Науково-методична робота Основні заходи з організації науково-методичної роботиСкачати 146.07 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір146.07 Kb.

Науково-методична робота

Основні заходи з організації науково-методичної роботи

п/п


Зміст діяльності

Термін

Відповідальний


Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконанняЗ метою впровадження сучасної науково обґрунтованої системи науково-методичної роботи, спрямованої на підвищення ефективності функціонування закладу визначити як основні такі форми роботи:

постійно


постійно
постійно

постійно


постійно

грудень-


лютий

постійно


постійно

Рибальченко В.В.

Перелюбська А.М.

керівники м/о

Сереброва Л.З.

Перелюбська А.М.

Фурсова А.В.


План роботи, протоколи п/р

План роботи, протоколи м/р

протоколи м/р

протоколи м/р

протоколи м/р

План роботи, матеріали роб.

накази


Роботи вчителів


Забезпечити неперервність навчання педагогів ліцею, підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності, своєчасну курсову перепідготовку педагогічних працівників ліцею в ХАНО, скоригувати гнпрафік курсової перепідготовки

впродовж року

Перелюбська А.М.

План курсової перепідготовки


Продовжити роботу педагогічного колективу над методичною проблемою «Методична переорієнтація процесу навчання з інформативної форми на розвиток творчої особистості» Для цього здійснити такі заходи:

впродовж року

Перелюбська А.М.

Методичні паспорти, протоколи методичних заходів.
3.1

Провести діагностику професійної підготовки, потреб професійного становлення вчителів – предметників, класних керівників, вихователів:

вивчити потреби учителів у методичних і психологічних консультаціях;до 12.09.2014

Перелюбська А.М.

Корнєєва О.В.Анкети вчителів,
3.2

Проаналізувати дані діагностики під час планування роботи з окремими категоріями педагогів

до 12.09.2014

Перелюбська А.М.

засідання НМР

матеріали узагальнення результатів тестування педагогічних працівників.


3.3

На основі даних діагностики, аналізу роботи вчителів у попередньому навчальному році і визначення їхніх педагогічних проблем спланувати та організувати методичну роботу з вчителями за групами:

 • молоді, малодосвідчені вчителі (група А);

 • учителі, що мають ті чи інші проблеми в професійній діяльності (група Б);

 • учителі-методисти (група В).

до

12.09. 2014Перелюбська А.М.


Рішення НМР
3.4

У відповідності до мети методичної роботи вчителя визначити в структурі науково-методичної роботи форми роботи, завершення і підвищення підсумків методичної роботи, участь в індивідуальних і колективних формах методичної роботи

до

12.09. 2014Перелюбська А.М.


Рішення НМР


Організувати та спланувати роботу методичної ради ліцею – колегіального органу, що керує процесом підвищення професійної майстерності педагогів відповідно до реального рівня підготовки і потреб професійного становлення.

до

12.09. 2014
Перелюбська А.М.


План роботи, протоколи засідань


Організувати роботу методичних об’єднань, призначити керівників:

 • вчителів математики і фізики, інформатики;

 • вчителів хімії та біології;

 • вчителів географії, історії, правознавства і економіки;

 • вчителів української і російської мов, української і світової літератур;

 • вчителів іноземної мови;

 • вчителів фізичної культури, основ здоров’я і основ захисту Вітчизни;

 • вчителів трудового навчання, музики та образотворчого мистецтва;

 • вчителів початкових класів;

 • класних керівників;

до

12.09. 2014
Шаповалова Л.В.

Хахілєва Т.Я.

Доценко ІБ..
Сторожева Н.І.

Іващенко З.Є.


Шамрай В.Д.
Плахова Т.М.
Терехова Є.О.

Сереброва Л.З.


наказ по ліцею
Спланувати роботу предметних методоб’єднань, м/о класних керівників. Рекомендувати методичним об’єднанням питання для розгляду. Перебачити в планах розгляд питань , орієнтованих на практичне опанування інноваційних методик, прийомів, технологій навчання учнів

до 12.09. 2014

Перелюбська А.М.

Сереброва Л.З.

керівники м/о


Плани роботи м/о, протокол засідання методичної ради


Провести засідання предметних м/о, м/о класних керівників.

не менше, ніж 2 рази на семестр

керівники м/о

матеріали роботи м/о


Забезпечити участь вчителів початкових класів в постійно діючому семінарі в ННМЦ “Розвиваюче Навчання” “Система розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова-В.В.Рєпкіна в початковій школі.”

впродовж року

Фурсова А.В.

План і програми семінарів


Забезпечити участь заступника директора з НВР в постійно діючому семінарі для заступників директорів шкіл, працюючих за програмою з розвиваючого навчання.

впродовж року

Фурсова А.В.

План і програми семінарів


Забезпечити методичний супровід участі у всеукраїнському науково-педагогічному експерименті «Психолого-педагогічні засоби оцінки рівнів сформованості компетентностей молодших школярів як чинник управління якістю навчання в системі розвивальної освіти»

впродовж року

Фурсова А.В.

Перелюбська А.М.Матеріали роботи


Організувати психологічні консультації за результатами психологічних долсліджень

впродовж року

Корнєєва О.В.

План і програми клнсультацій


Забезпечити методичний супровід

роботи: • шкільного наукового товариства і участь учнів у роботі територіальної секції МАН;

 • роботи інтелектуальних гуртків і клубів.
до 12.09.2013

керівники секцій

плани роботи секцій


Забезпечити взаємозв’язок системи елементів профільного навчання, створити умови для успішного продовження навчання випускниками ліцею. З цією метою здійснити такі заходи:

Впродовж року

Перелюбська А.М.

Протоко засідання при заст. дир.


Забезпечити участь учителів ліцею в конкурсі “Учитель року – 2015”

Листопад-грудень

Перелюбська 

А.М.


Положення, наказ


Підготувати та провести на базі закладу:

 • обласний семінар вчителів початкової школи «Урок у системі розвивального навчання Ельконіна-Давидова».

 • районний семінар вчителів історії «Підвищення якості викладання історії шляхом упровадження інноваційних методів навчання».

12.11.2014


Листопад 2014
Фурсова А.В.

Перелюбська А.М.

Доценко І.Б.

Носенко Н.І.

Перелюбська А.М
Матеріали семінарів
Провести методичний фестиваль, в його складі:

 • творчі звіти методичних об’єднань;

 • творчі звіти молодих вчителів;

 • відкриті уроки та позакласні заходи вчителів-методистів.

Квітень

Перелюбська А.М.,

керівники м/оУзагальнюючі матеріали, наказ


Організувати за окремим планом роботу методичного кабінету

впродовж року

Перелюбська А.М.

Положення,

План роботи методкабінету
Затвердити перспективні плани розвитку кабінетів, навчально-дослідних лабораторій з урахуванням навчальних програм і науково-методичного забезпечення до них.

вересень

Рибальченко В.В.

Цвітікова Ю.М.плани


Здійснювати моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів, а саме:

18.1

Здійснити оцінювання методичної підготовленості вчителів за допомогою експертної оцінки зрізів знань учнів

Жовтень, листопад

Рибальченко В.В.

Цвітікова Ю.М.

Фурсова А.В.

Перелюбська А.М.Довідка, протокол методичної ради
18.2

Здійснити аналіз дій учителів при проведенні корекційно-аналітичних заходів щодо результатів вхідного, поточного і підсумкового діагностування навчальних досягнень учнів.

Грудень

Рибальченко В.В.

Цвітікова Ю.М.

Фурсова А.В.

Перелюбська А.М.Довідка, протокол методичної ради
18.3

Виявлення реального рівня кваліфікації педагогів, їхньої підготовленості до розв'язання інноваційних завдань.

Березень

Рибальченко В.В.

Цвітікова Ю.М.

Фурсова А.В.

Перелюбська А.М.Довідка, протокол методичної ради
Впровадження інформаційно-комунікативних технологійу діяльність закладу освіти

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальний


Контроль за інформаційним забезпечен

ням

Відмітка

про

виконан

ня

номенклатурної справи

1.

Оновити навчальний комп’ютерний комплекс закладу.


протягом

року


Рибальченко В.В.

заявка2.

Продовжити забезпечення навчальних кабінетів комп’ютерною технікою.


протягом

року


Рибальченко В.В.

паспорт кабінету4.

Провести модернізацію приміщення кабінету інформатики та приведення його у відповідність до діючих вимог Державних санітарних правил та норм влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах.

протягом

року


Рибальченко В.В.

Цвітікова Ю.М.

Антонова І.Ю.

Колесник В.В.паспорт кабінету5

Вдосконалити та систематично поновлювати інформацію веб-сайту закладу освіти.


протягом

року


Антонова І.Ю.6.

Придбати ліцензійне програмне забезпечення, програмно-педагогічні електронні засоби для використання в навчально-виховному процесі.

протягом

року


Рибальченко В.В.

Антонова І.Ю.перелік7.

Заповнення та внесення нової інформації до “Міської освітньої мережі”.


протягом

року


Перелюбська А.М. секретар


8.

Забезпечити участь учнів закладу у різноманітних інтелектуальних конкурсах, Малої академії наук, конференціях, турнірах, Інтернет - олімпіадах.

протягом

року


Перелюбська А.М.

Антонова І.Ю.

Колесник В.В.


заявки9

Забезпечити проведення відкритих уроків учителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій.


протягом

року


Перелюбська А.М. учителі-предметники

конспекти уроків
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка