба, К. Бєгун // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 63-69

 2. Завидівська О. І. Ризики житлового іпотечного кредитування та особливості їх прояву в умовах нестабільності вітчизняної економіки / О. І. Завидівська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №4. – С. 215-222

 3. Іванов О. Особливості ломбардної іпотеки / О. Іванов // Фінансовий ринок України. – 2012. – №2. – С. 38-39

 4. Осипов А. В. Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні / А. В. Осипов // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 77-80

 5. Погоріла І. І. Передумови та заходи мінімізації ризиків іпотечного кредитування на Україні / І. І. Погоріла, Н. С. Баблюк // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 24-25 листопада) / МФУ, МОНМС України, БДФА [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФА], 2011. – С. 81-84

 6. Погоріла І. І. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні / І. І. Погоріла // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 24-25 листопада) / МФУ, МОНМС України, БДФА [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФА], 2011. – С. 280-282

 7. Савич В. І. Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон'юнктурних тенденцій іпотечного ринку України / В. І. Савич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №4. – С. 195-199

 8. Типові помилки іпотечних позичальників : за матеріалами finance.ua // Фінансовий ринок України. – 2012. – №5. – С. 42

 9. Тригуб О. В. Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави / О. В. Тригуб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №4. – С. 199-204

 10. Філіна Ф. Придбання нерухомості за іпотечною програмою / Ф. Філіна // Фінансовий ринок України. – 2012. – №3. – С. 40-41


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка