Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка12/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

Пил на виробництві


134. У промисловому центрі з розвиненою металургійною промисловістю в атмосферне повітря потрапляють пилові частинки оксидів металів, які входять до складу димових викидів від плавильних печей. Такі пилові частинки належать до:

А. Аерозолів конденсації. Б. Аерозолів дезінтеграції. В. Рідких аерозолів. Г. Аерозолів возгонки. Д. Аерозолів суміші. [1,209,490,492]

135.@* Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст діоксиду кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка основна фізична властивість аерозолів пилу з позицій імовірності виникнення пневмоконіозу?

А. Намагнічування. Б. Іонізація. В. Електрозарядженість. Г. Дисперсність. Д. Розчин-ність. [1,211,213-215]

136.* При підготовленні та використанні формувальної суміші формувальники ливарного цеху працюють в умовах запиленості повітря, що перевищує ГДК. Пил погано розчинний у воді, дрібно- і середньодисперсний, електрозаряджений, електропровідний, поліморфний. Які властивості пилу є визначальними для можливого розвитку пневмоконіозу?

А. Форма пилинок. Б. Електрозарядженість. В. Розчинність. Г. Електропровідність. Д. Дис-персність. [1,213-214]

137. На прохідників гірничих виробіток діє мінеральний пил у вигляді аерозолів дезінтеграції. Для визначення небезпеки виникнення професійних пилових захворювань вивчали фізичні та хімічні властивості пилу. Яка з них визначає глибину проникнення пилу в дихальні шляхи?

А. Дисперсність. Б. Вміст діоксиду кремнію. В. Форма пилових часток. Г. Розчинність. Д. Електрозарядженість. [1,213-214]

138.* Повітря в робочій зоні ливарника містить аерозоль конденсації з розміром пилових частинок до 2 нм (близько 2%), 2 нм (90%), 2-5 нм (2%), понад 5 нм (6%). Дати характеристику дисперсності пилу.

А. Дрібнодисперсний. Б. Середньодисперсний. В. Грубодисперсний. Г. Ультрамікродисперс-ний. Д. Туман. [Коментар]

139. Проводиться паспортизація робочих місць комбінату будівельних матеріалів. При яких технологічних процесах аерозолі є основним шкідливим виробничим фактором?

А. Переробка сипучих матеріалів. Б. Термічна обробка. В. Ковальсько-пресове виробництво. Г. Збирання. Д. Гальванопокриття. [1,210,216]

140. Дати гігієнічну оцінку запиленості виробничого приміщення, якщо при протягуванні повітря через фільтр АФА упродовж 10-ти хвилин зі швидкістю 35 л/хв концентрація пилу становить 4,8 мг/м3. При якісному аналізі встановлено, що пил на 50% складається з вільного діоксиду кремнію, 75% частинок з розміром 0,8-2 мкм.

А. Нейтральний. Б. Фіброгенний. В. Алергенний. Г. Радіоактивний. Д. Мікроб-ний. [1,213,214,227; коментар]

141.* Вміст пилу в повітрі робочої зони при бурінні свердловини в гранітному кар’єрі перевищує ГДК у 6-10 разів. Бурильник (стаж роботи 10 років) скаржиться на задишку при навантаженні, біль і відчуття стискання у грудях, кашель. Рентгенологічно: посилення дифузного процесу в паренхімі легень. Вказані ознаки характерні для пилу наступної дії:

А. Гостроспрямованої. Б. Алергенної. В. Подразнювальної. Г. Фіброгенної. Д. Канцероген-ної. [1,220-221; коментар]

142. У 40-річного робітника гранітного кар’єру (стаж – 10 років) скарги на задишку, кашель, біль у грудях. Рентгенологічно: численні симетричні вузлові тіні, виражена деформація легене-вого малюнка. Попередній діагноз: силікоз. Який виробничий чинник призвів до цієї патології?

А. Змішаний мінерально-металевий пил. Б. Пил органічних сполук. В. Пил вільного діоксиду кремнію. Г. Локальна вібрація. Д. Широкосмуговий шум. [1,218]

143.* Робітники гранітного кар’єру працюють в умовах високої запиленості повітря, що

сприяє виникненню силікозу, причиною якого є наявність у складі пилу:А. Оксиду вуглецю. Б. Оксиду алюмінію. В. Діоксиду кремнію. Г. Оксидів азоту. Д. Діокси-ду сірки. [1,214,218-219]

144. Які професійні захворювання обумовлені дією виробничих аерозолів?

А. Пневмоконіози та хронічні бронхіти. Б. Хронічний бронхіт. В. Риноларингофарингіт. Г. Пневмонія. Д. Пневмоконіози. [Коментар]

145. У шліфувальному цеху концентрація пилу перевищує ГДК в 10 разів. Які неспецифічні захворювання можуть виникнути внаслідок дії пилу?

А. Кон’юнктивіт. Б. Хронічний бронхіт. В. Нейроциркуляторна дистонія. Г. Пневмоконіоз. Д. Хронічний гепатит. [Коментар]

146.* Під час гігієнічного обстеження ливарного цеху металургійного заводу в повітрі дільниці з набивки опок концентрація пилу формувального ґрунту, який містить вільний діоксид кремнію, становить 12 мг/м3. Який пневмоконіоз може виникнути у робітників?

А. Станіоз. Б. Силікоз. В. Сидероз. Г. Антракоз. Д. Бісиноз. [1,218-220,222-223]

147.* Робітник ливарного цеху електромеханічного заводу звернувся до лікаря зі скаргами на біль у грудній клітці постійного характеру, задишку при фізичному навантаженні, кашель. Рентгенологічно виявлені чіткі вузлові утворення з нерівними контурами, періодично спостерігається підвищення температури до 37-38˚С. Який імовірний діагноз?

А. Двосторонній хронічний бронхіт. Б. Силікоз. В. Доброякісна пухлина. Г. Злоякісна пухлина. Д. Ливарна лихоманка. [Коментар]

148.@ Робітник фарфорового заводу 37-ми років після 10-ти років стажу скаржиться на кашель, задишку, біль у грудній клітці. Ці скарги найбільш типові для:

А. Хронічного легеневого серця. Б. Бронхоектатичної хвороби. В. Професійної бронхіальної астми. Г. Хронічного пилового бронхіту. Д. Силікозу. [15,Т.2,481; коментар]

149.* Хворий 38-ми років скаржиться на біль і відчуття стиснення у грудях, задишку при фі-зичному навантаженні, кашель без мокротиння. Об’єктивно: крайова емфізема легень, брон-хіт, під час проби з навантаженням слабо виражена функціональна недостатність дихальної та серцево-судинної систем. Для якої стадії силікозу характерні ці скарги та симптоми?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. Інкубаційний період. Д. Період видужання. [1,220-221; 15,Т.2,481-482]

150. Для якої стадії силікозу характерна наступна рентгенологічна картина: посилення дифузного процесу в паренхімі легень і прикореневій зоні, чіткі численні дифузні вузлики діаметром 2-4 мм, дрібнобульозна емфізема легень.

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. Період видужання. Д. Інкубаційний період. [1,220-221]

151. Хворий 43-х років упродовж 15-ти років працює на керамічному виробництві, скаржить-ся на задишку при фізичному навантаженні, сухий кашель, біль у грудях. Спірографія: пору-шення функції зовнішнього дихання за рестриктивним типом. Рентгенографія: деформація легеневого малюнку, симптом “снігової бурі”. Який пил спричинив захворювання?

A. Діоксиду кремнію. Б. Вуглецю. В. Азбесту. Г. Берилію. Д. Заліза. [10,65; коментар]

152. Шахтар зі стажем роботи 28 років поступив у пульмонологічне відділення зі скаргами на задишку, сухий кашель, загальну слабкість, підвищену пітливість, болі у грудях при глибокому вдиху. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, над легенями везикулярне дихання з жорстким відтінком, на рентгенограмі явища пневмосклерозу, кальцинація лімфовузлів за типом “яєчної шкарлупи”. Для якого захворювання властиві ці симптоми?

А. Туберкульоз. Б. Колагеноз. В. Силікоз. Г. Мікоз. Д. Канцероматоз.[7,213-214,218; 10,64,67; коментар]

153. Хворий 53-х років протягом 6-ти років працює в цеху розмелу кремнієвого піску. Скар-житься на кашель з незначним харкотинням, болі в грудній клітці, задишку при фізичному навантаженні. Об’єктивно: атрофія м’язів кистей, над легенями коробковий звук, поодинокі сухі хрипи. Рентгенологічно: деформований легеневий малюнок. Попередній діагноз?

А. Хронічний бронхіт. Б. Силікоз. В. Силікатоз. Г. Туберкульоз легень. Д. Саркої-доз. [10,64,67,69-70,112; 15,Т.2,481-482; коментар]

154.@ Хворий 42-х років працює 16 років прохідником у шахті. Два роки відмічає болі в ді-лянці лопаток, періодичний кашель, задишку при фізичному навантаженні. Над легенями перкуторно коробковий звук, аускультативно сухі хрипи. У харкотинні виявлені мікобактерії туберкульозу. У крові помірний лейкоцитоз. На рентгенограмі посилення та деформація легеневого малюнка, невелика кількість вузликових тіней розміром 2-3 мм, переважно у середніх відділах, корені легень обрубані. Який діагноз найбільш вірогідний?

А. Силікотуберкульоз. Б. Дифузний пневмосклероз. В. Силікоз І-ої стадії. Г. Синдром Хаммана-Річа. Д. Хронічний бронхіт. [1,221,224; 8,456,461-462; 10,69-71; 15,Т.2,481-482]

155.@* Під час виробництва коксу концентрації пилу в повітрі робочої зони перевищують ГДК у 4-8 разів упродовж багатьох років. Розвиток якого захворювання найвірогідніший?

А. Силікоз. Б. Бісиноз. В. Азбестоз. Г. Антракоз. Д. Сидероз. [1,219,222; 10,86]

156.@ У робітника виробництва коксу віком 44 роки (стаж 16 років) концентрація пилу на робочому місці перевищує ГДК в 5-10 разів. При рентгенологічному дослідженні легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу. Який вид пневмоконіозу найвірогідніший?

A. Антракоз. Б. Сидероз. В. Антракосилікоз. Г. Азбестоз. Д. Силікатоз. [1,219,222; 10,86]

157.* Під час проведення очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі складає 450 мг/м3 (ГДК 10 мг/м3). Розвиток якого професійного захворювання можливий?

А. Алергічний ринофарингіт. Б. Бісиноз. В. Сидероз. Г. Талькоз. Д. Антракоз. [1,222; 10,86]

158. У гірника очисного забою зі стажем роботи 24 роки концентрація вугільного пилу на робочому місці становить 170-260 мг/м3. На оглядовій рентгенограмі легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу. Який вид пневмоконіозу?

A. Карбоконіоз. Б. Силікоз. В. Силікатоз. Г. Антракосилікоз. Д. Антракосиліка-тоз. [1,219,222; 10,86,88; коментар]

159. Шахтар-забійник, стаж 23 роки, скаржиться на задишку після фізичного навантаження, незначний сухий кашель упродовж останнього року. Концентрація вугільного пилу переви-щує ГДК у 20-240 разів. В легенях перкуторно відмічається легеневий звук з коробковим від-тінком у базальних відділах, аускультативно послаблене дихання, поодинокі сухі хрипи. То-ни серця приглушені, ритмічні. Рентгенологічно: інтерстиціальний тип фіброзу. Спірографія: легенева недостатність І-го ступеня. Який вид пневмоконіозу найвірогідніший?

А. Силікоз. Б. Сидероз. В. Антракоз. Г. Бісиноз. Д. Багасоз. [8, С.432-433; 10, С.86,88]

160. Хворий 43-х років, шахтар-забійник з 15-річним стажем, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на кашель, біль у грудях, задишку. Кашель незначний, переважно ранком, зазвичай сухий. Біль локалізується в міжлопатковій ділянці, посилюється при глибокому вдиху. Задишка при фізичному навантаженні. В легенях послаблене везикулярне дихання. Тони серця ритмічні, пульс 86 уд./хв, АТ 135/80 мм рт.ст. Живіт м’який, неболючий. Рентгенологічно: дрібновузликовий фіброз легень. Попередній діагноз?

А. Металоконіоз. Б. Карбоконіоз. B. Бісиноз. Г. Сидероз. Д. Бериліоз. [8,432-433; коментар]

161. Робітник вугільної шахти віком 48 років, стаж 23 роки, скаржиться на сухий кашель, задишку та біль у грудях при значному фізичному навантаженні, хворіє 2 роки. Дихання жорстке, поодинокі симетричні сухі хрипи. Рентгенографічно: посилення та деформація легеневого малюнку нижніх і підвищення прозорості базальних відділів. Діагноз?

А. Азбестоз, інтерстиціальна форма, І стадія. Б. Талькоз, вузликова форма, І стадія. В. Сиде-роз, інтерстиціальна форма, І стадія. Г. Антракоз, інтерстиціальна форма, І стадія. Д. Силі-коз, вузликова форма, І стадія. [8,432-433; 10,64,67,89]

162.@ Хворий 35-ти років протягом 10-ти років працює прохідником у шахті, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, кашель з виділенням невеликої кількості харкотин-ня. Температура тіла в нормі. У легенях хрипи не вислуховуються. Швидкість зсідання ерит-роцитів 8 мм/год, реакція Манту (2 ТО) – папула 10 мм. На рентгенограмі: в обох легенях дрібні, підвищеної інтенсивності вогнища, які чітко контуруються. Попередній діагноз?

A. Бронхіоліт. Б. Антракоз. В. Туберкульоз. Г. Канцероматоз. Д. Пневмонія.[8,432-433; коментар]

163.@ У робітника шахти (стаж роботи 24 роки) концентрація вугільно-кварцового пилу на робочому місці 260-280 мг/м3, 15% якого припадає на вільний діоксид кремнію. (В іншій редакції – Концентрація пилу на робочому місці 160-370 мг/м3, 20% якого складає вільний діоксид кремнію). На рентгенограмі легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу.

Який це вид пневмоконіозу?А. Силікоз. Б. Антракосилікатоз. В. Антракосилікоз. Г. Силікатоз. Д. Карбоконі-оз. [1,218-219,222; коментар]

164. У робітника очисної лави вугільної шахти зі стажем роботи 15 років виникли скарги на біль у грудях, задишку, сухий кашель, швидку втомлюваність. На рентгенограмі легень дифузний інтерстиціальний фіброз, емфізема легень, дрібновогнищеві утворення (3-5 мм) у нижніх і середніх відділах. На спірограмі порушення функції зовнішнього дихання відсутні. За даними санітарно-гігієнічної характеристики вдихає пил кам’яного вугілля в концентрації 138 мг/м3 (ГДК 10 мг/м3) із вмістом діоксиду кремнію 1,5%. Найбільш вірогідний діагноз?

А. Силікоз I-ї стадії. Б. Антракоз I-ї стадії. В. Коніотуберкульоз. Г. Рак. Д. Саркоїдоз.[Коментар]

165. Забійник вугільної шахти віком 44 роки, професійний стаж 20 років, скаржиться на задишку при помірному фізичному навантаженні, кашель з виділенням слизового мокротиння. На рентгенограмі: бронхо-судинний малюнок посилений, деформований, у середніх і нижніх легеневих полях спостерігаються округлі однотипні тіні діаметром до 3 мм, базальні відділи легень підвищеної прозорості. Ймовірний діагноз?

А. Пиловий бронхіт. Б. Бронхопневмонія. В. Антракоз І-ої стадії. Г. Антракоз ІІ-ої стадії. Д. Силікоз ІІ-ої стадії. [Коментар]

166. Хворий 45-ти років упродовж останніх 18-ти років працює гірником на вугільній шахті. Вміст діоксиду кремнію у складі виробничого пилу не перевищує 5%. На рентгенограмі легень спостерігається дрібна сітчастість малюнка та поодинокі дрібновогнищеві тіні розміром до 1,5 мм в середніх і нижніх відділах. Про яке захворювання йдеться?

А. Силікоз. Б. Антракосилікоз. В. Антракоз. Г. Азбестоз. Д. Графітоз. [Коментар]

167. Робітник піщаного кар’єру віком 40 років скаржиться на кашель з невеликою кількістю харкотиння, задишку при фізичному навантаженні, біль під лопатками. Раніше працював 11 років забійником вугільної шахти. Перкуторно над нижніми відділами легень коробковий звук, дихання послаблене, поодинокі сухі хрипи. На рентгенограмі: емфізема, посилений і деформований бронхо-судинний малюнок, множинні тіні діаметром до 4 мм, корені легень обрубані, лімфовузли кальциновані за типом “яєчної шкаралупи”. Попередній діагноз?

А. Антракотуберкульоз. Б. Антракоз II-ої стадії. B. Силікоз І-ої стадії. Г. Антракосилікоз III-ої стадії. Д. Силікоантракоз II-ї стадії. [7,218,224; коментар]

168.@ Забійник вугільної шахти віком 34 роки зі стажем 10 років виписаний з клініки профе-сійних захворювань після обстеження та лікування з діагнозом: антракосилікоз, І стадія, пе-рибронхіт, дихальна недостатність 0 ступеня. Експертне рішення щодо його працездатності?

A. Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності на період перекваліфікації. Б. Ви-дати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування. В. Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності. Г. Продовжити роботу в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних умов праці. Д. Видати профбюлетень для закріплення результатів лікування. [7,225; 8,435; 10,90; коментар]

169. У хворого віком 41 рік зі стажем підземної роботи 12 років в останні три роки спостері-гаються задишка при фізичному навантаженні, кашель з харкотинням (до 50 мл на добу) сли-зо-гнійного характеру. Життєва ємкість легень 56% від належної. Хворому встановлено діаг-ноз: хронічний пиловий бронхіт, II стадія. Дайте висновок лікарсько-трудової експертизи.

A. Переведення на роботу, не пов’язану з пилом. Б. Встановлення II-ої групи інвалідності. В. Встановлення III-ої групи інвалідності. Г. Переведення на роботу, не пов’язану з пилом, і встановлення відсотка втрати працездатності. Д. Працездатний, може працювати на своєму робочому місці. [7,240-241; 8,483; 10,122; коментар]

170. Робітниця олівцевої фабрики віком 42 роки зі стажем 11 років під час профогляду скаржиться на швидку втомлюваність, задишку, болі в грудях при диханні. Об’єктивно: атрофічні зміни слизових носа та глотки, у легенях коробковий звук, сухі хрипи, подовжений видих, на рентгенограмі посилення легеневого малюнка, нечисленні вогнища до 3 мм у середніх легеневих полях. Ця клініка вказує на:

A. Графітоз. Б. Силікоз. В. Силікатоз. Г. Туберкульоз. Д. Саркоїдоз. [1,219; 10,89; коментар]

171. Робітник 48-ми років, 20 років працює на виробництві вугільних електродів, знаходиться на обстеженні в профпатологічному центрі. Концентрація пилу на робочому місці перевищує ГДК в 5-8 разів. При рентгенографічному дослідженні легень виявлені зміни, характерні для пневмоконіозу. Який вид пневмоконіозу найбільш вірогідний?

A. Антракоз. Б. Силікоз. В. Талькоз. Г. Каоліноз. Д. Сидероз. [1,219; 10,89; коментар]

172. Ливарник чавуну зі стажем роботи 25 років скаржиться на біль у грудях, сухий кашель, задишку, швидку втомлюваність. Під час обстеження виявлено атрофічний фарингіт, риніт, ознаки хронічного обструктивного захворювання легень. На рентгенограмі: сітчастий фіброзний процес, емфізема легень. На спірограмі: легкі порушення функції зовнішнього дихання змішаного характеру. Найбільш вірогідний діагноз?

А. Професійна бронхіальна астма, інтермітуючий перебіг. Б. Силікоз I-ої стадії. В. Карбоко-ніоз I-ої стадії. Г. Коніотуберкульоз. Д. Пневмонія. [1,219; 10,89; коментар]

173. У заготівельному цеху заводу залізобетонних виробів робітники зазнають дії цементно-го пилу під час вивантажування та транспортування цементу. Концентрації пилу в повітрі коливаються в межах 36-56 мг/м3. Розвиток якого професійного захворювання можливий?

А. Силікоз. Б. Силікатоз. В. Антракоз. Г. Азбестоз. Д. Бісиноз. [Коментар]

174. Робітник зі стажем 10 років зайнятий на виробництві шиферу. Скаржиться на задишку при фізичному напруженні, болі у грудях ниючого характеру, сухий кашель. Рентгенологічно: лінійно-сітчаста деформація легеневого малюнка в нижніх відділах легень, ущільнення діафрагмальної плеври, корені легень дещо ущільнені. Діагноз?

А. Силікатоз. Б. Силікоз. В. Азбестоз. Г. Бісиноз. Д. Сидероз. [1,218-220,222; коментар]

175.@ Робітник шиферного заводу (В іншій редакції – Будівельник 50-ти років) скаржиться на сухий кашель, біль у грудях, задишку. Об’єктивно: шкіра сіро-землистого кольору, із ціа-нотичним відтінком, акроціаноз. На руках азбестові бородавки. Перкуторно: легеневий звук з тимпанічним відтінком. Аускультативно: жорстке дихання, послаблене над базальними від-ділами, розсіяні сухі хрипи. Ознаки порушення функції зовнішнього дихання за рестриктив-ним типом. Рентгенологічно: посилення легеневого малюнка, ознаки емфіземи легень. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Хронічний обструктивний бронхіт. Б. Азбестоз. В. Рак легень. Г. Бронхіальна астма. Д. Антра-коз. (В іншій редакціїА. Пневмонія. В. Туберкульоз.). [1,218-220,222; 10,80-81; коментар]

176. Чоловік 49-ти років хворіє на азбестоз. Скаржиться на задишку, нападоподібний кашель з слизо-гнійним харкотинням і прожилками крові, біль у грудях. Об’єктивно: ціаноз обличчя та губ, при перкусії грудної клітки коробковий звук, незначне притуплення в середній частині справа, дихання жорстке, справа сухі та вологі хрипи, на рентгенограмі деформація судинно-бронхіального малюнка, корені легень розширені, щільні, ателектаз середньої частини справа. Яке ускладнення найбільш імовірно?

А. Рак легень. Б. Бронхоектатична хвороба. В. Туберкульоз легень. Г. Інфаркт міокарда. Д. Гостра пневмонія. [1,222; 8,422; 10,83; коментар]

177. Робітник-будівельник 47-ми років 20 років контактує з хризотилом, скаржиться на кашель зі слизо-гнійним мокротинням, біль у грудях, задишку. Об’єктивно: ціаноз обличчя, шкіра сіро-землистого кольору, наявні бородавки, частота дихання 24/хв, перкуторно коробковий звук, дихання жорстке, сухі та вологі хрипи з обох боків, тахікардія, тони приглушені, ритмічні, акцент II-го тону на легеневій артерії, гомілки пастозні. Діагноз?

A. Азбестоз. Б. Силікоз. В. Силікотуберкульоз. Г. Антракоз. Д. Сидероз. [10,80-81; коментар]

178. Хворий 33-х років працює на пiдприємствi з виготовлення термоізоляційних матеріалів, що містять азбест, за підвищеної концентрації азбестового пилу в повітрі. Через 5 років від початку роботи стали турбувати задишка при невеликому фізичному навантаженні, нападоподібний кашель з в’язким мокротинням, яке складно відділяється, болі у грудях. Об’єктивно: ціаноз обличчя та губ, грудна клітка бочкоподібної форми, коробковий перкуторний звук над легенями, прослуховуються сухі та вологі хрипи в значній кількості та шум тертя плеври, рухливість нижніх країв легень обмежена. На рентгенограмі легень судинно-бронхiальний малюнок різко підсилений і деформований, прозорість легеневих полів дифузно підвищена, наявні плевродiафрагмальнi спайки, міждольова плевра справа по-товщена, корені легень ущільнені та розширені. Попередній діагноз?
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка