Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка16/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35

Медичне забезпечення працюючих


378. У великому промисловому регіоні на підприємстві вугільної промисловості вирішується питання про відкриття самостійної медико-санітарної частини. За якої мінімальної кількості працюючих відкривають медико-санітарну частину на такому підприємстві?

А. 2500 Б. 3000 В. 3500 Г. 4000 Д. 4500 [26,333]

379. На підприємствах зі шкідливими та небезпечними умовами праці штатними нормативами передбачається одна посада цехового лікаря-терапевта на ... працюючих:

А. 1500 Б. 2000 В. 2500 Г. 3000 Д. 4000 [26,333]

380. Інженер-хімік віком 47 років часто і тривало хворіє на професійне захворювання шкіри. Хто приймає рішення про його перехід на іншу роботу?

А. ЛКК МСЧ. Б. МСЕК. В. Начальник цеху. Г. Лікуючий лікар. Д. Головний лі-кар. [10,581; 26,334,481-482; коментар]

381. Лікар-профпатолог для встановлення діагнозу професійного захворювання повинен знати:

А. Санітарну характеристику професії. Б. Загальну санітарну оцінку праці в певній професії. В. Несприятливі фактори виробничого середовища. Г. Професійні фактори. Д. Характеристи-ку процесу праці. [37,п.59; коментар]

382.@ Із 350-ти робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у

поточному році, оглянуто у територіальній поліклініці 325 осіб. В результаті одного працівника тимчасово усунено від роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення у санаторіях-профілакторіях, десятьом надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати у даному випадку?А. Частота виявлення захворювань під час оглядів. Б. Повнота охоплення періодичними медичними оглядами. В. Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування. Г. Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії. Д. Питома вага осіб, тимчасово усунених від робо-ти. [26,460]

383. Комісія перевіряє роботу медико-санітарної частини. Який основний документ роботи цехового лікаря їй належить перевірити?

А. Щоденник роботи лікаря. Б. Паспорт цехової дільниці. В. Звіт про роботу цехової дільниці. Г. Звіт про захворюваність і травматизм. Д. Комплексний план оздоровчих заходів.[Коментар]

384.* Хворий внаслідок виробничої травми, яка зумовила значну втрату зору, переніс опера-цію на очах і потребує підготовки для виробничої діяльності. Який вид реабілітації в першу чергу доцільно застосувати лікарю в цьому випадку?

A. Професійна. Б. Соціальна. В. Психологічна. Г. Медична. Д. Повна. [Коментар]

385.* Хворому на підприємстві виділено путівку в санаторій. Дільничний лікар готує необхідні медичні документи. Хто буде направляти хворого на лікування?

А. Медико-соціальна експертна комісія. Б. Дільничний лікар. В. Лікар вузької спеціальності. Г. Лікарсько-консультативна комісія. Д. Профспілковий комітет. [10,581; 26,481]

386.* Дільничним лікарем після тривалого диспансерного спостереження прийнято рішення про переведення хворого на інвалідність. Хто буде направляти хворого на медико-соціальну експертну комісію?

А. Лікар вузької спеціальності. Б. Дільничний лікар. В. Лікарсько-консультативна комісія. Г. Завідувач відділенням поліклініки. Д. Завідувач стаціонарного відділення. [10,581; 26,481]
КОДИ ВІДПОВІДЕЙ

(* – тести, до яких наведені коментарі; ** – некоректні тести)


Тест

Код

Тест

Код


Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код
Тест
Код

1
А**

58

Д*

115

Г

172

В*

229

Б

286

А*

343

Г**

2
А

59

В**

116

Д*

173

Г**

230

А

287

Д*

344

А**

3
Г

60

Г*

117

А*

174

В*

231

Б

288

А**

345

В**

4

А*

61

Д*

118

А**

175

Б*

232

Д

289

А**

346

Д**

5

Г*

62

А

119

А

176

А*

233

Б

290

Г*

347

А**

6

В*

63

Б*

120

Д**

177

А*

234

В*

291

В*

348

А*

7
В

64

Г

121

А**

178

Д

235

Б*

292

Б

349

Б

8
А

65

А*

122

В**

179

А

236

А**

293

Г**

350

А

9

А

66

В*

123

А**

180

В**

237

А**

294

А**

351

А**

10

Г

67

А**

124

Д**

181

А**

238

А**

295

В**

352

А**

11

А**

68

Б*

125

Г

182

Д*

239

В

296

Б

353

Д**

12

Б

69

Д

126

Б**

183

В*

240

Б

297

Д**

354

Б

13

А*

70

Б**

127

А**

184

А

241

Б*

298

Г**

355

Д

14

Г*

71

Д

128

Д

185

Б

242

Г*

299

Б*

356

А

15

Г**

72

А**

129

Б*

186

Д*

243

Г

300

А**

357

В

16

Б

73

Д*

130

А*

187

А*

244

А**

301

Б*

358

Б**

17

Д*

74

Г

131

Д

188

Г

245

Б**

302

Г

359

В*

18

А

75

В*

132

Б

189

А*

246

Д*

303

В

360

А**

19

А**

76

А*

133

В**

190

Б*

247

А*

304

В**

361

Г

20

В**

77

Д

134

А

191

В

248

Д**

305

А**

362

А

21

Г**

78

Б

135

Г

192

Б**

249

А**

306

Б

363

В

22

А**

79

А*

136

Д

193

А*

250

А

307

А**

364

А

23

Б*

80

Б

137

А

194

Б*

251

А**

308

Г

365

Б

24

А**

81

Г

138

А**

195

В*

252

Д

309

А*

366

Д

25

А**

82

Д

139

А

196

В

253

В**

310

А*

367

Г

26

В**

83

Б*

140

Б*

197

А*

254

Д

311

Б

368

Б

27

А*

84

Г

141

Г*

198

В

255

В

312

А

369

Г

28

Д

85

А**

142

В

199

А*

256

Б*

313

А**

370

А

29

Б

86

Д*

143

В

200

Д*

257

В

314

Г

371

В

30

Б

87

Б*

144

А**

201

Б**

258

А**

315

А*

372

А

31

А**

88

А*

145

А**

202

А**(Г)

259

А**(Д**)

316

Д

373

Б*

32

Б**

89

В*

146

Б

203

А*

260

Б**

317

Г

374

А*

33

Б*

90

Б

147

Б**

204

А*

261

Г**

318

В

375

В**

34

А**

91

Б**(Д**)

148

Д*

205

А**

262

Г**

319

А

376

А

35

А**

92

А

149

А

206

В

263

А**

320

Д

377

В

36

В**

93

А*

150

Б

207

А

264

Д

321

Б

378

А

37

Б

94

А

151

А*

208

А**

265

В*

322

Б*

379

А

38

В

95

Б**

152

В*

209

А

266

Г(А)

323

А

380

А*

39

Г**

96

Г*

153

Б*

210

А**

267

В

324

Г*

381

А*

40

А**

97

В*

154

А

211

Г

268

А**(Г**)

325

Д*

382

Б

41

Г

98

А*

155

Г

212

А**

269

А**

326

А

383

Д**

42

А**

99

Б

156

А

213

Г

270

Г**

327

Г*

384

А**

43

Д

100

Д*

157

Д

214

Д

271

А**

328

А

385

Г

44

В(А**)

101

В

158

А*

215

Г*

272

Д

329

А**

386

В

45

А

102

Б*

159

В

216

Б

273

Г*

330

В46

А

103

А*

160

Б*

217

Б

274

Д*

331

Б47

Д

104

Г*

161

Г

218

Б

275

Б*

332

В*48

В*

105

Б*

162

Б*

219

Д

276

В*

333

Д49

А*

106

Г**

163

В*

220

В

277

Б*

334

В50

Б*

107

А

164

Б**

221

А

278

В*

335

Б51

Д*

108

В

165

В**

222

Б

279

Г*

336

А**52

Д

109

А*

166

В**

223

Б**

280

Д

337

А53

Б

110

А*

167

Д**

224

А*

281

А*

338

А54

Б

111

В

168

А*

225

Д

282

Г*

339

Б55

В

112

Б**

169

Г*

226

Д

283

Б**

340

А56

Д*

113

А**

170

А*

227

А*

284

В

341

А*57

Д*

114

А*

171

А*

228

А**

285

Г*

342

В*


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка